21

Odp: Michel Nostradamus – Stany Zjednoczone Ameryki - przepowiednie!

Jesteśmy już po wyborach do Senatu Stanów Zjednoczonych!
Jaki wpływ te wybory będę miły na dalsze decyzje Donalda Trumpa?

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b2/United_States_Capitol_-_west_front.jpg/1024px-United_States_Capitol_-_west_front.jpg


Wystarczy zapoznać się z podstawowymi informacjami dotyczącymi Senatu i przeanalizować jego kompetencje...

cytat za Wiki:
Senat Stanów Zjednoczonych (ang. United States Senate) – ciało ustawodawcze, izba wyższa amerykańskiego Kongresu – dwuizbowego parlamentu federalnego. Senatorowie wybierani są na 6-letnią kadencję. Wybory do Senatu odbywają się co 2 lata, w każdych Amerykanie głosują na 1/3 składu izby. Ponieważ każdy stan ma dwa miejsca w Senacie, zwykle 2/3 stanów bierze udział w wyborach do Senatu w każdym dwuletnim cyklu. Ponadto stosunkowo często odbywają się wybory uzupełniające w poszczególnych stanach, gdy urzędujący senator odejdzie z izby podczas swojej kadencji.
Kompetencje
Każda ustawa musi uzyskać poparcie zarówno w Senacie, jak i Izbie Reprezentantów. Inaczej niż ma to miejsce np. w parlamencie brytyjskim lub polskim, obie izby mają praktycznie jednakową rolę w procesie legislacyjnym i izba niższa nie ma możliwości odrzucenia stanowiska Senatu i w przypadku rozbieżności konieczne jest uzgodnienie kompromisowej wersji, która w jednym brzmieniu zostanie zaakceptowana przez obie izby.
Do kompetencji Senatu należy również m.in. zatwierdzanie (nominowanych przez prezydenta USA) sędziów Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, ambasadorów, członków rządu i innych wysokich urzędników. Zatwierdza on też, bądź odrzuca, traktaty zawierane przez Prezydenta i sądzi go (pod przewodnictwem prezesa SN) w wypadku postawienia go przez Izbę Reprezentantów w stan oskarżenia, zgodnie z procedurą zwaną impeachment (do skazania potrzebna jest kwalifikowana większość 2/3).


Jak już wiemy Partia Demokratyczna wygrała wybory do Izby Reprezentantów USA. Jednym zdaniem można powiedzieć, że przejęli od Republikanów kontrolę nad niższą izbą amerykańskiego Kongresu. Demokraci zapewne będą się teraz przeciwstawiać inicjatywom Donalda Trumpa...

Natomiast większość w Senacie USA w wyborach środka kadencji utrzymała Partia Republikańska.
Donald Trump ogłosił sukces – niemniej jego decyzje muszą uzyskać akceptacje dwóch izb amerykańskiego Kongresu…

Więcej o Izbie Reprezentantów na Wiki:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Izba_Repr … dnoczonych

Małe wnioski.

Jest wiele sposobów żeby odwrócić uwagę opinii publicznej i oczywiście Demokratów od radosnej działalności Donalda Trumpa zarówno przed jego wyborem jaki i już podczas sprawowania jego urzędu.

Jak widzimy cały zestaw drobnych ruchów Trumpa jest w użyciu. Jednak spektakularnego sukcesu w jego działaniach nie widać. Dlatego nadal zostaje aktualne pytanie – czy Donald Trump – tak jak jego poprzednicy – posunie się do najbardziej spektakularnego posunięcia stosowanego przez jego poprzedników…

Jak wiemy już z historii, każda nawet mała lub duża wojna, odwraca uwagę opinii publicznej od dotychczas najważniejszych spraw, które mogą być wyciągnięte przez liczne komisje, które zapowiadają i którymi zajmą się teraz Demokraci…

Czy będzie to Ukraina czy też Korea Północna…  najbliższy czas zapewne pokaże...

22

Odp: Michel Nostradamus – Stany Zjednoczone Ameryki - przepowiednie!

