Temat: Koniec Świata i III Wojna Światowa

Na portalu moje wiadomości są rozrzucone , więc postanowiłem zebrać je do kupy i dlatego jest ta strona. Część wiadomości była pisana wcześniej , po nowych faktach data potopu się trochę zmieniła.


                                K O N I E C    Ś W I A T A    5000 - 6000

                                katastrofa  POTOP         2030 - 2040

Data potopu w nagłówku była napisana wcześniej , kiedy nie znałem wszystkich informacji. W dalszej części data potopu się zmieni ze względu na poznane wiadomości.


     Jedyną prawdziwą informację na temat KOŃCA ŚWIATA przedstawia BIBLIA. Do odczytania tych informacji potrzebne jest tylko logiczne myślenie i przeanalizowanie zapisanych tam informacji. Informacje te zapisane są w STARYM TESTAMENCIE we snach Daniela oraz w NOWYM TESTAMENCIE w Apokalipsie.
     Oba fragmenty opisują historię Ziemi w różnych okresach czasowych. W obu fragmentach wspólne jest tylko to że okresy kończą się panowaniem Boga. We śnie Daniela jest nim SYN CZŁOWIECZY. Podstawą zrozumienia tych fragmentów jest odgadnięcie okresów przypisanych tym wydarzeniom. Co do Snu Daniela byłyby z tym pewne kłopoty ponieważ znamy koniec wydarzeń a nie zmamy ich początku. Natomiast w pieczęciach znamy początek wydarzenia oraz koniec.Dlatego też na początku skupię się na Apokalipsie i fragmencie OTWARCIE PIECZĘCI.
      Na początek zajrzyjmy do fragmentu w OBJAWIENIU ŚW.JANA 5 werset 2,  pod tytułem " Wizja Baranka Bożego ". Pisze w nim:

2  Widziałem też anioła potężnego, który wołał głosem donośnym: Któż jest godny otworzyć księgę i zerwać jej pieczęcie ?
3  I nikt w niebie ani na ziemi , ani pod ziemią nie mógł otworzyć księgi ani do niej wejrzeć.
4  I płakałem bardzo , że nie znalazł się nikt godny otworzyć księgę ani do niej wejrzeć.
5  A jeden ze starców rzecze do mnie: Nie płacz ! Zwyciężył lew z pokolenia Judy , korzeń Dawidowy, i może otworzyć księgę , i zarwać siedem jej pieczęci.

      Ten fragment mówi nam , że otwarciem pieczęci jest narodzenie Chrystusa. Gdyż od tego czasu należy liczyć początkowy okres tych pieczęci. To teraz przejdzmy do tych pieczęci.

OBJAWIENIE ŚW. JANA 6 tytuł to : Otwarcie pieczęci.

1   I widziałem , jak Baranek zdjął pierwszą z siedmiu pieczęci
      i usłyszałem głos jednej z czterech postaci , donośny jak grzmot,
      mówiący : Chodź !

2   I widziałem , a oto biały koń ,ten zaś ,który siedział na nim,                 
     miał łuk , a dano mu koronę , i wyruszył jako zwycięzca
     aby dalej zwyciężać.

3   A gdy zdjął drugą pieczęć ,usłyszałem , jak druga postać mówiła :Chodź !

4   I wyszedł drugi koń , barwy ognistej ,a temu ,który siedział na nim,
      dano moc zakłócić pokój na Ziemi , tak by mieszkańcy jej zabijali się
      nawzajem; i dano mu wielki miecz.

5   A gdy zdjął trzecią pieczęć , usłyszałem, jak trzecia postać mówiła :chodź !
      I widziałem , a oto kary koń ,ten zaś , który siedział na nim
        miał wagę w ręce swojej.

6   I usłyszałem , jakby głos pośród czterech postaci mówił :
     Miarka pszenicy za denara i trzy miarki jęczmienia za denara ;
     a oliwy i wina nie tykaj.

7   A gdy zdjął czwartą pieczęć, usłyszałem głos czwartej postaci,
     która mówiła : Chodź !

8   I widziałem , a oto siwy koń , a temu ,który na nim siedział,
     było na imię Śmierć , a piekło szło za nim: i dano im władzę
     nad czwartą częścią Ziemi ,by zabijali mieczem i głodem,
     i morem , i przez dzikie zwierzęta Ziemi.

9   A gdy zdjął piątą pieczęć , widziałem poniżej ołtarza dusze zabitych
     dla Słowa Bożego i dla świadectwa , które złożyli.

10   I wołały donośnym głosem: Kiedyż , Panie Swięty i prawdziwy,
       rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach Ziemi ?

11   I dano każdemu z nich szatę białą ,i powiedziano im ,
      aby jeszcze odpoczęli przez krótki czas, aż się dopełni
      liczba współsług i braci ich , którzy mieli podobnie
      jak oni ponieść śmierć.

12   I widziałem , gdy zdjął szóstą pieczęć, że powstało trzęsienie Ziemi
       i Słońce pociemniało jak czarny wór, a cały księżyc poczerwieniał jak krew.

13   I gwiazdy niebieskie spadały na Ziemię , podobnie jak drzewo figowe
      zrzuca figi swoje , gdy wiatr gwałtowny nim potrząśnie:

14   I niebo znikło ,jak niknie zwój , który się zwija
      a wszystkie góry i wyspy ruszone zostały z miejsc swoich
   -------
   Głos siedmiu trąb 8

1   A gdy zdjął siódmą pieczęć,nastało w niebie milczenie
     na około pół godziny.

2   I widziałem siedmiu aniołów , którzy stoją przed Bogiem
     i dano im siedem trąb

Teraz postaramy się dowiedzieć jaki okres przypada na jedną pieczęć. Biblia wyjaśnia nam to we fragmencie Tysiącletnie królestwo
OBJAWIENIE ŚW. JANA 20 tytuł " Tysiacletnie królestwo"

1     I widziałem anioła zstępującego z nieba ,który miał klucz od otchłani i wielki łańcuch
      w swojej ręce.

2     I pochwycił smoka , węża starodawnego , którym jest diabeł i Szatan i związał go na
       tysiąc lat.

3     I wrzucił go do otchłani i zamknął ją i położył na nim pieczęć,aby już nie zwodził
       narodów ,aż się dopełni owych tysiąc lat .Potem musi być wypuszczony na krótki
       czas.

