1

Temat: KONIEC SWIATA i fakty

K O N I E C    Ś W I A T A   -   5000-6000
              katastrofa ( potop )         -   2030-2040

    Daty opisane wyżej zostały ustalone na podstawie proroctw i Biblii.
    Co do daty Końca świata.O tym pisze w Biblii w APOKALIPSIE.Jest tam rozdział
OTWARCIE 7 PIECZĘCI.
  Teraz przedstawię fragmenty z Biblii które mówią o dacie końca świata.
   Opisuję tylko 3 pieczęci.

   OBJAWIENIE ŚW.JANA 6 - OTWARCIE PIECZĘCI

1 I widziałem , jak Baranek zdjął pierwszą z siedmiu pieczęci
    i usłyszałem głos jednej z czterech postaci , donośny jak grzmot,
    mówiący : Chodź !

2 I widziałem , a oto biały koń ,ten zaś ,który siedział na nim,
   miał łuk , a dano mu koronę , i wyruszył jako zwycięzca
  aby dalej zwyciężać.

3 A gdy zdjął drugą pieczęć ,usłyszałem , jak druga postać mówiła :Chodź !

4 I wyszedł drugi koń , barwy ognistej ,a temu ,który siedział na nim,
   dano moc zakłócić pokój na Ziemi , tak by mieszkańcy jej zabijali się
  nawzajem; i dano mu wielki miecz.

5 A gdy zdjął trzecią pieczęć , usłyszałem, jak trzecia postać mówiła :chodź !
  I widziałem , a oto kary koń ,ten zaś , który siedział na nim
  miał wagę w ręce swojej.

6 I usłyszałem , jakby głos pośród czterech postaci mówił :
   Miarka pszenicy za denara i trzy miarki jęczmienia za denara ;
   a oliwy i wina nie tykaj.
---------------------------------------------------
   wytłumaczenie 7 pieczęci

   Koniec Świata według Biblii to otwarcie 6-tej pieczęci z 7.Każda pieczęć to około 1000 lat i symbolizuje dany okres.Data od której należy liczyć otwarcie owych 7 pieczęci to początek naszej ery czyli narodzenia Chrystusa.

1-pieczęć.........o-1000...Era rozwoju chrześcijaństwa
2-pieczęć...1000-2000...Era wojen.......................( wielki potop zakończy pieczęć )
3-pieczęć...2000-3000...Era dobrobytu i sprawiedliwości.......( rządy Polski )
4-pieczęć...3000-4000...Era kataklizmów i susz................( rządy Rosji )
5-pieczęć...4000-5000...Era nawracania i panowania Szatana....( rządy...?   )
6-pieczęć...5000-6000...Era kataklizmów i zagłady Ziemi.......( Jeden rząd na Ziemi)
7-pieczęć...6000-7000...Sąd Boży ,Nowa Ziemia i nowe niebo....( rządy Boga )

W nawiasie są podane opisy ze senu Daniela.

w pierwszej pieczęci chodzi o Chrystusa i głoszenie ewangelii - symbol łuk
w drugiej pieczęci chodzi o okres wojen
w trzeciej pisze że żywność będzie tania, oraz będzie sprawiedliwość - symbol waga,
oliwa i wino jest symbolem namaszczenia i wiary. A więc wiara w Boga będzie zanikać.

Ja Przyjąłem okres jednej pieczęci za mniej więcej 1000 lat.Jedna pieczęć może mieć okres krótszy lub dłuższy.Dlaczego wybrałem akurat 1000 lat.Według proroctw katastrofę poprzedzi wojna.Po katastrofie ma być 1000 lat spokoju a potem znowu na Ziemi będzie zle.Zaznaczam że to są słowa proroctw . A  w Biblii trzecia pieczęć mówi właśnie o dobrobycie i sprawiedliwości (symbol waga ).Druga mówi o wojnie.To logicznie nasuwa się wniosek ,że jedna pieczęć to około 1000 lat skoro po tym kataklizmie będzie data 2000-3000 (data dobrobytu) to w Biblii jest pieczęcią 3-cią.
=======
   Opiszę teraz proroctwo (sen ) Daniela z Biblii.Pisze w nim ,iż po potopie do końca Świata będą na świecie rządziły 4 narody. ( Co jest ważne ,że daty ze snu Daniela opisanego w Biblii w Starym Testamencie  zgadzają się z otwartymi pieczęciemi ) .Pierwszym prawdopodobnie jest POLSKA.Czyli od roku 2000 do 6000 jest 4000 lat.Średnio by wypadało , iż dany naród będzie wiódł prym przez około 1000 lat.

Po wielkim potopie dla Polski jest przeznaczone 1000 letnie panowanie.Mówi o tym fragment z Biblii.

KSIĘGA DANIELA 7. tytuł : " Sen Daniela o czterech zwierzętach i o Synu Człowieczym "

1  W pierwszym roku Balsazara , króla babilońskiego ,miał Daniel sen ,
    a to co widział , leżąc na swoim łóżku , zaniepokoiło go.
    Potem spisał sen , a oto jego treść.

2  Ja Daniel miałem w nocy widzenie: Oto cztery wiatry niebieskie
    wzburzyły Wielkie Morze.

3  I cztery wielkie zwierzęta wychodziły
    z morza , każde inne.

4  Pierwsze było podobne do lwa i miało orle skrzydła.
    Gdy potem spojrzałem , wyrwano jego skrzydła:
    wtedy podniosło się z ziemi i stanęło na dwóch nogach
    jak człowiek i dano mu ludzkie serce.

5  Potem pojawiło się inne , drugie zwierzę , podobne
    do niedźwiedzia; było ono podniesione tylko jedną stroną,
   a miało w paszczy między zębami trzy żebra , i powiedziano mu:
   Wstań , jedz dużo mięsa !

6 Potem spojrzałem , a oto pojawiło się inne , podobne do pantery;
   miało ono na grzbiecie cztery ptasie skrzydła
   i cztery głowy miało to zwierzę , i dano mu władzę.

7 Potem spojrzałem i w widzeniu nocnym pojawiło się czwarte zwierzę,
   straszne i grożne , i nadzwyczaj silne; miało ono
   potężne żelazne zęby: pożerało i miażdżyło
   a co pozostało , deptało swoimi nogami,
   było ono inne aniżeli wszystkie poprzednie zwierzęta,
   a miało dziesięć rogów.

8 Gdy uważnie przypatrywałem się  rogom , zaczął wyrastać
   między nimi inny , mały róg i trzy spośród poprzednich
   rogów zostały wyrwane.Na tym rogu były oczy ludzkie
   i usta , które mówiły zuchwałe słowa.
---------------------------------------------

Werset 2 mówi o Wielkim Potopie.Po tym potopie cztery zwierzęta       2030-2040
symbolizują nacje które będą przewodzić na Ziemi.
Potem władza będzie od Boga.

Pierwsze zwierzę symbolizuje Polskę i jej 1000 letnie panowanie.......2000-3000
Drugie zwierzę symbolizuje Rosję......................................3000-4000
Trzecie zwierzę - tego jeszcze nie wiem...............................4000-5000
Czwarte zwierzę symbolizuje całą ludzkość pod jednym rządem,
żyjącą na 10 kontynętach..............................................5000-6000
Rządy Boskie..........................................................6000-7000
=========
   Dziesięć Kontynentów ,to można znależć w ( OBJAWIENIE ŚW.JANA 17 ).Tytuł to:( WIZJA WIELKIEJ NIERZĄDNICY I ZWIERZĘCIA ).Nierządnicą jest tu kościół.Siedem głów z dziesięcioma rogami znaczy że z 7 kontynentów (wyrośnie, oczywiście w przenośni) powstanie 10 kontynentów nad którymi NIERZĄDNICA będzie miała wpływ.
=========
   Jeśli porównamy daty ze snu Daniela oraz daty z 7 pieczęci to zgadzają się co do daty końca świata .Natomiast data katastrofy ,która nas czeka ( wielki potop ) można wyliczyć w następujący sposób.

Według proroctw Malachiasza Ostatnim papierzem ma być Piotr Rzymianin .Według niektórych proroctw ma zostać wybrany młodym i długo rządzić.Ale nie umrze śmiercią naturalną .
   Jeśli przyjmiemy iż jego rządy będą trwały 30 lat.To wystarczy do daty wyboru Papierza dodać te 30 lat a otrzymamy mniej więcej datę przyszłej katastrofy ( potopu ).

----------------
PROROCTWO MALACHIASZA

Powstanie przepowiedni

Przepowiednia opiera się na wizjach, które św. Malachiasz rzekomo przeżył w czasie pobytu w Rzymie w 1139 r. na zaproszenie papieża Innocentego II. Opisał on swoje wizje w postaci krótkich, zakodowanych zdań. Manuskrypt Malachiasza został podobno zdeponowany w Rzymskich Archiwach przez Innocentego i w późniejszych czasach zapomniany.

Sceptycy w ogóle wątpiący w trafność przepowiedni uważają, że podobieństwa istniejące pomiędzy enigmatycznymi charakterystykami, a faktycznie wybranymi papieżami są jedynie przypadkowe i wynikają z ogólnikowości opisów, mogących drogą spekulacyjnych interpretacji być dopasowanymi do praktycznie każdego elekta.

Pełny tekst przepowiedni

    Ex castro Tyberis
    Inimicus expulsus.
    Ex magnitudine montis.
    Abbas Suburranus.
    De rure albo.
    Ex tetro carcere.
    Via trans-Tyberina.
    De Pannonia Tusciae.
    Ex ansere custode.
    Lux in ostio.
    Sus in cribo.
    Ensis Laurentii.
    De schola exiet.
    De rure bovensi.
    Comes signatus.
    Canonicus de latere.
    Avis Ostiensis.
    Leo Sabinus.
    Comes Laurentius.
    Signum Ostiense.
    Hierusalem Campaniae.
    Draca depressus.
    Anguinus vir.
    Concionatur Gallus.
    Bonus Comes.
    Piscator Tuscus.
    Rosa composita.
    Ex teloneo liliacei Martini.
    Ex rosa leonina.
    Picus inter escas.
    Ex eremo celsus.
    Ex undarum benedictione.
    Concionator patereus.
    De fessis Aquitanicis.
    De sutore osseo.
    Corvus schismaticus.
    Frigidus Abbas.
    De rosa Attrebatensi.
    De montibus Pammachii.
    Gallus Vice-comes.
    Novus de Virgine forti.
    De cruce Apostilica.
    Luna Cosmedina.
    Schisma Barcinonicum.
    De Inferno praegnanti.
    Cubus de mixtione.
    De meliore sydere.
    Nauta de ponte nigro.
    Flagellum Solis.
    Cervus Sirenae.
    Corona veli aurei.
    Lupa caelestina.
    Amator crucis.
    De modicitate lunae.
    Bos pascens.
    De capra et Albergo.
    De cervo et Leone.
    Piscator Minorita.
    Praecursor Siciliae.
    Bos Albanus in portu.
    De parvo homine.
    Fructus jovis juvabit.
    De craticula Politiana.
    Leo Florentius.
    Flos pilaei aegri.
    Hiacynthus medicorum.
    De corona Montana.
    Frumentum floccidum.
    De fide Petri.
    Aesculapii pharmacum.
    Angelus nemorosus.
    Medium corpus pilarum.
    Axis in medietate signi.
    De rore caeli.
    De antiquitate Urbis.
    Pia civitas in bello.
    Crux Romulea.
    Undosus Vir.
    Gens perversa.
    In tribulatione pacis.
    Lilium et rosa.
    Jucunditas crucis.
    Montium custos.
    Sydus Olorum.
    De flumine magno.
    Bellua insatiabilis
    Poenitentia gloriosa.
    Rastrum in porta.
    Flores circumdati.
    De bona Religione.
    Miles in bello.
    Columna excelsa.
    Animal rurale.
    Rosa Umbriae.
    Ursus velox.
    Peregrinus Apostolicus
    Aquila rapax.
    Canis et coluber.
    Vir religiosus.
    De balneis hetruriae.
    Crux de cruce.
    Lumen in caelo.
    Ignis ardent.
    Religio depopulata.
    Fides intrepida.
    Pastor angelicus.
    Pastor et Nauta.
    Florus florum.
    De medietate Lunae.
    De labore Solis.
    Gloria olivae.

In persecutione extrema S.R.E. sedebit Petrus Romanus, qui pascet oves in multis tribulationibus: quibus transactis civitas septicollis diruetur, et Iudex tremedus iudicabit po pulum suum. Finis.
Interpretacja [edytuj]

Interpretacje haseł przepowiedni wiążą się z reguły ze znalezieniem połączenia pomiędzy danym hasłem, a miejscem urodzenia papieża, jego herbem lub zdarzeniami związanymi z jego wyborem. Na przykład pierwsze hasło Ex castro Tiberis (z zamku na Tybrze) pasuje do papieża Celestyna II, który urodził się w Citta di Castello przy rzece Tyber. Papież Klemens XIII, który używał róży jako swojego symbolu, został opisany jako "Rosa Umbriae" ? róża Umbrii.

    * Pastor et Nauta (pasterz i żeglarz) ? to określenie przypisuje się papieżowi Janowi XXIII. Przed wyborem na papieża był patriarchą Wenecji i zapewne pływał gondolami (łodziami).

    * Florus Florum (kwiat kwiatów) ? określenie to pasuje jakoby do Pawła VI na herbie którego znajdowały się trzy heraldyczne kwiaty lilii. Niemniej poprzedni papieże także mieli kwiaty we własnych herbach, więc kwiatem kwiatów mógł być każdy z nich.

