Temat: Nowy porządek światowy - Infokracja.

Witam,

Chciał bym Państwu przedstawić krótką książkę, której jestem autorem.
Zaprojektowałem w niej zupełnie nowy ustrój, wraz z systemem gospodarczym i prawem. Proszę również o pomoc w rozpowszechnianiu tego działa na różnych forach.

NOWE SPRAWIEDLIWE MIASTO

Lucjan Izworski

Tematem tej krótkiej książki jest kilka systemów, których jestem autorem. Książka ta ma za zadanie przedstawić możliwie jak najlepiej zagadnienia związane z niżej wymienionymi systemami. Jednakże jestem świadom ogromu tych systemów, wiem że nie jestem w stanie przedstawić Państwu wszystkich zalet tych systemów. System Infokratyczny zakłada że to WY go rozbudujecie. Autor, podaje jedynie reguły nowego porządku.

- Ustrój Infokracja
-- IPI
- System Gospodarczy Informatium.
-- UWI
- Giełda Informacji
- Infokratyczne media
- Infokratyczne prawo
- Bank Pracy.
- Infokratyczny system edukacyjny

USTRÓJ POLITYCZNY INFOKRACJA

Pozwolę sobie zacząć od krótkiej definicji, a następnie przejdę do objaśniania tego tematu.

Infokracja – System rządów i forma sprawowania władzy, w których źródło władzy stanowi oddany głos obywateli na konkretny temat (problem) który Państwo chce rozstrzygnąć. Obywatele są weryfikowani pod względem posiadanej wiedzy, w celu otrzymania IPI ( Indywidualnych Punktów Informacyjnych )które określają szczegółowy poziom wiedzy obywatela w każdej dziedzinie nauki. IPI pozwala określić wartość głosu obywatela, w stosunku do innych zweryfikowanych pod względem wiedzy obywateli. Większa ilość wiedzy w IPI, na temat który jest związany bezpośrednio, bądź pośrednio z tematem (problemem) zwiększa wartość głosu obywatela w głosowaniu.

Jak już państwo zauważyli, Infokracja może wydawać się podobna do demokracji bezpośredniej, gdzie również obywatele bezpośrednio decydują nad zmianami wprowadzanymi w Państwie. Jednak różnica jest diametralna, w Infokracji obywatele są weryfikowani pod względem wiedzy, poziom ich wiedzy jest zapisany w IPI ( Indywidualne Punkty Informacyjne ) i ma wielki wpływ na wartość naszego głosu, podczas głosowania.

IPI – Indywidualne punkty informacyjne to aplikacja w której są zawarte wszelkie informacje na temat poziomu naszej wiedzy oraz poziomu etyczności ( Infokratyczne prawo ). IPI jest bardzo konkretne, w szczegółowy sposób pokazuje nam ile dana osoba wie na dany konkretny temat. ( Omówię ten temat szerzej w dalszej części książki )

W przeciwieństwie do ludzi którzy wymyślili demokrację, uważam że wartość głosu obywateli powinna być różna i powinna zależeć od poziomu posiadanej wiedzy. Jestem świadom faktu że wszyscy ludzie nie są wszechwiedzącymi geniuszami, to też nie zasługują na to by każdy posiadał tą samą wartość głosu. Równocześnie wiem, że nie ma ludzi głupich, każdy ma swoje zainteresowania, i je przez całe swoje życie rozwija. Dlatego wiem, że dla każdego w Infokracji znajdzie się temat, w którym jego głos będzie cenny.
Infokracja to pierwszy taki ustrój w którym możliwym jest działanie Inteligentnej Anarchii, w tym ustroju, nie ma ludzi którzy decydują za nas, tak jak to jest w standardowej demokracji. Nie ma prezydenta, nie ma premiera, nie ma ministrów – jesteśmy tylko a może raczej, aż MY. Suma naszej wspólnej wiedzy, jest wyższa niż suma wiedzy tych pojedynczych osób które wybieramy w demokracji na te stanowiska. W Infokracji wszyscy jesteśmy politykami, wszyscy bierzemy aktywny udział w zmianach wprowadzanych w naszym Państwie, województwie, mieście, wsi.
Internet to niesamowicie funkcjonalne narzędzie, dzięki któremu, w łatwy i szybki sposób można brać udział w głosowaniu. Wystarczy się zalogować na swoje konto obywatelskie, wygenerowane przez Państwo, które jest bezpośrednio powiązane z IPI, wejść w dany problem o konkretnej tematyce i wypowiedzieć się. Nasza wypowiedź zostanie potraktowana jako oddany głos na „Nie” albo „Tak”. Na podstawie posiadanej wiedzy, zostanie oszacowane jaką mamy wartość głosu w tym temacie na który się wypowiedzieliśmy. Musimy jednak pamiętać o tym by starać się nie wypowiadać, gdy nie wiemy jak być powinno, albo jak jest. Ponieważ błędne wypowiedzi mogą ująć nam punktów z IPI, świadcząc o fakcie, nie posiadania kompletnej wiedzy na dany konkretny temat w którym się pomyliliśmy. Musimy również uważać na sposób w jaki się wypowiadamy, nie może być wulgarny albo obraźliwy, ponieważ takie wypowiedzi wpływają na poziom naszej indywidualnej etyczności zapisanej w IPI – Poziom etyczności, to wskaźnik który jest potrzebny do działania nowego prawa, elastycznego i sprawiedliwego które opisze w dalszej części książki.
Kolejną korzyścią skorzystania z Internetu w tym wypadku, jest brak biurokracji, wszystko odbywa się internetowo. Jeśli chcemy coś załatwić, po prostu zadajemy pytanie w odpowiednim miejscu w Internecie [ Infornacja – E-Państwo ] tam obywatele zaczynają infokratyczną dyskusję [ biorącą pod uwagę, poziom wiedzy, wypowiadających się. ] na ten temat, która jest jednocześnie głosowaniem. Prawo w tym systemie jest inne, to też nie wiele biurokratycznych czynności znanych wam dzisiaj będzie obowiązywało gdy ten system zacznie działać.

