121

Odp: Zapytaj ciekawie o twórczość Nostradamusa! Może ktoś odpowie!

Czy zmienił też słowo mnich na zakonnik by wskazać na znanego ojca dyrektora?Co do Jana Olszewskiego oczywiście że mogę nie mieć racji ale czy Nostradamus zmieniał też z dużej litery na małą nazwisko np.Napoleona czy Hitlera w miarę ich ,,złych postępków" tak z ciekawości pytam bo nie wiem.

Ostatnio edytowany przez Jm179 (2019-11-12 00:45:15)

122

Odp: Zapytaj ciekawie o twórczość Nostradamusa! Może ktoś odpowie!

Jm179

Pan Atraktor w swoich autorskich tłumaczeniach i interpretacjach stara się w jak najlepszy sposób przybliżyć czytelnikowi to o czym napisał Michel Nostradamus. Cała praca Pana Atraktora włożona we wpisy na forach jest nie tylko bardzo merytoryczna, ale również wszystkie tłumaczenia są bardzo dobre.

Tłumaczenia Pana Atraktora mają swoją wysoką klasę. Natomiast osoby nie znające podstaw języka z czasów Nostradamusa tak jak już wielokrotnie bywało nie potrafią właściwie odczytać ani oryginałów ani profesjonalnie przetłumaczonych tekstów…

Przepowiednie Michela Nostradamusa są zagadkami, które nie można bez przygotowania tłumaczyć w translatorach, ani opierać się tylko na współczesnych słownikach.

Natomiast dostęp do słowników tłumaczących języki z czasów Nostradamusa - wymaga włożenia swojego zaangażowania.

Natomiast jeśli nie zna się podstaw – należy się bardzo zastanowić nad swoimi słowami w stosunku do pracy, którą dla nas wszystkich wykonał Pan Atraktor.

Michel Nostradamus w swojej twórczości - w sobie znany sposób - używał dużych i małych liter przy różnych nazwach ale również nazwiskach (które w większości ukrywał). Dlatego rolą interpretatora jest to dostrzec a później wyciągnąć właściwe wnioski.

Mistrz Nostradamus do jednej osoby czy też postaci używał (w uproszczeniu) również kilku nazw.
Pisałem o tym wcześniej. Opisałem również wtedy moje wnioski w tym temacie.                                                                                                                                                         
Jeśli chodzi o Hitlera i Napoleona – w tym przypadku było również podobnie. Były opisane (przekręcone, wieloznaczne i ukryte przez Nostradamusa) nazwiska ale również wskazane anagramy nazwisk, pisane w różny sposób.

To wszystko jest bardzo ciekawe ale wymaga dużo dłuższych wpis na ten temat. W miarę moich możliwości - postaram się rozwinąć te tematy – opisywane one były również przez Pana Atraktora i Pana Arteuze Centuriona….

Oczywiście nie będę nikogo przekonywał na siłę do moich autorskich wniosków – wystarczy samemu włożyć trochę pracy i poszukać w oryginałach…

Pytania były i będą zawsze! Natomiast ciekawe pytania mówią o naszej wiedzy na dany temat!

Moogi

123

Odp: Zapytaj ciekawie o twórczość Nostradamusa! Może ktoś odpowie!

Pytania były i będą zawsze!

Jednak to co nas wszystkich najbardziej interesuje to są oczywiście merytoryczne odpowiedzi!
Dlatego na, nie wszystkie postawione pytania, uzyskujemy takie odpowiedzi jakie byśmy sami chcieli. Takie jest życie!                                                                                         
Ja osobiście nie mam zamiaru przekonywać nikogo na siłę do zapisanych przeze mnie słów.

Moim założeniem od początku było dostarczenie dla wszystkich osób zainteresowanych twórczością Michela Nostradamusa większej ilości informacji – które mogą, ale nie muszą pomóc - czytelnikom w ich procesach myślowych zmierzających do zrozumienia przepowiedni Nostradamusa.

Oczywiście można by było tłumaczyć „do skutku” specyfikę tego co napisałem wcześniej.
Jednak do zrozumienia tematu muszą być dwie strony…

Czytając wpisy na wielu forach już od dawna mam świadomość tego, że najczęściej wypowiadają się osoby nie mające żadnej wiedzy w danej dziedzinie. Natomiast te, które mają taką wiedzę – po prostu nie kompromitowały się takimi wpisami.

W tym miejscu oczywiście chodzi o tłumaczenie - starofrancuskich a raczej staroprowansalskich tekstów - przepowiedni Nostradamusa – muszę również zaznaczyć ze Nostradamus używał również pojedynczych słów i całych zwrotów z innych dialektów i języków.                                                                                                                                 
Dlatego Pan Atraktor w jednym ze swoich ostatnich wpisów zaznaczył, że informacje o wiedzy z XXI wieku może i niektóre osoby mają - ale informacji o czasach w których pisał swoje przepowiednie Nostradamus – są raczej nikłe – i to u wszystkich.

