Koniec świata

Przepowiednie, proroctwa, znaki

Przepowiednia Świętego Malachiasza

Artykuł opublikowany w dniu 24-09-2009 o godzinie 20:12

Święty Malachiasz

Portret Sw. Malachiasza

Portret Świętego Malachiasza

Życie

Święty Malachiasz żył w latach 1094 – 1148, był irlandzkim biskupem, prowadził życie ascety. Został kanonizowany w roku 1190 przez papieża Klemensa III. Malachiasz posiadał dar jasnowidzenia, który objawił się podczas jego pielgrzymki do Rzymu. Jego najbliższym przyjacielem i biografem był Św. Bernard z Clarivaux.

Proroctwa

W swoim proroctwie, Św. Malachiasz przewidział 111 kolejnych papieży zasiadających na rzymskim tronie, aż do dnia Sądu Ostatecznego.  Tekst przepowiedni składa się z krótkich, zakodowanych zdań mówiących o kolejnych papieżach. Jak do tej pory wszystkie kolejne zdania znajdowały potwierdzenie w rzeczywistości, opisując kolejnych przywódców Kościoła. Opisy Malachiasza odnoszą się do zdarzeń towarzyszących pontyfikatowi, herbów oraz miejsc urodzeń papieży.

Interpretacja ostatnich czterech wersów przepowiedni Malachiasza:

 1. Pastor et Nauta (pasterz i żeglarz) – opis wskazuje na papieża Jana XXIII. Zanim został papieżem był patriarchą Wenecji, która słynie z łodzi zwanych gondolami.
 2. Florus Florum (kwiat kwiatów) – wskazuje na Pawła VI, którego herb zawierał trzy lilie – królowe kwiatów.
 3. De medietate Lunae (z połowy księżyca) – według niektórych opis pasuje do papieża Jana Pawła I, który został wybrany 26 sierpnia 1978, dzień po tym kiedy księżyc wszedł w ostatnią kwadrę. Dodatkowo, papież ten  panował tylko ponad miesiąc (33 dni – miesiąc księżycowy wynosi 28 dni), a więc umarł on na jeden dzień przed połową księżyca. Papież Jan Paweł I był również zwany papieżem uśmiechu – śmiejące się usta przyjmują kształt półksiężyca.
 4. De labore Solis (z pracy Słońca) – opis wskazuje na Jana Pawła II, który urodził się 18 maja 1920 w dniu zaćmienia słońca, a jego pogrzeb odbył się w czasie innego zaćmienia słońca 8 kwietnia 2005. Oprócz tego, papież Polak dużo wędrował po Ziemi podczas pielgrzymek – niczym Słońce okrążające Ziemię. Przed jego śmiercią mówiło się też, że pasuje do tego określenia, bo wędruje po Ziemi (pielgrzymki) niczym Słońce.
 5. Gloria Olivae (chwała oliwki) – opis papieża Benedykta XVI. Jednym z symboli zakonu św. Benedykta jest gałązka oliwna, a przyjęcie przez papieża imienia Benedykta przez Papieża doskonale łączy go z zakonem benedyktynów. Jeszcze inna interpretacja mówi o “drzewie oliwnym” jako symbolu przywiązania do tradycji i konserwatywnych wartości, a takie właśnie cechy posiada Benedykt XVI.

Łatwo dostrzec podobieństwo ostatniego wersu do słów Nostradamusa, który również wspominał o ostatnim papieżu łącząc go z drzewem oliwnym. Zobacz artykuł: Przepowiednie Nostradamusa.

Ostatnie zdanie przepowiedni brzmi:

W czasie najgorszego prześladowania Świętego Kościoła Rzymskiego, [na tronie] zasiądzie Piotr Rzymianin, który będzie paść [swe] owce podczas wielu cierpień, po czym miasto siedmiu wzgórz zostanie zniszczone i straszny Sędzia osądzi swój lud. Koniec.

To wyraźne nawiązanie do sądu ostatecznego i zniszczenia Rzymu. Określenie Piotr Rzymianin, nie wymienione wcześniej na liście papieży może odnosić się do następnego papieża, który przyjął by imię Piotr II. Można to również odnieść do Benedykta XVI, który rzadko opuszcza Rzym (stąd Rzymianin), oraz broni tradycji i skłania się ku korzeniom Chrześcijaństwa (jak Św. Piotr).