    * De medietate Lunae (z połowy księżyca) ? niektórzy uważają iż pasuje do papieża Jana Pawła I, który został wybrany 26 sierpnia 1978, dzień po tym kiedy księżyc wszedł w ostatnią kwadrę i panował zaledwie niewiele ponad miesiąc (33 dni ? miesiąc księżycowy wynosi 28 dni), a więc umarł on na jeden dzień przed połową księżyca. Papież Jan Paweł I był nazywany papieżem uśmiechu - więc półksiężyc miałby się odnosić do jego ust, które przyjmują kształt połowy księżyca podczas uśmiechu

    * De labore Solis (z pracy Słońca) ? zwolennicy tej przepowiedni zauważają iż Jan Paweł II urodził się 18 maja 1920 w dniu zaćmienia słońca, a jego pogrzeb odbył się w czasie innego zaćmienia słońca 8 kwietnia 2005. Przed jego śmiercią mówiło się też, że pasuje do tego określenia, bo wędruje po Ziemi (pielgrzymki) niczym Słońce. W powieści Marcina Wolskiego Według św. Malachiasza słońce zostało skojarzone z symbolem Solidarności a praca: z robotniczą przeszłością Karola Wojtyły.

    * Gloria Olivae (chwała oliwki) przypisuje się Benedyktowi XVI [1] ponieważ jednym z symboli zakonu św. Benedykta jest gałązka oliwna [2] (zwolennicy przepowiedni uważają, iż przyjęcie takiego imienia przez Papieża doskonale łączy go z zakonem benedyktynów). Jeszcze inna interpretacja wiąże się z faktem, że Ratzinger urodził się 16 kwietnia, w dniu śmierci św. Benedykta Józefa Labr? (26 marca 1748 ? 16 kwietnia 1783).

Można spotkać się także z interpretacją, która sugeruje, że gloria olivae ma coś wspólnego z faktem, że Joseph Ratzinger był prefektem Kongregacji do spraw Nauki Wiary (zatem miał bronić doktryny Kościoła):

    Obj. (Apokalipsa św. Jana) 11:4-5 "Ci są dwie oliwy i dwa świeczniki, stojące przed obliczem Pana wszystkiej ziemi. A jeśliby im kto chciał szkodzić, ogień wynijdzie z ust ich i pożre nieprzyjacioły ich; a jeśliby im kto chciał szkodzić, ten też tak musi być zabity."[3]

Jeszcze inna interpretacja jest następująca: Słowa "chwała oliwki" od dawna wiązano z ciemnym kolorem oliwki, co miałoby znaczyć, że papież będzie czarnoskóry. Benedykt XVI czarnoskóry nie jest, ale ma w herbie wizerunek głowy Murzyna. Kolejna łączy się z interpretacją "drzewa oliwnego" jako symbolu przywiązania do tradycji i konserwatyzmu.
Przyszły papież [edytuj]

Według przepowiedni do wyboru pozostał już tylko jeden papież ? Petrus Romanus (Piotr Rzymianin). Interpretacje tej inskrypcji są różne. Badacze twierdzą, iż może być on Włochem (Rzymianin) lub papieżem innej rasy, który przyjmie imię Piotr II. [4]

Brak numeru przy ostatnim zapisie na liście może jednak sugerować, że przed nim nastąpi jeszcze dowolna liczba innych papieży. Byłoby to zgodne z innymi przepowiedniami (np. Sybilla: "Jeśli dobrze czynić będą i Bogu posłuszeństwo oddadzą, On doda im lat; jeśli zaś Boga obrażać będą i w grzechach brnąć, Bóg odpłaci im się i skróci liczbę lat istnienia świata."). Można zatem przepowiednię Malachiasza potraktować jako listę papieży od Piotra do Benedykta XVI, z dodatkową notką na temat tego, który będzie ostatni.

Brak numeru przy inskrypcji "Petrus Romanus" może też oznaczać iż odnosi się ona do ostatniego "numerowanego" papieża, czyli Benedykta XVI i że to on jest ostatnim papieżem. Mogłoby na to wskazywać kilka faktów:

    * Powrót przez Papieża do Mszy Wszech Czasów i tradycyjnej liturgii, czyli cofanie się do korzeni chrześcijaństwa. (Piotr)
    * Ograniczenie liczby pielgrzymek i dłuższe przebywanie w Rzymie. (Rzymianin)

Ostatnie, najdłuższe hasło brzmi:

    "In persecutione extrema S.R.E. sedebit Petrus Romanus, qui pascet oves in multis tribulationibus: quibus transactis civitas septicollis diruetur, & Iudex tremendus iudicabit populum suum. Finis."

    "W czasie najgorszego prześladowania Świętego Kościoła Rzymskiego, [na tronie] zasiądzie Piotr Rzymianin, który będzie paść [swe] owce podczas wielu cierpień, po czym miasto siedmiu wzgórz zostanie zniszczone i straszny Sędzia osądzi swój lud. Koniec."

Szukający potwierdzenia słuszności przepowiedni uważają, iż ostatni papieże pasują do niej:

    * Pius X ? (Giuseppe Melchiorre Sarto) ? Ignis ardent
    * Benedykt XV (Giacomo della Chiesa) ? Religio depopulata
    * Pius XI (Ambrogio Damiano Achille Ratti) ? Fides intrepida
    * Pius XII (Eugenio Pacelli) ? Pastor Angelicus
    * Jan XXIII (Angelo Giuseppe Roncalli) ? Pastor et Nauta
    * Paweł VI (Giovanni Battista Montini) ? Flos Florum
    * Jan Paweł I (Albino Luciani) ? De medietate Lunae
    * Jan Paweł II (Karol Wojtyła) ? De labore Solis
    * Benedykt XVI (Joseph Ratzinger) ? Gloria Olivae

Prorok, biskup i katolicki święty Malachiasz w 1148 roku spisał 112 krótkich charakterystyk, przedstawiających kolejnych papieży. Opis ten jest bardzo trafny, zawiera imiona, typowe cechy, informacje o pochodzeniu papieży, a czasem charakterystykę czasu, w jakim dany papież urzędował na Stolicy Piotrowej. Święty Malachiasz napisał, iż po pontyfikacie numeru 110 (okazał się nim Jan Paweł II) nastąpi jeszcze tylko dwóch papieży.

Numer 112 ? ostatni na liście św. Malachiasza ? to ?Piotr Rzymianin?. Jego panowanie przypadać będzie w okresie ?najgorszych prześladowań Świętego Rzymskiego Kościoła?. Papież ten ?paść będzie swe owce? ?wśród rozlicznych udręczeń, z końcem których miasto na siedmiu wzgórzach będzie zniszczone?. Mowa oczywiście o Rzymie.

Także szesnastowieczny prorok Nostradamus mówi o papieżu Rzymianinie. ?Z powodu śmierci bardzo starego papieża, Wybrany zostanie Rzymianin w bardzo dobrym wieku. Będzie się o nim mówiło, że osłabi Tron, Jednak będzie go długo dzierżył w bólu?.

Także prorok zwany Czeladnikiem (prawdziwe imię: Franciszek) przepowiedział, że Antychryst będzie walczył z Kościołem. Kościół będzie prześladowany, a Antychryst zemści się na Rzymie:
Bazylika świętego Piotra i Watykan rozsypią się w gruzy. Złomy kamienne Bazyliki zabiją dużą ilość ludzi, a krew popłynie strumieniami?.
==========
W jaki sposób dojdzie do potopu ?
==========

Wybrane przykłady opisują burzę w której nie ma chmur ,co dowodzi tego ,iż burze powstają w inny sposób niż znamy obecnie.

--------------
Opisy zjawiska burzy.
--------------

Napisany 28 August 2009 - 16:03

Wczoraj podczas sesji foto w pewnym momencie wszystko dookoła rozświetliło bardzo jasne światło, trwało ułamek sekundy jak piorun, tyle że niebo było zupełnie bezchmurne. To już 3 raz w roku, gdy widzę coś takiego, ale pierwszy raz tak blisko, do tej pory raz widziałem coś takiego kilkaset metrów od siebie. Mógłbym pomyśleć że to coś z moim wzrokiem, ale poprzednio nie tylko ja to widziałem, tyle że wtedy stwierdziliśmy że musiał to być błysk od świateł samochodu i nie zastanawialiśmy się nad tym dłużej.
Burza odpada, bo za każdym razem na zdjęciach z sat24.com w promieniu kilkuset kilometrów nie było ani chmurki, ewentualnie jakieś cirrusy. Poza tym były to 3 różne miejscówki oddalone od siebie o jakieś 25km, z dala od linii energetycznych, kolejowych itd.
Więc co to mogło być? Myślałem nad bolidem, ale to odrzuciłem, bo cały czas wpatrzony byłem w niebo i nic nie zauważyłem.
Dlatego może to było jakieś nieznane mi zjawisko atmosferyczne?
Ja mimo wszystko stawiałbym na odległe wyładowanie atmosferyczne...
------------
Napisany 28 August 2009 - 17:22

Autor pisze, że błyski rozświetlały wszystko dookoła a przy czystym niebie burza musiałaby być bardzo daleko, przy czym rozświetlała by tylko horyzont nieba.
------------
Napisany 28 August 2009 - 17:27

Burze na horyzoncie widywałem w nocy i był to trochę inny widok, to było coś takiego jakby ktoś za mną stał i zrobił mi zdjęcie, z jakąś bardzo mocną lampą.
-------------
Napisany 28 August 2009 - 17:37

promieniowanie kosmiczne? wiem, że na Ziemi to mało prowdopodobne, ale jeśli innego rozwiązania nie będzie...
-------------
Napisany 28 August 2009 - 17:51

Zaczynam już podejrzewać pobliską hutę o te błyski, bo tak się składa że za każdym razem gdy je widziałem byłem kilka kilometrów od jakiejś huty, dwa razy Huta Głogów, raz huta Cedynia...
-------------
Napisany 29 August 2009 - 10:55

Też to samo zaobserwowałem, ostatni raz tydzień temu, ale myślałem że to mi wzrok nawala albo gdzieś flesz strzela, ale był za mocny i wszechogarniający.Ten błysk trwa częsć sekundy, ale jest intensywny.Mieszkam w Wlkp i nie ma dokoła żadnych zakładów tylko pola i lasy.Po twoim poście będe musiał tym się poważnie zainteresować .
-------------
Napisany 29 August 2009 - 12:40

Ubiegłego lata dość często widywałem takie błyski. Nie dało się określić skąd pochodzą, przez ułamek sekundy jaśniało całe niebo. Wszystko działo się przy totalnie bezchmurnym niebie. Wspomniane błyski powtarzały się wielokrotnie w ciągu jednej nocy. W odstępach od kilkunastu do kilkudziesięciu minut. Potem kilka dni przerwy i znowu to samo.

Widziałem kiedyś jaki efekt daje zwarcie w sieci wysokiego napięcia, widok podobny, ale nie identyczny. Bez problemu dało się określić z której strony pochodzą błyski i nie był to jeden krótki błysk a cała seria błysków powtarzająca się co kilka sekund.
-------------
Napisany 01 September 2009 - 23:42

Kilka dni temu, późnym wieczorem, siedząc przy dogasającym już ognisku, ja i kilku kumpli również widzieliśmy dziwne błyski. Podejrzewaliśmy burzę na horyzoncie albo nocne strzelanie na naszym biedruszczańskim poligonie. Tylko okazało się, że chmur żadnych wtedy nie było, ani nie dochodziły do nas dźwięki wystrzałów.
-----------
Napisany 16 May 2010 - 14:42

Pierwszy raz widziałam taki błysk razem z kolegą. BYło bezchmurne niebo, środek lasu gdzie mieszka mój tata. Wyglądało to tak jakby ktoś zrobił nam zdjęcie ale dookoła napewno nie było nikogo. Kolega uciekł w popłochu do samochodu a ja w przeciwnym kierunku;).2 tyg póżniej, również w tym samym miejscu ale już w domu obudziłam się w moim pokoju. Miałam zasłonięte okiennice, był środek nocy. Spojrzałam sie na ścianę. Nagle zauażyłam na ścianie biały kwadracik który rozbłysł się jak flesz od aparatu rozjaśniając cały pokój. Wystraszyłam się okropnie, okryłam się cała kołdrą i jakoś zanęłam. Ostatnio po 5 latach od poprzednich "błyskow" spałam z mamą w pokoju (juz w innym domu). Przebudziłam się na chwilę. SPojrzałam w stronę mamy i zobaczyłam nad nią wielki bały błysk.
Te błyski są super - jasne, widzę je jeszcze po zamknięciu oczu. Ciekawe ,że występują one nie tylko na świerzym powietrzu, ale i w pomieszczeniach...
----------
Koniec opisów.
-----------
WYJAŚNIENIE ZJAWISKA BURZY

   Wcześniejszy artykuł opisuje burze bez chmur opisane przez osoby które widziały to zjawisko , tylko nie potrafiły określić co to naprawdę było. Dlatego to jest dowód na to iż burza powstaje inaczej niż myślimy i teraz opiszę to zjawisko.