4     I widziałem trony , i usiedli na nich ci , którym dano prawo sądu ; widziałem też
      dusze tych ,którzy zostali święci za to , że składali świadectwo o Jezusie i głosili
      Słowo Boże , oraz tych , którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie
      przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją .Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez
      1000 lat.

5     Inni umarli nie ożyli , aż się dopełniło tysiąc lat .To jest pierwsze zmartwychwstanie.

6     Błogosławiony i święty ten , który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu ; nad
       nimi druga śmierć nie ma mocy , lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z
       nimi będą przez tysiąc lat.

Z tego fragmentu możemy domyślić się że jedna pieczęć może wynosić 1000 lat.To teraz musimy wyjaśnić co oznaczają te pieczęcie. Jak zauważymy w niektórych pieczęciach są konie. One przedstawiają nam pewien okres który ustaliliśmy na około 1000 lat. Po zatem każda pieczęć posiada swój symbol. I teraz postaram się wyjaśnić poszczególne symbole tych pieczęci.
Zacznijmy od pierwszej pieczęci. Symbolem tej pieczęci jest ŁUK. Aby nasza interpretacja była właściwa to właśnie w Biblii została wyjaśniona ta pieczęć abyśmy zrozumieli jak należy tłumaczyć tę pieczęć.Teraz przedstawię jej tłumaczenie:

  WYJAŚNIENIE DO PIERWSZEJ PIECZĘCI

       Jak zrozumieć pierwszą pieczęć ? Wytłumaczenie tej pieczęci pisze w Biblii w OBJAWIENIE ŚW.JANA 19 / 11 a tytuł to Tryumf Chrystusa

11      I widziałem niebo otwarte , a oto biały koń , a ten który na nim siedział,nazywa się
          Wierny i Prawdziwy , gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy.

12     Oczy zaś jego jak płomień ognia , a na głowie jego liczne diademy Imię swoje miał
         wypisane ,lecz nie znał go nikt, tylko on sam.

13      A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi, imię zaś jego brzmi Słowo Boże

A więc w pierwszej pieczęci chodzi o głoszenie słowa Bożego. Jeżeli symbolem mowy jest strzała, to ŁUK musi być symbolem głoszenia słowa Bożego.To tak jakby z łuku wypuszczać słowa.O innej interpretacji nie może być mowy , ponieważ to Biblia podpowiada nam jak zrozumieć tę pieczęć. Okres na który ona wypada to lata 0 - 1000. Taka też jest prawda, bo po śmierci Chrystusa przez 1000 lat było głoszone słowo Boże i temu nie można zaprzeczyć.

Przejdżmy teraz do pieczęci drugiej. Symbolem tej pieczęci jest WIELKI MIECZ. Inne słowa tej pieczęci dobitnie dowodzą że chodzi o okres wojen światowych. Pierwszą wojnę światową zapoczątkował  Czyngis-chan w latach 1200, nie wspomnę o innych wojnach tego tysiąclecia. Ostatnią wojną ma być III wojna światowa. A okres który na nie przypada w Biblii to lata 1000 - 2000. Czyli III wojna światowa będzie niebawem , ale o tym napiszę potem.

Teraz opiszę pieczęć trzecią. Zwróćcie szczególną uwagę na symbole tej pieczęci bo są bardzo ważne. Tymi symbolami są : WAGA to symbol sprawiedliwości. Miarka pszenicy za denara i trzy miarki jęczmienia za denara oznaczają nam że żywność będzie tania . Jeśli przyjmiemy że denar jest walutą do wymiany za towar to faktycznie żywność będzie bardzo tania, bo mniejszą walutą od denara byłoby oddawanie towaru za darmo. Po zatem w KSIĘDZE IZAJASZA 28 werset 17 - pisze " I uczynię prawo miarą , a sprawiedliwość wagą ". Następnymi symbolami tej pieczęci jest OLIWA i WINO. Są to symbole namaszczenia i wiary. A słowa mówiące aby tych rzeczy nie tykać może oznaczać iż będą one świętością. A więc trzecia pieczęć będzie okresem dobrego prawa , dobrobytu i świętości.
Wcześniej przedstawiłem jedną z pieczęci na podstawie której określiłem okres dla każdej pieczęci a jest nią TYSIĄCLETNIE KRÓLESTWO. I właśnie ono pasuje do pieczęci 3 , a zakres lat który przypada na trzecią pieczęć to 2000 - 3000. W tej pieczęci Szatan zostanie związany na 1000 lat. No bo jak to by było gdyby królował Chrystus a Szatan mu przeszkadzał ? Po zatem skoro są ludzie to i jest Szatan. A skoro Szatan ma być związany to , to oznacza ,że w nadchodzącej III wojnie światowej oraz potopie musi zginąć bardzo dużo ludzi aby przez 1000 lat mógł być spokój na Ziemi. O potopie napiszę potem. Natomiast związanie Szatana na 1000 lat a potem wypuszczenie oznacza że końca świata jeszcze nie będzie. Bo jak ludzie się rozmnożą to i Szatan pojawi się na Ziemi.

