Temat: Antychryst i koniec świata

O Antychryście

Świat skończy się dopiero po pogrzebie Antychrysta (zgodnie z: Pieśnią nad Pieśniami : PnP 8,5; 8,14; 3,6; Apokalipsą: Ap 6,13 ), człowieka komety.Wtedy wszystkie gwiazdy spadną na Ziemię, jak w Księdze Objawienia. Życie Antychrysta i jego rola Antychryst, czyli Gog ( Ez 38-39; 38,10-11; 39,11-13) z symbolicznego kraju Magog (według Biblii ewangelickiej), według Apokalipsy Jana, stoi na czele swojej armii mniejszych antychrystów dopiero w Jerozolimie Niebiańskiej. Antychryst ma pseudonim Bestia i jest Sługą Bożym, oblubienicą, "wielką nierządnicą" według Pieśni nad Pieśniami. Antychryst może być utożsamiany najprawdopodobniej z córą Syjonu ( jerozolimską),córą chaldejską ( babilońską). Musi zmienić swoje zachowanie, żeby mogła zostać zbawiona. Jej postępowanie opisują księgi Starego Testamentu, a szczególnie Księga: Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela oraz w Nowym Testamencie w Apokalipsie. Być może zginie śmiercią tragiczną.Tzw. "Wielki Babilon" musi umrzeć, aby "Jerozolima" mogła się odnowić dopiero w Izraelu czasów mesjańskich. Natomiast według Apokalipsy. Siedzący na koniu zabije go,a później zbawi Antychrysta, ponieważ w Dniu Sądu Ostatecznego pochwyci diabła i szatana ( Ap 19,11-21) . Dlatego Antychryst może być zbawiony w Królestwie Mesjańskim. Za życia prawdopodobnie może być prześladowany przez wszystkich ludzi, którzy go będą chcieli zabić. Jednak zabije go wyłącznie Magog (według przekładu Biblii katolickiej władca nadrzędny), czyli Pan Zastępów. Dlatego Antychryst jest Jego Pomazańcem np. według proroctwa o siedmiu, o siedemdziesięciu tygodniach symbolicznych ( Ap 11,15;20,10-15; Dn 9,24-27) . Antychryst i wszyscy ludzie na całej Ziemi będą pochodzić ze Wschodu, czyli z mesjańskiego Królestwa, gdzie staną się wszyscy Izraelitami, mimo że aktualnie mieszkają i pochodzą z różnych państw. Znamię imienia 666 Antychryst ma rzekomo "znamię imienia" 666, co oznacza, że jego imię pierwsze ma sześć liter, imię drugie i / lub imię z bierzmowania lub z konfirmacji składa się z sześciu liter, nazwisko ma sześć liter, i z tego wychodzi liczba: sześć sześćdziesiąt sześć. Niestety, podczas gdy pomniejsi antychryści mają dwie lub tylko jedną szóstkę w swoich imionach (pierwszym,drugim i/lub z bierzmowania lub z konfirmacji) i / lub nazwisko. "Antychryst" jest tylko obraz Bestii, i Antychrysta. Przyczyny końca świata Apokalipsa może nastąpić z następujących przyczyn: gdy wszyscy umrą na zawał serca ( Ez 05:12; I 4,31; 41,14; 35,10; PnP 3,11; 5,2-8) , gdy duchy żyjących ("bliźniaki") połączą się z umarłymi np.dzięki powstaniu jednego serca i jednego ducha ( Jr 20,9; Iz 25,6);gdy zawał serca połączy chorych ze zmarłych w niebie ( Ez 11:19), gdy ludzie pójdą za Nim umierając śmiercią kliniczną ( Ap 14,1; 22,4; PnP 8,5), gdy umrze człowiek-kometa (Obj 08:10; 9.1); gdy dziewica pójdzie do Jerozolimy Niebiańskiej ( Jr 42,10); kiedy będzie burza ( Pnp 3,6-10;6,12;;Iz 30,23-24); kiedy będzie awaria w elektrowni atomowej: ( Ap 9,14-19) .

Dwaj Świadkowie ( Ap 11,1-13) będą rządzić w Jerozolimie Niebiańskiej. Pierwszy Świadek Pierwszym Świadkiem jest Jezus, który jest Oblubieńcem i uratuje oblubienicę ze śmierci klinicznej i umrze razem z nią, a Bestia, która wyjdzie z Czeluści ( Ap 11,7) ich zbawi. Obudzi ją pod jabłonią w Niebie po jej zgonie całkowitym, a ukrze każdego mieszkańca planety Ziemia ( PnP). Drugi Świadek Drugim Świadkiem jest oblubienica, która za życia ma być Antychrystem ( Dn 8,25), gdyż sprzeniewierzyła się Jemu. Być może nie będzie jej się podobać w królestwie mesjańskim i dlatego będzie to wyłącznie dla niej kara. Antychryst pójdzie za Jezusem i Jego Mocą wyłącznie dlatego, bo zobaczy w Nim wszystkie królestwa ( Mt 4,8-11), które chciałby posiadać, ale nie będzie mógł ich dotknąć ani się zatrzymać. To jest kolejna kara. Wszystko będzie się działo zgodnie z wolą Boga Izraela. Pozostali ludzie Natomiast pozostali ludzie pójdą za nimi i nawrócą się całkowicie i zjednoczą dopiero w Królestwie Niebieskim. Życie doczesne Antychryst, w ciągu swojego życia doczesnego, będzie prowadził ludzi do Boga, bo będzie Jego Sługą. Prawdopodbnie będzie posiadał w sobie Bestię (czyli opętanie lub jakąś chorobę jak pisze w Apokalipsie) i nie zostanie doceniony przez ludzi, podobnie jak Jezus nie został zaakceptowany przez faryzeuszy. Życie w Niebie Dwaj Świadkowie będą mieli w Niebie moc zsyłania wszelkich plag na żyjących na Ziemi ( Ap 11,6; podobnie jak w starożytności: Wj 9,22-30). Antychryst nie posiada żadnych niezwykłych właściwości, ponieważ nie ma laski proroka Mojżesza, która była narzędziem do czynienia cudów ( Wj 14,15-31). Laska znajduje się w Niebie. Antychryst jest "królem babilońskim ( Ez 21,23-32, niegodziwym Judą ( czyli Jego berłem))", czyli narzędziem kary dla "Izraelitów",a Izraelitą będzie każdy człowiek w dniu końca świata. Apokalipsa jest zagładą świata doczesnego, apoczątkiem Królewsta Niebieskiego, które zejdzie na Ziemię, żeby nawrócić Antychrysta.