   Chcę również powiedzieć iż naukowcy nie rozumieją dlaczego na Słońcu co 11 lat są burze.Mówią że są to anomalie.Tak może mówić tylko ten , kto nie rozumie danego zjawiska.Jeżeli te anomalie zdarzałyby się chaotycznie w nieregularny sposób, wtedy można mówić o anomaliach.Ale skoro te zjawiska na Słońcu odbywają się cyklicznie z pewną regularnością , a więc coś musi to powodować.Gdyby to zjawisko było związane tylko ze Słońcem wtedy do Ziemi nie docierałyby chmury zjonizowanego gazu.Grawitacja Słońca ściągnęłaby je z powrotem na Słońce.Trochę dziwne jest to , iż w czasie tych wybuchów obrywa nasza Ziemia.Ale jeśli zrozumie się owe zjawisko , to wszystko staje się jasne.Dlatego opiszę je.Teraz wrócę na Ziemię , ponieważ to zjawisko występuje także na Ziemi tylko w zmniejszonej skali.Na Ziemi obserwujemy burze z piorunami.Dzisiaj wszyscy powiedzą że błyskawice powstają w chmurach.Nic bardziej mylnego, jest to tylko część prawdy.Gdyby błyskawice powstawały z chmur ,to przy długim okresie zachmurzonego nieba powinny być ciągle pioruny.Ale jak sami wiemy że pioruny są tylko przez pewien czas,choć nadal są chmury.A więc dlaczego są pioruny ?.Otóż zastanówmy się , kiedy są burze.Burze są przeważnie zawsze wtedy gdy przez dłuższy czas na niebie nie ma chmur a potem pojawią się chmury ,no i robi się burza.Jak do tego dochodzi ? Otóż , jeżeli nie ma chmur to górne warstwy atmosfery ładują się napięciem do takiego stanu aż wytworzą się warunki do rozładowania tego napięcia.Dlatego zaobserwowano burze nawet wtedy ,gdy na niebie nie było chmur.są to burze o większej sile.Natomiast pojawienie się chmur powoduje rozładowanie się tego napięcia.Napięcie w górnych warstwach atmosfery spada i burza ustaje.Jeżeli na niebie mamy przez cały czas chmury to właśnie one nie dają się naładować górnym warstwom atmosfery ciągle je rozładowując.Dlatego przy dłuższym zachmurzeniu nie ma burz.My w czasie burz widzimy błyskawice.Biorą się one z tego iż następuje przeskok ładunku.I na drodze tego przeskoku jonizuje się powietrze.A skoro między chmurą a Ziemią gęstość tego powietrza jest duża zwłaszcza przy deszczu (wilgotność ) to obserwujemy kilka wyładowań.Natomiast między chmurą a górnymi warstwami atmosfer powietrze jest rzadsze i dlatego widzimy inny rodzaj błyskawic.Dzwięk grzmotu słyszymy dlatego iż ośrodek w którym rozchodzi się dzwię jest gęsty.Natomiast w kosmosie jest próżnia.A więc nie ma co jonizować (brak błyskawic ) i nie usłyszymy grzmotów.W jaki sposób następuje przeskok ładunku (w naszym przypadku błyskawicy ) ?.Z chmur biegnie błyskawica w kierunku Ziemi.Także z Ziemi biegnie błyskawica w kierunku chmur i gdzieś w połowie drogi razem się łączą.Przeskok ładunku pociąga za sobą część materii z chmur jak również z Ziemi.Na drodze tego przeskoku wytwarza się  pole magnetyczne.Tak samo jak wytwarza się pole magnetyczne w przewodach przez które płynie prąd.Starałem się jak najdokładniej opisać to zjawisko ponieważ ono odnosi się do burz na Słońcu.Teraz przejdę do kosmosu.Takie same burze są również w kosmosie.Wybuchy na Słońcu powodują powstawanie pól magnetycznych i obrót Słońca jest niczym innym jak potężną prądnicą która ładuje napięciem wszystkie planety.A więc powstaje różnica potencjałów między Słońcem a poszczególnymi planetami.Natomiast planety znajdujące się między tym potencjałem to coś podobnego do naszych chmur.Ich obecność na drodze tego potencjału powoduje powolne rozładowywanie tego napięcia.Lecz położenie planet może przyśpieszyć ten rozładunek.Jeśli znajdzie się ich więcej na drodze przeskoku ładunku ,wtedy rozładowanie nastąpi szybciej i o większej mocy.Wobec tego 11 letni cykl burz musi być związany z rozładowaniem się jednej z planet w kierunku Słońca.Jaka to planeta to powoduje.Gdyby to powodowały planety leżące bliżej Słońca wtedy na Ziemi nie powstawałyby zorze polarne.Gdyby to Ziemia się rozładowała to też nie byłoby zurz.A więc to musi być planeta leżąca dalej od Słońca niż Ziemia.Może to być MARS a może JOWISZ.To dałoby się sprawdzić gdyby naukowcy zobaczyli w którym kierunku są te wyrzuty materii ze Słońca.(wcześniej napisałem że przeskok ładunku pociąga za sobą część materii).Właśnie podczas tego rozładowania Ziemia prawie zawsze znajduje się na drodze wyładowań (tak jak napisałem o chmurach).A więc w górnych warstwach atmosfery powstanie potężny magnes.Silniejszy niż oddziaływuje na nas Słoneczny.A skoro jądro Ziemi jest też magnesem.To nastąpi szybkie dopasowanie biegunów tych magnesów co spowoduje obrót jądra Ziemi.Skoro jądro Ziemi znajduje się w masie płynnej to skorupa ziemska też obróci się ale z poślizgiem.I to jest to całe przemagnesowanie Ziemi.Jeżeli to zrozumieliście to teraz jest pytanie.Dlaczego naukowcy o tym nie wiedzą.Jak wynika z tego artykułu ,że tragedia która nas czeka około 2040 roku to wyładowanie dalszej planety.Może Jowisza a może SATURNA.

   Do tych wiadomości które napisałem dodam jeszcze jedną ,która też wiąże się tematem.Otóż wiemy iż dinozaury żyły długo na Ziemi.Ale coś się wydarzyło że zginęły.Jeśli dinozaury żyły miliony lat to oznaczałoby że wtedy nie dochodziło do potopów.A więc jest jakaś główna przyczyna tych potopów.Jeżeli zrozumieliście czym jest chmura dla wyładowań górnych warstw atmosfery to zrozumiecie że nastąpiła awaria w naszym systemie Słonecznym.Między MARSEM a JOWISZEM kiedyś była tam planeta.I ona powodowała lepsze rozładowanie napięcia między Jowiszem a Słońcem.Teraz tej planety nie ma została ona rozbita na drobne kawałki.Natomiast część spadła na Ziemię i dlatego zginęły dinozaury.A więc od tego czasu mamy potopy na Ziemi ponieważ nastąpiło zaburzenie w rozładowaniu planety Jowisza i Saturna.I aby naprawić tą awarię to trzeba te wszystkie kawałki które krążą między MARSEM a JOWISZEM zebrać do kupy.W ten sposób zmniejszylibyśmy rozmiary katastrofy która nas czeka.

   Teraz powiem coś na temat wiatru słonecznego.Zauważyliście że podczas lotu komety koło Słońca,warkocz tej komety zawsze zwrócony jest w kierunku Słońca.To dowodzi na to,iż grawitacja Słońca ściąga do siebie cząsteczki warkocza.Nawet wtedy gdy kometa oddala się od Słońca.Prędkość komety jest szybsza niż wybuchy na Słońcu a mimo to cząsteczki przyciągane są do Słońca.Natomiast podczas wybuchów na Słońcu cząsteczki układają się zgodnie z polami magnetycznymi powstającymi na Słońcu tworząc potężne łuki.Te łuki są rozrywane i cząsteczki są porywane w przestrzeń kosmiczną.A więc dlaczego są rozrywane i wyrzucane w przestrzeń ?.Dlaczego warkocz komety zachowuje się inaczej.I tutaj nasuwa się pytanie.Jakie siły powodują rozerwanie tych łuków i wyrzut cząsteczek w kosmos.Moim zdaniem to efekt burzy w kosmosie takiej jak opisałem w poprzednich artykułach.Jest również przepowiednia która mówi iż na niebie będzie widoczny obłok czerwony z iskrami.Te iskry to właśnie błyskawice widoczne w kosmosie.Chmura będzie składała się z cząsteczek które zostaną zjonizowane tak samo jak powietrze na Ziemi w czasie burzy.Temperatura błyskawic jest większa niż materia wyrzucana ze Słońca dlatego będą widoczne iskry.I to jest wytłumaczenie tej przepowiedni.
========
KONIEC OPISU BURZY
========

         PROROCTWA DLA POLSKI

Wy, Polacy, przez ucisk niniejszy oczyszczeni i miłością wspólną silni, nie tylko będziecie się wzajem wspomagali, ale nadto poniesiecie ratunek innym narodom i ludom, nawet wam niegdyś wrogim. I tym sposobem wprowadzicie niewidziane dawno braterstwo ludów. Bóg wyleje na was wielkie łaski i dary, wzbudzi między wami ludzi świętych i mądrych i wielkich mistrzów, którzy zajmą poczytne stanowiska na kuli ziemskiej, języka waszego będą się uczyć na uczelniach na całym świecie. Szczególniej przez Polaków Austria podniesie się i stanie się federacją ludów.

Marian Węcławek
Po wielkiej wojnie zniknie na pewien czas nienawiść między ludźmi. Zmieni się klimat w Polsce i będziemy hodować cytryny. Polska stanie się mocarstwem europejskim, a granice państwa sięgać będą za Kijów, Czerkasy, Odessę. Granica zachodnia utrzyma się na Odrze i Nysie. Polska będzie ustalać podział świata na strefy wpływów. Republiki poradzieckie będą ubiegać się o przynależność do państwa polskiego. Kto z Polaków nie wróci na czas do Ojczyzny to na obczyźnie zginie, najwięcej w Niemczech. Podobnie Polacy w USA będą szybko wracać do kraju, bo tam poczują głód. Amerykę czekają chude lata (na skutek zmian klimatycznych, ruchów tektonicznych i wojny domowej). W godle państwa polskiego będzie po lewej stronie godło litewskie, a po prawej ukraińskie, bo te państwa będą nam sprzyjaly

Kardynał Hlond
"Nowa Polska będzie dostojna, mocna, wielka a nawet atrakcyjna i przewodząca właśnie przez to, że szczerzej niż kiedykolwiek i konsekwentniej niż inni oprze swe życie i swą politykę na zasadach Chrystusowych". W zachowanych notatkach kardynała znajduje się wiele słów o przyszłych dziejach Polski. Zawarł w nich takie proroctwo: "Jedyną broń, której Polska używając odniesie zwycięstwo- jest różaniec. On tylko uratuje Polskę od tych strasznych chwil, jakimi narody będą karane za swą niewierność względem Boga. Polska będzie pierwsza, która dozna opieki Matki Bożej. Maryja obroni świat od zagłady zupełnej"

  Stygmatyczka ze Studzienic
W 1907 roku urodziła się w Studzienicach na Śląsku Katarzyna Szymon, polska stygmatyczka. Przez 40 lat, aż do śmierci w 1986 roku posiadała stygmaty. Doznawała także licznych wizji i objawień. 2 listopada 1974 roku Matka Boża Niepokalana przekazała jej: "Jeśli się nie poprawicie, wielkie kary was czekają. Ludzie chodząc będą umierali. Wielkie kary poniosą Niemcy, Czechy, Francja, Anglia i Rosja. Znikną całe państwa z powierzchni ziemi". Widząc przerażenie stygmatyczki, Maryja uśmiechnęła się i oświadczyła jej: "Śląsk zachowam od zguby".

Proroctwo św. Malachiasza z 1128 r. podaje: "Polska powstając majestatycznie jak feniks z popiołu, mężnie zrzuci pęta niewoli i stanie się jednym z mocarstw w Europie".

Perran, prorok z Francji, uzupełnił tę przepowiednię słowami: "Polska jest narodem wybranym na kapłaństwo świata. Jest kolebką, w której urodzi się nowy Mesjasz".

Także Przepowiednia Fatimska, przekazana Siostrze Łucji w 1917 r., poświęca nieco uwagi naszemu krajowi. "Naród polski przejdzie drogę odrodzenia. Po raz pierwszy odczyta i zrealizuje prawdziwe cele ludzkości. Od niego zależeć będzie przyszłość Europy" - mówi to proroctwo. "W Polsce rozpocznie się odrodzenie świata przez ustrój, który wytworzy nowe prawa".

Ogłoszona w 1948 r. przepowiednia słynnej austriackiej stygmatyczki, Teresy Neuman, to wizja świetlanej przyszłości naszego kraju. Według niej, "w języku polskim będą głoszone najmądrzejsze prawa i najsprawiedliwsze ustawy".

Wśród proroctw dobrych dla Polski nie brakuje słów narodowych wieszczów.

Juliusz Słowacki zapewniał, że "Polska jak feniks z popiołów powstanie i całej Europy ozdobą się stanie". Adam Mickiewicz w "Księgach Narodu i Pielgrzymstwa Polskiego" też wróżył krajowi dobrą przyszłość: "Zaprawdę powiadam wam: nie badajcie jaki będzie rząd w Polsce, dosyć wam wiedzieć, iż będzie lepszy niż wszystkie, o których wiecie, ani pytajcie o jej granice, bo większe będą niż kiedykolwiek".

Optymistyczne są także słowa Maryi w przepowiedni licheńskiej, przekazanej Mikołajowi Sikatce w 1850 r. "Ku zdumieniu wszystkich narodów świata - z Polski wyjdzie nadzieja udręczonej ludzkości. Wtedy poruszą się wszystkie serca radością, jakiej nie było przez tysiąc lat (...). Jeśli naród polski się poprawi, będzie pocieszony, ocalony i wywyższony". Dotrzymują temu kroku słowa Jezusa, które doszły do siostry Faustyny w jej widzeniu z roku 1938: "Polskę szczególnie umiłowałem, a jeśli posłuszna będzie woli Mojej wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostatnie przyjście Moje".