Mam tego świadomość również w przypadku moich wpisów!

Jednak jak się nie ma tego co się lubi to należy skorzystać z wiedzy którą się ma.

Dlatego każde tłumaczenie tekstu z oryginału nie jest takie proste. Natomiast na pozór proste wiersze przepowiedni Nostradamusa są nie tylko dobrze zapisanymi przez Mistrza zagadkami… Ale wymagają również przy ich tłumaczeniu – znajomości specyfiki języka nie tylko z czasów Nostradamusa ale również – zrozumienia tego o czym pisał w swoich wierszach Mistrz.

I właśnie dlatego przypominam, że nawet najlepsza znajomość języka obcego może nie wystarczyć do prawidłowego zrozumienia tego o czym pisał Nostradamus.

Oczywiście większość nie zadowolonych użytkowników tego forum korzysta z „google tumacza” a w najlepszym przypadku ze słownika… jednak to nie wystarcza… Ponieważ nie ma tam wyboru języka – staro: francuskiego, prowansalskiego, angielskiego itp.

Dlatego nawet w samej Francji – najlepszymi tłumaczeniami tekstów Nostradamusa zajmują się językoznawcy francuscy a nie tylko znawcy twórczości Mistrza.

Język francuski nie jest naszym językiem ojczystym. Dlatego większość musi posiłkować się tłumaczeniami na język polski. W takim przypadku bardzo ważne jest z jakiego tłumaczenia i interpretacji tekstu korzystamy. 

Dlatego wielokrotnie byłem już zawiedziony polskimi przekładami książek wydanych zagranicą a dotyczących twórczości Michela Nostradamusa…                                                                                                                 
                                                                                                                                                   
Natomiast analizując tłumaczenia i interpretacje Pana Atraktora i Pana Arteuzy Centuriona – od zawsze widziałem - nie tylko znajomość języka - ale również bardzo dużą wiedzę na temat epoki w której żył i tworzył Michel Nostradamus.

Musimy również pamiętać, że tłumaczenie z oryginału jest autorskim podejściem interpretatora. Dlatego użycie małych i dużych liter w przetłumaczonym tekście jest  ich wyborem.

Dlatego poza regułami pisowni – bardzo ważny jest przekaz interpretatora – pomagający jak najlepiej zrozumieć zapisane słowa...

Moogi

124

Odp: Zapytaj ciekawie o twórczość Nostradamusa! Może ktoś odpowie!

Dlaczego nie zawsze możemy przekonać drugą osobę do swoich wniosków!

Najczęściej druga osoba i jej osobiste poglądy, determinują jej postrzeganie wskazanych przez kogoś innego najprostszych rozwiązań danego zagadnienia.

Brak zastanowienia i za szybka odpowiedz jest równie częstym przypadkiem.
Dlatego do rozmowy potrzebne są dwie strony.

To wszystko dotyczy również przepowiedni i całej twórczości Michela Nostradamusa.

Dlatego powrócę do omawianej przepowiedni i jej konkretnych wierszy.

   
38. Polska

Przepowiednia:107,115/czterowiersz/

W Sarmacji wschodni wiatr wywoła wielkie zmiany,
aż w końcu tych z prawej strony zastąpią ci z lewej,
a gdy Chytry Lis doprowadzi do wielkiego zamętu,
to Śmierć zakonnika będzie początkiem buntu i rozłamu!

Atraktor 8 maja 2014, o 19:57

http://koniecswiata.info/forum/post/6859/#p6859


Tłumaczenie przepowiedni Nostradamusa na język polski tak jak już wielokrotnie wspominałem nie jest wcale takie proste. Nie są to proste słowa, które możemy przetłumaczyć bez zastanowienia.

Dlatego należy włożyć w pracę trochę zaangażowania – poświęcają nie tylko swój czas ale również zastanowić się nad wszystkimi zapisanymi tam słowami…

Możemy również (nie znając języka Nostradamusa) skupić się nad dostępnymi informacjami w języku polskim...

Mnich – Zakonnik

Co możemy dostrzec na początku. W języku polskim mamy synonimy, które w wielu przypadkach ułatwiają nam życie ale również pomagają zapobiegać w wielokrotnym powtarzaniu jednego rzeczownika.

Najprostsze przykłady z internetu!

„Synonimy do słowa zakonnik:  mnich, konwers, ojciec, braciszek, brat klasztorny/ zakonny, osoba duchowna"
„Synonimy do słowa mnich: zakonnik, konwers, braciszek, ojciec, brat klasztorny/ zakonny, sługa boży/kościoła/pański"

Ale ponieważ jest to trochę za proste uogólnienie należy jeszcze przynajmniej skorzystać ze słownika – w moim przypadku jest to: Słownik języka polskiego PWN

„Zakonnik  -  to członek zakonu.”

„Zakon - to w kościołach chrześcijańskich zgromadzenie religijne, którego członkowie są związani uroczystymi ślubami i żyją według ściśle określonych reguł.”

