861

Odp: Wiek XXI: wizje i przepowiednie. Wolna dyskusja i dociekania.

A w  Pakistanie Zgromadzenie Narodowe przetrwało po raz pierwszy konscytucyjną 5 letnią kadencje.Wcześniej były wojskowe zamachy stanu.  Talibowie mają przejąć władze w wyniku przewrotu;

Ostatnio edytowany przez dmox (2013-03-18 15:44:32)

862

Odp: Wiek XXI: wizje i przepowiednie. Wolna dyskusja i dociekania.

No i się zaczeło
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title, … omosc.html
Czyżby kręcił na siebie sznur?Purpurowi nie pozwolą żeby odciąć ich od "władzy"
Już na forum było pisane że decyzje papieża spotkają sie z niezadowoleniem, jest prawdopodobieństwo że wkrótce będzie wybierany nowy papież (PiotrII.)
A to tłumaczyło by braki w numeracji

863

Odp: Wiek XXI: wizje i przepowiednie. Wolna dyskusja i dociekania.

Do Atraktora
Ponawiam swoje pytanie zadane wcześniej (post 745), na które nie otrzymałem odpowiedzi. Rozumiem że masz zadawane wiele pytań i trudno wszystkim od razu odpowiedzieć. Jednakże byłbym zobowiązany gdybyś znalazł chwilę i udzielił mi odpowiedzi na pytanie które wklejam ponownie.
"Pisałeś o buncie Kardynałów. Z uwagi na fakt że wybrano na papieża człowieka o poglądach konserwatywnych będącego zadeklarowanym wrogiem związków homoseksualnych. Bunt ten musiałby być wzniecony przez tzw "postępowych" biskupów, którzy przez zakulisowe działania zmusili Benedykta XVI do ustąpienia. Czy jest w centuriach wskazówka jak ten bunt się zakończy, która strona przeważy?"

864

Odp: Wiek XXI: wizje i przepowiednie. Wolna dyskusja i dociekania.

Witam:

Losy Watykanu i papiestwa są nierozerwalnie związane z Włochami.
W historii zawsze tak było i jest i musimy z tego zdawać sobie sprawę.
We wszystkich przepowiedniach kościoła rzymskokatolickiego Włochy są nazywane;”ukochanym krajem Boga”!
Wszystkie przepowiednie na XXI wiek i te uznane i te jeszcze nie uznane przez papieża  są utrzymane w tonacji dramatycznej,wręcz tragicznej.
Oto kilka cytatów z różnych objawień:
-„lud Italii zazna wielu wstrząsów i wielkiej ateistycznej rewolucji”,
-”pośród intryg i matactw sami Rzymianie zdradzą Rzym i całe Włochy”,
-”wielu szpiegów i zdrajców wyrzeknie się własnej ojczyzny”,
-”oblicze Włoch zostanie zniekształcone przez liczne morderstwa i starego rozpustnika”,
-”Kościół zmiażdży pycha sług ostatniego papieża”,
-”pośród licznych intryg i matactw sami Rzymianie zdradzą Watykan i całe Włochy”,
-”wielu Rzymian będzie witało Antychrysta jak zbawiciela Italii”,
-”nad Bazyliką Piotra załopoczą sztandary obcego proroka”,
-”stary Rzym przyjmie nową nazwę nadaną mu przez wyznawców półksiężyca”.
Wymieniłem kilka z wielu proroctw dotyczących przyszłości Watykanu,Rzymu i Włoch na XXI wiek,aby pokazać Wam,że są one w zgodzie z przepowiedniami M Nostradamusa.
Szczególnie proszę zwrócić uwagę na 5-tą przepowiednię mówiącą o ;”pysze sług ostatniego papieża”
Czyżby chodziło o papieża Franciszka i służebny mu zakon jezuitów?
A więc kiedy będzie ten Ostatni Papież Rzymski?
Wielki wtajemniczony zza kanału La Manche(kanału angielskiego),Beda Czcigodny(Beda Venerabilis;ur;672-zm;735) w Anglii anglosaski mnich i benedyktyn ,oraz prezbiter był na owe czasy wielkim i wszechstronnym uczonym,był autorem wielu opracowań religijnych np.:”żywoty świętych”,historycznych np”historia powszechna” spisana od 55 roku p.n.e.,czyli podbojów Juliusza Cezara w Galii do roku 731,czyli czasów mu współczesnych,czy też wiedzy o wszechświecie którą opisał w pracy;”DE RERUM NATURA”.
Był to nie zwykły człowiek w tamtych czasach znał oprócz języka anglosaskiego także język Franków,Gotów,łacinę w której pisał,a także grekę i hebrajski ,był też astronomem i matematykiem.
W roku 836 Synod w Akwizgranie stolicy Imperium Franków(obecne Niemcy)nadał mu oficjalny zatwierdzony przez papieża rzymskiego i papieża(patriarchę konstantynopolitańskiego) tytuł łaciński:”Venerabilis”czyli Czcigodny!
W roku 1899 papież Leon XIII kanonizował go na świętego i ogłosił go „wielkim i szlachetnym doktorem Kościoła!
Otóż ten wielki człowiek miał też objawienia,które po łacinie zapisywał ,a jedno z nich mówi:
cytuję;
Coliseus stabit et Roma
Quando cadet Coliseus,cadet et Roma.
Quando cadet Roma,cadet et mundus.
Czyli że Rzym będzie istniał ,póki stać będzie Koloseum,oraz gdy skończy się Rzym skończy się świat.
Przy czym wówczas,czego obecni ludzie nie biorą pod uwagę słowo;”świat”:oznaczało tylko i wyłącznie świat katolicki.
W ogóle w tych czasach uważano powszechnie ,że Ziemia jest płaska i otoczona wokół nieskończonymi wodami oceanu!
To proroctwo pozostawało i pozostaje żywe w wyobrażni ludu rzymskiego wszystkich czasów.
Aż do tego stopnia,że na początku XX wieku kilka wierszy poświęcił mu sławny poeta piszacy we włoskim dialekcie Luigi(Giggi) Zanazzo.
Jego popiersie zdobi dziś zakątek historycznej dzielnicy Rzymu „Campitelli”koło Kapitolu,a na nim widnieje napis:”Quanno er Coliseo crollera
tutto er monno s'a da scapicolla”.
Czyli,kiedy runie Koloseum,cały świat pójdzie w ruinę.
Ten przerażający upadek ma być bliski  bo w świetle przepowiedni Malachiasza Piotr Rzymski ma być ostatnim pasterzem Kościoła powszechnego zasiadającym w Watykanie!
Wracając jednak do Bedy Czcigodnego to należy wiedzieć ,że pisząc w swoich pracach historycznych o papieżach pisał zawsze np.: w ten sposób;”Piotr Rzymianin Konstantyn” i dalej:”Piotr Rzymianin Grzegorz II”,gdyby więc teraz żył i stosował on tę metodę zapisywania papieży to by o ostatnich papieżach pisał tak:”Piotr Rzymianin Jan Paweł II”,”Piotr Rzymianin Benedykt XVI” i wreszcie ;”Piotr Rzymianin Franciszek”!