Poniżej znajduje się pełny tekst przepowiedni Świętego Malachiasza (po łacinie):

Ex castro Tyberis
Inimicus expulsus.
Ex magnitudine montis.
Abbas Suburranus.
De rure albo.
Ex tetro carcere.
Via trans-Tyberina.
De Pannonia Tusciae.
Ex ansere custode.
Lux in ostio.
Sus in cribo.
Ensis Laurentii.
De schola exiet.
De rure bovensi.
Comes signatus.
Canonicus de latere.
Avis Ostiensis.
Leo Sabinus.
Comes Laurentius.
Signum Ostiense.
Hierusalem Campaniae.
Draca depressus.
Anguinus vir.
Concionatur Gallus.
Bonus Comes.
Piscator Tuscus.
Rosa composita.
Ex teloneo liliacei Martini.
Ex rosa leonina.
Picus inter escas.
Ex eremo celsus.
Ex undarum benedictione.
Concionator patereus.
De fessis Aquitanicis.
De sutore osseo.
Corvus schismaticus.
Frigidus Abbas.
De rosa Attrebatensi.
De montibus Pammachii.
Gallus Vice-comes.
Novus de Virgine forti.
De cruce Apostilica.
Luna Cosmedina.
Schisma Barcinonicum.
De Inferno praegnanti.
Cubus de mixtione.
De meliore sydere.
Nauta de ponte nigro.
Flagellum Solis.
Cervus Sirenae.
Corona veli aurei.
Lupa caelestina.
Amator crucis.
De modicitate lunae.
Bos pascens.
De capra et Albergo.
De cervo et Leone.
Piscator Minorita.
Praecursor Siciliae.
Bos Albanus in portu.
De parvo homine.
Fructus jovis juvabit.
De craticula Politiana.
Leo Florentius.
Flos pilaei aegri.
Hiacynthus medicorum.
De corona Montana.
Frumentum floccidum.
De fide Petri.
Aesculapii pharmacum.
Angelus nemorosus.
Medium corpus pilarum.
Axis in medietate signi.
De rore caeli.
De antiquitate Urbis.
Pia civitas in bello.
Crux Romulea.
Undosus Vir.
Gens perversa.
In tribulatione pacis.
Lilium et rosa.
Jucunditas crucis.
Montium custos.
Sydus Olorum.
De flumine magno.
Bellua insatiabilis
Poenitentia gloriosa.
Rastrum in porta.
Flores circumdati.
De bona Religione.
Miles in bello.
Columna excelsa.
Animal rurale.
Rosa Umbriae.
Ursus velox.
Peregrinus Apostolicus
Aquila rapax.
Canis et coluber.
Vir religiosus.
De balneis hetruriae.
Crux de cruce.
Lumen in caelo.
Ignis ardent.
Religio depopulata.
Fides intrepida.
Pastor angelicus.
Pastor et Nauta.
Florus florum.
De medietate Lunae.
De labore Solis.
Gloria olivae.

In persecutione extrema S.R.E. sedebit Petrus Romanus, qui pascet oves in multis tribulationibus: quibus transactis civitas septicollis diruetur, et Iudex tremedus iudicabit po pulum suum. Finis.




Komentarze (132) Dodaj swój »

Trackback | RSS 2.0
 • # pingwinek (30-11-2011)

  Wierzycie w te bzdury ? Hahaha żal mi niektórych ludzi co tak myślą. A ten film 2012 to mocna przesada – fakt

 • # Dobry Samarytanin (25-05-2012)

  Ziomus, cos zle ten link wpisales :/

 • # Anonim (7-08-2012)

  20.07.2012, 17:46 – Wkrótce zostanie światu przedstawione najbardziej podstępne kłamstwo, które na tym etapie będzie niemożliwe do rozpoznania przez ludzkość

  Moja najukochańsza córko, okres Ucisku trwający trzy i pół roku rozpocznie się w grudniu 2012 roku.

  Będzie to okres, kiedy antychryst pojawi się jako wojskowy bohater.

  Jego dusza została oddana szatanowi, który posiada każdą jej część.