Proroctwo stosunkowo nowe, przekazane przez Ojca Czesława Andrzeja Klimuszkę podczas spotkania z gdańskimi stoczniowcami w 1980 r., też podaje, że Polskę i Polaków czeka dobry los. "Gdybym miał żyć jeszcze 50 lat w dowolnym kraju na świecie, wybrałbym bez wahania jedynie Polskę, mimo jej nieszczęśliwego położenia geograficznego. Przez Europę przejdzie fala wojen i kataklizmów" - prorokował Klimuszko - "tylko nad Polską nie widzę krwi i zniszczeń, lecz promienne blaski przyszłości".

Przepowiednie księdza Markiewicza

Bardzo znana i optymistyczna jest przepowiednia księdza Bronisława Markiewicza (1842-1912) zawarta w jego sztuce "Bój bezkrwawy". Jeden z bohaterów dramatu "Anioł Polski" przepowiadał, że Polska doczeka się lepszej przyszłości, że będzie miała wielkich mężów, przez których oczy całego świata zwrócą się na nas:

"Ponieważ Pan was więcej umiłował, aniżeli inne narody, dopuścił na was ten ucisk, abyście, oczyściwszy się z grzechów waszych, stali się wzorem dla innych narodów i ludów, które niebawem odbiorą kartę sroższą od waszej (...). Wojna będzie powszechna na całej kuli ziemskiej i tak krwawa, że naród położony na południu granicy Polski wyginie w niej zupełnie (...). W końcu wojna stanie się religijna. Walczyć będą dwa obozy: obóz ludzi wierzących w Boga i obóz ludzi niewierzących w Niego. Nastąpi wreszcie bankructwo powszechne i nędza, jakiej nikt nie widział, do tego stopnia, że wojna sama ustanie z braku środków i sił. Zwycięzcy i zwyciężeni znajdą się w równej niedoli i wtedy niewierni uznają, że Bóg rządzi światem (...). Wy, Polacy, przez ucisk ten oczyszczeni i miłością wspólną silni, nie tylko będziecie się wzajem wspomagali, ale nadto poniesiecie ratunek innym narodom i ludom, nawet wam niegdyś wrogom. I tym sposobem wprowadzicie niewidziane dawno braterstwo ludów ..."

Proroctwa tego księdza przewidywały dla Polski odegranie w Europie nowej roli, jako kraju ewangelizującego inne narody. Twierdził, że Polacy będą podziwiani za życie w zgodzie i harmonii. Z jego przepowiedni wynika również, że język polski będzie wykładany na wielu uczelniach świata, a dzieła polskich poetów i pisarzy będą znane wszędzie. Duchowny wygłosił także radę, aby w polskich szkołach uczono przede wszystkim języka rosyjskiego, bo Rosjanie "zagrożeni anarchią i żółtym niebezpieczeństwem" będą się musieli pogodzić z Polakami i innymi Słowianami.

Proroctwa "Podlasianki"

Anonimowa wizjonerka "Podlasianka" przepowiadała także losy narodów po trzeciej wojnie światowej, kiedy to: "powstaną ludy Azji przeciw Europie". Twierdziła, że powstaną Stany Zjednoczone Europy, a ich stolicą ma być Warszawa, która obok Paryża i Tokio będzie największym miastem świata. W innym fragmencie swojej wizji twierdziła, że sam Chrystus przekazał jej, iż:

"Nie do Germanów, lecz do Słowian należy przyszłość Europy. Polska jest wezwana do wielkiej misji i dlatego powinna stać się wzorem dla innych narodów".

Przepowiednie kardynała Hlonda

Prymas Polski kardynał Hlond w swoich zapiskach w latach drugiej wojny światowej dostrzegał przyszłą pomyślność ojczyzny. 14 czerwca 1941 roku pisał:

"Nowa Polska będzie dostojna, mocna, wielka a nawet atrakcyjna i przewodząca właśnie przez to, że szczerzej niż kiedykolwiek i konsekwentniej niż inni oprze swe życie i swą politykę na zasadach Chrystusowych".

W zachowanych notatkach kardynała znajduje się wiele słów o przyszłych dziejach Polski. Zawarł w nich takie proroctwo:

"Jedyną broń, której Polska używając odniesie zwycięstwo- jest różaniec. On tylko uratuje Polskę od tych strasznych chwil, jakimi narody będą karane za swą niewierność względem Boga. Polska będzie pierwsza, która dozna opieki Matki Bożej. Maryja obroni świat od zagłady zupełnej".

Stygmatyczka ze Studzienic

W 1907 roku urodziła się w Studzienicach na Śląsku Katarzyna Szymon, polska stygmatyczka. Przez 40 lat, aż do śmierci w 1986 roku posiadała stygmaty. Doznawała także licznych wizji i objawień. 2 listopada 1974 roku Matka Boża Niepokalana przekazała jej:

"Jeśli się nie poprawicie, wielkie kary was czekają. Ludzie chodząc będą umierali. Wielkie kary poniosą Niemcy, Czechy, Francja, Anglia i Rosja. Znikną całe państwa z powierzchni ziemi".

Widząc przerażenie stygmatyczki, Maryja uśmiechnęła się i oświadczyła jej:

"Śląsk zachowam od zguby".

Trzecia tajemnica fatimska

W latach osiemdziesiątych naszego wieku krążyło po Polsce proroctwo, uznawane za fragment trzeciej tajemnicy fatimskiej poświęconej Polsce. Zawierało ono słowa, które miała wygłosić Łucja do nieznanego bliżej ojca Augustyna.

"Polska tym razem zostanie oszczędzona. Ona będzie jedynym państwem, które ze światowego kataklizmu wyjdzie silniejsze, potężniejsze i wspanialsze. Od Polski zależeć będzie przyszłość Europy. Obdarzy ona braterstwem wszystkie narody świata. Ona będzie przygarniać, chronić, nieść pomoc (...) Pomoc i opieka Maryi Królowej Polski będzie wam towarzyszyć".

Proroctwa Teresy Neumann

Słynna niemiecka stygmatyczka Teresa Neumann (1890-1962) spotkała się pewnego dnia z grupą polskich oficerów, którzy po zakończeniu II wojny światowej nie byli pewni, czy warto wracać do Polski. Tym bardziej, że już wtedy krążyły pogłoski o bliskim wybuchu następnej wojny i to właśnie na terenie Polski. Stygmatyczka oświadczyła im wtedy, że gdyby kiedykolwiek doszło do trzeciej wojny światowej, to jej zdaniem, Polska ocaleje. Gdy oficerowie pytali dlaczego, odpowiedziała:

"Ponieważ przez Polskę wkrótce zacznie pielgrzymować Matka Boska Częstochowska i weźmie wasz kraj w swą macierzystą opiekę".

Także po zakończeniu II wojny światowej przekazała ona proroctwa dotyczące losów Polski biskupowi polowemu Józefowi Gawlinie. Tuż po wojnie wizytował on obozy Polaków w Niemczech. Odwiedził także Teresę Neumann, która zwróciła się do niego:

"Wy Polacy macie do nas Niemców żal, bośmy was skrzywdzili. Macie rację. Ale przez to wyście już wszystko odpokutowali. Na nas, Niemców, przyjdzie jeszcze pokuta. Wy możecie czuć się spokojni. (...) Za wami wstawia się Czarna Madonna, która będzie chodzić po ziemiach polskich. Wam się już złego nie stanie".

Wizje ojca Klimuszki

Najsłynniejszy współczesny Polski jasnowidz- Ojciec Klimuszko- rzadko publicznie przekazywał swoje wizje. Jednakże w gronie przyjaciół i znajomych czasami o nich mówił. Także w spotkaniach z dziennikarzami, między innymi z Wandą Konarzewską, jasnowidz oznajmiał:

"Polska będzie źródłem nowego prawa na świecie, zostanie tak uhoronowana wysoko, jak żaden kraj w Europie (...) Polsce będą się kłaniać narody Europy. Widzę mapę Europy, widzę orła polskiego w koronie. Polska jaśnieje jak słońce i blask ten pada naokoło. Do nas będą przyjeżdżać inni, aby żyć tutaj i szczycić się tym".

W jednej ze swoich książek zatytułowanej "Moje widzenie świata" ojciec Czesław Klimuszko pisał wprost:

"Jeśli chodzi o nasz naród, to mogę nadmienić, że gdybym miał żyć jeszcze pięćdziesiąt lat i miał do wyboru stały pobyt w dowolnym kraju na świecie, wybrałbym bez wahania Polskę, pomimo jej nieszczęśliwego położenia geograficznego. Nad Polską bowiem nie widzę ciężkich chmur, lecz promienne blaski przyszłości".

Przepowiednia Zygmunta Krasińskiego

Zygmunt Krasiński (1812-1859), polski poeta, dramatopisarz, filozof, wierzył także w wielką i pomyślną przyszłość swojej ojczyzny. Wierzył w szczególną rolę Polski w trzecim tysiącleciu, które nazywał "trzecią epoką świata", czasem chrześcijańskich stosunków między państwami i narodami. Pisał w "Psalmie dobrej woli":

"A wstaniesz na nowo, a wstaniesz królową słowiańskich pól".

Z Tęgoborza

W dwa lat dziesiątki nastaną te pory,
Gdy z nieba ogień wytryśnie.
Spełnią się wtedy pieśni Wernyhory,
Świat cały krwią się zachłyśnie. - I wojna 1914-18

Polska powstanie ze świata pożogi, - 1918
Dwa orły padną rozbite, -pruski i ros.-rewolucja
Lecz długo jeszcze los jej jest złowrogi,
Marzenia ciągle niezbyte.

Gdy w lat trzydzieści we łzach i rozterce
Trwać będą cierpienia ludu,
Na koniec przyjdzie jedno wielkie serce -Jan Paweł II?
I samo dokona cudu.

Gdy czarny orzeł znak krzyża splugawi, -swastyka krzyż splugawi
Skrzydła rozłoży złowieszcze - -Hitler
Dwa padną kraje, których nikt nie zbawi, -Austria1938, Czechosł
Siła przed prawem jest jeszcze. -rokowania w Monachium

Lecz czarny orzeł wejdzie na rozstaje, -uderzenie na wschód
Gdy oczy na wschód obróci, na Polskę i ZSRR
Krzyżackie szerząc swoje obyczaje, -SS "Got mit uns"
Z złamanym skrzydłem powróci. -mapa Prus Wsch-obecny
Kaliningrad+ziemie
odzyskane do Odry i Nysy
kształt skrzydła

Krzyż splugawiony razem z młotem padnie. -upadek rzeszy1945, i
Zaborcom nic nie zostanie. ZSRR 1991
Mazurska ziemia Polsce znów przypadnie, - Podst. Jałta
a w Gdańsku port nasz powstanie.

W ciężkich zmaganiach z butą Teutona -żólta rasa
Świat znowu krwią się zrumieni
Gdy północ wschodem będzie zagrożona. -cywilizacja zachodu
W poczwórną jedność się zmieni. kontra islam i Chiny

Lecz na zachodzie nikczemnie zdradzony
Przez swego wyzwoleńca
Złączon z kogutem dla lewka obrony -lew - Anglia
Na tron wprowadzi młodzieńca. -syn Diany William Król Anglii

Złamana siła mącicieli świata
Tym razem będzie na wieki.
Rękę wyciągnie brat do swego brata, -Polska-Ukraina-Litwa???
Wróg w kraj odejdzie daleki.

U wschodu słońca młot będzie złamany, -walki chińsko-rosyjskie
Pożarem step jest objęty. o Syberię?
Gdy orzeł z młotem zajmą cudze łany -kim jest "młot"
Nad rzeką w pień jest wycięty.

Bitna Białoruś, bujne Zaporoże -stare ziemie, stary szlak
Pod polskie dążą sztandary. Orła Białego
Sięga nasz orzeł aż po Czarne Morze
Wracając na szlak swój prastary.

Witebsk, Odessa, Kijów i Czerkasy - -granica wsch.przyszłej Pol?
To Europy bastiony,
a barbarzyńca aż po wieczne czasy -Chińczyk, azjata
do Azji ujdzie strwożony.

Warszawa środkiem ustali się świata,
Lecz Polski trzy są stolice.
Dalekie błota porzuci Azjata,
A smok odnowi swe lice. -smok-symbol Chin

Niedźwiedź upadnie po drugiej wyprawie, -Niedźwiedź-Rosja
Dunaj w przepychu znów tonie,
A kiedy pokój nastąpi w Warszawie,
Trzech królów napoi w nim konie.

Trzy rzeki świata dadzą trzy korony -przyszły władca? "regnum
Pomazańcowi z Krakowa, occasus"?
Cztery na krańcach sojusznicze strony
Przysięgi złożą mu słowa.

Węgier z Polakiem, gdy połączą dłonie, -unia środkowoeuropejska?
Trzy kraje razem z Rumunią
Przy majestatu polskiego tronie
Wieczną połączą się unią.

A krymski Tatar, gdy dojdzie do rzeki, -liczna grupa etniczna w
Choć wiary swojej nie zmieni - Rosji, Tatarstanie, Krymie
Polski potężnej uprosi opieki
I wierny będzie tej ziemi.

