21

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

Przepowiednia;117,79(czterowiersz);

W 21 po śmierci Arki dwie partie zanarchizują kraj,
Polak Polakowi i Krzyż Krzyżowi,
nigdy nie były sobie tak wrogie -
nawet wtedy, kiedy ich ziemie dzielili obcy!
Atraktor  2013-10-21 23:35:36


Data śmierci naszego Wielkiego Papieża – Jana Pawła II - 2 kwietnia 2005 roku oraz godzina – 21:37 – powinna tak samo jak sama śmierć Wielkiego Polaka – prowadzić do pokoju oraz pojednania. Niestety to pojednanie trwało bardzo krótko.

Polityka prowadzona przez dwie główne partie – anarchizowała nasz kraj. Nie chodziło tylko o politykę, ale również
o religię. Ludzie z ludźmi -  również nie potrafili się dogadać. Nawet udział kościoła po jednej ze stron nie pomagał
w wygaszaniu konfliktu.

Klęska rządu Kaczyńskiego nie powstrzymała a nawet zaogniła podsycaną przez nich nienawiść w naszym społeczeństwie. Niestety przeciwstawienie polityki z wiarą nigdy nie wróży pozytywnego zakończenia.

Dlatego dwa ostatnie wiersze tej przepowiedni są wskazaniem na to, że raz rozpoczętej wrogości – nie będzie tak łatwo zatrzymać. Dlatego, że wrogość ta jest największą jaką można było zauważyć w naszej polskiej historii – włączając w to czasy zaborów, dzielące nasze ziemie oraz również zaborców celowo powodujących podziały w naszym Polskim narodzie.

Przepowiednia ta obejmuje również większy przedział czasu niż tylko czas zaraz po śmierci Jana Pawła II  - jest tylko wstępem do dalszych przepowiedni opisujących więcej szczegółów – pokazując genezę i skutek – powinna stanowić ostrzeżenie dla nas Polaków.

Ostatnio edytowany przez Moogi (2018-03-06 09:13:52)

22

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

Przepowiednia;31,96(czterowiersz);

Dwóch z jednej krwi zawiążą w Warszawie,
nierozsądny układ i z tymi z lewa i z tymi z prawa,
W czasie ich rządów głupi z mądrym doprowadzą ich do upadku.
Po marnym losie pierwszych taki sam los spotka drugich!
Atraktor  2013-06-11 17:20:31


Przepowiednia mówiąca o rządach koalicyjnych, które powstały podczas również tego czasu w którym bracia Kaczyńscy – byli przy władzy. Obejmowali dwa pałace.

Chodzi o rząd Kazimierza Marcinkiewicza – 31 października 2005 – 10 lipca 2006 roku ( PiS, Samoobrona, LPR )
Rząd Jarosława Kaczyńskiego – 14 lipca 2006 – 5 listopada 2007 roku – ta sama koalicja.

Dwa pierwsze wiersze mówią o zawiązaniu nierozsądnego układu – dla zdobycia władzy (większości) – powołania rządu i rządzenia. Nierozsądny układ może być podyktowany zdobyciem władzy za wszelką cenę. Nie patrząc na konsekwencje dla obywateli.

Jeśli ktoś lubi odczuwać w dniu dzisiejszym - Déjà vu (zwane także deżawi) – może spojrzeć na „innowacyjne” propozycje do aktualnego składu rządu PiSu – jak przygotowano nowych i młodych ludzi – mając na to przecież tyle lat.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rząd_Kazi … inkiewicza


https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f2/Desygnacja_Kaczynski.jpeg/240px-Desygnacja_Kaczynski.jpeg


https://pl.wikipedia.org/wiki/Rząd_Jaro … czyńskiego

Dwa ostatnie wiersze przepowiedni pokazują przesłanie zostawione przez Nostradamusa – mówiące o skutkach nieprzemyślanych decyzji oraz koalicji. Mowa jest o głupim i mądrym. Podany jest na początku głupi a później mądry. Zapewne jest to celowy zabieg Nostradamusa. Ale najważniejszą kwestią jest upadek.

Ostatni wiersz mówi nam o przyszłości. Wskazując nam, że po marnym losie pierwszych taki sam los spotka drugich. Wszystko przed nami (niestety)

Ostatnio edytowany przez Moogi (2018-03-06 09:15:04)

23

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

*
W pierwszej dekadzie walka o władzę przyćmi rozum,
Polski kościele uważaj abyś się nie przeliczył-
Słowa Chrystusa nie będą zawsze twoją drogą,
Po wielkim niepokoju nastąpi wreszcie porządek.
Arteuza - Centurion 21 lis 2009, o 15:14


Przepowiednia – mająca wywołać refleksje – nie tylko w łonie Kościoła ale również u potencjalnych chętnych do walki
o władzę.

W przepowiedni wymieniona jest pierwsza dekada – zapewne pierwsza dekada XXI wieku. W pierwszym dziesięcioleciu walka o władzę w Polsce – nie była zawiązana z podejmowaniem rozsądnych i przemyślanych decyzji.

W walkę o władzę aktywnie włączał się polski Kościół – próbując nawet wprowadzić swoich protegowanych do władz. Mądry z poprzedniej przepowiedni skutecznie to uniemożliwiał – manewrowaniem ordynacja wyborczą (nie zmienioną
do tej pory)

Przepowiednia ta również obejmuje większy przedział czasu – zaczyna się w pierwszej dekadzie, natomiast kończy się czasem po wielkim niepokoju – po którym wreszcie zapanuje – porządek.

Stanowi ostrzeżenie do polskiego kościoła – mówiące - o patrzeniu w przyszłość, oraz mówiące o możliwości – przeliczenia się z tym co przed nim.

Żeby zrozumieć tą przepowiednie należy, również spojrzeć na inne przepowiednie Nostradamusa mówiące o najbliższych czekających nas czasach.

Dlatego możliwe, że ostatni wiersz odnosi się to niepokojów po podziale, który ma nastąpić w polskim kościele, może
mówić o wielkim niepokoju tym spowodowanym, może również mówić o tym, że generał dyktator – zaprowadzi - ten właśnie porządek. Może to wszystko być wykorzystane właśnie przez generała dyktatora.

W historii już tak bywa, że największe spory wywołują podziały religijne – one tak właśnie burzą społeczeństwa, że doprowadzają do krwawych walk wewnątrz i na zewnątrz państw.

Natomiast spory polityczne mogą prowadzić zazwyczaj do rozsierdzenia społeczeństwa – a właśnie wtedy wystarczy
tylko mała iskra - ale ważna, na przykład ze względu na wiarę – wtedy będzie trudno to zatrzymać.

Ostatnio edytowany przez Moogi (2018-03-06 09:17:30)

24

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

Persage X 33,66

Kraj nad Wisłą podzielony na pół
Bliźniacy lubią władzę i rewolty
Krasomówczy Kaszub o języku węża
Ochroni kraj mimo wielu wrogów
Arteuza - Centurion  15 paź 2009, o 14:25


Prophetie; 33,66/du quatrain/

Le pays Vistule est divisé en deux,
les jumeaux aiment pouvoir et révolte.
Verbeux langue Bastrano le serpent,
préservera le pays malgré les nombreux ennemis !                                                                                         
Atraktor 27 mar 2014, o 13:21


Była jeszcze druga propozycja tłumaczenia :


Persage X 33,66

W dolinie Wisły podwoje zapanuje
Dwóch z wiarą niepokój zasieje
Mówca z Bastranu językiem węża
Ziemię od obcych ochroni.
Arteuza - Centurion  22 paź 2009, o 14:38Przepowiednia mówiąca o podziale naszego kraju na pół. Większość osób potrafi zauważyć, że jest to faktyczny
podział Polski ze względu na zwolenników poszczególnych sympatyków politycznych.

W czasie jak wypełniały się dwa pierwsze wiersze przepowiedni – zwolennicy Bliźniaków byli przede wszystkim
na prawo od Wisły ( na wschodzie Polski). Natomiast zwolennicy Bastrana (Krasomówczego Kaszuba ) na lewej
stronie Wisły -  na zachodzie Polski.

W dzisiejszej sytuacji politycznej trwały podział się utrzymuje lecz w sposób ciągły jednak ulega zmianie.
Ostatecznie minęło już kilka lat – ale podstawowy podział nadal się utrzymuje.

W dwóch ostatnich wierszach pojawia się Bastran czyli w uproszczonym tłumaczeniu – Kaszub.

Bastarnowie – było to plemię germańskie lub celtyckie, wywodzące się z Jutlandii - półwysep Jutlandzki - historycznie tereny te często przechodziły z rąk do rąk między Niemcami a Danią. Migrując na ziemie znajdujące się na południowy – wschód, osiedlali się na ziemiach przez które przechodzili.

Pamiętam jak była komentowana przez internet ta przepowiednia w czasach jak u władzy w Polsce był Donald Tusk – szukano powodów ochrony, szukano wrogów – niestety patrząc na tą tylko przepowiednie nie wiele można ze sobą połączyć i do końca zrozumieć.

Dlatego dopiero po wypełnieniu się tej przepowiedni będzie można pokusić się o całościowy komentarz. Dzisiaj już wiemy, że niespodziewane odejście może stanowić jedną z dróg obrony przed wrogami – którymi nie są tylko nasi sąsiedzi
(jak pisano w tamtych komentarzach)

Jak zwykle potrzebna jest cierpliwość – do pełnego wypełnienia się przepowiedni.