Symbolami czwartej pieczęci są SMIERĆ , PIEKŁO , MIECZ , GŁÓD ,MÓR. A więc Szatan zostaje wypuszczony i ludzie znowu zaczynają źle postępować. Zaczynają się wojny . Wiara w pieniądz zaczyna narastać , są zarazy , są też wielkie susze oraz kataklizmy których symbolem są ZWIERZĘTA ZIEMI takie jak huragany , powodzie, wybuchy wulkanów , trzęsienia ziemi ,itp.
Pomimo że Szatan zostanie wypuszczony to jeszcze nie będzie rządził ale będzie przygotowywał się do rządów.Okres lat przypadający na tę pieczęć to 3000 - 4000

Piąta pieczęć jest pieczęcią rządów Szatana. W tym czasie pieniądz będzie Bogiem. Zacznie się tworzenie jednego rządu na Ziemi. W opisach tej pieczęci o tym mało jest powiedziane , ale inne przykłady które przedstawię potem , na to wskazują. Lata na to przypadające to 4000 - 5000

Szósta pieczęć jest walką dobra ze złem. Szatan zostaje pokonany. Jak wcześniej napisałem , że dopuki jest Szatan to na Ziemi są ludzie. Tutaj Szatan zostanie pokonany , a to oznacza że Ziemia zostanie zniszczona a wraz z nią i ludzie. Okres kiedy to nastąpi to 5000 - 6000. To lata które napisane są na początku tego artykułu. W tym właśnie okresie nastąpi koniec świata , czyli zniszczenie Ziemi. O zniszczeniu Ziemi podają następujące fragmenty:

KSIĘGA IZAJASZA 10 / 23

23.   Gdyż, jak jest postanowione, Wszechmocny, Pan zastępów dokona zagłady na całej Ziemi.

KSIĘGA IZAJASZA 24

1    Oto Pan spustoszy Ziemię i zniszczy ją,

17  Groza i przepaść i pułapka na Ciebie, mieszkańcu Ziemi!
18  I będzie tak, że kto będzie uciekał przed okrzykiem grozy, wpadnie w przepaść a kto wyjdzie z przepaści, uwikła się w pułapkę, gdyż upusty w górze się otworzą, a Ziemia zadrży w posadach.
19  W bryły rozleci się Ziemia, w kawałki rozpadnie się Ziemia, zatrzęsie i zachwieje się Ziemia

KSIĘGA IZAJASZA 28 / 22

22  Teraz więc nie drwijcie, aby nie zacieśniły się wasze więzy , gdyż słyszałem od Wszechmogącego, Pana Zastępów, że postanowiona jest zagłada całej Ziemi.

To stanie się według Biblii w latach 5000-6000 zgodnie z PIECZĘCIAMI.

Siódma i ostatnia pieczęć to przygotowanie do rządów Bożych. Nastąpi sąd ostateczny Nowe Niebo i Nowa Ziemia. Życie na Ziemi zakończy się i zostanie utworzona nowa Ziemia na której będą żyli ludzie którzy na to zasłużyli życiem na obecnej Ziemi pod rządami Boga.

Teraz przedstawię drugi fragment w Biblii który mówi o dacie końca świata. Tym fragmentem jak wcześniej wspomniałem jest SEN DANIELA w starym testamencie. Ten fragment również opisuje dzieje do rządów Bożych ale trudniej jest znaleźć początek tego okresu. Wcześniej napisałem ,że do odszyfrowania potrzebne będzie logiczne myślenie. A więc zaczynamy. Skoro dwa fragmenty ( pieczęcie ) i ( sen Daniela ) kończą się tym samym okresem , to wystarczy oba fragmenty podstawić od końca i wszystko stanie się jasne. Na początek przedstawię ten fragment:

  KSIĘGA DANIELA 7. tytuł : " Sen Daniela o czterech zwierzętach i o Synu Człowieczym "

1    W pierwszym roku Belsazara , króla babilońskiego ,miał Daniel sen ,a to co widział ,
      leżąc na swoim łóżku , zaniepokoiło go.Potem spisał sen , a oto jego treść.

2    Ja Daniel miałem w nocy widzenie: Oto cztery wiatry niebieskie wzburzyły Wielkie
      Morze.

3     I cztery wielkie zwierzęta wychodziły z morza , każde inne.

4     Pierwsze było podobne do lwa i miało orle skrzydła. Gdy potem spojrzałem ,
       wyrwano jego skrzydła: wtedy podniosło się z ziemi i stanęło na dwóch nogach jak
       człowiek i dano mu ludzkie serce.

5      Potem pojawiło się inne , drugie zwierzę , podobne do niedźwiedzia; było ono
       podniesione tylko jedną stroną, a miało w paszczy między zębami trzy żebra , i
       powiedziano mu: Wstań , jedz dużo mięsa !

6     Potem spojrzałem , a oto pojawiło się inne , podobne do pantery; miało ono na
      grzbiecie cztery ptasie skrzydła  i cztery głowy miało to zwierzę , i dano mu władzę.

7     Potem spojrzałem i w widzeniu nocnym pojawiło się czwarte zwierzę, straszne i
      groźne , i nadzwyczaj silne; miało ono  potężne żelazne zęby: pożerało i miażdżyło a
      co pozostało , deptało swoimi nogami, było ono inne aniżeli wszystkie poprzednie
      zwierzęta, a miało dziesięć rogów.

8    Gdy uważnie przypatrywałem się  rogom , zaczął wyrastać między nimi inny , mały róg
      i trzy spośród poprzednich rogów zostały wyrwane.Na tym rogu były oczy ludzkie i
      usta , które mówiły zuchwałe słowa.

  ------------------

13     I widziałem w widzeniach nocnych: Oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś ,
        podobny do Syna Człowieczego:  doszedł do Sędziwego i stawiono go przed nim

14     I dano mu władzę i chwałę, i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody i
        języki  Jego władza  - władzą wieczną niezmienną jego królestwo - niezniszczalne

Teraz spróbujmy podstawić oba fragmenty od końca:

zakres dat               pieczęcie                             sen Daniela

6000 - ......................7 pieczęć - rządy Boże        Syn Człowieczy ( rządy Boże )
5000 - 6000..............6 pieczęć   koniec świata   4 zwierzę   inne niż pozostałe
4000 - 5000..............5 pieczęć                            3 zwierzę   pantera
3000 - 4000..............4 pieczęć                            2 zwierzę   niedźwiedź
2000 - 3000..............3 pieczęć                            1 zwierzę   lew z orlimi skrzydłami
1000 - 2000..............2 pieczęć                            Wzburzone wielkie morze
      0 - 1000..............1 pieczęć