„Mnich – to ktoś, kto żyje we wspólnocie religijnej oddzielonej od reszty społeczeństwa. W chrześcijaństwie mnichami nazywa się członków niektórych zakonów o ścisłej regule, zwłaszcza zakonów żebraczych".
                                                                                                                                                       
Wnioski może wyciągnąć każdy samodzielnie.

Natomiast moja podpowiedz pokazuje, że nie każdy zakonnik jest mnichem. Ścisła reguła i oddzielenie od społeczeństwa - determinuje wszystko. Natomiast mnich może być zakonnikiem. W uproszczeniu mnicha obowiązuje ścisła reguła, która może dotyczyć braku dostępu do życia poza zakonem.

W przypadku przepowiedni Nostradamusa mamy do czynienia z zakonnikiem, który ma wpływ na wydarzenia a przede wszystkim uczestniczy w nich osobiście. Dlatego nie może być to mnich ograniczony ścisłą regułą.

Są to tylko małe moje wnioski - pokazane w bardzo uproszczony sposób – pokazujące osobom nie znającym języka z czasów Nostradamusa – dlaczego zostało użyte określenie zakonnik a nie mnich.

Natomiast użycie przez Pana Atraktora dużej litery w wierszu „to Śmierć zakonnika” - pokazuje bardzo ważny i przełomowy moment jakim będzie śmierć zakonnika.

Ta śmierć zakonnika pociągnie za sobą wiele ważnych wydarzeń – które opisane są w pozostałych przepowiedniach Nostradamusa opisujących przyszłe wydarzenia w Polsce...

Moogi

Oczywiście to nie wszystko – żeby naprawdę zobaczyć to co napisał w przepowiedni Mistrz Nostradamus, należy skupić się bardziej nad oryginalnym, nie polskim, tekście przepowiedni…

125

Odp: Zapytaj ciekawie o twórczość Nostradamusa! Może ktoś odpowie!

Wszyscy zainteresowani przepowiedniami Nostradamusa znają już od dłuższego czasu oryginalną wersje przepowiedni opublikowaną przez Pana Atraktora.

Jednak nie wszyscy potrafią docenić i zrozumieć jakości tłumaczenia interpretatora. Główna przyczyną tego jest oczywiście nieznajomość języka ale również nie zrozumienie ukrytych w wierszach przez Michela Nostradamusa zagadek…

W tym wpisie pokaże na jednym małym przykładzie – mały szczegół - który pokazuje jak łatwo można polegnąć na nieznajomości poprawnego tłumaczenia specyficznego języka w twórczości Michela Nostradamusa...   


Prophétie:107,115/du quatrain/

En Sarmatie vent d'est va déclencher de grands changements,
et éventuellement ceux de droite remplacent celles de la gauche
et quand Le Renard mènera à la grande confusion
la mort du moine sera le début de la rébellion et un split!
Atraktor  8 maja 2014, o 19:57   


Moje ostatnie autorskie wpisy omawiają w zasadzie tylko pierwszą cześć czwartego wiersza przypomnianej przepowiedni.

Jak do tej pory nie potrzebna była biegła znajomość języka tak jak w przypadku Pana Atraktora!

Jednak to nie tylko język starofrancuski ale również wyczucie interpretatora związane z praktyką w tłumaczeniu twórczości Michela Nostradamusa jest atutem tłumacza i interpretatora.

Większość przypadkowych osób teksty przepowiedni wrzuca do translatora – ale i w tym przypadku trzeba wiedzieć co się robi…

Dlatego ja proponuje jednorazowo zrobić coś innego. Przetłumaczyć polskie nazwy na język francuski (współczesny francuski) ponieważ taki jest dzisiaj przede wszystkim dostępny w tłumaczach i słownikach…

W naszym przypadku dotyczy to mnicha i zakonnika.

Oczywiście widzimy kilka zbliżonych wersji (do wyboru) takiego zabiegu tłumaczenia. Mamy jako czytelnicy forum również ułatwione zadanie ponieważ znamy tłumaczenie Pana Atraktora.

Jednak nie zawsze nasza praca w takim podejściu do tłumaczenia się sprawdzi. Pracujemy nad współczesnym językiem francuskim – który w większości nie jest tym którym posługiwał się Mistrz Nostradamus.

Natomiast znajomość języka francuskiego nie opiera się tylko na znajomości słówek ale również na znajomości gramatyki…

Jak wiedzą osoby zainteresowane twórczością Michela Nostradamusa Mistrz wielokrotnie podchodził, w uproszczeniu i na pierwszy rzut oka - lekko do tego tematu. Jednak musimy pamiętać, że większość zabiegów Nostradamusa była również celowa.

Stosowanie w jednym wierszu przepowiedni wyrazów z różnych znanych Nostradamusowi języków było również częstym zabiegiem.

Wracam do naszego przykładu:


la mort du moine sera le début de la rébellion et un split!

le moine – to we współczesnych słownikach mnich – oraz jeszcze kilka innych tłumaczeń które nie pasują do pozostałej treści przepowiedni.

