121

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

Atraktor : 9-12-2012  napisał/a:

Kończąc temat Generała-Dyktatora panującego w Polsce - trudno określić ile lat?- ale myślę, że około 10 u, muszę przyznać, że jego rządy będą miały dwa oblicza.

Pierwsze to korzystne to to, że wprowadzi w kraju w końcu porządek polegający na tym, że skończą się wewnętrzne waśnie i awantury.

Za jego to rządów ma wybuchnąć III wojna światowa, w której Polska OPOWIE SIĘ PO STRONIE KALIFATU WIELKIEGO TALIBANU I KOMUNISTYCZNYCH CHIN!!!

Jak to się stanie?

Unia Europejska właściwie się rozpadnie - powstanie tzw “ścisłe jądro” wokół Niemiec i Francji, oraz krajów tzw: Beneluxu.

Wcześniej z Unii Europejskiej mają po prostu wystąpić nie które kraje jak Wielka Brytania, Szwecja i Dania a także Irlandia - czyli niektóre najbogatsze państwa - co przyczyni się do znacznego upadku autorytetu i znaczenia Unii.

Z Unii mają być też usunięte nie które kraje takie jak; Grecja, Węgry, czy Portugalia, która będzie coraz bardziej szukać pomocy gospodarczej od swojej byłej koloni, a wzrastającej coraz bardziej w siłę Brazylii.

Przed samą III wojną światową Francja i Niemcy mają same wystąpić z Unii i zamknąć swoje dotąd otwarte granice –
tzw ”strefa Shengen” ZOSTANIE ZLIKWIDOWANA NIEODWRACALNIE!!!

Wraz z w/w krajami Beneluxu postanowią one o zjednoczeniu politycznym swych krajów i utworzeniu nowego tworu politycznego pod nazwą Stanów Zjednoczonych Europy - wzorem dla nich ma być wczesno-średniowieczne potężne Cesarstwo Franków Karola Wielkiego!

Jednak z powodu nie odległego wybuchu III wojny światowej utworzenie tego państwa nie dojdzie do skutku - traktaty zawarte w Luwrze w Pałacu Królów przy Polach Elizejskich - jak pisze M Nostradamus - nie dojdzie do skutku!

W USA i na całym świecie przed III wojną światową ma wybuchnąć największy w historii kryzys gospodarczo-finansowy, który zostanie poprzedzony wielkimi katastrofami naturalnymi na całej Ziemi jak też wielkimi atakami superterrorystów islamskich - Stany Zjednoczone, Rosja i wiele innych krajów znajdzie się w przededniu wielkich wojen domowych i wówczas; USA, a później inne kraje zaczną OGŁASZAĆ SWOJE WYSTĄPIENIE Z NATO, które w końcu tak jak były Układ Warszawski zostanie po prostu ROZWIĄZANY - MA TO SIĘ STAĆ W BERLINIE - tak pisze M Nostradamus!!!

W takich warunkach do władzy w Polsce ma dojść Generał-Dyktator!

W tym czasie w Watykanie ma dojść do buntu części kardynałów i do zwołania nadzwyczajnego Soboru, który doprowadzi do obalenia niektórych dogmatów papieskich i do wprowadzenia tzw;   7-o letniej kadencyjności pontyfikatu papieskiego!

We wszystkich krajach DO WŁADZY DOJDĄ PARTIE I OBOZY SKRAJNIE SZOWINISTYCZNE, RASISTOWSKIE I NACJONALISTYCZNE - WSZYSTKIE KRAJE ZACZNĄ W STOSUNKU DO SIEBIE WYSTĘPOWAĆ Z PRETENSJAMI TERYTORIALNYMI
I RÓŻNYMI FINANSOWYMI ROSZCZENIAMI - zacznie się jak to opisuje Nostradamus cyt: ”ŚWIATOWY PIEKIELNY KOCIOŁ NACJONALISTYCZNO – ROSZCZENIOWYCH ŻĄDAŃ!!!

Stając po stronie zwycięskiego początkowo Islamu Polska uniknie inwazji wojsk muzułmańskich, a nawet z poparcia Kalifatu Wielkiego Talibanu osiągnie wielkie korzyści terytorialne na wschodzie, południu, zachodzie, a nawet północy!

TE SUKCESY TERYTORIALNE I ODPOWIEDNIA POLITYKA PROPAGANDOWA przyczynią się DO OGROMNEGO WZROSTU POPULARNOŚCI GENERAŁA DYKTATORA W NARODZIE POLSKIM.

Stabilizacja w kraju, wzrost gospodarczy - produkcja wojenna na rzecz armii muzułmańskich i pieniądze, które z tej produkcji będą napływały do Polski, a także praktycznie brak działań wojennych na terytorium rozrastającej się Polski spowodują OGROMNĄ POPULARNOŚĆ GENERAŁA!!!

ALE JAK TO W ŻYCIU NIE MA NIC ZA DARMO!

Jak pisze M Nostradamus ta pozytywna strona rządów Generała będzie miała DRUGIE NEGATYWNE OBLICZE!!!