IPI

Indywidualne Punkty Informacyjne służą określeniu konkretnego poziomu wiedzy obywatela, dzięki nim potrafimy oszacować wartość głosu obywatela w stosunku do innych zweryfikowanych pod względem wiedzy obywateli.
IPI składa się z dwóch części, części etycznej mówiącej innym o tym jacy jesteśmy, jak postępujemy, w niej zawarte będą wszelkie nasze wykroczenia, przestępstwa oraz pozytywne opinie wydane za działania na rzecz społeczeństwa. Wszystkie te negatywne i pozytywne opinie są dodawane przez innych ludzi, każdy wpis do IPI musi być przegłosowany w sposób infokratyczny, biorący pod uwagę etyczność oceniających.
Drugą częścią IPI jest część Naukowa. Każda nauka jest przedstawiana w IPI w sposób procentowy, tak samo działy i poddziały tych nauk. Tylko konkretne pojedyncze informacje z których składają się różnego typu działy i poddziały jak i cała nauka czyli suma, są określane w sposób binarny 0-1 ( Nie rozumiem, rozumiem ). Ludzie wypowiadają się, zadają pytanie, bądź na nie odpowiadają. Aby móc oddać głos muszą zacząć od tego czy są na „tak” czy na „Nie” danej wypowiedzi. Następnie muszą uzasadnić możliwie jak najlepiej swoją wypowiedź. Uzasadnienie również podlega dyskusji, jeśli dany obywatel wypowie się błędnie i zostanie to w infokratyczny sposób udowodnione, to z jego IPI zostanie usunięta dana ilość punktów, związanych z konkretnymi informacjami, których widocznie nie znamy wystarczająco dobrze, co odbije się na zmniejszeniu poziomu wartości naszego głosu w tym temacie. Zdobywanie punktów do IPI polega na wypowiadaniu się na jakiś temat, jeśli nasza wypowiedź jest prawdziwa, i zostanie to udowodnione w sposób Infokratyczny, do naszego IPI z tej konkretnej dziedziny nauki zostanie nam dodana konkretna ilość punktów za konkretne informacje które udowodniliśmy że znamy. Innym sposobem weryfikacji informacji jest UWI ( Urząd weryfikacji Informacji ) wewnątrz którego przed specjalnie przystosowanym do tego celu komputerze, będziemy odpowiadać na losowe pytania, dotyczące wybranego przez nas zagadnienia z konkretnej nauki, aby zdobyć dodatkowe punkty do IPI musimy odpowiedzieć na pytania z 100% trafnością.
System Gospodarczy INFORMATIUM


Systemem o którym nie sposób nie powiedzieć w tej książce, bez którego Infokracja była by tylko kolejnym ustrojem lepszym od Demokracji jest system Gospodarczy Informatium.

Informatium to system gospodarczy, najbliższy założeniu – doskonałej konkurencji, zarazem jest to baza wiedzy wygenerowanej, zweryfikowanej i potwierdzonej przez Infokratyczne społeczeństwo. Waluta w tym systemie jest ulokowana w sumie wartości informacji posiadanych przez państwo, przechowywanych w bazie wiedzy Informatium. Wartość informacji jest liczona na podstawie, giełdy informacji którą objaśnię w dalszej części książki. Wiedza jest wolna, każdy ma do niej nieograniczony dostęp, każdy może korzystać z cudzych projektów potrzebnych do stworzenia czegokolwiek, po sprzedaży danego dobra, opartego na cudzym projekcie, wytwórca płaci drobny procent właścicielowi projektu oraz drobny procent podatku dla Państwa od każdego pojedynczego sprzedanego produktu. Ludzie posiadający wiedzę w IPI która jest związana bezpośrednio z umiejętnościami wykonania danego projektu mają prawo produkować dobra, i sprzedawać je po cenie ustalonej przez rynek, w innych wypadkach musi być to cena niższa niż rynkowa. Dobra wykonywane przez społeczeństwo są jednakowe, mają tą samą jakość. Aby zacząć produkcje i sprzedaż nie jest potrzebne posiadanie działalności gospodarczej, wszystko co potrzebne to umiejętność wykonania projektu.

System Gospodarczy, wygeneruję olbrzymią ilość wiedzy, która wpłynie na rozwój każdej dziedziny gospodarki, zwiększając jej jakość, obniżając koszty produkcji, wprowadzając nowe rozwiązania technologiczne. System ten bazuje na zweryfikowanej przez infokratyczne społeczeństwo wiedzy, ponieważ uważam, że niematerialna wiedza jest najlepszym oparciem pod walutę. Nie można jej zabrać komuś, można nią się podzielić samemu nie tracąc z niej nic. W Informatium ludzie stają się „Chodzącymi kopalniami złota” ponieważ jako jedyni na naszej planecie, potrafimy generować nowe złożone pomysły. Wojny jak i niepotrzebna śmierć w tym systemie są absolutnie nie opłacalne, śmierć każdej pojedynczej osoby równa się, zawaleniu kopalni pełnej złota, dlatego Państwa żyjące w Informatium, muszą być neutralne, wobec siebie jak i innych Państw, które jeszcze nie zmieniły systemu na efektywniejszy. Zakładam że ludzie są „Kopalniami złota” a nie jak to jest w kapitalistycznej wersji, „górnikami w kopalni złota”, to też uważam że, ludzie zaczną inwestować w innych ludzi, tak by ci mogli być bardziej produktywni. Infokratyczne społeczeństwo dobrze wykształci ludzi, by zwiększyć wydobycie z kopalni złota. Wyżywi głodujących, by ci mogli normalnie funkcjonować, co również odbije się na zwiększeniu produktywności „Kopalni złota”. Informatium, to świat zweryfikowanych pod względem wiedzy specjalistów, którzy robią to co lubią.
Informatium to świat tanich i skutecznych lekarstw, ponieważ projekty lekarstw są ogólnodostępne, każdy kto potrafi, może je produkować, ich cena będzie ustalona przez rynek, a nie wygórowana, jak to jest w Kapitalizmie, gdzie kilka osób trzyma dłoń, na patencie i nie pozwala go wykorzystać innym, tym samym tworząc monopol na ten lek, narzucając swoją wygórowaną cenę.