Powstanie Polska od morza do morza.
Czekajcie na to pół wieku.
Chronić nas będzie zawsze łaska Boża,
Więc cierp i módl się człowieku.
------------
Marian Węcławek

Po wielkiej wojnie zniknie na pewien czas nienawiść między ludźmi. Zmieni się klimat w Polsce i będziemy hodować cytryny. Polska stanie się mocarstwem europejskim, a granice państwa sięgać będą za Kijów, Czerkasy, Odessę. Granica zachodnia utrzyma się na Odrze i Nysie. Polska będzie ustalać podział świata na strefy wpływów. Republiki poradzieckie będą ubiegać się o przynależność do państwa polskiego. Kto z Polaków nie wróci na czas do Ojczyzny to na obczyźnie zginie, najwięcej w Niemczech. Podobnie Polacy w USA będą szybko wracać do kraju, bo tam poczują głód. Amerykę czekają chude lata (na skutek zmian klimatycznych, ruchów tektonicznych i wojny domowej). W godle państwa polskiego będzie po lewej stronie godło litewskie, a po prawej ukraińskie, bo te państwa będą nam sprzyjać".
------------------------------------------------------------------
Lodovic Rocca

Polska powstanie wolna i będzie jednym z najpotężniejszych mocarstw w Europie. Pod hegemonią Polski Słowianie połączą się i utworzą własne katolicko-Słowiańskie mocarstwo Europy, którego granicami będą: Odra, Nysa, Adriatyk, Bałtyk, Morze Czarne, Dniepr i Dźwina. Wspólnie wypędzą Turków z Europy. Z Konstantynopola zniknie Półksiężyc, a zapanuje z powrotem Krzyż.
Przy końcu wojny europejskiej czarny lud przyjdzie Polsce z pomocą, w czasie gdy liście z drzew opadać zaczną. Z gruzów i popiołów powstanie Polska i dojdzie wreszcie do porządku i spokoju w sprawach wewnętrznych. Będzie mieć swojego króla z prastarego rodu książęcego, krwi słowiańskiej, o wielkim umyśle i duchu, a języka polskiego uczyć się będą na wszystkich uczelniach świata. Wielu zdrajców zostanie wygnanych z granic Polski. Najwyżej Bóg wyniesie Polaków, gdy dadzą światu wielkiego papieża. Polska zawrze wieczną przyjaźń z Turcją, która po wieki zachowana będzie. Wielki mąż z Ameryki roztoczy nad jej granicami swoją przemożną opiekę, pod którą w wielkiej szczęśliwości królować będzie".
--------------
Przepowiednia z 1888 r. Jan Cieplak

[...] Pokój się Boży ustali w Warszawie, Wielka w przymierzach, bogactwie i sławie Polska ku morzom granicami sięgnie. [...]
---------
CINDY JACOBS – Londyn 2005

Ja wzbudzę wielką i potężną armię. To będzie największa armia Modlitewna jaką widział świat. Ona będzie burzyć warownie bałwochwalstwa. Pan mówi: nie mówcie, że żniwo jest dopiero za 4 miesiące, bo pola są już białe do żniwa. Nie ma dla Mnie niczego niemożliwego. Ja wzywam Polaków, żeby powstali. Tak jak stawialiście opór Hitlerowi, to stawcie opór diabłu, a on ucieknie. Dlatego, że Ja dałem wam namaszczenie, żeby stawić opór wrogowi tego narodu.

Wy jesteście moim ruchem oporu i będziecie stawiać opór dzieciom ciemności, bo szatan boi się polskich chrześcijan i będziecie stawiać opór diabłu w całej Europie, na Bliskim Wschodzie. Ja położyłem Moją dłoń na Polsce – mówi Pan. Nie myślcie, że jesteście małymi, nic nie znaczącymi ludźmi - mówi Pan. Dlatego, że w Moich oczach nie jesteście małym, nieważnym narodem. Jesteście źrenicą Mojego oka, jesteście Moimi umiłowanymi. Jesteście siłą na

ziemi. I dlatego szatan starał się tak bardzo was zniewolić, bo tak bardzo się was boi. Pan mówi: jesteście wielcy w Moich oczach. Jesteście zwycięzcami w Moich oczach. Tak jak Hitler został obalony, tak Ja obalę bałwochwalstwo - mówi Pan. Ja wzywam to pokolenie, żeby walczyło. Jesteście w Mojej armii mówi Bóg. I nieprzyjaciel będzie jeszcze zaskoczony, dlatego, że oto czynię rzecz nową, mówi Bóg. Ja wzbudzę Mój lud w Polsce i powstaniecie i staniecie się wojownikami.

Stójcie spokojnie i oglądajcie zbawienie Boga, dlatego, że wielu z was znajduje się w miejscu wielu trudności. Ale Ja wam powiadam: to Morze Czerwone się rozstąpi i zajmiecie swoją ziemię obiecaną, dlatego, że Ja wywołuje Mój lud z niewoli, Ja wywołuje Mój lud z tradycji i mówię: Polska jest waszą ziemią obiecaną. Ja robię to dlatego, że was kocham. Ja wprowadzę ten wielki ruch znaków i cudów, bo w kraju powstanie wielka Armia ludzi, którzy będą czynić znaki i cuda. To przebudzenie przyjdzie nie Tylko do jednego miasta, dlatego, że Polska zapłonie dla Mnie - mówi Pan.

Polska będzie znana jako ogień Europy, będzie miejscem przebudzenia w Europie. Ponieważ Mój lud wołał do Mnie - mówi Pan - nie omijaj nas! Nie chcemy Tylko słyszeć o przebudzeniach w innych krajach. Chcemy, żeby Polska także Doznała przebudzenia! Ja słyszałem wasze wołanie, mówi Pan i nadchodzi Przebudzenie tak wielkich rozmiarów, takiej jakości, że trudno wam to sobie wyobrazić. Będę pracował z młodymi i starszymi i powołam Jozuów i Kalebów. Ja przychodzę do tego kraju - mówi  Bóg. Ja przychodzę, aby dokonać przemiany tego narodu. Dlatego stawcie opór nieprzyjacielowi. Ja szukam takiej armii i to jest ten dzień, aby powstać i powiedzieć: oto jestem Panie poślij mnie. Nie tylko bałwochwalstwo upadnie, ale katedry będą pełne ludzi, którzy będą tańczyć i uwielbiać Mnie - mówi Bóg. Dlatego, że teraz następują zmiany warty. Ja pracuje wśród sfer rządowych - mówi Bóg. Patrzcie na przywództwo. Ja sprawię przebudzenie w polskim rządzie mówi Bóg. Oni skłonią swoje kolana i przyprowadzą naród do Chrystusa, bo nie ma innego imienia przez które można być zbawionym.

Ja zmienię rząd w Polsce. Ja postawię chrześcijan w rządzie i Moje imię będzie wywyższone w tym rządzie. Ja zmienię ten naród, Ja uzdrowię sytuację ekonomiczną Polski, jeżeli będziecie się modlić. Polska będzie ogniem Europy. Tutaj będzie płonąć ogień przebudzenia i ludzie Będą przyjeżdżać z całego świata. Iz. 22,22: I położę na jego ramieniu Klucz Dawida i gdy on otworzy, to nikt nie zamknie, gdy on zamknie, to nikt Nie otworzy.
A ja myślę, że całe zło tego świata bierze się z myślenia. Zwłaszcza w wykonaniu ludzi całkiem ku temu nie mających predyspozycji.
--------
"Godzina mego przyjścia jest bliska. Przy tym przyjściu będzie Miłosierdzie, a jednocześnie twarda i straszna kara. Moi Aniołowie powołani do tego zadania będą uzbrojeni w miecze. Uwaga ich będzie zwrócona przeciwko tym, którzy nie wierzą i bluźnią przeciwko objawieniu Bożemu. Z chmur powstaną orkany ognistych strumieni padających na całą ziemię. Niepogody, burze, pioruny, powodzie, trzęsienia ziemi będą jedne po drugich następować w różnych krajach. Nieustannie będzie padać deszcz ognisty. Rozpocznie się to w bardzo mroźną noc. Grzmoty i trzęsienia ziemi będą trwać trzy dni i trzy noce. Będzie to dowodem, że przede wszystkim jest Bóg.

Abyście się na to przygotowali, podaję wam znaki: noc będzie bardzo zimna, wiatr będzie huczał, a po pewnym czasie powstaną grzmoty. Wtedy zamknijcie drzwi i okna, nie rozmawiajcie z nikim poza domem.

Podczas, gdy ziemia trząść się zacznie, nie wyglądajcie na zewnątrz, bo gniew Ojca mego jest godny szacunku. Kto rady tej nie usłucha, ten zginie w okamgnieniu, bo serce jego widoku tego nie wytrzyma.

W trzecią noc ustanie ogień i trzęsienie ziemi, a w dniu następnym świecić będzie słońce. W postaciach ludzkich zstąpią na ziemię Aniołowie i przyniosą z sobą ducha pokoju. Kara, jaka spadnie, nie może być porównana z żadną inną, jaką Bóg dopuścił na stworzenia od początku świata. Jedna trzecia ludzkości zginie.

Wobec krótkiego czasu należy go gorliwie wykorzystać, nie poddawać się złu ani nie ustępować. Waszym zadaniem i obowiązkiem jest wskazać na nadchodzące niebezpieczeństwo, ponieważ nie będzie usprawiedliwienia, że nie wiedzieliście. Niebo długo bowiem czeka i ostrzega, ale ludzie się tym nie przejmują. Gdy będzie za późno, wyłoni się duży głaz z białej mgły poprzez noc - noc bez wypowiedzenia wojny. Od Budapesztu do Norymbergii i od Drezna do Berlina linie te będą zajęte wojskiem. Trzecia linia będzie przebiegać od Zagłębia Ruhry po Królewiec. Potem przylecą z południa czarne i szare ptaki  z taką mocą, że zmienią niebo i ziemię. Główna kwatera wojsk - Kiersberg koło Bonn. Pierwsza bomba wpadnie do kościoła w Bawarskim Lesie. Wszystko zostanie zniszczone i nikt nie może tych stron przekroczyć. Dużo materiału niszczycielskiego spadnie na ziemię. Oto tam jadą czołgi przez chaty i domy, w tych pojazdach siedzą ludzie, ale ich ciała zwisają, bo są martwi, lecz dookoła z twarzami czarnymi. Wskutek powodzi zginą wsie i miasta. Południowa Anglia z północnym brzegiem zniknie, Szkocja ocaleje. Na zachodzie ziemia zniknie, a powstaną nowe lądy. Zginą Nowy Jork i Marsylia. Paryż będzie zniszczony w dwóch trzecich. Reisten, Augsburg, Wiedeń zostaną oszczędzone. Augsburg i kraje na południe od Dunaju nie odczują skutków wojny. Kto spojrzy w kierunku zniszczeń, zginie, bo serce jego nie wytrzyma tego strasznego widoku. W jedną noc zginie więcej ludzi niż w dwóch wojnach światowych. Potem wiara będzie silna. W parę lat po tych okropnościach przyjdą złote czasy.
---------
Koniec Proroctw dla Polski
---------
Rozumienie Boga oraz Szatana
=====
        Chciałbym teraz napisać coś na temat Planu Bożego.Jak wszyscy wiemy że każdy posiada mózg.Ale korzysta tylko z bardzo małego fragmentu.Czy nie zastanawia was fakt ,  że nie możemy korzystać z całego mózgu.Gdybyśmy korzystali z całego mózgu wtedy stalibyśmy się równi Bogu.A co by się stało gdyby ktoś zły posiadł taką wiedzę.Dzisiaj przy naszej wiedzy możemy zniszczyć naszą Ziemię.Gdybyśmy korzystali z połowy naszego mózgu wtedy moglibyśmy zniszczyć naszą Galaktykę.A korzystając z całego mózgu zniszczylibyśmy cały Wszechświat.Dlatego Bóg zabezpieczył dostęp do pozostałej część mózgu aby nie doszło do czegoś złego.

   Zycie na Ziemi jest cyklem w którym uczestniczymy.Jeżeli będziemy czynić zło to zostaniemy odrzuceni i nie będziemy brać udziału w następnym cyklu.W następnym cyklu Bóg otworzy dostęp do większej części mózgu i zostaniemy poddani następnej próbie aby można przejść na wyższy poziom.Kiedy będziemy mogli korzystać z całego mózgu wtedy będziemy równi Bogu.I to jest plan Boży.

   Dlatego gromadzmy w sobie wartości które podobają się bogu.

   W czasie śmierci klinicznej duch odłącza się od ciała.A więc dlaczego to duch widzi co dzieje się z ciałem? Ciało jest martwe.Czy nie warto się nad tym zastanowić . Logika mówi że my naszym postępowaniem uczymy ducha.A czym jest w takim razie duch, że może przechodzić przez przedmioty i nie działają na niego nasze ziemskie prawa ani prawa fizyki .Duch to jest cząstka Boga ,który w nas siedzi a my ją uczymy  złych rzeczy.A więc Bóg wszystko widzi co robimy na tym świecie i nic nie da się ukryć.Jeśli będziemy mieć upodobanie w Bogu wtedy przejdziemy na wyższy poziom.W przeciwnym razie zostaniemy odrzuceni i nie będziemy brać udziału w planie Bożym.Te odrzucenie nazywane jest Piekłem.Ale jak można ducha spalić skoro nic na niego nie działa a tylko Bóg, gdyż zrobiony jest z tej samej materii.W Biblii powiedziane jest , że pójdzie na zatracenie i nie dostąpi łask Bożych.Tą łaską jest przejście na wyższy poziom i otworzenie dostępu do większej części mózgu.
------
ŻYCIE WIECZNE .Czy naprawdę umieramy ?
====
   Jeśli uważacie że jesteśmy śmiertelni to ja zaprzeczę temu i udowodnię , że tak nie jest.Wyobraźmy sobie żyjącego człowieka który przed chwilą umarł.Zadam teraz pytanie.Czym różni się człowiek umarły od żywego ?.Pod względem pierwiastków to niczym się nie różni , a więc dlaczego umarł ?.Z logicznego punktu myślenia ,człowiek żywy od umarłego musi się czymś różnić.Tą różnicą jest duch który w nas siedzi i za jego sprawą żyjemy.Kiedy duch opuści ciało wtedy jesteśmy nieżywi.To teraz zadam drugie pytanie .Skoro duch opuścił ciało ( śmierć kliniczna ) to czy naprawdę umarliśmy ?.Nasze rozumowanie jest błędne.Uważamy że , skoro ciało jest martwe to my umarliśmy.My dalej żyjemy jako duch.Gdyby nasz duch wszedł do innego ciała to dalej byśmy żyli jako człowiek z tą samą świadomością , jaką nauczyliśmy naszego ducha.Teraz jest trzecie pytanie.Czym w takim razie jest ten duch.Biblia mówi , że Bóg stworzył człowieka na podobieństwo Boga.I chyba to jest odpowiedź na pytanie :Czym lub kim jest duch.