Jednak poza słowem mnich mamy jeszcze w tym wierszu mały dodatek – który należy dostrzec.

du moine – to jest to co mamy w omawianym wierszu tej przepowiedni.
                                                             
Na szybko widzimy tu po prostu przyimek:

de [de]  - d’, de la, du, des…

Do czego służą w języku francuskim takie przyimki zainteresowane osoby wiedzą lub mogą się dowiedzieć… lub poszukać w gramatyce tego języka.

Oczywiście jest jeszcze inne podejście do zapisanego w wierszy słów:

Jeśli „du” potraktujemy jako rodzajnik a nie jako przyimek. Mamy wtedy do czynienia z inną możliwością tłumaczenia.

de [de] – d’, de la, du, des…

Wtedy użycie rodzajnika oznacza wyraz - „trochę”

na przykład:  du vin – trochę wina,  des gâteaux  - trochę ciastek

W takim przypadku mamy również i to nad czy się zastanawiamy w przypadku naszego wiersza przepowiedni Nostradamusa.


du moine – trochę mnich!


Mnich – to ktoś, kto żyje we wspólnocie religijnej oddzielonej od reszty społeczeństwa. W chrześcijaństwie mnichami nazywa się członków niektórych zakonów o ścisłej regule, zwłaszcza zakonów żebraczych.

Dlatego mnich nie związany ścisłą regułą i mający dostęp do reszty społeczeństwa jest zakonnikiem. Zakonnik może być również mnichem ale jego zakon nie ma wtedy ścisłej reguły...

Pan Atraktor znając gramatykę języka francuskiego w swoim autorskim tłumaczeniu oraz swojej całej interpretacji przepowiedni Nostradamusa wykorzystał nazwę – zakonnik a nie mnich.

Osoby znające dobrze język obcy takie tłumaczenia stosują intuicyjnie.
Albo coś pasuje i to czują albo nie.

Dopiero osoby badające twórczość Michela Nostradamusa wyszukują szczegóły, które potrafią udowodnić przedstawione założenia. To co jest oczywiste dla niektórych, może być nie osiągalne dla innych osób…

Dlatego zanim zakwestionuje ktoś - bardzo dobre - wszystkie tłumaczenia - Pana Atraktora niech sam się zastanowi nad zasobem posiadanej przez siebie wiedzy…

Ja oczywiście stale uczę się twórczości Michela Nostradamusa i zapewne jeszcze będzie to trwało nieustannie dopóki będzie trwało moje zainteresowanie tym tematem…

Moogi

126

Odp: Zapytaj ciekawie o twórczość Nostradamusa! Może ktoś odpowie!

Trochę zakonnik trochę mnich- bardzo ciekawe a może trochę naciągane. Niech będzie pewnie masz racje ale nie wiem czy zauważyłeś że o. Tadeusz jest redemptorystą.

Do zakonów mnisich są zaliczane:bazylianie
benedyktyni
benedyktynki
betlejemici
betlejemitki
cystersi
cysterki
dominikanki klauzurowe
hieronimici
hieronimitki
kameduli
kamedułki
karmelici
karmelitanki bose
kartuzi
kartuzki
klaryski
klaryski kapucynki
Mali Bracia od Jezusa i Małe Siostry Jezusa
Monastyczne Wspólnoty Jerozolimskie (mnisi i mniszki)
norbertanie
norbertanki
paulini
trapiści
trapistki
wizytki
Redemptorystów tu nie widzę ale za to są Paulini a Paulini są na Jasnej Górze.

Teraz zapytam czy ,,śmierć mnicha " z przepowiedni 107,115 to zabójstwo ,,Brata" z przepowiedni 84,17

W kraju Lechitów Syn zabije Ojca, a Córka Matkę!
Święty Obraz zostanie zaplamiony krwią,
bo Kapłan uśmierci Biskupa, a Zakonnica Brata!
W oszalałym kraju władza oddana Nauczycielowi Wiary!



W lipcu 2014 pan Atraktor napisał:
W Sarmacji wschodni wiatr wywoła wielkie zmiany,
aż w końcu tych z prawej strony zastąpią ci z lewej,
a gdy Chytry Lis doprowadzi do wielkiego zamętu,
to śmierć zakonnika będzie początkiem buntu i rozłamu!
I właśnie dopiero ten ostatni wiersz tego czterowiersza może mówić np. o Ojcu Rydzyku!!!


Zauważ proszę napisał MOŻE MÓWIĆ a nie na pewno mówi

Ostatnio edytowany przez Jm179 (2020-01-20 00:05:23)

127

Odp: Zapytaj ciekawie o twórczość Nostradamusa! Może ktoś odpowie!

Jm179  Po prostu odpuść sobie takie pytania na tym wątku. Poszukaj rozmówców o zbliżonych informacjach i poglądach religijnych na innych wątkach tego forum. Ja nie mam zamiaru nikogo przekonywać do moich autorskich wpisów.