Urząd Weryfikacji Informacji

Urząd Weryfikacji Informacji ( UWI ) jest miejscem w którym każdy obywatel Państwa, ma prawo do darmowego zweryfikowania, poziomu swojej wiedzy. Proces weryfikacji będzie odbywał się na specjalnie przystosowanych do tego celu komputerach, na których wyświetlane będą pytania, z konkretnej dziedziny , poddziału nauki bądź nawet konkretnej pojedynczej informacji. Pytania będą losowe, każdy obywatel będzie mógł dodać nowe pytania, ale które najpierw zostaną zweryfikowane pod względem przynależności do danej konkretnej nauki, dziedziny nauk lub informacji w sposób infokratyczny.
Weryfikatorami w UWI będzie całe społeczeństwo. Osobie weryfikowanej która odpowiedziała na pytania testowe, z 100% trafnością zostaną z automatu przydzielone dodatkowe punkty do IPI, z konkretnej wiedzy którą zdawała. Osoby weryfikujące wypowiedzi będą ponosić korzyści finansowe, wynikające z pracy na rzecz rozwoju wiedzy wśród społeczeństwa. Obywatel który brał udział w weryfikacji wiedzy innego obywatela sposobem infokratyzcznym, może liczyć na korzyści finansowe wynikające z faktu, że obywatel który został zweryfikowany uzyskał dodatkowe punkty do IPI, które pozwoliły mu na produkcje w cenie rynkowej nowych rzeczy wedle nowych projektów. Jeśli ten obywatel, zacznie produkować jakieś dane dobro, a projekt będzie wymagał danej wiedzy którą wcześniej zdobył do IPI, to ten obywatel w formie podatku dla Państwa, po sprzedaży z zysku zapłaci drobny procent, który trafi poprzez podatek do wszystkich tych którzy przyczynili się do zdobycia tych punktów wiedzy w IPI. Stosunek zysków z podziału „drobnego procentu” dla osób weryfikujących będzie różny i będzie zależał od tego jak dużą mieli wiedzę na ten temat w swoich IPI, czyli jak mocny był ich głos podczas głosowania.

W UWI przyjmowane będą również nowe projekty, oraz weryfikowana jest historia projektu, czyli to z jakich podprojektów on się składa. Jakie cudze projekty muszą zostać wliczone w ten projekt. autorom pod projektów, również zostanie przyznany do podziału drobny procent ze sprzedaży każdego wytworzonego dobra które z niego korzysta.


Infokratyczna Produkcja

Produkcja infokratyczna w systemie gospodarczym Informatium, jest jedyną możliwą drogą do osiągnięcia dotychczas nierealnego założenia - Konkurencji doskonałej - do której dąży większość Państw, a której nigdy nie osiągnie żyjąc w Kapitalizmie, czy też innym systemie znanym wam do tej pory. W tym systemie, bazując na wiedzy zweryfikowanej w sposób Infokratyczny, ludzie patentują różne rzeczy, ale te nie stają się ich własnością na wyłączność. Gdy obywatel świata Informatium coś zaprojektuje udostępnia swój projekt w UWI ( Urzędzie weryfikacji informacji - który również działa w sposób Infokratyczny tzn. wszyscy w nim pracujemy i głosujemy. ) od momentu w którym projekt się w nim znajdzie, ma do niego dostęp każdy obywatel. Każdy obywatel może zacząć produkować/ działać w sposób ustalony w projekcie. Wielu ludzi zacznie wytwarzać produkty, wyglądające tak samo, o tej samej jakości oraz o cenie ustalonej przez rynek. Świat Informatium, nie wymaga posiadania firmy aby móc zacząć produkować, wszystko co jest wymagane by móc rozpocząć produkcje jakiejś rzeczy, to wiedza. Musimy umieć stworzyć dany produkt, tak by ten zgadzał się z projektem w 100%, więc wystarczy zdobyć odpowiednią ilość punktów konkretnej wiedzy do IPI ( Indywidualne Punkty Informacyjne ), wtedy nasz produkt trafi na rynek w cenie rynkowej, nie niższej. Obywatel gdy wyprodukuje dany przedmiot i go sprzeda na rynku ( Państwo zbiera produkty, następnie wysyła je na rynek. ) dopiero wtedy od swojego zysku, płaci drobny % autorowi projektu, oraz również drobny % podatku dla Państwa.
Państwo działające według systemu gospodarczego Informatium - udostępni obywatelom wielkie Hale, w których będą znajdować się wszelkiego typu maszyny, potrzebne do wyprodukowania czegokolwiek. Obywatele będą mogli w tym miejscu uczyć się obsługi maszyn, oraz będą mogli wytwarzać swoje produkty. Kupując bezpośrednio od Państwa, potrzebne surowce, bądź produkując przedmiot, i po sprzedaży wracając Państwu pieniądze za wykorzystany surowiec ( W przypadku gdy obywatel posiada umiejętności do wykonania danego projektu). Obywatele będą mogli również w tym miejscu, tworzyć sami sobie, nowe maszyny, zdobywając tym samym prawo do bardzo małego % od każdego przedmiotu, który został wykonany na tej maszynie a potem sprzedany na rynku. Obywatele mają prawo również wytwarzać produkty na prywatnych maszynach, posiadając je w domu. Hale produkcyjne będą „wędką” dla społeczeństwa, zamiast socjalistycznej „ryby” nie motywującej do działania.
Giełda Informacji.