Po podpisaniu Traktatu sojuszniczego Polski z KALIFATEM WIELKIEGO TALIBANU -, przyśle on do naszego kraju tysiące specjalnych emisariuszy politycznych i duchownych muzułmańskich, których zadaniem będzie PRZYMUSOWE NAWRACANIE WSZYSTKICH POLAKÓW NA ISLAM i wtedy zacznie się masowe podpalanie i niszczenie kościołów i klasztorów, a nawet ich wysadzanie w powietrze.

Część zostanie całkowicie “starta z ziemi, a część zamieniona w różnego rodzaju magazyny i…MECZETY!!!

Przez Generała-Dyktatora zostaną wydane specjalne antykatolickie dekrety; między innymi znacjonalizowany - czyli przejęty przez państwo będzie cały majątek kościoła katolickiego, duchowni; biskupi, księża, zakonnicy, a także zakonnice będą masowo mordowani jeżeli nie zgodzą się na opuszczenie stanu duchownego i przyjęcie islamu!

JAK PISZE NOSTRADAMUS W WIELU KRAJACH, W TYM W POLSCE, BĘDĄ SPISYWANE TZW: ”LISTY PROSPEKCYJNE” NA KTÓRYCH BĘDĄ UMIESZCZANE NAZWISKA I NUMERY LUDZI, NA ICH CIELE! - którzy po odmowie przyjęcia islamu będą
w kajdanach jako niewolnicy przekazywani talibom i wywożeni do ICH IMPERIUM!

Tak więc Polska uniknie wielkich działań wojennych właściwie będzie ocalona i mało tego będzie w czasie wojny się rozwijać gospodarczo i osiągnie ogromny rozrost terytorialny!

PO WOJNIE NIE ZNISZCZONA I BOGATA POLSKA BĘDZIE POMAGAĆ CAŁEJ ZDEWASTOWANEJ I ZNISZCZONEJ EUROPIE, STANIE SIĘ JEDNYM Z NAJSILNIEJSZYCH PAŃSTW!!!

To będzie ta WIELKA KORZYŚĆ POLSKI, ale jak pisze M Nostradamus za ogromną cenę moralną.

Jednak prześladowania katolików i ich kościoła będzie tak wielkie, że cyt Nostradamusa: ”niesamowite i oszałamiające, że w ciągu kilku lat kraj MARYI STANIE SIĘ KRAJEM MAHOMETA”!!!

W końcu w USA zakończy się II Wojna Domowa, w nieokupowanej przez Kalifat Wielkiego Talibanu części Francji - Bretanii zabłyśnie gwiazda Henryka Szczęśliwego – Selina, czyli Pogromcy Półksiężyca i po pierwszych zwycięstwach koalicji atlantyckiej nad islamem w Polsce dojdzie do zamachu na Generała Dyktatora i władzę obejmie nowa osoba, która
w Krakowie koronuje się na Króla Polski i Sześciu Narodów, a później Polski i Dwunastu Narodów!

Ten Król zerwie z Wielkim Talibanem i przywróci chrześcijaństwo, ale już nowe oparte na innych zasadach.

Podpisze on z Francją Henryka Szczęśliwego, USA i innymi krajami m.innymi z Rumunią, która jak Polska zerwie sojusz
z Talibanem NOWE PRZYMIERZE PRZECIWKO ISLAMOWI!

CZY TO MĄDROŚĆ POLITYCZNA, CZY TO PRZYPADEK POLITYCZNY - NIE WIEM JAK TO NAZWAĆ?

Fakt faktem po raz pierwszy Polska uniknie obcej inwazji i zniszczeń, a na dodatek urośnie i GOSPODARCZO
I TERYTORIALNIE, A WIĘC POLITYCZNIE W POTĘGĘ, ALE TEN SOJUSZ Z ISLAMEM, KTÓRY JEDNAK DOPROWADZI
DO NIEODWRACALNYCH ZMIAN KULTURALNYCH W POLSCE!?

M Nostradamus napisał, że większość ludności będzie chrześcijańska, ale też bardzo duża liczba ludności pozostanie już przy islamie - chociaż innym niż obecnie!

I co wy na to!?

122

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

Sześciowiersz;

Germańska bieda jak zaraza rozprzestrzeni się nad Wisłę i Dunaj,
Gdy w 21 przed powrotem Świętego Cesarstwa./..
W jednym domu; Naród Chrystusa i Lud Mahometa./..
Zewrą się ze sobą w morderczym uścisku,
Co doprowadzi kraje Alemanów do głębokiego kryzysu../.
Dopóty (kiedy to) młody władca ogłosi się następcą Wielkiego Karola!
Atraktor  2017-06-27 21:53:38


Persage IX 44,88

To co Wielkiemu Słowianinowi się nie udało
To jego mierny mały brat dokończy
Nie siłą a słowem przekonywania
Małe Kraje Wschodu zrobią z nim konfederację
Arteuza - Centurion 15 paź 2009, o 14:25


