121

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

Atraktor : 9-12-2012  napisał/a:

Kończąc temat Generała-Dyktatora panującego w Polsce - trudno określić ile lat?- ale myślę, że około 10 u, muszę przyznać, że jego rządy będą miały dwa oblicza.

Pierwsze to korzystne to to, że wprowadzi w kraju w końcu porządek polegający na tym, że skończą się wewnętrzne waśnie i awantury.

Za jego to rządów ma wybuchnąć III wojna światowa, w której Polska OPOWIE SIĘ PO STRONIE KALIFATU WIELKIEGO TALIBANU I KOMUNISTYCZNYCH CHIN!!!

Jak to się stanie?

Unia Europejska właściwie się rozpadnie - powstanie tzw “ścisłe jądro” wokół Niemiec i Francji, oraz krajów tzw: Beneluxu.

Wcześniej z Unii Europejskiej mają po prostu wystąpić nie które kraje jak Wielka Brytania, Szwecja i Dania a także Irlandia - czyli niektóre najbogatsze państwa - co przyczyni się do znacznego upadku autorytetu i znaczenia Unii.

Z Unii mają być też usunięte nie które kraje takie jak; Grecja, Węgry, czy Portugalia, która będzie coraz bardziej szukać pomocy gospodarczej od swojej byłej koloni, a wzrastającej coraz bardziej w siłę Brazylii.

Przed samą III wojną światową Francja i Niemcy mają same wystąpić z Unii i zamknąć swoje dotąd otwarte granice –
tzw ”strefa Shengen” ZOSTANIE ZLIKWIDOWANA NIEODWRACALNIE!!!

Wraz z w/w krajami Beneluxu postanowią one o zjednoczeniu politycznym swych krajów i utworzeniu nowego tworu politycznego pod nazwą Stanów Zjednoczonych Europy - wzorem dla nich ma być wczesno-średniowieczne potężne Cesarstwo Franków Karola Wielkiego!

Jednak z powodu nie odległego wybuchu III wojny światowej utworzenie tego państwa nie dojdzie do skutku - traktaty zawarte w Luwrze w Pałacu Królów przy Polach Elizejskich - jak pisze M Nostradamus - nie dojdzie do skutku!

W USA i na całym świecie przed III wojną światową ma wybuchnąć największy w historii kryzys gospodarczo-finansowy, który zostanie poprzedzony wielkimi katastrofami naturalnymi na całej Ziemi jak też wielkimi atakami superterrorystów islamskich - Stany Zjednoczone, Rosja i wiele innych krajów znajdzie się w przededniu wielkich wojen domowych i wówczas; USA, a później inne kraje zaczną OGŁASZAĆ SWOJE WYSTĄPIENIE Z NATO, które w końcu tak jak były Układ Warszawski zostanie po prostu ROZWIĄZANY - MA TO SIĘ STAĆ W BERLINIE - tak pisze M Nostradamus!!!

W takich warunkach do władzy w Polsce ma dojść Generał-Dyktator!

W tym czasie w Watykanie ma dojść do buntu części kardynałów i do zwołania nadzwyczajnego Soboru, który doprowadzi do obalenia niektórych dogmatów papieskich i do wprowadzenia tzw;   7-o letniej kadencyjności pontyfikatu papieskiego!

We wszystkich krajach DO WŁADZY DOJDĄ PARTIE I OBOZY SKRAJNIE SZOWINISTYCZNE, RASISTOWSKIE I NACJONALISTYCZNE - WSZYSTKIE KRAJE ZACZNĄ W STOSUNKU DO SIEBIE WYSTĘPOWAĆ Z PRETENSJAMI TERYTORIALNYMI
I RÓŻNYMI FINANSOWYMI ROSZCZENIAMI - zacznie się jak to opisuje Nostradamus cyt: ”ŚWIATOWY PIEKIELNY KOCIOŁ NACJONALISTYCZNO – ROSZCZENIOWYCH ŻĄDAŃ!!!

Stając po stronie zwycięskiego początkowo Islamu Polska uniknie inwazji wojsk muzułmańskich, a nawet z poparcia Kalifatu Wielkiego Talibanu osiągnie wielkie korzyści terytorialne na wschodzie, południu, zachodzie, a nawet północy!

TE SUKCESY TERYTORIALNE I ODPOWIEDNIA POLITYKA PROPAGANDOWA przyczynią się DO OGROMNEGO WZROSTU POPULARNOŚCI GENERAŁA DYKTATORA W NARODZIE POLSKIM.

Stabilizacja w kraju, wzrost gospodarczy - produkcja wojenna na rzecz armii muzułmańskich i pieniądze, które z tej produkcji będą napływały do Polski, a także praktycznie brak działań wojennych na terytorium rozrastającej się Polski spowodują OGROMNĄ POPULARNOŚĆ GENERAŁA!!!

ALE JAK TO W ŻYCIU NIE MA NIC ZA DARMO!

Jak pisze M Nostradamus ta pozytywna strona rządów Generała będzie miała DRUGIE NEGATYWNE OBLICZE!!!

Po podpisaniu Traktatu sojuszniczego Polski z KALIFATEM WIELKIEGO TALIBANU -, przyśle on do naszego kraju tysiące specjalnych emisariuszy politycznych i duchownych muzułmańskich, których zadaniem będzie PRZYMUSOWE NAWRACANIE WSZYSTKICH POLAKÓW NA ISLAM i wtedy zacznie się masowe podpalanie i niszczenie kościołów i klasztorów, a nawet ich wysadzanie w powietrze.

Część zostanie całkowicie “starta z ziemi, a część zamieniona w różnego rodzaju magazyny i…MECZETY!!!

Przez Generała-Dyktatora zostaną wydane specjalne antykatolickie dekrety; między innymi znacjonalizowany - czyli przejęty przez państwo będzie cały majątek kościoła katolickiego, duchowni; biskupi, księża, zakonnicy, a także zakonnice będą masowo mordowani jeżeli nie zgodzą się na opuszczenie stanu duchownego i przyjęcie islamu!

JAK PISZE NOSTRADAMUS W WIELU KRAJACH, W TYM W POLSCE, BĘDĄ SPISYWANE TZW: ”LISTY PROSPEKCYJNE” NA KTÓRYCH BĘDĄ UMIESZCZANE NAZWISKA I NUMERY LUDZI, NA ICH CIELE! - którzy po odmowie przyjęcia islamu będą
w kajdanach jako niewolnicy przekazywani talibom i wywożeni do ICH IMPERIUM!

Tak więc Polska uniknie wielkich działań wojennych właściwie będzie ocalona i mało tego będzie w czasie wojny się rozwijać gospodarczo i osiągnie ogromny rozrost terytorialny!

PO WOJNIE NIE ZNISZCZONA I BOGATA POLSKA BĘDZIE POMAGAĆ CAŁEJ ZDEWASTOWANEJ I ZNISZCZONEJ EUROPIE, STANIE SIĘ JEDNYM Z NAJSILNIEJSZYCH PAŃSTW!!!

To będzie ta WIELKA KORZYŚĆ POLSKI, ale jak pisze M Nostradamus za ogromną cenę moralną.

Jednak prześladowania katolików i ich kościoła będzie tak wielkie, że cyt Nostradamusa: ”niesamowite i oszałamiające, że w ciągu kilku lat kraj MARYI STANIE SIĘ KRAJEM MAHOMETA”!!!

W końcu w USA zakończy się II Wojna Domowa, w nieokupowanej przez Kalifat Wielkiego Talibanu części Francji - Bretanii zabłyśnie gwiazda Henryka Szczęśliwego – Selina, czyli Pogromcy Półksiężyca i po pierwszych zwycięstwach koalicji atlantyckiej nad islamem w Polsce dojdzie do zamachu na Generała Dyktatora i władzę obejmie nowa osoba, która
w Krakowie koronuje się na Króla Polski i Sześciu Narodów, a później Polski i Dwunastu Narodów!

Ten Król zerwie z Wielkim Talibanem i przywróci chrześcijaństwo, ale już nowe oparte na innych zasadach.

Podpisze on z Francją Henryka Szczęśliwego, USA i innymi krajami m.innymi z Rumunią, która jak Polska zerwie sojusz
z Talibanem NOWE PRZYMIERZE PRZECIWKO ISLAMOWI!

CZY TO MĄDROŚĆ POLITYCZNA, CZY TO PRZYPADEK POLITYCZNY - NIE WIEM JAK TO NAZWAĆ?

Fakt faktem po raz pierwszy Polska uniknie obcej inwazji i zniszczeń, a na dodatek urośnie i GOSPODARCZO
I TERYTORIALNIE, A WIĘC POLITYCZNIE W POTĘGĘ, ALE TEN SOJUSZ Z ISLAMEM, KTÓRY JEDNAK DOPROWADZI
DO NIEODWRACALNYCH ZMIAN KULTURALNYCH W POLSCE!?

M Nostradamus napisał, że większość ludności będzie chrześcijańska, ale też bardzo duża liczba ludności pozostanie już przy islamie - chociaż innym niż obecnie!

I co wy na to!?

122

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

Sześciowiersz;

Germańska bieda jak zaraza rozprzestrzeni się nad Wisłę i Dunaj,
Gdy w 21 przed powrotem Świętego Cesarstwa./..
W jednym domu; Naród Chrystusa i Lud Mahometa./..
Zewrą się ze sobą w morderczym uścisku,
Co doprowadzi kraje Alemanów do głębokiego kryzysu../.
Dopóty (kiedy to) młody władca ogłosi się następcą Wielkiego Karola!
Atraktor  2017-06-27 21:53:38


Persage IX 44,88

To co Wielkiemu Słowianinowi się nie udało
To jego mierny mały brat dokończy
Nie siłą a słowem przekonywania
Małe Kraje Wschodu zrobią z nim konfederację
Arteuza - Centurion 15 paź 2009, o 14:25


Przepowiednia;183,24/sześciowiersz/

Ten, który odszedł powróci,
A jego miłosne podboje;
Staną, się Wielkim Skandalem,
Kiedy Ci z nad wzburzonego Dniepru,
Dowiedzą się o tym,
Że ich przywódczyni to nałożnica Piasta!
Atraktor 12 maja 2014, o 12:22


*
Za przyczyną Polaków Scytia przyjęta -
Słaba unia i słaby sojusz się zgodziły,
W kryzysie biedna Scytia podnóżkiem -
Dla polskiego generała i Dyktatora.
Arteuza - Centurion  20 lis 2009, o 17:39

Ostatnio edytowany przez Moogi (2018-05-05 12:34:00)

123

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

Sześciowiersz;

Germańska bieda jak zaraza rozprzestrzeni się nad Wisłę i Dunaj,
Gdy w 21 przed powrotem Świętego Cesarstwa./..
W jednym domu; Naród Chrystusa i Lud Mahometa./..
Zewrą się ze sobą w morderczym uścisku,
Co doprowadzi kraje Alemanów do głębokiego kryzysu../.
Dopóty (kiedy to) młody władca ogłosi się następcą Wielkiego Karola!
Atraktor  2017-06-27 21:53:38


Od samego początku mojego pisania na tym autorskim wątku dotyczącym Polski - starałem się układać omawiane przeze mnie przepowiednie, w miarę w kolejności rozgrywających się wydarzeń. Mój wybór (chronologiczny!?) nie zawsze musi być trafny.

Nostradamus nie układał ani nie numerował swoich przepowiedni według kolejności wypełniania się ich. Nawet celowo je mieszał między sobą dla utrudnienia ich identyfikacji przez czytelnika.

Zainteresowane osoby oczywiście wiedzą - że główną przyczyną była - Święta Inkwizycja.
Ale to inna już historia...

Omawiana przepowiednia pojawiła się w tym miejscu ze względu na zawarte w niej informacje.

Opisane wydarzenia obejmują dosyć długi czas, który wykracza poza wydarzenia szczegółowo opisujące wszystko co będzie się działo u nas w Polsce a jest opisane „w punktach” w początkowych wierszach Omenie 69.

Dlatego jest bardzo prawdopodobne, że przepowiednia ta pokazuje początek ale i przyczynę opisanego w  Omenie 69 „kryzysu pieniądza” pojawiającego się w naszych Polskich wydarzeniach.

Dlatego nasz kryzys pieniądza może być tylko małym symptomem tego co nas mogło by czekać w przyszłości.
Gdyby ta przepowiednia się wypełniła.

Ale patrząc z drugiej strony - ta opisana bieda mogła też pomóc w dojściu do władzy Generała. A co gorsze ze względu na długi czas opisany w przepowiedni mogła również pomóc w wprowadzaniu bezwzględnych rządów Generał Dyktatora.

Przepowiednia może też sugerować, że nasza religijna wojna domowa nie będzie odosobnionym incydentem w ówczesnej Europie. Dlatego wzmianka o chrześcijanach i muzułmanach...

Nie za bardzo podobają mi się dalsze moje wnioski, dlatego lepiej przejdę do omówienia przepowiedni!

Nie zmieni to jednak faktu, sugerującego to, że niemówienie o czymś i tak nie powstrzyma mających nastąpić wydarzeń.

Wiersz pierwszy mówi o germańskiej biedzie. Germańska - sugeruje szersze określenie obejmujące nie tylko Niemcy ale również inne kraje (w uproszczenia) niemieckojęzyczne.

Nie chcę głębiej szukać korzeni germańskich ponieważ niepotrzebnie zaciemni to wnioski.   

Kraje niemieckojęzyczne to: Niemcy (95%, 78,3 mln), Austria (89%, 7,4 mln), Szwajcaria (64%, 4,6 mln) i Liechtenstein (0,03 mln).

