81

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

*
Przy końcu drugiej w stajni kościoła wielkie kłótnie,
Przy okrągłym nie dochodzi do porozumienia,
Trzy kierunki, trzy nurty - Pauliści najważniejsi,
O klasztor Maryi bezwstydna i gorsząca awantura,
Generał prowokator na usługach Mahdiego,
Po wizycie i ukrytym przekupstwie w jego zaufaniu!
Arteuza - Centurion    20 lis 2009, o 18:54


Jest to bardzo ważna i ciekawa przepowiednia Nostradamusa mówiąca o końcu drugiej dekady XXI wieku – ta przepowiednia pokazuje nam wszystkim najważniejsze wydarzenia – tym razem związane przede wszystkim
z niepokojami w Kościele.

Dlatego, przepowiednia ta dotyczy również polityki, ale tym razem polityki związanej z KK w naszym kraju – Polsce.

Przepowiednia ta stanowi podsumowanie i wnioski końcowe napisane przez Nostradamusa – bezpośrednio związane
z tym, o czym Nostradamus napisał w omawianych przepowiedniach, a dotyczących Kościoła w Polsce.

Bardzo ważnym elementem tej przepowiedni jest wskazanie przez Nostradamusa czasu w którym mają wystąpić omawiane w tej, jak i innych przepowiedniach wydarzenia opisane przez autora.

Oczywiście nas jako obserwatorów w naszym kraju najbardziej interesuje ten koniec drugiej dekady – patrząc na kalendarz – widzimy nieuchronnie zbliżające się sądne dni dla polskiego Kościoła.

Ale jak to zwykle bywa – wszyscy za bardzo spieszymy się z naszymi opiniami i konkretnymi datami wypełnienia się
tej przepowiedni.

Zastanawiając się nad wydarzeniami i przesłaniem zostawionym dla nas w przepowiedniach przez Nostradamusa – musimy brać przede wszystkim pod uwagę – kolejność wystąpienia poszczególnych wydarzeń.
Jest to znacznie prostsze niż zgadywanie konkretnych dat.

Dlatego proponuję wszystkim zainteresowanym przepowiedniami Nostradamusa, na początku postarać się określić jakieś najważniejsze wydarzenie – które może tworzyć podstawy do dalszych dociekań a tym bardziej dopasowania przepowiedni do konkretnej daty.

Nasze rozważania oczywiście możemy prowadzić wielotorowo. Dlatego myślę, że nie jest tak ważne od jakiego znaczącego wydarzenia zaczniemy – niestety wszystkie opisane wydarzenia nieuchronnie i tak prowadzą do konsekwencji opisanych
w przepowieniach Nostradamusa.

To co ja zauważam w przepowiedniach Nostradamusa – to przede wszystkim fakt, że ilość zbliżających się wydarzeń zapowiedzianych na drugą dekadę XXI wieku jest naprawdę imponująca.

Najlepiej by było, żeby te informacje zostawione przez Nostradamusa w przepowiedniach nie sprawdziły się.
Niestety jednak jak już się rozpoczną – raczej nie przewiduję tego, że się nagle skończą.

Raz uruchomiona fala wydarzeń raczej będzie nieuchronna w swojej konsekwencji.

W omawianych wcześniej przeze mnie przepowiedniach – dotyczących Kościoła w Polsce – mamy bardzo wiele małych elementów – które zebrane razem pokazują nam w miarę jasny obraz naszej przyszłości związanej z nadchodzącymi konfliktami religijnymi w Polsce.

Po raz kolejny przypomnę - to co uczy nas historia – konflikty religijne niosą za sobą dużo większe konsekwencje niż konflikty polityczne. Natomiast połączenie tych dwóch konfliktów nieuchronnie prowadzi do wojny domowej – właśnie tych, omawianych przez Nostradamusa dwóch plemion.

Wracając do wierszy przepowiedni.

W wierszu pierwszym Nostradamus podaje nam wszystkim czas w którym może dość do początku opisanych wydarzeń. Nostradamus napisał o końcu drugiej. Miał zapewne na myśli drugą dekadę XXI wieku. Potwierdzają to również wymienione postacie w przepowiedni: Generał, Mahdi.

Wiersz ten mówi o wielkich kłótniach w Kościele. Nostradamus nie przebiera w słowach – mówiąc o stajni kościoła.
Stajnie oczywiście mogą się kojarzyć z mitologią grecką oraz mitem o stajniach Augiasza oraz z 12 pracami Herkulesa.

Za wiki: https://pl.wikipedia.org/wiki/Augiasz

Augiasz miał dzięki przychylności bogów najbogatsze na świecie trzody i stada koni. Z jego stajni, obór i owczarni nie wynoszono jednak od wielu lat zanieczyszczeń i były one źródłem przykrego zapachu. Również pastwiska zalegała gruba warstwa gnoju.

Bardziej obrazowo pokazuje to : http://archeos.pl/grecja/artykul/3342  wybrałem fragmenty:

Eurysteusz obiecał Heraklesowi, że następne zadanie, jakie mu zada będzie mniej niebezpieczne i nie będzie uwzględniać żadnych potwornych stworzeń. Postanowił zadać mu więc coś, co go po prostu upokorzy...

Herakles nigdy nie był zbyt dumny, więc pomyślał, że wykona to - pozornie - banalne zadanie jak najszybciej, aby wrócić do "bardziej konkretnych" spraw...

Herakles przeraził się na widok stajni dużo bardziej niż na widok wszystkich dotychczas spotkanych potworów razem wziętych - stajnia była tak brudna i zaniedbana, że wszyscy omijali ją z daleka od długich lat. Choć niekontent, heros chwycił za łopatę, zakrył usta i nos skórą lwa nemejskiego i ruszył do czyszczenia...

A gdyby zaprzęgnąć do tego boga? - pomyślał heros. Ale przecież żaden bóg na tak niewdzięczną robotę by się nie zgodził... i wtedy wpadł mu do głowy pewien pomysł. Wszak każda rzeka jest bogiem, więc wystarczy przekierować - na małą chwilkę - wody rzeki na stajnie, tym samym wypłukując ze środka wszelkie brudy...


Przytoczyłem te fragmenty, ponieważ Nostradamus interesował się i tłumaczył z łaciny, greki i innych języków
również antycznych autorów.

Dlatego bardzo prawdopodobne, że jego mała sugestia o stajni - miała właśnie takie skojarzenie związane
z mitologią grecką.

Wiersz drugi mówi już o wydarzeniach, które mogą się rozgrywać już po tym jak w Kościele dojdzie do wielkich kłótni.
Jest w tym wierszu opisany już nam wszystkim znany z naszej historii – okrągły stół.

Wiersz ten jest naprawdę ciekawy ale przede wszystkim dającym do myślenia. Pokazuje jak historia kołem się toczy.
Po raz drugi w naszej historii pojawia się okrągły stół.

Jak mogą zauważyć osoby zainteresowane – jeszcze nie do końca opadły emocje i osądy również historyków – związane
z pierwszym okrągłym stołem. Temat w zależności od potrzeb politycznych wiecznie żywy ( tak jak Lenin).

Musimy oczywiście zaznaczyć, że pierwszy okrągły stół był związany przede wszystkim z politykami ale uczestnikami były również osoby duchowne. Opisywałem wcześniej – przy okazji omawiania przepowiedni związanej z tym wydarzeniem.

Wiersz drugi mówi o drugim okrągłym stole w Polsce. Tym razem będzie on związany bardziej z konfliktem religijnym niż politycznym. Ale z innej przepowiedni wiemy również, że konflikt kleryków przemieni się w konflikt polityków.

W wierszu tym Nostradamus pisze wprost, że przy okrągłym (stole) nie dochodzi do porozumienia.

Konsekwencją pokazaną przez Nostradamusa w trzecim wierszu są podziały w samym Kościele.

Wiersz trzeci potwierdza informacje z wcześniej omawianych przepowiedni mówiących szczegółowo o tym podziale
na trzy nurty – poprzednio była mowa o trzech miastach nad Wisłą.

Wiersz ten potwierdza wcześniejsze tezy Nostradamusa o tym, że Kościół Krakowski – ten przy Arce – nazywany
na cześć św. Jana Pawła II – będzie najważniejszy – pomimo tego, że nie będzie największym pod względem liczebności. 
Ten Kościół również przetrwa najdłużej.

Dopiero połączenie informacji z kilku powiązanych ze sobą przepowiedni Nostradamusa pokazuje w miarę
jasny obraz przyszłości.

Trzy pierwsze wiersze tej przepowiedni Nostradamusa pokazują czas i przyczyny tego co ma się wydarzyć
w drugiej dekadzie.

Natomiast trzy pozostałe wiersze pokazują konsekwencje nie tylko kłótni w Kościele ale również następstwa oraz prowokatora odpowiedzialnego za brak porozumienia przy okrągłym stole.

Całość przepowiedni tworzy dopiero przesłanie pozostawione dla nas przez Nostradamusa.

Wiersz czwarty mówi o wydarzeniach po okrągłym stole. Nie tylko kłótnie ale również bezwstydne i gorszące – wiernych
i polski naród – awantury. Konsekwencje tego będą również szokiem dla wierzących w innych krajach.

Wiersz czwarty opisuje niestety bardzo bolesne – dla, nie tylko wierzących Polaków – wydarzenia mające się rozgrywać
w awanturze o klasztor Maryi – niestety o klasztor Maryi w Częstochowie.

Brak słów!

Wiersz piąty pokazuje jedną z przyczyn braku porozumienia oraz kłótni w samym Kościele. Nostradamus pokazuje nam oblicze Generała jeszcze nie dyktatora ale już od jakiegoś czasu na pewno prowokatora.

Wiersz ten mówi nam o początkowej działalności postaci Generała – która powolutku ale z swoim długoterminowym
planem – przygotowuje grunt dla swoich działań.

W wierszu tym widzimy tylko Generała przygotowującego realizacje swoich planów – pierwszym jego etapem działania będzie właśnie prowokacja. Generał będzie na usługach Mahdiego.

Wiersz ten mówi również o tym, że wszelkie prowokacje Generał będą miały związek z przypodobaniem się Mahdiemu. Będą usługami skierowanymi na przypodobanie się jego celom.

Wiersz szósty pokazuje również początek „znajomości” Generała i Mahdiego. Mowa jest o wizycie Generała – podczas pełnienia swoich zagranicznych misji wojskowych – właśnie wtedy spotyka się z Mahdim jeszcze nie przyszłym potworem.

Nostradamus mówi wprost o przekupstwie Mahdiego w stosunku do Generała. Natomiast dla innych osób to przekupstwo będzie ukryte i trzymane w tajemnicy.

Dzięki przyjęciu i utrzymaniu tego przekupstwa w tajemnicy – zapewne przez długi czas – Generał zyskuje zaufanie Mahdiego. Inne przepowiednie mówią również o tym jak zabezpieczył się Mahdi.

Misje zagraniczne Generała dały nie tylko korzyści materialne ale również zabezpieczenie w postaci
żony muzułmanki i jej rodziny – która to wróciła z generałem do kraju.

W ostatnich wierszach widzimy już pierwsze elementy charakteru przyszłego Generała Dyktatora. Mamy skrzętnie ukrywane przekupstwo – prowokacje na usługach Mahdiego – oraz stałe dbanie o zaufanie Mahdiego nie zawsze
związane tylko z własną wolą.

