Temat: BIBLIA a KONIEC ŚWIATA

Aby wiedzieć kiedy będzie koniec świata to należy różne proroctwa i przepowiednie powiązać z Biblią.W Biblii podany jest koniec świata z dokładnością do 1000 lat.Czy słowa zawarte w Biblii mówią prawdę ? Spróbujmy przeanalizować zawarte tam słowa .Biblia przedstawia dwa fragmenty które opisują kiedy będzie koniec świata.Pierwszym fragmentem jest OTWARCIE PIECZĘCI.Teraz przedstawię ten fragment.

============================================================
              OBJAWIENIE ŚW.JANA 6 - OTWARCIE PIECZĘCI

1   I widziałem , jak Baranek zdjął pierwszą z siedmiu pieczęci i usłyszałem głos jednej z
     czterech postaci , donośny jak grzmot, mówiący : Chodź !

2   I widziałem , a oto biały koń ,ten zaś ,który siedział na nim, miał łuk, a dano mu koronę,
     i wyruszył jako zwycięzca  aby dalej zwyciężać.

3    A gdy zdjął drugą pieczęć ,usłyszałem , jak druga postać mówiła :Chodź !

4    I wyszedł drugi koń , barwy ognistej ,a temu ,który siedział na nim, dano moc zakłócić
     pokój na Ziemi , tak by mieszkańcy jej zabijali się nawzajem; i dano mu wielki miecz.

5    A gdy zdjął trzecią pieczęć, usłyszałem, jak trzecia postać mówiła :chodź ! I widziałem,
      a oto kary koń ,ten zaś , który siedział na nim  miał wagę w ręce swojej.

6    I usłyszałem , jakby głos pośród czterech postaci mówił : Miarka pszenicy za denara i
     trzy miarki jęczmienia za denara ; a oliwy i wina nie tykaj.

7    A gdy zdjął czwartą pieczęć, usłyszałem głos czwartej postaci, która mówiła : Chodź !

8    I widziałem , a oto siwy koń , a temu ,który na nim siedział, było na imię Śmierć ,
      a piekło szło za nim: i dano im władzę nad czwartą częścią Ziemi ,by zabijali mieczem
      i głodem, i morem , i przez dzikie zwierzęta Ziemi.

9    A gdy zdjął piątą pieczęć , widziałem poniżej ołtarza dusze zabitych dla Słowa Bożego
      i dla świadectwa , które złożyli.

10    I wołały donośnym głosem: Kiedyż , Panie Swięty i prawdziwy, rozpoczniesz sąd
        i pomścisz krew naszą na mieszkańcach Ziemi ?

11    I dano każdemu z nich szatę białą ,i powiedziano im ,aby jeszcze odpoczęli przez
       krótki czas, aż się dopełni  liczba współsług i braci ich , którzy mieli podobnie jak oni
       ponieść śmierć.

12    I widziałem , gdy zdjął szóstą pieczęć, że powstało trzęsienie Ziemi i Słońce
        pociemniało jak czarny wór, a cały księżyc poczerwieniał jak krew.

13    I gwiazdy niebieskie spadały na Ziemię , podobnie jak drzewo figowe zrzuca figi
        swoje , gdy wiatr gwałtowny nim potrząśnie:

14    I niebo znikło ,jak niknie zwój , który się zwija a wszystkie góry i wyspy ruszone
        zostały z miejsc swoich

   -------

   Głos siedmiu trąb 8

8

1      A gdy zdjął siódmą pieczęć,nastało w niebie milczenie na około pół godziny.

2      I widziałem siedmiu aniołów , którzy stoją przed Bogiem i dano im siedem trąb

========================================================

        Tutaj zawarta jest informacja która przedstawia dzieje Ziemi od narodzenia Chrystusa do rządów Bożych.w wersetach 1-2 przedstawiona jest pierwsza pieczęć , w której jest widoczny symbol tej pieczęci , czyli ŁUK .W Biblii strzała jest symbolem mowy a więc łuk będzie symbolem głoszenia tej mowy .Czy mój wywód jest prawdziwy to o tym można przekonać się ,gdyż wyjaśnienie pierwszej pieczęci jest również w Biblii.Teraz podaję fragment z Biblii , który pomaga zrozumieć o co chodzi w pierwszej pieczęci.

========================================================

  WYJAŚNIENIE DO PIERWSZEJ PIECZĘCI

       Jak zrozumieć pierwszą pieczęć ? Wytłumaczenie tej pieczęci pisze w Biblii w OBJAWIENIE ŚW.JANA 19 / 11 a tytuł to Tryumf Chrystusa

---------------------------------------------
11      I widziałem niebo otwarte , a oto biały koń , a ten który na nim siedział,nazywa się
          Wierny i Prawdziwy , gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy.

12     Oczy zaś jego jak płomień ognia , a na głowie jego liczne diademy Imię swoje miał
         wypisane ,lecz nie znał go nikt, tylko on sam.