Przepowiednia;183,24/sześciowiersz/

Ten, który odszedł powróci,
A jego miłosne podboje;
Staną, się Wielkim Skandalem,
Kiedy Ci z nad wzburzonego Dniepru,
Dowiedzą się o tym,
Że ich przywódczyni to nałożnica Piasta!
Atraktor 12 maja 2014, o 12:22


*
Za przyczyną Polaków Scytia przyjęta -
Słaba unia i słaby sojusz się zgodziły,
W kryzysie biedna Scytia podnóżkiem -
Dla polskiego generała i Dyktatora.
Arteuza - Centurion  20 lis 2009, o 17:39

Ostatnio edytowany przez Moogi (2018-05-05 12:34:00)

123

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

Sześciowiersz;

Germańska bieda jak zaraza rozprzestrzeni się nad Wisłę i Dunaj,
Gdy w 21 przed powrotem Świętego Cesarstwa./..
W jednym domu; Naród Chrystusa i Lud Mahometa./..
Zewrą się ze sobą w morderczym uścisku,
Co doprowadzi kraje Alemanów do głębokiego kryzysu../.
Dopóty (kiedy to) młody władca ogłosi się następcą Wielkiego Karola!
Atraktor  2017-06-27 21:53:38


Od samego początku mojego pisania na tym autorskim wątku dotyczącym Polski - starałem się układać omawiane przeze mnie przepowiednie, w miarę w kolejności rozgrywających się wydarzeń. Mój wybór (chronologiczny!?) nie zawsze musi być trafny.

Nostradamus nie układał ani nie numerował swoich przepowiedni według kolejności wypełniania się ich. Nawet celowo je mieszał między sobą dla utrudnienia ich identyfikacji przez czytelnika.

Zainteresowane osoby oczywiście wiedzą - że główną przyczyną była - Święta Inkwizycja.
Ale to inna już historia...

Omawiana przepowiednia pojawiła się w tym miejscu ze względu na zawarte w niej informacje.

Opisane wydarzenia obejmują dosyć długi czas, który wykracza poza wydarzenia szczegółowo opisujące wszystko co będzie się działo u nas w Polsce a jest opisane „w punktach” w początkowych wierszach Omenie 69.

Dlatego jest bardzo prawdopodobne, że przepowiednia ta pokazuje początek ale i przyczynę opisanego w  Omenie 69 „kryzysu pieniądza” pojawiającego się w naszych Polskich wydarzeniach.

Dlatego nasz kryzys pieniądza może być tylko małym symptomem tego co nas mogło by czekać w przyszłości.
Gdyby ta przepowiednia się wypełniła.

Ale patrząc z drugiej strony - ta opisana bieda mogła też pomóc w dojściu do władzy Generała. A co gorsze ze względu na długi czas opisany w przepowiedni mogła również pomóc w wprowadzaniu bezwzględnych rządów Generał Dyktatora.

Przepowiednia może też sugerować, że nasza religijna wojna domowa nie będzie odosobnionym incydentem w ówczesnej Europie. Dlatego wzmianka o chrześcijanach i muzułmanach...

Nie za bardzo podobają mi się dalsze moje wnioski, dlatego lepiej przejdę do omówienia przepowiedni!

Nie zmieni to jednak faktu, sugerującego to, że niemówienie o czymś i tak nie powstrzyma mających nastąpić wydarzeń.

Wiersz pierwszy mówi o germańskiej biedzie. Germańska - sugeruje szersze określenie obejmujące nie tylko Niemcy ale również inne kraje (w uproszczenia) niemieckojęzyczne.

Nie chcę głębiej szukać korzeni germańskich ponieważ niepotrzebnie zaciemni to wnioski.   

Kraje niemieckojęzyczne to: Niemcy (95%, 78,3 mln), Austria (89%, 7,4 mln), Szwajcaria (64%, 4,6 mln) i Liechtenstein (0,03 mln).

Więcej na Wiki:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Europa_niemieckojęzyczna


Dla zrozumienia tego szerokiego pojęcia – bieda germańska – do naszych rozważań wystarczą kraje w których po falach emigracji zostało przyjętych dużo muzułmanów!

Wiersz pierwszy mówi o biedzie germańskiej. Dzisiaj trudnej do wyobrażenia. Niemcy to najsilniejszy ekonomicznie
kraj w Europie ale nie tylko...

Niemiecka gospodarka napędza koniunkturę w całej Europie. De facto jej siła zabezpiecza stabilność wszystkich gospodarek Unii Europejskiej.

Niestety ale i Niemcy sobie nie poradzą – zapewne - bardzo przyczynią się do tego wszystkie fale (trzy) emigracji do Europy. Ale również wszystko to co się będzie działo w tym czasie na całym świecie.

Wiersz pierwszy mówi o biedzie - germańskiej biedzie. Rozprzestrzeni się ona nad Wisłę i Dunaj.

