Temat: Czy istnieje napęd anty grawitacyjny ?

Na początku wyjaśnię o co chodzi z tą anty grawitacją. Czegoś takiego nie ma we wszechświecie. Jeżeli ciało posiada masę to posiada grawitację. A anty grawitacja oznaczałaby że dane ciało miałoby niedobór masy. A to jest po prostu bzdura i taką bzdurą posługują się naukowcy. Dla każdego ciała można zmniejszyć masę do zera ale zera nigdy nie będzie jeśli w przestrzeni znajdują się dwa ciała. Bo wtedy zawsze jedno ciało przyciągałoby drugie. My ciężar ciała ważymy za pomocą przyciągania się dwóch ciał. W naszym wypadku wszystko co jest na Ziemi ważymy różnicą grawitacji między Ziemią a danym ciałem.

A więc jak wcześniej wspomniałem że nie mamy co liczyć , że naukowcy wynajdą anty grawitację. Bo jej nie wynajdą , bo czegoś takiego nie ma. Wobec tego w jaki sposób można byłoby latać w przyszłości. Dzisiaj mamy już taki pojazd ale nikt o tym nie wie. Dlaczego nie możemy z tego transporty skorzystać ? Ano dlatego że jeszcze potrzebne są nam pewne technologie.Każdy z was widział jak działa zabawka bąk. Kiedy rozkręcimy go to on kręci się i nie przewraca. To jest właśnie pierwowzór naszych przyszłych pojazdów. Teraz napiszę dlaczego.

Jak wiemy że każdy atom przyciąga inny. A więc siły przyciągania atomów powodują że masa zwiększa się . A więc dwa atomy będą ważyły razem więcej. A każde ciało ma tych atomów sporo. Im większe ciało to wzrasta masa a co za tym idzie to wzrasta również grawitacja. A więc w danym ciele będą występowały siły między atomowe oraz siły grawitacyjne skierowane do środka ciała. Jeśli obok tego ciała znajdzie się drugie ciało to powstaną nowe siły działające na atomy .Będą to siły drugiego ciała ( grawitacja )
Teraz rozpatrzmy przypadek naszego bąka. Jeśli tego bąka rozkręcimy , to powstanie inna siła działająca na atomy . Tą siłą będzie siła odśrodkowa. Jeśli ta siła będzie większa od sił wiązań atomowych to ciało normalnie się rozleci. Ale rozkład tych sił będzie wskazywał ,że grawitacja tego ciała będzie słabnąć a więc dane ciało będzie mniej ważyło. Przy bardzo dużych obrotach czyli dużej sile odśrodkowej siły grawitacyjne danego ciała będą słabnąć .A więc ciało zacznie mniej ważyć. Aby efekt mniejszej wagi był większy to potrzebne by było ciało o dużej masie o ogromnych obrotach. A więc naukowcy muszą wynaleźć nowy pierwiastek , który będzie miał dożą masę atomową i mocne wiązania atomowe. Jeśli ciało stanie się lżejsze dzięki dużym obrotom wtedy można poruszać się za pomocą elektryczności , czyli pola magnetycznego. Ale do tego potrzebne są nadprzewodniki które działałyby w normalnych temperaturach. Gdyż przepuszczając prąd przez nadprzewodniki otrzymali byśmy duże pola magnetyczne.

2

Odp: Czy istnieje napęd anty grawitacyjny ?

