Temat: Moje tezy o Apokalipsie

1.Antychryst należy do Boga.
Antychryst jest częścią Boga.
Jest tylko Gog.
Bóg jest Magog.
Antychryst jest Jego więźniem.
Lord składa się z Ojca,Syna,Ducha i Antychrysta.
To jest wieczne potępienie dla Antychrysta.(Ap 20,1-3;20,10;20,13-15).

2.Antychryst jest przyjaciółką,córą jerozolimską. (PnP 2,7;2,10-13;3,5;4,1;8,4).

3.Antychryst is the zwycięzcą.
Ma na imię Jezabel.
(Ap 3,12;2,20).

4.Antychryst jest wybrany przez Boga.
He is z pokolenia Juda.
Pochodzi z 12 pokoleń Izrael.
Posiada władzę duchową..(Ap 4,5;7,3-4).

5.Antychryst jest Pomazańcem Boga.
He is Cyrusem.
Chce być pasterzem Boga.
Jest prześladowany w ciągu życia na Ziemi.
Jest pasterzem ludzi po śmierci.
Jest kapłanem Lord i Jezus.
(Iz 44,28;45,1-2;Ap 12,15;11,15;22,17;20,6).

6.Antychryst jest żoną Baranka.
He is Śmiercią.Bóg is jest Otchłanią.
(Ap 19,7;20,13-15).

7.Antychryst jest ochrzczony przez Lord przed urodzeniem.
Antychryst posiada imię Ojca i Syna.
(Ap 14,1;12,17;PnP 8,5).

8.Antychryst is ofiarą Boga.
When Antychryst umrze,nastąpi koniec świata Apokalipsa.
Antychryst umrze śmiercią tragiczną w czasie burzy lub powodzi.
On umrze w śmierci klinicznej.
On jest "kluczem Dawida","świecznikiem mającym 7 ramion".
(PnP 8,12-14;2,8-14;3,6-11;Dn 9,26-27;Ap 3,7;1,17-20;11,3-13).


9.Antychryst jest prorokiem "wielką nierządnicą" Jezebel,córa chaldejska (królem babilońskim).
Uprawia "wielki nierząd" z bożkami pogańskimi.
Stoi na rozstaju dróg.
(Ez 21,26;16,62).

10.Antychryst zmarwychwstanie i wniebowstąpi.
Jest drugim świadkiem.
Bóg odnowi przymierze z Antychrystem.
(Ez 16,62;Ap 11,3-13).

11.Świątynia boża jest więzieniem (Ap 3,12)

12.Świątynia boża na Ziemi jest synagogą szatana (Ap 3,9)

13.Miłość jest nudna.Jest wiecznym piekłem (Ap 20,10;20,13-14;21,8).

14.Bóg jest świątynią wieczną.Kościół na Ziemi jest tylko budynkiem (Ap 2,7;1,17-20;3,12;;3,21;11,19;21,1-3).

15.Bóg jest Bestią.On zabije wszystkich ludzi (Ap 11,7).

16.Antychryst jest Sodomą,Egiptem,Babilonem i Jerozolimą (Ez 5,12;20,1-44;Ap 11,8).

17.Ludzie,którzysą Sodomą,Egiptem i Babilonem nie będą zbawieni (Jr 25,1-14).

18.Antychryst Jezabel będzie matką niewierzących w królestwie mesjańskim (Ez 13,17-23;Ap 2,20;3,9).