Moje wpisy trzeba czytać ze zrozumieniem. Dlatego przed zadaniem ciekawego  pytania powinna nastąpić refleksja nad jego intencją! Twoje intencje odczytuje jako nie właściwe...

Oczywiście zachęcam również Ciebie do lektury wszystkich moich wisów na każdym z autorskich wątków  – to tam są podstawy do wiedzy o przepowiedniach Nostradamusa. Mogą one pomóc w swoich przemyśleniach albo nie!

Moogi

128

Odp: Zapytaj ciekawie o twórczość Nostradamusa! Może ktoś odpowie!

Zastanawiam się jak to delikatnie powiedzieć!

Ja zajmuję się na tym forum przepowiedniami Nostradamusa a nie religijnymi wyborami innych osób, czy w ogóle rozmowami o religii.

Na temat przepowiedni Nostradamusa brak jest u większości podstaw. Świadczą o tym nie tylko  pytania ale również wyrwane z kontekstu cytaty. Są to osobiste wybory – mnie one nie zawsze interesują.

Moje wpisy na poruszane tematy miały na celu pokazanie kilku sposobów na zrozumienie prostego zagadnienia. Nie mam zamiaru nikogo przekonywać do moich na pozór prostych wniosków.

Ale jak widzę - trudno jest bez skupienia i zastanowienia coś zrozumieć z moich wpisów. Szkoda. I tyle!

Podsumowując!

Ja piszę o zakonniku - a nie dopasowuję niczego do konkretnej osoby!

Kim jest zakonnik? Widać to już po przepowiedniach, które się wypełniły!

Na temat zakonów trzeba również znać podstawy – jak w każdej dziedzinie o której się pisze!

W moim wpisach pokazałem na kilku przykładach, że większość osób nie rozumie w jaki sposób odczytywać zapisane w przepowiedniach słowa.

Dlatego w tłumaczeniu: jest ZAKONNIK a nie trochę mnich. Natomiast trochę zakonnik jest tylko dodatkowym wyjaśnieniem, które teraz jest już znane czytelnikom - ale nie było użyte przez Pana Atraktora.
                                                                                       
Moje wpisy były również związane z tym, że większość osób nie posiadających podstawowej wiedzy w sposób nie grzeczny traktuje to wszystko co dla nas wszystkich przetłumaczył i zinterpretował Pan Atraktor ale i Pan Arteuza Centurion.

Brak podstaw w wielu dziedzinach prowadzi do niezrozumienia i ignorancji - w niemerytorycznych wpisach takich osób na forum!

Nie znając i nie biorąc pod uwagę wszystkich przepowiedni Michela Nostradamusa dotyczących tylko tej jednej postaci - zakonnika -  jest trudno dyskutować na ten temat.  Wtedy widać brak zrozumienia przepowiedni, które się już wypełniły albo zaczęły się już wypełniać…

Wyrwane z kontekstu słowa po prostu obrażają czytelników! Natomiast opieranie się na takich słowach świadczy o nieznajomości tematu od wielu lat dostępnego - dla zainteresowanych twórczością Michela Nostradamusa osób.

Moogi

129

Odp: Zapytaj ciekawie o twórczość Nostradamusa! Może ktoś odpowie!

BREXIT  YES !

Czy to koniec niepewności? To raczej dopiero początek tego przed czym ostrzegał Michel Nostradamus!

Niestety wszystko o czym napisał Michel Nostradamus w swojej twórczości zaczyna się coraz szybciej wypełniać…
Dlatego trzeba jeszcze raz zastanowić się nad tym wszystkim co już było znane na podstawie wielu przepowiedni…                                                   
Według moich autorskich przemyśleń musimy patrzeć na całą wielowątkową i wielotorową twórczość Michela Nostradamusa! Dlatego trzeba układać pojedyncze kostki (przepowiednie) w tematyczne cykle, natomiast,
później dalej wszystko łączyć w miarę jasny obraz.

Dzięki przesłaniu Michela Nostradamusa zapisanemu w przepowiedniach i pozostałej twórczości - możemy zauważyć mechanizmy jakimi kieruje się świat - odsłaniając nam powolutku naszą przyszłość…

Dlatego napisałem, że moim skromnym zdaniem większość wydarzeń opisanych przez Nostradamusa jest ze sobą w jakiś sposób powiązane…

Myślę, że wypełnienie się jednego opisanego przez Michela Nostradamusa wydarzenia pociąga za sobą następne ważne wydarzenia...

Natomiast czas w którym to wydarzenie się wypełnienia jest sprawą względną. Może to być zaraz po sobie ale również wiele lat w przyszłości…

Dlatego uważnie obserwujmy wszystkie nadchodzące wydarzenia i zmiany!