Ostatnio edytowany przez Moogi (2018-03-06 09:21:02)

25

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

Presage VI 123 ,4 (sześciowiersz)

Partia krasomówczego Bastrana długo będzie rządzić.
I tymi na lewym i tymi na prawym brzegu Wisły.
Jego niespodziewane odejście przyczyni się do zamętu.
Partie czerwonych i błękitnych wkrótce obejmą władzę,
Kryzys i Nowe Prześladowania ułatwią słowa Zakonnika!
Jeszcze większy podział doprowadzi kraj na krawędź katastrofy!
Atraktor 20.11.2012


Przepowiednia 231,18 /prophetie/;

Oblubieniec Germanii pokrętny Bastran,
Nielubiany przez kler i jego zwolenników,
Dobrze przysłuży się chimerycznym Polakom,
Po sześciu docenią gdy nadejdzie czas cierpień!
Atraktor 4 mar 2014, o 20:31


Presage(przepowiednia) 18;46 (czterowiersz);

W wielkiej udręce partia Bastrana rządzić będzie długo,
Polska stanie się areną trzech, a później dwóch rywali,
Nienawiść wielu przyprawi o zgubę i śmierć,
Po znużeniu władzę w kraju obejmie Chytry Lis!
Atraktor 2013-03-02 22:30:12


du quatrain;

Nad Wisła za rządów Bastrana i Lisa
Dwóch rządzących urodzonych z jednej matki
Spotka smutny i marny los;
Orzeł i habit to przyczyny upadku!
Atraktor 2 gru 2013, o 21:24


Przepowiednia;69,92(czterowiersz);

Na wpół uśpieni i obezwładnieni,
trutką podaną przez wysłanników Brata,
pochowani szybko przez jego namiestników,
zatrują nad Wisłą i kościół swój i naród!
Atraktor   26 mar 2014, o 00:00


Przepowiednia;19,158 (sześciowiersz);

U "sprawiedliwych" wielkie zamieszanie!
Polski zakonnik i jego stary wyznawca,
zawładnęli duszami fanatyków Kościoła.
Niby silny przywódca, po utracie bliskich,
zostanie przez nich zdradzony i poniżony,
wkrótce potem dołączy do rodzinnego grona.
Atraktor 2013-05-23 14:41:13


Presage(przepowiednia)18;66(czterowiersz);

Wielka Radość po zwycięstwie starszego i zakonnika,
Strach i Groza w oczach rządzących i ich oponentów,
Nowa Koalicja dotychczasowych; stronników i nieprzyjaciół,
Zagarnie nad Wisłą władzę nie daną im przez Boga i Naród!
Atraktor 2013-03-02 22:30:12


Przepowiednia;98,176/czterowiersz/ 

Wśród wielu Polaków uzyska duże poparcie,
Do czasu kiedy jego słowa okażą się złudzeniem,
Później ci sami Polacy nazwą go starym Głupcem,
W 21 po krótkim czasie spotka go śmierć i zapomnienie.
Atraktor 9 maja 2014, o 19:04


+
Spiski i intrygi dawnych bohaterów,
Przyczyną zamętu i niepewności,
Nad Wisłą dojdzie do wielkich zmian,
I podniesiony sztandar wolności upadnie,
Władzę zdobędzie ten, któremu zawierzyli,
Okaże się sprytniejszym niż jego poprzednik.                                                                                       
Arteuza -Centurion   14 gru 2009, o 11:27

Ostatnio edytowany przez Moogi (2018-03-06 09:22:06)

26

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

Presage VI 123 ,4 (sześciowiersz)

Partia krasomówczego Bastrana długo będzie rządzić.
I tymi na lewym i tymi na prawym brzegu Wisły.
Jego niespodziewane odejście przyczyni się do zamętu.
Partie czerwonych i błękitnych wkrótce obejmą władzę,
Kryzys i Nowe Prześladowania ułatwią słowa Zakonnika!
Jeszcze większy podział doprowadzi kraj na krawędź katastrofy!
Atraktor 20.11.2012


Przepowiednia to zawiera dużo informacji oraz opisuje dłuższy przedział czasu.

Dwa pierwsze wiersze mówią o długich rządach partii  -  Bastrana – jak już wiemy PO. Jak zwykle w przepowiedniach Nostradamusa poczucie czasu jest sprawą względną . Nostradamus mówi o długich rządach – ale jako czytelnicy przepowiedni powinniśmy przyjąć założenie – że długie rządy odnoszą się do wszystkich rządów w Polsce.
Czy dotyczy to tylko tej sytuacji – długości pełnienia rządów?

W porównaniu z „konkurencją” -  rzeczywiście były to długie rządy:

Pierwszy rząd Donalda Tuska – 16.11.2007 – 18.11.2011 (Sejm RP VI kadencji)
Drugi rząd Donalda Tuska -  18.11.2011 – 22.09.2014 ( Sejm RP VII kadencji)
Było to 2502 dni
Rząd Ewy Kopacz  - 22.09.2014 – 16.11.2015 ( Sejm RP VII kadencji)
Było to 420 dni.

Matematyka jest prosta 2502 + 420 = 2 922  dni rządów partii - krasomówczego Bastrana.

Wiersz drugi przypomina, to co już wiemy, że rządzić będą tymi na lewym i prawym brzegu Wisły. Mówi to o tym, że potrafili uzyskać większość i pogodzić Polaków – zarówno swój lektorat, jak i lektorat innych partii – nie było wtedy mowy o suwerenie !

Wiersz trzeci mówi o niespodziewanym odejściu Bastrana – pamiętam wcześniejsze komentarze – nawet na krótko przed „odejściem” - nie było za wiele przewidywanych powodów odejścia D.Tuska.  Natomiast to odejście doprowadzić miało do zamętu.

Z pozostałych przepowiedni wiemy, że data odejścia i objęcia stanowiska przewodniczącego Rady Europy – może być ważną datą – dla wszystkich chcących poznać przyszłe wydarzenia.

Urząd przewodniczącego Rady Europejskiej  objął - Donald Tusk - 1 grudnia 2014, zastępując Belga Hermana Van Rompuya, którego kadencja upłynęła z dniem 30 listopada 2014. 19 grudnia 2014 po raz pierwszy przewodniczył szczytowi Unii Europejskiej.

W czwartym wierszu widzimy kolejne słowo związane z czasem – wkrótce – może być powiązane z rządami E.Kopacz –
420 dni.

Zawsze zastanawiały mnie właśnie takie słowa związane z czasem u Nostradamusa:
Długo – 2922 dni. Wkrótce – 420 dni.

Dlatego możemy poszukać zawsze odpowiedników w innych przepowiedniach.

Mamy również wymienione następne dwie partie – czerwonych i błękitnych. Zastanawiająca, może być  kolejność – pierwsze czerwone drugie błękitne. Może jednak chodzi o to, że razem obejmą te rządy – a może Nostradamus
jak zwykle, wie coś czego jeszcze nie potrafimy dostrzec.

Ponieważ wiersz czwarty stanowi przejście do pozostałych wierszy przepowiedni – musimy jeszcze poczekać na pełne zrozumienie tej przepowiedni.

Wiersz piąty mówi o kryzysie i nowych prześladowaniach – mamy to jeszcze przed sobą. Pomimo tego, że Zakonnik już się na scenie ze swoimi słowami pojawił. Ale patrząc na pozostałe przepowiednie możemy jednak przypuszczać, że słowa będą jednak dotyczyć nie rządów politycznych, a możliwe, że samego Kościoła.

Ostatni wiersz potwierdza to, że nastąpi jeszcze większy podział – nie tylko polityczny ale również religijny – dlatego właśnie takie wzmocnienie może doprowadzić kraj na krawędź katastrofy.

Musimy jeszcze poczekać na pełne wypełnienie się całej przepowiedni. Wszystko ma swoje przyczyny a skutek może przerosnąć nasze najśmielsze wyobrażenia.

Ostatnio edytowany przez Moogi (2018-03-06 09:24:04)

27

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

Przepowiednia 231,18 /prophetie/;

Oblubieniec Germanii pokrętny Bastran,
Nielubiany przez kler i jego zwolenników,
Dobrze przysłuży się chimerycznym Polakom,
Po sześciu docenią gdy nadejdzie czas cierpień!
Atraktor 4 mar 2014, o 20:31


Przepowiednia mówiąca więcej o Bastranie. Pomaga rozwinąć poprzednią przepowiednie.

Dwa pierwsze wiersze mówią o sposobie oceny postaci. Z jednej strony lubiany przez Niemców i polecany na zachodzie Europy z drugiej strony słowo - pokrętny – pokazujący sposób postępowania. W poprzedniej przepowiedni była mowa
o krasomówczym Bastranie – mającym zdolność, sztuki pięknego mówienia – a co za tym idzie retoryczny, elokwentny
oraz wymowny (oratorski).

Z drugiej strony nielubiany przez kler i jego zwolenników. Wiersz ten pokazuje faktyczne nastawienie nie tylko opozycji politycznej ale przede wszystkim dostojników kościelnych.

Pierwsze wiersze opisują z jednej strony wady – widziane przez przeciwników a z drugiej strony zalety potrzebne w rozwiązywaniu trudnych spraw. Mamy również pokazanego silnego sprzymierzeńca nie tylko samego Bastrana
ale również samej Polski.

Właśnie dzięki tym układom – większość państw ze wschodu Europy – upatrywało pozycję Polski jako znaczącą
w kontaktach z Unią Europejską. Zawsze łatwiej „na plecach” lubianych postaci załatwić również swoje interesy.

Dlatego również dzięki wsparciu Niemiec – Donald Tusk (Bastran) – zjednywał więcej przyjaciół samej Polsce.

W trzecim wierszu widzimy przymiotnik - chimeryczny – określający coś co ma kapryśną naturę, co jest wysoce nierzeczywiste lub wydumane. Wiąże się to z ziejącym ogniem potworem wywodzącym się z mitologii greckiej.
Chimera – miała głowę lwa, ciało kozy i ogon węża.

Można by jeszcze poszukać powiązań do dziwnej budowy Chimery w odniesieniu do naszych cech narodowych.
Można też powtórzyć, że natura ludzka potrafi być kapryśna.

Mimo wszystko wiersz ten mówi że Bastran – dobrze przysłuży się Polakom.

Ponieważ dwa ostatnie wiersze się jeszcze do końca nie wypełniły – możemy również na spokojnie poszukać tych momentów naszej polskiej historii w których – już nastąpiło, przysłużenie się Polakom przez Donalda Tuska.
Zapewne kto będzie szukać i takie też znajdzie:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Donald_Tusk

Patrząc z perspektywy możemy pokusić się o skojarzenie dwóch etapów w pojawiającej się postaci w przepowiedniach Nostradamusa – Bastrana.

Pierwszym jest działalność na terenie Polski. Drugim jest działalność w Unii Europejskiej – raczej ważniejszy etap do rozważenia – związany z rzeczywistymi zagrożeniami dla samej Polski oraz zagrożeniem stale narastającym w  Europie.

Postać Bastrana – wpisuje się moim zdaniem dobrze w politykę i polityków – Unii Europejskiej. Nie mieliśmy jak do tej pory tej siły polityka, który by ogrywał przeciwników nie tylko w naszej polskiej polityce a tym bardziej takiego który rozgrywa również polityków Europejskich i nie tylko.

Co należy jeszcze zauważyć –  Nostradamus mówi o Bastranie w kontekście Polski i Polaków.
Dlatego należy się jeszcze uzbroić w cierpliwość – do czasu pełnego wypełnienia się tej przepowiedni.

Ostatni czwarty wiersz jest dla mnie – warty największej uwagi – ponieważ mamy w nim wskazany czas cierpień.
Mowa jest również o docenieniu Bastrana przez chimerycznych Polaków.

Mamy w tym wierszu podany czas – po sześciu – należy chyba już zastanawiać się nad tą przepowiednią.
Z perspektywy czasu widzimy, że może tu chodzić o sześć lat. Pytanie jest tylko od jakiej daty liczyć te lata.