      Według tego podstawienia dowiadujemy się iż przed trzecią pieczęcią a przed pierwszym zwierzęciem Daniel we śnie widział WZBURZONE WIELKIE MORZE. Te morze oznacza nadchodzący potop. Kiedy on nastąpi ? A więc potop nastąpi między drugą pieczęcią a trzecią. Ten potop będzie jak chrzest przed Tysiącletnim Królestwem Chrystusowym. Niektórzy mówią że Bóg obiecał , że przez potop podobny do potopu Noego , Ziemi nie zniszczy i dał znak tęczy. Tylko że Ci co tak mówią nie rozumieją kiedy powstaje tęcza. Za czasów Noego desz padał przez 40 dni. I tęcza powstaje podczas padania deszczu. Natomiast obecny potop będzie spowodowany trzęsieniem Ziemi , a więc nie może być mowy o tęczy. Bóg powiedział , że teraz zniszczy Ziemię przez ogień. I ta obietnica spełni się w latach 5000 - 6000 jak opisywałem wcześniej. Ale przed potopem ma być III wojna światowa , i właśnie o tym pisze także w Biblii , ale o tym napiszę potem.
      Jak widzimy ze Snu Daniela że jego sen rozpoczyna się od potopu. Po potopie nastąpią okresy w których to odpowiednie państwa będą wiodły prym na Ziemi. Pierwszym państwem będzie POLSKA , czego dowodzą  symbole: LEW z ORLIMI SKRZYDŁAMI. Ten symbol znajduje się w herbach polskich regionów i miast. Wyrwanie skrzydeł i stanie twardo na Ziemi to zbudowanie prawa na solidnych podstawach.O tym mówi również drugi symbol DANIE LUDZKIEGO SERCA , czyli rządy będą sprawiedliwe. Jeśli teraz porównamy to z trzecią pieczęcią gdzie symbolem jest WAGA to zrozumiemy że te fragmenty mówią o tym samym tylko trochę inaczej. A więc w tym okresie nastąpi 1000-letnie królestwo Chrystusowe i Szatan zostanie związany na 1000 lat.
     Następnym zwierzęciem jest NIEDŹWIEDŹ. To jest symbol państwa Rosyjskiego. W tym okresie Polska utraci prym na rzecz ROSJI. A że zwierzę było podniesione tylko jedną stroną to, to może oznaczać iż w czasie tego potopu część Rosji zostanie utracona. Trzy żebra w paszczy oznacza iż trzy państwa będą podległe Rosji. Natomiast jedz dużo mięsa może oznaczać to, że trzeba będzie przygotować się na ciężkie czasy. Chodzi tu o susze i głód. Szatan zostanie wypuszczony zgodnie z pieczęciami.
Następnym zwierzęciem jest PANTERA. Mogą to być Chiny lub Indie. Cztery głowy i cztery skrzydła oznaczają cztery strony świata. A więc w tym czasie zacznie się tworzyć jeden rząd na Ziemi.
Czwarte zwierzę symbolizuje jeden rząd na Ziemi z mocą Szatana który będzie rządził na 10-ciu kontynentach o czym mówi nam siedem głów i dziesięć rogów. Czyli po potopie na Ziemi z siedmiu kontynentów powstanie 10 kontynentów. A że rząd będzie jeden , dlatego zwierzę będzie inne niż poprzednie.
Ostatnim znakiem we śnie daniela są rządy Syna Człowieczego czyli rządy Boże.

Z obu fragmentów ( pieczęcie i sen Daniela ) wynika że koniec świata będzie w latach 5000 - 6000.
Co do drugiej daty 2030 - 2040 która jest w nagłówku tego tematu , to można powiedzieć tyle , że o ile przepowiednie Malachiasza na temat papieży są prawdziwe to data może być przybliżona. W Biblii jest podany fragment który mówi nam co będzie się działo do potopu i trudno jest określić dokładną datę. Na początku opiszę ten fragment:

      Teraz chciałbym napisać o znakach mówiących a zbliżaniu się katastrofy.Mówi o tym fragment z Biblii w OBJAWIENIE ŚW. JANA 15 .Tytuł to : Wizja siedmiu czasz i plag.W tym wypadku nie opiszę tego fragmentu gdyż jest to wprowadzenie do SIEDMIU CZASZ I PLAG.Właściwe plagi zaczynają się od fragmentu 16-tego i od tego momentu będę wyjaśniał.

       Ze względu iż jest to trochę długi fragment ,więc postanowiłem że będę pisał najpierw fragment z Biblii przed którym będzie podany numer wersetu.Po nim będę wyjaśniał dany fragment.

16

1   I usłyszałem donośny głos mówiący ze świątyni do siedmiu aniołów:
     Idźcie i wylejcie siedem czasz gniewu Bożego na Ziemię.

2   I wyszedł pierwszy , i wylał swoją czaszę na Ziemię ; i pojawiły się
     złośliwe i odrażające wrzody na ludziach, mających znamię zwierzęcia
     i oddających pokłon jego posągowi

========= Ten fragment mówi nam iż ludzie będą za pieniądze zmieniać swoje ciało
          tutaj  chodzi o znamię zwierzęcia.Tym znamieniem jest liczba 666
          czyli pieniądz.W efekcie poprawek ciała wystąpią wrzody
          i to jest pierwszym znakiem zbliżania się katastrofy

3   A drugi wylał swoją czaszę na morze ; i przemieniło się w krew
     jakby z umarłego , i wszelkie stworzenie , żyjące w morzu , zginęło.

========= Ten fragment mówi nam iż nastąpią częste powodzie , gdzie spływająca
          woda do morza zabierze ze sobą różne trucizny oraz będą różne  katastrofy
           które zatrują wody w morzach przez co zginie w morzu wiele zwierząt.

4    A trzeci wylał czaszę swoją na rzeki i źródła wód ; i przemieniły się w krew

========= Ten fragment mówi , iż powodzie będą większe i w powodziach zginie dużo
          istot

8    A czwarty wylał czaszę swoją na słońce ; i dana mu została moc
      palenia ludzi żarem.

========= ten fragment mówi , iż nastąpią susze i temperatura wzrośnie
          co doprowadzi do klęsk głodowych , i drugiej fazy kryzysu
          oraz początku III wojny światowej.Ten znak powiązany jest z czaszą piątą.
          Czyli skutkiem piątej  czaszy będzie czwarta czasza.

10   A piąty wylał czaszę swoją na tron zwierzęcia i pogrążyło się królestwo
       jego w ciemnościach , i gryźli ludzie z bólu swoje języki.