Moogi

130

Odp: Zapytaj ciekawie o twórczość Nostradamusa! Może ktoś odpowie!

adam0210 napisał/a:

wszyscy bladzimy jak dzieci we mgle próbując odgadnac co mistrz nostradamus zaszyfrowal w swoich centuriach i po co te przepychanki słowne i bezsensowne klotnie chyba ze adwersarze chcą koniecznie potwierdzic przepowiednie ze nieliczni roztropni nie zburza w polsce murow nienawisci i musi dojść do zametu i wzajemnie przelanej krwi znacie dobrze te przepowiednie wiec wiecie czym sie lada moment zakończy to polskie szaleństwo wiec czemu nie należycie do tych roztropnych tylko chcecie robić za szalencow

Zastanawiałem się co napisać po lekturze takiego wpisu.

Na forum zajmuję się przede wszystkim twórczością Michela Nostradamusa. Dlatego zawsze zastanawiam się nad wpisami w których wykorzystywana jest przepowiednia Nostradamusa do - na przykład - komentarza aktualnych wydarzeń.

Dlatego staram się zrozumieć to, że każdy czytelnik może w sposób bardzo emocjonalny zapamiętać raz przeczytaną przepowiednię. Jednak pobieżne zapamiętanie słów takiej przepowiedni wcale nie znaczy, ze rozumiemy jej treść, a tym bardziej przekaz skierowany do nas wszystkich…

Ponieważ we wpisie są słowa o błądzeniu dzieci we mgle – postaram się rozwiać trochę te niejasności - związane z prawidłowym odczytaniem przepowiedni.

Oczywiście na początek sama przepowiednia:


54. Polska

Przepowiednia; 242,86 (sześciowiersz) Almanach rok; 1614

W 21 Kraj Paulinów czeka przesilenie i wielkie zmiany,
A gdy zwycięzcy staną się pokonanymi,
Nieliczni roztropni nie zburzą murów nienawiści,
Wielki zamęt i przelana wzajemnie krew, susza i powódź,
Doprowadzą Naród i Kościół do wielkich rozłamów,
Gdy ujawni się TRZECI nad Wisłą nastaną rządy jego SŁUGI!
Atraktor  2013-08-06 14:36:29

http://koniecswiata.info/forum/post/7183/#p7183


Przede wszystkim przepowiednia ta została napisana w kontekście religijnym odnoszącym się do naszego kraju – Polski. Odnosi się do XXI wieku. Opisuje ona przyczyny, które doprowadziły do przesilenia i wielkich zmian.

A ponieważ stoimy na progu wypełniania się tej przepowiedni, musimy zastanowić się nad wszystkimi aktualnymi wydarzeniami w Polsce, które mogą prowadzić nas do pełnego zrozumienia zawartych w przepowiedni wydarzeń.

Każdy z nas chciałby żeby opisane przez Nostradamusa wydarzenia opisane w jego przepowiedniach się nie wypełniły. Natomiast jak zrozumiemy już nieuchronność tych wydarzeń staramy się „wmówić sobie” to że dane wydarzenia przesuną się daleko w przyszłość.

Niestety prawie nigdy tak nie jest!

Obserwując naszą rzeczywistość widzimy nie tylko małe ale również jednoznaczne znaki na to, że przepowiednie Nostradamusa zaczynają się wypełniać coraz szybciej…

Dlatego większość merytorycznych wpisów na tym forum powinno mieć na celu przygotowanie czytelników na to co nastąpi w naszej przyszłości. Takie wpisy powinny wywołać refleksję u czytelników na temat tego co przychodzi.

Wracając do przepowiedni.

Ta przepowiednia w kontekście religijnym pokazuje przyczyny, które nieodzownie są związane z naszą aktualną władzą – władzą polityczną – „władzą sprawiedliwych” a które doprowadzą po jej utracie do przesilenia i wielkich zmian.

Przepowiednia ta opisuje dłuższy czas po utracie tej władzy przez „sprawiedliwych”

Dlatego tymi złymi a nie dobrymi są ci co utracili władzę!

To ci którzy przegrali i ich nieliczni roztropni w ich szeregach nie będą mogli się pozbyć nienawiści. Dlatego powstaną mury nienawiści. Dlatego będzie tak trudno te mury zburzyć.

Dlatego jest tu tak widoczny podział na tych, którzy zwyciężyli oraz tych pokonanych.
Natomiast tymi negatywnymi bohaterami są ci pokonani.

I dlatego ci nieliczni roztropni nie pokonają murów nienawiści u swoich partyjnych popleczników.

Dlatego tak ważne jest zidentyfikowanie czarnych charakterów w tej przepowiedni.

Wróćmy na chwilę do wydarzeń na forum.

Kto jest tu czarnym charakterem. Czy ten, który manipuluje wpisami w celu osiągnięcia swoich urojonych celów. Czy wszyscy, ci którzy sprzeciwiają się wprowadzaniu w błąd przede wszystkim czytelników ale i wciąganych w manipulacje użytkowników.

Moim zdaniem prawda powinna być zawsze na czele preferencji wszystkich zainteresowanych przepowiedniami Nostradamusa czytelników i użytkowników.

Natomiast wszelkie manipulacje przepowiedniami Nostradamusa zasłaniane celowymi personalnymi atakami na prekursorów (Pana Atraktora i Pana Arteuze Centuriona) nie powinny mieć nigdy miejsca.