Ja w poprzedniej przepowiedni wskazałem już jedną z możliwych dat bazowych – niespodziewane odejście – może
być to objęcie - urzędu przewodniczącego Rady Europejskiej przez Donalda Tuska - 1 grudnia 2014 roku.

grudzień 2014 + 6 lat =  grudzień 2020 roku

Ponieważ jak zwykle Nostradamus zostawia niejasności do rozwiązania – występuje nie same 6 lat tylko – po 6 latach.

Dlatego możemy powiedzieć,  że rok 2021 może być rokiem przełomowym dla naszej polskiej historii. Nie musi to być również wcale rok wybuchu III wojny światowej.

Wiemy już z pozostałych przepowiedni, że wydarzenia również w Polsce mogą dzielić się na różne ważne sprawy.
Niemniej rok 2021 może być tą datą graniczną – zmieniającą coś w sposób diametralny.

Pożyjemy,  to zobaczymy co nam los szykuje!

Ostatnio edytowany przez Moogi (2018-03-06 09:28:04)

28

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

Presage(przepowiednia) 18;46 (czterowiersz);

W wielkiej udręce partia Bastrana rządzić będzie długo,
Polska stanie się areną trzech, a później dwóch rywali,
Nienawiść wielu przyprawi o zgubę i śmierć,
Po znużeniu władzę w kraju obejmie Chytry Lis!
Atraktor 2013-03-02 22:30:12


Przepowiednia omawiająca również większy przedział czasu.

Pierwszy wiersz mówi o - wielkiej udręce – w jakiej będzie rządzić partia Bastrana. Patrząc na wydarzenia z przeszłości widać, że przyczyną tej udręki są wydarzenia związane z katastrofą  Smoleńską.

Niestety było to wydarzenie przełomowe – powodujące przejście, ze sporów politycznych na spory w społeczeństwie.

Wszystko co nastąpiło później było już zaognianiem konfliktu oraz właśnie utrzymującej się udręki dla dużej liczby Polaków. Podsycanej przez przeciwników.

Wiersz drugi mówi o rywalach. Najczęściej kojarzono ich z partiami politycznymi. Pokazując na początku trzech rywali
a później dwóch rywali politycznych.

Moim zdaniem, może chodzić również o konkretne osoby – Donald Tusk plus dwóch rywali – Lech Kaczyński oraz
Jarosław Kaczyński.

Dwa pierwsze wiersze mówią o tym co już się wydarzyło. Ale również w drugim wierszu może być jeszcze kilka spraw
do spełnienia w przyszłości.

Występuje również w tych wierszach omawiane słowo– długo – będzie rządzić długo -  2922 dni. Mamy również inne często używane słowo przez Nostradamusa – później – raczej trudne do określenia w dniach.

Ostatnie dwa wiersze mówią o przyszłych wydarzeniach w Polsce. Jak zwykle mamy u Nostradamusa na początku genezę – później rozwinięcie – na koniec skutek.

Rozwinięciem konfliktów jest wzrastająca nienawiść podsycana u wielu ludzi – powodująca zgubę i śmierć. We wcześniej omawianych przepowiedniach mamy więcej informacji. Nostradamus ostrzega, że nienawiść wielu doprowadzi do śmierć i zguby pozostałych.

Mamy również w ostatnim wierszu zapowiedz zmiany władzy.

Ponownie zostaje użyte słowo – po -  po znużeniu – władzę w kraju obejmie Chytry Lis. Nie mamy za dużo informacji o tej postaci – wiemy tyko, że ma poprzedzać generała dyktatora.

Ostatnio edytowany przez Moogi (2018-03-06 09:29:55)

29

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

Przepowiednia; 33,91 (czterowiersz)   

    Ci co długo rządzili po upadku dopiero zostaną docenieni
    Kiedy w 21' nadejdzie wielkie załamanie w drugiej dekadzie,
    Nastąpi podział na tych od zakonnika i tych pierwszego kardynała,
    Dwa miasta nad Wisłą w śmiertelnym uścisku inaczej rozumianej wiary!

   Mamy więc wielkie załamanie -czas cierpień w drugiej dekadzie 21 wieku
   
   Do podziału politycznego  dojdzie podział religijny  -ciekawe co wywoła ten podział
   Dwa miasta nad Wisłą:
   
   TORUŃ - zakonnik - o. Rydzyk
   Warszawa - pierwszy kardynał - kard. Nycz

jeśli chodzi o dokładniejsze ramy czasowe mnie pasuje przepowiednia podana przez pana Atraktora po wyborze Andrzeja Dudy

zaznaczam ,że pan Atraktor nie był pewny czy odnosi się ona do POLSKI

   Przepowiednia;19,30 (sześciowiersz);

   Na szesnaście przed wielką wojną,
   Młody , który wygra ustąpi niszczony chorobą raka;
   Pózniej zaś Słowo Arcypasterza wyzwoli złe demony,
   Które na wschód od Sali wywołają ogromne wzburzenie,
   W końcu ten,który przegrał, powróci na tron-
   Na krótko przed zasadniczymi zmianami....

moja interpretacja:
 
młody    -    prezydent ANDRZEJ DUDA
arcypasterz  - papież FRANCISZEK
ten,który przegrał  -   prezydent BRONISŁAW KOMOROWSKI

na szesnaście przed wielką wojną:

  jeśli ktoś czytał moje poprzednie posty to wie,że przewiduję rozpoczęcie III WOJNY ŚWIATOWEJ na rok 2027

atak na Europę nastąpi w 2034

   2034-16=2018

  2018-  Andrzej Duda ustępuje ze stanowiska prezydenta

w nowych wyborach zwycięża  KOMOROWSKI
jego kadencja trwa orientacyjnie  -styczeń 2019-styczeń2024

  w międzyczasie papież coś ogłasza co powoduje rozłam w polskim KOŚCIELE


  Na krótko przed zasadniczymi zmianami:

jesień 2019 -wybory parlamentarne -PIS PRZEGRYWA

Premierem zostaje GŁUPEK

30

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

du quatrain;

Nad Wisła za rządów Bastrana i Lisa
Dwóch rządzących urodzonych z jednej matki
Spotka smutny i marny los;
Orzeł i habit to przyczyny upadku!
Atraktor 2 gru 2013, o 21:24


Przepowiednia mówiąca o tragicznej historii Polski oraz o odniesieniu do polskiej przyszłości.

Jak zwykle Nostradamus pokazuje w skrócie, ale bardzo sugestywnie swoje przewidywania w stosunku do rozwoju
sytuacji w Polsce. Pokazując dalsze ważne elementy stanowiące uzupełnienie do poprzednich przepowiedni.

Głównymi postaciami występującymi w przepowiedni jest dwóch rządzących urodzonych z jednej matki.
Byli już opisywani w poprzednich przepowiedniach.

Oczywiście można by było teoretycznie szukać innych postaci – ale ponieważ pierwszy wiersz obejmuje okres znanych
już rządów Bastrana – niestety trudno było by znaleźć innych braci już występujących na ważnych stanowiskach
w tamtym czasie.

W przepowiedni mamy również przedstawione dwa rządy w Polsce. Jeden Bastrana, drugi Lisa. Pierwszy rząd
już znamy chociażby z długości rządów. Drugi jest jeszcze przed nami – mamy skąpe informacje na jego temat.

Rządy Lisa lub Chytrego Lisa.

Wiemy, że obejmie władzę po znużeniu w polskim społeczeństwie. Oczywiście są podane również powody tego znużenia przez Nostradamusa w innych przepowiedniach.

Pojawi się on na scenie politycznej wtedy, kiedy tych z prawa zastąpią ci z lewa. Wtedy kraj nad Wisłą na krótko znowu otworzy drzwi Morusowi. Będzie to wtedy gdy przeciwnicy – wszyscy przeciwnicy z oporem zawrą sojusz.
 
Możemy również określić na podstawie innych przepowiedni, że rządy Chytrego Lisa nastąpią po rządach
Uwodziciela i Głupca.

Niestety Chytry Lis nie będzie pozytywną postacią – Nostradamus wiąże z nią w większości – na początku  zgubę i śmierć.

Później jak doprowadzi on do wielkiego zamętu – jeszcze większe bunty w społeczeństwie oraz rozłam w Kościele.

Nostradamus mówi o reszcie zniszczeń – których dokona Chytry Lis oraz Generał Dyktator.

Chytry Lis otworzy i zamknie jednocześnie drogę poprzednich rządzących dla Generała Dyktatora.


Wracając do przepowiedni.

W trzech pierwszych wierszach Nostradamus podaje porównanie rządów oraz smutny i marny los – postaci tam występujących. Są to tylko same fakty, bez szczegółów.

Natomiast ostatni wiersz pokazuje przyczynę upadku tych postaci. Jak zwykle u Nostradamusa mamy do czynienia tylko
z symbolami tego stanu rzeczy.

Mamy przedstawione dwa symbole – Orła i habit.

Jest kilka teorii wykorzystania tych symboli. Ale ze względu na to, że jeszcze wiersze tej przepowiedni się nie wypełniły do końca – musimy poczekać lub próbować określić ważne elementy tych symboli.

Z uwagi na to, że wiele teorii jest nadużywanych – moim zdaniem – przez różne wypowiadające się osoby – ale również przez to, że niektóre przepowiednie są pomijane w rozważaniach. Postaram się również wysunąć swoje wnioski z tych symboli.

Przede wszystkim – Orzeł

Nostradamus podał samego Orła nie napisał Orzeł Biały ani biały orzeł.

Z uwagi na ostatnie zapowiedzi – jednego z braci – w sprawie zmiany Konstytucji – nasuwa się kilka skojarzeń.

Właśnie związanych z Konstytucją.

Niewiele osób wie oraz zdaje sobie z tego sprawę – że w Konstytucji jest błąd odnoszący się właśnie do Orła - 
Konstytucja mówi -  Godłem Polski jest Orzeł Biały.

Godło – to tylko element na tarczy – razem z tarczą tworzą herb. Nasze Godło to Orzeł Biały i pozostaje godłem umieszczonym na pieczęci czy monecie. Ale Orzeł Biały na czerwonej tarczy – to już herb.

Godło jest znakiem, symbolem. Herb jest pewnym szczególnym zastosowaniem znaku. I w przypadku polskim orzeł umieszczony w herbie jest godłem państwowym.

Dla mniejszego zaciemnienia cytat z Konstytucji :

Art. 28.
1. Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego w koronie w czerwonym polu.
2. Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony.
3. Hymnem Rzeczypospolitej Polskiej jest Mazurek Dąbrowskiego.
4. Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej Polskiej podlegają ochronie prawnej.
5. Szczegóły dotyczące godła, barw i hymnu określa ustawa.