  Moce, którymi będzie dysponował spowodują, że w końcu będzie postrzegany nie tylko jako człowiek pokoju, ale ludzie pomyślą, że on jest Mną, Jezusem Chrystusem, Zbawicielem ludzkości.

  Z czasem inni uwierzą też, że antychryst został wysłany, by zapowiedzieć Powtórne Przyjście.

  Z tego powodu tak wiele biednych dusz chętnie przyjmie jego znak, Znak Bestii. Ponieważ on jest bestią pod każdym względem z powodu sposobu, w jaki szatan ujawni się w jego ciele.

  Będzie dokonywać cudów na niebie.

  Uzdrawiać ludzi.

  Będzie przywódcą Nowej Światowej Religii i wraz z Fałszywym Prorokiem, który będzie kierował pustą już skorupą Kościoła katolickiego na ziemi będzie z nim ściśle współpracował, by oszukać wszystkie dzieci Boże.

  Wkrótce zostanie światu przedstawione najbardziej podstępne kłamstwo, które na tym etapie będzie niemożliwe do rozpoznania przez ludzkość

  Wy, którym dano tę Księgę Prawdy, te Moje Święte orędzia, by ostrzec ludzi przed tymi rzeczami, pamiętajcie o tym.

  Ich plan będzie tak wyrafinowany, że wielu zostanie zwiedzionych zewnętrzną humanitarną miłością, którą przedstawią światu zgodnie ze swoim nikczemnym planem.

  Działając razem Antychryst i Fałszywy Prorok mają już prawie na ukończeniu plan swojego niegodziwego panowania i pierwszą rzeczą jaką oni wprowadzą, będzie nasilenie wojny na Bliskim Wschodzie.

  Antychryst będzie najważniejszym człowiekiem, który zza kulis będzie pociągał za sznurki. Potem ujawni się i będzie postrzegany, jako mediator pokojowego planu.

  Nastąpi to wówczas, gdy świat padnie pod jego urokiem.

  Tymczasem Fałszywy Prorok przejmie władzę w Kościele katolickim.

  Wkrótce Kościół katolicki zostanie wciągnięty do Nowej Światowej Religii, który stanie się przykrywką kultu szatana. Podstawowym celem tej obrzydliwości będzie uwielbienie siebie i wprowadzenie przepisów, w których będą się liczyć dwie rzeczy.

  Zniesienie sakramentów i zniesienie grzechu.

  Prawdziwe Sakramenty będą dostępne tylko u tych księży i innych Duchownych Chrześcijańskich, którzy pozostaną Mi wierni. Będą one sprawować te Sakramenty w specjalnych kościołach schronach.

  Zniesienie grzechu zostanie wprowadzone poprzez uchwalenie praw, które zostaną uznane jako poparcie dla tolerancji.

  Będą one zawierały aborcję, eutanazję i małżeństwa tej samej płci. Kościoły będą zmuszane do przyzwolenia małżeństw tej samej płci, a kapłani będą zmuszani do ich błogosławienia na Moich Oczach.

  W tym czasie nadal będą odprawiać swoją własną wersję Mszy Świętej. Ich ofiara Najświętszej Eucharystii, polegającą na bezczeszczeniu Hostii, będzie się odbywała w kościołach katolickich.

  Mojej Obecności nie będzie nie tylko w takich Mszach, ale także w samych kościołach, gdzie będą Mnie znieważać.

  Wszystkie te sprawy będą przerażające dla Moich wyznawców. Nie będziecie już mogli korzystać z Sakramentów, chyba, że od księży z Mojej Reszty Kościoła na ziemi.

  Z tego powodu daje wam teraz takie dary, jak Odpust Zupełny na odpuszczenie grzechów. Nie ma ona na celu zastąpić katolikom Aktu Spowiedzi.

  To będzie sposób, który zapewni pozostanie w stanie łaski.

  Mimo, że miliardy ludzi nawróci się podczas Ostrzeżenia, proroctwa te nadal będą się realizować. Ale wiele z tego może być złagodzone przez modlitwę o zmniejszenie cierpienia i prześladowania.

  Wy, moi wyznawcy pamiętajcie, że jesteście chronieni przez cały czas Pieczęcią Boga Żywego.

  Musicie rozprowadzać Pieczęć i przekazywać ją jak największej liczbie ludzi.

