Temat: Antychryst matką "pogan" w królestwie mesjańskim

Człowiek został stworzony przez Boga na Jego obraz i podobieństwo (Ap 21,3). Antychryst będzie wieczną matką nawróconych pogan (Ap 3,9) z powodu własnego "wielkiego nierządu" na Ziemi.Córa chaldejska szamotała się we własnej krwi (Ez 16,6) być może w czasie miesiączki lub trakcie badania ginekologicznego), zabijając synów bożych, a "duchy" ją gwałciły. Dlatego musi odbywać karę wieczną i musi prawie wszystkich Mężczyzn, kobiety (na swój obraz i podobieństwo) "urodzić" drugi raz w Jerozolimie Niebiańskiej (Ap 12,13). Dzięki temu lud boży będzie miał nadane imię Ojca i Syna (Ap 14,1), z którym/którymi nie żyli na Ziemi,mimo chrztu,konfirmacji lub bierzmowania.

Dopiero po końcu świata wszystkie narody będą pochodzić od Oblubieńca i Oblubienicy (czyli nawróconego Antychrysta), gdyż Bóg Ojciec połączy się z Jezusem na zawsze.
To jest przyszły wygląd metaforycznej Reszty Izraela, czyli Oblubieńców (PnP 5,10-16;7,2-6) i Oblubienic (PnP 4,1-15;6,4-9;1,5-6;2,16;8,10), którzy ciągle będą się odnawiać i będą dziećmi, i będą żyć wiecznie, bo dotrzymają przymierza z Bogiem z powodu ponownego urodzenia się, czyli zmartwychwstania w królestwie mesjańskim. To będą robić razem wiecznie: kochać się, rozmnażać; mieszkać w ogrodzie; robić bukiety; jeść owoce; pić mleko, miód, wino,...(PnP 8,8;8,2-3;6,2;5,1;5,16;5,1;3,8).

W ciągu życia doczesnego niektórzy ludzie ( 144 tysiące z symbolicznych 12 pokoleń Izraela z całego świata Ap 7,4-8) posiadają imię Ojca i Syna w swoim pierwszym imieniu, drugim imieniu, trzecim imieniu z konfirmacji lub bierzmowania, nazwisku rodowym: imię Jahwe ( z hebrajskiego: Jaho/ Joho/ Jehu), Jezus.

2

Odp: Antychryst matką "pogan" w królestwie mesjańskim

niby inne a podobne smile