13      A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi, imię zaś jego brzmi Słowo Boże

==========================================================

        Wyjaśnienie w Biblii dokładnie podaje ,że w pierwszej pieczęci chodzi o głoszenia Słowa Bożego.Teraz przytoczę wersety 3-4 w których jest mowa o wojnie .Czyli druga pieczęć to okres wojem gdzie symbolem jest wielki miecz.
       Co do trzeciej pieczęci to o tym mówią wersety 5-6.W tej pieczęci podany jest symbol WAGI .Jak wiemy ,że WAGA jest symbolem sprawiedliwości .Dlatego też można przypuszczać iż nastanie okres sprawiedliwości.W Biblii w KSIĘDZE IZAJASZA 28 werset 17 - pisze " I uczynię prawo miarą , a sprawiedliwość wagą ". Natomiast słowa ( za denara ) może oznaczać ,że żywność będzie tania.Gdyby podane było ,że " miarka pszenicy za 100 denarów , to wtedy mogłoby oznaczać ,że żywność będzie droga .Tu jednak widzimy iż żywność będzie za denara , czyli tania.Natomiast oliwa i wino to symbole namaszczenia i wiary .A skoro pisze aby tych rzeczy nie tykać , to może oznaczać iż wiara w Boga będzie świętością.A więc trzecia pieczęć mówi nam iż na Ziemi będzie okres sprawiedliwości , dobrobytu i świętości .W Biblii również podane jest iż  na Ziemi będzie 1000-letnie królestwo Chrystusowe o czym mówi fragment :

==========================================================

     OBJAWIENIE ŚW.JANA 20  .Tytuł to Tysiącletnie królestwo.

1     I widziałem anioła zstępującego z nieba ,który miał klucz od otchłani i wielki łańcuch
      w swojej ręce.

2     I pochwycił smoka , węża starodawnego , którym jest diabeł i Szatan i związał go na
       tysiąc lat.

3     I wrzucił go do otchłani i zamknął ją i położył na nim pieczęć,aby już nie zwodził
       narodów ,aż się dopełni owych tysiąc lat .Potem musi być wypuszczony na krótki
       czas.

4     I widziałem trony , i usiedli na nich ci , którym dano prawo sądu ; widziałem też
      dusze tych ,którzy zostali święci za to , że składali świadectwo o Jezusie i głosili
      Słowo Boże , oraz tych , którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie
      przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją .Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez
      1000 lat.

5     Inni umarli nie ożyli , aż się dopełniło tysiąc lat .To jest pierwsze zmartwychwstanie.

6     Błogosławiony i święty ten , który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu ; nad
       nimi druga śmierć nie ma mocy , lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z
       nimi będą przez tysiąc lat.

==========================================================

       Ten fragment o Tysiącletnim królestwie można umieścić tylko w pieczęci 3 , gdyż bardzo dobrze do niej pasuje.Pisze w nim iż ludzie którzy nie uwikłani są w matactwach pieniężnych , Ci będą panować razem z Chrystusem.Zwierzę to symbol pieniądza a posąg to banki i ludzie  którzy posiadają te pieniądze.Tutaj jest mowa o ludziach , którzy w nieuczciwy sposób dorobili się majątku .Także inny fragment z Biblii pisze o tych sprawach , ale o tym napiszę później.

      W wersetach 7-8 Biblia opisuje powrót zła na Ziemi.Czyli Szatan zostanie wypuszczony .Na Ziemi występować będą kataklizmy   to jest podane za pomocą symbolu ( dzikie zwierzęta Ziemi ) .Będą ogromne susze , będą znowu wojny a symbole to ( miecz i głód ). Szatan nie będzie jeszcze rządził na Ziemi , ale jego obecność będzie widoczna.Ludzie będą odchodzić od praw Bożych.
W wersecie 9-10-11 jest otwarcie piątej pieczęci .Jest to pieczęć rządów Szatana .Od tego czasu na Ziemi rządy przejmie Szatan co może oznaczać iż Ziemią rządzić będzie pieniądz.Ludzie będą mocno poddani pokusie pieniądza i mało będzie osób które potrafiło by się przeciwstawić temu.W tym okresie powstanie jeden rząd na Ziemi z mocą Szatana.

     W wersetach 12-13-14 jest opis szóstej pieczęci .W której to nastąpi koniec Ziemi , czyli życie człowieka na Ziemi zakończy się .Ziemia zostanie zniszczona co potwierdza fragment z Biblii:

     OBJAWIENIE ŚW.JANA 8 tytuł to " Głos siedmiu trąb "

     Następne wersety mówią o sądzie ostatecznym i o Nowym Niebie i Nowej Ziemi.Fragmenty w Biblii to :

   OBJAWIENIE ŚW.JANA 14 Tytuł to Wizja baranka i zbawienia.
   OBJAWIENIE ŚW.JANA 20 WERSET 11 Tytuł to Sąd ostateczny.

==========================================================

      A więc wiemy iż od narodzenia Chrystusa do panowania Boga jest siedem ( 7 ) pieczęci.Ile lat może wypadać na jedną pieczęć  ? W Biblii pisze , że TYSIĄCLETNIE KRÓLESTWO ma trwać 1000 lat .A więc dla jednej pieczęci można przypisać 1000 lat .Jeśli teraz do tych pieczęci podstawimy lata , to efekt będzie taki:


PIECZĘĆ    DATA                           SYMBOL

1.............0-1000......głoszenie Słowa Bożego.
2.......1000-2000......symbolem tej pieczęci to wojny
3.......2000-3000......sprawiedliwość,dobrobyt, tysiącletnie królestwo, Szatan uwięziony
4.......3000-4000......wojny i katastrofy.( Szatan wypuszczony )
5.......4000-5000......rządy Szatana oraz jeden rząd na Ziemi z mocą Szatana
6.......5000-6000......walka z Szatanem , pokonanie Szatana ,Zniszczenie Ziemi
7.......6000-..............sąd Boży , Nowe Niebo , Nowa Ziemia.