Dlaczego Beda Czcigodny nie pisał o biskupach Rzymu nie nazywał ich papieżami?
Otóż jest to bardzo proste:
W wieku VIII naszej ery ,czyli w latach 700 (siedemsetnych) nie było jeszcze podziałów Kościoła chrześcijańskiego jakie są teraz.
Nie było:,rzymskokatolicyzmu,prawosławia innych kościołów wschodnich,nie mówiąc o protestantyżmie.
Nie było też obowiązującej doktryny o;”nie omylności Biskupa Rzymu,czyli naszego papieża”.
Biskupi:Konstantynopola(stolicy Cesarstwa Wschodniorzymskiego),Rzymu,Aleksandrii,Antiochii i Jerozolimy byli uważani za równoprawnych Biskupów zwanych pospolicie i powszechnie papieżami lub patriarchami.
Prawosławie powstało dopiero w roku 1054 po wzajemnym obłożeniu się klątwami Biskupa Rzymu i Biskupa Konstantynopola.
Kościół rzymskokatolicki nazywa to rozłączenie obu Kościołów”Wielką Schizmą Wschodnią”,a Kościół Prawosławny „Wielką Schizmą Zachodnią”.
W dalszych wiekach z Kościoła katolickiego wyodrębniły się w wyniku”Wielkiej Reformacji”Kościoły protestanckie,a z Kościoła Prawosławnego inne Kościoły wschodnie.
Beda Czcigodny nazywając Biskupa Rzymu Piotrem Rzymianinem chciał pokazać wyższość tego Biskupa nad innymi papieżami(patriarchami) to jest:Konstantynopola,Aleksandrii,Antiochii i Jerozolimy.
Piotr był najważniejszym apostołem(uczniem Chrystusa),to Jezus powiedział tak”jesteś Piotr ,czyli skała na Tobie zbuduję Mój Kościół itd”.
Piotr jak wiemy działał w Rzymie i tam został ukrzyżowany,tam też rządzili jego następcy jako Biskupi Rzymu,którzy rościli sobie pretensje do zarządzania całym kościołem,czego nie uznawali wówczas Biskupi w/w miast, którzy nazywali siebie również papieżami lub patriarchami i rościli sobie pretensje do zarządzania całym kościołem.
Zresztą początkowo,to jest w tamtych wiekach Biskupa Rzymu nazywano patriarchą Rzymu,a nie papieżem,która była nazwą póżniejszą.
Nazwa papież nie jest też do dzisiaj oficjalną nazwą Biskupa Rzymu, tylko nazwą potoczną pochodzącą z języka czeskiego;”papeż”, po włosku papa, po grecku pappas,natomiast oficjalny tytuł papieża brzmi:”Ojciec Święty”,czyli z łacińskiego”Pontifex Maximus”.
Za czasów Malachiasza  jeszcze często mówiono o papieżu”Petrus Romanus”,czyli Piotr Rzymski.
Ale w takim razie dlaczego Święty Malachiasz nie określił ostatniego papieża tak jak np.:Benedykta XVI ,którego nazwał „papieżem drzewa oliwnego”,w związku z tym,że ma on w swojej heraldyce gałązkę oliwną,tylko nazwał go Piotrem Rzymianinem,czyli powszechną nazwą wszystkich papieży?
Zastanówmy się więc,czy opisywał on papieży tylko „biorąc coś' z herbu lub papieskiego motta,otóż nie. Niech przykładem będzie nasz papież Jan Paweł II,którego Święty Malachiasz nazwał”de labore Solis”,czyli;„papieżem z pracy Słońca”i nie jest to odosobniony przypadek.
Ale to przecież dalej nie wyjaśnia nazwy:”Petrus Romanus”,czyli Piotr Rzymianin określający ostatniego papieża.
Otóż uważam,że Święty Malachiasz chciał podkreślić,że ten papież będzie po prostu ostatnim Piotrem Rzymianinem ,czyli ostatnim papieżem zasiadającym w Rzymie!
Mało tego w tekście na końcu swojej listy tego samego ostatniego papieża Piotra Rzymianina Święty Malachiasz nazwał Piotrem Rzymianinem Drugim,co jeszcze bardziej podkreśla ,że ten papież będzie Drugim Piotrem po tym pierwszym Piotrze,czyli apostole Jezusa!
Wielkie Prześladowania Kościoła za Piotra I Apostoła rozpoczęły wielką misję Kościoła rzymskiego w ówczesnym świecie,czyżby za Franciszka Piotra Rzymskiego II misja Kościoła rzymskiego w obecnym świecie zakończyła się również w wyniku Wielkich Prześladowań innych innowierców tym razem NIE POGAN,LECZ  MUZUŁMANÓW!?
CZAS POKAŻE,CZY HISTORIA ZNOWU NIE ZATOCZYŁA WIELKIEGO KOŁA WYDARZEŃ!!!