Tak jak za czasów Nostradamusa - robiła to zaraza (dżuma) – bardzo szybko i bezwzględnie nie oszczędzając nikogo po drodze.

Wisła wskazuje tylko Polskę.
   

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/Karte_Weichsel.jpg

Mapa dorzecza Wisły


Dunaj w tym przypadku pomimo swojego piękna otwiera już puszkę Pandory:

Dunaj przepływa przez 10 krajów europejskich: Niemcy, Austrię, Słowację, Węgry, Chorwację, Serbię, Bułgarię, Rumunię, Mołdawię i Ukrainę (Chorwacja, Bułgaria, Mołdawia i Ukraina mają dostęp tylko do jednego brzegu), aby w Rumunii rozbudowaną deltą ujść do Morza Czarnego.


https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a2/Donau-Karte.png

Bieg Dunaju


Niestety inne przepowiednie Nostradamusa związane z Dunajem w późniejszym okresie pokazują tę puszkę Pandory w pełni otwartą...

Wiersz drugi tej przepowiedni pokazuje ramy czasowe opisywanych wydarzeń. Wskazany jest nasz XXI wiek. Oraz czas przed ponownym pojawieniem się (restytucji) - znanego już z historii - Świętego Cesarstwa

restytucja: 1. przywrócenie dawnego, pierwotnego stanu rzeczy; też odtworzenie od nowa czegoś na podstawie zachowanych reliktów.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Święte_Cesarstwo_Rzymskie


Nostradamus lubował się w opisywaniu wydarzeń historycznych, które w swoich poszczególnych elementach lub w całości -  będą występować w przyszłości. Oczywiście posiadał odpowiednią wiedzę i wykształcenie w tym temacie.

Wiersz drugi zawiera znany już z innych przepowiedni zabieg Nostradamusa – polegający na  opisywaniu wydarzenia końcowego przed omówienie wydarzeń wcześniejszych.

Taki zabieg pokazuje perspektywę czasową - zawartą w całej przepowiedni. Od chrześcijan i muzułmanów - w jednym domu - aż po restytucję Świętego Cesarstwa.

Wiersz trzeci pokazuje genezę czyli czynniki, które złożyły się na powstanie i rozwój następujących po sobie wydarzeń.

Naród Chrystusa obejmuje wszystkich chrześcijan. Lud Mahometa wskazuje na islam i muzułmanów.

Wiemy, że już od długiego czasu Niemcy, ale nie tylko one, były domem dla wielu wyznawców różnych religii. Ale dopiero w XXI wieku na skutek niespotykanego jak dotychczas - napływowi wielkiej rzeszy nowych emigrantów – uwidoczniły się podziały na tle wyznaniowym.

Wcześniejsze fale emigracji - nie niepokojone z zewnątrz - szybko asymilowały się (przynajmniej teoretycznie) w nowym środowisku, zasilały miejsca pracy i były w dużym uproszczeniu zadowolone z zmiany swojego statusu (np. Kurdowie).

Wiersz czwarty pokazuje już - bez ogródek – początkowe wydarzenia prowadzące w swoich skutkach do biedy w wielu krajach europejskich.

Uścisk u Nostradamusa wskazuje na zarzewie konfliktów w jednym domu. Bliskość charakterystyczna dla uścisku np. uścisku dłoni. Doprowadzi do konfliktu.

Natomiast morderczy uścisk to już konflikt pełną gębą prowadzący do wojny domowej. Niestety morderczy wskazuje na ofiary. Natomiast - morderczy uścisk - pokazuje całą tragedie wojny domowej.

W tym wypadku -  wojny domowej na tle religijnym. Krwawej wojny domowej z wieloma ofiarami. Zwarte ze sobą Naród (Niemcy) i Lud (nie utożsamiający się z narodem niemieckim).

Naród Chrystusa i Lud Mahometa zewrą się ze sobą w morderczym uścisku.

Wiersz piąty pokazuje już skutki. Religijna wojna domowa w swoich skutkach doprowadzi do kryzysu. Kryzys na początku obejmie głównie Niemcy.

Wojna domowa w końcu doprowadzi do załamania się gospodarki, tej największej europejskiej gospodarki. Rozpoczęty w Niemczech kryzys wpłynie nie tylko na ten kraj ale będzie on miał bezpośrednie przełożenie na gospodarki krajów ściśle z nimi związane.

Wiesz piąty mówi już o głębokim kryzysie nie w kraju ale w krajach Alemanów. Kraje niemieckojęzyczne – kraje Alemanów.  Niemcy, Austria, Szwajcaria, Liechtenstein – bardzo szybko  jako pierwsze będą w głębokim kryzysie.

Natomiast głęboki kryzys w krajach Alemanów - bardzo szybko rozprzestrzeni się nad Wisłę i Dunaj. Skutkiem kryzysu w Niemczech będzie głęboki kryzys w bogatych krajach niemieckojęzycznych.

Skutkiem głębokiego kryzysu w mocnych gospodarczo krajach, będzie ta eksponowana na początku przepowiedni - rozprzestrzeniająca się bieda - na słabe gospodarczo kraje wschodnioeuropejskie.