Więcej na Wiki:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Europa_niemieckojęzyczna


Dla zrozumienia tego szerokiego pojęcia – bieda germańska – do naszych rozważań wystarczą kraje w których po falach emigracji zostało przyjętych dużo muzułmanów!

Wiersz pierwszy mówi o biedzie germańskiej. Dzisiaj trudnej do wyobrażenia. Niemcy to najsilniejszy ekonomicznie
kraj w Europie ale nie tylko...

Niemiecka gospodarka napędza koniunkturę w całej Europie. De facto jej siła zabezpiecza stabilność wszystkich gospodarek Unii Europejskiej.

Niestety ale i Niemcy sobie nie poradzą – zapewne - bardzo przyczynią się do tego wszystkie fale (trzy) emigracji do Europy. Ale również wszystko to co się będzie działo w tym czasie na całym świecie.

Wiersz pierwszy mówi o biedzie - germańskiej biedzie. Rozprzestrzeni się ona nad Wisłę i Dunaj.

Tak jak za czasów Nostradamusa - robiła to zaraza (dżuma) – bardzo szybko i bezwzględnie nie oszczędzając nikogo po drodze.

Wisła wskazuje tylko Polskę.
   

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/Karte_Weichsel.jpg

Mapa dorzecza Wisły


Dunaj w tym przypadku pomimo swojego piękna otwiera już puszkę Pandory:

Dunaj przepływa przez 10 krajów europejskich: Niemcy, Austrię, Słowację, Węgry, Chorwację, Serbię, Bułgarię, Rumunię, Mołdawię i Ukrainę (Chorwacja, Bułgaria, Mołdawia i Ukraina mają dostęp tylko do jednego brzegu), aby w Rumunii rozbudowaną deltą ujść do Morza Czarnego.


https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a2/Donau-Karte.png

Bieg Dunaju


Niestety inne przepowiednie Nostradamusa związane z Dunajem w późniejszym okresie pokazują tę puszkę Pandory w pełni otwartą...

Wiersz drugi tej przepowiedni pokazuje ramy czasowe opisywanych wydarzeń. Wskazany jest nasz XXI wiek. Oraz czas przed ponownym pojawieniem się (restytucji) - znanego już z historii - Świętego Cesarstwa

restytucja: 1. przywrócenie dawnego, pierwotnego stanu rzeczy; też odtworzenie od nowa czegoś na podstawie zachowanych reliktów.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Święte_Cesarstwo_Rzymskie


Nostradamus lubował się w opisywaniu wydarzeń historycznych, które w swoich poszczególnych elementach lub w całości -  będą występować w przyszłości. Oczywiście posiadał odpowiednią wiedzę i wykształcenie w tym temacie.

Wiersz drugi zawiera znany już z innych przepowiedni zabieg Nostradamusa – polegający na  opisywaniu wydarzenia końcowego przed omówienie wydarzeń wcześniejszych.

Taki zabieg pokazuje perspektywę czasową - zawartą w całej przepowiedni. Od chrześcijan i muzułmanów - w jednym domu - aż po restytucję Świętego Cesarstwa.

Wiersz trzeci pokazuje genezę czyli czynniki, które złożyły się na powstanie i rozwój następujących po sobie wydarzeń.

Naród Chrystusa obejmuje wszystkich chrześcijan. Lud Mahometa wskazuje na islam i muzułmanów.

Wiemy, że już od długiego czasu Niemcy, ale nie tylko one, były domem dla wielu wyznawców różnych religii. Ale dopiero w XXI wieku na skutek niespotykanego jak dotychczas - napływowi wielkiej rzeszy nowych emigrantów – uwidoczniły się podziały na tle wyznaniowym.

Wcześniejsze fale emigracji - nie niepokojone z zewnątrz - szybko asymilowały się (przynajmniej teoretycznie) w nowym środowisku, zasilały miejsca pracy i były w dużym uproszczeniu zadowolone z zmiany swojego statusu (np. Kurdowie).

Wiersz czwarty pokazuje już - bez ogródek – początkowe wydarzenia prowadzące w swoich skutkach do biedy w wielu krajach europejskich.

Uścisk u Nostradamusa wskazuje na zarzewie konfliktów w jednym domu. Bliskość charakterystyczna dla uścisku np. uścisku dłoni. Doprowadzi do konfliktu.

Natomiast morderczy uścisk to już konflikt pełną gębą prowadzący do wojny domowej. Niestety morderczy wskazuje na ofiary. Natomiast - morderczy uścisk - pokazuje całą tragedie wojny domowej.

W tym wypadku -  wojny domowej na tle religijnym. Krwawej wojny domowej z wieloma ofiarami. Zwarte ze sobą Naród (Niemcy) i Lud (nie utożsamiający się z narodem niemieckim).

Naród Chrystusa i Lud Mahometa zewrą się ze sobą w morderczym uścisku.

Wiersz piąty pokazuje już skutki. Religijna wojna domowa w swoich skutkach doprowadzi do kryzysu. Kryzys na początku obejmie głównie Niemcy.

Wojna domowa w końcu doprowadzi do załamania się gospodarki, tej największej europejskiej gospodarki. Rozpoczęty w Niemczech kryzys wpłynie nie tylko na ten kraj ale będzie on miał bezpośrednie przełożenie na gospodarki krajów ściśle z nimi związane.

Wiesz piąty mówi już o głębokim kryzysie nie w kraju ale w krajach Alemanów. Kraje niemieckojęzyczne – kraje Alemanów.  Niemcy, Austria, Szwajcaria, Liechtenstein – bardzo szybko  jako pierwsze będą w głębokim kryzysie.

Natomiast głęboki kryzys w krajach Alemanów - bardzo szybko rozprzestrzeni się nad Wisłę i Dunaj. Skutkiem kryzysu w Niemczech będzie głęboki kryzys w bogatych krajach niemieckojęzycznych.

Skutkiem głębokiego kryzysu w mocnych gospodarczo krajach, będzie ta eksponowana na początku przepowiedni - rozprzestrzeniająca się bieda - na słabe gospodarczo kraje wschodnioeuropejskie.

Tam gdzie mocny sobie nie poradzi słaby nie ma żadnych szans...

Nostradamusa pokazuje nam wszystkim jak szybko działają na siebie dobrze ułożone kostki domina. Raz rozpoczętej akcji - nie zawsze da się zatrzymać - przed jej zakończeniem.

Z innych przepowiedni wiemy, że na krótko przed wybuchem III wojny światowej – stary kanclerz wołu (Niemiec) będzie próbował ratować sytuację. Widzimy, że to się nie uda.

Wiersz szósty pokazuje jak długo będzie trwać głęboki kryzys gospodarczy. Który już na pewno obejmie wszystkie kraje Alemanów. W tym Niemcy.

Dopiero młody władca Niemiec a raczej przyszłego nowego Świętego Cesarstwa, spróbuje zażegnać ten głęboki kryzys gospodarczy ale nie tylko...

Wiersz ostatni szósty właśnie o tym mówi. O młodym władcy - który dopóki nie ogłosi się następcą Wielkiego Karola dopóty będzie trwał głęboki kryzys. Kiedy to, ogłosi się cesarzem, skończy się ten omawiany kryzys.

W wierszu szóstym Nostradamus powołuje się na postać historyczną – Karola Wielkiego.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Wielki

Karol Wielki. Był to bardzo ważny władca. Na początku król a później cesarz. Było z nim związanych bardzo wiele ważnych wydarzeń. Dlatego na szybko bardzo trudno pokazać te, które wpłynęły na wybór tej postaci przez Nostradamusa. Możliwe, że powrócę jeszcze do niej przy omawianiu następnych przepowiedni Nostradamusa.

Młody kanclerz Niemiec zanim ogłosi się następcą Wielkiego Karola, będzie jeszcze musiał trochę porządzić. Będzie też próbował się wykazać w różnych dziedzinach. Jego wyczyny wojskowe, również nie umkną mojej uwadze. Wspomnę tyko o tym, że w tym czasie nasz Generał już Dyktator będzie u szczytu władzy w Polsce.

Powiązanie tych postaci czyli Młodego Kanclerza Niemiec z Generałem Dyktatorem zdecydowało o umieszczeniu tej przepowiedni właśnie w tym miejscu, w zaproponowanej przeze mnie, mojej autorskiej chronologii wydarzeń związanych z Polską.

124

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

Sześciowiersz;

Germańska bieda jak zaraza rozprzestrzeni się nad Wisłę i Dunaj,
Gdy w 21 przed powrotem Świętego Cesarstwa./..
W jednym domu; Naród Chrystusa i Lud Mahometa./..
Zewrą się ze sobą w morderczym uścisku,
Co doprowadzi kraje Alemanów do głębokiego kryzysu../.
Dopóty, dopóki młody władca ogłosi się następcą Wielkiego Karola!
Atraktor  2017-06-27 21:53:38Wracam jeszcze do omawianej przepowiedni.

Po konsultacji z Panem Atraktorem. Uzgodniłem małą poprawkę w tekście tej przepowiedni.
Dlatego dzisiaj publikuję już „obowiązujący” a to znaczy oryginalny tekst interpretacji Pana Atraktora.

Oryginalne źródła interpretacji zawsze polecam wszystkim.

125

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

Przepowiednie Michela Nostradamusa a ich interpretacje!

Należy, przede wszystkim, nie zapominać o trudności w tłumaczeniu oryginalnych tekstach Michela Nostradamusa!

Publikując na forum, ostatni wpis zastanawiałem się nad treścią przepowiedni. Interesowało mnie nie tylko tłumaczenie tej przepowiedni ale również jej najlepszy odbiór przez czytelnika.

Dlatego postanowiłem ten temat skonsultować z autorem tłumaczenia i interpretacji. Moje założenia wymuszają na mnie to, że staram się zamieszczać tylko oryginały wpisów naszych internetowych prekursorów. Jako osoba, która się stale uczy -  niejednokrotnie odwołuję się do autorytetów w danej dziedzinie.

Tym razem otrzymałem od Pana Atraktora bardzo merytoryczną odpowiedz. Dlatego niezwłocznie podałem obowiązujący oryginał na forum.

Temat tłumaczenia przepowiedni Nostradamusa z języka starofrancuskiego (w dużym uproszczeniu) nie jest taki prosty.
Wymaga to nie tylko znajomości, specyfiki języka z czasów Nostradamusa, ale również bardzo pomocnej, znajomości innych języków,  które znał i  którymi z powodzeniem się posługiwał sam Nostradamus.

Napisałem, że w dużym uproszczeniu dotyczy to języka starofrancuskiego. Jest to w większości język staroprowansalski ale  również z tym określeniem mogą być kłopoty ponieważ Nostradamus mieszał w swoich przepowiedniach narzecza językowe z całej ówczesnej Francji.

Pojawiają się również, na przykład, w przepowiedniach pojedyncze wyrazy z języka galijskiego tzw; staro-bretońskiego.
O całych wpisach z klasycznej łacińskich z czasów Nostradamusa nie wspominam. Ale o wyrazach z języka włoskiego
a nawet angielskiego (nie używanego w tamtych czasach w takiej formie jak dziś) należy przypomnieć.

Na różnych forach, Pan Atraktor o tym wielokrotnie przypominał. Natomiast Pan Arteuza Centurion podawał nawet konkretne przykłady tłumaczenia wierszy jednej z przepowiedni. Zainteresowane osoby mogą tego poszukać...

Dlatego nietrafione i wydumane, opinie o używaniu translatorów, nawet do odwróconego tłumaczenia są po prostu śmieszne i padają z ust osób, które na co dzień używają takich narzędzi, a w rzeczywistości, nie znają żadnego języka obcego.

Skomplikowane połączenia językowe nie są jedynymi trudnościami w przepowiedniach Nostradamusa. Przyglądając się tylko klasycznym centuriom, omenom, mamy w nich w większości do czynienia z zagadkami zostawionymi przez samego Nostradamusa.

Wiele z  klasyków nie jest do dnia dzisiejszego dobrze zinterpretowana, pomimo tego, że są prawie wszystkie znane od dawana, a znalezienie ich oryginałów nie powinno stanowić wyzwania.

Pisałem już o tym, również na tym forum, że potrzebne są dodatkowe przepowiednie, zostawione przez Nostradamusa do prawidłowej interpretacji właśnie tych wszystkich klasycznych centurii czy też omenów (zapowiedzi).

Nie mając dostępu do przepowiedni (Presage) prace wszystkich, nawet najbardziej zaangażowanych tłumaczy nie przynoszą zadowalających efektów. Z moich obserwacji, wiem również, że reakcje na takie tłumaczenia kończą się uśmiechem czytelników.

Jest w Polsce taka pani, która to robi od lat, tłumaczy przepowiednie i teksty Nostradamusa. Nadal nie potrafi znaleźć klucza do tekstów (nie tylko przepowiedni). Natomiast ja nie tylko nie muszę, poświęcać cennego czasu na te tłumaczenia, ale z coraz większym powodzeniem rozpoznaję o czym pisał Nostradamus w tych tłumaczonych przez kogoś innego tekstach.

Nasi internetowi prekursorzy korzystali z różnych źródeł swojej wiedzy o twórczości Nostradamusa - ale jak pokazują moje autorskie wpisy -  wyciągnięte wnioski i interpretacje z posiadanych przez Panów oryginałów, w wielu miejscach uzupełniają się, a Ich opinie na przyszłe wydarzenia, w większości zbliżają się do siebie.

Pan Arteuza Centurion korzystał, ze źródła uzupełniającego napisane zapowiedzi (omeny) Nostradamusa. Natomiast Pan Atraktor głównie, korzysta z Almanachu wyjaśniającego klasyczne centurie, ale nie tylko.