========  Ten fragment jest skutkiem poprzedniego znaku i mówi iż nastanie
          powszechny głód. Ludzie nie będą mieli za co żyć.Tron zwierzęcia - to przenośnia
          do banków i ludzi bogatych. Czyli  nastąpi powszechne bankructwo.Gryźć z bólu
          języki to symbol biedy ,braku żywności.

12   A szósty wylał czaszę swoją na wielką rzekę Eufrat;
       i wyschła jej woda, aby można było przygotować
       drogę dla królów ze wschodu słońca.
   
======== Ten fragment mówi nam o końcowej fazie III wojny światowej o czym
          świadczy dalsza część w  Biblii o której nie napisałem.A mowa jest o miejscu
          ARMAGEDON.( rzeka Eufrat ) to w przenośni życie ludzkie.Czyli przetrwanie na
          Ziemi będzie zagrożone.Natomiast dalszy fragment mówi nam  iż jest wybrany kraj
          dla którego przygotowana jest przyszłość.
       
17   A siódmy wylał czaszę swoją w powietrze ; i rozległ się ze świątyni
       od tronu donośny głos mówiący ; Stało się.

18   I nastąpiły błyskawice i donośne grzmoty i wielkie trzęsienie Ziemi
       jakiego nie było ,odkąd człowiek istnieje na Ziemi;
       tak potężne było to trzęsienie.

========= Ten fragment mówi nam o początku kataklizmu.Zwróćcie uwagę iż
          katastrofa rozpocznie się od błyskawic co pisze w 18 wersecie.

Na koniec napiszę na temat symbolu liczby 666 , gdyż wyjaśnienie tej liczby jest również w Biblii.

ZROZUMIENIE SYMBOLU SZATANA

=============================

      Szatan to symbol złego postępowania człowieka.Natomiast liczba 666 jest symbolem bogactwa.
Wyjaśnienie liczby 666 jest w BIBLII.Nawet teksty w Biblii dowodzą tego iż cało zło człowieka w obecnych czasach będzie związane z pieniędzmi i bogactwem materialnym.Niżej podaję zrozumienie symbolu liczby 666

PIERWSZA KSIĘGA KRÓLEWSKA 10 / 14 ( ROCZNE DOCHODY SALOMONA )

14
Ilość złota , jakie napływało do Salomona w ciągu jednego roku,
wynosiła SZEŚĆSET SZEŚĆDZIESIĄT SZEŚĆ talentów.

-------------------

cytat z BIBLII .OBJAWIENIE ŚW. JANA 13 / 17

17
I że nikt nie może kupować ani sprzedawać,
jeżeli nie ma znamienia,
to jest imienia zwierzęcia
lub liczby jego imienia.

18
Tu potrzebna jest mądrość.
Kto ma rozum ,niech obliczy liczbę zwierzęcia ;
jest to bowiem liczba człowieka.
A liczba jego jest SZEŚĆSET SZEŚĆDZIESIĄT SZEŚĆ.

Pieniądze nie są złem , ale złe postępowanie człowieka po przez pieniądze.

Liczba 666 wzięła się z Biblii.Ktoś źle przetłumaczył tę liczbę.Wyraźnie widać że werset 17 mówi o człowieku posiadającym pieniądze a nie o jakimś SZATANIE. Natomiast w wersecie 14 celowo napisano tę liczbę aby można było zrozumieć czym jest liczba 666.Bo bogactwo Salomona zostało przedstawione właśnie w tej liczbie aby łatwiej można zrozumieć ten symbol.
-------------------------------------------------------------------------------------

      Podsumowując to wszystko , możemy określić co wydarzy się jeszcze na Ziemi do rządów Bożych.
W latach 0 - 1000 było głoszenie słowa Bożego. W latach 1000 - 2000 mieliśmy okres wojen światowych. W latach 2000 -3000 nastanie okes Tysiącletniego
Królestwa Chrystusowego. Przed tym okresem ma nastąpić III wojna światowa i ogólnoświatowy potop. Gdyby tych katastrof nie było to nie mogłoby wypełnić się
Tysiącletnie Królestwo. Bo te Królestwo może wypełnić się tylko przy małej ilości ludzi , dlatego też Szatan na ten okres będzie uwięziony. To stwierdzenie oznacza ,
że będzie tak mało ludzi , że nie będzie komu czynić zła. To również oznacza , że jeśli jest człowiek to jest i Szatan, czyli Szatan jest w człowieku.
Po tym okresie ludzie się rozmnożą i znowu powróci Szatan. Znowu pieniądz będzie stawał się Bogiem człowieka a przez to znowu wróci zło na Ziemię. Okres na
który przypadną te wydarzenia to lata 3000 - 4000. Natomiast w latach 4000 - 5000 na Ziemi będzie tworzył się jeden rząd , ogólnoświatowy. Wtedy to nastąpi okres panowania Szatana. Dla ludzi wartości Boże nie będą miały racji. Ludzie będą wierzyć we wszystko , tylko nie w Boga. Będą postępować według ustanowionych praw ludzkich a nie Bożych. A to znaczy , że prawa ludzkie nie będą zgodne z prawami Bożymi. Dlatego też w latach 5000 - 6000 nastanie okres walki dobra ze złem. Ludzie będą chcieli odwrócić czasy złe na dobre i wtedy to nastąpi interwencja Boga w postaci zniszczenia Ziemi i ludzi na niej żyjących. Wtedy też nastąpi pokonanie Szatana , czyli ludzi , raz na zawsze. W Ziemię uderzy kometa , która w Biblii ma symbol " PIOŁUN ". Ziemia zachwieje się  i rozleci na kawałki i tak nastanie koniec ludzkości i pokonanie Szatana. Następnie Bóg będzie tworzył nowe warunki na Nowej Ziemi dla przyszłej ludzkości , tylko że rządy będą pochodziły od Boga.

      Biblia podaje nam również informacje dotyczące zbliżania się Tysiącletniego Królestwa. Bóg również powołuje proroków aby nam o tym wieszczyli. Jeśli obie te informacje połączymy w jedną całość wtedy pojawi się nam obraz nadchodzących dni.