Natomiast sugerowanie, że są to kłótnie z hejterami, jest nie do końca adekwatne do zaistniałej sytuacji. Po prostu jest to walka o prawdę a tym samym kompetentne i rzetelne przedstawianie tego wszystkiego co zostało zawarte w bogatej twórczości Michela Nostradamusa. 

Patrząc na przepowiednię- jeśli tymi złymi są, ci którzy utracili władzę a tym samym nie pozbyli się nienawiści. To kim są te osoby które niestety dopiero po niewczasie zareagowały na moje ostrzeżenia – tymi dobrymi czy tymi złymi…

To forum chcieli zdominować osoby, nie tylko niekompetentne, ale również manipulujące wszystkimi wpisami w tym przede wszystkim Pana Atraktora.

Natomiast te osoby które zareagowały na to wszystko nie były ich adwersarzami (przeciwnikami) tych osób tylko osobami oczekującymi kompetencji i prawdy od osób wypowiadających się na tym forum…

Niestety we wpisie – Adam0210 – została zamieniona rola tych dobrych z tymi złymi.

Raczej nie chciałbym być porównywany do tych roztropnych – ponieważ również oni doprowadzili do wszystkiego tego co widzimy jest robione z naszym krajem. Przez swoją nawet cichą zgodę akceptowali wszystkie niekorzystne decyzje wpływające na dalsze losy naszego kraju…

Nie ci są źli, którzy protestują przeciwko kłamstwu ale, ci którzy już nie rozpoznają, kiedy mówią prosto w oczy innych te wszystkie kłamstwa. Dla nich prawda czy też kłamstwo jest na tym samym miejscu bez rozróżnienia co jest białe a co jest czarne.

To wszystko dotyczy przede wszystkim nieciekawych „rządów sprawiedliwych”… Ale również tego co się działo – za długo – również na tym forum…

Natomiast jeśli jeszcze ktoś ma wątpliwości czy przytaczana  przepowiednia Nostradamusa dotyczy  pokonanych „sprawiedliwych” niech powróci do wszystkich przepowiedni mówiących o tej partii oraz jej liderach…

Ja przypominam tylko jeden z bardzo wymownych omenów Michela Nostradamusa mówiących dużo więcej o ocenie sprawiedliwych przez Mistrza Nostradamusa...


60. Polska

wiersze 9-12

Omen:69 [Proroctwo;69]

O słowiański narodzie Maryi!
Gdy szatan zapanuje nad twoimi umysłami -
to krew z jednej krwi poleje się strumieniami,
Bowiem dwa sobie przeciwne plemiona i te starsze i młodsze -
spotkają się w morderczym uścisku wrogości../.
Bo gdy nad Wisłą Bachus rozpali w nich ogień nienawiści -
Syn stanie się wrogiem ojca, a córka swej matki -
zaś brat zabójcą brata, a siostra zabójczynią siostry,...

Ale przed tym za udziałem Gryfona i Atlantów -
wszech władza partii i kościoła ulegnie załamaniu,
Zaś świątynie Chrystusa będą plądrowane i niszczone. -
bo stanie się to skutkiem ułudnych rządów sprawiedliwych...

Najpierw więc zostanie rozbudzona Wielka Radość żarliwych-,
a później nastanie u nich żałość i Wielki Smutek spolegliwych../.
Aż wreszcie kryzys pieniądza na krótko wyniesie do władzy-
po raz drugi wąsatego i jego licznych zwolenników zdrady../.
Po nim w wyniku haniebnego buntu i zamachu -
sprzymierzony z nimi generał osiągnie cel utajniony...
Przed trzecią wojną już jako władca nowego Lechistanu,
I niezłomny wyznawca zwycięskiego islamu../.
Stanie się z czasem wiernym zwolennikiem Wielkiego Talibanu,
I orędownikiem jego okrutnego i mściwego przywódcy.../.
W końcu kraj swój przemieni z pomocą szahidów i ich dowódcy,
W sprzymierzone królestwo proroka Mahometa i jego turbanów....
Taki więc oto będzie skutek i początek budowy,
                                 ...Jego Wielkiej Potęgi, Chwały i Odnowy!
Atraktor 2016-08-31 15:53:06

http://koniecswiata.info/forum/post/10680/#p10680

Pozdrawiam Pozytywnie Myślących
Moogi

131

Odp: Zapytaj ciekawie o twórczość Nostradamusa! Może ktoś odpowie!

Witam wszystkich zainteresowanych przepowiedniami Nostradamusa czytelników!

Jak widać ostatnie wpisy Pana Atraktora na forum, nie wyzwoliły we wszystkich użytkownikach nowego zainteresowania przepowiedniami Mistrza Nostradamusa.

Bardzo szkoda ponieważ trochę liczyłem na to!