Najlepsi badacze twórczości Nostradamusa korzystają również z listów Nostradamusa. I wcale nie chodzi o te dwa najbardziej znane. To dopiero początek. Prawie w każdym z bardzo wielu Almanachów są listy Nostradamusa. Jest też wiele mniej oficjalnych listów niż do króla. Pisane one były również do innych osób. To właśnie te listy nadal są odnajdywane w prywatnych kolekcjach, pozyskanych również od spadkobierców adresatów.

Temat oryginałów jest bardzo ciekawy. Ale na pewno wymaga i będzie jeszcze wymagać wielu wyjaśnień. Poszukiwanie oryginałów w internecie nie jest też takie łatwe. Ale tak jak wszystko wymaga podstawowej wiedzy z której należy wyciągnąć właściwe wnioski.

Dlatego od tak wielu lat pojawiają się różne teorie o braku możliwości znalezienia choćby tych skserowanych oryginałów. Odpowiedz jest banalnie prosta... nikt nie przepisuje ich słowo w słowo do internetu – są tylko kopie całych stron – dlatego trzeba wiedzieć czego szukać... Ale to już inna historia...

126

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

Przy okazji omówionej już przepowiedni, chciałbym pokazać wszystkim osobom zainteresowanym przepowiedniami Nostradamusa – mały szczegół - który bardzo często pojawia się we wpisach Pana Atraktora.

Dlatego należy bardzo uważnie je czytać. Musimy również zwracać uwagę na szczegóły – ponieważ to właśnie one otwierają nam najczęściej nowe spojrzenie na różne sprawy.

Dzięki jednemu z użytkowników - Noniewiem - który zauważył pewien cytat Pana Atraktora, możemy wszyscy zastanawiać się nad omawianą ostatnio przepowiednią.

Pan Atraktor nie zawsze pamięta – wszystkie omawiane wcześniej przepowiednie – ale możliwe jest też to, że sprawdza naszą czujność – oczekując merytorycznych pytań.

Oto fragment wpisu Pana Atraktora z niepublikowanym wcześniej cytatem:

Atraktor 2017-06-26 20:56:11 napisał/a:

(...)

Dla Polski i innych krajów Europy środkowo-wschodniej upadek gospodarczy Niemiec w/g M Nostradamusa odbije się kryzysem również i w naszych krajach. Niemcy są naszym największym partnerem handlowym z którymi mamy szereg różnorodnych powiązań.

Cyt; "germańska bieda jak zaraza rozprzestrzeni się nad Wisłę i Dunaj"

I myślę, że to właśnie wtedy dojdzie do rewolucji i wojen domowych i w Niemczech i w krajach Europy środkowo wschodniej - ale do takich wydarzeń w Polsce (rewolta) może dojść wcześniej.

Pisałem już o tym, że Polska na krótko przed i w czasie III wojny światowej ma się rozprzestrzenić i zająć ogromne terytoria pomiędzy; Adriatykiem, Bałtykiem i Morzem Czarnym i od Łaby aż prawie po Ural, ale nie stanie to się za obecnych rządów PIS.

NA TO JEST JESZCZE ZA WCZEŚNIE!

M NOSTRADAMUS WYRAŹNIE DAŁ DO ZROZUMIENIA, ŻE POLSKA ZDRADZI FRANCJĘ I INNE KRAJE ZACHODU I PRZYŁĄCZY SIĘ DO LIGI PAŃSTW MUZUŁMAŃSKICH!

Napisał też, że Polska zostanie zdradzona przez tzw: grupę czterech (zapewne chodziło mu o tzw: grupę wyszehradzką) a także, że Polacy będą musieli masowo opuścić terytoria państw zachodnioeuropejskich co spowoduje wielkie trudności gospodarcze i niezadowolenie społeczne.

PRZECIEŻ JA JUŻ O TYM WSZYSTKIM PISZĘ OD PARU LAT - TO ŻADNA NOWA INFORMACJA!!!

Powtarzam;
Polska ma przyjąć islam.
Polską ma rządzić krwawy dyktator.
W Polsce ma dojść do krwawych rozruchów,rewolt i wojskowego zamachu stanu,
W Polsce ma się podzielić i upaść kościół rzymsko-katolicki.
Itd itp.
To już Wasza sprawa czy przyjmujecie to do wiadomości, czy nie (nie piszę tu o wierze) - bo to inna i nie moja sprawa.
Pozdrawiam:
Atraktor.

Należy bardzo uważnie zwracać uwagę na treść wpisów Pana Atraktora.

Dlatego również ja w tym przypomnianym fragmencie znalazłem cytat z niepublikowanej przepowiedni Nostradamusa.

Cyt: „...Napisał też, że Polska zostanie zdradzona przez tzw: grupę czterech (zapewne chodziło mu o tzw: grupę wyszehradzką)...”

Takiej przepowiedni Nostradamusa – mówiącej o grupie czterech - również nie było wcześniej we wpisach Pana Atraktora.

Myślę, że takich szczegółów jest jeszcze dużo więcej - we wpisach Pana Atraktora i Pana Arteuza Centuriona – a właśnie one dodają dla nas wszystkich, dużo ważnych - a nie omawianych jeszcze informacji...

127

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

Kończąc omawianie tej przepowiedni – przypominam wpis Pan Atraktora.

Pan Atraktor pokazuje w nim dalsze procesy, które będą rozgrywać się w Europie, jeszcze przed wybuchem
III wojny światowej.

Wcześniejsze wpisy Pan Atraktora mówiły dużo więcej o tych wydarzeniach. Tych informacji i szczegółów jest dużo więcej – ale dotyczą one przede wszystkim innych krajów, a nie tylko bezpośrednio samej Polski.

Przy omawianiu innych tematów możemy wrócić do tych szczegółów...

Atraktor 2017-06-27 21:53:38 napisał/a:

Witam;

Spełniam prośbę.

/sześciowiersz/

Germańska bieda jak zaraza rozprzestrzeni się nad Wisłę i Dunaj,
Gdy w 21 przed powrotem Świętego Cesarstwa./..
W jednym domu;Naród Chrystusa i Lud Mahometa./..
Zewrą się ze sobą w morderczym uścisku,
Co doprowadzi kraje Alemanów do głębokiego kryzysu../.
Dopóty kiedy to młody władca ogłosi się następcą Wielkiego Karola!

Przepowiednia ta właściwie dotyczy głównie Niemiec.

Otóż - jak już pisałem nie raz dojdzie tam do restytucji średniowiecznego Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego. Cesarstwo to został powołane 25 grudnia roku 800 przez króla germańskich Franków Karola Wielkiego.

Obejmowało ono w przybliżeniu obecne terytoria: Francji, Niemiec, a także północnych Włoch, Szwajcarii, Austrii i Beneluxu.

Obecnie prowadzona polityka przez przywódców Francji i Niemiec - nazywana karolińską - ma doprowadzić w zamyśle do powtórnego połączenia tych ziem (głównie Francji i Niemiec) w jedno silne zachodnioeuropejskie państwo.

Szereg polityków prawicowych (i nie tylko) ma pretensje do rządzących krajami zachodnioeuropejskimi o to, że przyjęły byłe demoludy, czyli państwa środkowo - europejskie do Unii Europejskiej.

Obecnie coraz głośniej - głównie we Francji i Niemczech - mówi się o ponownym utworzeniu nowego tworu państwowego,  który zwał by się Stanami Zjednoczonymi Europy Zachodniej.

Niestety ale obecna polityka rządów; Polski i Węgier ułatwia, a nie utrudnia ten zachodzący w tych krajach polityczny proces.

M Nostradamus napisał, że UE upadnie bo Francja i Niemcy, a także i inne kraje zachodnioeuropejskie ogłoszą wspólną deklarację paryską o wystąpieniu z Unii Europejskiej i utworzą nową Unię bardzo ścisłą politycznie, wojskowo i gospodarczo zwaną jak wyżej. Tam już nie będzie żadnych wstępnych negocjacji tylko albo wstępujące państwo wchodzi w skład Europejskich Stanów i pozbywa się niepodległości, albo nie!

Oczywiście, że szereg regulacji nie zdąży już wejść w życie bo wybuchnie III wojna światowa, ale kilka państw w tym Polska i Węgry zostaną na przysłowiowym lodzie ponieważ rozpadnie się też i NATO bo Francja i Niemcy (także też i kilka innych zachodnich państw) wystąpi z tego paktu wojskowego podpisując z USA odrębne dwustronne porozumienie wojskowe. Znowu więc - jak w drugiej połowie XX wieku - środkowa i wschodnia Europa (przed wybuchem III wojny światowej) zostanie odgrodzona politycznie i gospodarczo od  Europy zachodniej.

Żartów więc w polityce nie ma, bo znowu przywrócone zostaną do krajów zachodnich; paszporty, wizy i cła graniczne. SKOŃCZY SIĘ WÓWCZAS JEDNOŚĆ EUROPEJSKA!

PIERWSZA PRÓBA STWORZENIA ZJEDNOCZONEJ EUROPY UPADNIE WRAZ Z ŻYWIOŁOWYM WZROSTEM NARODOWYCH NACJONALIZMÓW NAZYWANYCH DUMNIE, ALE BŁĘDNIE NARODOWYMI PATRIOTYZMAMI.

Patriotyzm od nacjonalizmu różni się bowiem tym, że kocha się własny naród i własną ojczyznę i staje się w jej obronie, ale żywi się też szacunek do innych narodów kultur i ras.

Prawdziwy patriotyzm nie uznaje jakiekolwiek segregacji - O TYM NALEŻY PAMIĘTAĆ!

Jak by tego było mało to sytuacja międzynarodowa w Europie (po upadku UE i NATO) bardzo się zaostrzy, bo szereg państw po upadku wystąpi z roszczeniami terytorialnymi wobec swoich sąsiadów - również w stosunku do Polski.

Jeśli chodzi o Palaków przebywających w zachodniej Europie to z czasem spotkają się oni tam z objawami powszechnej nietolerancji i wrogości, wręcz rasizmu i zaczną być z Europy zachodniej przymusowo do Polski deportowani i to nawet ci którzy przebywali tam wiele lat.

OBECNE OBJAWY RASIZMU I WROGOŚCI DO UCHODŹCÓW TOLEROWANE, A NAWET PROPAGOWANE PRZEZ OBECNY RZĄD PIS-U BĘDĄ W NIEDALEKIEJ PRZYSZŁOŚCI POLSCE I POLAKOM PRZYPOMINANE!

NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE ZŁO ZAWSZE POWRACA DO TYCH CO GO SAMI WYWOŁUJĄ, O TYM W SWOICH PRZEPOWIEDNIACH WIELE RAZY WSPOMINA I ZARAZEM UPOMINA PRZED NIM M NOSTRADAMUS!
----------------------------------
Interpretując przepowiednie i proroctwa M Nostradamusa pamiętajmy jedną podstawową rzecz.

A mianowicie taką, że możemy z nich wyczytać pewne ogólnie zachodzące procesy w polityce światowej, natomiast "bawienie" się w szczegóły jest na ogół mylne. Pisząc kiedyś dużo i często o przepowiedniach Wielkiego Jasnowidza też - jak to widzę obecnie z perspektywy czasu - w swoich interpretacjach popełniłem wiele błędów. Dlatego też radzę nie upierać się przy swoim zdaniu w sprawach dotyczących np: kolejności wydarzeń, dat, osób, które przypisujemy współczesnym politykom, bo na ogół popełniamy błędy.

Przepowiednie i proroctwa M Nostradamusa na ogół prawidłowo zawsze można zinterpretować dopiero po pewnym czasie. O tym pisał nieraz i Arteuza Centurion i ja, a także pisze o tym wielu znawców i badaczy jego TAJEMNEJ PROROCZEJ TWÓRCZOŚCI!

Pozdrawiam;
Atraktor.

128

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

Persage IX 44,88

To co Wielkiemu Słowianinowi się nie udało
To jego mierny mały brat dokończy
Nie siłą a słowem przekonywania
Małe Kraje Wschodu zrobią z nim konfederację
Arteuza - Centurion  15 paź 2009, o 14:25


Jest to jedna z czterech przepowiedni, które są w zestawie pod tym samym numerem.

Wszystkie cztery przepowiednie dotyczą raczej czasów trochę bardziej odległych.
Jednak ta omawiana przepowiednia, pojawia się w tym miejscu nie przypadkowo.

Przepowiednia ta zapowiada to co się stanie, po pierwszej podpisanej przez Polskę konfederacji z innym państwem – Ukrainą. To pierwsze stowarzyszenie zostanie zawarte właśnie podczas rządów generała.

Rozwinięcie i przejście, na początku z luźnego stowarzyszenia, w stałą i trwałą konfederację nastąpi natomiast za rządów generała Dyktatora.

Jak każde początki, również ta pierwsza konfederacja, będzie przeprowadzona pokojowo – nie siłą a argumentem słówa przekonującym do korzyści płynących z tej konfederacji.

Dlatego Nostradamus opisał w swojej przepowiedni dalsze losy małych krajów wschodu – których losy związane będą z naszym krajem. To wszystko dopiero się wypełni w pełni, za przyszłego króla Polski – Kraka III.

Wiersz pierwszy mówi o Wielkim Słowianinie – w tym wypadku o Rosji a bardziej precyzyjnie o Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR).

To co się ruskim nie udało w pełni – zjednoczenie republik w jeden organizm.
Oczywiście nie dobrowolnie i nie dla wspólnych korzyści. Dyktat stanowili tylko przywódcy rosyjscy.

Dlatego wiersz pierwszy mówi, że to się nie udało Wielkiemu Słowianinowi.

Wiesz drugi pokazuje przyszłość w której wielkość nie zawsze jest najważniejsza.
Nie tylko wielkość i siła zawsze odgrywa najważniejsze znaczenie.

