Temat: Chrzest 144000 wybranych

W ciągu życia doczesnego niektórzy ludzie ( 144 tysiące z symbolicznych 12 pokoleń Izraela z całego świata Ap 7,4 posiadają imię Ojca i Syna w swoim pierwszym imieniu, drugim imieniu, trzecim imieniu z konfirmacji lub bierzmowania, nazwisku rodowym: imię Jahwe ( z hebrajskiego: Jaho/ Joho/ Jehu), Jezus.
Myślę,że jest to symboliczny pierwszy chrzest.
(Ap 14,1; Ap: listy do 7 Kościołów, PnP 8,5).