      Nostradamus w jednej z centurii opisuje kiedy ma nastąpić III wojna światowa , natomiast Filipek podaje nam informacje kiedy ma nastąpić potop. Na początku przedstawię informacje Nostadamusa o III wojnie światowej


Alamach część III 666, 1

W dwudziestym pierwszym Wielki Pokój,
Zaraz w nocy półksiężyca przyjdzie trzecia jak złodziej.
Suma liczb będzie trójką, a przez nią dzielona da całkowitą,
Pierwsza i Druga były tylko dziecinną zabawą,
Wielki Mahdi - Wielki Potwór odmieni Świat w piekło,
Europo szykuj się do walki nim rozlegnie się głos Muezzina.

==========================================

Według tych słów , że suma liczb roku musi wynieść 3. Oraz ,że dany rok podzielony przez 3 da nam liczbę całkowitą to te warunki spełniają następujące daty.

2010 , 2019 , 2028 , 2037 , 2046

    Pierwsze zdanie w tej centurii mówi nam ( W dwudziestym pierwszym Wielki Pokój ). Z tego zdania możemy wyciągnąć dwie pierwsze cyfry a będą to 2 i 0. Bo te
liczby faktycznie wskazują na wiek dwudziesty pierwszy i z tymi cyframi nie ma kłopotu, o czym świadczą słowa centurii ( Pierwsza i Druga były tylko dziecinną
zabawą ). W matematyce jest taka zasada , że jeżeli suma cyfr danej liczby jest podzielna przez 3 to cała liczba da się podzielić przez 3. A skoro co trzecia liczba jest podzielna przez 3 , to można by napisać takie daty.

2001 , 2004 , 2007 , 2010 , 2013 , 2016 , 2019 , 2022 , 2025 , 2028 , 2031 , 2034 , 2037 , 2040

Jak widzimy to zostały napisane liczby i każda następna jest o 3 większa od poprzedniej. Teraz musimy sprawdzić która liczba ma sumę cyfr 3.

2001     2 + 0 + 0 + 1 = 3          2001 / 3 = 667
2004     2 + 0 + 0 + 4 = 6          2004 / 3 = 668
2007     2 + 0 + 0 + 7 = 9          2007 / 3 = 669

2010     2 + 0 + 1 + 0 = 3                           670
2013                              6                           671
2016                              9                           672

2019                            12   1 + 2 = 3          673
2022                              6                           674
2025                              9                           675

2028                            12   1 + 2 = 3          676
2031                              6                           677
2034                              9                           678

2037                            12  1 + 2 = 3           679
2040                              6                           680

Z tych liczb pasują tylko 2001 , 2010 , 2019 , 2028 , 2037  a więc co 9-ta data

================================================================

Teraz przeczytajmy , co powiedział Filipek.

Wtedy oto wygłosił sławne dziś słowa: "Kiedy spotkają się trzy siódemki, kataklizm nadejdzie. Wówczas i wilk się wody w Kłodzku napije". Ku zdumieniu wszystkich tak właśnie się stało. Trzy siódemki to oczywiście nawiązanie do daty 07.07.1997. Wilk natomiast oznaczał poziom, do którego wzniosła się woda. Tamtej nocy sięgnęła płaskorzeźby przedstawiającej wilka, która widnieje na jednej z kłodzkich kamienic. Przypadek czy idealne proroctwo?

Co więcej, to jeszcze nie koniec przepowiedni. Dalsze słowa brzmiały następująco: Ostateczny potop nadejdzie, gdy trzy dziewiątki staną obok siebie. Wówczas i lew kłodzki pysk w wodzie umoczy". Po 1997 roku już nikt nie bagatelizował drugiej części proroczej wizji Filipka. Tym bardziej, że najsłynniejszy lew w Kłodzku to również płaskorzeźba, tym razem przy zegarze na ratuszu. Co jednak najbardziej zatrważające, jest on położony 30 metrów wyżej niż wilk.

W czasie słynnej powodzi w 1997 roku woda była wynikiem wylewu rzek podczas obfitych opadów. Natomiast dla uzyskania poziomu 30 metrów na której znajduje się lew , potrzbny jest ogromny potop i właśnie taki potop wydarzy się w czasie trwania III wojny światowej. Gdyby nie potop to III wojna światowa mogłaby zniszczyć życie na Ziemi , dlatego ten potop jest potrzebny aby zahamować złe zapędy ludzkie.

=============================================================

Teraz spróbujmy określić daty potopu według słów Filipka.

9 - 9 - 2009    19 - 9 - 2009     29 - 9 - 2009
9 - 9 - 2019    19 - 9 - 2019     29 - 9 - 2019
9 - 9 - 2029    19 - 9 - 2029     29 - 9 - 2029
9 - 9 - 2039    19 - 9 - 2039     29 - 9 - 2039

Powiążmy daty Nostradamusa z datami Filipka , wiedząc , że potop będzie w czasie trwania III wojny światowej.

Rok 2001 i 2010 odpadają , bo nie było wojny. Zostają więc nam następujące daty. Do tych dat dobierzmy daty Filipka

III wojna światowa                                           Potop

2019   ....................................... 9 - 9 - 2019    19 - 9 - 2019     29 - 9 - 2019         wojna trwa  kilka miesięcy
2028   ........................................9 - 9 - 2029    19 - 9 - 2029     29 - 9 - 2029         wojna trwa  rok i kilka miesięcy
2037  .........................................9 - 9 - 2039    19 - 9 - 2039     29 - 9 - 2039         wojna trwa  dwa lata i kilka miesięcy

Kotlina Kłodzka gdzie była woda potopowa w 1997 leży na wysokości 350 metrów nad poziomem morza. Jeśli do tej wysokości dodamy wodę jaka będzie w przyszłej powodzi , czyli 30 metrów to otrzymamy 380 metrów , czyli około 400 m npm. A skoro woda może być po uderzeniu komety lub związana ze zmianą biegunów , to jej zasięg może objąć całą Polskę. To by znaczyło , że woda jaka zaleje Polskę może wynosić około 400 m npm. Prawie cała Polska znajduje się poniżej 300 m npm a to oznacza , że może być zalana cała Polska. Wobec tego jedynym ratunkiem będzie ucieczka w góry. Z podanych informacji wynika , że potop ma być we wrześniu , dlatego też gdy usłyszycie wieści o III wojnie światowej , to przed miesiącem wrzesień należy udać się w góry tam gdzie wysokość wskazuje więcej niż 400 m npm.

