Temat: Czy ludzie zniszczą ziemię?

Kaznodziei 1:4 „Pokolenie odchodzi i pokolenie przychodzi, lecz ziemia stoi aż po czas niezmierzony”.

Biblia mówi, że Bóg "doprowadzi do ruiny tych, którzy rujnują ziemię" (Objawienie 11:18).

W jakim sensie ludzie rujnują ziemię? Zwróćmy uwagę, jak w Biblii opisano czasy Noego: „W oczach prawdziwego Boga ziemia uległa zrujnowaniu i ziemia została napełniona przemocą. Bóg więc widział ziemię i oto była zrujnowana”. Dlatego o żyjących wtedy niegodziwych ludziach powiedział: „W ruinę ich obrócę” (Rodzaju 6:11-13).


                     Czy dostrzegasz dowody na to, że również obecnie ziemia jest napełniona przemocą?


Co więcej, ludzie doszli do szczególnego momentu w historii: są w stanie zrujnować ziemię w sensie dosłownym. Dysponują bronią, która mogłaby doprowadzić do unicestwienia całego rodzaju ludzkiego. Oprócz tego ziemia jest rujnowana w jeszcze inny sposób. Z powodu rabunkowej gospodarki człowieka wszystko, co niezbędne do podtrzymywania życia — między innymi powietrze, rośliny, zwierzęta i oceany — jest nieustannie niszczone.

Zastanów się: Czy jeszcze sto lat temu ludzie byli w stanie doprowadzić do samounicestwienia? Dzisiaj nie jest to nierealne, ponieważ dysponują mnóstwem zaawansowanej broni i dewastują środowisko. Wydaje się, że szybki rozwój techniki nie idzie w parze ze zdolnością człowieka do przewidywania i kontrolowania wynikających z tego konsekwencji.

Tragiczne warunki panujące teraz na świecie zostały przepowiedziane w Biblii setki lat temu. Ale co jeszcze ciekawsze, Biblia zapowiada też naprawdę dobrą przyszłość. Jej przepowiedniom na pewno warto uważnie się przyjrzeć, bo spełniają się z zadziwiającą dokładnością.

                                                       Poniższe proroctwa sprawdzają się teraz: 


•    „Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu, będą też niedobory żywności i trzęsienia ziemi w jednym miejscu po drugim” (Mateusza 24:7).

•    „W dniach ostatnich nastaną krytyczne czasy trudne do zniesienia. Albowiem ludzie będą rozmiłowani w samych sobie, rozmiłowani w pieniądzach, zarozumiali, wyniośli, bluźniercy, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, nielojalni, wyzuci z naturalnego uczucia, nieskłonni do jakiejkolwiek ugody, oszczercy, nie panujący nad sobą, zajadli, nie miłujący dobroci, zdrajcy, nieprzejednani, nadęci pychą, miłujący bardziej rozkosze niż miłujący Boga” (2 Tymoteusza 3:1-4).

•    „"....ludzie niegodziwi i oszuści będą się posuwać od złego ku gorszemu..." ( 2 Tymoteusza 3:1-5, 13)


Proroctwa te przedstawiają świat, który w zastraszającym tempie stacza się po równi pochyłej. W pewnym sensie świat wymknął się spod kontroli — spod kontroli ludzi. Według Biblii ludziom po prostu brakuje mądrości i siły, żeby wprowadzić trwałe zmiany. Wskazują na to następujące fragmenty:


•    „Istnieje droga, która w oczach człowieka jest prostolinijna, lecz potem jej końcem są drogi śmierci” (Przysłów 14:12).

•    „Człowiek panuje nad człowiekiem ku jego szkodzie” (Kaznodziei 8:9).

•    „Do ziemskiego człowieka (...), nie należy nawet kierowanie swym krokiem” (Jeremiasza 10:23).


Pozostawieni sami sobie ludzie najpewniej doprowadziliby do globalnej katastrofy. Ale nigdy do tego nie dojdzie. Dlaczego? Ponieważ Biblia zapewnia:


•    „[Bóg] założył ziemię na jej ustalonych miejscach; nic nią nie zachwieje po czas niezmierzony, na zawsze” (Psalm 104:5).