=======================================================

      A więc koniec świata nie będzie w 2012 roku jak niektórzy zapowiadają ale lata na które przypada koniec świata ( koniec Ziemi ) to 5000-6000 , gdyż w tym okresie Ziemia zostanie zniszczona.I to jest jedyna i prawdziwa data końca świata.( według Biblii ). Aby potwierdzić tę datę , przedstawię drugi fragment z Biblii , który o tym mówi.Jest nim SEN DANIELA ze starego testamentu.Poniżej przedstawię ten fragment.Zwróćcie uwagę iż dany fragment kończy się panowaniem SYNA CZŁOWIECZEGO , czyli rządów Boskich tak samo jak w 7-miu pieczęciach.A skoro oba fragmenty PIECZĘCIE i SEN DANIELA mają wspólny koniec więc wystarczy tylko podstawić od końca daty a wszystko stanie się jasne.

========================================================

zakres dat               pieczęcie                      sen Daniela

6000 - ........          7 pieczęć - rządy Boże    Syn Człowieczy ( rządy Boże )
5000 - 6000          6 pieczęć                        4 zwierzę
4000 - 5000          5 pieczęć                        3 zwierzę
3000 - 4000          4 pieczęć                        2 zwierzę
2000 - 3000          3 pieczęć                        1 zwierzę
1000 - 2000          2 pieczęć                        Wzburzone wielkie morze
       0 - 1000          1 pieczęć

=========================================================

      Teraz przedstawię SEN DANIELA

  KSIĘGA DANIELA 7. tytuł : " Sen Daniela o czterech zwierzętach i o Synu Człowieczym "


1    W pierwszym roku Belsazara , króla babilońskiego ,miał Daniel sen ,a to co widział ,
      leżąc na swoim łóżku , zaniepokoiło go.Potem spisał sen , a oto jego treść.

2    Ja Daniel miałem w nocy widzenie: Oto cztery wiatry niebieskie wzburzyły Wielkie
      Morze.

3     I cztery wielkie zwierzęta wychodziły z morza , każde inne.

4     Pierwsze było podobne do lwa i miało orle skrzydła. Gdy potem spojrzałem ,
       wyrwano jego skrzydła: wtedy podniosło się z ziemi i stanęło na dwóch nogach jak
       człowiek i dano mu ludzkie serce.

5      Potem pojawiło się inne , drugie zwierzę , podobne do niedźwiedzia; było ono
       podniesione tylko jedną stroną, a miało w paszczy między zębami trzy żebra , i
       powiedziano mu: Wstań , jedz dużo mięsa !

6     Potem spojrzałem , a oto pojawiło się inne , podobne do pantery; miało ono na
      grzbiecie cztery ptasie skrzydła  i cztery głowy miało to zwierzę , i dano mu władzę.

7     Potem spojrzałem i w widzeniu nocnym pojawiło się czwarte zwierzę, straszne i
      groźne , i nadzwyczaj silne; miało ono  potężne żelazne zęby: pożerało i miażdżyło a
      co pozostało , deptało swoimi nogami, było ono inne aniżeli wszystkie poprzednie
      zwierzęta, a miało dziesięć rogów.

8    Gdy uważnie przypatrywałem się  rogom , zaczął wyrastać między nimi inny , mały róg
      i trzy spośród poprzednich rogów zostały wyrwane.Na tym rogu były oczy ludzkie i
      usta , które mówiły zuchwałe słowa.

  ------------------

13     I widziałem w widzeniach nocnych: Oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś ,
        podobny do Syna Człowieczego:  doszedł do Sędziwego i stawiono go przed nim

14     I dano mu władzę i chwałę, i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody i
        języki  Jego władza  - władzą wieczną niezmienną jego królestwo - niezniszczalne

=======================================================

      W wersecie 2 Daniel opisuje ,że widział WIELKIE MORZE.To może oznaczać tylko nadchodzący potop.Czyli po potopie ( cztery zwierzęta ) przejmą władzę na Ziemi.Gdzie należałoby umieścić ten potop ? Wyżej przedstawiłem połączenie PIECZĘCI do SNU DANIELA.Z tego połączenia wynika ,że potop będzie przed pierwszym zwierzęciem w ŚNIE DANIELA i w drugiej PIECZĘCI ,czyli lata 1000-2000 a przed 2000-3000 bo to jest już trzecia pieczęć.Po tym potopie wychodzące zwierzęta z wody symbolizują mocarstwa , które będą wiodły prym na Ziemi.Opisuję teraz SEN DANIELA.

       W wersecie 4 pierwszym państwem które będzie wiodło prym ,jest Polska co dowodzą symbole tego zwierzęcia ( lew, orle skrzydła ). Lew ze skrzydłami jest w herbach polskich miast i regionów.Wyrwanie skrzydeł i danie ludzkiego serca oznacza iż symbolem stanie się praworządność oparta na prawie Bożym.A to pasuje do PIECZĘCI 3 ( waga - symbol sprawiedliwości ). Szatan zostaje uwięziony na 1000 lat.