Pozdrawiam;

Atraktor

865

Odp: Wiek XXI: wizje i przepowiednie. Wolna dyskusja i dociekania.

Do "Julka"

Kardynałowie mają się zbuntować ze względu na to,że papież będzie preferował w awansach,a także w zarządzaniu Kościołem "Swoje Wierne Sługi".
Przypuszczam,że chodzi tu o zakon jezuitów.
Zamiast członków kolegium kardynalskiego papież będzie się otaczał braćmi jezusowi co w/g mnie wzburzy kardynałów.
Równocześnie zakon zacznie wtrącać się we wszystkie sprawy,również świeckich członków kościoła jak to było już przed wiekami co doprowadzi do olbrzymiego niezadowolenia nie tylko kardynałów ,ale i wiernych.
Należy pamiętać,że jezuici "bawią"się też w szpiegostwo w poszczególnych krajach co dotychczas było ze Stolicą Apostolską załatwiane drogą dyplomatyczną po prostu"po cichu".
Nie będę tu podawał licznych przykładów ,ale to są fakty.
Jezuici zawsze byli"solą w oku" wielu państw.
Myślę,że zakon jezuitów mając swojego papieża dopiero teraz się jak gdyby"rozhuśta" i straci w swoich działaniach umiar jaki mu do tej pory towarzyszył,szczególnie w stosunkach międzynarodowych.
Dotychczasowi papieże trzymali ten zakon jak gdyby "za wodze" i temperowali jego ambicje.
Znając historię tego zakonu,również jego działalność w Polsce obawiam się,że zacznie się znowu wtrącać w życie publiczne i polityczne wielu państw szczególnie katolickich,ale nie tylko co znowu się przyczyni do ataku na państwo papieskie,którym obecnie jest Watykan.
Tu chyba nie będzie chodziło o jakieś liberalne reformy w kościele.
M Nostradamus daje wyrażnie do zrozumienia ,że wszyscy kardynałowie bez względu na swoje poglądy teologiczne zjednoczą się przeciwko nadmiernej władzy "papieskich sług".
I wtedy ma zostać zwołany Sobór Powszechny Nadzwyczajny Biskupów Świata,który ustali kadencyjność wyboru następnych papieży, równocześnie ograniczając ich nadmierną władzę.

Pozdrawiam

Atraktor

866

Odp: Wiek XXI: wizje i przepowiednie. Wolna dyskusja i dociekania.

Do "Mr-Makaweli"

O generale dyktatorze i królu "Kraku"pisałem wiele i więcej już nie potrafię na ten temat nic napisać.
Czy już żyją?-,trudno powiedzieć,ale jeżeli III wojna światowa ma wybuchnąć w roku 2030 lub wcześniej to na pewno,ale kim oni w tej chwili są,po prostu nie wiem.

Pozdrawiam;


Atraktor

867

Odp: Wiek XXI: wizje i przepowiednie. Wolna dyskusja i dociekania.

Do "xero"

Mylisz pewne pojęcia,chodzi ci najprawdopodobniej o załamanie promienia świetlnego,można to zjawisko spotkać często w obserwacji kosmosu jak też i inne zjawiska np;odbicie promienia świetlnego.
Prędkość światła ,czyli fali elektromagnetycznej w próżni(bo o tym fakcie była mowa) jest stała!
Resztę Twoich wypowiedzi nie traktuję poważnie tylko jako żart ,więc nie będę się wypowiadał.

Pozdrawiam:


Atraktor

868

Odp: Wiek XXI: wizje i przepowiednie. Wolna dyskusja i dociekania.

Do Atraktora. Ja nie mylę pojęć i nie żartuję, a ty widzę uwielbiasz wyśmiewać swoich oponentów. Typowe ... Pozdrawiam i ... może kiedy indziej, na razie dobranoc.

Ostatnio edytowany przez xero (2013-03-19 01:20:28)

869

Odp: Wiek XXI: wizje i przepowiednie. Wolna dyskusja i dociekania.

Atraktor napisał/a:

Wielkie Prześladowania Kościoła za Piotra I Apostoła rozpoczęły wielką misję Kościoła rzymskiego w ówczesnym świecie,czyżby za Franciszka Piotra Rzymskiego II misja Kościoła rzymskiego w obecnym świecie zakończyła się również w wyniku Wielkich Prześladowań innych innowierców tym razem NIE POGAN,LECZ  MUZUŁMANÓW!?
CZAS POKAŻE,CZY HISTORIA ZNOWU NIE ZATOCZYŁA WIELKIEGO KOŁA WYDARZEŃ!!!