Tam gdzie mocny sobie nie poradzi słaby nie ma żadnych szans...

Nostradamusa pokazuje nam wszystkim jak szybko działają na siebie dobrze ułożone kostki domina. Raz rozpoczętej akcji - nie zawsze da się zatrzymać - przed jej zakończeniem.

Z innych przepowiedni wiemy, że na krótko przed wybuchem III wojny światowej – stary kanclerz wołu (Niemiec) będzie próbował ratować sytuację. Widzimy, że to się nie uda.

Wiersz szósty pokazuje jak długo będzie trwać głęboki kryzys gospodarczy. Który już na pewno obejmie wszystkie kraje Alemanów. W tym Niemcy.

Dopiero młody władca Niemiec a raczej przyszłego nowego Świętego Cesarstwa, spróbuje zażegnać ten głęboki kryzys gospodarczy ale nie tylko...

Wiersz ostatni szósty właśnie o tym mówi. O młodym władcy - który dopóki nie ogłosi się następcą Wielkiego Karola dopóty będzie trwał głęboki kryzys. Kiedy to, ogłosi się cesarzem, skończy się ten omawiany kryzys.

W wierszu szóstym Nostradamus powołuje się na postać historyczną – Karola Wielkiego.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Wielki

Karol Wielki. Był to bardzo ważny władca. Na początku król a później cesarz. Było z nim związanych bardzo wiele ważnych wydarzeń. Dlatego na szybko bardzo trudno pokazać te, które wpłynęły na wybór tej postaci przez Nostradamusa. Możliwe, że powrócę jeszcze do niej przy omawianiu następnych przepowiedni Nostradamusa.

Młody kanclerz Niemiec zanim ogłosi się następcą Wielkiego Karola, będzie jeszcze musiał trochę porządzić. Będzie też próbował się wykazać w różnych dziedzinach. Jego wyczyny wojskowe, również nie umkną mojej uwadze. Wspomnę tyko o tym, że w tym czasie nasz Generał już Dyktator będzie u szczytu władzy w Polsce.

Powiązanie tych postaci czyli Młodego Kanclerza Niemiec z Generałem Dyktatorem zdecydowało o umieszczeniu tej przepowiedni właśnie w tym miejscu, w zaproponowanej przeze mnie, mojej autorskiej chronologii wydarzeń związanych z Polską.

124

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

Sześciowiersz;

Germańska bieda jak zaraza rozprzestrzeni się nad Wisłę i Dunaj,
Gdy w 21 przed powrotem Świętego Cesarstwa./..
W jednym domu; Naród Chrystusa i Lud Mahometa./..
Zewrą się ze sobą w morderczym uścisku,
Co doprowadzi kraje Alemanów do głębokiego kryzysu../.
Dopóty, dopóki młody władca ogłosi się następcą Wielkiego Karola!
Atraktor  2017-06-27 21:53:38Wracam jeszcze do omawianej przepowiedni.

Po konsultacji z Panem Atraktorem. Uzgodniłem małą poprawkę w tekście tej przepowiedni.
Dlatego dzisiaj publikuję już „obowiązujący” a to znaczy oryginalny tekst interpretacji Pana Atraktora.

Oryginalne źródła interpretacji zawsze polecam wszystkim.

125

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

Przepowiednie Michela Nostradamusa a ich interpretacje!

Należy, przede wszystkim, nie zapominać o trudności w tłumaczeniu oryginalnych tekstach Michela Nostradamusa!

Publikując na forum, ostatni wpis zastanawiałem się nad treścią przepowiedni. Interesowało mnie nie tylko tłumaczenie tej przepowiedni ale również jej najlepszy odbiór przez czytelnika.

Dlatego postanowiłem ten temat skonsultować z autorem tłumaczenia i interpretacji. Moje założenia wymuszają na mnie to, że staram się zamieszczać tylko oryginały wpisów naszych internetowych prekursorów. Jako osoba, która się stale uczy -  niejednokrotnie odwołuję się do autorytetów w danej dziedzinie.

Tym razem otrzymałem od Pana Atraktora bardzo merytoryczną odpowiedz. Dlatego niezwłocznie podałem obowiązujący oryginał na forum.

Temat tłumaczenia przepowiedni Nostradamusa z języka starofrancuskiego (w dużym uproszczeniu) nie jest taki prosty.
Wymaga to nie tylko znajomości, specyfiki języka z czasów Nostradamusa, ale również bardzo pomocnej, znajomości innych języków,  które znał i  którymi z powodzeniem się posługiwał sam Nostradamus.

Napisałem, że w dużym uproszczeniu dotyczy to języka starofrancuskiego. Jest to w większości język staroprowansalski ale  również z tym określeniem mogą być kłopoty ponieważ Nostradamus mieszał w swoich przepowiedniach narzecza językowe z całej ówczesnej Francji.