Oczywiście zainteresowane osoby mogą dalej dociekać o co chodzi.

Wracając do symboli w przepowiednia

Moim wnioskiem jest to, że Orzeł może wiązać się z Konstytucją – próby jej zmiany mogą być jedną  z przyczyn upadku.

Drugim symbolem jest habit – charakterystyczny strój członków zakonów i zgromadzeń zakonnych  - w Kościołach chrześcijańskich.

Nie trzeba tu wielkiej filozofii, żeby ten symbol skojarzyć z Zakonnikiem - ponieważ właśnie zakonnicy noszą habity, zakonnice również noszą habity ale na głowie zakładają najczęściej welon.

Myślę, że wszystko przed nami – ale historia już się toczy – należy ją uważnie obserwować. Dlatego tak ważne są wszystkie szczegóły opisane w przepowiedniach Nostradamusa.

Ostatnio edytowany przez Moogi (2018-03-06 09:33:01)

31

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

Przepowiednia;69,92(czterowiersz);

Na wpół uśpieni i obezwładnieni,
trutką podaną przez wysłanników Brata,
pochowani szybko przez jego namiestników,
zatrują nad Wisłą i kościół swój i naród!
Atraktor   26 mar 2014, o 00:00


Jest to jedna z wyjątkowych przepowiedni Nostradamusa.

Wyjątkowość przepowiedni związana jest z  przedstawianym wydarzeniem. Jak niektórzy uważni czytelnicy już wiedzą – Nostradamus w swoich przepowiedniach przedstawiał ważne wydarzenia  nie tylko dla poszczególnych krajów, ale również ich konsekwencje dla pozostałych ludzi.

Wyjątkowość tej przepowiedni łączy się z tym, że jest co najmniej jeszcze jedna przepowiednia – którą  znają zainteresowane twórczością Nostradamusa osoby.

Wyjaśnia ona, ważne okoliczności wydarzenia dla Stanów Zjednoczonych – zamach na Johna F. Kennedy''ego – dokonany 22 listopada 1963 roku w Dallas na Dealey Plaza – w wyniku którego został zamordowany 35 prezydent.

Jak pisano wówczas zabójstwo John Fitzgerald Kennedy – odebrało Ameryce niewinność.

Wstrząs był tak wielki, że miliony osób nie wierzyło w oficjalna wersję zdarzeń. Śmierć 46- letniego prezydenta budziła wielkie emocje. Komisja Warrena – powołana dla zbadania zabójstwa – ustaliła że winę ponosi Lee Harvey Oswald – działający bez niczyjej pomocy. Uwierzyło w to tylko 19 procent Amerykanów.

Zamach ten zainspirował dziesiątki teorii spiskowych.

Natomiast Nostradamus w przepowiedni podał kilka szczegółów, które świadczyły o tym, że podawane fakty są całkowicie inne – między innymi, że „strzał został oddany za krzaka”.

Zainteresowane osoby będą mogły poszukać więcej informacji w tym temacie.


Natomiast przedmiotem mojego wpisu jest przepowiednia ważna dla nas Polaków. Kojarząc ją z omawianą chciałem tylko pokazać wiele cech wspólnych dla postępowania ludzi – zarówno w Ameryce jak i u nas w Polsce – porównanie na poziomie socjologicznym.

Nie wysuwam również żadnych podobieństw – szczególnie do zamachu.

Chciałbym skupić się na przesłaniu Nostradamusa. Jest to wykładnia bardziej związana ze skutkami niż z samym przebiegiem.

A ponieważ kolejna komisja pracuje nie chciałbym się skupiać na szczegółach. Tak jak pokazałem na przykładzie tej innej przepowiedni – wyjaśnienie może wymagać jeszcze wielu lat oraz wielu komisji.

Natomiast Nostradamus podał nam wiele szczegółów – niektóre już rozumiemy ale jeszcze wiele wymaga czasu na całkowite zrozumienie oraz rozpoznanie.

Przesłanie, które zostawia nam Nostradamus – nie pozostawia nam za wiele do interpretacji. Niestety katastrofa ta przyczyni się przede wszystkim do tego, że będzie zatruty nad Wisłą – Kościół i naród!

Jak już obserwujemy od wielu lat – to zatrucie nie maleje i nadal jest odczuwane i zauważane przy każdej okazji.

Nie prawda ale skutek jest niestety najtragiczniejszy dla wszystkich Polaków.

Ostatnio edytowany przez Moogi (2018-03-06 09:36:03)

32

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

Przepowiednia;19,158 (sześciowiersz);

U "sprawiedliwych" wielkie zamieszanie!
Polski zakonnik i jego stary wyznawca,
zawładnęli duszami fanatyków Kościoła.
Niby silny przywódca, po utracie bliskich,
zostanie przez nich zdradzony i poniżony,
wkrótce potem dołączy do rodzinnego grona.
Atraktor 2013-05-23 14:41:13


W pierwszych trzech wierszach Nostradamus pokazuje w jaki sposób najłatwiej wywołać zamieszanie w szeregach - „sprawiedliwych”

Przepowiednia pokazuje do kogo najłatwiej skierować – słowa – do fanatyków Kościoła. Jak już wiemy z historii i nie tylko wszelkiej maści fanatycy są najlepszym elektoratem dla wszelkiego rodzaju przywódców.

Obserwowaliśmy już w historii wiele przykładów, w których wzburzono fanatyzm również religijny – zamieszanie takie łatwo było zawsze wywołać, ale już żeby je zatrzymać - wymagało to długotrwałych zabiegów. Ale większość kończyła się nie tylko krwawo ale również prowadziło do wojen również domowych.

Przepowiednia ta opisuje większy przedział czasu. Pierwsze wiersze pokazują początek zamieszania oraz osoby,
które stoją za nim. Mamy dwie postacie polskiego zakonnika oraz jego starego wyznawcę.

Są to ciekawe wiersze – wiele mówiące o drobnych ale znaczących faktach. Przede wszystkim mamy tu pewien rodzaj hierarchii – nie tylko kościelnej. Mamy starego wyznawcę – zakonnika.

Nie mamy za to zakonnika wspierającego starego wyznawcę. A to szkoda. Jednak nie wszystko jest takie jak się wydaje.

Niemniej wiersz drugi jednak wszystko wyjaśnia – jednoznacznie.

Wiersz trzeci ponownie pokazuje cele oraz skutek – zawładnięcie duszami fanatyków Kościoła. Są to naprawdę mocne słowa Nostradamusa. Pokazujące, że fanatycy istnieją i są zauważeni.

Ostatnie trzy wiersze przepowiedni mówią o przyszłości oraz o smutnym skutku dla starego wyznawcy. Pokazują – niby siłę – przywódcy. Którą jak wiemy jest sztucznie w nim przez wszelkiej maści klakierów z jego obozu – potwierdzana.

Natomiast trudno jest to zauważyć - taki sztuczny zabieg w wypadku choćby słów zakonnika.

Piąty wiersz mówi, że to właśnie fanatycy Kościoła zdradzą oraz poniżą tego przywódcę. Wiersz czwarty również mówi kiedy nastąpi ta zdrada i poniżenie – po utracie bliskich.

W ostatnim wierszu mamy również wskazanie czasu – tak charakterystyczne dla Nostradamusa – mamy wskazane słowo – wkrótce potem – przy poprzednich przepowiedniach omawiałem już słowo wkrótce.

Nostradamus jak zwykle pozostawia nam wiele znaków zapytania – ale uważni czytelnicy mają możliwość - przy uwzględnieniu większej ilości przepowiedni – określić przynajmniej kilka wydarzeń, które nastąpią jeszcze przed wypełnieniem się tej przepowiedni.

Ostatnio edytowany przez Moogi (2018-03-06 09:38:14)

33

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

Presage(przepowiednia)18;66(czterowiersz);

Wielka Radość po zwycięstwie starszego i zakonnika,
Strach i Groza w oczach rządzących i ich oponentów,
Nowa Koalicja dotychczasowych; stronników i nieprzyjaciół,
Zagarnie nad Wisłą władzę nie daną im przez Boga i Naród!
Atraktor 2013-03-02 22:30:12


Jest to przepowiednia, która zawiera w swoich dwóch pierwszych wierszach obserwowaną na naszych oczach – spełniającą się część przepowiedni Nostradamusa.

Po ostatnich wyborach nastąpiła zmiana władzy. Jej skutki obserwujemy na co dzień. Nie wymaga to dodatkowego komentarza.

Wiersz pierwszy mówi o wielkiej radości po zwycięstwie starszego i zakonnika. Mamy w tym wierszu również pokazana pewną hierarchię – zwycięstwa. Na początku widać – starszego – pierwszego beneficjenta wygranej. Po nim występuje zakonnik.

Przepowiednia mówi o zwycięstwie starszego – wydarzenie polityczne. Ale również mamy zakonnika –  podzielającego wielką radość.

Wiersz drugi z jednej strony mówi o tym co się stało po zwycięskich wyborach ale również stanowi zapowiedz nadchodzących już powoli pozostałych wiersz.

Dlatego możemy interpretować go w dwojaki (janusowy) sposób.

Możemy rozpatrywać sytuację zaraz po wygranej. Pomimo wielkiej radości z wygranej widać strach i grozę. Zarówno w oczach rządzących jak i ich oponentów. Widać strach i grozę w oczach rządzących – spowodowaną najprawdopodobniej brakiem przygotowania na wygraną. Ostateczne nie jest to wygrana na łamach jednej partii ale wygrana w całej Polsce – gdzie są zwolennicy różnych partii.

Natomiast strach i groza w oczach oponentów – przegranych – może stanowić następstwo zapowiedzi przedwyborczych sami wiemy kogo. Rozliczenia i wszelkie ograniczenia – przed wyborami zauważane były raczej przez nielicznych.

Ale jak uczy nas historia – zapłacą za wszystko zwykli ludzie – niezwiązani z żadną opcją polityczną. Tak to już bywa.

Drugą możliwością interpretacji jest potraktowanie wiersza drugiego jako zapowiedzi tego co nastąpi w kolejnych dwóch wierszach.

Ponownie możemy wrócić do strachu i grozy – który wpływa na rządzących oraz ich przeciwników. Zostało w tym wierszu użyte słowo – oponenci – ale nie są to tyko przeciwnicy ale również adwersarze czy antagoniści – takie osoby mogą występować po każdej stronie również u zwolenników – szczególnie tych którzy mają wątpliwości z skutków ich wyborów.

W tej drugiej możliwości wiersz ten może dotyczyć – nadchodzących zmian możliwe że nieuchronnie nadchodzących – które powoduje między innymi i strach i groza.

Dlatego wiersz ten stanowić może przejście z wygranej do porażki. Pokazując przyczyny.