Dlatego mały brat dokończy to co Wielkiemu Słowianinowi się nie udało.

Nostradamus niestety nie ma za dobrego zdania o małym bracie – czyli Polsce.
Pisze o miernym małym bracie.
Dotyczy to zestawienia  małego brata do Wielkiego Słowianina. Ale nie tylko...

To co Wielkiemu Słowianinowi się nie udało, to jego mierny mały brat dokończy!

Wierz trzeci pokazuje w jaki sposób to się wszystko potoczy.
Nie wielkość i siła (również zbrojna) ale dialog i słowa przekonywania.

Nie po raz pierwszy w naszej polskiej historii rozum i rozwaga wypowiadanych słów skutkuje wieloma korzyściami dla naszego kraju. Ale korzyści będą również dla innych krajów...

Nostradamus w wierszu czwartym pokazuje przyszłość Polski oraz Małych Krajów Wschodu.

Nie tak jak robił Wielki Słowianin – wcielając do swojego związku – pozostałe kraje robiąc z nich tylko swoje republiki.
To wcielenie nie było oczywiście na równych prawach.

Nostradamus w tym czwartym wierszu mówi o konfederacji. W dawnej Polsce szlachta zawierała taki związek dla osiągnięcia doraźnych celów. Konfederacje polskiej szlachty nie zawsze były oceniane jednoznacznie.

Ale Nostradamus korzystał nie tylko ze swoich czasów, ale również z powodzeniem odnosił swoje przepowiednie do czasów nam współczesnych.  Dlatego przykładem konfederacji jest również: unia, stowarzyszenie, związek państw.

Dlatego konfederacje państw są tworzone na zasadach umów między nimi.
Państwa tworzące konfederację najczęściej pozostają suwerennymi podmiotami.

Wiersz czwarty mówi o Małych Krajach Wschodu. Kraje te zrobią konfederację z małym bratem Wielkiego Słowianina.
Słowa przekonywania wpłyną na te kraje. Dlatego to one same zrobią z nim konfederację.

Małe Kraje Wschodu zrobią z nim - Polską – konfederację...

129

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

Przepowiednia;183,24/sześciowiersz/

Ten, który odszedł powróci,
A jego miłosne podboje;
Staną, się Wielkim Skandalem,
Kiedy Ci z nad wzburzonego Dniepru,
Dowiedzą się o tym,
Że ich przywódczyni to nałożnica Piasta!
Atraktor 12 maja 2014, o 12:22


Prophétie;183,24/sixième ligne/

Celui qui il retournera
Et ses conquêtes amoureuses;
Deviendra, un Grand Scandale,
Quand ceux le Dniepr furieux
Prendre conscient du fait
Que leur chef est un amoureux du moyeu!
Atraktor 12 maja 2014, o 12:22


Przepowiednia Nostradamusa mówiąca o Polsce ale również o Ukrainie!

To zestawienie nie jest w omawianych już przepowiedniach wyjątkowe. Omawiane były już przepowiednie związane z wojną  NATO – Rosja,  pokazujące nasz udział w operacjach wojskowych.

Natomiast ta przepowiednia pokazuje – w pewnym sensie, przy okazji – wydarzenia, które rozgrywają się na arenie polityczno-obyczajowej.

Przepowiednia ta była bardzo długo rzadko omawiana przez zainteresowane twórczością Nostradamusa osoby.
Stawiała za dużo znaków zapytania swoją treścią. Bardzo trudno jest w tym przypadku określić opisane postacie.

Dlatego również ja, przez jakiś czas zostawiałem sobie na później omówienie tej przepowiedni. Jak wiemy dopiero po pełnym wypełnieniu się wydarzeń opisanych w przepowiedni będzie można poznać wszystkie opisane fakty.

Oczywiście należy zawsze próbować nowych interpretacji – ponieważ jest jeszcze bardzo dużo przepowiedni mówiących
o przyszłości – dlatego nie będziemy przecież, czekać na finał opisanych przyszłych wydarzeń.

Żyjąc w naszych ciekawych czasach – raczej nie za długo, będziemy mogli się przekonać czy nasze przewidywania dotyczące tej konkretnej przepowiedni się spełniły...

Na początku możemy określić to co jest w miarę zrozumiałe i można powiązać z innymi przepowiedniami Nostradamusa.

W przypadku Ukrainy mamy - przywódczynię – jak wiemy aktualnie rządzi tam przywódca. Dlatego na horyzoncie przyszłych wydarzeń pojawia się zmiana.

Mamy również określony czas tej zmiany na szczycie władzy na Ukrainie. Wzburzony Dniepr – sugeruje działania wojenne na tym terenie.

Patrząc na wątki związane z Polską – widzimy wielki skandal – związany z miłosnymi podbojami Polaka zainteresowanego przywódczynią Ukraińców.

Przywódczyni Ukrainy jest nałożnicą Piasta. Takiego który odszedł ale powrócił.

Dlaczego w tej przepowiedni Nostradamus użył nazwy skierowanej na Piastów? W wielu omawianych wcześniej przepowiedniach dotyczących Polski nie było przywołania tej nazwy.

Mowa była o Jagiellonach, Sarmatach, Polakach...  Kraju Królowej Maryi...
Natomiast nie było mowy wcześniej o Piastach!

Michel Nostradamus naprawdę był bardzo dobry w tym o czym pisał. Jego kunszt twórczy jeszcze wiele razy będzie zaskakiwał wielu czytelników a tym bardziej badaczy jego twórczości.

Dla zrozumienia sposobu myślenia autora możemy wrócić do tego o czym już pisałem wcześniej. Nostradamus w dużą precyzją stosował zapisane nazwy w swoich przepowiedniach.

Dzięki zastosowaniu różnych nazw do tego samego kraju czy też postaci – porządkował również w pewnym sensie chronologiczne - wydarzenia związane z danym państwem czy też postacią.

Jak bardziej precyzyjnie przyjrzymy się poszczególnym przepowiednią możemy dostrzec taką prawidłowość. Oczywiście możemy również niczego nie zauważyć – jeśli ten temat nas nie interesuje.

Według mojej autorskiej interpretacji tej przepowiedni Nostradamus odwołał się do rodu Piastów w konkretnym i zamierzonym celu. My jako czytelnicy musimy tylko uruchomić proces myślowy, który może zbliżyć nas do zrozumienia zapisanych słów.

Piastów kojarzymy najczęściej z Kołodziejem Piastem oraz z legendami z nim związanymi. W całej  historii tego rodu możemy znaleźć informacje potrzebne nam do poszukania potrzebnego nam klucza do zrozumienia przepowiedni.

Piast Chościskowic, także Piast Kołodziej, Piast Oracz – był legendarnym protoplastą dynastii Piastów. Był ojcem Siemowita oraz mężem Rzepichy. Pisał o nim  Gall Anonim, są również znane legendy...

W czasach sarmatów i demokracji szlacheckiej – Piast – stał się synonimem życia na wsi. Był on po prostu odzwierciedleniem swojskości i takich ideałów dla szlachty polskiej. Szlachta podczas elekcji nawoływała do wyboru - króla Piasta – czyli Polaka – jako alternatywa dla cudzoziemskich kandydatów do tronu...

Symbol Piasta podlegał w następnych epokach rozwojowi. Oświecenie mówiło o pracującym dla państwa, nie orężem ale ciężką pracą. W romantyzmie był uosobieniem idei demokracji... Młoda Polska pokazywała Piasta jako szczęśliwego chłopa.

Natomiast co to ma wszystko wspólnego z przepowiednią Nostradamusa. Wystarczy dobrze połączyć kilka elementów – wtedy mamy genialnie proste rozwiązanie.

Partie prawicowe a przede wszystkim ludowe często wykorzystywały postać Piasta.
Jest on również w nazwie Polskiego Stronnictwa Ludowego – PSL...

Teraz dopiero – podałem materiał do poszukiwania konkretnej postaci o której w swojej przepowiedni mówił Nostradamus...

„Szczęśliwy chłop” może jeszcze namącić nad wzburzonym Dnieprem...

130

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

Przypominam fragment wpisu Pan Atraktora dotyczący omawianej przepowiedni Nostradamusa.


Atraktor 12 maja 2014, o 12:22 napisał/a:

(...)

Przepowiednia, którą publikuje dzisiaj jest sześciowierszem dość intrygującym!

Wiem jedno;-

A mianowicie to, że na pewno dotyczy ona Polski i Ukrainy z przed wybuchu III wojny światowej.
Przypominam, że z innej publikowanej przeze mnie przepowiedni "Uwodziciel" ma rządzić przed "Chytrym Lisem", którego z kolei ma zastąpić "Generał Dyktator"!

Jaka przywódczyni Ukrainy będzie kochanką, czyli nałożnicą tego polskiego "Uwodziciela" i jaki skutek ten SKANDAL wywrze na sytuację polityczną w obu krajach?

O tym M Nostradamus już nie napisał, ale musi to w przyszłości być dla obu krajów bardzo ważne i istotne znaczenie! Nie wydaje mi się, żeby tą kochanką została np; Tymoszenko, ale na Ukrainie jest wiele bardzo młodych i ambitnych kobiet zajmujących się polityką głównie "Batkiwszczyny-Ojczyzny" i "Udaru-Ciosu" Kliczki, więc wszystko jest możliwe.

Częste byłe i obecne "wizyty" polskich polityków na Ukrainie w przeszłości, obecnie i najprawdopodobniej w przyszłości mogą do takiego MIĘDZYNARODOWEGO ROMANSU DOPROWADZIĆ!!!

Ale co będzie dalej?
Zobaczymy!

Na razie Ukraina walczy o całość swojego terytorium i niezależność polityczną i gospodarczą od Rosji! Zastanawiam się nad tym czy wszyscy Ukraińcy znają i "biorą sobie do serca" takie polskie powiedzenie, że czasami wpada się; "z pod rynny pod deszcz"!

W polityce tak w/g mnie często bywa!

Może z tej rosyjskiej rynny tak jak pisze M Nostradamus Ukraina wpadnie pod "europejski, a następnie polski deszcz"!!!

W obecnej chwili - wszystko możliwe.

A oto przepowiednia z almanachu z roku 1614; 


Prophétie;183,24/sixième ligne/

Celui qui il retournera
Et ses conquêtes amoureuses;
Deviendra, un Grand Scandale,
Quand ceux le Dniepr furieux
Prendre conscient du fait
Que leur chef est un amoureux du moyeu!


Przepowiednia;183,24/sześciowiersz/

Ten, który odszedł powróci,
A jego miłosne podboje;
Staną, się Wielkim Skandalem,
Kiedy Ci z nad wzburzonego Dniepru,
Dowiedzą się o tym,
Że ich przywódczyni to nałożnica Piasta!


Następne 9 przepowiedni M Nostradamusa będzie dotyczyło Polski w czasie trwania
III wojny światowej i katastrofy kosmicznej!

Pozdrawiam;
Atraktor

131

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

Omen* 23

Dyktator Białej Rusi narazi się władcy Wschodu -/-
Po złudnym dobrobycie nastąpi wielki kryzys –
Sterowany ze wschodu bunt utopi władcę we krwi -/-
I postawi u władzy innego…
Posłuszny woli Mongoła odda mu bez walki swój kraj-/-
Opór nielicznych skończy się za górami Europy i Azji-
Baran w znaku Barana rozpocznie wojnę dwóch przywódców….
Aż Scytia i Biała i Ruś przypadnie Sarmatom i chanowi Mongołów!
Atraktor So wrz 27, 2014 5:09 pm


Omen* 23

Blanc Rus exposer’dirigeants de dictateur de l’Est – / –
Apres la prospérité illusoire sera une grande crise –
Contrôlé a partir de la rébellion a l’est se noyer dans la regle de sang – / –
Je ai mis au pouvoir une autre …
L’obéissance a la mongole lui faire abandonner e’sans ve’ combattre votre pays – / –
Résistance uns finissent derriere les’ montagnes d’Europe et d’Asie
Bélier Bélier’s deux dirigeants vont commencer une guerre ….
Jusqu’a la Scythie et blanc et Rus tombera Sarmatom et mongole Khan!
Atraktor So wrz 27, 2014 5:09 pm


Omen 23 swoją treścią uzupełnia brakujący fragment wydarzeń, które mogą się wypełnić w czasie zbliżonym
po wybuchu i rozgrywaniu się wojny na Ukrainie.

Moim zdaniem Omen 23 opisuje sytuację i wydarzenia raczej już po zakończeniu wojny NATO-Rosja. Opisane w nim wydarzenia mogą też rozgrywać się również już po podpisaniu rozejmu przez Rosję - zgniłego rozejmu dla niej.

Dotyczy on okresu w którym w Polsce mogą szykować się rządy generała. Natomiast wszystkie rozgrywające się w tym czasie wydarzenia w Polsce – raczej na pewno zbliżają nas już do rządów generała dyktatora.

Omen 23 opisuje oczywiście znacznie dłuższy czas - w którym rozgrywać się będą opisane w nim wydarzenia.
Widzimy w nim jak zwykle duży kunszt Michela Nostradamusa.

Jest to ośmiowiersz! Czyli dosyć niezwykła przepowiednia Michela Nostradamusa. Chociaż w treści tego omenu widzimy podział czasowy na dwa czterowiersze.

Omen 23 obejmuje czas przed wymianą dotychczasowego dyktatora, czas buntu sterowanego przez Rosję – oraz nowe czasy związane z nowym dyktatorem Białej Rusi…

Patrząc na wcześniejsze wydarzenia - pomimo tego, że - jak napisał Nostradamus w innej swojej przepowiedni - „Uciekającemu niedźwiedziowi  zostaną wybite kły i przycięte pazury” - dotychczasowe przyzwyczajenia rosyjskich rządzących tak łatwo się nie zmieniają…

Ale na wszystkich przyjdzie przeznaczony również dla nich ich czas…

Wiersz pierwszy pokazuje swoim opisem główną przyczynę tego co się w późniejszym czasie ma wydarzyć na Białorusi.