Dzisiaj duch Boży objawił mi całą strukturę wszechświata A więc zaczynamy.
Całą podstawą do stworzenia wszechświata jest ładunek elektryczny. Na początku była próżnia i miała ona jeden ładunek elektryczny 0 ( zerowy ). Ten ładunek nie był stabilny więc był w ciągłym ruchu. Na początku ruch ten był minimalny ale potem jego ruchy zwiększały się. Można to porównać do bańki mydlanej która się chwieje. Podczas takiego chwiania zaczęły tworzyć się gęstsze i rzadsze skupiska tych ładunków. Przy zróżnicowanych gęstościach tych struktur zaczął pojawiać się ruch tych ładunków tak samo jak dzieje się to na Ziemi , kiedy mamy różne ciśnienia. W czasie tych ruchów ładunki te ładowały się napięciem. Każdy obszar ładował się do różnych napięć , więc powstawała różnica potencjałów między tymi obszarami.
       Pojawienie się napięcia między strukturami zapoczątkowało pojawienie się pola magnetycznego. Jak wiemy , że pola magnetyczne o tym samym ładunku odpychają się , natomiast o różnym przyciągają. A skoro w przyrodzie musi być zachowana równowaga to różne obszary dążyły do wyrównania tych ładunków. A więc między obszarami powstawało pole magnetyczne które odpychało oba obszary. Tworzenie się skupisk spowodowało powstanie grawitacji. Im większe skupisko obszarów elektrycznych , tym większa powstawała grawitacja. Tak też każdy obszar który składa się z różnych ładunków tworzy wokół siebie pole grawitacyjne o dużym obszarze oraz pole magnetyczne o mniejszym obszarze. Dlatego też pole grawitacyjne oby obszarów przyciąga się , z pole magnetyczne tych obszarów powoduje ,że odpychają się. Wobec tego każdy obszar ładunków elektrycznych przyciąga się do siebie , natomiast pola magnetyczne tych obszarów , nie dają się razem połączyć. I to jest początkiem tworzenia się elektronów. Natomiast ruch elektronów powoduje do zderzenia się tych obszarów i zaburzenia ich struktur . Czyli rozbicie tych obszarów i tworzenie od początku nowego obszaru. W ten sposób powstaje większy elektron i zaczyna tworzyć się atom, A skoro tych atomów we wszechświecie tworzy się ogromna liczba , to oddziaływania atomowe tworzą inną strukturę o większych rozmiarach itd , itd. A skoro ładunek elektryczny jest sprawcą tworzenia się tych struktur to powstają obszary o różnych właściwościach. Powstają bowiem struktury pamięci i wraz z innymi strukturami tworzą się obszary nadzwyczajne , które to są początkiem tworzenia się ducha Bożego. Powstający duch Boży uczy się budowy zachodzących zjawisk. Kiedy zaczyna rozumieć na czym to wszystko polega , zaczyna tworzyć inne duchy Boże aby one mogły mu pomóc w tworzeniu się świata. Z powstałych atomów tworzone są następne klocki tego wszechświata. Powstają planety , powstają gwiazdy. Powstają galaktyki , grupy galaktyk. Powstają inne światy. W świecie duchowym ( rozumnym ) powstają hierarchie duchowe. Pierwszy Duch Boży powstał nie mający żadnych ograniczeń sprawą naturalnego tworzenia się obszarów elektrycznych. Kiedy Bóg stwarzał następnych Bogów pomocników , ograniczył im pewne możliwości decydowania o wszystkim.
Następnie Bogowie postanowili aby we wszechświecie wprowadzić coś co mogłoby rozwijać się samodzielnie. Więc zaczęli stwarzać z różnych klocków struktur , stworzenia żywe , prowadzając do ich budowy struktury DNA. oraz pamięć i mikroprocesory.Ale aby te stworzenia mogły samodzielnie rozmnażać się i bytować we wszechświecie każde z nich otrzymało struktury myślące ( rozum ) Natomiast każde stworzenie jak roślinność , zwierzęta otrzymały także część struktur Ducha Bożego ale ich mózgi , czyli komputery zostały okrojone do odpowiednich potrzeb i zadań jakie mają tworzyć we wszechświecie. Został też stworzony człowiek ale on był traktowany jako zwierzę o ulepszonych możliwościach. Kiedy Bogowie zauważyli , że cały mechanizm życia przebiega prawidłowo , więc postanowili stworzyć człowieka na podobieństwo swoje , czyli bardziej rozumnego. W tym celu zmieniono Dna , który to tworzył mózg. Dlatego tęż w Biblii pisze ,że Adam zerwał jabłko z drzewa poznania DOBRA i ZŁA..
      A więc pierwszy człowiek rozumiejący dobro i zło otrzymał część duszy Boskiej aby mógł żyć. Bez tej duszy nie możliwe byłoby życie , tak samo ludzi , tak samo zwierząt i roślin. Z żebra Adama stworzył kobietę i też dał jej duszę Boską aby ożyła.
       Mężczyzna wytwarza plemniki , a więc aby plemniki mogły się ruszać to też muszą mieć w sobie Ducha Bożego. część ducha Adama odłączyła się i przeszła do plemników aby one mogły przetrwać podróż. Natomiast jaja kobiety są tylko częścią organizmu kobiety i one nie otrzymują ducha Bożego  jest tylko uśpione do chwili połączenia z plemnikiem , kiedy to duch Boży plemników łączy się z jajem. Po połączeniu ducha następuje rozwój komórki jajowej i w ten sposób tworzy się następne pokolenie. A więc my sami jesteśmy częścią Boga , bo w każdym z nas jest cząstka Boga. Kiedy modlimy się , to czyńmy to do pierworodnego ducha Bożego , bo to on jest tym który ma nad nami władzę. Nie twórzmy więc innych duchów naszym Bogiem. Bo pierworodny duch Boży kieruje do nas inne duchy i on decyduje jak ma być zbudowany ten świat.
        Kiedy powstało już życie i pojawił się człowiek myślący w niebie powstały złe duchy , które chciały by mieć władzę nad istotami żywymi. Dlatego też Duch Boży oddzielił duchów dobrych od duchów złych. Duchy dobre zostały nadal w przestworzach , natomiast dla duchów złych zostało utworzone piekło w Ziemi i do tego piekła zostali wrzuceni złe duchy. piekło ma kształt postaci ludzkiej. Męczarnie w piekle to męczarnie naszych sumień i naszych myśli. Każde JA to nie postać ludzka , ale myśli duchowe. Postać ludzka składa się z prawdziwego Ja czyli cząstki Boga , oraz otoczki obszarów niemyślących , czym jest nasze ciało. A więc każde ciało jest pożywieniem dla innego ciała.
        Tak też nasze ciało nie ma większego znaczenia dla Boga. Natomiast nasze myśli , nasze rozumowanie jest bardzo ważne dla Boga.  Bóg widząc zło które działo się w niebie chce oddzielić dusze dobre od złych aby dusze mogły wejść na wyższy stopień świadomości i w ten sposób stworzyć możliwość dla każdej duszy aby zarządzała swoim światem. Każda wola czynienia dobra i zła nie jest narzucana przez Boga. To my sami musimy wybrać jak postępować. Po naszej śmierci zostaniemy rozliczeni przed Bogiem z naszych uczynków i otrzymamy za to odpowiednią zapłatę życia wiecznego w szczęściu lub w piekle.