Oczywiście również bardzo żałuję, że nie było na forum w tym czasie rozmówców, którzy swoimi merytorycznymi pytaniami „rozgrzali by” ponownie pasję pisania u Pana Atraktora – szczególnie w temacie twórczości Michela Nostradamusa.

Jednak wszystkie ostatnie wpisy Pana Atraktora jak zwykle są bardzo interesujące a przede wszystkim pobudzające do myślenia czytelników zainteresowanych twórczością Nostradamusa.

W miarę moich możliwości postaram się jeszcze wrócić do tych wartościowych wpisów Pana Atraktora…

Jednak po tym jak przestały się pojawiać  nowe wpisy Pana Atraktora, jak zwykle lub jak to nieraz już bywało, na forum odzywają się użytkownicy, którzy - niestety - próbują zainteresować czytelników tego forum – tym co uważają według siebie za słuszne i zgodne z ich posiadaną wiedzą czy raczej słabymi informacjami...

Wszelkiego rodzaju teorie spiskowe – mogą być dla takich osób sensacyjne – jednak nie mają za dużo wspólnego z tym o czym w swojej twórczości pisał Michel Nostradamus.

Dlatego pomimo tego, że staram się akceptować poglądy innych osób – to nie bardzo zgadzam się na to żeby łączyć i na tej podstawie, niewłaściwie interpretować przepowiednie Nostradamusa...

Mam również świadomość tego, że emocje związane z dzisiejszą sytuacją związaną z koronawirusem (COVID-19) -  pobudzają wszelkiego rodzaju teorie spiskowe.

Jednak jako osoba interesująca się od wielu lat twórczością Michela Nostradamusa nie skupiałem się do tej pory na chorobach czy też epidemiach o których w swojej twórczości pisał Michel Nostradamus.

Może to był mój celowy wybór - oddalający moje myśli od takich wydarzeń!

Jednak mamy przecież dostęp do klasycznej - Medycznej Książki Kucharskiej - autorstwa Michela Nostradamusa oraz tłumaczeń autorstwa Mistrza, medycznego dzieła opisującego choroby oraz sposoby ich leczenia, myślę - że celowo przetłumaczonego z wykorzystaniem jego wiedzy.

Michel Nostradamus był również biegłym medykiem!

Dlatego na początek polecam wszystkim zainteresowanym właśnie odnalezienie tych dzieł lub ich kopii,
a później wnikliwą ich lekturę…

Twórczość Michela Nostradamusa to nie tylko przepowiednie…

Natomiast teorie spiskowe zostawiłbym dla osób, które nie znają twórczości Nostradamusa. I dlatego nie korzystają ze wszystkich znanych przepowiedni, natomiast przepowiednie wyrwane z kontekstu dopasowują na siłę do swojej słabej wiedzy ogólnej…

Oczywiści wszystkie teorie spiskowe, jak zwykle z swoim powodzeniem wykorzystują i tworzą nieustannie również w nowym stylu  „przyjaciele” moskale!

Moogi

132

Odp: Zapytaj ciekawie o twórczość Nostradamusa! Może ktoś odpowie!

Nadal jestem ze swoimi wpisami na tym forum!

Jednak nie odpowiada mi postawa piszących tu użytkowników, dlatego zamiast ponownie napisać słowa prawdy o tym co piszą tu inne osoby – wybieram milczenie.

Jednak wszystko ma swoje granice. Dlatego szala goryczy może w końcu się przelać.

Wielokrotnie uprzedzałem wszystkich czytelników przed profanem jakim jest Martimo. Ale wszyscy mamy wolną wolę, którą ja określam w niektórych konkretnych przypadkach - obojętnością na oczywistą prawdę.

Wielokrotnie prostowałem bzdury pisane przez inne osoby. Jednak ze wpisów użytkowników tego forum było widać że jest im obojętne co czytają… Nie interesowała ich prawda tylko wpisy, nawet te które celowo wprowadzały w błąd czytelników tego forum…

Niedopuszczalnym jest również dla mnie - niestosowne traktowanie osoby Pana Atraktora, którego zawsze traktowałem i traktuję z dużym szacunkiem.

Niestety na tym forum były i nadal są osoby, które nie szanują niczego co jest wartościowe dla nas oraz dla dalszych naszych pokoleń...

Taką wartością jest oczywiście zdobywana latami Wiedza!

Dotyczy to każdej dziedziny naszego życia – a na tym forum nie tylko wiedzy o twórczości Michela Nostradamusa!

Wszystkie ostatnie wpisy świadczą dla mnie o tym, że nie jestem zainteresowany rozmowami z osobami, które nie tylko nie szanują samych siebie, a tym bardziej innych osób czy też rozmówców…

A ponieważ nie mam zamiaru nikomu narzucać tego co czyta i z kim rozmawia – po prostu w takich warunkach (wśród takich wpisów) nie publikuję moich autorskich wpisów…


Ps. To jest dopiero genialny pomysł ujawniania się ze swoim nazwiskiem na tym forum. Niech ci co tak piszą zrobią to sami w swoim braku wiedzy o internecie!