Giełda informacji, to miejsce w którym określana jest wartość danych konkretnych informacji ( projektów itd. ). Wartość Informacji ustalana jest na podstawie poziomu wykorzystania informacji na rynku i obrotów jakie ona na nim osiąga w danym czasie.

Infokratyczne media.

W odróżnieniu od standardowych „wolnych” mediów, znanych nam dzisiaj gdzie podawane są wszelkie informacje, często niezweryfikowane, mówione z perspektywy korzystnej danym mediom, które są przeplatane razem z filmami, reklamami i polityką, w Infokracji są one podzielone, na trzy rodzaje mediów, na których są podawane różne informacje. W Informatium kluczowym jest to aby ludzie mieli dostęp do pewnych i rzetelnych informacji, ponieważ opierając się na nich, będą zmieniać Państwo, z każdym dniem ulepszając je na „tysiąc sposobów”.

- Media Polityczne.

Media wyświetlane w domowych telewizorach, pochodzą z Internetu. Będzie istnieć tysiące stacji, o sprecyzowanej tematyce, dzięki czemu oglądający będą mieli kontrolę nad tym co oglądają. Na różnych stacjach o konkretnej tematyce będą omawiane wszelkiego typu problemy, zalety, wady i poziom rozwoju dotyczący tejże konkretnej tematyki, dzięki czemu obywatele dokładnie będą wiedzieć w jakiej sytuacji znajduję się obecnie System Infokratyczny i co znajduję się w bazie wiedzy Informatium. Obywatele korzystając z IPI ( Indywidualne Punkty Informacyjne ), będą oglądać takie media i będą mogli szukać rozwiązań owych problemów. Obywatele będą mogli głosować infokratycznie ( Poziom wiedzy obywatela na temat X wpływa na wartość głosu obywatela w głosowaniu na temat X), wpływając na podawane informacje w tych konkretnych stacjach tematycznych. Każda podana informacja, przez obywatela która wygenerowała rozwój danej dziedziny, generuje dochód dla obywatela który jest autorem pomysłu. Dochód pochodzi z sprzedaży nowych udoskonalonych przedmiotów, usług, które wykorzystały tą myśl oraz z wygenerowanego przez obywateli rozwoju, którzy przekłada się na zysk Państwa. Media Polityczne generują rozwój oraz nadzorują działanie Państwa za sprawą zweryfikowanych pod względem wiedzy obywateli.


- Media Rozrywkowe.

Filmy, Seriale są wyświetlane na oddzielnych stacjach. Ludzie korzystający z telewizji wybierają sobie filmy i seriale które chcą obejrzeć, tworząc sobie indywidualnie dostosowane według upodobań programy telewizyjne. Autorzy filmów zarabiają na udostępnieniu swoich filmów Infokratycznym mediom. Ich zysk zależy od ilości osób które obejrzą dany film, odcinek serialu. Infokratyczne media pokrywają nasze koszty filmów i seriali, z zysków z prowadzenia mediów Politycznych. Podczas filmów nie ma reklam, a jeśli są to na prośbę obywatela, który poszukuje konkretnej usługi/ przedmiotu ( Reklamy są dobierane Infokratycznie, wedle potrzeb i zainteresowań obywatela )- Media Informacyjne.

Stację informacyjnę podają dowolne informację. Stacji jest bądź ile, pod logiem każdej z nich jest wyświetlany procentowy stopień wiarygodność owej stacji. Wiarygodność jest liczona na podstawie podawanych przez ową stację informacji w stosunku do zgodności tych informacji z rzeczywistością. Dzięki czemu obywatele mogą mieć dużą pewność, że owe media nie podają postronnych informacji. Media o najwyższej wiarygodności znajdują się najwyżej w rankingu Mediów Informacyjnych, dzięki czemu obywatele łatwo znajdują stację które mówią prawdę. Mediom zależy na podawaniu prawdziwych informacji. Ilość oglądających daną stację informacyjną wpływa na jej zarobki, które są pokrywane z działalności Mediów Politycznych.

+ Ludzie, świadkowie ciekawych zdarzeń udostępniają informację na ich temat. Mogą liczyć na zysk, wynikający z wykorzystania ich informacji przez media informacyjne. Wiarygodność ( etyczność ) obywateli jest zapisana w IPI.
Media ułatwiają działanie, infokratycznemu systemowi czyli Inteligentnej Anarchii. Infokratyczne media kończą manipulację medialną, która wywiera olbrzymi wpływ na kreowanie rzeczywistości, w demokratycznych ustrojach, co odbija się na wybory podczas głosowania demokratycznych obywateli.

Infokratyczne prawo.

Infokratycze prawo działa dzięki wskaźnikowi poziomu etyczności w IPI ( Indywidualne punkty Informacyjne ) obywateli Państwa. Obywatele łamiąc zasady moralne i etyczne są poddawani sądowi który składa się z wszystkich innych obywateli, którzy wezmą udział w głosowaniu. Im dany obywatel posiada większy poziom etyczności oraz wiedzy związanej z przestępstwem, tym ma większą wartość głosu w głosowaniu nad karą dla nieprzykładnego obywatela. Obywatele działając na rzecz społeczeństwa i Państwa, mają możliwość zwiększyć swój poziom etyczności, wtedy również zostają poddani osądowi społeczeństwa które określi w infokratyczny sposób dodatnią ilość punktów etyczności do jego IPI. Infokratyczne prawo nie ma sztywnych reguł, prawie wszystkie zasady jeśli są, są po to by je łamać, udowadniając że można działać lepiej, sprawniej, korzystniej, wygodniej. Jedynymi zasadami jest to by nie krzywdzić innych i nie działać na szkodę społeczeństwa.
Wiedza odgrywa ważną rolę, ponieważ pozwala nam robić nowe rzeczy, których wcześniej przed zdobyciem konkretnej wiedzy nie mogliśmy wykonywać, ponieważ moglibyśmy zaszkodzić komuś bądź sobie swoim nieświadomym działaniem. Wiedza nakłada odpowiedzialność na obywatela, ponieważ niesie ze sobą nową moc, dla obywatela. w podobnym stopniu jak posiadanie broni, bądź umiejętność walki wręcz.
Infokratyczne prawo, jest znacznie bardziej intuicyjnę, oparte na wrodzonej wiedzy o tym jak powinniśmy postępować. Człowiek nie musi być prawnikiem, by wiedzieć co może robić, a czego nie może. Jeśli czegoś nie wie, pyta społeczeństwa o to, a społeczeństwo infokratycznie mu odpowiada.