Dyktator Białej Rusi już niejednokrotnie spotykał się z krytyką – czyli dobrą radą wuja Putina. Jednak coś bardzo znaczącego dla Rosji mogło dopiero być przyczyną do podjęcia zdecydowanych kroków ze wschodu…

Jak zwykle możemy poszukać tej przyczyny w innych przepowiedniach Nostradamusa.

W moim autorskim wpisie biorę pod uwagę przepowiednie dotyczące opisu wojny NATO-Rosja.

Jednym z takich znaczących - i opisanych w przepowiedni wydarzeń był oczywiście - „Wielki błąd białego dyktatora doprowadzi do utraty na rzecz Polaków, dwóch byłych królewskich nadgranicznych miast Sarmatów”

Oczywiście mogą być też inne powody lub dużo więcej tych, które zebrały się w jeden - którym naraził się władcy wschodu - dyktator Białorusi.

Wiersz drugi wraca do wcześniejszych wydarzeń na Białorusi. Opisuje czas - który już znamy z informacji medialnych. Białoruś wykorzystuje embargo na produkty sprzedawane do Rosji – do swojego metkowania produktów, niby produkowanych u nich np. małże, krewetki, łosoś norweski itd.

Wiele z tych produktów Białoruś sprzedaje pod swoimi markami do Rosji omijając w ten sposób ograniczenia z dwóch stron. Niemniej, raczej nie jest to ten powód narażenia się – ponieważ Rosjanie też muszą coś jeść poza śniegiem i szyszkami których mają w nadmiarze…

Wiersz drugi mówi o złudnym dobrobycie – związanym z tym ich handelkiem. Mowa jest również o tym co się stanie po złudnym dobrobycie. Nastąpi wielki kryzys.

W czasach kryzysu najłatwiej jest dzielić i rządzić – szczególnie nie swoim…

Dlatego wiersz trzeci mówi o sterowanym ze wschodu buncie. Jak widzimy to jest chyba pierwszy przypadek w którym bunt jest sterowany ze wschodu. Przecież rosyjskie media zawsze mówiły, że to wszystko sterowane jest przez Zachód…

Myślę, że i tym razem tak będzie. Russia today  i ruskie trolle również staną na wysokości swojego zadania.
   
Nostradamus w wierszu trzecim jednak napisał o buncie sterowanym ze wschodu. Bunt ten utopi dotychczasowego
władcę Białej Rusi we krwi.

Wiersz czwarty mówi już o dalszych posunięciach sterowanych ze wschodu. Krwawy bunt miał na celu postawienie
u władzy innego przywódcy Białej Rusi.

Temat buntu i wymiany we władzach jest tym bardziej ciekawy w przypadku Białorusi, ponieważ wszyscy wielokrotnie mogliśmy zobaczyć w mediach w jaki bezwzględny sposób jej władze rozprawiają się z małymi demonstracjami ludności.

Mówił również o tym  jeden z naszych polskich marszałków – chwaląc ten piękny i przyjazny kraj…

Dlatego chyba! Szkoda, że wszyscy nie jesteśmy tak zauroczeni Białą Rusią.

Wniosków może być jeszcze dużo, ale jedno może być w tym wypadku pewne – sterowany ze wschodu bunt musiał być rozpoczęty od wewnątrz i dlatego zapewne odniesie swój krwawy skutek.

Wiersz piąty opisuje już czas po krwawej zmianie władzy w Białej Rusi. Sterowana zmiana ze wschodu wymusza posłuszeństwo na nowym przywódcy.

Wiersz piąty zawiera również bardzo charakterystyczną nazwę związaną w przepowiedniach Nostradamusa z Rosją
i jej władcą.  Posłuszny woli Mongoła…

Władca Rosji po raz drugi w przepowiedniach Nostradamusa nazywany jest Mongołem.
Znamienne jest to, że tylko jego - Mistrz Nostradamus tak nazywa.

Wcześniej w najbardziej znanej centurii z 1999 rokiem mieliśmy do czynienia z „mongolskim królem przestrachu...”

Dlatego jest to mała sugestia do tych osób, które tak chętnie na forum używają tej nazwy do wszystkich innych -  a nie do swojego chlebodawcy i sponsora ich ruskiego trollowania – Mongoła czyli panującego im od 1999 roku - Putina...

Wiersz piąty mówi o nowym władcy Białej Rusi, który posłuszny woli Mongoła (posłuszny tak jak ruskie trolle)
odda mu bez walki swój kraj…

W temacie sługi za szlugi:  Do czego, by chcieli swoimi działaniami doprowadzić ruscy trolle? – na to niech zainteresowany czytelnik sam sobie odpowie...

I postawi u władzy innego… Posłuszny woli Mongoła odda mu bez walki swój kraj…

Wiersz szósty pokazuje już konsekwencję oddania bez walki swojego kraju Mongołowi. Jak widać stare przyzwyczajenia
z czasów niby minionych nigdy nie przestają być na czasie. Szczególnie za rosyjskiego panowania.

W wierszu szóstym Nostradamus pisze o tym, że mimo wszystko Naród Białoruski postawił nieliczny opór Mongołowi.

Niestety opór nielicznych skończy się za górami Europy i Azji.. Jest to jednoznaczne nawiązanie do czasów już trochę zapomnianych szczególnie w Polsce.

Wywózki więźniów politycznych od czasów zaborów po czasy komunistyczne - również w Polsce związane były z ciężkimi obozami pracy - które były zlokalizowane za górami europejskiej części Rosji i w dalekiej Azji.

Pytania w tym temacie są zawsze aktualne – czy wszyscy jeszcze żyjący Polacy, ale nie tylko Polacy, wrócili już do swoich domów po odbyciu nałożonej - na nich kary - przez ruskich ???

Niestety los związany z wywózkami za góry Europy i Azji niejednokrotnie łączył się ze wszystkimi państwami związanymi z poprzednią Rosją - ale i z nam współczesną. Natomiast obozy pracy mają w Rosji swoją niechlubną i za długą historię - niestety ciągniętą do naszych czasów...

Opór nielicznych skończy się za górami Europy i Azji…

Wiersz siódmy mówi najprawdopodobniej o wydarzeniach już w samej Rosji. Mówi o początku wojny domowej w samej Rosji. Początek czyli walka o władzę dwóch przywódców…

Jak wiemy z innych przepowiedni Nostradamusa walka dwóch młodych przywódców wkrótce zmieni się w walkę dwóch młodych z trzecim łysym generałem z Syberii.

Wiersz siódmy pokazuje również astronomiczny układ planet. Baran w znaku Barana ma rozpocząć wojnę domową
dwóch przywódców.

Wiersz ósmy końcowy jak zwykle zostawia przesłanie Nostradamusa dla nas wszystkich.

Wiersz ósmy mówi już o czasach związanych z wybuchem III wojny światowej. Czyli pokazuje nie za bardzo odległe już czasy w których zmieni się diametralnie cała sytuacja w opisywanym w Omenie 23  regionie.

Dlatego mamy już Sarmatów oraz mamy Scytie - Ukrainę, jest Biała Ruś – Białoruś oraz mamy również Ruś – Rosję.
Jest również nowość - którym będzie Chan mongołów. Lepiej pokazuje to tekst oryginalny.

W tym miejscu powinien - oczywiście nastąpić - bardzo długi opis tego co ma się wydarzyć jeszcze przed wybuchem
III wojny światowej na terenie wymienionych państw.

Jednak jest tego tak dużo – że zainteresowane osoby muszą uzbroić się w cierpliwość i poczekać do momentu w którym zostaną omówione wszystkie inne przepowiednie Nostradamusa związane właśnie z tym ósmym wierszem omawianego Omenu 23.

Wracając do przesłania Michela Nostradamusa zawartego w pigułce w wierszu ósmym.

Ukraina i Białoruś i Rosja przypadnie również Sarmatom – Lechistanowi czyli Polsce - na początku pod rządami Generała Dyktatora - a będącej w koalicji z Mahdim i Chinami (czyli przypadnie również im) w których właśnie rządzić będzie mongolski Khan a nie wcześniej wspominany Mongoł.

Do czasu zmiany związanej z odwróceniem się losów wojny - która ma trwać 20 i 7 lat.

Czyli najprawdopodobniej po tych dwudziestu latach nie będzie już koalicji z Chinami dlatego w grze zostanie z naszej strony sam Trzeci Krak ze swoim francuskim przyjacielem i sojusznikiem Henrykiem Selinem.

Natomiast potęga nie tylko militarna Trzeciego Kraka będzie jako jedyna w stanie bronić granic Polski i 12 Narodów
właśnie przed Chinami.

Ale to już inna historia...

132

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

Przepowiednie Michela Nostradamus a aktualne wydarzenia w Polsce!

Przygotowując swoje dalsze wpisy dotyczące przepowiedni dedykowanych polskim wydarzeniom cały czas po głowie chodziła mi myśl – czy Pan Atraktor - wcześniej nie wspominał już w swoich wpisach o tym czego jesteśmy świadkami aktualnie na naszych oczach?

Oczywiście ten temat wymaga zastanowienia i skupienia się nad wcześniejszymi tekstami.
W tym miejscu – przypomnę moje wcześniejsze podsumowanie z innego wątku tego forum:

Nic nie dzieje się nagle i niespodziewanie 

To wszystko czego jesteśmy świadkami - od jakiegoś czasu - na szczęście lub nie koniecznie - jest zapowiedzią tego co ma się wydarzyć już niedługo.

Uważni obserwatorzy wyłapią wiele szczegółów, które są niestety bezsporną zapowiedzią tego co nadchodzi.  Dlatego przyszłe wydarzenia dla osób zainteresowanych przepowiedniami Nostradamusa nie powinny być za dużym zaskoczeniem.

Obserwując, nawet nie za dokładnie, wydarzenia na arenie politycznej, ale również te na różnego rodzaju manifestacjach odbywających się na ulicach naszych polskich miast, każdy myślący czytelnik może zacząć zauważać drugie, ukryte następstwa tych wydarzeń.

Natomiast prawie wszyscy zastanawiają się - gdzie to wszystko nas Polaków prowadzi!

Napisałem prawie wszyscy, ponieważ nadal bardzo duża część naszego społeczeństwa zajmuje się tym co uważa za najważniejsze, a tym samym, co jest najlepsze dla nich samych. Zarabianiem kasy i nie interesowaniem się tym co dzieje się wkoło naszych również przyszłych dochodów.

Natomiast nasi ulubieni - rządzący nami - myślą tylko o tym jak zabrać wszystkim innym jak najwięcej tej zarobionej przez nich kasy. Myślę, że poza władzą, to właśnie napędza ulubioną przez masy dobrą zmianę - która jest teraz - ale i była już za poprzedników.

Niestety ci co przyjdą również po nich – według przepowiedni Nostradamusa – nie będą wcale lepsi a raczej będzie już coraz gorzej…

Następcy wykorzystają to wszystko - co tylko dla siebie - szykowali  ich poprzednicy!

Natomiast my wszyscy - odczujemy to - na co nie reagowaliśmy wcześniej - na własnej skórze. Dotyczy to nie tylko naszych portfeli ale również tego co zdobyliśmy już osobiście i tylko dzięki naszej ciężkiej lub lekkiej pracy.

Niedawno wyszło już szydło z wora – jednak ten worek został – i jak większość się już domyśla - w tym worku już widać dno. Tak zwani „swoi” - jeszcze tego dna nie dostrzegają – ale co zrobią „nie swoi” - którzy to dno będą musieli zapełniać…

Jak zwykle to bywa - dno nie jest jeszcze wszystkim co nas czeka w tym worku – zawsze może pojawić się tam więcej dziur - które nie pozwolą na zapełnienie się choćby tylko tego dna…

Jak to mówił klasyk tematu – wystarczy tylko nie kraść... żeby wystarczyło... dla rządzących!

Niestety kradzież dotyczy w tym przypadku również - marzeń o przyszłości większości normalnie myślących  Polaków…

Pozostali - jak zwykle - nie będą chcieli mieć lepiej - tak jak inni - ale będą chcieli żeby wszyscy inni mieli gorzej
od nich...  Nikt ich nie przekona, że białe jest białe, a czarne jest czarne…

Dlatego dzisiaj - nadal zastanawiam się nad tym - po co było się uczyć i zdobywać wykształcenie - przecież najlepiej
było (i nadal jest) zostać – policjantem…

... Piętnaście lat pracy za biurkiem… 100% chorobowego…1000 złotych dodatku za dzień - tylko za stawienie się do pracy… bogate dodatki za miesięcznice i partyjne uroczystości… żadnych konsekwencji za swoje decyzje - bo jest to polecenie przełożonego… tylko żyć i pozwalać umierać... od paralizatora - innym skutym kajdankami na komisariatach…

Tak jak napisałem na wstępie:

Nic nie dzieje się nagle i niespodziewanie 

Natomiast to co się dzieje dzisiaj - to tylko mała zapowiedz tego co już nadchodzi. Dlatego też - tylko mały cytat
z wpisu Pana Atraktora:

„... w Polsce ma dojść do krwawych i licznych zamieszek w wielu miastach wywołanych przez związki zawodowe, bezrobotnych, rolników i inne grupy społeczne, a nawet policję i wojsko...”

133

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

Wracam do jeszcze kilku dobrych tekstów Pana Atraktora !