Niektóre charaktery się wykuwają - inne są sterowane odpowiednim wpływem oraz podporządkowaniem się np. rozkazom.

Dlatego żołnierze są dobrym materiałem dla niektórych zamierzeń – i nie mówię tu o kamikadze oraz ekstremalnych zamachowcach samobójcach.

Miejmy tylko wszyscy nadzieję, że wychowanie w naszym kraju - tak jak każdego naszego obywatela - uczy nie tylko zaradności w przyszłości, ale również nie pozwoli do końca na pełne sterowanie naszym Generałem w przyszłości.

Generał Dyktator pokazany w przepowiedniach Nostradamusa mimo wszystko w przyszłości będzie bardzo ważną
postacią – dlatego tak dużo jest poświęconych tekstów Nostradamusa tej postaci.

Ale to wszystko jeszcze przed nami.

Dlatego obserwujmy nasz świat - natomiast nasze oceny powinny obejmować większą perspektywę czasu, nie opierając się na jednym wydarzeniu – Nostradamus zazwyczaj tak robi - pozostawiając dla nas wszystkich swoje przesłanie zapisane w jego przepowiedniach.

Ostatnio edytowany przez Moogi (2018-03-06 11:28:23)

82

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

Pan Arteuza Centurion w roku 2009 napisał swój komentarz do przetłumaczonej przez siebie przepowiedni Nostradamusa. Przypominam ten wpis – dla uważnych czytelników.

Od wpisu minęło trochę czasu – ale mamy również jeszcze kilka przepowiedni w interpretacji Pana Atraktora. Dzięki tym wszystkim interpretacją możemy spojrzeć z trochę innej strony na opis przepowiedni zamieszczony przez Pana Arteuza Centuriona.

Sprawą do przemyślenia pozostaje – według mnie – powiązanie Generała z wydarzeniami rozgrywającymi się przed wybuchem III wojny światowej.

Na podstawie przepowiedni wiemy, że Generał ten jeszcze przed wojną będzie brał udział w konflikcie – wojnie na Ukrainie.

Myślę, że to właśnie tam – może zyskać tą popularność wśród naszego społeczeństwa. Natomiast już w trakcie – prowokacji – będzie dążyć do swoich ukrytych celów – wśród których jest również przejęcie władzy w kraju.

Dlatego wszystko co napisał Pan Arteuza Centurion zgadza się ale może być jeszcze bardziej uszczegółowione – dzięki temu, że są przepowiednie i inne wpisy – szczególnie ten dość długi okres przed wybuchem III wojny światowej.

Jeśli działania Mahdiego ujawnią się – prawdopodobnie na 10-12 lat przed wojną – to również działalność – Generała przyszłego dyktatora – może być już aktywna w podobnym czasie.

Nostradamus w swoich przepowiedniach pokazywał nam swoje zostawione dla nas przesłanie – ale dosyć istotna sprawą jest to, że pisząc swoje przepowiednie wiedział dużo więcej również o niedalekiej przyszłości po której te przepowiednie się wypełniły.

Dlatego w przepowiedniach pisał o takich sprawach, o których wiedza może dopiero wyjść w przyszłości. Po prostu
nieliczne osoby będą o tym wiedziały dosyć szybko – natomiast ta wiedza może dotrzeć do społeczeństwa dużo później.

Dlatego Mahdi zapewne już działa – natomiast jego ujawnienie dla ogółu – może dopiero nastąpić po jakimś spektakularnym wydarzeniu, które odbije się echem na całym świecie.

Nasz - może jeszcze nie generał – również zapewne działa – ale jego poznanie dla większości społeczeństwa – nastąpi
w odpowiedniej chwili.

Myślę, że na pewno jego pojawienia się - nie przegapimy...     Arteuza  20 lis 2009, o 18:54 napisał/a:

A oto dalsze wydarzenia mające w sposób pośredni i bezpośredni związek z Polską.
Nie będę już przytaczał tekstów które podawałem wcześniej.

(...)

*
Przy końcu drugiej w stajni kościoła wielkie kłótnie,
Przy okrągłym nie dochodzi do porozumienia,
Trzy kierunki, trzy nurty-Pauliści najważniejsi,
O klasztor Maryi bezwstydna i gorsząca awantura,
Generał prowokator na usługach Mahdiego,
Po wizycie i ukrytym przekupstwie w jego zaufaniu!

Uwaga:

Teraz chyba rozumiemy poprzednie podane przeze mnie teksty Nostradamusa.

Jakiś emerytowany, zasłużony generał w dobie kryzysu w drugiej dekadzie XXI wieku - gdzieś na 2-3 lata przed III wojną obejmuje w Polsce władzę przy poparciu większości polityków, narodu i wojska.

Po wizycie oficjalnej w Wielkim Talibanie zaprzyjaźnił się z Mahdim - dlatego też najprawdopodobniej prowokował
intrygi w polskim kościele, aby go osłabić i podzielić - co pomogło by mu wprowadzić islam - do czego namawiał go Mahdi.

Nie było to trudne bo w podanym już wcześniej tekście Nostradamus pisał o tym, że polski kościół będzie myślał tylko o przepychu i mamonie, a zamiast ewangelizacją będzie się zajmował polityką.

Spowoduje to apostazję (odchodzenie od kościoła jako instytucji - nie od wiary) - i ogromne niezadowolenie w całym polskim społeczeństwie.

Po wysłaniu wojsk polskich na Ukrainę - Generał ten zdobędzie na razie jeszcze większa popularność, a zarazem
władze i szacunek - co pozwoli mu realizować jego przewrotne - sprzyjające Wielkiemu Talibanowi cele.

Nic dziwnego więc, że ten generał po wybuchu III wojny światowej będzie się cieszył poparciem Mahdiego i chętnie wkroczy (zresztą na zaproszenie rządów państw wschodnioeuropejskich przestraszonych atakiem Chin i Japonii na Rosję) - na już całą Ukrainę, Białoruś i kraje nadbałtyckie w celu zabezpieczenia ich granic.

Teraz też wiadomo dlaczego Mahdi poprze w konflikcie polsko-niemieckim polskiego Generała-Dyktatora i wymusi na Niemcach zaprzestanie agresji przeciwko naszemu krajowi.

Niektórzy tu zapytają się mnie zapewne - jak to możliwe, że znajdą się tacy Polacy, którzy będą współpracować z Wielkim Talibanem i islamem?

A czy nie znaleźli się tacy co współpracowali z ZSRR i komunizmem?

Obecnie, niektórzy historycy mówią cyt:' Polacy to jedyny naród w Europie, który nie współpracował z Hitlerem" - ale to nie jest prawda - konfidentów i zdrajców było i u nas dużo - jak w każdym narodzie i kraju - po prostu:
- HITLER NIE CHCIAŁ TAKIEJ WSPÓŁPRACY - jej sobie nie życzył!!!

Polacy mieli być niewolnikami!!! - nie było takich propozycji jak dla: Francuzów, Holendrów czy Norwegów - w tych krajach nie było łapanek na ulicach i rozstrzeliwań pod murem.

Okupacja hitlerowska w zachodniej Europie miała inny charakter - bardziej "cywilizowany".

Z tekstów Nostradamusa wynika, że Polska - pomimo swojego katolicyzmu nie będzie tak bezwzględnie traktowana przez Wielki Taliban i Mahdiego jak kraje "starej zachodniej Europy"- i to chyba dla nas będzie szczęśliwym zrządzeniem losu!!!

c d n.
Centurion

Ostatnio edytowany przez Moogi (2018-03-08 16:46:02)

83

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

Przepowiednia;84,17(czterowiersz);

W kraju Lechitów Syn zabije Ojca, a Córka Matkę!
Święty Obraz zostanie zaplamiony krwią,
bo Kapłan uśmierci Biskupa, a Zakonnica Brata!
W oszalałym kraju władza oddana Nauczycielowi Wiary!
Atraktor  2013-06-11 17:20:31


Jest to przepowiednia sprawiająca pewne trudności przy interpretacji, ze względu na zawarty w niej przekaz, natomiast mnogość zawartych informacji nie pozostawia za dużo miejsca na rozważania.

Wcześniej interpretatorzy raczej nie starali się zagłębiać w jej treść.

W moim przypadku przepowiednia ta, na początku wydawała się dla mnie w miarę jasna, oraz łatwa w umiejscowieniu zawartych w niej wydarzeń na „linii czasu” Wiązałem opisane w niej wydarzenia z czasami Generała Dyktatora.

Dopiero niedawno – ze względu na dodatkowe informacje - moje spojrzenie na tą przepowiednie zmieniło się diametralnie. Pan Atraktor zamieścił na forum interpretacje Omen 69

Był to dla mnie po prostu szok...

Natomiast, jak zwykle to bywało, na forach piszących o przepowiedniach Nostradamusa, Omen 69, nie wywołał za dużo reakcji użytkowników ani czytelników. Po prostu ich nie było.

Właśnie lektura i analiza tego niezwykłego Omenu pozwala poukładać wiele wcześniej znanych przepowiedni mówiących o wydarzeniach w Polsce.

Omen 69 – pokazuje nam wszystkim w sposób fenomenalny - nasze już bardzo bliskie czasy. Zawarte w nim informacje pokazują czarno na białym skutki i dalszy scenariusz, naszej ukochanej - przez suwerena (kimkolwiek on jest) - dojnej zmiany.

W świetle nowych informacji – Przepowiednia; 84,17 – zyskała nowe miejsce na linii czasu.

Dlatego przepowiednia ta pokazuje - przełomowy moment – stanowiący przejście do końca rządów „sprawiedliwych” do powodów i przyczyn, które doprowadziły do władzy Generała Dyktatora.

Pamiętam wcześniejsze interpretacje tej przepowiedni przedstawiane przez Pana Atraktora. Tak też można było o tej przepowiedni napisać. Ale już dzisiaj wiem, że Pan Atraktor nie wszystko chciał mam powiedzieć (napisać) od razu – dlatego tak długo czekaliśmy na te „bardziej niewygodne” interpretacje przepowiedni Nostradamusa.

Myślę również, że na niektóre raczej się nie doczekamy...

Moim zdaniem – Przepowiednia; 84,17 – powinna być rozumiana i interpretowana w sposób jednoznaczny,
zgodny z zapisanymi w niej informacjami.
 
Najlepszym, sposobem interpretacji tej przepowiedni jest również powiązanie zawartych w niej informacji z innymi przepowiedniami Nostradamusa omawiającymi wydarzenia w Polsce.

Ważnym aspektem, do zrozumieniem tej przepowiedni jest również odpowiednie umieszczenie tej przepowiedni na linii czasu. Bardzo ważny jest sam początek opisany w pierwszym wierszu. Dlatego wcześniejsze twierdzenia o tym, że cała przepowiednia dotyczy czasów już rządzącego Generała Dyktatora raczej na pewno nie jest uprawniona.

Mowa jest o kraju Lechitów a nie o Lechistanie.

W kraju Lechitów – Generał jeszcze nie Dyktator - zapewne dopiero niedawno zyskał dużą popularność po swoich zwycięstwach w wojnie na Ukrainie.

Według moich rozważań przepowiednia ta jest powiązana z wydarzeniami dotyczącymi Kościoła.