  Proszę, zrozumcie, że mówię wam te rzeczy do odpowiedniego przygotowania was, abyście potrafili ochronić jak najwięcej dusz przed przyjęciem Znaku Bestii.

  Szatan będzie korzystać z mocy, jaką będzie posiadał w tych duszach, które przyjmą Znak i bardzo trudno będzie ich zbawić.

  Będziecie pouczani na każdym kroku drogi, Moi wyznawcy dzięki tej misji. Nie pozwólcie, aby strach wszedł do waszych serc, gdyż będę was napełniał odwagą, siłą, wytrzymałością i zaufaniem, abyście się wyprostowali i z podniesionym czołem maszerowali w Mojej Armii.

  Pamiętajcie, szatan nie wygra tej bitwy, gdyż nigdy mu się to nie uda.

  Tylko ci z Pieczęcią Boga Żywego i ci, którzy pozostaną wierni i niezachwiani w Bogu mogą wygrać.

  Wasz Jezus

 • # Lady D (18-09-2012)

  Przepowiedzenie papierzy to chyba nic strasznego! Może zbieg okoliczności?

 • # kaberlyk (16-12-2012)

  CZAS UMIERAĆ

 • # flyfeniks (20-12-2012)

  Kaberlyk bardzo fajny komentarz ;) Ale sie umialam

 • # Polak (8-02-2013)

  WIZJONERKA ANNA i jej pieczęcie to mamienie diabelskie, w ciągu wielu lat jej wizjonerstwa zachodzi wiele sprzeczności i fałszerstw, sama mówi że pierwszą wizje miała poprzez AUTOMATYCZNE PISANIE, co jest jawnie szatańskim przejawem a nie Boskim (bo gdzie tu WOLNA WOLNA). Bóg nigdy nie powiedział by nic co by niszczyło hierarchie Kościelną, a duchy gadające z tą babą, jawnie nawołują do buntu przeciw hierarchii Kościoła. Używajcie ROZUMU, WIARA KATOLICKA to nie ślepy fanatyzm ludzie !!!!!! Macie sprawdzać duchy, choć Biblia mówi, że i tak wielu sprawiedliwych stanie po stronie antychrysta bo da się oszukać.

 • # slomek (11-02-2013)

  Nie chciałbym burzyć światopoglądu, ale Słońce nie wędruje wokół ziemi.

 • # YAREKOK (12-02-2013)

  28 lutego ustapi paiez nazwany zgodnie z proroctwem chwala drzewa oliwnego po nim ma nastapic piotr rzymianin. No to nie dlugo sie przekonamy ale dla mnie to troche za proste niemniej jesli nowy papiez przybieze imie piotr to kopary nam opadna. Osobiscie jednak w to watpie. Watykan tez zna ta przepowiednie i raczej nie dopuszcza do takiej sytuacji.

 • # basia (13-02-2013)

  co ma byc to bedzie, zobaczymy za miesiac kto przejmie tiare i pierscien rybaka.

 • # Pacal 4 (15-02-2013)

  Wystarczy że nowego nazwą Piotr w charakterze przydomka czyli nawet jeżeli takiego imienia na się nie weźmie. Albo to, że będzie miał to imię z chrztu. Nadmieniam że jest z Afryki kandydat właśnie o takim imieniu. Pozdro…

 • # interpretator (14-03-2013)

  Ja tak myślę że z pracy słońca to nie o Janie Pawle II mowa tylko o obecnym Franciszku I, flaga Argentyny ma na środku słońce… ja to tak interpretuje

 • # Pralka Teściowej (27-05-2013)

  Czytajcie Apokalipsę św. Jana zamiast wyszukiwać sensacji. Tam jest wszystko co musimy wiedzieć o końcu świata a reszta to ludzka ciekawość, chęć poznania wiedzy Boskiej.