       W wersecie 5 państwem którego symbolem jest NIEDŹWIEDŹ to Rosja.A więc po 1000 letniej dominacji Polski , Rosja przejmie prym.Słowa mówiące ,iż BYŁO PODNIESIONE TYLKO JEDNĄ STRONĄ  może oznaczać iż zostanie utracona jedna część Rosji.TRZY ŻEBRA W PASZCZY może oznaczać iż 3-rzy państwa będą podległe Rosji.Szatan zostaje wypuszczony.

       Trzecie zwierzę to trzecie państwo które będzie rządziło na Ziemi. Wiąże się ono z rządami Szatana.Słowa :CZTERY GŁOWY MIAŁO TO ZWIERZĘ może oznaczać początek tworzenia jednego rządu na Ziemi.Tym państwem mogą być Indie lub Chiny.

        Czwarte zwierzę to jeden rząd na Ziemi z mocą Szatana.Jest inne niż poprzednie.Dziesięć rogów może oznaczać iż jeden rząd powstanie na 10-ciu kontynentach.Kataklizmy ( trzęsienia Ziemi ) spowodują pojawienie się nowego lądu natomiast 3 kontynenty zapadną się .Na wyłonionym kontynencie powstanie oddzielne państwo ,które nie będzie podlegało pod ogólny rząd.

       W wersetach 13-14 jest pojawienie się Syna Człowieczego czyli rządów Boskich.

======================================================

Jaka przyszłość czeka nas do potopu i kiedy on będzie.O tym mówią nam przepowiednie:

        Data katastrofy ,która nas czeka ( wielki potop ) można wyliczyć w następujący sposób. O tej dacie mówią nam proroctwa.Teraz przedstawię te proroctwa i wytłumaczę ich znaczenie

Proroctwo Malachiasza.
     "W czasie najgorszego prześladowania Świętego Kościoła Rzymskiego, [na tronie] zasiądzie Piotr Rzymianin, który będzie paść swe owce podczas wielu cierpień, po czym miasto siedmiu wzgórz zostanie zniszczone i straszny Sędzia osądzi swój lud. Koniec."

      Także szesnastowieczny prorok Nostradamus mówi o papieżu Rzymianinie :Z powodu śmierci bardzo starego papieża, Wybrany zostanie Rzymianin w bardzo dobrym wieku. Będzie się o nim mówiło, że osłabi Tron, Jednak będzie go długo dzierżył w bólu.

       Także prorok zwany Czeladnikiem (prawdziwe imię: Franciszek) przepowiedział, że Antychryst będzie walczył z Kościołem. Kościół będzie prześladowany, a Antychryst zemści się na Rzymie: Bazylika świętego Piotra i Watykan rozsypią się w gruzy. Złomy kamienne Bazyliki zabiją dużą ilość ludzi, a krew popłynie strumieniami?.


====================================================


   Teraz wyjaśnię o jaką datę może chodzić.

       Według proroctw Malachiasza Ostatnim papieżem ma być Piotr Rzymianin .Według niektórych proroctw ma zostać wybrany młodym i długo rządzić , to możemy przypuszczać iż będzie rządził około 30 lat.Nasz papież rządził 27 lat.Natomiast najdłuższy pontyfikat wynosi 33 lat.Więc przyjęcie 30 lat dla Piotra Rzymianina nie będzie przesadą.Jeśli teraz do daty wyboru następnego papieża dodamy te 30 lat to otrzymamy datę przyszłej katastrofy ( potopu ). 2015+30=2045 , czyli do tego czasu to się wydarzy a może być wcześniej.Watykan zostanie zniszczony w czasie trwania III wojny światowej.Zaraz potem nastąpią trzęsienia Ziemi i Wielki potop.

O zniszczeniu Watykanu mówi fragment z Biblii :OBJAWIENIE ŚW. JANA 18. Tytuł to Upadek Wielkiego Babilonu.
=====================================================

A to są proroctwa z Biblii , które mówią o nadchodzących czasach.

      Teraz chciałbym napisać o znakach mówiących a zbliżaniu się katastrofy.Mówi o tym fragment z Biblii w OBJAWIENIE ŚW. JANA 15 .Tytuł to : Wizja siedmiu czasz i plag.W tym wypadku nie opiszę tego fragmentu gdyż jest to wprowadzenie do SIEDMIU CZASZ I PLAG.Właściwe plagi zaczynają się od fragmentu 16-tego i od tego momentu będę wyjaśniał.

       Ze względu iż jest to trochę długi fragment ,więc postanowiłem że będę pisał najpierw fragment z Biblii przed którym będzie podany numer wersetu.Po nim będę wyjaśniał dany fragment.

16

1   I usłyszałem donośny głos mówiący ze świątyni do siedmiu aniołów:
     Idźcie i wylejcie siedem czasz gniewu Bożego na Ziemię.

2   I wyszedł pierwszy , i wylał swoją czaszę na Ziemię ; i pojawiły się
     złośliwe i odrażające wrzody na ludziach, mających znamię zwierzęcia
     i oddających pokłon jego posągowi

========= Ten fragment mówi nam iż ludzie będą za pieniądze zmieniać swoje ciało
          tutaj  chodzi o znamię zwierzęcia.Tym znamieniem jest liczba 666
          czyli pieniądz.W efekcie poprawek ciała wystąpią wrzody
          i to jest pierwszym znakiem zbliżania się katastrofy

3   A drugi wylał swoją czaszę na morze ; i przemieniło się w krew
     jakby z umarłego , i wszelkie stworzenie , żyjące w morzu , zginęło.