W dwóch ostatnich wierszach Nostradamus pokazuje nam skutek oraz sposób w jaki oponenci poradzili sobie z ich strachem i grozą.

Ma powstać nowa koalicja złożona chyba po raz pierwszy z stronników i nieprzyjaciół. Ale dla ich spólnego dobra – nie dobra wszystkich tylko koalicjantów. Użyte słowo - nowa – koalicja świadczy również o tym, ze dotychczasowe koalicje nie będą odgrywać samodzielnie żadnej roli.

Dlatego w ostatnim wierszu mamy słowa Nostradamusa o władzy nad Wisłą – która nie dana była im (nowym koalicjantom)  - przez Boga i Naród.

Ponownie Nostradamus pokazuje do czego może prowadzić strach i groza – czyli uczucia i odczucia ludzi – których postępowanie związane jest z instynktem a nie myśleniem perspektywicznym.

Ostatnio edytowany przez Moogi (2018-03-06 09:39:26)

34

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

Przepowiednia;98,176/czterowiersz/ 

Wśród wielu Polaków uzyska duże poparcie,
Do czasu kiedy jego słowa okażą się złudzeniem,
Później ci sami Polacy nazwą go starym Głupcem,
W 21 po krótkim czasie spotka go śmierć i zapomnienie.
Atraktor 9 maja 2014, o 19:04


Przepowiednia powiązana jest również z innymi przepowiedniami. Jej treść wyjaśnia późniejsze wydarzenia
które czekają nas wszystkich.

Pokazuje jak przemija poparcie wielu Polaków – jak to zwykle bywa niestety same słowa nie wystarczają wszystkim na długo. Natomiast wielość obietnic – nieuchronnie prowadzić może do niemożliwości ich spełnienia. Oczywiście również wszyscy się przyzwyczajamy do dobrego – mamy nadzieję ze jest to nam dane na zawsze.

Dwa pierwsze wiersze mówią właśnie o konkretnej osobie – która uzyska duże poparcie wśród wielu Polaków.

Propaganda sukcesu odnosi skutek. Ale nie zapominajmy, że mimo wszystko jest kojarzona tylko z jedną osobą – oczywiście jest to wygodne dla sprytnych zwolenników – nie muszą za nic odpowiadać ponieważ wykonują polecenia
partii i jej jedynego przywódcy. Wszyscy jak mantrę powtarzają nazwisko tylko jednej osoby. Również opozycja.

Jeśli takie słowa płyną z wielu kierunków również opozycyjnych – to właśnie słabe a nie mocne jednostki mogą
najszybciej w to osobiście uwierzyć.

Dlatego mamy to co mamy w otaczającej nas aktualnie rzeczywistości.

W wierszu drugim mamy pokazany najczęstszy z scenariuszy – w którym słowa rzucane bez pokrycia okazują się złudzeniem. Wtedy może również zacząć brakować przywódcy wiary w siebie. Wykorzystają to zarówno zwolennicy
jak i przeciwnicy. Mówiły już o tym pozostałe przepowiednie.

Wiersz trzeci mówi o konsekwencjach wcześniejszego postępowania. Te same osoby od których uzyskał duże poparcie również pokarzą swoją naturę i nazwą go – starym Głupcem. W tym wierszu nie ma mowy o przeciwnikach tylko o zwolennikach. Ponieważ pozostali mieli już wyrobione swoje zdanie wcześniej.

Ostatni wiersz jest smutną konsekwencją, która była już omawiana na przykładzie innych przepowiedni
dotyczących tej osoby.

Brak akceptacji jego postępowania przez większość Polaków nieuchronnie prowadzi do jednej możliwej konsekwencji –
po krótkim czasie do – zapomnienia.

Moja mała wskazówka dla zainteresowanych twórczością Nostradamusa – jest mało przepowiedni mówiących o zapomnieniu jakiejś opisywanej postaci – a chyba wyjątkiem jest ta, mówiąca o tym, że po krótkim czasie spotka
kogoś zapomnienie.

Ostatnio edytowany przez Moogi (2018-03-06 09:42:04)

35

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

+
Spiski i intrygi dawnych bohaterów,
Przyczyną zamętu i niepewności,
Nad Wisłą dojdzie do wielkich zmian,
I podniesiony sztandar wolności upadnie,
Władzę zdobędzie ten, któremu zawierzyli,
Okaże się sprytniejszym niż jego poprzednik.                                                                                         
Arteuza -Centurion   14 gru 2009, o 11:27


Wiersze przepowiedni pokazują jak przemija czas w naszym kraju. Pokazuje dzisiejsze wydarzenia ale przechodzi
do dalszych scenariuszy – pokazując przyszłość.

Dwa pierwsze wiersze pokazują przyczyny kolejnych wydarzeń. Mowa jest o spiskach i intrygach dawnych bohaterów. Może się to wiązać bezpośrednio z aktualnymi wydarzeniami.

Natomiast słowa mówiące o dawnych bohaterach mogą dotyczyć osób, które walczyły o naszą polską wolność – tak jak dzisiaj już to obserwujemy – pojawiają się osoby częściowo zapomniane, które chcą pokazać swoje zasługi.
Niestety robią to poprzez spiski i intrygi z obecnymi rządzącymi.

Osoby takie pojawiały się już wcześniej ale wcześniej nie były tak lansowane przez jakiekolwiek władze. Dopiero bezkrytyczne umożliwienie takim osobą możliwości – intryg i spisków – daje niepokojące efekty.
Stają się oni przyczyną zamętu i niepewności.

Pozostałe cztery wiersze mówią już o nieuchronnych zmianach w Polsce. Niestety te wielkie zmiany nie będą korzystne dla naszego społeczeństwa – ponieważ sztandar wolności upadnie. Społeczeństwo demokratyczne wyróżnia przede wszystkim - wolność – i nie tylko wolność wyborów.

W przepowiedni tej mamy podział wierszy mówiący o różnych osobach.

Dwa pierwsze mówią o rządach Uwodziciela i Głupca. Podczas tych rządów najprawdopodobniej mają być – spiski i intrygi dawnych bohaterów.

Dwa następne wiersze pokazują już rządy Chytrego Lisa – które związane są z wielkim zamętem gdzie - nienawiść wielu przyprawi o zgubę i śmierć.

Dwa ostatnie wiersze mówią już o Generale dyktatorze – który zdobędzie władzę ponieważ mu zawierzyli.
Wykorzysta wielki zamęt panujący za poprzednika - do objęcia władzy. Będzie sprytniejszy od swojego poprzednika – generała Jaruzelskiego.

Za rządów Generała dyktatora – po wcześniejszym upadku sztandaru wolności, nie będzie już mowy o demokracji –
będzie tylko dyktatura.

W przepowiedni tej Nostradamus pokazuje nam drogę od demokracji do dyktatury. Mamy pokazany przekrój przez wydarzenia, które były przyczyną oraz wywołały skutek w polskim społeczeństwie.

Przepowiednia ta pokazuje jak Polacy ponownie wybierają pozornie dla nich mniejsze zło – otwierające drogę bezwzględnej dyktaturze.

Przepowiednie i teksty poświęcone Generałowi dyktatorowi, pokażą to wszystko co niesie ze sobą ta złowroga postać.
A ponieważ okaże się dużo sprytniejsza od poprzedników – nie tylko jego poprzednika – pomimo wcześniejszego entuzjazmu – czekają nas ciężkie czasy.

Ostatnio edytowany przez Moogi (2018-03-06 09:44:23)

36

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

Zanim przedstawię dalsze przepowiednie dotyczące Polski chciałbym dodać kilka słów mojego komentarza
mówiącego o następnym wyborze przepowiedni Nostradamusa.

Zdecydowałem się podać następnie serię poświęconą  przede wszystkim udziałowi Polaków w wojnie na Ukrainie.
Jak możemy się zorientować dzięki wszelkim informacją medialnym – przygotowania do tego ważnego konfliktu –
wojny - trwają już od jakiegoś czasu.

To co wszyscy widzimy w naszej polityce – niestety nieuchronnie może prowadzić do naszego szybkiego udziału
w tej wojnie. Natomiast arogancja polityków nie oddala tego momentu – ale raczej go przybliża.

Wiemy już z historii, że nieodpowiedzialne słowa polityków - nieświadomych swojego postępowania – są najczęściej wykorzystywane przez te państwa i tych przywódców, którzy mają w tym największe interesy.

Patrząc na naszą politykę w tym zakresie jak zwykle widać za duże zaufanie do sojuszników -  ale jak to
zazwyczaj bywa nikt za nas nie będzie czegoś robić bez naszego udziału.

Dlatego poza pozytywami o których pisze w swoich przepowiedniach Nostradamus – czeka nas Polaków również dużo konsekwencji związanych z naszym uczestnictwem w tym przełomowym wydarzeniu jakim będzie wojna  ukraińsko – rosyjska.

Nostradamus w swoich tekstach mówi właśnie o jednym z przełomowych wydarzeń dla świata i ludzkości -
jakim ma być ta wojna.

Jak każda wojna jednak niesie wiele zła i nieszczęść dla uczestniczących stron. Niesie również konsekwencję
dla społeczeństw.

Dlatego poza wykładnikiem politycznym - zwracam uwagę na wykładnię ludzką tej wojny – ponieważ będą również
jej skutki nie do końca zauważane nawet przez naszych rodaków na emigracji - choćby  jeszcze w Wielkiej Brytanii.
Wtedy również możemy zauważyć wykładnik ekonomiczny – nieuchronny dla polskiej emigracji.