Pojawiają się również, na przykład, w przepowiedniach pojedyncze wyrazy z języka galijskiego tzw; staro-bretońskiego.
O całych wpisach z klasycznej łacińskich z czasów Nostradamusa nie wspominam. Ale o wyrazach z języka włoskiego
a nawet angielskiego (nie używanego w tamtych czasach w takiej formie jak dziś) należy przypomnieć.

Na różnych forach, Pan Atraktor o tym wielokrotnie przypominał. Natomiast Pan Arteuza Centurion podawał nawet konkretne przykłady tłumaczenia wierszy jednej z przepowiedni. Zainteresowane osoby mogą tego poszukać...

Dlatego nietrafione i wydumane, opinie o używaniu translatorów, nawet do odwróconego tłumaczenia są po prostu śmieszne i padają z ust osób, które na co dzień używają takich narzędzi, a w rzeczywistości, nie znają żadnego języka obcego.

Skomplikowane połączenia językowe nie są jedynymi trudnościami w przepowiedniach Nostradamusa. Przyglądając się tylko klasycznym centuriom, omenom, mamy w nich w większości do czynienia z zagadkami zostawionymi przez samego Nostradamusa.

Wiele z  klasyków nie jest do dnia dzisiejszego dobrze zinterpretowana, pomimo tego, że są prawie wszystkie znane od dawana, a znalezienie ich oryginałów nie powinno stanowić wyzwania.

Pisałem już o tym, również na tym forum, że potrzebne są dodatkowe przepowiednie, zostawione przez Nostradamusa do prawidłowej interpretacji właśnie tych wszystkich klasycznych centurii czy też omenów (zapowiedzi).

Nie mając dostępu do przepowiedni (Presage) prace wszystkich, nawet najbardziej zaangażowanych tłumaczy nie przynoszą zadowalających efektów. Z moich obserwacji, wiem również, że reakcje na takie tłumaczenia kończą się uśmiechem czytelników.

Jest w Polsce taka pani, która to robi od lat, tłumaczy przepowiednie i teksty Nostradamusa. Nadal nie potrafi znaleźć klucza do tekstów (nie tylko przepowiedni). Natomiast ja nie tylko nie muszę, poświęcać cennego czasu na te tłumaczenia, ale z coraz większym powodzeniem rozpoznaję o czym pisał Nostradamus w tych tłumaczonych przez kogoś innego tekstach.

Nasi internetowi prekursorzy korzystali z różnych źródeł swojej wiedzy o twórczości Nostradamusa - ale jak pokazują moje autorskie wpisy -  wyciągnięte wnioski i interpretacje z posiadanych przez Panów oryginałów, w wielu miejscach uzupełniają się, a Ich opinie na przyszłe wydarzenia, w większości zbliżają się do siebie.

Pan Arteuza Centurion korzystał, ze źródła uzupełniającego napisane zapowiedzi (omeny) Nostradamusa. Natomiast Pan Atraktor głównie, korzysta z Almanachu wyjaśniającego klasyczne centurie, ale nie tylko.

Najlepsi badacze twórczości Nostradamusa korzystają również z listów Nostradamusa. I wcale nie chodzi o te dwa najbardziej znane. To dopiero początek. Prawie w każdym z bardzo wielu Almanachów są listy Nostradamusa. Jest też wiele mniej oficjalnych listów niż do króla. Pisane one były również do innych osób. To właśnie te listy nadal są odnajdywane w prywatnych kolekcjach, pozyskanych również od spadkobierców adresatów.

Temat oryginałów jest bardzo ciekawy. Ale na pewno wymaga i będzie jeszcze wymagać wielu wyjaśnień. Poszukiwanie oryginałów w internecie nie jest też takie łatwe. Ale tak jak wszystko wymaga podstawowej wiedzy z której należy wyciągnąć właściwe wnioski.

Dlatego od tak wielu lat pojawiają się różne teorie o braku możliwości znalezienia choćby tych skserowanych oryginałów. Odpowiedz jest banalnie prosta... nikt nie przepisuje ich słowo w słowo do internetu – są tylko kopie całych stron – dlatego trzeba wiedzieć czego szukać... Ale to już inna historia...

126

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

Przy okazji omówionej już przepowiedni, chciałbym pokazać wszystkim osobom zainteresowanym przepowiedniami Nostradamusa – mały szczegół - który bardzo często pojawia się we wpisach Pana Atraktora.

Dlatego należy bardzo uważnie je czytać. Musimy również zwracać uwagę na szczegóły – ponieważ to właśnie one otwierają nam najczęściej nowe spojrzenie na różne sprawy.

Dzięki jednemu z użytkowników - Noniewiem - który zauważył pewien cytat Pana Atraktora, możemy wszyscy zastanawiać się nad omawianą ostatnio przepowiednią.

Pan Atraktor nie zawsze pamięta – wszystkie omawiane wcześniej przepowiednie – ale możliwe jest też to, że sprawdza naszą czujność – oczekując merytorycznych pytań.

Oto fragment wpisu Pana Atraktora z niepublikowanym wcześniej cytatem:

Atraktor 2017-06-26 20:56:11 napisał/a:

(...)

