Temat: Czy data naszej śmierci jest z góry ustalona?

Nie. Nikt nie ma wyznaczonej daty śmierci. Biblia nie uczy, że naszym życiem rządzi przeznaczenie. Wskazuje raczej, że śmierć często jest rezultatem „nieprzewidzianego zdarzenia” (Kaznodziei 9:11).

Ale czy Biblia nie mówi, że jest „czas umierania”?

To prawda, w Księdze Kaznodziei 3:2 czytamy, że jest „czas rodzenia i czas umierania; czas sadzenia i czas wykorzeniania tego, co zasadzono”. Jednak z kontekstu wynika, że mowa tu o powtarzających się cyklach związanych z naszym życiem (Kaznodziei 3:1-8). Bóg nie określa, kiedy mamy umrzeć, podobnie jak nie wyznacza momentu, w którym rolnik musiałby przystąpić do sadzenia. Rzecz w tym, byśmy nie dali się tak pochłonąć przyziemnym sprawom, że Stwórcę odsunęlibyśmy na dalszy plan (Kaznodziei 3:11; 12:1, 13).

Życie może trwać dłużej

Chociaż na wiele rzeczy nie mamy wpływu, to zwykle możemy żyć dłużej, jeżeli podejmujemy mądre decyzje. Biblia mówi: „Prawo mądrego jest źródłem życia, by odwrócić kogoś od sideł śmierci” (Przysłów 13:14). Podobną myśl wyraził Mojżesz. Zapowiedział Izraelitom, że gdy będą przestrzegać Bożych przykazań, to ‛ich dni będą trwały długo’ (Powtórzonego Prawa 6:2). Z kolei przez złe lub niemądre postępowanie możemy nierozważnie skrócić swoje życie (Kaznodziei 7:17).

Ale bez względu na to, jak mądrzy i przezorni jesteśmy, ostatecznie nie uciekniemy przed śmiercią (Rzymian 5:12). Na szczęście ta sytuacja się zmieni. Biblia zapowiada, że przyjdzie taki czas, kiedy „śmierci już nie będzie” (Objawienie 21:4). (jw.org)


Jak pokonać strach przed śmiercią? https://www.jw.org/pl/nauki-biblijne/py … rci%C4%85/