  Na Ziemi żyjemy nie po to aby przeżyć życie przyjemnie , ale dlatego aby nauczyć się odrzucać zło .Cały czas mówi o tym Biblia , tylko że my nie chcemy lub nie potrafimy tego zrozumieć.Każdy człowiek posiada w sobie jakiś dar.I tym darem powinien dzielić się z innymi.Dzisiaj nasz dar który otrzymaliśmy od Boga wykorzystujemy dla zaspokojenia swoich celów.Nie rozumiejąc Biblii mówimy , że Bóg jest MIŁOŚCIĄ. W Biblii wyraźnie pisze że Bóg jest SPRAWIEDLIWOŚCIĄ i MIŁOSIERDZIEM.My musimy nauczyć się postępować sprawiedliwie według otaczającego nas Świata.Nie musimy od razu wszystkich kochać.Właśnie w ten sposób postępował CHRYSTUS.Nie kochał wszystkich ,ale dostrzegał niesprawiedliwość jaka istnieje między ludźmi i cały czas podaje przykłady tej niesprawiedliwości.Jezus też powiedział iż po śmierci wraca do Ojca swego , czyli do Boga.A to oznacza że on nie umarł , oczekuje tylko na drugi cykl życia.I właśnie koniec świata oznacza przejście do drugiego cyklu.Ale aby przejść do drugiego cyklu to trzeba na to zasłużyć.W drugim cyklu nasz mózg otworzy się na więcej możliwości.( Telepatia ,teleportacja, samouzdrawianie , i wiele innych zdolności ).I dlatego ludzie czyniący zło nie dostąpią do udziału w następnym cyklu ponieważ szkody jakie mogli by wyrządzić byłyby o wiele większe niż czynią to w obecnym życiu.Po prostu , Bóg zabezpieczył w ten sposób możliwości człowieka przed czynieniem większego zła.

Jeśli za pomocą komputera możemy oglądać rzeczy dziejące się na świecie, oraz za pomocą komputera możemy sterować różnymi maszynami tak samo duch ,za pomocą naszego mózgu steruje naszym ciałem.Jeśli nastąpi taki wypadek ( udar mózgu ) to tak jakby komputer się zepsuł .Człowiek ma wtedy uszkodzone komórki mózgu i nie może wykonywać pewnych czynności za które te komórki są odpowiedzialne.A więc to co pisze w Biblii ,że istnieje życie wieczne jest po prostu prawdą.Jezus mówiąc o oddzieleniu ziaren od plew miał na myśli oddzielenie dusz dobrych od złych.Natomiast ogród w Edenie gdzie rosły drzewa życia wiecznego i poznania dobra i zła oznacza że nasz mózg został zaprogramowany tylko na pewne opcje.A więc ktoś umyślnie nie dał dostępu do całego mózgu.Wobec tego jeśli ludzie którzy doświadczyli śmierci klinicznej opisują dalsze życie , choć ciało było martwe , to nasuwa się pytanie czy my w ogóle umieramy. Warto nad tym się dobrze zastanowić.
=====
Z podanych wyżej opisów wynika ,że my wcale nie umieramy .My żyjemy dalej pod postacią ducha i będziemy czekać na wejście do drugiego ciała.I to jest wytłumaczenie pojęcia Zmartwychwstanie.

Z tych opisów wynika także to iż my w sobie mamy część Boga i część Szatana.Wszystko zależy jakie wartości przyjmujemy i jak staramy się żyć.Czyniąc dobro ,upodabniamy się do Boga , a czyniąc zło upodabniamy się do Szatana.

Szatan to symbol złego postępowania człowieka.Natomiast liczba 666 jest symbolem bogactwa.
Wyjaśnienie liczby 666 jest w BIBLII.
--------
PIERWSZA KSIĘGA KRÓLEWSKA 10 / 14 ( ROCZNE DOCHODY SALOMONA )

14  Ilość złota , jakie napływało do Salomona w ciągu jednego roku,
wynosiła SZEŚĆSET SZEŚĆDZIESIĄT SZEŚĆ talentów.
---------
cytat z BIBLII .OBJAWIENIE ŚW. JANA 13 / 17

17
I że nikt nie może kupować ani sprzedawać,
jeżeli nie ma znamienia,
to jest imienia zwierzęcia
lub liczby jego imienia.

18
Tu potrzebna jest mądrość.
Kto ma rozum ,niech obliczy liczbę zwierzęcia ;
jest to bowiem liczba człowieka.
A liczba jego jest SZEŚĆSET SZEŚĆDZIESIĄT SZEŚĆ.
-------
Koniec cytatu.

Pieniądze nie są złem , ale złe postępowanie człowieka po przez pieniądze.

Liczba 666 wzięła się z Biblii.Ktoś źle przetłumaczył tę liczbę.Wyraźnie widać że werset 17 mówi o człowieku posiadającym pieniądze a nie o jakimś SZATANIE.
====

Teraz napiszę na temat cudów .Cud pojawia się wtedy , kiedy ma dojść do jakiejś katastrofy.To jest tak samo jak mamy proroczy sen.Co oznacza ,że pewne wydarzenie wkrótce się zdarzy .Gdyby się nie zdarzyło ,wtedy nie byłoby cudu ani snu proroczego.Jeśli teraz prześledzimy cuda i następujące po nich wydzrzenia , to dojdziemy do wniosku ,że cud oznacza zbliżającą się katastrofę.Weźmy dla przykładu cud który pojawił się trzem dziewczynkom w Hiszpanii.Efektem tego cudu była wojna domowa w Hiszpanii.Cud który pokazywała telewizja w Jugosławii okazał się też wojną domową w Jugosławii i rozpadem jej.W Polsce na lotnisku też widziano cud a efek tego cudu to rozbicie się samolotu Kasy.Obecnie jest cud w Terespolu .Najprawdopodobniej nastąpi wylew rzeki Bug.I tak należy rozumieć pojawienie się cudu.Jest to powiadomienie nas o zbliżającej się katastrofie.Tej katastrofy nie można zapobiec ,bo w przeciwnym razie nie byłoby cudu.

Opiszę teraz jakie zamiary ma Bóg w sprawie ludzkości.

W roku 1916 państwo Izrael dostał 40 lat na szansę  odbudowania swojego narodu
Lecz odbudowa nie podobała się Bogu ponieważ było w tym dużo przemocy i przelanej krwi.Dlatego też Bóg opuścił Izrael i wybrał inny naród aby wypełnił jego misję na Ziemi.Dlatego też wybranym narodem została Polska w roku 1956.Jest to okres odbudowania Polski po wojnie ale w narodzie potrzebny jest szybki rozwój oraz wdrożenie nauki dlatego w latach 1970 nastąpiły rządy Gierka ,który z Polski rolniczej zrobił Polskę uprzemysłowioną oraz powstał program 1000 szkół na tysiąclecie państwa Polskiego.Następnie aby odbudować duchowość w narodzie to potrzebny był okres lat 1980 ,oraz zawierzenie Polski Bogu ,i danie światu polskiego Papieża.Polska wyzwoliła się z niewoli obcych państw .Teraz nastąpi okres zdobywania zaufania wśród innych narodów oraz przygotowanie Polski do potopu i nowej roli po potopie.

2

Odp: KONIEC SWIATA i fakty

Opiszę na jakiej zasadzie powstanie ta katastrofa.
Każda planeta ładuje się napięciem względem Słońca jak również względem innych planet na zasadzie prądnicy Szczególnie dużą rolę odgrywa tutaj Słońce.Jeśli teraz dla lepszego wytłumaczenia weźmiemy drut i oba jego końce podłączymy pod miernik napięcia.A magnesem będziemy obracać w pobliżu tego drutu to miernik pokaże nam iż napięcie raz rośnie a potem spada do pewnej granicy .Potem znowu rośnie.A więc w przewodzie wytwarza się napięcie zmienne .Aby dane napięcie mogło być wyższe to wystarczy ten drut zwinąć w cewkę.Natomiast ,gdy włożymy w taką cewkę kawałek żelaza ,to tan kawałek żelaza stanie się magnesem ponieważ w przewodzie też wytwarza się pole magnetyczne i ono będzie oddziaływać na kawałek żelaza.A więc w tym wypadku zewnętrznym polem magnetycznym wytwarzamy inne pole magnetyczne.Ale pole magnetyczne można wytworzyć w inny sposób.Załóżmy że mamy pręt i na nim nawiniemy drut w postaci cewki.I jeśli teraz do tego przewodu podłączymy napięcie , to pręt znajdujący się w cewce stanie się magnesem.Czyli za pomocą napięcia wytwarzamy pole magnetyczne.Teraz jak to przełożyć na naszą katastrofę ?. Najpierw wyjaśnię zjawisko nam znane jako błyskawica.A więc błyskawica to jest nasz drut przez który płynie prąd.Wobec tego wokół tej błyskawicy wytworzy się pole magnetyczne tak jak w powyższych przykładach.Natomiast wszystkie przedmioty żelazne na drodze tej błyskawicy staną się na okres błysku magnesem.Teraz wytłumaczę jaki kształt ma błyskawica.Na Ziemi widzimy wyraźną linię błyskawicy a związane jest to z tym iż między chmurą a Ziemią jest gęste powietrze.Między chmurą a stratosferą jest powietrze rzadsze , a błyskawica wygląda jakby ktoś psikał sprejem.Dlatego nazwano je spreje.Ale w kosmosie nie ma atmosfery , wobec tego jak będzie wyglądać błyskawica w kosmosie. Otóż w kosmosie błyskawica wygląda jak snop światła , tylko że jest niewidoczna.
     Teraz wrócę do początkowych wypowiedzi tego artykułu.Czyli każda planeta po naładowaniu się napięciem ma tak zwany punkt rozładowania czyli warunki w których następuje przeskok iskry , w naszym przypadku rozładowanie się nagromadzonego ładunku.Ale są czynniki które przyśpieszają ten punkt.Takim czynnikiem są planety które znajdują się między planetą rozładowującą się a Słońcem.A więc w czasie rozładunku danej planety zawsze musi być jakaś inna planeta pomiędzy planetą rozładowującą się a Słońcem.
    A więc nasza katastrofa będzie związana właśnie z takim wyładowaniem.Jak już wiemy iż wybuchy na Słońcu związane są z rozładowaniem się planety Jowisza w którym to Ziemia znajduje się na linii tego rozładunku i właśnie ona jest głównym warunkiem rozładowania się Jowisza , czego dowodem są polarne zorze.Gdyby Ziemia była po przeciwnej stronie Słońca niż Jowisz w czasie rozładowania , to na Ziemi nie byłoby zórz polarnych.Natomiast w tej katastrofie rozładowującą się planetą będzie Saturn a warunkami przyśpieszającymi będą planety Jowisz , Mars ,Ziemia i Wenus i od ich ustawienia względem linii Saturn Słońce będzie zależała data naszej katastrofy.
    Jak wiemy iż na Słońcu co 11 lat są wybuchy , a więc jest to najlepsze ustawienie które powoduje rozładowanie się Jowisza .Wobec tego ten cykl należy połączyć do naszej katastrofy ,gdyż wytworzą się korzystne warunki dla rozładowania Saturna.
Wobec tego kiedy nastąpią takie warunki ?. O ile mi wiadomo to w 2012 mają być wybuchy na Słońcu.Następne będą w latach 2023 , 2034 , 2045 , czyli co 11 lat.Teraz te daty należy powiązać z przepowiedniami.Ja to uczyniłem we wcześniejszych wypowiedziach .
     Z tego co napisałem można teraz odtworzyć obraz naszej katastrofy.A więc warunkiem podstawowym jest ustawienie się planet w jednej linii ,bo będą to najkorzystniejsze warunki do rozładowania się planety Saturn.Wobec tego Ziemia znajdzie się na linii rozładowania między Saturnem a Słońcem.Teraz wstawimy błyskawicę między tymi obiektami i Ziemię na drodze tej błyskawicy.Jak wcześniej napisałem ,że naszą błyskawicą w kosmosie będzie niewidoczny snop światła wokół którego wytworzy się pole magnetyczne.Ziemia w tym przypadku będzie rdzeniem metalowym w cewce błyskawicy.Natomiast Jądro Ziemi jest też magnesem i ono będzie dostosowywać się do pola magnetycznego powstałego rdzenia.A więc jądro Ziemi ustawi się według pola magnetycznego błyskawicy w przeciągu kilku lub kilkunastu godzin a wraz za Jądrem będzie obracała się zewnętrzna warstwa Ziemi ale z poślizgiem ,gdyż Jądro otoczone jest masą płynną.Teraz wszystko zależy jak obróci się Ziemia.Skutkiem tego obrotu mogą nastąpić pewne zdarzenia na przyszłość naszej planety.A więc Ziemia może obracać się szybciej albo wolniej wokół własnej osi co spowoduje zwiększenie albo zmniejszenie się doby.Jak również ocieplenie lub ochłodzenie miejsc na Ziemi.Przy szybkim obrocie Ziemi wody w oceanach i morzach wytworzą potężne fale spowodowane stanem bezwładności.Te fale zaleją kontynenty i to jest właściwy opis tej katastrofy.Po katastrofie Jądro Ziemi zacznie dostosowywać się do pola magnetycznego Słońca i nastąpi powolny obrót Ziemi , który będzie trwał bardzo długi okres ,dlatego iż magnetyczne oddziaływanie Słońca na naszą planetę jest słabsze od tego który ma nastąpić.Po prostu Ziemia będzie wracać na swoje miejsce.
    I właśnie w czasie tej błyskawicy na Słońcu są wybuchy oraz porwanie cząstek ze Słońca które uderzają w Ziemię , tworząc zorze polarne.To też tłumaczy proroctwo obłoku czerwonego z iskrami.A więc w czasie takiej błyskawicy zostaną ze Słońca porwane cząsteczki ,które zostaną zjonizowane i będą widoczne w postaci iskier .Czyli w kosmosie będzie można zaobserwować błyskawice na cząstkach.

