Temat: Co to jest "Sąd Ostateczny"?

1.dzień Apokalipsy
2.wizja w królestwie mesjańskim:

Trójca Święta i oblubienica Antychryst w jednym ciele lub Oblubienica Antychryst na jednym lub dwóch tronach (4 Zwierzęta Bestie podobne do pantery, lwa, orła, wołu i człowieka) oraz 24 starców, czyli chyba ludzi ( opisanych w Listach do Zborów) o różnych charakterach posiadających już za życia doczesnego władzę duchową, taką jak Juda lub władzę świecką. Dookoła tronów na jerozolimskiej górze Syjon lecą za Nim przez całą wieczność wszyscy ludzie tak mali jak ziarenka piasku pustynnego.