Podziały w polskim Kościele wraz z przyczynami ich powstania... doprowadzą do opisanych w przepowiedni wydarzeń.
Jak już wcześniej pisałem wojna religijna (wewnętrzna) jest jedną z najbardziej bolesnych dla każdego społeczeństwa -
w niej uczestniczącego.
 
To co przez lata celowo się „rozpalało” - potrzebowało tylko dodatkowego impulsu, na przykład z zewnątrz – żeby
było prawie - nie możliwe do opanowania ogromnego pożaru.

Jak wiemy z innych przepowiedni tym impulsem zewnętrznym mogą być jakieś decyzje papieża, które spowodują niezadowolenie Kościoła w Polsce, a w konsekwencji do podziałów w samym polskim Kościele.

Dużo lepsze zrozumienie tej przepowiedni daje również wspominany już - Omen 69.

Przesłanie ogólne Nostradamusa mówi w tej przepowiedni o tym, że tam gdzie kilku się bije,
tam zawsze ktoś inny korzysta...

84

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

cd...

Przepowiednia;84,17(czterowiersz);

W kraju Lechitów Syn zabije Ojca, a Córka Matkę!
Święty Obraz zostanie zaplamiony krwią,
bo Kapłan uśmierci Biskupa, a Zakonnica Brata!
W oszalałym kraju władza oddana Nauczycielowi Wiary!
Atraktor  2013-06-11 17:20:31


Prophetie;84,17/du quatrain/;

Dans le pays, le fils du père et tue Lekh fille de mère!
du Saint-sang souillé Photo parce quele prêtre,
très bon gratuit jeu de puzzle et évêque de frère de la nonne !
En eisme puissance de pays s'est engagé à professeur de foi !
Atraktor  2013-06-11 17:20:31


Przechodząc do samej przepowiedni.

Wiersz pierwszy mówi o kraju Lechitów. Nostradamus zmienia lub też na swój sposób „stopniuje” nazwę naszego kraju – Polski w różnych przepowiedniach. Wcześniej pisał: o ziemi upadłych Jagiellonów, o kraju mniejszego Słowianina, o kraju nad Wisłą, Sarmatach, kraju Paulinów...

W tym pierwszym wierszu pojawia się – kraj Lechitów – nie po raz pierwszy w omawianych przeze mnie, na tym wątku przepowiedniach. Ale czy ktoś pamięta, po lekturze wcześniejszych wpisów gdzie jeszcze była mowa o Lechitach...

"...Lechici przy pomocy sokołów i żółwi,"

Właśnie w tej przepowiedni Nostradamus użył nazwy Lechici... Dlatego układając dalej kostki domina spokojnie możemy powiedzieć, że obie przepowiednie mówią o zbliżonej „linii czasu”

W swoich wpisach Pan Atraktor wielokrotnie powtarzał, że Nostradamus różnie nazywał te same postacie historyczne czy też, te same kraje występujące w przepowiedniach. Natomiast nie napisał z jakich powodów Nostradamus stosował takie zabiegi.

Patrząc na wszystkie przepowiednie dotyczące Polski – możemy dostrzec wiele prawidłowości stosowanych przez Nostradamusa – obserwując na przykład tylko zmianę nazwy naszego kraju, stosowaną raczej w konkretnym celu -
przez sprytnego Nostradamusa.

Zamierzonych przesłań i powiązań poszczególnych przepowiedni jest oczywiście dużo więcej. Czytając uważnie wszystkie przepowiednie możemy starać się je odszukać.

Wiersz pierwszy tej przepowiedni mówi nie tylko o kraju Lechitów. Mówi również o tragicznych wydarzeniach rozgrywających się w tym kraju...

Syn zabije Ojca, a Córka Matkę! - rozpatrując ten wiersz w sposób dosłowny i powiązany z - na przykład z Kościołem.
Mamy trudną interpretację.

Wszystkie  wymienione osoby występują nie tylko w rodzinie, Syn – Córka – Matka - Ojciec.
W potocznym nazewnictwie występują również w Kościele. Może to dotyczyć na przykład zakonów zarówno męskich
jak i żeńskich. Właśnie w zakonach przy klasztornych, obowiązuje takie nazewnictwo.

Natomiast korzystając z wiedzy - Omenu 69 – możemy również dodać trochę inny sposób rozumienia tego wiersza (nie wykluczający tego już podanego) pokazującego aluzję między pokoleniową. Pokolenie starsze Ojciec i Matka oraz pokolenie młodsze Syn i Córka.

Dlatego przesłanie Nostradamusa mówi o walce w kraju Lechitów, pokolenia młodszego oraz starszego – nie tylko ze względu na sam wiek ale również na widoczną hierarchię – przełożony Ojciec i Matka i podwładni im Syn i Córka.
W hierarchii braci zakonnych jest Ojciec Przełożony oraz bracia zakonni – do których przełożeni zwracają się Synu. Natomiast u sióstr zakonnych jest Matka Przełożona oraz siostry zakonne – do których przełożone zwracają się Córko.
 
Opat (łac. abbas – „ojciec”, aram. abba – „ojciec”)

Trzymając się bezpośrednio treści wiersza pierwszego oraz następnych wierszy tej przepowiedni widzimy niestety również zapowiadaną tragedie – czyli przyszłe zabójstwo... zabójstwa...

Wiersz drugi symbolicznie lub nie tylko, pokazuje późniejsze wydarzenia. Mówi o Świętym Obrazie. Obraz ten zostanie zaplamiony krwią. Tak to zinterpretował Pan Atraktor. Zapewne jest to jedna z lepszych interpretacji ponieważ uwzględnia wiedzę Pana Atraktora z pozostałych tekstów Nostradamusa. Może też być to ta wersja poprawna nie tylko politycznie...

Moja mała propozycja może tylko (ale wcale nie musi) dotyczyć drobnej korekty w tłumaczeniu. Generalnie nie zmienia
to w sposób zasadniczy ani treści ani przesłania Nostradamusa...

Dlatego możemy również przetłumaczyć wiersz drugi na przykład tak:

"Święta krew zaplami Obraz..."

W/w moja interpretacja niecałego wiersza drugiego, jest trochę bardziej skomplikowana do rozwinięcia.
Dlatego Nostradamus był bardzo dobry w tym, o czym pisał, a oryginalny tekst zawiera jeszcze dużo więcej
„ciekawostek” świadczących o genialności wykraczającej daleko poza czasy w których żył Nostradamus.
Uważny czytelnik może mieć ciekawą... nie tylko lekturę.

Dlatego moje zdanie w sprawie interpretacji i tłumaczenia przepowiedni Nostradamusa – przez Pana Atraktora – jest od wielu lat niezmienne – są one naprawdę bardzo dobre.

Natomiast osoby, które twierdzą, że tłumaczenie jest nieprecyzyjne... po prostu nie wiedzą co mówią - zapewne w ogóle nie znając języków w których pisał Nostradamus oraz jego autorskiego specyficznego stylu charakterystycznego tylko dla Nostradamusa.

Moim zdaniem drobiazgi i tak nie wpływają na przesłanie pozostawione przez Nostradamusa – natomiast jak pisał już wielokrotnie Pana Atraktor: To my wielokrotnie się mylimy w interpretacji przepowiedni natomiast Nostradamus wiedział co pisze i nie mylił się na pewno.

Dlatego może jeszcze wrócę do tej przepowiedni w późniejszym czasie – wtedy pokażę więcej – rozwijając tezę, że przepowiednie Nostradamusa zawierają zagadki... nie tylko trudne do rozwiązania ale genialne w swojej prostocie i logice.

Wiersz trzeci nawiązuje już bezspornie do postaci występujących w Kościele... Biskup, Kapłan, Zakonnica, Brat...
Wiersz ten jest bezpośrednio powiązany z wierszem drugim.

Wiersz drugi i trzeci może stanowić całość jednego opisu. Jest tu również zasugerowana zagadka!

Wiersze te mogą opisywać jakieś bardzo ważne wydarzenie, które opisał celowo Nostradamus. W tych wierszach zawarte jest również przesłanie Nostradamusa. Mamy pokazane tu wydarzenia – które zinterpretował Pan Atraktor z niejaką łatwością. Czas pokaże czy w szczegółach również poprawnie.

Przesłanie Nostradamusa pokazuje pewien chaos nie tylko w wydarzeniach - prowadzący do szaleństwa
panującego na łamach polskiego Kościoła.

Dlatego w następnym, czwartym wierszu Nostradamus pisze już o oszalałym kraju.

Wiersz czwarty mówi o oszalałym kraju - kraju Lechitów. Wiersz ten pokazuje również inną stronę, która nie powinna być bezpośrednio związana z Kościołem w Polsce. Natomiast inne wcześniej przedstawione przepowiednie mówią o powiązaniu władzy z Kościołem.

Wiersz czwarty pokazuje już ostatnie tchnienie – przełom – kres – powiązania władzy państwowej z Kościołem Katolickim. Pokazuje również przekazanie – oddanie władzy w kraju (oszalałym) – temu... któremu zawierzyli...

"Władzę zdobędzie ten, któremu zawierzyli,"

Powiązanie z innymi przepowiedniami daje nam w miarę jasny obraz przyszłych wydarzeń. Przepowiednie, krok po kroku pokazują, zbliżające się wydarzenia... Natomiast opisane wydarzenia nie pozostawiają za dużo możliwości do wyboru,
a tym samym manipulowania występującymi w przepowiedni postaciami.

Władza oddana Nauczycielowi Wiary! Kim będzie ten nauczyciel? O jaką Wiarę chodzi?

Niestety odpowiedz jest tylko jedna! Powiązana z innymi przepowiedniami Nostradamusa:

Władza oddana będzie temu co: "Okaże się sprytniejszym niż jego poprzednik."

Poprzednik Bastrana? Poprzednik Zakonnika - Rydzyka? Poprzednik Starego Głupca?

Odpowiedz prawidłowa to: wtedy jeszcze Generał, później pewnie już nie Generał, ale dużo później wychwalany
ponownie Generał... Jaruzelski... Tak.

Tym Nauczycielem Wiary będzie przyszły Generał Dyktator. Wiarą tą niestety będzie islam.
Wiarą Generała Dyktatora będzie islam.

Przepowiednia; 84,17 jest przepowiednią przełomową pokazującą tragiczne w skutkach przyszłe wydarzenia, które mogą nastąpić w naszym kraju. Pokazuje nam nie tylko krew ale również śmierć. Nostradamus podając w przepowiedniach - liczbę pojedynczą - miał na myśli wiele wydarzeń a nie tylko jedno. Nie nastraja to optymistycznie.

Nadzieja w tym wypadku umiera ostatnia. Natomiast - wrodzony spryt - Polaków nie w każdym przypadku
musi odnieść skutek...

Wiedza o tych przyszłych wydarzeniach powinna, nam wszystkim, pomóc przetrwać te ciężkie chwile dla
Polski i Polaków. Lepiej wiedzieć niż trwać w błogiej nieświadomości...

85

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

W mojej autorskiej interpretacji przepowiedni Nostradamusa – napisałem, że Pan Atraktor przed laty w swojej interpretacji tej przepowiedni nie powiedział nam wszystkiego. Po przytoczonym poniżej wpisie Pana Atraktora widać chęci ale również przezorność w interpretacji.