 • # GEB (5-05-2014)

  APOKALIPSA Nie lękajcie się
  Ziemia – wylęgarnia bogów
  Ziemia jest specjalnym rodzajem laboratorium

  Kiedy człowiek jest bardziej rozwinięty w sensie duchowym,
  wtedy może jego ciało i psychika tolerować przepływ energii o wyższej częstotliwości.
  Za szybka i za silna częstotliwość energii można wypalić układ nerwowy człowieka.
  ” Dzieci Universu”

  Kiedy człowiek przeżywa swój własny wielowymiarowy stan,
  swoją różnorodność energetyczną, zasięg i siłę,
  nabiera życie na Ziemi zupełnie nowe wymiary.
  Rauni – Leena Luukanen

  Jest to ten plan, który będzie odgrywać coraz większą rolę w naszym życiu.
  Jak sugeruje się, znajdujemy się w okresie przygotowań do dramatycznego zwiększenia świadomości (zmiany częstotliwości). W wyniku czego m. in. nastąpi polaryzacja.
  Ludzie, którzy nie będą mogi dostosować się do zwiększonej częstotliwości bądą zwracać się agresywnie wobec tego wszystkiego, co nowa era przynosi.
  Oni po prostu nie będą w stanie prosperować w tej nowej rzeczywistości i muszą odrodzić się na innych planetach, gdzie mogą kontynuować swój rozwój w bardziej pasującym im tempie.
  I tu chciałbym powiedzieć do PSYCHIATROW – spakujcie swoje walizki !

  Życie jest wibrującą energią

  20 grudnia 2012 zawiązał Chrystus Jezus i Maria Magdalena mistyczne małżeństwo w Niebie, a i Ziemia, która jest również żywą istotą kosmiczną, weszła na ten sam poziom świętości jak Słońce i Księżyc.
  Jest to początek nowego cyklu życia ludzi i ich wielkich rozwojowych możliwości.

  Słońca i Księżyca alchemiczny ślub jest najbardziej tajny małżeństwem, ale może nie; współczesna nauka potrafi wyjaśnić to małżeństwo transcendentnego Boga Słońca – FOTONU i Bogini Księżyca – Elektronu.

  Fizycy podkreślą, że kwant fotonu, najmniejsza część promieniowania słonecznego jest wieczny. Foton jest zawsze w ruchu, nic nie może się zatrzymać jego ruchu. Ten foton jest pełen kolorów i może zmieniać kolor, jego częstotliwość, gdy się znajduje w dużych ilościach. Foton – jest uznany za najczystszą formę energii, za najczystszą falę, zawsze w ruchu – może się łączyć z innymi fotonami. Gdy jest w rezonansie z drugim fotonem, tworzy “krótkotrwałą cząstkę”. Ta cząstka jest znana jako cząstka π0 i może rozbić się na dwa fotony, bez masy, jako czysta fala w ruchu. To jest podstawa do wspaniałego ruchu tam i z powrotem pomiędzy światłem i materią. Ten foton nie może być zatrzymany w jednym miejscu.

  Tu leży podstawa teorii względności.

  Ten bardzo aktywny, bardzo dynamiczny, bardzo energiczny FOTON może być przechwycony przez Elektron, który jest w rezonansie z FOTONEM.
  Co to oznacza? Elektrony są już częścią materii. Są one również w ciągłym ruchu. Nieustannie oscylują na własnej długości fali. Mają one swoją własną częstotliwość, jak odbiornik radiowy, który jest dostosowany do określonej długości fali.
  ELEKTRON kocha FOTON tak jak miłość w wydaniu duchowo/boskim, Maria Magdalena kochała Jezusa Chrystusa i odwrotnie.

  Bóg jest miłością na wszystkich poziomach, a kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg w nim .

  Elektrony przyciągają do swojego pola magnetycznego fotony, tak jak kobiety przyciągają mężczyzn. Gdy ładunek elektryczny przemieszcza się, zawsze wytwarza pole magnetyczne. Ten poruszający się foton ma również pole magnetyczne. Oba pola, pole magnetyczne elektronów i pole magnetyczne fotonów przyciągają się, gdy ich długość fali jest w harmonii. Długość fali – którą fotony mogą zmieniać – musi pasować do długości fali elektronu go okrążającego, tak że obwód/obieg zachowuje pełną długość fali.
  Funkcja ta jest bardzo interesująca w swojej fizycznej manifestacji, w jej biologicznych i nawet w filozoficznych implikacji.
  Cała materia posiada własną wibrację wrodzoną. Oczywiście dotyczy to również substancji żywych. Ta energia, która jest pochłaniana, musi być zgodna z jej nieodłącznej długości fali.
  Promienie słoneczne są bardzo w zgodzie z ludźmi.
  To nie przypadek, że kochamy Słońce.
  Rezonans w naszej tkance biologicznej jest mocno nastawiony na absorpcje energii słonecznej, a fizycy, którzy zajmują się tymi naukowymi zjawiskami, kwante-biolodzy, mówią, że nie ma nic na Ziemi, co ma wyższe stężenie energii fotonów słonecznych niż ludzie. To wzbogacenie fotonów słonecznych zależy w dużej mierze od aspektów “energii “, długości fali, które są kompatybilne z ludźmi.