========= Ten fragment mówi nam iż nastąpią częste powodzie , gdzie spływająca
          woda do morza zabierze ze sobą różne trucizny oraz będą różne  katastrofy
           które zatrują wody w morzach przez co zginie w morzu wiele zwierząt.

4    A trzeci wylał czaszę swoją na rzeki i źródła wód ; i przemieniły się w krew

========= Ten fragment mówi , iż powodzie będą większe i w powodziach zginie dużo
          istot

8    A czwarty wylał czaszę swoją na słońce ; i dana mu została moc
      palenia ludzi żarem.

========= ten fragment mówi , iż nastąpią susze i temperatura wzrośnie
          co doprowadzi do klęsk głodowych , i drugiej fazy kryzysu
          oraz początku III wojny światowej.Ten znak powiązany jest z czaszą piątą.
          Czyli skutkiem piątej  czaszy będzie czwarta czasza.

10   A piąty wylał czaszę swoją na tron zwierzęcia i pogrążyło się królestwo
       jego w ciemnościach , i gryźli ludzie z bólu swoje języki.

========  Ten fragment jest skutkiem poprzedniego znaku i mówi iż nastanie
          powszechny głód. Ludzie nie będą mieli za co żyć.Tron zwierzęcia - to przenośnia
          do banków i ludzi bogatych. Czyli  nastąpi powszechne bankructwo.Gryźć z bólu
          języki to symbol biedy ,braku żywności.

12   A szósty wylał czaszę swoją na wielką rzekę Eufrat;
       i wyschła jej woda, aby można było przygotować
       drogę dla królów ze wschodu słońca.
   
======== Ten fragment mówi nam o końcowej fazie III wojny światowej o czym
          świadczy dalsza część w  Biblii o której nie napisałem.A mowa jest o miejscu
          ARMAGEDON.( rzeka Eufrat ) to w przenośni życie ludzkie.Czyli przetrwanie na
          Ziemi będzie zagrożone.Natomiast dalszy fragment mówi nam  iż jest wybrany kraj
          dla którego przygotowana jest przyszłość.
       
17   A siódmy wylał czaszę swoją w powietrze ; i rozległ się ze świątyni
       od tronu donośny głos mówiący ; Stało się.

18   I nastąpiły błyskawice i donośne grzmoty i wielkie trzęsienie Ziemi
       jakiego nie było ,odkąd człowiek istnieje na Ziemi;
       tak potężne było to trzęsienie.

========= Ten fragment mówi nam o początku kataklizmu.Zwróćcie uwagę iż
          katastrofa rozpocznie się od błyskawic co pisze w 18 wersecie.

================================================

ZROZUMIENIE SYMBOLU SZATANA

=============================

      Szatan to symbol złego postępowania człowieka.Natomiast liczba 666 jest symbolem bogactwa.
Wyjaśnienie liczby 666 jest w BIBLII.Nawet teksty w Biblii dowodzą tego iż cało zło człowieka w obecnych czasach będzie związane z pieniędzmi i bogactwem materialnym.Niżej podaję zrozumienie symbolu liczby 666

PIERWSZA KSIĘGA KRÓLEWSKA 10 / 14 ( ROCZNE DOCHODY SALOMONA )

14
Ilość złota , jakie napływało do Salomona w ciągu jednego roku,
wynosiła SZEŚĆSET SZEŚĆDZIESIĄT SZEŚĆ talentów.

-------------------

cytat z BIBLII .OBJAWIENIE ŚW. JANA 13 / 17

17
I że nikt nie może kupować ani sprzedawać,
jeżeli nie ma znamienia,
to jest imienia zwierzęcia
lub liczby jego imienia.

18
Tu potrzebna jest mądrość.
Kto ma rozum ,niech obliczy liczbę zwierzęcia ;
jest to bowiem liczba człowieka.
A liczba jego jest SZEŚĆSET SZEŚĆDZIESIĄT SZEŚĆ.
--------------------

Koniec cytatu.

=======================================

Pieniądze nie są złem , ale złe postępowanie człowieka po przez pieniądze.

Liczba 666 wzięła się z Biblii.Ktoś źle przetłumaczył tę liczbę.Wyraźnie widać że werset 17 mówi o człowieku posiadającym pieniądze a nie o jakimś SZATANIE. Natomiast w wersecie 14 celowo napisano tę liczbę aby można było zrozumieć czym jest liczba 666.Bo bogactwo Salomona zostało przedstawione właśnie w tej liczbie aby łatwiej można zrozumieć ten symbol.