To co nas może zainteresować w tym miejscu – to oczywiście więcej informacji o rządach i postaci przyszłego
Generała Dyktatora ale nie tylko…


Atraktor : 10-01-2013  napisał/a:

(...)

A teraz co do przyszłych dziejów Polski:

Z różnych tekstów M Nostradamusa tych uznanych i tych jeszcze nie w pełni uznanych można wywnioskować
tylko tyle:

-rządy “Bastrana - czyli Kaszuba” będą w Polsce dość długie 6,8, a może 10 lat itd dokładnie nie wiadomo!

- po jego rządach powołany będzie najprawdopodobniej rząd szerokiej centrolewicowej koalicji, aby nie dopuścić do władzy ugrupowań, cytuję M Nostradamusa ”pod przewodem zachłannego zakonnika”- jedno z nich ma w końcu wygrać wybory, ale nikt nie będzie chciał z nim rozmawiać z obawy przed zemstą za poprzednie rządy!

- za rządów tej skleconej ”ze strachu” koalicji rządowej wybuchnie na Świecie w tym w Europie i Polsce Wielki Kryzys Gospodarczo Finansowy spotęgowany na dodatek ogromnymi katastrofami naturalnymi!

- w czasie tego kryzysu między innymi w Polsce ma dojść do krwawych licznych zamieszek w wielu miastach wywołanych przez związki zawodowe, bezrobotnych, rolników i inne grupy społeczne, a nawet policję i wojsko, bo będzie brak pieniędzy na wypłaty pensji, zasiłków i emerytur, zaczną z powrotem (jak za czasów PRL) występować braki najpotrzebniejszych towarów konsumpcyjnych na rynku z równoczesnym powtórnym wzrostem cen - czyli inflacją!

- dojdzie do zamachu stanu, a władzę obejmie jakiś generał, który poprzednio był uczestnikiem (nie koniecznie wówczas był w randze generała) polskiej misji wojskowej w Azji w kraju muzułmańskim.

Ten generał będzie miał żonę muzułmankę, ale początkowo będzie to ukrywał tak samo jak to, że jeszcze w Azji został potajemnie muzułmaninem.

Generał Dyktator zlikwiduje dekretami wszystkie partie polityczne, związki zawodowe i wszystkie inne organizacje społeczne.

Wprowadzi powtórnie wszechobecną CENZURĘ. Zlikwiduje prywatną telewizje, radio, prasę, wprowadzi restrykcyjną kontrolę internetu, a następnie wprowadzi koncesje na możliwość używania internetu - większość społeczeństwa zostanie w ogóle pozbawiona tej możliwości!

Zostanie zawieszony - JUŻ NA STAŁE SEJM I SENAT” bo generał dyktator będzie rządził przy pomocy tzw ”STAŁEJ RZĄDZĄCEJ RADY PAŃSTWA”!

Zastępować ona będzie dotychczasowy rząd, sejm i senat.

Zlikwidowane zostaną samorządy terytorialne, województwa i zapewne także powiaty i gminy, a w ich miejsce mają być powołane tzw ”terytoria generalne” rządzone jednoosobowo przez namiestników państwowych mianowanych przez Generała-Dyktatora.

Generał Dyktator przyjmie funkcję Naczelnika Państwa Polskiego. Zostanie przyjęta w wyniku sfałszowanego referendum (tylko nieliczni tzw; ”lojalni przyjaciele państwa” zostaną dopuszczeni do udziału w referendum”) nowa konstytucja, która zlikwiduje m.innymi Urząd Prezydenta oraz formalnie Rzeczpospolitą.

Polska ma się oficjalnie nazywać nie; “Rzeczpospolita Polska”, a „Państwo Polskie”, a później po traktacie z Kalifatem Wielkiego Talibanu: ”Islamskie Państwo Lechistanu!!!”

134

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

Wracam do tekstów Pana Atraktora !

Atraktor : 10-01-2013  napisał/a:

Dyktator przed atakiem na kościół przeprowadzi sterowaną przez państwo propagandę poprzez obrzydzanie duchowieństwa, rzucanie na niego różnych kalumnii, oskarżeń itp.

Zostanie utworzona tajna organizacja militarna, która posunie się do rozmaitych ohydnych prowokacji!

Dojdzie do licznych krwawych zamachów w kościołach, aby doprowadzić do tego, że ludzie ze strachu o własne życie zaczną unikać chodzenia do kościołów do steru zaczną dochodzić różni rozłamowcy w kościele rzymskokatolickim popierani początkowo przez dyktatora.

Kiedy papież ucieknie z Rzymu w wyniku wielkiej tamtejszej rewolucji, dyktator przejdzie do zasadniczego ataku na polski katolicyzm. Dekretem dyktator ogłosi, nieważność konkordatu z Watykanem (który i tak przestanie istnieć) i podporządkuje wszystkie wyznania w tym katolicyzm sobie czyli Naczelnikowi Państwa.

W tajemniczy sposób w różnych kościołach i klasztorach (najprawdopodobniej również w Częstochowie) będą wybuchać bomby i pożary.

Po traktacie z Wielkim Talibanem do Polski przybędą przedstawiciele tzw “Zielonego
Turbanu”, którzy będą siłą nawracać Polaków na islam.

Biskupi, Księża, Zakonnicy, Zakonnice i oporni świecy katolicy będą wywożeni z Polski na targi niewolników w granice Talibanu!

Ludzie, którzy przejdą szybko na islam i będą współpracować z dyktatorem otrzymają specjalne przywileje w tym na towary konsumpcyjne, dojście do internetu itd.

Palone będą publicznie wszystkie święte obrazy chrześcijańskie i obalane oraz niszczone krzyże.

Na wielu kościołach zamiast krzyży umocowane zostaną symbole islamu; półksiężyc i gwiazda.

ZAPANUJE POWSZECHNY STRACH PRZED UTRATĄ ŻYCIA - TE CZASY I W POLSCE BĘDĄ bardzo ciężkie pomimo braku działań wojennych!!!

Wszelkie demonstracje i protesty publiczne będą zakazane.

Do demonstrantów oddziały polskich tzw; ”lechistańskich szachidów” będą strzelać z broni palnej a ci którzy zostaną wyłapani będą natychmiast rozstrzeliwani.

W Polsce od wojskowych, a także różnego rodzaju; doradców, urzędników i mułłów muzułmańskich będzie się po prostu roiło!

Zaczną też JAK NIGDY CAŁYMI FALAMI przyjeżdżać do Polski już JAKO LECHISTANU różnej maści osadnicy i koloniści muzułmańscy głównie Arabowie Egipscy!

Szachidzi Lechistańscy będą żyli w swoich domach ale na co dzień chodzili w specjalnych mundurach oznakowanych w półksiężyce i gwiazdy i zorganizowani w specjalne tzw mini turbany proroka Mahometa, zawsze będą przy sobie nosili broń palną i długie sztylety i każdego (specjalny dekret dyktatora będzie na to pozwalał, bez karnie, bez sądu, będą mogli każdego zabić - to jest zamordować.

POLSKĘ OMINĄ JEDNAK BOMBARDOWANIA I INNE DZIAŁANIA WOJENNE!!!

Wszędzie to jest w okół Polski to jest Lechistanu, Armie - czyli tzw: Turbany Mahdiego będą mordować niszczyć i zniewalać ludność różnych narodów.

Polska czyli Lechistan jak pisze M Nostradamus będzie spokojnym “okiem” w cyklonie wojny rozpostartej nad całą Europą!

Ponieważ do spokojnej Polski (choć pod kontrolą Talibanu) będą uciekać wszyscy po pewnym czasie na polecenie Mahdiego, polski czyli lechistański, Generał Dyktator zamknie granice - ale nie dla egipsko-arabskich kolonistów i osadników!

Polska czyli Lechistan za poparciem Kalifatu Wielkiego Talibanu z czasem w sposób ogromny rozszerzy swoje terytorium, bo Mahdi nie będzie w stanie sam zagospodarować wszystkich zdobytych ziem.

Ale o tych i innych wydarzeniach, to jest upadku Dyktatora Generała, Królu “Kraku” końcu III wojny światowej, okresie powojennym, wielkich zmianach, a następnie ostatniej krótkiej bo 3-y letniej IV wojnie światowej, a po niej zanikaniu państw w tym zakończeniu państwowości polskiej i jednoczeniu się planety w innych artykułach - ale już nie dzisiaj.

135

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

We wcześniejszym tekście Pana Atraktora moją uwagę przyciągnął fragment o napływie do Lechistanu  muzułmanów głównie Arabów Egipskich:

Zaczną też JAK NIGDY CAŁYMI FALAMI przyjeżdżać do Polski już JAKO LECHISTANU różnej maści osadnicy i koloniści muzułmańscy głównie Arabowie Egipscy!

Czytając wcześniej teksty Nostradamusa – o których nie było mowy do tej pory na żadnym polskim forum – spotkałem się z opisami ataku na Francję i poszczególne jej miasta od strony Hiszpanii – tam właśnie była mowa o tym, że walki te prowadzą muzułmanie z Iranu.

Była mowa o dowódcach a później o ich namiestnikach na zajętych ziemiach wprowadzających swoją władzę – była mowa przede wszystkim o Arabach Irańskich. I nie było tam mowy o Persach (kojarzonych z terytorium Iranu ) ale o książętach Irańskich, dowódcach Irańskich, namiestnikach itd.

Myślę, że jak rozpocznie się dyskusja będziemy mogli wrócić jeszcze do tego tematu!

Jak nie będzie jeszcze cenzury, może będą chętni na zapoznanie się z niepublikowanymi jeszcze w polskim necie przepowiedniami Nostradamusa – jest ich jeszcze naprawdę dużo. Wszystkie przepowiednie Nostradamusa rozwijają i wzbogacają naszą wiedzę o przyszłych wydarzeniach...

136

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

Temat Generała Dyktatora się rozwija.

Dlatego chciałbym na chwile pokazać również przepowiednie Nostradamusa mówiącą o tym co się dzieje u nas w Polsce, ale również w innych krajach - jeszcze przed wybuchem III wojny światowej.

Dotyczy to i tych nam bliskich krajów europejskich ale również tych od nas dalekich...
Polska nie będzie wyjątkiem na arenie światowej jeśli chodzi o wydarzenia wewnętrzne!


3,166 alamach1614;

Prawie w każdym Narodzie dwie Prawdy
i dwa Oblicza!
Nie masz większego wroga niż własny Brat
i własny Ojciec!
Rebelie i rewolucje przeleją przed trzecią
wiele ojczystej krwi,
We wszystkich częściach padołu ziemskiego,
ku radości szatana,
Władcy Śmierci!
Atraktor 25.10.2012

137

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

3,166 alamach1614;

Prawie w każdym Narodzie dwie Prawdy
i dwa Oblicza!
Nie masz większego wroga niż własny Brat
i własny Ojciec!
Rebelie i rewolucje przeleją przed trzecią
wiele ojczystej krwi,
We wszystkich częściach padołu ziemskiego,
ku radości szatana,
Władcy Śmierci!
Atraktor 25.10.2012


Jest to przepowiednia Nostradamusa pokazująca tak zwane prawdy ogólne, charakterystyczne nie tylko dla konkretnie wybranego kraju ale również powtarzających się w każdym wybranym narodzie na całym świecie.

Michel Nostradamus zostawiając swoje przesłania w przepowiedniach, opisywał i przestrzegał ludzi - przede wszystkim na przykładzie - wybranego i opisywanego kraju, którego cechy charakterystyczne są dla wydarzeń rozgrywających się w nim samym, ale można je dać za przykład dla innych krajów.

Dotyczy to przesłania Nostradamusa - omawiającego - zarówno przykłady pozytywne jak i negatywne! 
Negatywnych cech jest niestety o wiele więcej.

Omawiana przepowiednia natomiast pokazuje ogólne prawdy z których - niestety całymi garściami czerpią
wszystkie kraje i narody na Ziemi…

Dlatego też przepowiednia ta pojawiła się również w zestawie przepowiedni omawiających wydarzenia w Polsce.
I niestety bardzo dobrze wpisuje się w wydarzenia, które już obserwowaliśmy ale również te - które jeszcze przed nami!

Przepowiednia ta ma nietypową konstrukcję jeśli chodzi o wiersze. Myślę, że nie jest to przypadkowy zbieg interpretatora ale celowe zestawienie wierszy pozostawione przez Mistrza Michela Nostradamusa.

Wiersz pierwszy wprowadza nas w omawiany przez Nostradamusa temat.
Pokazując przede wszystkim Prawdy!

Mamy podkreślony Naród. Prawie każdy naród. Jest w tym wierszu odrobina optymizmu – mówiąca o prawie każdym Narodzie.

Dlatego możemy wywnioskować, że są Narody posługujące się jedną Prawdą. Ale również – co jest bardziej prawdopodobne, że może to być jeszcze więcej Prawd w jednym Narodzie…

Wiersz drugi uzupełnia wiersz pierwszy! Pojawiają się dwa Oblicza!

Nostradamus pokazuje nam wszystkim jak Prawdy w Narodzie wywierają swój wpływ na widzenie i rozumienie
przez innych tej sytuacji.

Dlatego mamy dwa Oblicza! Jest to, to co widzimy patrząc z zewnątrz!
Dwie Prawdy i dwa Oblicza Narodu.

Jest bardzo charakterystyczne dla Nostradamusa, że swoją przepowiednie rozpoczyna od Prawd i Oblicza
prawie każdego Narodu…

Pokazuje to, że cała jego przepowiednia jest przesłaniem Nostradamusa do przyszłych pokoleń.
Nie omawia konkretnych wydarzeń ale pokazuje ogólne prawdy dla Ludzkości…

Wiersz trzeci pokazuje przyczyny powstawania dwóch Prawd w Narodzie.