Dla Polski i innych krajów Europy środkowo-wschodniej upadek gospodarczy Niemiec w/g M Nostradamusa odbije się kryzysem również i w naszych krajach. Niemcy są naszym największym partnerem handlowym z którymi mamy szereg różnorodnych powiązań.

Cyt; "germańska bieda jak zaraza rozprzestrzeni się nad Wisłę i Dunaj"

I myślę, że to właśnie wtedy dojdzie do rewolucji i wojen domowych i w Niemczech i w krajach Europy środkowo wschodniej - ale do takich wydarzeń w Polsce (rewolta) może dojść wcześniej.

Pisałem już o tym, że Polska na krótko przed i w czasie III wojny światowej ma się rozprzestrzenić i zająć ogromne terytoria pomiędzy; Adriatykiem, Bałtykiem i Morzem Czarnym i od Łaby aż prawie po Ural, ale nie stanie to się za obecnych rządów PIS.

NA TO JEST JESZCZE ZA WCZEŚNIE!

M NOSTRADAMUS WYRAŹNIE DAŁ DO ZROZUMIENIA, ŻE POLSKA ZDRADZI FRANCJĘ I INNE KRAJE ZACHODU I PRZYŁĄCZY SIĘ DO LIGI PAŃSTW MUZUŁMAŃSKICH!

Napisał też, że Polska zostanie zdradzona przez tzw: grupę czterech (zapewne chodziło mu o tzw: grupę wyszehradzką) a także, że Polacy będą musieli masowo opuścić terytoria państw zachodnioeuropejskich co spowoduje wielkie trudności gospodarcze i niezadowolenie społeczne.

PRZECIEŻ JA JUŻ O TYM WSZYSTKIM PISZĘ OD PARU LAT - TO ŻADNA NOWA INFORMACJA!!!

Powtarzam;
Polska ma przyjąć islam.
Polską ma rządzić krwawy dyktator.
W Polsce ma dojść do krwawych rozruchów,rewolt i wojskowego zamachu stanu,
W Polsce ma się podzielić i upaść kościół rzymsko-katolicki.
Itd itp.
To już Wasza sprawa czy przyjmujecie to do wiadomości, czy nie (nie piszę tu o wierze) - bo to inna i nie moja sprawa.
Pozdrawiam:
Atraktor.

Należy bardzo uważnie zwracać uwagę na treść wpisów Pana Atraktora.

Dlatego również ja w tym przypomnianym fragmencie znalazłem cytat z niepublikowanej przepowiedni Nostradamusa.

Cyt: „...Napisał też, że Polska zostanie zdradzona przez tzw: grupę czterech (zapewne chodziło mu o tzw: grupę wyszehradzką)...”

Takiej przepowiedni Nostradamusa – mówiącej o grupie czterech - również nie było wcześniej we wpisach Pana Atraktora.

Myślę, że takich szczegółów jest jeszcze dużo więcej - we wpisach Pana Atraktora i Pana Arteuza Centuriona – a właśnie one dodają dla nas wszystkich, dużo ważnych - a nie omawianych jeszcze informacji...

127

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

Kończąc omawianie tej przepowiedni – przypominam wpis Pan Atraktora.

Pan Atraktor pokazuje w nim dalsze procesy, które będą rozgrywać się w Europie, jeszcze przed wybuchem
III wojny światowej.

Wcześniejsze wpisy Pan Atraktora mówiły dużo więcej o tych wydarzeniach. Tych informacji i szczegółów jest dużo więcej – ale dotyczą one przede wszystkim innych krajów, a nie tylko bezpośrednio samej Polski.

Przy omawianiu innych tematów możemy wrócić do tych szczegółów...

Atraktor 2017-06-27 21:53:38 napisał/a:

Witam;

Spełniam prośbę.

/sześciowiersz/

Germańska bieda jak zaraza rozprzestrzeni się nad Wisłę i Dunaj,
Gdy w 21 przed powrotem Świętego Cesarstwa./..
W jednym domu;Naród Chrystusa i Lud Mahometa./..
Zewrą się ze sobą w morderczym uścisku,
Co doprowadzi kraje Alemanów do głębokiego kryzysu../.
Dopóty kiedy to młody władca ogłosi się następcą Wielkiego Karola!

Przepowiednia ta właściwie dotyczy głównie Niemiec.

Otóż - jak już pisałem nie raz dojdzie tam do restytucji średniowiecznego Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego. Cesarstwo to został powołane 25 grudnia roku 800 przez króla germańskich Franków Karola Wielkiego.

Obejmowało ono w przybliżeniu obecne terytoria: Francji, Niemiec, a także północnych Włoch, Szwajcarii, Austrii i Beneluxu.

Obecnie prowadzona polityka przez przywódców Francji i Niemiec - nazywana karolińską - ma doprowadzić w zamyśle do powtórnego połączenia tych ziem (głównie Francji i Niemiec) w jedno silne zachodnioeuropejskie państwo.