Wielki Sąd.

Społeczeństwo wchodząc w system gospodarczy Informatium, przeprowadzi sąd, nad wszystkimi obywatelami. Weryfikując ich dobre i złe uczynki, zapisując obydwa rodzaje w ich IPI etyczności. Niektórzy za swoje złe uczynki zostaną przekreśleni, będą musieli żyć w Państwie, nie posiadając wielu praw do wykonywania wielu czynności, ponieważ ich poziom etyczności jest zbyt niski, najgorsi będą żyć poza Państwem, bez możliwości powrotu. Inni natomiast zostaną wyniesieni na piedestał i będą przykładem dla społeczeństwa. Przedmiotem Infokratycznej dyskusji która wyjawi ocenę, padną również co niektórzy zmarli. Ich postępki jak i osiągniecia za życia również zostaną infokratycznie zweryfikowane przez społeczeństwo.
Infokratyczny system banku Pracy

"Bank" tworzą trzy grupy ludzi - inwestorzy, wykonawcy oraz pomysłodawcy. Instytucja ta działa na zasadzie udostępniania przez pomysłodawcę, który może być również wykonawcą - pomysłu na biznes. Pomysłodawca rejestrując swój pomysł, podaje wszelkie informacje na temat inwestycji Bankowi Pracy oraz skróconą, dodatkową informacje na temat pomysłu, która będzie do wglądu dla potencjalnych inwestorów. Informacja ta nie podaje szczegółów, a jedynie ogólny zarys tego, czego dotyczy inwestycja. Gdy już pomysłodawca uzupełni informacje musi wpisać jaki czas jest potrzebny do zakończenia inwestycji oraz ile kapitału będzie potrzebował, aby wykonać inwestycje. Pomysłodawca powinien zamieścić prognozowane zyski z pomysłu, aby inwestor mógł wyliczyć, czy przedsięwzięcie będzie się mu opłacać. Następnym krokiem będzie wybranie kategorii w jakiej się mieści nasza inwestycja - ta kategoria, którą wybierzemy określi wysokość ubezpieczenia dla inwestorów, które zapłacimy dopiero po wykonaniu inwestycji. Gdy już inwestycja będzie zarejestrowana, musimy czekać aż uzbiera się 100% kapitału potrzebnego do rozpoczęcia inwestycji. Kapitał będzie pochodził od inwestorów, którzy zainwestują w pomysł. Każdy inwestor może wpłacić na konto inwestycji dowolną sumę pieniędzy, a ilość środków jaką wpłaci jest określonym procentem z całości, która musi być uzbierana. Pojedynczy inwestor nie może wpłacić więcej niż 30%(procent do ustalenia) potrzebnego kapitału do rozpoczęcia inwestycji ( Jest to blokada, aby bardzo bogaci, którzy posiadają dużo kapitału nie mogły zrobić monopolu inwestycji, płacąc od razu z góry 100% i kontrolując najciekawsze inwestycje ). Gdy już uzbieramy 100% potrzebnego kapitału, na konto wykonawcy inwestycji trafi kwota w wysokości 100% kapitału, który jest mu potrzebny. Od tego momentu wykonawca zaczyna realizować inwestycje, a czas który był określony w umowie zaczyna biec. Gdy pomysłodawca wykona już inwestycje to oddaje 100% kapitału + ustalony wcześniej zysk dla inwestorów do Banku Pracy, który rozdziela te pieniądze pośród inwestorów. Każdy z nich otrzyma zainwestowane wcześniej pieniądze plus zysk z przedsięwzięcia- np: 30% zysku z inwestycji ( w zależności jaka wartość zysku była ustalona dla inwestora ). Gdy Inwestycja jest już zakończona a inwestorzy otrzymali pieniądze, Bank Pracy przydziela pomysłodawcy inwestycji PzPK ( Punkty za Pozytywne Komentarze ). Punkty te dają ogromne profity i prestiż, gdyż dzięki nim inwestorzy znają historię danej osoby i wiedzą, czy warto jej zaufać, zmniejszając w ten sposób ryzyko nietrafności inwestycji.
Wykonawca, gdy zakończy inwestycje z sukcesem musi zapłacić określoną wartość ubezpieczenia, które pokrywa nieudane inwestycje sprzed miesiąca ( Wartość ubezpieczenia jest liczona na podstawie statystyki udanych i nieudanych inwestycji podobnych do wykonywanej inwestycji, wartość nieudanych inwestycji z zeszłego miesiąca określa wartość całości ubezpieczenia które zostanie pokryte przez wykonawców.)

* Nowy system emerytalny - Będąc już w podeszłym wieku, dzięki bankowi pracy mamy możliwość udostępniać tylko pomysły na biznes, bez musu ich realizacji. Polega to na tym, że udostępniamy pomysł i czekamy aż znajdzie się wykonawca, który go wykona. Gdy zgłosi się wielu chętnych to możemy wybrać tego, który według nas jest najpewniejszy. Oczywiście każdy z nich poda, jaką ilość pieniędzy odda pomysłodawcy po zakończeniu inwestycji, jeżeli zakończy się ona sukcesem. Inwestycją mogą być również pomysły, które są długoterminowe i które co miesiąc generują zysk, który trafia do podziału miedzy inwestorów. W takim przypadku pomysłodawca nie jest jednocześnie wykonawcą inwestycji. Ilość pomysłów na biznes emeryta jest nieograniczona.