3

Odp: KONIEC SWIATA i fakty

Teraz chciałbym napisać o znakach mówiących a zbliżaniu się katastrofy.Mówi o tym fragment z Biblii w OBJAWIENIE ŚW. JANA 15 .Tytuł to : Wizja siedmiu czasz i plag.W tym wypadku nie opiszę tego fragmentu gdyż jest to wprowadzenie do SIEDMIU CZASZ I PLAG.Właściwe plagi zaczynają się od fragmentu 16-tego i od tego momentu będę wyjaśniał.

Ze względu iż jest to trochę długi fragment ,więc postanowiłem że będę pisał najpierw fragment z Biblii przed którym będzie podany numer wersetu.Po nim będę wyjaśniał dany fragment.

16

1   I usłyszałem donośny głos mówiący ze świątyni do siedmiu aniołów:
     Idźcie i wylejcie siedem czasz gniewu Bożego na Ziemię.

2   I wyszedł pierwszy , i wylał swoją czaszę na Ziemię ; i pojawiły się
     złośliwe i odrażające wrzody na ludziach, mających znamię zwierzęcia
     i oddających pokłon jego posągowi

=== Ten fragment mówi nam iż ludzie będą za pieniądze zmieniać swoje ciało
        tutaj  chodzi o znamię zwierzęcia.Tym znamieniem jest liczba 666
        czyli pieniądz.W efekcie poprawek ciała wystąpią wrzody
        i to jest pierwszym znakiem zbliżania się katastrofy

3   A drugi wylał swoją czaszę na morze ; i przemieniło się w krew
     jakby z umarłego , i wszelkie stworzenie , żyjące w morzu , zginęło.

=== Ten fragment mówi nam iż nastąpią częste powodzie , gdzie spływająca
      woda do morza zabierze ze sobą różne trucizny , przez co zginie w morzu
      wiele zwierząt.

4    A trzeci wylał czaszę swoją na rzeki i źródła wód ; i przemieniły się w krew

===Ten fragment mówi , iż powodzie będą większe i w powodziach zginie dużo istot

8    A czwarty wylał czaszę swoją na słońce ; i dana mu została moc
      palenia ludzi żarem.

=== ten fragment mówi , iż nastąpią susze i temperatura wzrośnie
       co doprowadzi do klęsk głodowych , i drugiej fazy kryzysu
       oraz początku III wojny światowej.

10   A piąty wylał czaszę swoją na tron zwierzęcia i pogrążyło się królestwo
       jego w ciemnościach , i gryźli ludzie z bólu swoje języki.

=== Ten fragment mówi iż nastanie powszechny głód.Ludzie nie będą
        mieli za co żyć.Tron zwierzęcia , to przenośnia do ludzi bogatych.
       Czyli nastąpi powszechne bankructwo.

12   A szósty wylał czaszę swoją na wielką rzekę Eufrat;
       i wyschła jej woda, aby można było przygotować
       drogę dla królów ze wschodu słońca.
   
=== Ten fragment mówi nam o końcowej fazie III wojny światowej.
       ( rzeka Eufrat ) to w przenośni życie ludzkie.Czyli przetrwanie
       na Ziemi będzie zagrożone.Natomiast dalszy fragment mówi nam
       iż jest wybrany kraj dla którego przygotowana jest przyszłość.
       
17   A siódmy wylał czaszę swoją w powietrze ; i rozległ się ze świątyni
       od tronu donośny głos mówiący ; Stało się.

18   I nastąpiły błyskawice i donośne grzmoty i wielkie trzęsienie Ziemi
       jakiego nie było ,odkąd człowiek istnieje na Ziemi;
       tak potężne było to trzęsienie.

=== Ten fragment mówi nam o początku kataklizmu.

------------------------------------------------------------------------

Według proroctw III wojna światowa ma trwać około 3 lat.Więc można
by było przyjąć na każdy znak około 3-5 lat wobec tego 3*7=21 i 5*7=35
Jeśli te liczby dodamy do dzisiejszej daty to wyszłoby 2011+21=2032
i 2011+35=2046 .Czyli otrzymaliśmy zakres dat kiedy ma być ta katastrofa
To jest 2032-2046 .Czyli data mniej więcej zgadza się z datą którą napisałem
w innym artykule.

4

Odp: KONIEC SWIATA i fakty

Teraz chciałbym napisać o znakach mówiących a zbliżaniu się katastrofy.Mówi o tym fragment z Biblii w OBJAWIENIE ŚW. JANA 15 .Tytuł to : Wizja siedmiu czasz i plag.W tym wypadku nie opiszę tego fragmentu gdyż jest to wprowadzenie do SIEDMIU CZASZ I PLAG.Właściwe plagi zaczynają się od fragmentu 16-tego i od tego momentu będę wyjaśniał.

Ze względu iż jest to trochę długi fragment ,więc postanowiłem że będę pisał najpierw fragment z Biblii przed którym będzie podany numer wersetu.Po nim będę wyjaśniał dany fragment.

16

1   I usłyszałem donośny głos mówiący ze świątyni do siedmiu aniołów:
     Idźcie i wylejcie siedem czasz gniewu Bożego na Ziemię.

2   I wyszedł pierwszy , i wylał swoją czaszę na Ziemię ; i pojawiły się
     złośliwe i odrażające wrzody na ludziach, mających znamię zwierzęcia
     i oddających pokłon jego posągowi

=== Ten fragment mówi nam iż ludzie będą za pieniądze zmieniać swoje ciało
        tutaj  chodzi o znamię zwierzęcia.Tym znamieniem jest liczba 666
        czyli pieniądz.W efekcie poprawek ciała wystąpią wrzody
        i to jest pierwszym znakiem zbliżania się katastrofy

3   A drugi wylał swoją czaszę na morze ; i przemieniło się w krew
     jakby z umarłego , i wszelkie stworzenie , żyjące w morzu , zginęło.

=== Ten fragment mówi nam iż nastąpią częste powodzie , gdzie spływająca
      woda do morza zabierze ze sobą różne trucizny , przez co zginie w morzu
      wiele zwierząt.

4    A trzeci wylał czaszę swoją na rzeki i źródła wód ; i przemieniły się w krew

===Ten fragment mówi , iż powodzie będą większe i w powodziach zginie dużo istot

8    A czwarty wylał czaszę swoją na słońce ; i dana mu została moc
      palenia ludzi żarem.

=== ten fragment mówi , iż nastąpią susze i temperatura wzrośnie
       co doprowadzi do klęsk głodowych , i drugiej fazy kryzysu
       oraz początku III wojny światowej.

10   A piąty wylał czaszę swoją na tron zwierzęcia i pogrążyło się królestwo
       jego w ciemnościach , i gryźli ludzie z bólu swoje języki.

=== Ten fragment mówi iż nastanie powszechny głód.Ludzie nie będą
        mieli za co żyć.Tron zwierzęcia , to przenośnia do ludzi bogatych.
       Czyli nastąpi powszechne bankructwo.

12   A szósty wylał czaszę swoją na wielką rzekę Eufrat;
       i wyschła jej woda, aby można było przygotować
       drogę dla królów ze wschodu słońca.
   
=== Ten fragment mówi nam o końcowej fazie III wojny światowej.
       ( rzeka Eufrat ) to w przenośni życie ludzkie.Czyli przetrwanie
       na Ziemi będzie zagrożone.Natomiast dalszy fragment mówi nam
       iż jest wybrany kraj dla którego przygotowana jest przyszłość.
       
17   A siódmy wylał czaszę swoją w powietrze ; i rozległ się ze świątyni
       od tronu donośny głos mówiący ; Stało się.

18   I nastąpiły błyskawice i donośne grzmoty i wielkie trzęsienie Ziemi
       jakiego nie było ,odkąd człowiek istnieje na Ziemi;
       tak potężne było to trzęsienie.

=== Ten fragment mówi nam o początku kataklizmu.

------------------------------------------------------------------------

Według proroctw III wojna światowa ma trwać około 3 lat.Więc można
by było przyjąć na każdy znak około 3-5 lat wobec tego 3*7=21 i 5*7=35
Jeśli te liczby dodamy do dzisiejszej daty to wyszłoby 2011+21=2032
i 2011+35=2046 .Czyli otrzymaliśmy zakres dat kiedy ma być ta katastrofa
To jest 2032-2046 .Czyli data mniej więcej zgadza się z datą którą napisałem
na początku pierwszego artykulu.

5

Odp: KONIEC SWIATA i fakty

http://niewiarygodne.pl/kat,1017181,tit … omosc.html

Tutaj podaję link do burzy na planecie Saturn.To jest właśnie dowód na moją tezę katastrofy.Zwróćcie uwagę iż planeta obraca się i z tego powodu przesuwa się burza w kierunku słońca ,czyli w stronę jasnej tarczy.Przy ciemnej części planety burza wygasa.Naukowcy mówią inaczej , ale to ich problem , że nie potrafią zrozumieć danego zjawiska.

http://niewiarygodne.pl/kat,1017181,tit … omosc.html

Drugi link to większe wybuchy na słońcu.Teraz porównajmy daty napisanych linków.Pierwszy był napisany 2011- 17- 01 drugi 2010 - 10 - 05 .Jeśli teraz odejmiemy obie te daty to wyjdzie nam 1 - 7 - 0 . Ostatnią cyfrę zaokrągliłem do 0 gdyż to mało istotne.Czyli otrzymałem 1 rok i 7 miesięcy . Gdyby były obserwowane Słońce i Saturn w tym samym czasie wtedy daty powinny być równe ale wtedy mało z tego byśmy się dowiedzieli. Teraz podam ile dni potrzebują planety Ziemia i Mars aby obiec dookoła Słońca i spotkać się w tym samym miejscu. Ziemia 365,26 dnia .Mars 686,98 dnia.Teraz obliczmy co ile lat obie planety ustawią się w jednej linii razem ze Słońcem i Saturnem.Czyli 686,98 : 365,26 = 1,88 roku w przybliżeniu. A więc naukowcy zaobserwowali wyładowanie Saturna względem Słońca  gdzie między nimi znajdowały się w linii Ziemia i Mars , o czym udowadniałem we wcześniejszych artykułach , tylko że nie w tym samym czasie.W pierwszym wyładowaniu sfotografowali planetę Saturn , w następnym wyładowaniu sfotografowali Słońce.Różnica bierze się dlatego iż Saturn też się obraca .A więc różnica dat zrobienia fotografii  wyniosła 1,7 roku .Natomiast gdyby Saturn stał w miejscu wtedy też powinno być 1,7 roku , ale ze względu iż Saturn się obraca to różnica wyniosła 1,88 roku.I to jest dowód na to iż właśnie na takiej podstawie dojdzie do katastrofy.A więc w jednej linii mają się ustawić ( Słońce , Merkury , Wenus , Ziemia , Mars , Jowisz i Saturn ) .Wtedy nastąpią najlepsze warunki do rozładowania planety Saturn o bardzo dużej sile.

Drugim przypadkiem może być ustawienie planety Ziemia i Wenus w jednej linii ze Słońcem i Saturnem .Ziemia 365,26 dni .Wenus 224,71 dni . a Więc 365,26 : 224,71 = 1,625 roku.

Natomiast gdybyśmy zobaczyli ustawienie planet w tych dniach wtedy wiedzielibyśmy które to planety przyśpieszyły wyładowanie Saturna.

6

Odp: KONIEC SWIATA i fakty

Dla sprostowania powyższej informacji.Różnica dat zrobionych zdjęć wynosi 1 rok i 7 miesięcy.Natomiast wspólne spotkanie w tym samym miejscu to 1.88 roku ,czyli dziesiąte części roku zamienię na miesiące 8.8*10/12 =7 miesięcy i kilka dni.Dokładniej pisząc to 1 rok i 7 miesięcy.A więc co 1 rok i 7 miesięcy Ziemia i Mars ustawiają się w jednej linii razem ze Słońcem i Saturnem.

7

Odp: KONIEC SWIATA i fakty

http://www.twojapogoda.pl/wiadomosci/10 … na-jowiszu

Podobne zjawisko występuje na Jowiszu.Tu także plama z prawej strony słabnie czyli zanika a wyładowanie przesuwa się w stronę Słońca.Zgodnie z zasadą iż wyładowanie występuje mniej więcej po środku oświetlonej części planety przez Słońce.Co dowodzi tego , iż wyładowanie jest w kierunku Słońca.