Rozumiem, że wziąłeś po uwagę opcję o męczeństwie papieża, którą wcześniej zasugerowałem? wink


Mój mały komentarz do aktualnych wydarzeń:

Kryzys z 2008 roku dotknął odczuwalnie większość krajów Europy, a także Ameryki Północnej i obecne przedstawiany jest przez media rządowe, jako prawie już zażegnany.
Myślę jednak, że była to zaledwie przygrywka do tego, co ma się stać już bardzo niedługo. Właściwie następna fala kryzysu, nieporównywalnie groźniejsza, właśnie się rozpoczyna.

Vide Cypr. To, co się tam dzieje, nie można nazwać już opodatkowaniem. To po prostu zalegalizowana kradzież.
UE łamie przepisy o gwarancjach depozytów, które w ostatnich latach sama wzmocniła, mając na celu zwiększenie zaufania do banków przez przeciętnego ciułacza. Jaki będzie koniec tej hucpy - nie wiadomo. Ale właśnie został wysłany sygnał dla banksterów z pozostałych krajów, określąjący kierunek dalszych działań.


I jeszcze dobry cytat:

Nie ma takiego okrucieństwa ani takiej niegodziwości, której nie popełniłby skądinąd łagodny i liberalny rząd, kiedy zabraknie mu pieniędzy.
Alexis de Tocqueville

870

Odp: Wiek XXI: wizje i przepowiednie. Wolna dyskusja i dociekania.

Atraktor, xero
Nie ma rozbieżności pomiędzy Nostradamusem,a Einsteinem ,jeżeli się zna i Biblię i fizykę relatywistyczną.
Już pisałem ,że Biblia mówi o prawie 6000 latach ,ale Boskich nie ludzkich, tych ziemskich.
Skoro jeden dzień Boski trwa 1000 lat ziemskich to policz sobie ile to jest.
Proste równanie matematyczne.

zgodnie z obliczeniami ze starego testanentu ,biorąc po uwage lata życia postaci jest niecałe 6000
Od Adama do Noego około 1050
do Mojrzesza 2360
do Jezusa 3760 +2013= 5773
to mamy 227lat do pełnych 6000

Bóg stwożył świat w 6dni 7odpoczywał, tutaj można wziąć to dosłownie lub jak pisał Atraktor w liczeniu boskim
więc
     0-1000 lat pierwszy dzień
1000-2000 lat drugi
2000-3000 lat trzeci
3000-4000 lat czwarty
4000-5000 lat piąty
5000-6000 lat szósty stworzenie Adama
6000-7000 lat siódmy odpoczynek
ziemia od stworzenia miała by już około 11000lat
Nawiązując do powyższego jak już Bóg odpoczął, zobaczył że źle sie dzieje to zesłał potop.
Teraz Bóg nadal obserwuje, znów źle sie dzieje i na to wychodzi że ześle kare jeszcze przed kolejnym odpoczynkiem(kataklizm mający nadejść w trakcie III wojny)
Możliwe że w celu przygotowania ziemi do 1000letmiego panowania królestwa Jezusa(Apokalipsa)
W filmiku od "micro" jest mowa o latach gdy ziemia juz była w pełni stworzona albo czegoś nie zrozumiałem

Ostatnio edytowany przez anubis (2013-03-19 12:01:36)

871

Odp: Wiek XXI: wizje i przepowiednie. Wolna dyskusja i dociekania.

http://www.rferl.org/content/how-safe-i … 81549.html Pakistańska armia musi pilnować żeby Talibowie i islamiści nie przejeli atomu dlatego dlatego USA planuje w Pakistanie rewolucje i przejęcie kontroli nad Pakistańskim atomem przez Służby specjalne i armię USA ochrona terenu gdzie jest atom była tak zła że pakistańska armia tylko mogła utrzymać kontrolę . Bo talibowie i islamiści chcą przejąć atom.