Nostradamus ujawnia powody dla których powstaje kilka Prawd prawie w każdym Narodzie.
Własny Brat - jest przenośnią dotyczącą tego samego pokolenia. Ale również tego samego Narodu.

Nie masz większego wroga. Chodzi o wroga wewnętrznego a nie chodzi o wroga zewnętrznego.
Dlatego mowa jest o własnym Bracie. Może to dotyczyć również Braci w wierze – jednego wyznania.

Nie masz większego wroga niż własny Brat.

Wiersz czwarty łączy się z wierszem trzecim. Pokazuje i rozwija temat wroga. Wskazuje raczej jednoznacznie na walkę między pokoleniami. Młode pokolenie Bracia oraz starsze Ojciec.

Wiersz czwarty mówi o własnym Ojcu! Nie masz większego wroga niż własny Ojciec!
Dotyczy to wszystkiego co przekazują swoją postawą nasi rodzice – starsze pokolenie.

Nostradamus pokazuje nie tylko konflikt i wrogość w jednym pokoleniu, ale również wpływ starszego pokolenia rodzący wrogość w młodszym pokoleniu.

Właśnie ta wrogość jest przyczyną powstawania dwóch Prawd w Narodzie.

Nie masz większego wroga niż własny Brat i własny Ojciec!

Następne wiersze tej przepowiedni pokazują już skutki tego co zostało pokazane w pierwszych czterech wierszach.
Skutki wrogości między Braćmi i skutki wrogości Braci do Ojca – konfliktu pokoleń!

Wiersz piąty pokazuje to co może być następstwem tych dwóch Prawd w Narodzie spowodowanych również - konfliktem
w jednym pokoleniu oraz między pokoleniowym…

Wiersz piąty ostrzega przed rebeliami i rewolucjami. Nie jest to ostrzeżenie przed każdymi rewolucjami i rebeliami.
Dotyczy to tych przed trzecią – III wojną światową!

Wiersz szósty uzupełnia informacje z wiersza piątego. Pokazując - przelanie - wiele ojczystej krwi!
Czyli krwi tego samego Narodu.

Pokazany czas - przed trzecią - III wojną światową – jest bardzo jednoznacznym sygnałem dla przyszłych pokoleń zostawionym przez Nostradamusa. W przepowiedni mowa jest o rebeliach i rewolucjach a nie o III wojnie światowej.

Nie potrzebna jest Wojna Światowa żeby rebelie i rewolucje przelały wiele ojczystej krwi…

Rebelie i rewolucje przeleją przed trzecią wiele ojczystej krwi!

Wiersz siódmy podsumowuje przyczyny i skutki pokazując uniwersalność przekazu nie związaną z konkretnym miejscem, państwem czy też całym kontynentem.

We wszystkich częściach padołu ziemskiego – Rebelie i rewolucje przeleją przed trzecią wiele ojczystej krwi!

Wiersz ósmy pokazuje, kto tak naprawdę odniesie korzyść z tych wszystkich wrogości i przelanej ojczystej krwi.
Nie będzie wygranych ani przegranych.

Będzie tylko radość szatana. Nostradamus wszelkie zło na Ziemi łączy z Szatanem!

Wiersz dziewiąty pokazuje jedynego wygranego tych wszystkich omówionych wydarzeń. Władca Śmierci zgarnie swoje żniwo we wszystkich częściach padołu ziemskiego ku radości szatana - Władcy Śmierci!

Takie jest przesłanie zostawione w tej przepowiedni przez Mistrza Michela Nostradamusa dla przyszłych pokoleń i całej ludzkości…

Prawdy powinny łączyć a nie dzielić Narody! Wtedy będziemy mogli zobaczyć jedno Oblicze Narodu! 
A Władca Śmierci w jednym Narodzie nie będzie zgarniał swojego żniwa...

138

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

Przepowiednia; (sześciowiersz)

W XXI przed trzecią,
Kiedy nad Wisłą wyjdą na jaw wielkie przewinienia,
Kapłani i opaci będą wieszani i mordowani,
Kościoły zaś bezczeszczone, plądrowane i niszczone,
Zaś wypluwana przez nich Mamona nie uśmierzy;
biedy, płaczu i powszechnej złości Ludu Maryi!
Atraktor 2018-12-09 18:15:50


Pan Atraktor po moim wpisie dotyczącym niepublikowania wszystkich przepowiedni Michela Nostradamusa na forum w swoim wpisie dołączył ten sześciowiersz. Przepowiedni ta opisuje w swojej treści niepokojące wydarzenia, które będą rozgrywać się w Polsce.

Jest to przepowiednia spośród tych bardziej niewygodnych dla interpretatora ze względu na omawiane w niej wydarzenia. Stanowi ona również uzupełnienie oraz poszerzenie informacji o wydarzeniach omawianych już w innych przepowiedniach Nostradamusa.

Pan Atraktor w swoich wpisach dokonywał swojego autorskiego wyboru dotyczącego omawianych przepowiedni. Ten wybór związany był przede wszystkim z przepowiedniami omawiającymi wydarzenia w Polsce ale również w innych krajach..

Omawiane były na początku te przepowiednie, które stanowiły wprowadzenie czytelnika w temat. Przedstawiane były przepowiednie Nostradamusa z ich interpretacjami - ale również wspominane były – tylko inne przepowiednie i wydarzenia, które omówione miały być w późniejszym czasie.

Jak zainteresowane osoby przepowiedniami Nostradamusa zauważyły na niektóre przepowiednie trzeba było długo czekać. Z jednej strony nie było odpowiedniego klimatu na forach na których były publikowane przepowiednie a z drugiej strony omawiane w tych przepowiedniach wydarzenia jeszcze nie dojrzały do ich publikacji w internecie…

Pan Atraktor wielokrotnie wykorzystywał aktualne wydarzenia do publikacji jeszcze nie omawianych przepowiedni Nostradamusa. Dlatego niektóre wpisy Pana Atraktora były inspirowane artykułami prasowymi ale również celnymi pytaniami innych zainteresowanych przepowiedniami osób.

Uważny obserwator może oczywiście zauważyć to co pisałem już wielokrotnie: Nic nie dzieje się niespodziewanie i bez zapowiedzi!

Dlatego nie powinien dziwić powrót do tematu już omawianego w innych przepowiedniach,
a dotyczącego wielkich przewinień Kościoła i jego kapłanów…

To o czym jest głośno od dawana na całym świecie w kontekście kapłanów w naszej polskiej przestrzeni jest tylko delikatnie poruszane i to z dużą ostrożnością!

Wracam do przepowiedni:

Michel Nostradamus był naprawdę dobry w tym o czym pisał w swoich przepowiedniach i pozostałej twórczości.
Omawiana przepowiednia jest tego kolejnym przykładem.

Przepowiednia omawia wydarzenia w Polsce w dwudziestym pierwszym wieku.

Wiersz pierwszy precyzuje omawiany czas. XXI wiek przed trzecią wojną światową. Nie mamy tu podanej konkretnej daty, mamy pokazany przedział czasu sprzed wybuchu wojny.

Wiersz drugi precyzuje omawiany przedział czasu. Pokazuje również gdzie będą rozgrywać się wydarzenia.
Nad Wisłą… Polska.

Kiedy nad Wisłą wyjdą na jaw – pokazuje konkretny moment. Dopiero wtedy kiedy wyjdą na jaw.
Przewinienia, które wyjdą na jaw. Nie małe i drobne przewinienia. Ale wielkie przewinienia.

Dopiero wielkie przewinienia, które wyjdą na jaw. Zapoczątkują opisane wydarzenia. 
Kiedy nad Wisłą wyjdą na jaw – zostaną ujawnione opinii publicznej – wielkie przewinienia…

Wiersz trzeci i czwarty pokazuje konsekwencję tego co zapowiadał wiersz drugi.

Kiedy nad Wisłą wyjdą na jaw wielkie przewinienia…

Wiersz trzeci pokazuje to co będzie się działo nad Wisłą. Mamy tu pokazane te wydarzenia, które będą jawnie dokonywane ale również te dokonywane skrycie.

Kapłani i opaci będą wieszani na widoku jak również skrycie mordowani. Pokazana jest tu cała dramaturgia wydarzeń.
Nie tylko różnej hierarchii kapłani ale również opaci czyli przełożeni braci zakonnych.

Kapłani i opaci będą wieszani i mordowani…

Wiersz czwarty pokazuje co będzie się działo - po tym jak wyjdą wielkie przewinienia -  z budowlami związanymi z kultem religijnym.

Nostradamus w tym wierszu skupia się nad kościołami. Przede wszystkim mowa jest o bezczeszczeniu miejsc odprawiania kultu religijnego. Pokazane jest również plądrowanie takich miejsc – zapewne w poszukiwaniu dowodów na te wielkie przewinienia.

Na koniec Nostradamus wskazuje na niszczenie kościołów. Te opisy nie napawają optymizmem.

Bezczeszczenie… plądrowanie… niszczenie… kościołów.

Wiersz piąty i szósty pokazują próby podejmowane przez środowisko kościelne. Za późne i nie szczere próby podejmowane przez duchownych.

Wiersz piąty pokazuje próby zaspokojenia finansowego ofiar związanych z wielkimi przewinieniami Kościoła.
Nie szczerego - bo wypluwanego z pogardą - zadość uczynienia finansowego.

Wypluwana Mamona nie zaspokoi i nie uśmierzy krzywd dokonanych przez kapłanów i opatów…

Od wielu lat obserwujemy stanowisko Kościoła w kwestii odszkodowań finansowych dla skrzywdzonych ofiar kapłanów. Polski Kościół za wszelką cenę broni się przed wypłatami odszkodowań finansowych.

Oferuje natomiast bez ograniczeń swoją modlitwę za ofiary księży…

Dlatego tym bardziej widzimy wydźwięk słów Nostradamusa dotyczący wypluwania Mamony dla ofiar, które wyjdą
na jaw wraz z wielkimi przewinieniami Kościoła.

Dlatego za późno wypluwana  przez nich Mamona nie uśmierzy dokonanych już krzywd…

Wiersz szósty pokazuje już wywołane przez Kościół skutki na pokrzywdzonych ale również na oburzonych tym faktem pozostałych wiernych kościoła katolickiego.

Mamona – pieniądze – nie uśmierzą – biedy… płaczu… ofiar wielkich przewinień.

Wszystkie te wydarzenia wywołają powszechną złość... Lud Maryi – polscy katolicy – ludzie wiary -  na skutek wszelkich działań Kościoła nie pozbędą się powszechnej złości.

Wypluwana Mamona Kościoła nie uśmierzy; biedy, płaczu i powszechnej złości Ludu Maryi!

139

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

Po mojej autorskiej interpretacji ostatniej przepowiedni należy również przytoczyć wpis Pana Atraktora, który był
związany z tą przepowiednią Michela Nostradamusa.

Stało się już normą w przypadku Pana Atraktora, że trudne w swojej treści przepowiednie, nie doczekują się komentarza autora tłumaczenia. Zapewne Pan Atraktor jak zwykle uważa, że sama treść jest już zrozumiała…

Ja jak zwykle uważam, że pozostawienie interpretacji nie przygotowanej do tego osobie nie jest dobrym rozwiązaniem. Przede wszystkim dlatego, że użytkownicy i czytelnicy nie znają wcześniejszych wpisów Pana Atraktora.

Bardzo dużym błędem jest również to, że większość osób bierze pod uwagę tylko jedną przepowiednię a w każdym przypadku należy zwracać uwagę na wszystkie przepowiednie dotyczącego omawianego tematu…

W sumie nie jest to takie proste i wymaga to, nie tylko wprawy ale przede wszystkim dostępu do nie publikowanych
w tym jednym wpisie przepowiedni czyli wszystkich już wcześniej dostępnych.

Nie jest to takie trudne poza drobiazgiem związanym z dobrym dopasowaniem kilku przepowiedni
do poruszanych wydarzeń - w tej przepowieni której interpretację właśnie rozważamy.

Niby proste ale jak do tej pory bardzo trudne do zaobserwowania w wielu wpisach przypadkowych użytkowników – niestety emocjonalne zaangażowanie w temat przepowiedni Nostradamusa - w większości przypadków jest niewystarczający.

Dlatego na początku trzeba dużo czytać. Dotyczy to wpisów naszych polskich internetowych prekursorów: Pana Arteuzy Centuriona i Pana Atraktora. Lektura tematycznych książek wydanych w różnych jeżykach również nie zaszkodzi.

Oczywiście zawsze można próbować samodzielnych interpretacji. Najwyższy czas żeby jeszcze więcej pojedynczych osób podzieliło się swoją wiedzą… w temacie twórczości Michela Nostradamusa. 

Poza tym, wszyscy musimy jeszcze pamiętać, że to co piszemy na dany temat na forum – może również ktoś, choćby przez przypadek... przeczytać...


Atraktor 018-12-09 18:15:50 napisał/a:

(…)

Na koniec powiem tak;

Zarówno Arteuza Centurion jak i ja ze względu na zainteresowanie forumowiczów najwięcej przepowiedni i proroctw, które przekazywaliśmy dotyczyły właśnie Polski co nie znaczy, że nasz kraj był wyjątkowo przez
M Nostradamusa potraktowany.

O wiele więcej przepowiedni M Nostradamus napisał o innych krajach, a najwięcej o Francji - co chyba jest zrozumiałe.

Przytoczę jedną z przepowiedni tym razem bardzo drastyczną, która dotyczy Polski XXI wieku.


W XXI przed trzecią,
Kiedy nad Wisłą wyjdą na jaw wielkie przewinienia,
Kapłani i opaci będą wieszani i mordowani,
Kościoły zaś bezczeszczone, plądrowane i niszczone,
Zaś wypluwana przez nich Mamona nie uśmierzy;
biedy, płaczu i powszechnej złości Ludu Maryi!