* Nowa resocjalizacja dłużników – osoby, które siedzą w więzieniach za długi będą miały możliwość spłacić swoje zobowiązania, realizując inwestycje pomysłodawców.

Bank Pracy jest w stanie zredukować bezrobocie w każdym społeczeństwie, w którym będzie prawidłowo funkcjonował do nawet kilku procent.( Nie możliwym jest osiągniecie 0%, ponieważ zawsze znajdzie się ktoś, kto po prostu nie chce pracować. ) Bank Pracy to kolejna część Systemu Gospodarczo-Społecznego Informatium. Bazując na Infokracji jest w stanie prawidłowo funkcjonować.-Infokratyczny System Edukacyjny

- Szkoły w Informatium nie będą już tak ogólne, nie będą kształcić dużych grup dzieci, w taki sam sposób, i nie będą ich oceniać w ten sam sposób. Szkoła będzie działała na zasadach Infokratycznych, to znaczy, jeśli w dzieciństwie, bądź później wykazujmy jakieś szczególne umiejętności w jednej bądź kilku z setek dziedzin, to te dziedziny są brane pod uwagę najbardziej i to w nich nauczyciele pomagają nam się rozwijać. Inne oceny nie mają wpływu na naszą "średnią" ( średnia nie jest liczona na podstawie sumy wszystkich końcowych ocen, podzielonych przez ich ilość, a z kilku w których jesteśmy najlepsi ). Szkoły będą jedną z największych inwestycji, świata Informatium, to one będą generować jakość "Kopalni Informacji" jaką się powoli będziemy stawać jako uczniowie. Wyższe wykształcenie, również nie będzie tak bardzo ogólne, będzie dużo bardziej konkretne, nie będzie już na papierze, ale w naszym IPI ( Indywidualnych Punktach Informacyjnych ) które bardzo szczegółowo i konkretnie określą poziom naszej wiedzy, w konkretnych dziedzinach nauk.

NIE Ogólnie Matematyka - Ocena 5, a Matematyka - 56% ( ilość posiadanej wiedzy, z całości znanych nam aktualnie informacji na temat Matematyki, )
Na wynik 56% z matematyki będą się składać %, wszystkich z pod dziedzin, które składają się z pojedynczych informacji ( definicji ) które liczone są w sposób binarny 1-0 ( Rozumiem, nie rozumiem ).
W „szkolę” na którymkolwiek jej poziomie, będziemy rozliczani z rzeczy w których czujemy się najlepiej. I to one głównie będą mówić o tym czy jesteśmy mądrzejsi od innych, nam podobnych, w zainteresowaniach. Jesteśmy różni, nie każdy będzie piłkarzem, ani nie każdy astrofizykiem, każdy z nas ma różne predyspozycje i marzenia. Dlatego jesteśmy oceniani głównie za to w czym uważamy się za dobrych.

To właśnie szkoła będzie budowała podstawy IPI, każdego dziecka. Dorośli, na własną rękę bądź chodząc na uczelnie wyższe, będą poszerzać swoją wiedzę. I ci którzy zdobyli wiedze na uczelni jak i ci „samoucy”, w każdej chwili mogą zweryfikować swoją wiedze. Zdobywając odpowiedni tytuł naukowy ( znacznie konkretniejszy i mniej obszerny niż współcześnie, ponieważ obecnie ludzie posiadają często doktora, w bardzo obszernej dziedzinie, a nie znają nawet jej 60%, następnie rozmawiają z innym doktorem który ma to samo wykształcenie co pierwszy, i oboje się kłócą o to kto ma racje. Oboje uważają że ją mają ponieważ są Doktorami, natomiast tylko 1 ją ma, bądź nawet żaden, albo nawet oboje, i problem tkwi w tym że się źle zrozumieli. Konkretniejsze wykształcenie pozwala nam łatwo zweryfikować kto ma rację. Co bardzo sprzyja Infokracji.
Etapy Edukacji

- Podstawowy – „Rozpoznanie umiejętności” -Szkoły te zapewnią edukacje najmłodszym, zapewniając im edukacje na poziomie podstawowym to jest nauka czytania, pisania, rysowania/ malowania/ rzeźbienia itd. konkretnych rzeczy ( określenie zdolności artystycznych ), malowania/ budowania tego na co mają ochotę ( rozwijanie kreatywności ), życia w grupie, nauki podstaw umiejętności wypowiadania się, prostej logiki ( Umiejętności rozwiązywania problemów ), podstaw sportu poprzez zabawę. Nauki gry na instrumentach ( również rozpoznanie umiejętności ) Książki w tym wieku, powinny zawierać, jak najwięcej rysunków, które mają zachęcać, do poszerzenia wiedzy w tym kierunku. Pierwsze podstawowe definicje informacji, będą w formie, „Historyjek”, to jest krótkich, ciekawych, historii, które wiążą się z daną definicją. Szkoła w informatium ma zachęcać, nie odstraszać, dziecko ma chcieć do niej chodzić, nie musieć. Dlatego dziecko na razie nie jest oceniane, a weryfikowane. Dzięki czemu, nie będzie czuło się gorsze, od innych, ponieważ sytuacja w rodzinie, na która poza wcześniejszą edukacją, nie jestem w stanie wpłynąć, może spowodować, że dziecko idąc do szkoły będzie czuło się nie swojo wśród rówieśników. Przez co może być męczone psychicznie. Zredukuje to lekko, fakt że owe dziecko nawet w późniejszej edukacji będzie znajdowało się wśród młodzieży, o podobnych zainteresowaniach i umiejętnościach. Poznają ogólne podstawy prawa, zachowania na drodze, nauczą się korzystać z komputera. Poznają podstawowe zasady życia w społeczeństwie.