  Światło jest najszybszym podróżnikiem od gwiazdy do gwiazdy.

  Ludzie mogą w przyszłości przenosić się między planetami i gwiazdami, ale najpierw muszą poprawić się / oczyścić swoje dusze.

  W 1997 roku odkrył S.J. Spottiswoode i Edwin May na Cognitive Science Laboratory w Kalifornii, że parapsychologiczne eksperymenty w telepatii najlepiej wykonywać w pewnej porze dnia.
  Ale ty możesz zdecydować, czy chcesz otrzymywać wiadomości z widzialnego i niewidzialnego świata. Ty możesz wybrać sam drogę, którą chceż podążać.
  TY możesz zgubić się idąc drogami okrężnymi, bardzo niebezpiecznymi i być może nigdy nie znaleźć odpowiednch drzwi. Po drodze możesz ryzykować spaleniem układu nerwowego, który nie był przygotowany za wczasu do walki z rosnącymi impulsami z KOSMOSU .
  Czy nie lepiej przejść tą drogą, którą inni przed nami szli, a mianowicie Chrystus Jezus i Maria Magdalena i z powodzeniem przetestował ją dla nas.

  Chcesz iść po drodze Marii Magdaleny?
  Chcesz otworzyć i oczyścić swoje czakry (które są centrami energetycznymi twojego ciała), przy pomocy 7 Sakramentów? Wezwij więc Chrystusa Jezusa i prosić Go o pomoc w tym wąskim przejściu narodzenia się na nowo.

  Aby zostać uczniem Chrystusa Jezusa, (który powiedział: Jestem śwatłem świata), musisz opanować sakramenty wtajemniczenia, którymi są Sakrament Chrztu i Sakrament Pojednania (szczera spowiedź).
  Potem możesz otworzyć z czystym sumieniem pierwsze drzwi, przychodząc do ołtarza i otrzymując Eucharystię tj. Sakrament zjednoczenia z Chrystusem i cierpieniem innych.

  Teraz już jesteś na dobrej drodze do świata duchowego, we świecie wewnętrznym – trójkątnej piramidzie. „Twoje wewnętrzne dziecko” musi przejść następne próby aby zostać sam mistrzem w swoim mikrokosmosie.

  W starożytnym Egipcie lekcje inicjacji przebiegały w świecie zewnętrznym, w świątyni kwadratowych piramid. Ponieważ Cywilizacji Egipskej nie udało się, żydzi otrzymali szansę.

  Cywilizacja Egipska (co było wynikiem dobrze zaplanowanego i starannie kontrolowanego eksperymentu na cywilizacji ludzkiej), pozostawiła nam ślady swojej wiedzy, w którą jesteśmy wzbogaconi teraz. Ale to ważne jest, abyśmy w pełni prawidłowo zrozumieli i wykorzystali ją.

  Co teraz? Czy naród żydowski zdał egzamin? On zostawilł nam Stary Testament i ukrył resztę nauki dla siebie lub dopuszcza według ich zdania tylko tych wybranych.

  Ale my, chrześcijanie otrzymaliśmy Nowy Testament, który cesarz Konstantyn wprowadził w swoim królewstwie.
  Nowy Testament jest poważnym sprawdzianem na naszą inteligencję.

  Jak możemy zrozumieć naukę Jezusa?
  Co Jezus miał na myśli, kiedy powiedział do tych nauczycieli w pismach, że może w trzy dni zbudować świątynię?
  Jaka była naprawdę pointa wskrzeszenia Łazarza? Dlaczego Jezus musiał mu pomóc w tej inicjacji?

  Nasz świat składa się z trzech światów: świata aniołów, świata gwiazd i świata przyrody.

  I mamy: trzech głównych lekarzy, są to Nasz Pan, natura i czas.
  To u nich musimy szukać pomocy, ale całą pracę musimy wykonać sami.