Należy również pamiętać, że na wpisy i interpretacje Pana Atraktora miała również wpływ panująca atmosfera na forum. Były tam ataki oraz ostra ocena z każdej strony. Pomimo tego należy docenić dobry tekst Pana Atraktora. Wpis ten ma również bonus w postaci autorskiego wytłumaczenia (Pana Atraktora) na konkretnym przykładzie „janusowości” przepowiedni Nostradamusa.

Interpretacja Pana Atraktora różni się od mojej interpretacji. Dlatego zainteresowany tematem czytelnik może samodzielnie wybrać odpowiadający dla niego wpis do dalszych rozważań nad przepowiednią.

Tak jak pisałem już wcześniej – najważniejsze w przepowiedniach Nostradamusa jest pozostawione przesłanie dla przyszłych pokoleń, natomiast wszystkie szczegóły możemy dopiero poznać po całkowitym wypełnieniu się przepowiedni.   

Mój odbiór tego wpisu Pana Atraktora - dzisiaj bardzo się różni od mojego odbioru tej interpretacji przepowiedni
w 2013 roku, na obecną chwilę znam więcej tekstów przepowiedni z którymi mogę powiązać również tą przepowiednię. Podchodzę również bardziej krytycznie do starszych wpisów.

Ale jak zwykle, nowe spojrzenie, nawet na znany dużo wcześniej tekst, może lub wręcz powinno wywołać nowe przemyślenia. I tego wszystkim zainteresowanym życzę.


Atraktor  2013-06-18 13:32:21 napisał/a:

A teraz zinterpretuje kolejno teksty M Nostradamusa podane wcześniej i dotyczące Polski.

Najpierw pierwszy tekst;


Przepowiednia; 84,17 (czterowiersz);

W kraju Lechitów Syn zabije Ojca,a Córka Matkę!
Święty Obraz zostanie zaplamiony krwią,
bo Kapłan uśmierci Biskupa, a Zakonnica Brata!
W oszalałym kraju władza oddana Nauczycielowi Wiary.


Zwróćcie uwagę na jedno, że cały wiersz dotyczy WIARY, w tym przypadku w naszym kraju dotyczy on wiary rzymskokatolickiej.

Na chwilę interpretację tego tekstu przerwę, aby wyjaśnić tzw: "janusowość" utworów M Nostradamusa.

Otóż ktoś tutaj zapytał się czy jedna przepowiednia (cały tekst) może być podzielony na części, a każda część z osobna może mówić o innych wydarzeniach historycznych?
Ktoś wtedy tej osobie odpowiedział, że tak i taki wiersz nazywamy wtedy "janusowym"!

Odpowiem tak:

Otóż NIE!

Żadnego tekstu M Nostradamusa nie możemy podzielić na części i przypisywać mu różne wydarzenia -
JEST TO ZASADNICZY BŁĄD!

Odpowiedź tego dyskutanta też jest błędna BO WSZYSTKIE  TEKSTY M NOSTRADAMUSA NALEŻY TRAKTOWAĆ
WYŁĄCZNIE JEDNOLICIE!

NATOMIAST NIEKTÓRE Z TYCH JEDNOLITYCH TEKSTÓW MOGĄ MÓWIĆ W CAŁOŚCI (POWTARZAM W CAŁOŚCI!) O KILKU WYDARZENIACH I WTEDY NAZYWAMY JE JANUSOWYMI!!!

Poniżej podaję przykład tekstu janusowego!


Przepowiednia; 99,13 (czterowiersz);

W czasie ciężkiej zimy dwóch z sześciu poniesie klęskę,
Choć w różnym czasie obaj pod Moskwą odmienią swój los,
Ich pasma zwycięstw zamienią się w ciąg porażek!
Tak Stwórca potraktuje wrogów Swojego Słowa!


Jak więc widać tekst jest jednolity.

Mówi on o dwóch Antychrystach z sześciu, bo o tylu pisze M Nostradamus np: III Antychrystem będzie Kalif Mahdi, czwartym przywódca Szkocji Wielki Mastin, a szóstym sam Lucyper, który przy końcu czasów starej Jerozolimy (starego świata) około roku 3792 ma zejść na Ziemię osobiście i stoczyć z Jezusem Chrystusem ostateczną 5-o letnią (do roku 3797) wojnę o panowanie nad ludzkością i światem, która ma się zakończyć pod Armagedonemn
(Har Magedon m. na Bliskim Wschodzie w Syrii)) zupełną klęską KRÓLA CIEMNOŚCI, CZYLI LYCYFERA!

PO TEJ KLĘSCE LUDZIE MAJĄ UZYSKAĆ NIEŚMIERTELNOŚĆ, A DO ŻYCIA MATERIALNEGO MAJĄ BYĆ PRZYWRÓCENI WSZYSCY ZMARLI, KTÓRZY NASTĘPNIE ZALUDNIĄ CAŁY STWORZONY PRZEZ BOGA OLBRZYMI KOSMOS DLA JEGO WIECZNEJ CHWAŁY!!!

Cyt; "Stwórca bezgrzesznych i sprawiedliwych z prochu  odrodzi, da im nowe ubrania (ciała - w języku hebrajskim ciało i ubranie to to samo słowo!) I  POWOŁA DO ŻYCIA WIECZNEGO W NIEBIE WŚRÓD NIEZLICZONYCH GWIAZD - TO BĘDZIE JEGO WIECZNA NIEBIAŃSKA NAGRODA W PRZESTWORZACH - NOWA BOSKA ŚWIĄTYNIA - NOWE NIEBIAŃSKIE MIASTO - NOWA  JEROZOLIMA"!!!

O czym mówi ten przytoczony przeze mnie tekst?

Mówi on o losie dwóch Antychrystów to jest pierwszego, czyli Napoleona Bonapartego i drugiego, czyli Adolfa Hitlera. Obaj oni osiągali zwycięstwa, aż do klęski - w czasie ostrych zim pod Moskwą i jej nie zdobyli.

Po tych klęskach dla obu rozpoczął się ciąg porażek.
Napoleon Bonaparte przegrał później pod Jeną i Waterloo, a Adolf Hitler również w czasie ciężkiej zimy pod Stalingradem i w lecie pod Kurskiem!

Wreszcie i Napoleon i Hitler toczyli wojnę z kościołem rzymskokatolickim i obaj zginęli marnie w wielkim osamotnieniu i opuszczeniu przez Kościół!

CZY TO NIE JEST TEN "JANUSOWY " MAJSTERSZTYK" Michela Nostradamusa.

Jakbyście ten tekst odczytali np: żyjąc w XVIII wieku przed wydarzeniami z Napoleonem i Hitlerem?

Dopiero po wydarzeniach to jest po wojnach napoleońskich i II wojnie światowej TEN TEKST DLA INTERPRETATORÓW STAŁ SIĘ ZUPEŁNIE JASNY, ALE NIE PRZED TYMI CZASAMI!

Zwróćcie uwagę, że w tym tekście M Nostradamus nie wymienia z nazwisk, ani Napoleona, ani Hitlera, nie mówi też o wojnach prowadzonych przez te postaci tylko o bitwie, a raczej bitwach pod jednym miastem, a mianowicie POD MOSKWĄ!

Nie mówi też, że tych porażek zaznają antychryści, mówi tylko pierwszy i drugi przed szóstym.

Więc tylko ten interpretator, który zna prawie wszystkie przepowiednie M Nostradamusa wiedząc, że przewidział on SZEŚCIU ANTYCHRYSTÓW W HISTORII ZIEMI, MOŻE SIĘ DOMYŚLEĆ, ŻE CHODZI TU O PIERWSZEGO I DRUGIEGO ANTYCHRYSTA WALCZĄCEGO Z KOŚCIOŁEM, CZYLI NAPOLEONA I HITLERA!

A teraz wrócę do tekstu mówiącego o Polsce.

Skoro ten tekst mówi o wierze rzymskokatolickiej głównej WIERZE OJCÓW I MATEK NASZEJ OJCZYZNY, TO ZNACZY, ŻE SYNOWIE I CÓRKI BĘDĄ CORAZ BARDZIEJ ODCHODZIĆ OD TEJ WIARY, TO ZNACZY OD WIARY ICH OJCÓW I MATEK, BĘDĄ SIĘ KŁÓCIĆ Z NIMI I SPRZECIWIAĆ, BĘDĄ SZUKAĆ CZEGOŚ INNEGO NIŻ WIARA RZYMSKOKATOLICKA!
CO INNEGO STANIE SIĘ CELEM WIĘKSZOŚCI NASZEJ MŁODZIEŻY!

To właśnie w tym pierwszym wierszu tego tekstu chce nam Polakom I Polkom powiedzieć M Nostradamus!

Słowa; ZABIJĘ nie należy w tym przypadku traktować dosłownie.

M Nostradamus często w swoich tekstach (jak już pewnie zauważyliście) używa tak zwanych "SKRÓTÓW MYŚLOWYCH" i w tym przypadku nie chodzi mu o dosłowne zabicie przez syna ojca, a przez córkę matki, chodzi mu o ZABICIE WIARY SWOICH RODZICÓW: OJCA I MATKI PRZEZ ICH DZIECI - WYBRANIE CZEGOŚ INNEGO, NOWEGO I BARDZIEJ ATRAKCYJNEGO W ICH ŻYCIU -  ODRZUCENIE DOTYCHCZASOWEJ WIARY W KĄT ICH ŻYCIA!

Dalsze wiersze tego tekstu są już bardziej niepokojące!

Ogólne stwierdzenie, że cytuję; "Święty obraz zostanie splamiony krwią" należy traktować również jako PRZENOŚNIĘ nie przypisując oczywiście jej do żadnego rzeczywistego obrazu np: Matki Boskiej Częstochowskiej!

M Nostradamus napisał by wtedy inaczej.

Autorowi chodziło o święty nieskalany dotychczas obraz polskiego kościoła jako całości, bo zaczną się już nie na żarty BEZPARDONOWE WALKI CAŁEGO DUCHOWIEŃSTWA POMIĘDZY SOBĄ, W TYM NIE TYLKO WYŻSZEGO, ALE RÓWNIEŻ POPRZEZ POŚREDNIE SZCZEBLE TEGO NAJNIŻSZEGO, TO ZNACZY WALKI WSZYSTKICH ZE WSZYSTKIMI, które oczywiście znowu w przenośni "uśmiercą" TĘ DOTYCHCZASOWĄ JEDNOŚĆ I ZGODĘ POLSKIEGO NARODU I KOŚCIOŁA!

Pamiętajcie nie można wszystkich tekstów M Nostradamusa odczytywać DOSŁOWNIE!

Odczytując KAŻDY tekst M Nostradamusa NALEŻY GO NAJPIERW DOKŁADNIE PRZEANALIZOWAĆ I ODPOWIEDZIEĆ SOBIE NA PYTANIE - CO JEST GŁÓWNYM JEDYNYM TEMATEM TEJ PRZEPOWIEDNI!?