Woda po potopie będzie odpływała do morza przez ponad miesiąc. Wszystkie zwierzęta mogą zostać zatopione dlatego w góry należy zabrać różne rodzaje zwierząt , aby po potopie można było odbudować populację. Tak samo należy zabrać różne nasiona zbóż ,  drzew  , kwiatów i ziemniaki. Należy zabrać ciepłe odzienie , zapałki , zapalniczki , siekiery i podobne rzeczy.

     Jeśli dużo Polaków zastosuje się do tych wiadomości to może sprawdzić się proroctwo o potędze Polski. Bo nikt tak szczegółowo nie opisuje co się wydarzy w nadchodzących czasach. A to właśnie Bóg dał mi poznać i zrozumieć te rzeczy. Czy okażą się te informacje prawdziwe , to czas pokaże.

Ostatnio edytowany przez michallesz2 (2014-07-21 00:27:38)

2

Odp: Koniec Świata i III Wojna Światowa

Wątpię aby tak wyglądała iii wojna światowa... myślę że to nie nastąpi.

3

Odp: Koniec Świata i III Wojna Światowa

40 i 4 .... Skoro zostało to rozdzielone to zostało to uczynione celowo.
http://biblia.com/bible/Psalm40.4

4

Odp: Koniec Świata i III Wojna Światowa

Co ważne w polskiej wersji NT ten fragment błędnie posiada indeks 40.5


Biblia Tysiąclecia

Tłumaczenie dość dziwne:

5 Szczęśliwy mąż, który złożył
swą nadzieję w Panu,
a nie idzie za pyszałkami
i za zwolennikami kłamstwa3.

Ostatnio edytowany przez guerra (2016-05-23 04:35:33)

5

Odp: Koniec Świata i III Wojna Światowa

O miejscu urodzenia przyszłego zbawcy Mickiewicz wypowiedział przy jednej okazji następujące prorocze słowa:

"Tak, tak. bracie, już ja to niejednemu mówiłem, że w lasach litewskich jest tam taki kąt, którego nigdy stopa wroga
nie deptała i na tej ziemi urodzi się przyszły zbawca Polski."
e:

Ostatnio edytowany przez guerra (2016-05-23 04:38:49)

6

Odp: Koniec Świata i III Wojna Światowa

https://www.youtube.com/watch?v=Ufgx4Uq4QFQ

Ze względu , że ten filmik został usunięty, to postanowiłem napisać co było powiedziane w tym filmiku. Wiadomość była podana pod koniec 2014 roku. Za 3-5 lat Europa się wyludni. Ludzie żyjący w Europie po prostu wymrą. Ten islam który ostatnio napłyną do Europy też wymrze. Autor mówi , że nie wie z jakiej przyczyny to nastąpi. Wszystko zacznie się od wiosny 2015. W swojej wizji widział nadlatujące ptaki ze wschodu ale to nie byli Rosjanie, Autor przypuszcza że Europa wyludni się przez jakąś zarazę , lecz nie wie że może to być potop. Jakimś cudem część francuzów się uratuje. Ta katastrofa dotknie państw Europy zachodniej w tym również Polski. Po wyludnieniu się Europy ze wschodu ( islam ) , bez żadnej wojny zajmie niezamieszkane tereny zachodniej Europy. Autor wspomina również , że uratują się tylko ludzie samotni , nie wie nawet dlaczego tak się stanie , że aby przeżyć trzeba być samotnym. Autor również wspomina , że będzie ogromny napływ ludzi do Rosji i Rosjanie z tym napływem nie poradzą.

Ostatnio edytowany przez michallesz2 (2016-08-25 07:41:00)

7

Odp: Koniec Świata i III Wojna Światowa

https://www.youtube.com/watch?v=5Bf1ZrACsH4

Piątek 13 kwiecień 2029 o godzinie 4:36 nad ranem kometa uderzy w Ziemię.

Rok zgadza się z przepowiedniami Filipka 2029. Natomiast miesiąc nie , bo musiałby być wrzesień. Ale może do czasu przylotu zmieni się jeszcze miesiąc. Dzisiaj mamy 13 sierpień 2016. Zostało jeszcze 13 lat. Na ile te wiadomości w linku są prawdziwe to trzeba jeszcze trochę poczekać.

http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/aster … -2029-roku

Pełna nazwa tej potencjalnie niebezpiecznej asteroidy to 99942 Apophis. Została ona odkryta 19 czerwca 2004 za pomocą teleskopu Kitt Peak w Arizonie. W 2005 roku dostała swoją nazwę, "Apophis", na cześć starożytnego egipskiego boga. Odkrywcy asteroidy to Roy Tuckera, David Tholen oraz Fabrizio Bernardi. Moment szczególnego zagrożenia może nastąpić w 2029 roku. Ustalono, że ewentualna kolizja może nastąpić w piątek 13 kwietnia o 04:36 czasu uniwersalnego.

Może Filipkowi mówiącemu o spotkaniu się trzech dziewiątek , chodziło o nazwę tej komety 99942.

http://losyziemi.pl/asteroida-apophis-9 … isko-ziemi
http://www.gazetalubuska.pl/polska-i-sw … ,id,t.html

8

Odp: Koniec Świata i III Wojna Światowa

Jeszcze jeden link o nadchodzących czasach.

https://www.youtube.com/watch?v=dTrHdLhjwx4

9

Odp: Koniec Świata i III Wojna Światowa

Jakieś napisy albo coś w tym stylu? To nie jest przecież po polsku.

10

Odp: Koniec Świata i III Wojna Światowa

To co zrozumiałem to podaję , nie jest to dosłowne tłumaczenie.

-- Przekaż co będzie się działo na świecie od roku 2013 do 2023 roku.