8

Odp: KONIEC SWIATA i fakty

a

9

Odp: KONIEC SWIATA i fakty

We wcześniejszych artykułach popełniłem błąd.Ponieważ źle napisałem datę ,dlatego teraz prostuję


http://niewiarygodne.pl/kat,1017181,tit … omosc.html

Tutaj podaję link do burzy na planecie Saturn.To jest właśnie dowód na moją tezę katastrofy.Zwróćcie uwagę iż planeta obraca się i z tego powodu przesuwa się burza w kierunku słońca ,czyli w stronę jasnej tarczy.Przy ciemnej części planety burza wygasa.Naukowcy mówią inaczej , ale to ich problem , że nie potrafią zrozumieć danego zjawiska.

http://niewiarygodne.pl/kat,1017181,tit … omosc.html

Drugi link to większe wybuchy na słońcu.Teraz porównajmy daty napisanych linków.Pierwszy był napisany 20 - 01 - 2011 drugi 25 - 01 - 2010 . A więc różnica w wyładowaniach Słońca i Saturna wynosi mniej więcej 1 rok i 5 dni. Jeśli takie wyładowanie trwa kilka lub kilkanaście dni to planetą która była między Słońcem a Saturnem jest Ziemia ponieważ obieg wokół słońca wynosi 1 rok + kilka dni na dogonienie Saturna ,gdyż w czasie tego roku Saturn przesunie się o około 12 stopni ( 29 lat Saturn obiega Słońce ) czyli ( 360/29=około 12 stopni ) co dla Ziemi wyjdzie około 12 dni , gdyż Ziemia obiega słońce ( 360/365,26 = około 1 stopień na dzień ).A zważywszy że wyładowanie może mieć kilku dniowe odchyłki na + i - to dowodzi tego iż w kosmosie rozładowują się planety tak jak opisałem we wcześniejszych artykułach.

10

Odp: KONIEC SWIATA i fakty

Strony linku zostały zmienione.Więc podaję je jeszcze raz.

http://www.exweather.eu/forum/showthread.php?tid=258
http://niewiarygodne.pl/kat,1017181,tit … caid=6bb73

11

Odp: KONIEC SWIATA i fakty

Ze znanych mi proroctw są dwa które pasują do wiadomości napisanych wcześniej.Jedna z nich mówi iż na Ziemi będzie wielki zamęt ,który zakończy się pożogą i to ma trwać obieg Saturna ( 29 lat ),w innych proroctwach będzie trwało 27 lat.Drugim jest to iż powstanie człowiek ,za którego rządów nastanie pokój na Ziemi.Jego imię brzmi ( CZTERDZIEŚCI i CZTERY ).Wcześniej nie mogłem zrozumieć tej liczby.Dzisiaj wiem ,że jest to rok 2044.
W 2040 ma być potop.To teraz zbierzmy wszystko do kupy.2040-29 lat = 2011.Czyli od tej daty na świecie zacznie się zamęt na świecie,który będzie trwał 29 lat.skoro III wojna światowa ma trwać krótko.Niektórzy podają 3-3,5 lat.A wojna ma być przed potopem.To początek III wojny światowej byłby w 2040-3=2037 lub 2036.Gdyby ułożyć historię wydarzeń do końca świata to wyglądałaby tak:

2011-początek zamętu na Ziemi - trwać on będzie 29 lat.
2013-2016 śmierć obecnego i wybór następnego Papierza o symbolu
         ( Piotr  Rzymianin ) . Data nie jest pewna a tylko w domyśle.
2030 - 2035 Duże konflikty między państwami
2036 -2037 początek III wojny światowej
          Trwa wojna między Rosją ,Chinami ,USA .Niemcy chcąc skorzystać z okazji
              napadają na Polskę.Kraje Europejskie pomagają Polsce.
           W Niemczech wybucha bomba atomowa.
2039 W Rzymie koło Watykanu wybucha bomba atomowa.
          Papież zostaje zabity
2040 Wielkie trzęsienia Ziemi i wielki potop.Symbolicznie Maryja ratuje Ziemię od
          zagłady przed zniszczeniem atomowym
2041 Muzułmanie ruszają na Europę po potopie.Trwa wojna
2044 Powstaje człowiek o imieniu ( czterdzieści i cztery ) i zaprowadza pokój na Ziemi

2000-3000 Polska jest krajem ,który wiedzie prym na Ziemi.Szatan zostaje uwięziony
         na 1000 lat.Następuje zmartwychwstanie Chrystusa.Nastaje 1000 lat dobrobytu
         i mądrych rządów na Ziemi.Człowiek postępuje według praw Bożych.
3000-4000 Szatan zostaje uwolniony.Ludzie zaczynają źle postępować.
          Polska traci prym na rzecz Rosji.Rosja przewodzi na Ziemi.
4000-5000 Rosja traci prym na rzecz państwa o symbolu ( pantery ).
          Mogą to być Chiny lub Indie.Następują rządy Szatana
5000-6000 Nastaje jeden rząd na Ziemi z mocą Szatana.
          Na Ziemię spada kometa o symbolu ( Piołun ) według Biblii.
          Następuje zagłada Ziemi.
6000-7000 następuje sąd Boży.Nowa Ziemia i Nowe Niebo.

Jeśli teraz prześledzimy na mapie jakie państwa wiodły prym na świecie to okaże się iż historia zatoczy koło.Oto dowód.Prześledźcie te państwa na mapie.

0  Bliski wschód-Bizancjum,Mezopotamia
1  Egipt
2  Rzymianie-Karol Wielki
3  Hiszpanie-podbijanie Ziem.Wyprawy Kolumba.
4  Francuzi-Napoleon
5  Anglia-kolonizacja
6  Niemcy -I i II wojna światowa oraz czasy obecne
7   2000-3000 Polska -słowianie według Biblii
8   3000-4000 Rosja  - słowianie według Biblii
9   5000-6000 Chiny lub Indie - zamknięcie kręgu (symbol pantera )
10 jeden rząd na Ziemi.
11 Rządy Boskie

Teraz jest pytanie czy to jest zbieżność ,czy ma to jakiś symbol.

12

Odp: KONIEC SWIATA i fakty

Idź na Biblistykę, albo na kursy watykańskie, bo domorosła profetyka nie wychodzi Ci za dobrze. Albo przynajmniej przestań ćpać w takich ilościach, jak do tej pory wink

Era dobrobytu i sprawiedliwości pod rządami Polski? Obecnie mamy chyba rządy ruskich, terrorystów i jankesów, ale to moje skromne zdanie wink

Tysiąc w Biblii oznacza wielką mnogość, liczbę wręcz niepoliczalną, a nie konkretną ilość...

Nie mam pojęcia, skąd Ci się wzięło "dziesięć Kontynętów", ale może pisownia wyrazu "kontynent" ma znaczenie wink

Nawet nie chce mi się komentować każdego pojedyńczego stwierdzenia... Yours words are fake, Dude.

"Tylko dwie rzeczy są nieskończone: Wszechświat oraz ludzka głupota, choć nie jestem pewien co do tej pierwszej."

Albert Einstein

13

Odp: KONIEC SWIATA i fakty

Nie każdemu jest dane zrozumienie Biblii.Kto chce to zrozumie.

14

Odp: KONIEC SWIATA i fakty

Chęciami, szczególnie dobrymi, to jest piekło wybrukowane wink
Tu nie ma "kto chce". Bibliści spędzają nad pojedyńczymi wersami dziesiątki lat, a Ty dokonujesz gwałtu na Biblii sprowadzając ją do poziomu przewodnika dla cudzoziemców.

Na Biblii widać znasz się tak samo, jak Patrick Geryl na astrofizyce. To chyba jednak prawda, że "nieszczęścia chodzą parami".

"Tylko dwie rzeczy są nieskończone: Wszechświat oraz ludzka głupota, choć nie jestem pewien co do tej pierwszej."

Albert Einstein

15

Odp: KONIEC SWIATA i fakty

Za to Ty nie czytasz Biblii a zabierasz głos.

16

Odp: KONIEC SWIATA i fakty

cassopeia, za krótko jestes na tym forum by tak wyjeżdżać na michallesza:)
facet jest całkiem niezly w swych interpretacjach biblii aczkolwiek nie zgadzam sie z tymi opiniami.
ma swoj styl i zapewne cel,wiec prosze o tolerancje smile
dla mnie jest  on mocno zauwazalną osobą na tym forum i szanuję go za szczegółowośc i przekonanie do tego co pisze,pozdrowionka

"Najbardziej zapaleni obrońcy jakiejś nauki, ci, którzy nie zniosą najmniejszego krzywego spojrzenia na nią, to zwykle tacy, którzy w dyscyplinie tej niezbyt daleko zaszli i w skrytości zdają sobie z tego sprawę. "

17

Odp: KONIEC SWIATA i fakty

http://www.forumzn.fora.pl/archiwum,26/ … ca,41.html
Ciekawy post.Warto przeczytać.

18

Odp: KONIEC SWIATA i fakty

http://forumzn.katalogi.pl/Przepowiedni … -t553.html

Jeszcze jeden link.

19

Odp: KONIEC SWIATA i fakty

Na internecie pojawiają się takie opinie jak ta:

" Ziemia, Słońce i czarna dziura w centrum naszej galaktyki 21 grudnia 2012 roku ułożą się w jednej linii. "

Jest to absolutna bzdura.A to jest dowód na to:

minuta ma 60 sekund
godzina  60 * 60 = 3600 sekund
doba  3600 * 24 = 86400 sekund
rok  86400 * 365,26 = 31 558 464 sekund

    Nasza galaktyka ma rozmiar około 100 000 lat świetlnych .Wobec tego promień naszej galaktyki wyniesie 50 000 lat świetlnych. Nasz układ Słoneczny znajduje się mniej więcej w połowie odległości od środka galaktyki a jej obrzeżem.Wobec tego położenie wyniesie 25 000 lat świetlnych od środka galaktyki.

Obliczmy teraz długość orbity na której znajduje się nasz układ Słoneczny w galaktyce korzystając z wzoru na obwód.

obwód  = 2 * pi * R

2 * 3,1415 * 25 000 lat świetlnych  = około 157 079 lat świetlnych

Obliczmy teraz ile to jest sekund świetlnych wiedząc , że rok ma 31 558 464 sekund

157 079 * 31 558 464 = 4 957 171 900 000 sekund świetlnych

Obliczmy teraz ile kilometrów ma orbita po której krąży nasz układ słoneczny w galaktyce wiedząc , że prędkość światła wynosi około 300 000 km /s

4 957 171 900 000 * 300 000 = 1 487 151 500 000 000 000 km

Obliczmy teraz ile sekund potrzeba aby nasz układ Słoneczny zrobił jeden obieg po orbicie w galaktyce wiedząc  że :  prędkość z jaką porusza się , wynosi 250 km/s

1 487 151 500 000 000 000 / 250 = 5 948 606 000 000 000 s

zamieńmy te sekundy na lata , wiedząc że rok ma 31 558 464 sekund

5 948 606 000 000 000 / 31 558 464 = około  188 494 788 lat

A skoro w czasie obiegu wokół galaktyki wystąpi 2 razy zrównanie płaszczyzny galaktyki z naszym układem Słonecznym to podzielmy wynik przez 2

188 494 788 / 2 = 94 247 394 lat

Czyli co 94 miliony lat płaszczyzna galaktyki zrówna się z naszym układem Słonecznym.

     Wobec tego nadchodzący potop nie będzie związany z dopasowaniem się płaszczyzny galaktyki i powiedzenie :" Ziemia, Słońce i czarna dziura w centrum naszej galaktyki 21 grudnia 2012 roku ułożą się w jednej linii. " jest po prostu bzdurą .

20

Odp: KONIEC SWIATA i fakty

Witam pięknie.

Duużo pracy ktoś włożył w wyliczenia, ale myślę, że niepotrzebnie...

Wg mojej skromnej wiedzy, jeżeli szukać centrum naszej galaktyki na niebie, oczka nasze zwrócić powinniśmy w kierunku gwiazdozbiorów Koziorożca i Strzelca. Pomiędzy nimi, nieco się ze wspomnianymi "przenikając" znajduje się gwiazdozbiór Wężownika. I tak w linii prostej patrzyć będziemy w kierunku centrum naszej Galaktyki.

W związku z przyjęciem jako punktu odniesienia Centrum Galaktyki przyjąć można odległość od Ziemi do Słońca jako mało znaczącą.

Ziemia okrążając Słońce powoduje pozorną wędrówkę tegoż na tle nieboskłonu analogicznie do pozornej wędrówki Słońca po nieboskłonie, spowodowanej ruchem obrotowym samej ziemi.
   W praktyce oznacza to iż Słońce "przebywa" w "znakach zodiaku". Co za tym idzie, w ciągu roku 1 raz "ustawia" się w jednej linii Ziemia, Słońce i Centrum Galaktyki. Ma to miejsce ok 20 grudnia. Rokrocznie.

Ponadto Układ Słoneczny porusza się sinusoidalnie zachowując jednocześnie orbitę własną względem CG.
Nasza galaktyka jest sklasyfikowana jako galaktyka spiralna z poprzeczką. "Z góry" wygląda jak kręcąca się rozgwiazda (nomen omen) , natomiast "z boku" jak leżące na boku jojo. Układ słoneczny aktualnie przechodzi swoim sinusoidalnym ruchem przez równik galaktyczny. To raczej pusta przestrzeń między "nami" a CG ma być znacząca...
Jako że "narażeni" będziemy na bezpośrednie promieniowanie z CG.
Nie wypowiadam się na temat czarnej dziury.

Aczkolwiek całkowicie zgadzam się w kwestii możliwości znalezienia w necie bzdur. Niektóre z nich są nawet bardzo przekonywujące... Aż do momentu kiedy przestaniemy w nie bezkrytycznie wierzyć i zaczniemy myśleć i sprawdzać samemu.
  A przed wydaniem autorytatywnego osądu warto krytycznie spojrzeć na własne wyliczenia i skonfrontować je ze sprawdzonymi faktami.

Pozdrawiam serdecznie.

-----------------------------------------------------------------------------------
Myślący poszuka sam

Ostatnio edytowany przez gucio (2011-06-08 13:41:36)