       Co to jest MASA ? We wszechświecie nie ma żadnej masy. We wszechświecie nic , nic nie waży. Napisałem NIC , bo to prawda , nie ma stałych obiektów. Są tylko struktury pól elektrycznych. Te struktury tworzą grawitację i pole magnetyczne. Gęstości tych struktór dają nam wrażenie jakby to było ciało stałe , ale tak nie jest , bo żadnego ciała stałego nie ma we wszechświecie. Kiedy patrzymy się w niebo to widzimy jakąś gwiazdę , ale jak przybliżymy ją bardzo mocno , to zobaczymy , że to ciało niby gwiazda to galaktyka. Jeśli dalej będziemy przybliżać to nigdy nie zobaczymy ciała stałego , ale jego mniejsze fragmenty struktury z jakiej jest zbudowane.
      Jeśli dotykamy jakiegoś ciała wtedy czujemy opór , to tak jakby dane ciało było czymś zamkniętym. To jest tylko efekt myślenia naszego mózgu. Tak samo jak efektem myślenia naszego mózgu jest masa. Ciężar ciała bierze się z tond , że na oba ciała działa siła grawitacji. Kiedy podnosimy jakieś ciało to odczuwamy pewien ciężar. Lecz ten ciężar to tylko opór jak musimy pokonać przez ciało przyciągane do Ziemi.

        Kończąc ten post mam nadzieję , że zrozumiecie co to i kto to jest Bóg oraz zrozumiecie jak powstał wszechświat. Zrozumiecie też , że nasze ciało to nie żadne ciało stałe , ale zbiór struktur elektrycznych i cały świat opiera się na elektryczności.