872

Odp: Wiek XXI: wizje i przepowiednie. Wolna dyskusja i dociekania.

Witam:

Wróćmy na chwilę do Biblii,a konkretnie do Apokalipsy(objawienia Świętego Jana).
(Apokalipsa;13,1-18)*

„I stanął na wybrzeżu morza.Wtedy ujrzałem bestię...Miała dziesięć rogów i siedem głów...
I udzielił jej Smok swej siły...Cały świat...kłaniał się bestii ,mówiąc;któż podobny do bestii może z nią walczyć?;Dano jej pysk,który wygłaszał przechwałki i blużnierstwa;i dozwolono jej tak czynić
przez czterdzieści dwa miesiące...Kto posiada rozum,niechaj wyliczy liczbę bestii,jest to liczba jakiegoś człowieka.A liczbą tą jest sześćset sześćdziesiąt sześć”.

Rola Antychrysta,lub Bestii,której liczba wynosi; 666,jest jedną z największych tajemnic.
Panuje pogląd ,że ostatnia Bestia na Ziemi,czyli ostatni Antychryst(sam Szatan wcielony w człowieka Bestię)będzie rządził przez 42 miesiące i to w sposób dla nas niewyobrażalny!!!
M Nostradamus i niektórzy inni wizjonerzy przewidują,że tych Bestii,czyli Antychrystów w dziejach ludzkości będzie 6-u!
Michel Nostradamus przewidywał,że pierwszych czterech  Antychrystów dokona prób podporządkowania sobie ludzkości w pierwszych połowach dwóch ostatnich wieków pierwszego tysiąclecia to jest w wieku XIX i XX oraz w pierwszym i drugim wieku drugiego tysiąclecia to jest w wieku XXI i XXII,a następnych dwóch umieścił w wiekach:XXX i ostatniego w wieku XXXVIII!
Tak więc czterech pierwszych umieścił w ten sposób,że dwóch w pierwszym tysiącleciu:Napoleon Bonaparte (urodzony w 1769 roku) i Adolf Hitler (urodzony w 1889 roku),a w drugim tysiącleciu:
Mahdi (urodzony najprawdopodobniej w 1999 roku) i Mastin,inaczej Mastif(urodzony najprawdopodobniej w 2119 roku)!
Zauważmy,że pomiędzy urodzinami Napoleona i Hitlera upłynęło 120 lat,Hitlera,a Mahdiego ma upłynąć 110 lat,a Mahdiego i Mastina(Mastifa)ma upłynąć znowu 110 lat!
Równocześnie zauważmy,że od Mastina (Mastifa) do V Antychrysta ma upłynąć aż 8(osiem)wieków,a od niego do ostatniego VI (6-ego) Antychrysta również osiem wieków!
Równocześnie pierwszych czterech Antychrystów(Bestii)ma się urodzić w roku w którym liczba 9 jest odwróconą liczbą 6 i jest na końcu daty,a dwóch ostatnich z końcową liczbą 6 (sześć),przy czym VI Antychryst ,czyli sam szatan jako ostatnia Bestia ma mieć końcowe daty zejścia na Ziemię(nie urodzenia!)składające się z dwóch szóstek,czyli najprawdopodobniej będzie to rok:3766!
Dlaczego tak ułożone zostały w daty urodzin Antychrystów t.j; liczby;6 i 9(czyli odwrócona szóstka)trudno powiedzieć.
Trzeba również zaznaczyć ,że w swoich przepowiedniach M Nostradamus każdej Bestii,czyli Antychrystowi od I do V-go z wyjątkiem ostatniej to jest VI-ej(samego Lucypera,księcia piekieł!)nadaje tajemnicze imię „Mabus”,czyli uosobienie ogólnoświatowego zła!
Mabus,czyli jak gdyby „prawa ręka Lucypera ,który będzie próbował poddać Ziemię swemu panu,ale próby te okażą się płonne i wówczas to „książe piekieł -,czyli sam Lucyper ma zejść na Ziemię aby dokonać ostatniej próby CAŁKOWITEGO OPANOWANIA PLANETY ZIEMII,która ma zakończyć się jego całkowitą i OSTATECZNĄ klęską czyli Armagedonem(Har-Magedon),ostatnia walką „księcia piekieł” z samym Mesjaszem i Odkupicielem,czyli Jezusem Chrystusem!!!
Dlaczego o tym napisałem?
Napisałem ten tekst po to,żeby uświadomić Wam ,że wszystkie przepowiednie i te uznane i te nie uznane są zgodne z przekazami biblijnymi w tym z Apokalipsą Świętego Jana,głównym kanonicznym objawieniem mówiącym o przyszłości ludzkości na Ziemi!
A jak te sprawy są ujmowane w innych religiach i wierzeniach?
O tym już w innych artykułach.