Przyglądając się ostatnio dyskusji na wątku założonym dla Pana Atraktora zauważyłem nie tylko wysyp osób nieprzychylnych przepowiednią Nostradamusa, ale również brak drobnych ale podstawowych informacji na temat wojny
na Ukrainie.

Po prostu użytkownicy nie znają wcześniejszych wpisów Pana Atraktora a tym bardziej przepowiedni z tym tematem związanych.

Dlatego korzystanie z informacji medialnych prowadzi do takiej niemerytorycznej wymiany słów w sumie nic nie mających wspólnego z tym co już nadchodzi wraz z nasileniem działań na Ukrainie.

To wszystko to dopiero czubek góry lodowej ale również tylko małe zapowiedzi tego co się ma wydarzyć według tego co opisał Michel Nostradamus.

Dlatego zawsze podkreślam, że ważne są źródła z których korzystacie do przemyśleń na temat przyszłości opisanej w przepowiedniach Nostradamusa…

Pan Atraktor jest tu osobą kluczową i właśnie dlatego cała niemerytoryczna rozmowa zaczęła się od ataku na bardzo dobre tłumaczenia przepowiedni. I to właśnie świadczy o nieznajomości języka w którym były napisane przepowiednie ale również o celowych manipulacjach.

Wszystko zaczęło się i zakończyło manipulacją zaczerpniętą z ruskich przekazów tak chętnie cytowanych przez trolli na forum. Trollom wydaje się ze powtórzone wielokrotnie kłamstwo staje się ich prawdą. Tak nie jest i nie będzie.

Samodzielne myślenie - po prostu ma duży potencjał – dotyczy to wydarzeń aktualnych ale i tych, które już nadchodzą i będą bardzo ważne dla naszej przyszłości...

Po moim małym komentarzu tylko próbka przepowiedni jeszcze nie omawianej przeze mnie na forum ale już podanej - na tym wątku - dużo wcześniej dla zainteresowanych przepowiedniami czytelników...


Omen*

Walki długą nie ustaną,
bo gorejący płomień obejmie za jakiś czas;
bliskie sobie dwa walczące narody./..
I Krzyk braci południa stanie się krzykiem braci z północy!
Nim upłynie druga dekada nowego tysiąclecia-
Niedźwiedź przekłuty widłami -
będzie się opędzał od swoich i obcych nieprzyjaciół!
Atraktor  Śr paź 01, 2014 10:35 am

23

Odp: Michel Nostradamus – Stany Zjednoczone Ameryki - przepowiednie!

Donald Trump ma coraz więcej problemów ze śledztwami, które dotyczą nie tylko jego ale również jego otoczenia i członków gabinetu. Rodzina prezydenta będzie również przedmiotem wnikliwego zainteresowania.

Izba Reprezentantów USA i jej komisja sprawiedliwości rozpoczyna śledztwo ws. prezydenta Donalda Trumpa...


https://s3.dziennik.pl/pliki/12171000/12171653-donald-trump-900-674.jpg


Podstawowym pytaniem w takich przypadkach dotyczących problemów aktualnie sprawującego urząd prezydenta USA jest w jaki sposób radzili sobie poprzedni prezydenci.

Najlepszym rozwiązaniem było zawsze osiągnięcie spektakularnego sukcesu w jakiejś dziedzinie.

Donald Trump jednak ma z tym od samego początku duży problem. W tym przypadku same populistyczne hasła szczególnie na łamach międzynarodowych nie wystarczą.

Poprzedni prezydenci najczęściej posuwali się do najbardziej skutecznej metody. Rozpoczynali działania wojenne w różnej skali. Dzięki temu oczy opinii, również światowej, skierowane były na zewnętrzne działania wojenne.

Czy Donald Trump pójdzie tą drogą?

Wszystko wskazuje na to, że może nie mieć za dużego wyboru. Czy to będzie Ukraina czy też precyzyjne działania do przywódcy Korei Północnej - Kim Dzong Una.   

Historia kołem się toczy – dlatego możliwe są wszystkie opcje – nawet te, które nie wszyscy jeszcze biorą pod uwagę...

Nostradamus wiedział i pisał o tym w swoich przepowiedniach!

24

Odp: Michel Nostradamus – Stany Zjednoczone Ameryki - przepowiednie!

cool