A więc skoro tematem tego tekstu jest WIARA RZYMSKOKATOLICKA to wymieniony w ostatnim tekście; "NAUCZYCIEL WIARY" będzie osobą duchowną, np (zostanie powołany na przewodniczącego Episkopatu polskiego, lub Prymasa, lub jednocześnie na te oba stanowiska), ABY OBRONIĆ ZAGROŻONĄ JUŻ BARDZO POWAŻNIE JEDNOŚĆ POLSKIEGO KOŚCIOŁA I OCHRONIĆ NARÓD PRZED WIELKIM CZEKAJĄCYM GO PODZIAŁEM RELIGIJNYM JAK TO JUŻ PRZED WIELU WIEKAMI MIAŁO MIEJSCE NA ZACHODZIE EUROPY!!!

Niestety z innych tekstów, które w przyszłości Wam przedstawię - będzie już za późno i Polski Kościół katolicki się OSTATECZNIE PODZIELI, CO BĘDZIE MIAŁO OGROMNY WPŁYW NA CAŁY NASZ NARÓD I NASZE PAŃSTWO!!!

86

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

Przedstawiam jeszcze jeden wpis, odpowiedź Pana Atraktora na zadane pytanie. Tekst ten powstał w 2014 roku.
Pan Atraktor pokazuje różnicę w interpretacji - kilku postaci występujących w przepowiedniach dotyczących Polski.

Jest tu jeszcze jedna interpretacja omawianej przepowiedni -  84,17 – która po raz kolejny pokazuje możliwości zrozumienia, zapisanych przez Nostradamusa wydarzeń. Czy ta interpretacja różni się od poprzedniej – w szczegółach tak, ale w sumie uzupełnia wcześniej podane informacje. Z każdego wpisu Pana Atraktora uważny czytelnik może odczytać nowe i ciekawe interpretacje.

Ważnym czynnikiem wpływającym na wypowiedzi są również dobrze zadane ale również merytoryczne pytania.
A z tym bywało różnie!  Jakie pytanie taka odpowiedz...


Atraktor  7 lip 2014, o 21:37 napisał/a:

Pytanie ile razy poleje się krew zakonnika??
Czy te trzy przepowiednie mówią o jednym morderstwie czy o dwóch różnych??
Czy dotyczą tego samego wydarzenia czy różnych??

Przepowiednia; 35,94 (czterowiersz);

Najwyższy z arcypasterzy zamordowany!
Ołtarz w Świątyni Opatrzności we krwi męczennika.
Okrutny Dyktator na tle flagi czerwonego półksiężyca;
Ogłasza zwycięstwo nowej wiary: Allaha i Mahometa!


Witam;

W tej przepowiedni chodzi o arcybiskupa (arcykapłana), a nie zakonnika np.
Ojca Rydzyka - redemptorysty!

Możliwe, że chodzi tu o arcybiskupa częstochowskiego (możliwe też, że innego np. jakiegoś kardynała), który jest obrońcą klasztoru na Jasnej Górze i jego opiekunem łącznie z Generałem Zakonu Jezuitów!

Jest to jedyny generał (w tym wypadku zakonu paulinów), który ze wszystkich zakonów na stałe nie rezyduje
w Watykanie tylko w Częstochowie!

Arcybiskup Częstochowy jest częstym uczestnikiem codziennej wieczornej modlitwy odbywającej się
o godzinie 21 czyli Apelu Jasnogórskiego!

Cytuj:

Przepowiednia; 84,17 (czterowiersz);

W kraju Lechitów Syn zabije Ojca, a Córka Matkę!
Święty Obraz zostanie zaplamiony krwią,
bo Kapłan uśmierci Biskupa, a Zakonnica Brata!
W oszalałym kraju władza oddana Nauczycielowi Wiary.

Wiersz trzeci mówi o tym, że kapłani, czyli księża będą zdradzać swoich przełożonych biskupów i w ten sposób przyczyniać się do ich śmierci z rąk muzułmanów, a zakonnice braci zakonnych, aby ratować własne życie!

Tak należy rozumieć ten czterowiersz.

On nie mówi o śmierci jakiegoś zakonnika - w domyśle np. Ojca Rydzyka to jest w/g mnie
nadinterpretacja tej przepowiedni.

Tak samo pierwsza zwrotka mówi o tym, że synowie będą wydawać na śmierć ojców, a córki swoje matki.

M Nostradamus często stosował liczbę pojedyncza do pokazania jakichś tragedii narodowych, które miały skutek ogólnospołeczny - dotyczyły bowiem mnogiej liczby osób - tak to należy rozumieć!

TAKIMI ZWROTAMI SŁOWNYMI M NOSTRADAMUS UKAZUJE CAŁY TRAGIZM WPROWADZANIA ISLAMU W POLSCE
ZA GENERAŁA DYKTATORA!!!

Cytuj:

Przepowiednia:107,115/czterowiersz/

W Sarmacji wschodni wiatr wywoła wielkie zmiany,
aż w końcu tych z prawej strony zastąpią ci z lewej,
a gdy Chytry Lis doprowadzi do wielkiego zamętu,
to śmierć zakonnika będzie początkiem buntu i rozłamu!

I właśnie dopiero ten ostatni wiersz tego czterowiersza może mówić np. o Ojcu Rydzyku!!!

Pozdrawiam:
Atraktor

87

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

Ostatnie moje wpisy kończyły omawianie przepowiedni Nostradamusa poświęcone rozgrywającym się wydarzeniom w Polsce - od momentu odzyskania niepodległości do następnego przełomowego wydarzenia jakim będzie pojawienie się Generała Dyktatora.

Nostradamus zapisał w swoich przepowiedniach najważniejsze momenty w naszej Polskiej historii, wybierając te, które miały znaczenie i wpływ na dalsze dzieje naszego narodu.

Moje wpisy nie wyczerpały omawianego tematu w pełni. Na każdą przypomnianą przepowiednię Nostradamusa, należało by poświęcić dużo więcej czasu. Również powiązanie konkretnych przepowiedni ze sobą może być równie pracochłonnym co fascynującym wyzwaniem.

Mam nadzieję na to, że takie prace nad przepowiedniami będą nadal trwały.

Czytając różne wpisy w internecie wielokrotnie spotykam się z niesłusznym twierdzeniem, jakoby przepowiednie Nostradamusa się nie spełniały. Moje wpisy pokazały, że wiele z omawianych przepowiedni Nostradamusa już się spełniła
a jeszcze wiele nadal się wypełnia.

Wypełnianie się przepowiedni nie jest procesem natychmiastowym – z zasady wymaga dużo większej ilości czasu,
dla ich wypełnienia się w pełni. Wielokrotnie myślimy, że już dana przepowiednia się wypełniła, ale nowe informacje
mogą wskazywać na jeszcze dłuższy czas opisany przez Mistrza Nostradamusa.

Dlatego pośpiech w przypadku interpretacji przepowiedni Nostradamusa nie jest wskazany.

Przepowiedniami, które sprawiają najwięcej trudności do interpretacji są oczywiście te najbardziej aktualne, w których opisane wydarzenia już się rozpoczęły, ale do ich pełnego wypełnienia się potrzeba jeszcze nieraz wiele czasu.

Michel Nostradamus rozprawiał nad objawionymi mu wydarzeniami z perspektywy długiego czasu. Był to nie tylko czas przeszły charakterystyczny dla czasów jego życia, ale przede wszystkim czas przyszły z którym zapoznał się podczas swoich wizji.

To wszystko nie jest takie proste do wyjaśnienia – natomiast można to zrozumieć na przykładzie historii opisującej życie
i wydarzenia rozgrywające się w starożytnym Egipcie. My i osoby nam współczesne odbieramy i oceniamy tamte wydarzenia z perspektywy pozostawionych źródeł historycznych, wszystkich opisów spisanych przez starożytnych Egipcjan, ale również z powstałych w późniejszym czasie kronik i spisanych przekazów.

Dlatego jako człowiek współczesny nie przywiązujemy wagi do drobnych spraw, które mogły być bardzo ważne dla tam żyjącego społeczeństwa. Skupiamy się na naprawdę ważnych i przełomowych wydarzeniach, które wywarły wpływ na następne pokolenia, żyjące również na tamtym terenie ale już w przyszłości. Idąc jeszcze dalej możemy spojrzeć jak wydarzenia rozgrywające się w starożytnym Egipcie wpłynęły na dalszą historię świata.

Dlatego dzisiaj łatwo jest nam oceniać wydarzenia historyczne, ale bardzo trudno spojrzeć w przyszłość - na przyszłe wydarzenia.

Największym wyzwaniem jest oczywiście omawianie i interpretowanie przepowiedni, które opisują aktualnie toczące się
na naszych oczach wydarzenia. W moim przypadku, po przerwie w pisaniu na forum w tym temacie – widzę już wiele szczegółów, które można by uzupełnić albo wręcz zastąpić innymi. Jak zwykle toczące się wokół nas wydarzenia przerastają nawet najśmielsze wcześniejsze wyobrażenia.

Dlatego myślę, że należało by powrócić do omawianych już przepowiedni Nostradamusa dotyczących rządów „sprawiedliwych” Jak zwykle nowe wydarzenia dziejące się na naszych oczach, wpływają na ocenę wydarzeń
opisanych w przepowiedniach przez Nostradamusa.

Mam nadzieję, że jeszcze przyjdzie czas na zinterpretowanie – Prawdy Objawionej – pozostawionej przez
Nostradamusa a dotyczącej rządów „sprawiedliwych”.

Musimy być jednak wszyscy cierpliwi, ponieważ ciągle wracając do omawianych już przepowiedni, nie posuwamy się do przodu z pracami nad pozostałymi przepowiedniami Nostradamusa.

Ze swojej strony mogę tylko zagwarantować, że następne przepowiednie Nostradamusa dotyczące Polski, są równie ciekawe i bogate w niesamowite wydarzenia, które jeszcze wielokrotnie będą jeżyły włos na głowie czytelnika...

88

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

Dla tych czytelników, którzy bardzo rzadko czytają zamieszczone wpisy na tym forum – chciałbym
przypomnieć omówione już przeze mnie przepowiednie Nostradamusa.

Każdy naprawdę zainteresowany przepowiedniami Nostradamusa czytelnik, może, ale nie musi skorzystać z zamieszczonych w przepowiedniach informacji – jest to jego osobisty wybór. Tak jak przemyślenia w tym temacie
każdego z nas.

Lata cenzury oraz celowego wpływu różnych środowisk - wpłynęły na wybory nas wszystkich.
Dlatego, większość osób już nie pamięta, że dla dokonania najlepszego wyboru dla nas samych, potrzebne
są różne informacje – pokazujące wiele możliwości oraz różnych stanowisk na dany temat - nad którym
prowadzimy swoje indywidualne przemyślenia.

Nasza wolna wola pozwala nam wybrać czym jesteśmy zainteresowani.
Ale jak zwykle nie zawsze dokonujemy właściwych wyborów.

Osobiście uważam, że dbanie tylko o osobistą strefę materialną, nie powinno być samym celem w sobie.
Natomiast nasze wybrane cele powinny w drugoplanowym efekcie, zadbać również o nasz komfort materialny i nie tylko.

Dlatego odcinanie się od informacji zawartych w przepowiedniach jest naszym wyborem.
Takie osoby myślą, że jak czegoś nie poznają ( nie dowiedzą się o tym) to, to się nie wydarzy.
Wybierając życie w nieświadomości, błogości, małej ilości informacji – dostosowujemy się do najchętniej
oczekiwanych przez wszystkie władze na świecie efektu.