2

Odp: BIBLIA a KONIEC ŚWIATA

michalesz...!!!1 jestes zajebisty!!!:) ty, z taka dokladnoscia wynajdujesz fragmenty biblijne i potrafisz je dopasowac do sensu tematu. Kiedys zadałem Ci pytanie, czy jestes ksiedzem ? nie odpowiedziałes, dzisiaj wydaje mi sie ,ze z biblia obcujesz na co dzień, stad zapewne twoja wiedza gdzie co w biblii znaleźć. To co cytujesz je bardzo mocno pokrecone, wiec mozna to porównac do wszystkiego. to tak , jak z przepowiedniami Nostradamusa.
Ogólnie, wielki szacun dla Ciebie, pozdro i wesołych świat

"Najbardziej zapaleni obrońcy jakiejś nauki, ci, którzy nie zniosą najmniejszego krzywego spojrzenia na nią, to zwykle tacy, którzy w dyscyplinie tej niezbyt daleko zaszli i w skrytości zdają sobie z tego sprawę. "

3

Odp: BIBLIA a KONIEC ŚWIATA

Do ( pablodart ). Za życzenia DZIĘKUJĘ. Co do odpowiedzi na Twoje pytanie , to nie jestem żadnym księdzem ani Jehowym. Jestem normalnym człowiekiem jak inni , tylko z jedną różnicą ,iż moim prawem jest prawo Boże a nie ludzkie .To ,że czytam Biblię często , jest faktem . Im więcej czytam , tym coraz bardziej ją rozumiem. W moim życiu zdarzyło się dużo faktów które świadczyły iż będzie ono związane z Bogiem .Czytając pierwszy raz Biblię , ciężko było coś zrozumieć , ale im więcej czytałem , tym bardziej rozumiałem słowa w niej zawarte. A efekt jest widoczny dzisiaj. Pozdrawiam Cię.

Odp: BIBLIA a KONIEC ŚWIATA

michalleszu2 dolaczam sie do zyczen, ja rowniez, jak juz wiesz, jestem pod wrazeniem ...jakby to ujac, Twojej wiedzy dotyczacej Biblii i jej przekazow, bo nie wystarczy do tego tylko wiedza, do tego trzeba miec rowniez serce :-)

5

Odp: BIBLIA a KONIEC ŚWIATA

Do ( przestraszona88 ) .Dziękuję za życzenia.Dużo mógłbym napisać o ścieżce która prowadziła mnie do poznania Boga Ale powiem ,że czytanie Biblii zmienia człowieka duchowo.Kto chce się o tym przekonać niech zacznie czytać Biblię.To właśnie w Biblii zawarta jest prawda o Bogu .Tej prawdy nie znajdzie się w kościele.Dlaczego tak jest ?. Na to pytanie znajdziecie odpowiedź kiedy zaczniecie czytać Biblię. Są dwa rodzaje mądrości .Jedna mądrość jest wtedy gdy nauczymy się jej z otaczającego nas świata Druga mądrość jest dana od Boga.Czym różnią się te dwie mądrości ?. Pierwsza obejmuje zasięgiem całość , druga patrzy na jednostki.Która z nich jest lepsza ? .Odpowiedź na to pytanie będzie różna przed poznaniem Biblii i po poznaniu Biblii.

6

Odp: BIBLIA a KONIEC ŚWIATA

KSIĘGA IZAJASZA 10 / 23

23.   Gdyż, jak jest postanowione, Wszechmocny, Pan zastępów dokona zagłady na całej Ziemi.

KSIĘGA IZAJASZA 24

1    Oto Pan spustoszy Ziemię i zniszczy ją,

17  Groza i przepaść i pułapka na Ciebie, mieszkańcu Ziemi!
18  I będzie tak, że kto będzie uciekał przed okrzykiem grozy, wpadnie w przepaść a kto wyjdzie z przepaści, uwikła się w pułapkę, gdyż upusty w górze się otworzą, a Ziemia zadrży w posadach.
19  W bryły rozleci się Ziemia, w kawałki rozpadnie się Ziemia, zatrzęsie i zachwieje się Ziemia

KSIĘGA IZAJASZA 28 / 22

22  Teraz więc nie drwijcie, aby nie zacieśniły się wasze więzy , gdyż słyszałem od Wszechmogącego, Pana Zastępów, że postanowiona jest zagłada całej Ziemi.


To stanie się według Biblii w latach 5000-6000 zgodnie z PIECZĘCIAMI.

Ostatnio edytowany przez michallesz2 (2012-01-05 02:07:17)