Ostatnio edytowany przez Moogi (2018-03-06 09:46:59)

37

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

Przepowiednia;182,11/sześciowiersz/;

Z trzech stron wielki niedźwiedź uderzy na mniejszego brata,
Ze wschodu, południa i północy wraz z oddziałami białej Rusi,
jego wojska wkroczą na ziemie nędznej i obolałej (chorej) Scytii,
Wielki błąd białego dyktatora doprowadzi do utraty na rzecz Polaków,
dwóch byłych królewskich nadgranicznych miast Sarmatów,
Skutki nieprzemyślanej decyzji będą ostateczne i nieodwracalne!
Atraktor  3 lip 2014, o 11:06


*
Na prośbę Galicjan Polacy wejdą za zgodą,
Nad Dnieprem na przedpolach Kijowa straszliwa klęska,
Uciekającemu niedźwiedziowi zostaną wybite kły i przycięte pazury,
Atlantydzi grożą, Smok i Wyspy się cieszą.
Arteuza -Centurion    20 lis 2009, o 17:39


Przepowiednia;28,92(sześciowiersz)

Inwazja Niedźwiedzia postrachem Atlantów!
Z ich poparciem przestraszeni Polacy,
pod skrzydłami zachodnich orłów,
przekroczą wschodni Rubikon Scytii.
Galijskie ziemie z przed pierwszej wojny,
powrócą na stałe do kraju Sarmatów!                                                                                                                                     Atraktor  2013-05-31 12:48:05


Przepowiednia;22,94(czterowiersz);

Polacy, Rumuni i siły sprzymierzonych,
ratunkiem dla słowiańskich Scytów,
Zachodnia Besarabia w rękach Wołochów,
zaś jej wschodnia rubież przypadnie sąsiadowi.
Atraktor  2013-05-31 21:42:31


Przepowiednia;91,104(czterowiersz)

U wrót stolicy armia czerwonych pokonana,
Lechici przy pomocy sokołów i żółwi,
zdobywają oba brzegi Dniepru,
Po tej klęsce mały Rusin podpisuje traktat!
Atraktor  2013-06-11 17:20:31


Przepowiednia;117,156[czterowiersz]

Wojna w Scytii pochłonie wielu Anglików-
co wywoła wielkie wzburzenie,
Polacy, Rumuni i Bałtowie staną się nie mile widziani,
Przed trzecią Brytania wycofa się z Europy...                                                                                       
Atraktor  20.09.15, 23:42 


Przepowiednia;

Sarmacja i Scytia jak dwie połowy jednego serca-
staną się Wielką Nadzieją Słowian i ludów Europy.
Ich splecione od wieków losy pójdą na nowo drogą wielkiej chwały,
A zawistny niedźwiedź będzie dogorywał w wielkiej jaskini Smoka!
Atraktor 6 mar 2014, o 14:45


M Nostradamus napisał w jednym ze swoich licznych prywatnych listów do królowej Francji Katarzyny Medycejskiej,"że Polska w czasie wielkiej i krwawej zawieruchy w Scytii (na Ukrainie) w wieku 21 wyjdzie z niej wzmocniona i silniejsza i od tego momentu jej znaczenie polityczne będzie ciągle wzrastać pomimo różnych wewnętrznych problemów".
Atraktor  25 mar 2014, o 13:46

Ostatnio edytowany przez Moogi (2018-03-06 09:48:02)

38

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

Ponieważ temat związany z wojną  NATO-ROSJA wymaga dodatkowego wprowadzenia – przypominam tekst Pana Atraktora.

Jak już pisałem wcześniej – poza przepowiedniami Nostradamusa w interpretacji polskich prekursorów równie ważne są ich autorskie komentarze - i nie tylko pod przepowiedniami.

Jest kilka bardzo ważnych wpisów – przekazujących dużo informacji – do których nie były dołączone (szkoda!) żadne przepowiednie.

Ja osobiście takie teksty nazywam: złotymi, platynowymi, diamentowymi – natomiast dzisiejszy – może być nazwany z powodzeniem – diamentowym. 

Poniższy tekst jest naprawdę warty polecenia – pokazuje również rzeczy o których Panu Atraktorowi w innych wpisach – zapewne było trudno pisać. Były to nie tylko ważne wydarzenia – opisywane przez Pana Atraktora ale również kontrowersyjne.

Uważni czytelnicy wychwycą nie tyko poszczególne wydarzenia ale również te przyciągające przede wszystkim uwagę polskiego czytelnika.
Atraktor Wt lis 04, 2014 12:00 pm  napisał/a:

Mało kto zdaje sobie sprawę z tego teraz, że do około roku 2018 góra 2020 zdecyduje się nie tylko los Ukrainy, ale również, krajów nadbałtyckich, Mołdawii, Gruzji, Rumunii i ....POLSKI!!!

Z przepowiedni M Nostradamusa można odczytać, że generalne spięcie Rosji z NATO będzie decydujące przede wszystkim dla przyszłości tych krajów!

Konwencjonalna wojna na Ukrainie, oraz w rejonach; Bałtyku i Morza Czarnego generalnie zmieni układ sił w Europie Środkowo Wschodniej!!!

Co można wyczytać z przepowiedni M Nostradamusa przedstawiam poniżej po kolei: -

- Najpierw prorosyjscy separatyści z Donbasu przerywają rozejm i atakują Ukraińców, ale ponieważ nie odnoszą widocznych sukcesów, bo Ukraińcy wbrew ostrzeżeniom Rosji używają w walkach lotnictwo i inne rodzaje broni, których dotychczas nie używali, to Rosjanie oficjalnie - dla rozdzielenia walczących stron - wkraczają na Ukrainę również z Krymu i Białorusi!

- USA i NATO wydają deklaracje o tym, że Ukraińców nie pozostawią samych i przerzucają wojska do Polski, Rumunii i krajów nadbałtyckich, a ich flota blokuje cieśniny duńskie na Bałtyku i tureckie na Morzu Czarnym!

- Na Morzu Czarnym dochodzi do pierwszych konfliktów zbrojnych pomiędzy okrętami rosyjskimi i głównie tureckimi!

- Rosjanie wkraczają z Abchazji i Osetii południowej do Gruzji i maszerują na Tbilisi.

Na prośbę rządu gruzińskiego wojska tureckie jako wojska NATO wkraczają również do Gruzji!

- Na północy w krajach nadbałtyckich Rosja organizuje swoją V kolumnę gdzie tzw:'zielone ludziki" zdobywają niektóre budynki rządowe i administracyjne, a także rejony zamieszkałe w większości przez Rosjan!

Równocześnie wojska rosyjskie przekraczają granicę z Estonią i zdobywają rosyjskojęzyczną Narwę - dochodzi też do ostrzałów terenów przygranicznych Polski i Litwy z obwodu Kaliningradzkiego.

- W takiej sytuacji NATO po wielu ostrzeżeniach decyduje się na konfrontację konwencjonalną z Rosją!

USA, W Brytania i Francja ostrzegają oficjalnie Rosję - jako kraje posiadające broń nuklearną - przed użyciem przez Rosję w jakiejkolwiek formie broni jądrowej grążąc jej natychmiastowym totalnym kontr uderzeniem na wszystkie większe miasta i okręgi przemysłowe, a także wyrzutnie rakiet magazyny wojskowe itp itd.

Rosja przemilcza to ostrzeżenie, ale kontynuuje wojnę na Ukrainie w krajach nadbałtyckich i przeciwko Turcji

Flota i lotnictwo rosyjskie odnoszą wielki sukces przechwytując tureckie cieśniny czarnomorskie.

- USA aby nie prowokować zbytnio Rosji wspomagają wojska NATO w formie blokad floty rosyjskiej, bombardowań lotniczych wybranych punktów itd itp.

Wojska lądowe NATO złożone są głównie z wojsk; angielskich, niemieckich, rumuńskich i polskich a także dodatkowo ukraińskich i gruzińskich!

- Dochodzi do pierwszej wielkiej klęski Rosjan w cieśninach tureckich w bitwie z flotą sprzymierzonych, oraz drugiej wielkiej klęski tym razem w bitwie lądowej gdzieś nad rzeką Dniepr!

Równocześnie interwencja NATO się rozszerza bo po raz pierwszy amerykańska piechota morska wysadza desanty na plażach krajów nadbałtyckich, mierzejach wiślanej i kurońskiej oraz na wybrzeżu Abchazji!

- Po tych klęskach Rosja zaczyna grozić "ograniczonym użyciem" broni nuklearnej!

Skończyło by się to na pewno rozpoczęciem nuklearnej III wojny światowej gdyby nie mocna reakcja Chin, której Rosja się w ogóle ma nie spodziewać!

- Chiny ogłaszają mobilizację i ich 'hybrydowe wojska"pojawiają się po rosyjskiej stronie granicy przekraczając rzeki Amur i Ussuri.

Równocześnie Amerykanie i Japończycy wysadzają na częściowo bezludnych wyspach Kurylskich, a także pustych terenach Kamczatki swoje wojska!

- Na Kremlu dochodzi do przewrotu pałacowego i wojskowego, równocześnie w przeżywającej kryzys gospodarczy Rosji wybuchają bunty społeczne i narodowościowe!

W wielu miastach wybuchają tlące się już od pewnego czasu bunty społeczne i narodowościowe, w tym ludności muzułmańskiej głównie Czeczenów i Tatarów!

Na prośbę nowych władców Rosji dochodzi do podpisania traktatów rozejmowych w Warszawie z NATO i Chabarowsku z Chinami, Japonią i USA!!!

- Na podstawie tych traktatów Rosja ponosi straty terytorialne - nieduże, ale bardzo znaczące na rzecz państw z nią graniczących!

Równocześnie niektóre republiki autonomiczne ogłaszają swoją niepodległość np; Czeczenia, Tatarstan, Tuwa, zaś Syberia i Daleki Wschód otrzymują na własne żądanie szeroką autonomię w ramach Federacji Rosyjskiej.

Krym nie wraca do Ukrainy, ale zostaje niezależną republiką pod kontrolą organizacji międzynarodowych.

Rosja otrzymuje tam pewne prawa m.innymi pozwolenie na stacjonowanie w Sewastopolu w ograniczonym zakresie swojej floty. Na zachodniej Ukrainie i Białorusi, a także wschodniej części obwodu kaliningradzkiego NATO reprezentowane jest już tylko przez wojska polskie, a w Mołdawii przez wojska rumuńskie!

To zwycięstwo NATO nad Rosją ma być jego już ostatnim sukcesem, bo nie długo po nim ma się on całkowicie rozpaść!!!

Bardzo niebezpieczny konflikt zbrojny NATO - Rosja ma być tylko "przedsmakiem"tego co się stanie zaledwie kilka - kilkanaście lat później ,a mianowicie Wielkim Globalnym Konfliktem zwanym III Wojną Światową rozpętaną przez Kalifat Wielkiego Talibanu i jego przywódcę Kalifa Mahdiego nazwanego przez M Nostradamusa III Antychrystem!!!

Jak pisze M Nostradamus krótka bo trwająca około miesiąca do trzech (w zależności od tego jak ją się będzie liczyć) ograniczona konwencjonalna wojna NATO-ROSJA będzie traktowana przez media i polityków – NIESŁUSZNIE - jako III wojna światowa - I TO WŁAŚNIE ZMYLI CZUJNOŚĆ ŚWIATA!!!

Chiny, czyli"Czerwony Smok" - jak pisze dalej jasnowidz -uratuje pokój światowy jeszcze na parę, paręnaście lat, bo gdyby nie jego niespodziewana dla wszystkich interwencja po stronie zachodu to do nuklearnej III wojny światowej na pewno by doszło!!!

Prawdziwy totalny konflikt wywołany przez Imperium Islamskie nastąpi nieco później i będzie trwał 27 lat pochłaniając 2/3 populacji ludzkiej - jak nigdy przedtem i potem-pisze M Nostradamus!!!

Czy to tak będzie mniej więcej wyglądać jak to tu opisuję !?
Zobaczymy!!!
Myślę, że co najmniej na 50 % chyba tak!