Nie należy udzielać informacji na trudne do rozwiązania tematy – ponieważ nie pomożemy wszystkim (poza swoimi)
– ale na pewno zapobiegniemy panice tłumów. Tak myśli każda władza.


Pisał o tym również Mistrz Michel Nostradamus.


Przepowiednia; 100,34; (sześciowiersz)

Władcy tego świata; oszuści i kłamcy!
Przepowiedziałem Wam objawioną mi prawdę,
którą dla siebie tylko ukrywacie!
Myślicie, że w ten sposób ogłupicie wszystkie ludy i narody;
ale tylko możecie opóźnić bieg wydarzeń,
a nie okrutną czekającą Was karę Bożego bicza!
Atraktor  2013-05-24 15:39:51

89

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

01. Polska


Przepowiednia; 82,108/czterowiersz/;

W  końcu osiemnastego unicestwiając wolność Polski -
Rusini nie przewidzieli, że w 21 utracą własną,
Nie po to PAN wywyższa niektóre narody,
aby innym zabierały ich godność i dumę!
Atraktor  2013-06-18 15:29:03


02. Polska


Persage 10 1,22

Kobieta ze wschodu Europy
Odkryje to co zawsze żyje
Choć rad jest bez duszy to powoduje zranienia
Aż zostanie sztucznie wytrzebiony.
Arteuza - Centurion  15 paź 2009, o 11:28


03. Polska 

                                                                                                                                           
Persage I 28,6

Biedna i Bogobojna ziemia upadłych Jagiellonów,
Powstanie po pierwszej za przyczyną jej Komendanta i Maryi,
Z początku słaba po drugiej będzie podnóżkiem Niedźwiedzia,
Ich Wielka Arka, Wielki Związek i Wielki Król to początek sukcesów!
Arteuza - Centurion 10 lis 2009, o 16:02


04. Polska


*
Jeden, dwa i trzy; kraj w rozbiciu i niepokoju,
Dwadzieścia we krwi, opuszczeniu i przekłamaniu,
czterdzieści i cztery Wielka Odnowa,
Podwójna Arka długo nosić będzie pastorał.
Arteuza - Centurion 25 lis 2009, o 11:12


05. Polska


Presage XIII 112,2

Państwo-niemowlę na granicy wschodniej zaatakowane.
Żelazne żółwie i ptaki wszędzie sieją śmierć i spustoszenie,
Germański Połamany Krzyż po miesiącu zbrata się z Czerwoną Gwiazdą!
Cierpienia Narodu Maryi nie będą równe cierpieniom Dawidowego Ludu!
Atraktor 16.11.2012


06. Polska


Presage(przepowiednia)X 134,1(sześciowiersz);

Nienasycony wilk wywoła II Wielką Wojnę,
Pokolenie pierwszej będzie jej świadkiem,
Dwóch sąsiadów zjednoczonych w nienawiści,
Starszych Braci doprowadzi do bram piekieł,
Nad ranem kraj czarnego krzyża obali krzyże młodego.
Obu spotka straszna kara od czerwonego tyrana!
Atraktor 15.01.2013


07. Polska


4,115 alamach 1614

Potomstwo Mojżesza za wewnętrznymi murami miast,
Oznakowane gwiazdami Dawida Króla;
Tysiącami zwożeni na Wielkie Cmentarze Żywych,
Od powietrza i głodu spotka ich pierwszy los,
Druga Ojczyzna na przeklętej ziemi Jagiellonów,
Stanie się ich odwiecznym grobem zgotowanym;
przez rycerzy Czarnego Krzyża!
Atraktor 18.10.2012

90

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

08. Polska


Alamach część III 612 ,8

Ameryka i Rus będą się straszyć wielką wojną,
Aż do czasu kiedy w kraju Niedźwiedzia obejmie rządy ten z piętnem,
Po siedemdziesięciu trzech prawo Morusa na wschodzie upadnie,
Pękną mury i bezwzględna władza czerwonych partii,
Najpierw dzięki Wielkiej Arce wyzwoli się kraj mniejszego Słowianina,
A później pójdą inni na chwałę Sternika świata i dumnych republik.
Arteuza - Centurion 9 lis 2009, o 16:29


09. PolskaMiliony zjednoczonych w Wielkim Związku pracujących,
Wielkie porty nad Bałtykiem zarzewiem wciąż odnawianych buntów,
Kraj nad Wisłą rządzony po drugiej przez obcą i niewierną partię,
Narodzi się od nowa za przyczyną słów papieskiej Arki i niezłomnego sługi!             
Arteuza - Centurion  21 gru 2009, o 11:43 


10. Polska


Presage (przepowiednia) XIII 145,1 (czterowiersz);

Nad Wisłą silny, pospolity ruch oporu pracujących,
Ułomni Czerwoni doprowadzą do powstania silnego Związku,
Wąsaty przywódca będzie postrachem dla nich i Wielkiego Rusa,
W końcu dwudziestego przy pomocy Arki z Krakowa obejmą władzę!
Atraktor 23.01.2013


11. Polska


*
Wielka Arka z Krakowa,
Przyczyną odnowy swojego narodu!
Zakonnik z pokrętną duszą,
Rozerwie jedność osieroconego Kościoła!
Arteuza - Centurion 23 lis 2009, o 13:54


12. Polska


+
Wielkie zmiany w zniewolonym kraju Jagiellonów,
Po drugiej narzucony ustrój przez wschodniego brata,
Zostanie obalony przez siłę Związku i jego przywódcy,
Później wybrany przez Naród, zostanie oskarżony,
Jego zazdrośni i zawistni przeciwnicy pokażą swoją małość,
Nie oni, a On przejdą do legendy pokoleń żywych!                                                                     
Arteuza - Centurion 21 gru 2009, o 11:43 


13. Polska


+
W końcu ósmej słaby generał odda władzę związkowi,
Będą mu to mieli za złe jego zwolennicy,
Od nieprzyjaciół nie zazna spokoju i litości,
Drugi który po nim przyjdzie później zrobi z niego bohatera,
Ci którzy myśleli, że na zawsze zwyciężyli,
Zobaczą jak się pomylili, doprowadzając Polaków do wielkiej złości!                           
Arteuza - Centurion 14 gru 2009, o 11:27


14. Polska


*
Okrągły - czerwonych i Związek doprowadzi do porozumienia,
Obciążony i biedny naród nie będzie zadowolony,
Obcy władca z blizną nie będzie przeszkadzał,
Później wielki sukces zabierze im mur
Arteuza - Centurion 21 lis 2009, o 15:14

91

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

15. Polska

*
Germania dzięki prześladowanemu Słowianinowi się zjednoczy,
Za zgodą mocarstw ludzie stolicy rozbiorą Wschodni mur,
Jednak wiele ich pozostanie i wiele powstanie później!
Francjo i Polsko nie wież Allemanom- językom: węży i żmij!
Arteuza - Centurion 21 lis 2009, o 15:14


16. Polska


Presage (przepowiednia) 18;113 (czterowiersz), almanach r:1614.

Liczne rządy przełomu nie odniosą skutku.
Po nich nad Wisłą zrodzeni z jednej matki
wezmą w posiadanie dwa pałace.
Ich krótkie rządy zakończą się przed czasem.
Atraktor  2013-03-04 23:21:06


17. Polska


Przepowiednia;117,79(czterowiersz);

W 21 po śmierci Arki dwie partie zanarchizują kraj,
Polak Polakowi i Krzyż Krzyżowi,
nigdy nie były sobie tak wrogie -
nawet wtedy, kiedy ich ziemie dzielili obcy!
Atraktor  2013-10-21 23:35:36


18. Polska


Przepowiednia;31,96(czterowiersz);

Dwóch z jednej krwi zawiążą w Warszawie,
nierozsądny układ i z tymi z lewa i z tymi z prawa,
W czasie ich rządów głupi z mądrym doprowadzą ich do upadku.
Po marnym losie pierwszych taki sam los spotka drugich!
Atraktor  2013-06-11 17:20:31


19. Polska

*
W pierwszej dekadzie walka o władzę przyćmi rozum,
Polski kościele uważaj abyś się nie przeliczył-
Słowa Chrystusa nie będą zawsze twoją drogą,
Po wielkim niepokoju nastąpi wreszcie porządek.
Arteuza - Centurion 21 lis 2009, o 15:14


20. Polska


Persage X 33,66

Kraj nad Wisłą podzielony na pół
Bliźniacy lubią władzę i rewolty
Krasomówczy Kaszub o języku węża
Ochroni kraj mimo wielu wrogów
Arteuza - Centurion  15 paź 2009, o 14:25


21. Polska


Presage VI 123 ,4 (sześciowiersz)

Partia krasomówczego Bastrana długo będzie rządzić.
I tymi na lewym i tymi na prawym brzegu Wisły.
Jego niespodziewane odejście przyczyni się do zamętu.
Partie czerwonych i błękitnych wkrótce obejmą władzę,
Kryzys i Nowe Prześladowania ułatwią słowa Zakonnika!
Jeszcze większy podział doprowadzi kraj na krawędź katastrofy!
Atraktor 20.11.2012

92

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

22. Polska


Przepowiednia 231,18 /prophetie/;

Oblubieniec Germanii pokrętny Bastran,
Nielubiany przez kler i jego zwolenników,
Dobrze przysłuży się chimerycznym Polakom,
Po sześciu docenią gdy nadejdzie czas cierpień!
Atraktor 4 mar 2014, o 20:31


23. Polska


Presage(przepowiednia) 18;46 (czterowiersz);

W wielkiej udręce partia Bastrana rządzić będzie długo,
Polska stanie się areną trzech, a później dwóch rywali,
Nienawiść wielu przyprawi o zgubę i śmierć,
Po znużeniu władzę w kraju obejmie Chytry Lis!
Atraktor 2013-03-02 22:30:12


24. Polska


du quatrain;

Nad Wisła za rządów Bastrana i Lisa
Dwóch rządzących urodzonych z jednej matki
Spotka smutny i marny los;
Orzeł i habit to przyczyny upadku!
Atraktor 2 gru 2013, o 21:24


25. Polska


Przepowiednia;69,92(czterowiersz);

Na wpół uśpieni i obezwładnieni,
trutką podaną przez wysłanników Brata,
pochowani szybko przez jego namiestników,
zatrują nad Wisłą i kościół swój i naród!
Atraktor  26 mar 2014, o 00:00


26. Polska


Przepowiednia;19,158 (sześciowiersz);

U "sprawiedliwych" wielkie zamieszanie!
Polski zakonnik i jego stary wyznawca,
zawładnęli duszami fanatyków Kościoła.
Niby silny przywódca, po utracie bliskich,
zostanie przez nich zdradzony i poniżony,
wkrótce potem dołączy do rodzinnego grona.
Atraktor 2013-05-23 14:41:13


27. Polska


Presage(przepowiednia)18;66(czterowiersz);

Wielka Radość po zwycięstwie starszego i zakonnika,
Strach i Groza w oczach rządzących i ich oponentów,
Nowa Koalicja dotychczasowych; stronników i nieprzyjaciół,
Zagarnie nad Wisłą władzę nie daną im przez Boga i Naród!
Atraktor 2013-03-02 22:30:12


28. Polska


Przepowiednia;98,176/czterowiersz/ 

Wśród wielu Polaków uzyska duże poparcie,
Do czasu kiedy jego słowa okażą się złudzeniem,
Później ci sami Polacy nazwą go starym Głupcem,
W 21 po krótkim czasie spotka go śmierć i zapomnienie.
Atraktor 9 maja 2014, o 19:04