Odp: BIBLIA a KONIEC ŚWIATA

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TD … owski.html

8

Odp: BIBLIA a KONIEC ŚWIATA

http://w712.wrzuta.pl/audio/5PtDcrZgM3C/sen-szymka
sen Szymka

9

Odp: BIBLIA a KONIEC ŚWIATA

Szczęść Boże, zapraszam po informacje u źródła na stronę http://ostrzezenie.wordpress.com/. Dowiadujemy się z tych orędzi (trwają od 11.2010r) o nadchodzącym czasie, o zmianie formy naszego świata - świat władzy szatana dobiega końca (dlatego on tak szaleje) i o zbliżającym się czasie anychrysta. Dla nas jednak najważniejsze w tej chwili jest zapowiadane Ostrzeżenie, które ma być dane całej ludzkości - nastąpi zdaje się w czasie kolizji kosmicznej jakichś ciał, która to kolizja ziemi nie uczyni żadnej krzywdy, i będzie zbliżone do takiego sądu, jakiego człowiek doświadcza po śmierci. Każdy zobaczy swoje życie w Bożej Prawdzie, wszystkie swoje grzechy, winy, zaniedbania oraz ich skutki oraz miejsce, do którego by trafił. gdyby w tej chwili umarł. (Ostrzeżenie było zapowiadane w Garabandal, La Salette, w innych objawieniach na całym świecie, jest także w Piśmie Świętym nawet w Starym Testamencie i w jak przypuszczam Apokalipsie: krzyk ludzi: góry i pagórki przykryjcie nas... )
Samo to doświadczenie nie wyrządzi nam krzywdy i jest darem Bożego Miłosierdzia dla ludzkości, która kompletnie pogubiła się w obecnej epoce. Wszyscy wrócą do przytomności, jednak wiele z osób, których to doświadczenie zastanie w grzechu ciężkim umrze po tym doświadczeniu, na skutek szoku jaki przeżyją oglądając swoje życie tak, jak widzi je Bóg oraz oglądając rzeczywistość piekła i demony, bo tą rzeczywistość zobaczą trwając w stanie grzechu ciężkiego. Potem, po tym Ostrzeżeniu nastąpi wielkie nawrócenie na planecie, krótki czas będzie względny spokój, po czym nastąpi krótkie acz wielkie prześladowanie Kościoła - kościół Chrystusowy w obecnej formie tj. przepełniony niszczącą Go masonerią kościelną, przejść w dalszą przyszłość nie może. Z mediów wiemy (biskupi) a także z tychże orędzi, że jest plan usunięcia Papieża w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy i zastąpienie go antypapieżem. Zadaniem antypapieża będzie zbudowanie ostateczne antykościoła - "zjednoczy" on wszystkie kościoły chrześcijańskie w ten sposób, że ubije Kościół katolicki (zakaz sprawowania Mszy Świętej, kampania kłamstw o nieistnieniu Jezusa w Najświętszym Sakramencie,  kampania kłamstw o nieprawdach w Piśmie Świętym itp...) - Kościół prawdziwy zejdzie do podziemia. Ważne, by nikt nie dał się zwieść oszustowi. Poczytajcie na stronie http://ostrzezenie.wordpress.com/, tam są bieżące orędzia a w pdf z lewej strony orędzia z minionych miesięcy. Pan Jezus i Matka Boża (także w Medjugorie) mówią, że duszom prawdziwie wiernym Bogu nic się nie stanie (ew. poza duszami ofiarami na przebłaganie za grzechy świata) w czasie zmiany formy naszego świata, bo Bóg wszystko starannie zaplanował i prowadzi ludzkość do Nowej Ziemi, przeznaczonej właśnie dla Jego wiernych wyznawców. Jeśli mogę coś radzić, to radzę dokonanie spowiedzi życia, aby być przygotowanym na w/w doświadczenie. Pozdrawiam wszystkich. sonioo

10

Odp: BIBLIA a KONIEC ŚWIATA

Twoj opis pasuje do przejscia w kolejny wymiar. Kto wie....Ale co do spowiedzi...wybacz,ale wierze w Boga, Jezusa i reszte..ale troszke inaczej to postrzegam. Nie spowiedz przez ksiedza, ale szczera modlitwa bo przeciez Bog jesz wszedzie, a najblizej Boga jest sie nie w kosciele (sa tak ponure i ciemne ze strach sie bac),ale podczas glebokiej medytacji. i to wtedy mozemy zalowac za grzechy. Bedzie to szczere, bo Bog nie ocenia nas i nie kaze (czy Bog nie jest miloscia? czysta milosc a ta nie zna kary...chyba bardziej przemiawia do mnie prawo karmy) a spowiadajac sie ksiedzu on ocenia czy da nam rozgrzeszenie czy nie. A najpiekniej medytowac na lonie natury...w otoczeniu tego,co Bog stworzyl a nie czlowiek . ale to tylko moje zdanie. Mozecie nazwac mnie heretyczka ale z takim pojmowaniem Boga i wiary jestem szczesliwsza, bo to wiara milosci....a w naszym kosciele katolickim tego nie widze. Brak szacunku dla natury, liczyce sie pieniadze, gwalty..nie przemawia to do mnie...Poza tym kazda  religia jest na tyle chermetyczna i ukierunkowana na przekonywanie do swojego ze zapomina sie o szerzeniu milosci a nawet prowadzi do wojen i jej zwierzchnicy staraja sie dochodzic do wladzy. to tak od emnie

Ostatnio edytowany przez przestraszona88 (2012-03-10 20:29:52)

11

Odp: BIBLIA a KONIEC ŚWIATA

Ciekawy link, przepowiednia nie napawa optymizmem..ale az nazbyt dokladny scenariusz..a przeciez nic nie jest stracone...wszystko zalezy od nas...

12

Odp: BIBLIA a KONIEC ŚWIATA

http://www.youtube.com/watch?v=tqjtULiRP4k

Prawdziwa teoria zmiany biegunów. NIE DO WIARY ŻE TAK MOŻE BYĆ.

13

Odp: BIBLIA a KONIEC ŚWIATA

http://www.se.pl/wydarzenia/swiat/13-04 … 51458.html

Jeśli to prawda to Ciężkie chwile nas czekają.