  Stare rosyjskie przysłowie mówi:
  ” Wierz w Boga, ale nie zaprzestaj wiosłować! “.

  Japońskie przysłowie : ” Upadaj siedem razy ale wstawaj osiem “.

  Nie goń za szczęściem, ono przyjdzie, kiedy spróbujesz żyć z korzyścią nie tylko dla siebie, ale także dla osób wśród których żyjesz.

  Możemy teraz jako CYWILIZACJI ZIEMSKA przejść testy?

  Możemy podłączyć trójkątne piramidy z czworokątnymi aby uzyskać „jajko śwata” i umieścić je na „dębie wszechświata” ?

  Musimy obserwować geometryczne wzory na polach zbożowych, musimy studiować świętą geometrię, ale przede wszystkim oczyszczać nasze serca z grzechów.

  Na koniec moich rozważań dziękuję za inspirację : Nassimowi Haramein – dla jego idei skalowania, które w jakiś sposób łączy mikro- i makro świat oraz największemu wszechstronnie poinformowanemu mędrcowi naszych czasów pani dr Johanna Budwig.

  Teraz próbujmy budować most między makro – i mikro światem!
  http://www.jam0.net/

  DEMON ZWODNICZY, który na dobre zawładnął Kościołem Katolickim jest dzieło Adolfa Hyły, obraz JEZU ufam TOBIE, który dla Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach namalował w 1944 r.
  Kiedy porównuję ten obraz z Całunem Turyńskim, który uznaję za Prawdziwe Niebiańskie Zdjęcie Jezusa, nie zgadzają mi się fakty.
  Po pierwsze ślady ran na rękach Jezusa powinny być w nadgarstkach a nie na dłoniach.
  Po drugie Jezus na obrazie Adolfa patrzy ci prosto w oczy i hipnotyzuje cię. To nawet jest niezgodne z wypowiedziami siostry Faustyny Zofii Kowalskej.
  Sam porównaj te dwa wzory:

  Ogólnie pseudo JEZUS Adolfa jest za bardzo PLAYBOY wywołujący seksualne pożądania.

  http://www.google.pl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fforumdlazycia.files.wordpress.com%2F2012%2F09%2Fjezu-ufam-tobie-ty-sic499-tym-zajmij-blogspot-com-2.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fforumdlazycia.wordpress.com%2F2012%2F09%2F21%2Fjezu-ufam-tobie-ty-sie-tym-zajmij%2F&h=205&w=270&tbnid=Dyy4jfqOd3o7VM%3A&zoom=1&docid=hfNvycZEssuftM&ei=61BnU5ypEYXB4wSm6IHYAw&tbm=isch&ved=0CGEQMygNMA0&iact=rc&uact=3&dur=5043&page=1&start=0&ndsp=14

  A przecież jest to niezgodne z nauką Kościoła Katolickiego.
  Mam nadzieję, że te moje spostrzeżenia będą tą śliną Jezusa dla otwarcia oczu dla ks. dr hab. Piotra Natanka i całego Kościoła Katolickiego.
  DEMON ZWODNICZY opętuje ludzi. Mamy na to wiele przykładów!

  Psychiatria – farmaceutyczny raj
  Zbadałem dziesięć największych firm farmaceutycznych na świecie.
  Ich model biznesowy spełnia kryteria dla mafii”, mówi profesor Peter Gøtzsche.
  Książka „Śmiercionośna Medycyna i przestępczość zorganizowana”
  http://www.amazon.com/Deadly-Medicines-Organised-Crime-Gotzsche-ebook/dp/B00G353WCE/ref=la_B001JSCEI8_1_1/182-3260829-9681153?s=books&ie=UTF8&qid=1399089024&sr=1-1
  Dopóki Psychiatria będzie w rękach ludzi żądnej władzy czy bogactwa za wszelką cenę, pozostaniemy w matrixie.
  Zwracam się do wszystkich o wsparcie dla Ilony Różalskiej tej Pierwszej ISKRZE w procesie oczyszczania Kościoła Chrystusowego.
  http://www.tvn24.pl/krakow,50/tlumaczy-dlaczego-zdewastowala-obraz-chciala-zwrocic-uwage-na-przeslanie-sw-faustyny,423164.html