- Średni - poszerzenie informacji podstawowych, uczniowie już zdobywają punkty wiedzy do IPI w konkretnych dziedzinach nauk, które wybrali i zostały im zasugerowane, poprzez wyniki weryfikacji w czasie Etapu edukacji podstawowej. Uczniowie uczą się podstawowej wiedzy z wszystkich najważniejszych dziedzin, ta zdobyta wiedza, zwiększa % IPI, czyli jaką mamy wiedzę średnią z wszystkich dziedzin nauk. Jednak te oceny nie są brane pod uwagę, liczą się te w których jesteśmy najlepsi. Ogólna wiedza, ma zwiększyć nasze możliwości kreatywności, ponieważ wiedząc więcej w różnych dziedzinach, jesteśmy w stanie wymyślić więcej rozwiązań. Rozpoczęcie nauki, z logiką na poziomie średnim. Dzięki rozbudowie logiki, młodzież, lepiej będzie potrafiła wykorzystać swoją kreatywność, skuteczniej i ciekawiej łącząc ze sobą różne zagadnienia. Uczniowie doświadczają różnych rzeczy, uczestniczą w wielu prezentacjach. Uczą się gotować, pracować, odpowiadać za dom, bawiąc z młodszymi kolegami, uczą się odpowiedzialności na młodszych. Poznają szersze podstawy prawa, poznają znaczenie znaków drogowych, zdobywają kwalifikacje na rower. Uprawiają kilka dyscyplin sportu które wybrali. Uczą się o BHP, uczą się o zagrożeniach życia codziennego.
Ten etap, trwa aż do czasu osiągniecie 16 roku życia, z każdym rokiem cały czas zwiększając poziom i jeszcze bardziej ukonkretniając to z czym dziecko radzi sobie najlepiej.

-Wysoki- na tym etapie osoba, już sama decyduje czy chce sama kontynuować swoją edukacje na własną rękę, czy chce uczęszczać na uczelnie wyższą, gdzie nauczyciele nadal będą jej pomagać w nauce. Uczelnie wyższe będą konkretnymi uczelniami, dla konkretnych uczniów o konkretnych zdolnościach. Tutaj uczymy się tego co chcemy. Ponieważ sami wybieramy swój kierunek.

Tytuły naukowe, będą nadawane po osiągnięciu konkretnych progów punktowych( %), w konkretnych dziedzinach nauk w IPI.

Wiedza jest weryfikowana w Urzędzie weryfikacji informacji, gdzie weryfikowana osoba podaje dziedzinie z której chce zdawać, dostaje serie wielu losowych pytań z tej dziedziny, na którą musi odpowiedzieć prawidłowo. W przyszłości, jeśli zostanie udowodnione że w czasie rozmowy z kimś się pomyliła i nie poprawiła się, traci tą pojedynczą wiedze. I musi ją zdobyć ponownie. Tak samo myląc się pisząc z kimś.
Nauczyciele to osoby, o wysokim poziomie w IPI, w danej konkretnej wiedzy którą naucza. Ich dodatkowym zarobkiem, jest przychód z przyszłych zrealizowanych projektów ich uczniów którzy pozyskali od nich wiedzę potrzebną do zrealizowania danego projektu. Zarobki, wynikające z nabywania wiedzy innym, nie są dziedziczne.


Państwo

Życie w Informatium, będzie wyglądało podobnie jak współcześnie. Jednak ludzie będą mieli o wiele więcej możliwości. Wiedza stanie się najcenniejsza, to też ludzie zaczną się znacznie więcej uczyć. Z czasem zaczną generować nowe informacje, które będą wpływać na wartość narodowej waluty, opartej w sumie posiadanych infokratycznie zweryfikowanych informacji. Inne Państwa, widząc korzyści płynące z korzystania z systemów Infokratycznych, przyłączą się do macierza Informatium. Państwa takie będą wymieniać się swobodnie, bez ograniczeń wiedzą zweryfikowaną w sposób infokratyczny. Autorzy informacji, których informacja jest wykorzystywana w innym Państwie, będą dostawać pieniądze za „dzierżawę” informacji, normalnie, tak jak by informacja była wykorzystywana na terenie kraju z którego obywatel pochodzi. Państwo które wykorzysta informacje obywatela z innego Państwa, zapłaci obywatelowi drobny procent, odpowiedni do ceny tej informacji na rynku w tym Państwie.
W przyszłości gdy spora część świata, bądź nawet cały świat, będzie działał w systemie gospodarczym Informatium, na świecie nie będzie granic. Będzie istniało jedno globalne Państwo - Infornacja, które będzie dysponowało swoimi surowcami w sposób sprawiedliwy i najbardziej opłacalny dla całego globu. W miejscach gdzie obecnie znajdują się Państwa, pozostaną regiony kulturowe, w których zachowa się język, kultura i tradycja danego regionu ( dawnego Państwa).

Państwo Informatium, będzie neutralne, nie będzie prowadzić wojen. Mimo to przewiduje że będzie się rozrastać. Obywatele z całego świata zaczną buntować się przeciw swoim politykom, dyktatorom, królom, sami zaczną zmieniać swój świat, na ten opisany w tej krótkiej książce. Będą chcieli być tak wolni, jak obywatele pierwszego Państwa, które wykorzysta Informatium. Książkę tę kieruję do obywateli Państw, a nie do władz tych Państw, ponieważ jest dla mnie naturalnym że władze w tych Państwach nie zgodzą się na to by oddać władzę ludowi, tym bardziej wielkie korporację, nie zamkną własnych firm, zamknie im je społeczeństwo, które zmieni zdanie co do wyglądu ustroju i systemu gospodarczego. Systemy te mają również za zadanie otwarcie oczu społeczeństwu, tak by ono mogło działać świadomie i na własną korzyść, nie pozwalając na to by było wykorzystywane przez nieliczne elity, które robią z społeczeństwa nieświadome roboty.