14

Odp: BIBLIA a KONIEC ŚWIATA

Jedno jest pewne..Jesi tak bedzie to my i tak tego nie zmienimy i zadno miejsce na Ziemi nie bedzie bezpieczne, czy to na ladzie, czy pod ziemia w binkrach, czy tez w gorach. A prawdziwego scenariusza nie zna nikt bo nie ma dowodow, jak to kiedy sprzebieglo, teorii jest wiele.Czas pokaze. Polecam strone www.zmianynaziemi.pl , gdzie mozna na biezaco obserwowac, co sie na prawde dzieje na swiecie. Badzmy dobrej mysli. :-)

15

Odp: BIBLIA a KONIEC ŚWIATA

http://www.youtube.com/watch?v=90njFXn2JkM

Film na faktach autentycznych z pogranicza śmierci klinicznej przedstawiający spotkanie z Bogiem

16

Odp: BIBLIA a KONIEC ŚWIATA

michalesz. nie ma faktow autentycznych!!! sa tylko fakty!!1 same w sobie sa autentyczne
co do filmiku, to powiem ci ze dziwi mnie twoje doszukiwanie sie Boga w takim czyms.../
skoro w ostatnim zaproponowanym filmiku o wodzie poznalismy jej niesamowite ,wrecz boskie mozliwosci to tak samo podejdx do tego filmu.
chodzi mi oto ,ze za wszystkim stoi rownie nieodgadniony jak woda ludzki mózg!!!!
moze to on tworzy takie projekcje na podstawie zakorzenionej wiary i doswiadczeń czlowieka z tym zwiazanych?
zauwaz ,ze ludzie z innych religii tez przezywaja cos na miare smierci klinicznej ale nigdy nie widza tam takiego samego Boga jak w tym filmieie smile czy cie to nie dziwi?

"Najbardziej zapaleni obrońcy jakiejś nauki, ci, którzy nie zniosą najmniejszego krzywego spojrzenia na nią, to zwykle tacy, którzy w dyscyplinie tej niezbyt daleko zaszli i w skrytości zdają sobie z tego sprawę. "

17

Odp: BIBLIA a KONIEC ŚWIATA

Mogą być również fakty wymyślone. Opisywałem w innym artykule że dusza steruje naszym ciałem za pomocą mózgu. To tak jak my sterujemy robotami za pomocą komputerów. Jeśli ktoś dostanie wylewu do mózgu to tak jakby zepsuł się komputer. Dusza wtedy nie może sterować naszym ciałem. Kiedy odczuwamy ból a dusza odłączy się od ciała wtedy nie czujemy bólu. Nasze myślenie jest wynikiem myślenia duszy a nie mózgu. Nasza dusza jest częścią Boga. Im więcej jest w nas dobroci tym więcej jest Chrystusa. Jeśli czynimy więcej zła to zbliżamy się do Szatana. Bóg składa się z dobra i zła. Dobro podlega pod Chrystusa a zło pod Szatana. Nad nimi władzę ma Bóg. My również składamy się z tych samych pierwiastków duchowych co Jezus, Szatan i Bóg. Ale każdy z nas ma inną moc duchową. To tak jak woda. Chociaż skład cząstek wody może być ten sam to struktura tych cząstek może być inna i o innych właściwościach.
Ten film przedstawia tylko jedną z opcji śmierci klinicznej. Niektórzy ludzie będąc w śmierci klinicznej spotykają się z czymś podobnym ale dokładnie nie rozumieją z czym się spotkali. Dlatego ten film bardzo dokładnie pokazuje kim jest Bóg i jak rozumieć Boga.
To że powstały inne religie to tego nie wymyślił Bóg. Bóg nie kazał tworzyć religii. Można wierzyć w Boga bez religii. Do tego religia jest niepotrzebna. To ludzie stworzyli religie. Jezus kiedy był na Ziemi też nie tworzył religii. Bóg niczego nie zakazuje , jedynie daje nam 10 przykazań. A przykazanie to nie nakaz. Bo kiedy były tworzone przykazania Mojżesz wykuł dwie tablice . Ale jedną rozbił . Więc co było na tej pierwszej tablicy skoro była tworzona krócej. Na obu były przykazania ale na drugiej były spisane bardziej szczegółowo bo ludzie nie rozumieli co oznacza nie czyń drugiemu co Tobie nie miłe.

18

Odp: BIBLIA a KONIEC ŚWIATA

http://www.youtube.com/watch?v=V2nYNXSskhk

Przypadek śmierci klinicznej.

19

Odp: BIBLIA a KONIEC ŚWIATA

http://www.youtube.com/watch?v=209tM5hS … re=related

i jeszcze jeden

20

Odp: BIBLIA a KONIEC ŚWIATA

MICHALESZ, PROSZE CIE,, to jakis blamarz niesamowity:)
gosciu napier...a jakis tekst  a ty mu w to wierzysz?:)
sorki ale to jest kompromitacja!!!!!!!!!!!!!!!!1
chopie !!!, wyluzuj!!!:)
zobacz na jego oczy!!!! w/g mnie to obecny albo były alkoholik!!!! albo nie ma na "życie" albo robii jakas "aferę" bo po pijaku cos mu sie ubzdurało:)\
takich kolesi to mam na "peczki" smile , naprwde jesess jakis lłatwowierny?:)
chlopie, zobacz na oczy tego koleisa, nawet na filmie w/g mnie jest pijany:)
"michalesz" czy ty masz 15 lat?
smile
smiechu warte:):):)

"Najbardziej zapaleni obrońcy jakiejś nauki, ci, którzy nie zniosą najmniejszego krzywego spojrzenia na nią, to zwykle tacy, którzy w dyscyplinie tej niezbyt daleko zaszli i w skrytości zdają sobie z tego sprawę. "