świat czekają wielkie zmiany związane z naszym życiem , z polityką. Wedle tego , to wydarzy się po roku 2019.
Będzie dużo bólu , wojny , zniszczeń. Widzę dużo trupów. Czuję zapach śmierdzącego mięsa.
Konflikty będą w Enoli ( nie wiem co to znaczy ) w Afryce , Chinach , w obu Amerykach.
W Rosjii na granicy z Chinami i Kazachstanem.
W Rosji będą wielkie przemiany , związane ze zmianą własności i zmianą ustroju.
Nie widzę demokratów , liberałów , komunistów. Będzie jedna partia związana z socjalizmem.
Powstanie nowe prawo. Prości ludzie będą dobrze żyć.

Ostatnio edytowany przez michallesz2 (2016-10-03 08:07:25)

11

Odp: Koniec Świata i III Wojna Światowa

ram48 został skasowany razem z jego wypowiedziami.

Odp: Koniec Świata i III Wojna Światowa

"...Autor wspomina również , że uratują się tylko ludzie samotni , nie wie nawet dlaczego tak się stanie , że aby przeżyć trzeba być samotnym..."

Filmiku nie oglądałem i nie znam kontekstu, ale wnioskuję, że może to być związane z poziomem endorfin. Organizm, żeby zrekompensować ból i wysiłek, uwalnia dawkę hormonów, które mają pomoc przetrwać fazę ucieczki lub walki. Emocjom doświadczanym podczas namiętnych pocałunków i zbliżeń seksualnych towarzyszy wzrost poziomu endorfin we krwi nawet o 200 procent. Sugerując się np. tym artykułem http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/genet … a-czy-mity wnioskuję, że może być ona użyta do zawieruchy wojennej. Pan Krzysztof Jackowski w którejś z wizji mówił, że ludzie będą się bali oddychać. Ale to tylko moje spostrzeżenia.

Ostatnio edytowany przez libertatedoxafato (2017-01-21 17:55:55)

13

Odp: Koniec Świata i III Wojna Światowa

Link potwierdzający wcześniejsze przepowiednie , że coś faktycznie może zdarzyć się w 2019 roku.

https://www.youtube.com/results?search_ … T7+em+2019

14

Odp: Koniec Świata i III Wojna Światowa

Jeśli teraz zebrać wszystkie znane proroctwa na temat roku 2019 to będziemy mieli talie informacje.

Filipek mówi , że kiedy spotkają się trzy 9 wtedy nadejdzie potop , czyli data 2019-9-9
http://strefatajemnic.onet.pl/przepowie … otop/ryfsr

teraz inna przepowiednia która mówi o potopie w 2019 roku. Informacja jest podana w 2014 roku i mówi , że za 3-5 lat Europa wymrze. Czyli 2014+5=2019
https://www.youtube.com/watch?v=Ufgx4Uq4QFQ

następna przepowiednia . która mówi że po roku 2019 zaczną się wielkie zmiany na świecie
https://www.youtube.com/watch?v=dTrHdLhjwx4

Proroctwo o Niemczech i mieście Ryga. Miasto Ryga będzie zniszczone jednym uderzeniem.
https://www.youtube.com/watch?v=nEscl-2Cv5M

Proroctwo o przyszłości świata.
https://www.youtube.com/watch?v=p4Nt-DLKABA

Informacja na temat uderzenia asteroidy w 2019 roku
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1349,title, … aid=11894d

Z tych proroctw wynika że w 2019 roku może nastąpić ogromny potop , więc zrobiłem mapkę z wysokością wody w Europie według proroctw.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid … mp;theater

15

Odp: Koniec Świata i III Wojna Światowa

Bardzo ciekawe proroctwa , powiązane z potopem. Okazuje się , że kometa uderzy trzy razy w Ziemię
część 1
https://www.youtube.com/watch?v=eeuoIBvKB_o

część 2
https://www.youtube.com/watch?v=v1HXirWuZgI&t=2s

Proroctwo o głodzie.
https://www.youtube.com/watch?v=_QLecc-XtE0

16

Odp: Koniec Świata i III Wojna Światowa

Z podanych wcześniej linków wynika , że kometa która ma uderzyć w Ziemię rozpadnie się na trzy części i każda część uderzy w Ziemię w innym czasie. Jedna część spadnie do Atlantyku i wytworzy potężną falę która zaleje część Europy , zaleje część Ameryki Południowej i Północnej oraz część Afryki. Ten potop wyludni Europę. W tym potopie zginie także Islam który jest obecnie w Europie. Uratują się tylko Ci co uciekną w góry albo na wschód Europy do Rosji.  Po potopie nastąpi kolejna fala napływu Islamu na Europę ale nie będzie żadnych przeszkód aby tę falę powstrzymać. Więc Islam zasiedli Europę. Niemcy widząc skutki potopu będą chciały zagarnąć część Ziem dla siebie i uderzą na Czechosłowację a potem na Polskę ale Polaków więcej przeżyje katastrofę i dlatego odeprą ten atak. Islam będąc w Europie zniszczy Watykan. Państwa Europejskie nie będą płacić Rosji za gaz więc w Rosji nie będzie pieniędzy na wypłaty i powstanie tam bieda taka , że biedni rzucą się na bogatych. W Rosji powstanie na tym tle wielki zamęt. Natomiast Rosja widząc opuszczoną Europę będzie chciała zagarnąć te ziemie dla siebie ale kiedy wejdzie do Europy to spotka się z Islamem. Zacznie się wojna między Rosją a Islamem w Europie , potem Islam zaatakuje ziemie Rosyjskie na jej terytorium. Chiny widząc co się dzieje także zaatakują Rosję i mamy 3 wojnę światową. Taki oto scenariusz przyszłych dni wynika z linków z proroctwami które wcześniej podałem.

Ostatnio edytowany przez michallesz2 (2017-03-28 21:46:25)

17

Odp: Koniec Świata i III Wojna Światowa

Proroctwa na temat Ukrainy i Rosji.
https://www.youtube.com/watch?v=uGo-8vMh7Aw

https://www.youtube.com/watch?v=eSmefVJM9p8&t=71s

https://www.youtube.com/watch?v=uGo-8vM … p;index=11

Ostatnio edytowany przez michallesz2 (2017-05-03 07:22:07)