I jeszcze jedna ważna rzecz!

Jak wspomina M Nostradamus kraje zachodnie i Rosja tak się zaangażują w ten "ukraiński" konflikt, że zupełnie oddadzą pola muzułmanom i to zarówno tym na Bliskim Wschodzie; ISIL jak i tym na Środkowym Wschodzie, czyli talibom afgańskim i pakistańskim!!!
Możliwe, że w tym właśnie czasie powstanie Wielki Taliban i objawi nam się Kalif Mahdi, czyli przyszły III Antychryst!!!

Pozdrawiam:
Atraktor

Ostatnio edytowany przez Moogi (2018-03-06 09:51:00)

39

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

Przypominam jeden z wpisów Pana Atraktora – w którym po raz kolejny występuje fragment dotyczący – przyszłych wydarzeń na Mazurach i nie tylko.

Niestety nadal są to tyko pojedyncze zdania w tym temacie – uzupełniają one wcześniejsze wpisy.
Pozastawiają jednak nadal wiele znaków zapytania.

Dlatego wcześniej pisałem, że jest to kolejny tekst – poświęcony uważnym czytelnikom.

Mam też świadomość tego, że nie jest to łatwy temat. Dlatego tak mało informacji.
Może doczekamy się kiedyś więcej informacji w tym temacie. Pozostaje nam tylko cierpliwość.

Możemy również szukać w wpisach Pana Atraktora więcej szczegółów.

Po nitce do kłębka !


Atraktor  01 sie 2014, o 13:02 napisał/a:

wojtek20 napisał(a):
Następne dwie dzielnice 1,2 milionowego Doniecka - największego miasta Donbasu-wyzwolone!!!
1) Skoro jest tak dobrze, wojska ukraińskie odnoszą zwycięstwa - to dlaczego jest tak źle.
Strony separatystów czy nowo rosyjskie są pełne zdjęć poległych żołnierzy ukraińskich czy ofiar ludności cywilnej.
2) Na Ukrainie wprowadzono podatek wojenny.
3) W polskich mediach nie znajdziesz rzetelnej i aktualnej informacji o sytuacji frontu ukraińskiego.


Atraktor napisał(a):
Witam:

Zawierzaj więc dalej Putinowi i podporządkowanym mu mediom, które kreują zmanipulowaną propagandę na potrzeby polityczne mocarstwa rosyjskiego i jego autokratycznej władzy, a nie niezależnym mediom w krajach demokratycznych w tym w Polsce!

Podobnie było np. w czasie II wojny światowej, kiedy to wielu ludzi (również w Polsce) bardziej zawierzało propagandzie medialnej Hitlera i Stalina niż informacjom mediów zachodnich!

Putin - taki sam dyktator jak oni prowadzi podobną fałszywkę propagandową - już o tym nie raz pisałem!

Rosyjskie zdjęcia publikowane w internecie też są fabrykowane - już było to nie raz udowadniane przez niezależne media.

A więc ufaj dalej rosyjskim mediom, ale nie wmawiaj rozsądnie myślącym ludziom, że Rosjanie to rzetelni informatorzy np; do dzisiaj odnośnie tzw: sprawy katyńskiej, czy wielu innych dawnych i obecnych wydarzeń historycznych!

Poza tym;

Ukraina to kraj biedny, który - niezależnie od naszych narodowych antypatii - został brutalnie zaatakowany przez mocarstwo rosyjskie i musi podejmować jakieś decyzje, aby się bronić dlatego też tamtejszy rząd wprowadził podatek wojenny i częściową mobilizację - aby ratować niepodległość i integralność terytorialną państwa!

Dziwisz się temu?

A co myślisz, że Polska zachowywała by się inaczej niż Ukraina jakby Rosjanie z obwodu kaliningradzkiego wysyłali do naszych miast i osiedli zw: "zielonych ludzików" zajmowali kolejne miasta i miejscowości na naszych Mazurach i Warmii, a z zagranicy ze swojego terytorium ostrzeliwali by nas z; Gradów, dział i czołgów, oraz naruszali by bez przerwy naszą przestrzeń powietrzną?

Z przepowiedni M Nostradamusa wynika, że podobna sytuacja przed wojną domową w Rosji wyniknie właśnie m. innymi na naszych Mazurach, które przez Rosjan zostaną w podobny sposób zaatakowane po którym cały obwód kaliningradzki wraz z Królewcem zostanie przyłączony do Polski.

TE OBECNE WALKI NA UKRAINIE TO WŁAŚNIE POCZĄTEK TZW: DEKADY SUPERTERRORYZMU PAŃSTWOWEGO POPRZEDZAJĄCEGO III WOJNĘ ŚWIATOWĄ O KTOREJ TAK DUŻO PISAŁ M NOSTRADAMUS.

ROSJA ZOSTAŁA TWÓRCĄ TEGO ŚWIATOWEGO PAŃSTWOWEGO SYPERTERRORYZMU - WŁAŚNIE W TEJ CHWILI I TO NA NASZYCH OCZACH!!!

Więc jeżeli dożyjesz tej chwili (inwazji na Mazury) to przypomnij sobie właśnie te obecne wydarzenia rozgrywane przez Putina i jego zbójecką ekipę na Ukrainie; na Krymie i w Donbasie!

A to, że na Krymie i Donbasie mieszka ludność rosyjskojęzyczna to nie jest żaden powód do agresji na integralność terytorialną i niepodległość ukraińskiego państwa!

To jest bardzo niebezpieczne rozumowanie!

Np. ewentualny dyktator USA może z takiego powodu zaatakować sąsiednią Kanadę, Francja -Belgię i Szwajcarię, Niemcy - Austrię i Szwajcarię, Meksyk - małe republiki środkowo - amerykańskie itd itp.
Pamiętaj - każdy Dyktator czy Autokrata znajdzie sobie jakiś powód, aby zająć część terytorium sąsiedniego państwa, czy nawet cały kraj - takich przykładów było i jest w historii bardzo dużo!

Przypomnij sobie choćby niedawne zajęcie niepodległego Kuwejtu przez Irak Husajna!

Nie zapominaj o tym, że Polska też niejednokrotnie była atakowana przez swoich sąsiadów pod byle jakim pretekstem, który zawsze sobie znajdzie każdy polityczny zbrodniarz!

Pozdrawiam;

Atraktor

Ostatnio edytowany przez Moogi (2018-03-06 09:53:45)

40

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

Przypominam jeszcze jeden wpis Pana Atraktora.

W tym wpisie mamy również spojrzenie na naszą polską historię. Powstał jaka polemika z użytkownikami forum na którym swoje wpisy zamieszczał Pan Atraktor.

Po raz kolejny mamy w nim wskazanie na przełomowość wydarzeń na Ukrainie.

Pan Atraktor w taki sam sposób jak opisują przepowiednie Nostradamusa – opisuje ciąg i splot wydarzeń w długim czasie. Pokazując początki oraz końcowy efekt wszystkich wydarzeń.Atraktor 4 maja 2014, o 17:22 napisał/a:

Witam:

Czytając tu niektóre teksty, zauważyłem że w dalszym ciągu wiele piszących tu osób wprost pieje z zachwytu nad polityką 'wielkiej' słowiańskiej Rosji i jej "cara" Władimira Władimirowicza Putina!

Jego antyzachodnią militarystyczną polityką bardzo niebezpieczną dla przyszłości Polski i narodu polskiego nie chcą uparcie zauważać, bo nie wyciągnęli żadnych wniosków z historii!

Polska została faktycznie podporządkowana Rosji już przez Piotra I Wielkiego zwycięzcę III wielkiej wojny północnej ze Szwecją, która zakończyła się w roku 1721.

Ten budowniczy Sankt Petersburga i twórca nowoczesnej - jak na owe czasy Rosji - w czasie tej wielkiej wojny całkowicie podporządkował sobie Rzeczpospolitą Obojga Narodów!

Sejm niemy z roku 1717 roku za panowania Augusta II Mocnego, który dążył do ściślejszego powiązania Rzeczypospolitej Obojga Narodów z Elektoratem Saksonii- był tam dziedzicznym władcą, elektorem-odbył się pod ogromnym wpływem Carstwa Rosyjskiego, a August II dążył do zmniejszenia jej ingerencji w sprawy Rzeczypospolitej.

Po wprowadzeniu wojsk saskich na tereny Polski, część szlachty (wspierana przez Rosję zareagowała zawiązaniem w listopadzie 1715 roku konfederacji tarnogrodzkiej, czego skutkiem była w Polsce krwawa wojna domowa.

Król, wraz ze szlachtą, w celu rozwiązania konfliktu, zwrócił się do cara Rosji, Piotra I.

Skutkiem tego było wkroczenie wojsk rosyjskich na teren Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz układ między królem a szlachtą zawarty 3 listopada 1716 roku w Warszawie przy mediacji posła rosyjskiego Grzegorza Dołgorukiego, zatwierdzony później na jednodniowym sejmie, zwanym później niemym.

Z powodu obaw przed jego zerwaniem nikomu oprócz przewodniczącego obradom marszałka Stanisława Ledóchowskiego oraz odczytujących nowe uchwały posłów nie wolno było się odzywać.

Wbrew powtarzanym w historiografii poglądom, Piotr I nie był gwarantem traktatu warszawskiego, do czego nie dopuścili król i konfederaci.

Natomiast 17 lutego 1720 car zawarł w Poczdamie układ z królem pruskim Fryderykiem Wilhelmem, przewidujący wzajemną gwarancję dotychczasowego ustroju Rzeczypospolitej, w tym liberum veto i wolną elekcję.

De facto więc Rzeczpospolita stała się protektoratem carskim-, a de iure uchwalił to Sejm tzw: Repninowski (1767-1768) - co widoczne było zwłaszcza w czasie elekcji 1733 kiedy wojska carskie narzuciły Polsce jako króla Augusta III oraz w roku 1764 w podobnym stylu Stanisława Augusta Poniatowskiego!

To ambasador Rosji Nikołaj Repnin był właściwie władcą Polski jako namiestnik Imperium rosyjskiego!

Tak więc Polska już od roku 1720 była krajem zniewolonym i praktycznie rządzonym przez Rosję, a nie od III rozbioru, czyli od roku 1795 kiedy to całkowicie zniknęła z mapy politycznej świata!!!

Polska była więc krajem podporządkowanym Rosji i przez nią całkowicie ubezwłasnowolnionym od roku 1720, aż do roku 1989 z małą 21 letnią przerwą w latach 1918-1939!

Czyli ta niewola rosyjska trwała prawie trzy wieki ,wiek; XVIII, XIX i XX!!!