Państwo chcąc rozbudować infrastrukturę, bądź zbudować jakieś potrzebne budynki będzie podnosić nieco podatki, od każdego sprzedanego produktu, na terenie całego kraju, bądź danego miejsca, gdzie powstanie inwestycja służąca wolnym obywatelom.Globalny social informacyjny.

Państwo działające w systemie gospodarczym informatium, będzie wysyłało po całym świecie mnóstwo nauczycieli, którzy będą transformować Państwa, o niskim poziomie zaawansowania. Będą wdrażać system Infokratyczny, przekonując społeczeństwo do zmiany ustroju, przekonując ich o ich wspólnej intelektualnej wyższości nad rządzącymi nimi. Nauczyciele gdy zmienią ustrój w tym Państwie, będą zarabiać na każdym sprzedanym produkcie stworzonym przez obywateli tego Państwa, zarobek będzie pochodził z małego procentu, który zapłacą produkujący, w formie podatku dla Państwa, którego mała część trafi do ojczyzny nauczycieli, a tam zostanie rozdysponowana pomiędzy nauczycieli, zależnie od wiedzy jaką wpoili swoim zagranicznym uczniom, a oni wykorzystali produkując w cenie rynkowej dane dobro, oparte na projekcie, wykorzystującym daną nabytą od nauczyciela wiedzę.

Nauczyciele którzy będą osobami, o wysokim poziomie etyczności w IPI, będą mogli brać udział w rozwoju słabiej rozwijających się Państw. Będą brać udział w głosowaniach, jeśli dane Państwo nie posiadające jeszcze dużej ilości wykształconych w konkretnych specjalizacjach wiedzy, wyrazi na to zgodę. Nauczyciele będą odpowiadać swoim imieniem, oraz przed etycznym prawem, że wszelkie ich działania i decyzję będą wpływać na najwyższą możliwą korzyść dla tego Państwa, które przybyli rozwinąć. W Informatium, wyższy poziom rozwoju obcych Państw żyjących w systemie gospodarczym Informatium, wpływa na korzyść wszystkich innych Państw, ponieważ w Bazie Wiedzy, Informatium pojawiają się coraz liczniejsze ilości nowej wiedzy, wygenerowanej przez Infokratycznie głosującą i weryfikującą ludzkość.

Państwo żyjące w systemie gospodarczym Informatium, za pośrednictwem Banku Pracy, będzie inwestować duże ilości pieniędzy, na rozwój innych Państw, które przechodzą transformacje ustrojową na ustrój Infokratyczny. Przedmiotem inwestycji będzie głównie rozwój szeroko rozumianej infrastruktury, budowa hall produkcyjnych, jak i zapewnienie wysokiego poziomu edukacyjnego w tym Państwie. Inwestorzy będą mogli liczyć na zwrot inwestycji, po tym gdy państwo które skorzystało z kapitału, zacznie generować nowe informacje. Podatek w tym państwie będzie wyższy, na rzecz spłacenia inwestorów, którzy pomogli rozwinąć się temu Państwu. Społeczeństwo Informatium chcąc poprawić swoje punkty z etyczności w IPI, będzie sponsorować żywność, dla głodujących, oraz wysyłać lekarstwa na rozmaite choroby, do Państw o bardzo niskim poziomie rozwoju.


Wolność

Obywatele żyjący w systemie gospodarczo społecznym Informatium, będą mogli się cieszyć wolnością, jakiej nie doświadczyli w żadnym innym systemie, a fundamenty tego systemu będą niezachwiane ponieważ są ulokowane w najcenniejszej niematerialnej wiedzy. Ich życie będzie zależało od nich, prawo będzie intuicyjne. Ludzie będą robić to czego chcą, to co lubią, będą na tym zarabiać stosownie do wkładu swojej pracy i myśli. Każdy będzie miał wpływ na wygląd swojego Państwa, infokratycznie dyskutując, uleczając z problemów swój naród. jeśli ktoś będzie chciał mieć większą wartość głosu, wystarczy że nauczy się wymaganej wiedzy. Dostęp do wiedzy będzie wolny i każdy będzie mógł czerpać każdą ilość wiedzy ze źródła, czyli Bazy Wiedzy Informatium, tam gdzie dotrze owa wiedza, tam będzie rozkwitało życie, ponieważ nawet z niedostatku, wyciągniemy wystarczająco dużo, wiedząc jak to zrobić. Ludzie znajdą odpowiedzi na wiele pytań, co z miesiąca na miesiąc będzie rodziło nowe owoce infokratycznej dyskusji, które coraz bardziej będzie rozwijało wszystkie gałęzie gospodarki poprawiając światowy dobrobyt. Każdy człowiek co dziennie będzie miał szanse zostać milionerem, nie grając nawet w żadną grę losową, wystarczy że wpadnie na interesujący pomysł, udostępni go, a niedługo po tym będzie mógł już cieszyć się bogactwem, bez potrzeby osobistej realizacji swojego planu. Każda osoba symbolicznie, będzie „kopalnią złota”, co uszlachetni życie ludzkie.
Proces wdrażania systemu.

Uświadomić społeczeństwo, o wyższości sumy wiedzy społeczeństwa, nad sumą wiedzy garstki chciwych, zakłamanych, nieuczciwych, kłótliwych, wybieranych demokratycznie ludzi, którzy rządzą Państwem za nas.
Zakończenie.

Jako autor tej krótkiej książki, wraz z dniem wprowadzenia tych systemów w życie, przekazuje władzę nad wami Bogu. Ponieważ od zapoczątkowania przez was nowego porządku, tylko Bogu będziemy się podporządkowywać. On poprzez indywidualny wpływ na każdego z nas będzie budował naszymi dłońmi i myślami, nowe sprawiedliwe miasto.
Kontakt jeśli chcesz mi pomóc. L.izworski@outlook.com