Regulamin forum Koniec świata 2012 mieszczącego się pod adresem http://koniecswiata.info/forum, zwanym dalej "forum"

  1. Warunkiem korzystania z forum jest akceptacja niniejszego regulaminu.
  2. Rejestracja i korzystanie z forum są darmowe.
  3. Wiadomości wysyłane na forum są własnością użytkownika, który je wysłał. Tylko autor wiadomości odpowiada za jej treść.
  4. Użytkownik korzystający z forum może założyć tylko jedno konto.
  5. Na forum zabrania się używania wulgaryzmów oraz publikowania treści niezgodnych z polskim prawem.
  6. Wiadomości zawierające rażące błędy ortograficzne będą modyfikowane lub kasowane przez administratora.
  7. W przypadku naruszenia tego regulaminu, użytkownik będzie miał zablokowany dostęp do forum.
  8. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony w dowolnym momencie, aktualna wersja znajduje się zawsze pod adresem: http://koniecswiata.info/forum/rules/