  Nie bój się Apokalipsy, Apokalipsa to objawienie planu WIELKIEGO OCZYSZCZENIA ziemi z wpływów Lucyfera, jego demonów i grzechu.
  http://www.apokalipsa.info.pl/pismo_swiete/apokalipsa_cala.htm

 • # Śnieżny (13-11-2014)

  Prawe Ramię Boga Najwyższego,Żywego,czy jest znane na Ziemi?Tej ziemi?Czy nie przedstawiono w Słowie,na kształt wyrazu litery pisanej takiej oto sprawy:W ów dzień szczególny,każdy kto zostanie znaleziony na zewnątrz(poza własnym ciałem)zostanie zabity?A,więc co to się wokół dzieje,że wszyscy,nie wyłączając dzieci,-lunatykują w duchu swoim-?Albo kto w czasie wojny,i bitwy kobietami,starcami,i dziećmi się zasłaniał,chcąc zdobyć barykadę powstańców warszawskich?Czy ciekawostką się to zda komukolwiek,że napiszę tutaj,że to zupełny wróg radości naszego życia,to robi?Mówi sobie:Jahwe nie uderzy we mnie,bo wszystkich by pozabijał,nawet wybranych Syna Swego Człowieczego Jezusa,który Chrystusem jest wszystkich ludzi?A,względem tego,co powyżej,niechże ktoś odpowie,jeżeli w Bogu Jahwe władny jest tego dokonać,co oznacza Boże Słowo,wyrażone w którymś miejscu wypowiedzi własnej:W owym dniu uderzę wszelkie ciało,oraz z ust niemowląt ssących Czyste Mleko Matki zgotuję Sobie Chwałę Ulgi,i Radości?

 • # Jacek (6-04-2015)

  “Polak dużo wędrował po Ziemi podczas pielgrzymek – niczym Słońce okrążające Ziemię”… A co z Kopernikiem??? Czyżby się mylił, że to ziemia się obraca a nie słońce? Niezłe brednie tu wypisuje jakiś nowo nawiedzony… Chrystus przestrzegał przed takimi.

 • A hammered coin pendant hangs from a stylized chain on this Phyllis + Rosie Jewelry necklace.

 • Whereas Dom dropped his first project in 2008, it was his
  2010 mixtape, From the Westside with Love,
  that made him a serious participant within the unbiased sport.

 • # blackberry in 2016 (19-02-2016)

  So whereas BlackBerry will stay afloat it means the operating system
  that die-exhausting followers assist seems to be getting left on the shelf.

 • # jessie367 (17-03-2016)
 • # JamesTaums (10-02-2022)

  Koniec swiata » Przepowiednia Swietego Malachiasza
  -
  Хотите найти место, где можно купить все, что угодно? Тогда вам подойдет сайт Hydra, где можно найти любые товары. Это самая крупная в СНГ торговая площадка, которая специализируется на разных товарах. На сайте https://hydraruzxpsnew4af.xyz Вы сможете найти для себя нужные вещи. Это уникальная площадка и мы предоставляем вам ссылку на официальное зеркало Гидры от администрации проекта. Нужно только перейти по ней, зайти на сайт и подобрать нужные для себя вещи. Площадка полностью анонимна, работает 24/7, а кроме того, не требует соединения TOR или VPN. Достаточно перейти на сайт Гидра анион и начать работу с проектом. Для этого понадобится простая регистрация, и буквально несколько кликов. А при возникновении любых трудностей вы всегда можете обратиться к администрации проекта. рабочее зеркало гидры

 • I’ve just finished reading your latest blog post, and I must say, it’s outstanding! The depth of your analysis coupled with your engaging writing style made for an exceptional read. What struck me most was your ability to break down complex ideas into digestible, relatable content. Your examples and real-life applications brought the topic to life. I’ve gained a lot from your insights and am grateful for the learning. Keep up the fantastic work – your blog is a treasure trove of knowledge play crypto casinos usa.

 • # where can i get cialis (23-11-2023)

  I’m genuinely impressed by your astuteness of acquaintance on this topic

 • Thank you pro this You’ve helped me realize this subject-matter better https://personalloanstiv.com/.

 • # cbd oil store (23-11-2023)

  You have an astonishing adeptness to set engaging content love cbd oil side effects.