•    „Pokolenie odchodzi i pokolenie przychodzi, lecz ziemia stoi aż po czas niezmierzony” (Kaznodziei 1:4).

•    „Prawi posiądą ziemię i będą na niej przebywać na zawsze” (Psalm 37:29).

•    „Mnóstwo zboża będzie na ziemi; nadmiar będzie na wierzchu gór” (Psalm 72:16).


Jak widać, Biblia nie pozostawia wątpliwości — ludzkość nie zginie na skutek zanieczyszczenia środowiska, braku żywności i wody albo globalnej pandemii. Świat nie zostanie też zniszczony w nuklearnym holocauście.


Dlaczego?

Ponieważ przyszłość naszej planety jest w rękach Boga. To prawda, że pozwolił ludziom korzystać z wolnej woli. Jednak poniosą oni konsekwencje swoich decyzji, Bóg w porę zaingeruje i zniszczy tych, którzy niszczą ziemię. (Galatów 6:7). Świat nie jest jak rozpędzony samochód, nad którym kierowca stracił panowanie i który za chwilę się rozbije. Bóg wyznaczył granice działań ludzi, w tym szkód, które mogą oni wyrządzić (Psalm 83:18; Hebrajczyków 4:13).

Bóg zrobi jeszcze więcej. Sprawi, że na ziemi będzie „obfitość pokoju” (Psalm 37:11). Optymistyczna perspektywa to zaledwie mały ułamek tego, czego o przyszłości uczy Biblia i czego dowiedziały się z niej miliony Świadków Jehowy. Oddają oni cześć jedynemu prawdziwemu Bogu Jehowie i nie obawiają się przyszłości, bo w Biblii czytamy:   

„Jehowa, Stwórca niebios, On, prawdziwy Bóg, Ten, który ukształtował ziemię i który ją uczynił, który ją mocno ugruntował, który nie stworzył jej po prostu na nic, który ukształtował ją po to, żeby była zamieszkana” (Izajasza 45:18).(jw.org)Czy ludzie nieodwracalnie zrujnują ziemię?
https://www.jw.org/pl/publikacje/czasop … nie-ziemi/

Jakie zamierzenie co do ziemi ma Bóg?
https://www.jw.org/pl/publikacje/ksi%C4 … -b%C3%B3g/

Kto naprawdę rządzi światem?
https://www.jw.org/pl/publikacje/ksi%C4 … %9Bwiatem/

Dlaczego klęski żywiołowe zdarzają się tak często?
https://www.jw.org/pl/publikacje/czasop … 5%82owych/

Ostatnio edytowany przez marzena56 (2017-09-21 22:28:28)

2

Odp: Czy ludzie zniszczą ziemię?

Marzenko. Chciałbym Ci przedstawić dwa linki w których są poruszane sprawy Boże. Dobrze wysłuchaj tych filmów a wtedy zrozumiesz wiele spraw o Bogu.
https://www.youtube.com/watch?v=ZylD5fYFezw

https://www.youtube.com/watch?v=ytzS5gYy3G0&t=0s

3

Odp: Czy ludzie zniszczą ziemię?

oczywiście, że ludzkość jako "ogół" dąży do jej zniszczenia. Jest to smutne, ze niektórzy ludzie tak wiele wysiłku wkładają w to aby zniszczyć nasz Dom

4

Odp: Czy ludzie zniszczą ziemię?

Filip napisał/a:

oczywiście, że ludzkość jako "ogół" dąży do jej zniszczenia. Jest to smutne, ze niektórzy ludzie tak wiele wysiłku wkładają w to aby zniszczyć nasz Dom

....to jest smutne sad .....niestety chciwość i egoizm niektórych nie ma granic, ale pocieszające jest, że im się nie uda zniszczyć Ziemi nieodwracalnie - Bóg do tego nie dopuści smile

Ostatnio edytowany przez marzena56 (2017-09-24 16:27:05)