Przyczyną końca świata jest śmierć Antychrysta we śnie za swoje zachowanie ( PnP 3,1-5;Za 14;Na 1,14;2,1). Juda jest kluczem do zagłady całego świata ( Ap 1,17). Dzięki jego zgonowi dojdzie na planecie Ziemia do skażenia powietrza atmosferycznego np. w wyniki: upadku meteorytu na Ziemię, awarii w elektrowni atomowej, zaćmienia Słońca ( Ap 9,13-19;9,16-17;16,10; Mt 24,27;24,29-31;24,40-41). Juda musi umrzeć w dniu końca świata, ponieważ jest Jego Sługą ( Ha 3,4-5), ale zmartwychwstanie w królestwie mesjańskim, podobnie jak Syn Człowieczy ( Mt 12,38-42;16,4; Ap 1,17;11,9). Antychryst z paszczą lwa ( Ez 1,19) zostanie pochwycony w powietrze ( 1Te 4,15-17) i uprowadzony ognistym rydwanem prowadzonym przez srokatego konia ( Za 6,1) w Jerozolimie Niebiańskiej, podobnie jak prorok Eliasz za życia na Ziemi ( 2Krl 2,11). Potem Dwaj Świadkowie ( nawrócony Antychryst Juda i Mesjasz) wniebowstąpią ( Ap 11,11-13).

Wszyscy zmarli zmartwychwstaną i uzyskają nowe wnętrze ( Iz 31,33; Ez 11,19). Ludzie zaczną widzieć i słyszeć. Zobaczą znaki na nowym Niebie np. napisy ( Ap 21,5). Zobaczą oblicze Boga Izraela ( Ap 22,4; Mt 24,30). Wyzdrowieją. Będą nosić białe długie tuniki ( Ap 3,4; 3,18). Tylko Oblubienica (czyli nawrócony Antychryst wielka nierządnica) zostanie wpisana do Księgi Życia w Jerozolimie Niebiańskiej ( Ap 21,27; Iz 4,3), ponieważ prawdopodobnie zostanie żoną Baranka ( Ap 19,2; 19,7). Tak będzie wyglądało wieczne osądzenie Antychrysta ( Ap 19,2; 20,10). Pozostali ludzie będą musieli się kochać ( Ap 20,15), być na uczcie weselnej ( Ap 19,9).

Zbawienie ma wiele różnych znaczeń. Potępienie może być w Niebie lub na Ziemi. Zbawieni są Izraelici urodzeni w Izraelu,a także wszystkie inne narody,które obudzą się w raju i zostaną ludem Boga Izraela. "Babilończycy " są potępieni w ciągu życia doczesnego, gdyż "idą w ciemności". Wydają z siebie "złe owoce", zajmują się bożkami pogańskimi, czyli dobrami materialnymi, takimi jak obraz Bestii ( Ap 13,15; 14,11). Natomiast "król babiloński" nie zostanie zbawiony ( Ez 21,23-32), bo jest letni. Będzie wykluczony na zawsze z narodu Izraela. Trójca Święta połączy się z Antychrystem ( Ap 20,10; 20,15) i staną się jednością ( Ap 20,2-3). Najwyższy panuje nad Światłością i Ciemnością. Z tego powodu Antychryst jest Jego częścią. Przypuszczalnie na od początku istnienia świata Juda Antypas jest diabłem, czyli aniołem Czeluści ( Ap 9,11), który posiada władzę duchową nad całą Ziemią, bo pochodzi z symbolicznych "12 pokoleń Izraela" ( Ap 7,5). Dlatego Bóg pochwyci diabła oraz szatana. W ten sposób zawrze przymierze wieczne z niegodziwym Judą i dzięki temu Bóg Izraela wcieli się się w rolę Bestii z Czeluści i Otchłani ( Ap 11,7; 20,13-14). Również w królestwie mesjańskim będzie oblubienica, (która urodzi się dopiero w czasach ostatecznych) stanie się Oblubienicą. Na początku była Niewiasta ( Ap 12,13), która urodziła Mężczyznę, czyli Jezusa. Jednak nie mogła być Oblubienicą Bestią ( Ap 13,1), bo potem miała dzieci z Józefem i nie była wtedy już dziewicą. Będzie wielka nierządnica tak hebanowa ( PnP 3,10) jak jej życie. W wyniku tego później stanie się tak czysta ( Ap 19,8).