Szereg polityków prawicowych (i nie tylko) ma pretensje do rządzących krajami zachodnioeuropejskimi o to, że przyjęły byłe demoludy, czyli państwa środkowo - europejskie do Unii Europejskiej.

Obecnie coraz głośniej - głównie we Francji i Niemczech - mówi się o ponownym utworzeniu nowego tworu państwowego,  który zwał by się Stanami Zjednoczonymi Europy Zachodniej.

Niestety ale obecna polityka rządów; Polski i Węgier ułatwia, a nie utrudnia ten zachodzący w tych krajach polityczny proces.

M Nostradamus napisał, że UE upadnie bo Francja i Niemcy, a także i inne kraje zachodnioeuropejskie ogłoszą wspólną deklarację paryską o wystąpieniu z Unii Europejskiej i utworzą nową Unię bardzo ścisłą politycznie, wojskowo i gospodarczo zwaną jak wyżej. Tam już nie będzie żadnych wstępnych negocjacji tylko albo wstępujące państwo wchodzi w skład Europejskich Stanów i pozbywa się niepodległości, albo nie!

Oczywiście, że szereg regulacji nie zdąży już wejść w życie bo wybuchnie III wojna światowa, ale kilka państw w tym Polska i Węgry zostaną na przysłowiowym lodzie ponieważ rozpadnie się też i NATO bo Francja i Niemcy (także też i kilka innych zachodnich państw) wystąpi z tego paktu wojskowego podpisując z USA odrębne dwustronne porozumienie wojskowe. Znowu więc - jak w drugiej połowie XX wieku - środkowa i wschodnia Europa (przed wybuchem III wojny światowej) zostanie odgrodzona politycznie i gospodarczo od  Europy zachodniej.

Żartów więc w polityce nie ma, bo znowu przywrócone zostaną do krajów zachodnich; paszporty, wizy i cła graniczne. SKOŃCZY SIĘ WÓWCZAS JEDNOŚĆ EUROPEJSKA!

PIERWSZA PRÓBA STWORZENIA ZJEDNOCZONEJ EUROPY UPADNIE WRAZ Z ŻYWIOŁOWYM WZROSTEM NARODOWYCH NACJONALIZMÓW NAZYWANYCH DUMNIE, ALE BŁĘDNIE NARODOWYMI PATRIOTYZMAMI.

Patriotyzm od nacjonalizmu różni się bowiem tym, że kocha się własny naród i własną ojczyznę i staje się w jej obronie, ale żywi się też szacunek do innych narodów kultur i ras.

Prawdziwy patriotyzm nie uznaje jakiekolwiek segregacji - O TYM NALEŻY PAMIĘTAĆ!

Jak by tego było mało to sytuacja międzynarodowa w Europie (po upadku UE i NATO) bardzo się zaostrzy, bo szereg państw po upadku wystąpi z roszczeniami terytorialnymi wobec swoich sąsiadów - również w stosunku do Polski.

Jeśli chodzi o Palaków przebywających w zachodniej Europie to z czasem spotkają się oni tam z objawami powszechnej nietolerancji i wrogości, wręcz rasizmu i zaczną być z Europy zachodniej przymusowo do Polski deportowani i to nawet ci którzy przebywali tam wiele lat.

OBECNE OBJAWY RASIZMU I WROGOŚCI DO UCHODŹCÓW TOLEROWANE, A NAWET PROPAGOWANE PRZEZ OBECNY RZĄD PIS-U BĘDĄ W NIEDALEKIEJ PRZYSZŁOŚCI POLSCE I POLAKOM PRZYPOMINANE!

NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE ZŁO ZAWSZE POWRACA DO TYCH CO GO SAMI WYWOŁUJĄ, O TYM W SWOICH PRZEPOWIEDNIACH WIELE RAZY WSPOMINA I ZARAZEM UPOMINA PRZED NIM M NOSTRADAMUS!
----------------------------------
Interpretując przepowiednie i proroctwa M Nostradamusa pamiętajmy jedną podstawową rzecz.

A mianowicie taką, że możemy z nich wyczytać pewne ogólnie zachodzące procesy w polityce światowej, natomiast "bawienie" się w szczegóły jest na ogół mylne. Pisząc kiedyś dużo i często o przepowiedniach Wielkiego Jasnowidza też - jak to widzę obecnie z perspektywy czasu - w swoich interpretacjach popełniłem wiele błędów. Dlatego też radzę nie upierać się przy swoim zdaniu w sprawach dotyczących np: kolejności wydarzeń, dat, osób, które przypisujemy współczesnym politykom, bo na ogół popełniamy błędy.

Przepowiednie i proroctwa M Nostradamusa na ogół prawidłowo zawsze można zinterpretować dopiero po pewnym czasie. O tym pisał nieraz i Arteuza Centurion i ja, a także pisze o tym wielu znawców i badaczy jego TAJEMNEJ PROROCZEJ TWÓRCZOŚCI!

Pozdrawiam;
Atraktor.