Dla mnie ci miłośnicy słowiańskiej Rosji to albo głupcy, albo zdrajcy Ojczyzny - innego wytłumaczenia nie ma!!!

To nie Ukraina i banderowcy (2 do 3 procent Ukraińców) gnębili Polskę i Polaków przez prawie trzy wieki tylko imperialna Rosja i rosyjsko - sowiecki imperializm!!!

I wreszcie jaka przyszłość czeka Ukrainę!?

Pisałem już na ten temat nie raz, ale nie wszyscy to przyjmują – pomimo, że różnych argumentów jest wiele - one jednak nie do wszystkich docierają!

A więc powiem tylko jedno - czas pokaże kto ma rację, a on nie jest rychliwy!

Weźmy dla przykładu obecne wydarzenia na Ukrainie!

Niektórzy uważają, że wymienione tu przeze mnie ,czy inne osoby przepowiednie dotyczące przyszłości Ukrainy się nie spełniły, bo już oni widzą, że Putin Ukrainę zajmie i zrobi z nią co co będzie chciał!

Otóż każda przepowiednia M Nostradamusa to nie jest przepowiednia, która opisuje jedno wydarzenie w konkretnym czasie tylko ciąg i splot wydarzeń nawet w długim bo kilkuletnim lub dłuższym procesie!!!

Co obecnie wiemy o Ukrainie!

Ano to, że toczą się tam walki rządu kijowskiego wspieranego przez Zachód z rebeliantami wspieranymi przez Rosję.

Skoro więc tak dużo przepowiedni M Nostradamus napisał o przyszłej - a właściwie jak widzimy teraz obecnej Scytii, czyli Ukrainie - to znaczy, że wydarzenia, które tam zachodzą będą miały ogromny wpływ na losy; Europy i Świata, a największe, bo to też wynika z tychże przepowiedni dla przyszłości; POLSKI, ROSJI i samej UKRAINY i o tym pamiętajmy!

Walki w Scytii, czyli na Ukrainie, będą bardzo długie i coraz krwawże jak napisał nam jasnowidz M Nostradamus i zakończą się w końcowym etapie podziałem tego kraju, którego największa część wraz z Kijowem i Odessą przypadnie Polsce!!!

Ale ile te krwawe wydarzenia będą na Ukrainie jeszcze trwały tego zapewne nikt nie wie, bo może pół roku, może rok, może dwa, a może nawet i trzy lata!!!

Bądźmy więc cierpliwi!

Ja wierzę w to, że jasnowidz napisał prawdę, która - już to przecież widać powoli się sprawdza!

Np. armia ukraińska zdobyła Kramatorsk, a następnie w nocy go opuściła i separatyści powtórnie zajęli swoje pozycje.

Co to dowodzi?

Otóż dowodzi to tym, że te rosyjskojęzyczne ziemie nie wrócą już do Ukrainy dlatego, że wojska ukraińskie nie są przez tamtejszą miejscową ludność traktowane jak swoje!

I tak to będzie się odbywać za każdym razem!

Po wielkim starciu Zachodu z Rosją nastąpi jakaś federalizacja trzech części Ukrainy - o czym pisałem - a następnie jej podział w wyniku którego część zachodnia i centralna wraz z Kijowem, Czerkasami i Odessą połączy się w konfederacji z Polską, o tym przecież nie mówią tylko przepowiednie M Nostradamusa, ale także wiele innych np; Vernyhory itd.

Nie nastąpi to jednak od razu, bo - tak jak już nie raz pisałem - stanie się to na przestrzeni kilku najbliższych lat, ale na pewno nie później jak do roku 2020 - jestem tego pewien!!!

Dużo różnych w tym uznanych religijnych przepowiedni mówi też o przyszłości Rosji!

I prawie wszystkie mówią one o tym, że w wieku XXI (pierwszej połowie) Rosja przeżyje wielki kryzys spowodowany wojną na Ukrainie, nowym oszustwem władców (może dotyczy to Putina), rewolucją i krwawą wojną domową,oraz najazdem chińskim!

To, że Chiny teraz współpracują w wielu dziedzinach z Rosją to nie znaczy przecież, że tak będzie ciągle, bo jest już wiele oznak tego, że ta współpraca się załamuje!

Przypominam jeszcze raz, że ta współpraca Chin z Rosją skończy się ostatecznie kiedy USA dogadają się z tzw; "Czerwonym Smokiem" w sprawie Tajwanu i Korei - a to w końcu przed wybuchem III wojny światowej też nastąpi, bo o tym też przecież napisał M Nostradamus i zresztą nie tylko on!

Wiele też osób nie potrafi łączyć ze sobą pewnych wydarzeń. Zwraca uwagę na głośne, ale nie istotne zdarzenia np jeśli chodzi o Ukrainę.

Otóż to co stało się w Odessie w/g mnie nie jest istotne, ale już to, że Ukraińcy najpierw zdobywają jakieś miasto – Krematorsk -, a później go oddają, bo rząd kijowski nie ma możliwości ustanowienia w nim swoich władz cywilnych jest to już bardzo istotne -, bo w takim razie po co takie miasta w ogóle zdobywać?

Widzę, że ta gra Zachodu z Rosją o Ukrainę to już tylko walka o rozgraniczenie wpływów, to znaczy kto zdobędzie więcej terenów i jeszcze na dodatek jakich!

Czy zwróciliście uwagę na wypowiedź jednego z przywódców rzymskokatolickiej, bawarskiej partii CSU, siostrzanej partii A Merkel protestanckiej CDU?

Otóż ten facet powiedział, że Rosja ma prawo do Krymu!

Dlaczego?

Niemcy, a szczególnie bardzo antypolska (są tam główne siedziby prawie wszystkich ziomkostw niemieckich wypędzonych)Bawaria, pomimo, że katolicka liczy na powtórne przyłączenie polskich ziem odzyskanych, oraz Królewca, który putinowcy chętnie by oddali - jest szereg wypowiedzi w tej sprawie polityków rosyjskich i to nie tylko Pieskowa, czy Żyrinowskiego, bo i sam Putin takie sugestie wyrażał.

Ta geopolityka w tej części Europy jawna i skryta nie sprzyja Polsce!

Polsce nie jest po drodze i nigdy nie było ani z Niemcami, ani z Rosją!

Tylko utrzymanie obecnych granic Polski na zachodzie i przywrócenie stanu posiadania na wschodzie to znaczy włączenie do naszego państwa jak największych części Ukrainy i Białorusi pozwoli Polsce na budowę jej przyszłej wielkości!

A teraz właśnie dla Polski wybiła wielka chwila!!!

Pierwszą wielką chwilą był rok 1918 - odzyskanie przez Polskę niepodległości, która w 1939 została przez błędną politykę sanacji zmarnowana!

Drugą chwilą był rok 1989, to znaczy uwolnienie się od Rosji w tym wycofanie w roku 1993 ich wojsk z naszego terytorium!

Teraz mamy trzecią wielką chwilę, która odnowi nasze władztwo na wschodzie i to nie tylko na Ukrainie, ale i na Białorusi, bo ostatnio Łukaszenka stawia Putinowi opory, a ten najprawdopodobniej za chwilę będzie się go chciał pozbyć!

Obserwujmy to wszystko!

Naprawdę to co się teraz dzieje na Ukrainie, a nie za daleko będzie się działo na Białorusi to są bardzo ważne dla przyszłości naszego kraju chwile!

No i wreszcie Rosja!

Dla mnie zaczyna się już jej powolny upadek!

Zobaczycie, że Ukraina będzie dla Rosji Putina i jego następców takim samym dramatycznym przypadkiem jak Afganistan dla Związku Sowieckiego Breżniewa i jego następców!!!

O tragicznej przyszłości Rosji nie pisał tylko M Nostradamus czy Rasputin, ale i inne postaci np. Alois Irlmaier!

Alois Irlmaier (1895-1959) z Freilassing (Bawaria) zdobył sławę jako różdżkarz i jasnowidz.

Mówiono, że często pomagał policji w rozwiązywaniu zagadek kryminalnych, a w czasie II wojny światowej poprawnie przewidywał, gdzie spadną alianckie bomby. Po 1945 r. pomagał z kolei w odnajdywaniu zaginionych żołnierzy Wehrmachtu. Irlmaier miewał także nietypowe wizje odnośnie losów świata. Nietypowe, bo w większości związane z wybuchem III wojny światowej.

"Do okien i drzwi Bawarczyków będą zaglądać dziwni żołnierze. Ze wschodu nadejdzie ich "czarna kolumna". Wszystko działo się będzie szybko. […] Jadą czołgi, a ci, którzy nimi kierują są pokryci śmiercią. Tam gdzie się pojawią nie ma nic - ani drzew, ani ptaków, kwiatów, zwierząt czy trawy. Sama ziemia.
Jest tam też długa linia. Żołnierze ze wschodu nie mogą przejść na zachód ani odwrotnie. Wiatr nawiewa od wschodu śmiercionośną chmurę. Nagle wschodnie armie upadają. Rzucają wszystko i uciekają na północ, ale stamtąd nie wracają. Nad Renem wszystko będzie miało swój finał. Będzie tak wielu zabitych… Tysiące poczerniałych ciał.

(M Nostradamus napisał w swojej przepowiedni o wielkiej bitwie Henryka Szczęśliwego z Mahdim pod Ulm w Bawari przez którą płynie Ren).

W Rosji (pisał Irlmaier) wybuchnie nowa rewolucja i wojna domowa. Trupów będzie tak wiele, że będą uprzątać je z ulic. […] Widzę czerwoną masę i żółte twarze. Widzę wielkie rozruchy, przerażającą masakrę i rabunek. Śpiewają jakąś wschodnią pieśń i palą świece przed obrazem Maryi" – mówił.

Irlmaier wyjaśniał, że sceny z przyszłości przelatywały przez jego głowę niczym klatki filmu.

Niestety nie był pewien, kiedy dojdzie do wielkiego konfliktu: "Przed wybuchem wojny będzie bardzo urodzajny rok. Potem, po morderstwie […] polityka, wojna wybuchnie nagle, w nocy. Widzę tylko kurz i cyfry ‘8’ i ‘9’. Nie wiem, co one oznaczają…" - wyjaśniał.

Wszystkie przepowiednie mówią o tragicznym losie Rosji, o jej upadku, oraz o wzroście - głównie jej kosztem znaczenia i potęgi Polski!!!

Krym, Donbas, a nawet Rostów nad Donem, Kubań, Smoleńszczyznę itd mają dla Polski zdobyć już dywizje Generała Dyktatora!

Rok 2014 to początek świetlanej drogi Polski do Wielkiej Przyszłości - niedługo zaczniecie się o tym sami przekonywać!!!

Pozdrawiam;

Atraktor

Ostatnio edytowany przez Moogi (2018-03-06 09:56:05)