93

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

29. Polska


+
Spiski i intrygi dawnych bohaterów,
Przyczyną zamętu i niepewności,
Nad Wisłą dojdzie do wielkich zmian,
I podniesiony sztandar wolności upadnie,
Władzę zdobędzie ten, któremu zawierzyli,
Okaże się sprytniejszym niż jego poprzednik.                                                                                         
Arteuza - Centurion  14 gru 2009, o 11:27


30. Polska


Przepowiednia;182,11/sześciowiersz/;

Z trzech stron wielki niedźwiedź uderzy na mniejszego brata,
Ze wschodu, południa i północy wraz z oddziałami białej Rusi,
jego wojska wkroczą na ziemie nędznej i obolałej (chorej) Scytii,
Wielki błąd białego dyktatora doprowadzi do utraty na rzecz Polaków,
dwóch byłych królewskich nadgranicznych miast Sarmatów,
Skutki nieprzemyślanej decyzji będą ostateczne i nieodwracalne!
Atraktor  3 lip 2014, o 11:06


31. Polska


*
Na prośbę Galicjan Polacy wejdą za zgodą,
Nad Dnieprem na przedpolach Kijowa straszliwa klęska,
Uciekającemu niedźwiedziowi zostaną wybite kły i przycięte pazury,
Atlantydzi grożą, Smok i Wyspy się cieszą.
Arteuza - Centurion  20 lis 2009, o 17:39


32. Polska


Przepowiednia;28,92(sześciowiersz)

Inwazja Niedźwiedzia postrachem Atlantów!
Z ich poparciem przestraszeni Polacy,
pod skrzydłami zachodnich orłów,
przekroczą wschodni Rubikon Scytii.
Galijskie ziemie z przed pierwszej wojny,
powrócą na stałe do kraju Sarmatów!                                                                                                                                     Atraktor  2013-05-31 12:48:05


33. Polska


Przepowiednia;22,94(czterowiersz);

Polacy, Rumuni i siły sprzymierzonych,
ratunkiem dla słowiańskich Scytów,
Zachodnia Besarabia w rękach Wołochów,
zaś jej wschodnia rubież przypadnie sąsiadowi.
Atraktor  2013-05-31 21:42:31


34. Polska


Przepowiednia;91,104(czterowiersz)

U wrót stolicy armia czerwonych pokonana,
Lechici przy pomocy sokołów i żółwi,
zdobywają oba brzegi Dniepru,
Po tej klęsce mały Rusin podpisuje traktat!
Atraktor  2013-06-11 17:20:31


35. Polska


Przepowiednia;117,156[czterowiersz]

Wojna w Scytii pochłonie wielu Anglików -
co wywoła wielkie wzburzenie,
Polacy, Rumuni i Bałtowie staną się nie mile widziani,
Przed trzecią Brytania wycofa się z Europy...                                                                                       
Atraktor  20.09.15, 23:42 

94

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

36. Polska


Sarmacja i Scytia jak dwie połowy jednego serca -
staną się Wielką Nadzieją Słowian i ludów Europy.
Ich splecione od wieków losy pójdą na nowo drogą wielkiej chwały,
A zawistny niedźwiedź będzie dogorywał w wielkiej jaskini Smoka!
Atraktor 6 mar 2014, o 14:45


37. Polska


M Nostradamus napisał w jednym ze swoich licznych prywatnych listów do królowej Francji Katarzyny Medycejskiej, "że Polska w czasie wielkiej i krwawej zawieruchy w Scytii (na Ukrainie) w wieku 21 wyjdzie z niej wzmocniona i silniejsza i od tego momentu jej znaczenie polityczne będzie ciągle wzrastać pomimo różnych wewnętrznych problemów".
Atraktor  25 mar 2014, o 13:46


38. Polska


Przepowiednia:107,115/czterowiersz/ 

W Sarmacji wschodni wiatr wywoła wielkie zmiany,
aż w końcu tych z prawej strony zastąpią ci z lewej,
a gdy Chytry Lis doprowadzi do wielkiego zamętu,
to Śmierć zakonnika będzie początkiem buntu i rozłamu!
Atraktor 8 maja 2014, o 19:57


39. Polska


Presage(przepowiednia)15,86:

Zwolennicy Zakonnika pewni swego zwycięstwa,
nad ranem będą zaskoczeni gdy okaże się przegraną.
Kraj nad Wisłą na krótko znowu otworzy drzwi Morusowi,
Kiedy wszyscy przeciwnicy z oporem zawrą sojusz!
Atraktor 07.12.2012


40. Polska


Przepowiednia;109,47(sześciowiersz)

Przed nastaniem epoki Tyranów,
Muzułmańska szarańcza ruszy przez wyspy Śródmorza -
na kraje: Hellady, Panonii, Italii i Aquilonu,
Po pierwszej fali przyjdzie druga zbrojna -
Ta trzecia z dalekiej i bliskiej Azji zaleje skłócony kraj Sarmatów,
Po czym wszystkie narody Gryfona zamkną się w swoich klatkach../.
Atraktor 2016-03-01 14:32:24


41. Polska


Przepowiednia;19,30(sześciowiersz);

Na szesnaście przed wielką wojną,
Młody, który wygra ustąpi niszczony chorobą raka,
Później zaś Słowo Arcypasterza wyzwoli złe demony,
Które na wschód od Sali wywołają ogromne wzburzenie,
W końcu ten, który przegrał, powróci na tron -
Na krótko przed zasadniczymi zmianami....
Atraktor 26.06.15, 14:27


42. Polska


Przepowiednia:1,46+/czterowiersz/;

W kraju nad Wisłą wąsaty wygra po raz drugi wybory,
W końcu kadencji dojdzie do wielkiej ruchawki motłochu,
Z poparciem przyszłego dyktatora na krótko obroni on władzę,
Niedługo potem on i krzyże będą spalone ognistym światłem półksiężyca!
Atraktor  2013-02-24 21:41:12

95

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

43. Polska


Przepowiednia: 33,91(czterowiersz);

Ci co długo rządzili  po upadku dopiero zostaną docenieni.
Kiedy w 21' nadejdzie wielkie załamanie w drugiej dekadzie,
nastąpi podział na tych od zakonnika i tych pierwszego kardynała.
Dwa miasta nad Wisłą w śmiertelnym uścisku inaczej rozumianej wiary!
Atraktor 2013-06-24 19:45:07


44-47. Polska


Persage X 33,66

Kraj nad Wisłą podzielony na pół
Bliźniacy lubią władzę i rewolty
Krasomówczy Kaszub o języku węża
Ochroni kraj mimo wielu wrogów

Po wielkiej burzy wielkie opamiętanie
Nastąpi przełom i zmiana władzy
Kościół Jezusa nie osiągnie celu
Bo przepych i bogactwo będą mu przeszkodą

Nowe prawo po wielkim wzburzeniu
Będzie biczem dla starego kościoła
Biskup z Krakowa ogłosi secesję
Co będzie początkiem jego odnowienia

Wyznawcy Chrystusa będą wrogami
Za sprawą zakonnika żądnego sławy
Prawda i kłamstwo będą wymieszane
Tak, że nikt nie pojmie co jest ich różnicą
Arteuza - Centurion  15 paź 2009, o 14:25


48. Polska


Przepowiednia: 21,114

W dwudziestym pierwszym w kraju królowej Maryi,
Bogaty Kościół nie powstrzyma buntów,
A zachłanny zakonnik skończy tak, jak jego zwolennik!
Resztę zniszczeń dokonają: Chytry Lis i General Dyktator!
Atraktor  26 mar 2014, o 20:06


49. Polska


Przepowiednia: 38,16(sześciowiersz);

Bogaty i pyszny zakonnik solą w oku biskupa Rzymu,
Gdy go przywoła do siebie wznieci nad Wisłą wielki zamęt!
Wierny mu lud obwoła go świętym i prorokiem!
Cierpienie i śmierć starego kościoła, po trzeciej wojnie,
będzie odrodzeniem i początkiem jedności nowego.
Ten kto chciał być pierwszym zginie w wiecznej niełasce!
Atraktor  2013-06-24 19:45:07


50. Polska


Presage(przepowiednia) 18;103(czterowiersz)

Nad Wisłą walka dwóch przywódców
zamieni się w walkę dwóch kleryków
Były lewy doprowadzi do zguby prawego,
Potem Powódź i Krew wyniosą Generała!
Atraktor 2013-03-02 22:30:12

96

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

51. Polska


Presage XII 117,1 (czterowiersz);

Nad Wisłą słuchają, a nie słyszą i patrzą, a nie widzą!
Nienasycony Zakonnik i Słowo Mamony rozbudza Złe Demony.
W Złoty Ornat przebrany, podzieli wiernych i Polski Sanhedryn.
Kościół z Narodem podzielony, a bratnia krew nie zasmuca, lecz cieszy!
Atraktor 20.11.2012


52. Polska


Presage 24,244;

Obłąkany kapłan i budowniczy Kościoła,
W mieście nad Wisłą wskrzesi demony.
Zły duch przyczyną nieszczęść dzieci wiary.
Niezłomny doprowadzi sługi do podziału.
Atraktor  2013-05-17 12:45:21


53. Polska


Przepowiednia ;43,11(czterowiersz);

Z jednego kościoła powstaną trzy plus jeden,
najmniejszy pierworodny z narodowym w unii, a najliczniejszy toruński.
Ten z Warszawy przy władcy, a ten, krakowski przy Arce.
Walki o świątynie i rząd dusz doprowadzą Polaków do Sądnych Dni! 
Atraktor  2013-06-24 19:45:07


54. Polska


Przepowiednia;242,86(sześciowiersz)Almanach rok;1614

W 21 Kraj Paulinów czeka przesilenie i wielkie zmiany,
A gdy zwycięzcy staną się pokonanymi,
Nieliczni roztropni nie zburzą murów nienawiści,
Wielki zamęt i przelana wzajemnie krew, susza i powódź,
Doprowadzą Naród i Kościół do wielkich rozłamów,
Gdy ujawni się TRZECI nad Wisłą nastaną rządy jego SŁUGI!
Atraktor  2013-08-06 14:36:29


55. Polska


Przepowiednia;34,92(czterowiersz);

Bastran, Uwodziciel, Głupiec i Chytry Lis,
to polska droga do władzy okrutnego Dyktatora.
Z jednej strony siła wojska i wielkie zdobycze,
a z drugiej prześladowania z rąk najemnych szahidów!
Atraktor  2013-05-25 18:30:37


56. Polska


*
Przy końcu drugiej w stajni kościoła wielkie kłótnie,
Przy okrągłym nie dochodzi do porozumienia,
Trzy kierunki, trzy nurty - Pauliści najważniejsi,
O klasztor Maryi bezwstydna i gorsząca awantura,
Generał prowokator na usługach Mahdiego,
Po wizycie i ukrytym przekupstwie w jego zaufaniu!
Arteuza - Centurion  20 lis 2009, o 18:54


57. Polska


Przepowiednia;84,17(czterowiersz);

W kraju Lechitów Syn zabije Ojca, a Córka Matkę!
Święty Obraz zostanie zaplamiony krwią,
bo Kapłan uśmierci Biskupa, a Zakonnica Brata!
W oszalałym kraju władza oddana Nauczycielowi Wiary!
Atraktor  2013-06-11 17:20:31

97

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

Ostatni zestaw przepowiedni Nostradamusa zamyka dotychczas zinterpretowane przeze mnie przepowiednie dotyczące Polski. Przypomniałem wszystkim zainteresowanym tym tematem czytelnikom - same przepowiednie.