Pozdrawiam;

Atraktor

873

Odp: Wiek XXI: wizje i przepowiednie. Wolna dyskusja i dociekania.

Znalazłem bardzo fajną stronę - polecam poczytanie artykułów, które są na niej prezentowane. Dają ostro do myślenia. Poniżej link do jednego z nich:

http://www.ukrytaprawda.com/kursk-trage … z-panstwo/

Jak się okazuje byliśmy na krawędzi wojny

874

Odp: Wiek XXI: wizje i przepowiednie. Wolna dyskusja i dociekania.

Do Arab1 ale i do pozostałych
Zajrzałem na tą stronkę i przypomniało mi się że ktoś już pisał o tajnej władzy masonerii oraz o zakonie ILLUMINATÓW jako faktycznej władzy tego świata. Mam dla was taką ciekawostkę wpiszcie w pasek adresowy słowo ILLUMINATI od tyłu. Czyli adres będzie taki www.itanimulli.com i zobaczcie gdzie was przekieruje. Powodzenia.

875

Odp: Wiek XXI: wizje i przepowiednie. Wolna dyskusja i dociekania.

Julek napisał/a:

Do Arab1 ale i do pozostałych
Zajrzałem na tą stronkę i przypomniało mi się że ktoś już pisał o tajnej władzy masonerii oraz o zakonie ILLUMINATÓW jako faktycznej władzy tego świata. Mam dla was taką ciekawostkę wpiszcie w pasek adresowy słowo ILLUMINATI od tyłu. Czyli adres będzie taki www.itanimulli.com i zobaczcie gdzie was przekieruje. Powodzenia.


Niezłe jaja z tym adresem co podałeś

876

Odp: Wiek XXI: wizje i przepowiednie. Wolna dyskusja i dociekania.

Przekierowanie domeny to nie są żadne czary :-)

877

Odp: Wiek XXI: wizje i przepowiednie. Wolna dyskusja i dociekania.

administrator napisał/a:

Przekierowanie domeny to nie są żadne czary :-)

zgadzam się, ale przekierowanie domeny o takiej nazwie na stronę rządowej agencji sam przyznasz, że jest dość interesujące i raczej nie codzienne smile

878

Odp: Wiek XXI: wizje i przepowiednie. Wolna dyskusja i dociekania.

http://www.youtube.com/watch?v=_HEU7zMXsV0

To jest zbyt naiwne i proste by było prawdziwe

Ostatnio edytowany przez Mr_Makaveli (2013-03-19 22:54:41)

879

Odp: Wiek XXI: wizje i przepowiednie. Wolna dyskusja i dociekania.

kiedy wpisujemy http://www.itanimulli.ca to odsyła nas pod adres rekrutacyjny kalifornijskiej loży masońskiej http://www.empirelodge63.com/

Jak wpiszecie http://itanimulli.info to przenosi was na http://australianpolitics.com/

Ostatnio edytowany przez Arab1 (2013-03-19 23:08:52)

880

Odp: Wiek XXI: wizje i przepowiednie. Wolna dyskusja i dociekania.

Każdy może kupić dowolną, niezajętą domenę i przekierować ją na inny adres, bez zgody właściciela docelowego adresu.

Przykładowo, mogę kupić domenę jejkujakiebzdury.pl i przekierować ją na onet.pl. Nikt z Onetu nie musi o tym wiedzieć ani się na to zgadzać :-)

Swoją drogą, itanimulli.pl jest nadal wolne, ktoś reflektuje?