Ich interpretacje oczywiście można znaleźć na tym wątku, wracając do wcześniejszych wpisów.

Przypominając omówione przepowiednie Nostradamusa chciałem również pokazać wszystkim czytelnikom jak dużo jest tych przepowiedni. Oczywiście jest również jeszcze dużo do omówienia.

Moja mała propozycja dotyczy przemyślenia, przez wszystkich tak często zadawanego pytania i to nie tylko w internecie – Ile przepowiedni Nostradamusa się już sprawdziło?

Ja już wielokrotnie odpowiadałem na takie pytania. Natomiast na tym forum wszyscy naprawdę zainteresowani przepowiedniami Nostradamusa mogą samodzielnie wysunąć przemyślane przez siebie wnioski.

Z mojej strony pozostaje tylko mała sugestia: Jak się czegoś nie zna, ta wcale to nie oznacza, że tego nie ma, czy też nie było dużo wcześniej. Potrzebne są tylko chęci do odszukania potrzebnych nam informacji oraz wpisów mogących potwierdzić nasze przypuszczenia.

Natomiast najważniejszym elementem naszych poszukiwań jest oczywiście źródło informacji z którego korzystamy. Nie powinniśmy wyciągać końcowych wniosków, na przypadkowych wpisach internautów. Musimy korzystać z oryginalnych wpisów osób które wiedzą o czym piszą.

Dlatego przy każdej zinterpretowanej przepowiedni (w kolorze niebieskim) umieszczony jest autor interpretacji oraz data jej umieszczenia w internecie. Pozwala to osobom zainteresowanym łatwiej wrócić do oryginalnych (pierwszych) wpisów w tym temacie.

Ważne jest również odpowiednie zebranie oraz uporządkowanie przepowiedni dotyczących danego tematu, czy też zagadnienia aktualnie omawianego. W tym celu są właśnie założone moje tematyczne wątki. Nie są one typowymi wpisami na forum kilku użytkowników.

Mój celowy zabieg zapraszający tylko do czytania a nie wpisów. Ma pomóc osobom zainteresowanym tematem przepowiedni -  łatwiej odszukać i to w jednym miejscu informacji oraz interpretacji przepowiedni Nostradamusa.

Osoby, znające fora, na których do tej pory pisali panowie prekursorzy, polskich internetowych interpretacji  przepowiedni Nostradamusa – mogły zapoznać się z chaosem, wielu głosów internautów, które w większości nie pomagały zrozumieć omawianego tematu, a z zasady rozmywały oraz utrudniały możliwość zapoznania się z właściwą interpretacją przepowiedni.

Między innymi również ten panujący chaos na forum – powoduje wielogłos, osób kompletnie nie zapoznanych z tematem twórczości Mistrza Michela Nostradamusa, a chcących na siłę coś napisać w tym temacie bez podstawowych informacji. To właśnie powoduje niezrozumienie opisywanych przepowiedni. Prowadzi to również do nieuniknionych konfliktów, nie pomagających w zrozumieniu tematu twórczości Mistrza Nostradamusa.

Dlatego zachęcam wszystkich do podstawowego założenia – jeśli nie interesuje cię czytelniku, dany temat to po prostu nie przeszkadzaj innym. Natomiast jak chcesz zyskać ciekawą wiedzę w temacie przepowiedni Nostradamusa, to zadawaj merytoryczne pytania, ale przede wszystkim do osób mających wiedzę w tym temacie.

Niestety, żeby dobrze skierować swoje pytanie należy również dużo czytać oryginalnych wpisów osób wiedzących dużo w temacie przepowiedni Nostradamusa. A o takie osoby coraz trudniej szczególnie, że nowe wpisy Pana Atraktora są rzadkością.

Wszyscy mamy wybór - musimy tylko z niego właściwie skorzystać.

Pozdrawiam
Moogi

98

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

Przed przejściem do - Omenu 69 – jeszcze małe przypomnienie - już pokazanych na tym wątku przepowiedni 
Mistrza Michela Nostradamusa.

Nostradamusa najczęściej w swojej twórczości, pokazywał i wybierał dla potomnych „prawdy? lub kłamstwa?” - nie tylko charakterystyczne dla jednego narodu, ale również na tyle uniwersalne dla wszystkich – szczególnie do tych, którzy chcieli wyciągnąć z nich wnioski dla siebie i swoich narodów. 


Przepowiednia; 100,34; (sześciowiersz)

Władcy tego świata; oszuści i kłamcy!
Przepowiedziałem Wam objawioną mi prawdę,
którą dla siebie tylko ukrywacie!
Myślicie, że w ten sposób ogłupicie wszystkie ludy i narody;
ale tylko możecie opóźnić bieg wydarzeń,
a nie okrutną czekającą Was karę Bożego bicza!
Atraktor  2013-05-24 15:39:51


Presage: 8,99

W dwudziestym pierwszym przed trzecią,
kłamstwo będzie tak wymieszane z prawdą,
że nikt nie rozpozna co jest prawdą, a co kłamstwem!
Mamona i ogłupianie ludzi będą rządziły światem!
Atraktor 25.10.2012


3,166 alamach1614;

Prawie w każdym Narodzie dwie Prawdy
i dwa Oblicza!
Nie masz większego wroga niż własny Brat
i własny Ojciec!
Rebelie i rewolucje przeleją przed trzecią
wiele ojczystej krwi,
We wszystkich częściach padołu ziemskiego,
ku radości szatana,
Władcy Śmierci!
Atraktor 25.10.2012


Presage III 312 (sześciowiersz)

Czwarta Władza w dwudziestym pierwszym będzie wrogiem,
i każda i kościelna będzie słowem Mamony i Szatana!
Nie słuchajcie ich słów i nie dajcie się zwieść!
Bo przed trzecią nie wiadomo co będzie prawdą, a co kłamstwem!
III Antychryst wszystkich omota i naznaczy Piętnem Płatnika!
Najobrzydliwsze słowa będą padały z ust Władców i Kapłanów!
Atraktor 15-11-2012

99

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

Omen:69 [Proroctwo;69]

O słowiański narodzie Maryi!
Gdy szatan zapanuje nad twoimi umysłami -
to krew z jednej krwi poleje się strumieniami,
Bowiem dwa sobie przeciwne plemiona i te starsze i młodsze -
spotkają się w morderczym uścisku wrogości../.
Bo gdy nad Wisłą Bachus rozpali w nich ogień nienawiści -
Syn stanie się wrogiem ojca, a córka swej matki -
zaś brat zabójcą brata, a siostra zabójczynią siostry,...
Ale przed tym za udziałem Gryfona i Atlantów -
wszech władza partii i kościoła ulegnie załamaniu,
Zaś świątynie Chrystusa będą plądrowane i niszczone. -
bo stanie się to skutkiem ułudnych rządów sprawiedliwych...
Najpierw więc zostanie rozbudzona Wielka Radość żarliwych-,
a później nastanie u nich żałość i Wielki Smutek spolegliwych../.
Aż wreszcie kryzys pieniądza na krótko wyniesie do władzy-
po raz drugi wąsatego i jego licznych zwolenników zdrady../.
Po nim w wyniku haniebnego buntu i zamachu -
sprzymierzony z nimi generał osiągnie cel utajniony...
Przed trzecią wojną już jako władca nowego Lechistanu,
I niezłomny wyznawca zwycięskiego islamu../.
Stanie się z czasem wiernym zwolennikiem Wielkiego Talibanu,
I orędownikiem jego okrutnego i mściwego przywódcy.../.
W końcu kraj swój przemieni z pomocą szahidów i ich dowódcy,
W sprzymierzone królestwo proroka Mahometa i jego turbanów....
Taki więc oto będzie skutek i początek budowy,
                                 ...Jego Wielkiej Potęgi, Chwały i Odnowy!
Atraktor 216-08-31 15:53:060


cdn... omówienie już po świętach...

100

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

Nadszedł czas na omówienie – Omenu: 69 – ale czy najlepszy na interpretację tej przepowiedni.

Tak naprawdę ten czas nigdy nie będzie najlepszy. Jest to bardzo trudna przepowiednia – omen. Trudność w tym przypadku polega na interpretowaniu przepowiedni, która się jeszcze nie wypełniła ale jest już w przededniu ( bardzo blisko) rozgrywania się opisanych w niej i w pozostałych przepowiedniach wydarzeń.

To co wielokrotnie powtarzam – że nie należy się śpieszyć z interpretacją przepowiedni Nostradamusa. Dotyczy również tej przepowiedni. Pomimo tego, że przypomniane  wcześniej przeze mnie przepowiednie otwierają już początek wypełniania się wydarzeń w nich omawianych. Nie znaczy to jeszcze, że wydarzenia te się już wypełniły.

Należy dlatego zwrócić uwagę na to, że większość przepowiedni Nostradamusa opisuje wydarzenia rozgrywające się w dłuższym czasie. A niektóre dotyczą bardzo długiego czasu.

Dlatego jak rozpoznajemy i kojarzymy jakieś wydarzenia – to nie znaczy to, że dana przepowiednia wypełniła się już całkowicie. Musimy o tym pamiętać za każdym razem.

Oczywiście dotyczy to przede wszystkim przepowiedni mówiących o przyszłości.

Uważny czytelnik zapewne zwróci uwagę na to, że wkrótce przywołane przeze mnie przepowiednie, przy - Omenie 69 -  jeszcze nie wypełniły się w pełni. Dopiero w połączeniu ich treści z informacjami zawartymi w tym omenie,  będziemy mogli próbować je właściwie dopasować.

To „dopasowywanie” nie jest ani łatwe ani za bardzo wygodne dla interpretatora – ponieważ dotyczy aktualnie rządzących w Polsce. Dlatego najłatwiej było by napisać, że informacje są w miarę jasne dla wszystkich i nie trzeba ich omawiać...

Ale gdzie wtedy była by satysfakcja z rozszyfrowywania, opisanych i pozostawionych dla nas wszystkich wydarzeń opisanych w przepowiedniach Nostradamusa...

Dlatego należy wybrać co tak naprawdę nas interesuje:

Sensacja czy zimne spojrzenie w możliwą dla nas wszystkich przyszłość!? Czy możemy coś zrobić w tym temacie!? Po której stronie się opowiedzieć!? Jaką drogę dla siebie wybrać!? Wyjechać czy zostać podczas tych wydarzeń!? Mówić o tym czy też zostawić tę wiedzę dla siebie!? Gromadzić dobra materiale czy też lepiej wykorzystać zdobyte przez nas zasoby!?...

Takich pytań można zadawać jeszcze bardzo wiele. Jednak najważniejsze jest to co sami wybierzemy dla siebie. Mam tylko nadzieje, że nastąpi to po starannym przemyśleniu przez każdego z nas dostarczonych informacji...

Każdy ma wybór co zrobi z taką wiedzą!

Życzenie o ciekawych czasach wypełnia się na naszych oczach!