Nie czekajmy więc tak bardzo na wybuch III wojny światowej tj czasów III Antychrysta Mahdiego i Henryka Szczęśliwego Selina, bo przed tą wojną i tak Polska (jak też i inne kraje) przeżyje straszne czasy.

Wtedy to w naszym kraju przy aplauzie zmęczonego różnymi traumatycznymi wydarzeniami naszego narodu do władzy dojdzie (jak większość ludzi będzie myślała) polski zbawiciel - Generał Dyktator!

Wprowadzi on uspokojenie, poprawi się sytuacja gospodarcza państwa, a za tym życie codzienne jego obywateli, wzmocni on też armię i na polu tych zniszczeń, a później ozdrowieńczych dokonań i zdobyczy terytorialnych wzmocniwszy swoją władzę zacznie wprowadzać... co?

Islam!

Takich wstrząsających przepowiedni, które poprzedzają III Wojnę Światową -  jest wiele i nie dotyczą tylko Polski.
Świat choć powoli to jednak coraz szybciej i zasadniczo zmienia się i to na naszych oczach  i ja to widzę.

Zmienia się niestety na niekorzyść.
Przykro mi, ale zbliżają się dla wszystkich krajów w tym Polski Bardzo Ciężkie Czasy.

Większość ludzi (jak to było zawsze) jednak tego jeszcze nie dostrzega.
Na razie!

Atraktor.

140

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

Chciałbym zwrócić uwagę osób zainteresowanych przepowiedniami Michela Nostradamusa na dwie omawiane już przepowiednie. Właśnie one uzupełniają i rozwijają informacje, które były już wspomniane w Omenie: 69.

Należą one do przepowiedni, które są niewygodne do omawiania ze względu na opisywane wydarzenia. Natomiast czy należą one, jak pisał Pan Atraktor, do bardziej drastycznych, każdy może przekonać się sam po ich lekturze.

Osobiście uważam, że przepowiednie nie powinny być celowo pomijane czy też przemilczane tylko ze względu na ich drastyczną treść – ale uważam również, że nie zawsze wszystkie przepowiednie powinny być publikowane, szczególnie dla nie zawsze przygotowanego do tego czytelnika.

 
59. Polska

Przepowiednia; (sześciowiersz)

W XXI przed trzecią,
Kiedy nad Wisłą wyjdą na jaw wielkie przewinienia,
Kapłani i opaci będą wieszani i mordowani,
Kościoły zaś bezczeszczone, plądrowane i niszczone,
Zaś wypluwana przez nich Mamona nie uśmierzy;
biedy, płaczu i powszechnej złości Ludu Maryi!

Atraktor 2018-12-09 18:15:50

Ta przepowiednia był już omówiona jako samodzielnie występująca: http://koniecswiata.info/forum/post/14466/#p14466

Przy moich autorskich interpretacjach staram się wyszukać i połączyć jak najwięcej drobnych elementów, które powinny pomóc w zrozumieniu, zapisanych w przepowiedni przez Nostradamusa, szczegółów opisanych wydarzeń.

Jak zwykle nie jest to proste i wymaga wprawy. Nowe informacje i przede wszystkim dołączane jeszcze nie publikowane przepowiednie dodają, szczegół po szczególe, możliwości lepszego zrozumienia zostawionego przesłania Michela Nostradamusa.

Natomiast czytelnicy powinni pamiętać, że każdą przepowiednię należy analizować w całości. Ponieważ przepowiednie zawierają swoją konstrukcje – którą zapewne celowo zapisał w taki sposób sam Mistrz Nostradamus.

Dlatego wielokrotnie już pisałem o tym, że nie należy wybierać sobie wierszy z jednej przepowiedni i łączyć ich fizycznie ( w jeden tekst) z wierszami z drugiej przepowiedni. Niewprawiona osoba może dokonać nie tylko przypadkowej ale i celowej manipulacji ( zgodnej z jej mylnym wyobrażeniem o przyszłych wydarzeniach), może również dopasować treść do swoich poglądów.

Możemy natomiast wyszukiwać elementy wspólne, w różnych przepowiedniach, związane z opisem tych samych wydarzeń. A dzięki takim odnalezionym szczegółom, otwiera się nam nowe szersze spojrzenie na przyszłe wydarzenia.

Wtedy mamy więcej szczegółów pomagających w zrozumieniu opisanych przez Nostradamusa przyszłych wydarzeń…

Dlatego ja dla pokazania zasady, podaje takie przykłady.

Przypomniany sześciowiersz jest uzupełnieniem wspomnianych już w omenie wierszy. Pokazuje szerszy kontekst związany z wspomnianymi już wydarzeniami w Omenie 69.

Nie powinniśmy wierszy z omenu wyrywać z kontekstu, ale możemy uzupełnić i pogłębić podane informacje dzięki wierszom z sześciowiersza.


58. Polska

Omen:69 [Proroctwo;69]

O słowiański narodzie Maryi!
Gdy szatan zapanuje nad twoimi umysłami -
to krew z jednej krwi poleje się strumieniami,
Bowiem dwa sobie przeciwne plemiona i te starsze i młodsze -
spotkają się w morderczym uścisku wrogości../.
Bo gdy nad Wisłą Bachus rozpali w nich ogień nienawiści -
Syn stanie się wrogiem ojca, a córka swej matki -
zaś brat zabójcą brata, a siostra zabójczynią siostry,...

Ale przed tym za udziałem Gryfona i Atlantów -
wszech władza partii i kościoła ulegnie załamaniu,
Zaś świątynie Chrystusa będą plądrowane i niszczone, -
bo stanie się to skutkiem ułudnych rządów sprawiedliwych...

Najpierw więc zostanie rozbudzona Wielka Radość żarliwych-,
a później nastanie u nich żałość i Wielki Smutek spolegliwych../.
Aż wreszcie kryzys pieniądza na krótko wyniesie do władzy-
po raz drugi wąsatego i jego licznych zwolenników zdrady../.
Po nim w wyniku haniebnego buntu i zamachu -
sprzymierzony z nimi generał osiągnie cel utajniony...
Przed trzecią wojną już jako władca nowego Lechistanu,
I niezłomny wyznawca zwycięskiego islamu../.
Stanie się z czasem wiernym zwolennikiem Wielkiego Talibanu,
I orędownikiem jego okrutnego i mściwego przywódcy.../.
W końcu kraj swój przemieni z pomocą szahidów i ich dowódcy,
W sprzymierzone królestwo proroka Mahometa i jego turbanów....
Taki więc oto będzie skutek i początek budowy,
                                 ...Jego Wielkiej Potęgi, Chwały i Odnowy!
Atraktor 216-08-31 15:53:06

W wcześniejszej mojej interpretacji nie uwzględniony był jeszcze aktualnie  połączony sześciowiersz:
http://koniecswiata.info/forum/post/10680/#p10680


Nowe spojrzenie na Omen i Sześciowiersz pozwala nam zrozumieć i rozwinąć znane już nam wydarzenia. Mamy również uszczegółowienie czasu w którym mają nastąpić te wydarzenia.

Na początku mieliśmy tylko XXI wiek. Dzięki nawiązaniu do omenu mamy jeszcze załamanie się wszech władzy. Władzy partii i kościoła. Czyli te wydarzenia nie nastąpią za czasów świetności połączonej, partyjnej władzy i kościoła.

Mamy również małe wytłumaczenie tego kto się do tego przyczyni. Kto dołoży jeszcze więcej argumentów. Jak już sami widzimy ułudne rządy sprawiedliwych mają swój wkład to co się wydarzy.

Zaś świątynie Chrystusa będą plądrowane i niszczone, -  bo stanie się to skutkiem ułudnych rządów sprawiedliwych...

Ułuda wskazana w wierszu Nostradamusa ma wiele swoich synonimów ale nie łagodzą one w niczym tak stanowczo wskazanego przez Nostradamusa przesłania. Za to mamy wysyp wielu słów mówiących jeszcze bardziej stanowczo o tym co jest robione … z suwerenem przez władzę.

Mam nadzieję, że powrócimy jeszcze do tego tematu… oby nie, przy wypełnianiu się tego sześciowiersza...

Drugą przepowiednią jest czterowiersz. Jest on przykładem jednej ze słownych zagadek napisanej przez Mistrza Nostradamus. Której treść jak i sposób zapisania nie ułatwia wcale zrozumienia opisanych wydarzeń.

Mam wrażenie, że jeszcze nie wszystkie przepowiednie dotyczące zawartych tam wydarzeń są już dostępne w internecie. Dlatego jak do tej pory zostaje nam wykorzystać to co już mamy od kilku lat. Może i dlatego, ten czterowiersz nie jest za bardzo popularny w rozmowach na forach.


57. Polska

Przepowiednia; 84,17 (czterowiersz);

W kraju Lechitów Syn zabije Ojca, a Córka Matkę!
Święty Obraz zostanie zaplamiony krwią,
bo Kapłan uśmierci Biskupa, a Zakonnica Brata!
W oszalałym kraju władza oddana Nauczycielowi Wiary!

Atraktor  2013-06-11 17:20:31

Więcej już zostało napisane w mojej autorskiej interpretacji:

http://koniecswiata.info/forum/post/10377/#p10377
http://koniecswiata.info/forum/post/10378/#p10378


Treść tego czterowiersz jest również dodatkowo omówiona w przytaczanym już omenie.

Mamy tam również podobną konstrukcję jak w czterowierszu. W formie rozszerzonej zagadki. Taki zabieg wykorzystany przez Nostradamusa z jednej strony mówi więcej ale również pokazuje janusowość przepowiedni Michela Nostradamusa.

Na tym przykładzie widzimy połączenie dwóch wydarzeń że sobą. Wydarzeń z pozoru bardzo różnych ale tak podobnych w swoim przesłaniu.

Michel Nostradamus wcale nie ułatwia nam pełnego zrozumienia opisanych wydarzeń. Daje nam z jednej strony swoje wskazówki ale z drugiej strony nie pomaga nam (niewprawionym w jego przepowiedniach) przez pokazanie przenikana się w sumie różnych wydarzeń.

Dlatego Nostradamus na początku wprowadza nas w temat pokazując dwa plemiona a później wskazuje na podobne elementy w innych wydarzeniach.

Oczywiście omawianie wydarzeń związanych z kościołem jest ukryte w postaci zagadki, która sugeruje walkę plemion, starszych i młodszych, z jednej krwi… Jest to zbieg dokonany zapewne w celu uśpienia Świętej Inkwizycji wszech panującej w jego czasach.

Natomiast czy to jest przyczynek do tego, żeby badacze twórczości Nostradamusa, szukali wszelkich sposobów do wykazania janusowości przepowiedni Nostradamusa…

Myślę, że każdy szuka wytłumaczenia szczególnie jeśli chodzi o przepowiednie mówiące o naszej dalekiej przyszłości. Czas jak zwykle pokaże kto miał racje.

W przypadku tego czterowiersz i omenu zapewne będziemy mogli się o tym przekonać na własnej skórze… i niestety już niedługo…

Jednak cały omen nie daje nam za dużo miejsca do szukani innych możliwych rozwiązań przyszłych wydarzeń. Dlatego właśnie, powinniśmy patrzeć na całą treść przepowiedni a nie tylko na wybrane jej fragmenty.

Dlatego też przypominam całą treść. Żeby rozwiać większość spekulacji. Ale również wskazać na ciąg spójnych ze sobą wydarzeń pokazujących nam wszystkim przyszłość którą zgotujemy sami sobie przez nasze indywidualne ale i zbiorowe wybory…


58. Polska

Omen:69 [Proroctwo;69]

O słowiański narodzie Maryi!
Gdy szatan zapanuje nad twoimi umysłami -
to krew z jednej krwi poleje się strumieniami,
Bowiem dwa sobie przeciwne plemiona i te starsze i młodsze -
spotkają się w morderczym uścisku wrogości../.

Bo gdy nad Wisłą Bachus rozpali w nich ogień nienawiści -
Syn stanie się wrogiem ojca, a córka swej matki -
zaś brat zabójcą brata, a siostra zabójczynią siostry,...

Ale przed tym za udziałem Gryfona i Atlantów -
wszech władza partii i kościoła ulegnie załamaniu,
Zaś świątynie Chrystusa będą plądrowane i niszczone. -
bo stanie się to skutkiem ułudnych rządów sprawiedliwych...
Najpierw więc zostanie rozbudzona Wielka Radość żarliwych-,
a później nastanie u nich żałość i Wielki Smutek spolegliwych../.
Aż wreszcie kryzys pieniądza na krótko wyniesie do władzy-
po raz drugi wąsatego i jego licznych zwolenników zdrady../.
Po nim w wyniku haniebnego buntu i zamachu -
sprzymierzony z nimi generał osiągnie cel utajniony...
Przed trzecią wojną już jako władca nowego Lechistanu,
I niezłomny wyznawca zwycięskiego islamu../.
Stanie się z czasem wiernym zwolennikiem Wielkiego Talibanu,
I orędownikiem jego okrutnego i mściwego przywódcy.../.
W końcu kraj swój przemieni z pomocą szahidów i ich dowódcy,
W sprzymierzone królestwo proroka Mahometa i jego turbanów....
Taki więc oto będzie skutek i początek budowy,
                                 ...Jego Wielkiej Potęgi, Chwały i Odnowy!
Atraktor 216-08-31 15:53:06

Więcej informacji: http://koniecswiata.info/forum/post/10668/#p10668


Omen również uzupełnia informacje zawarte w czterowierszu. Pokazuje przełomowy moment, stanowiący wskazanie do przyszłych wydarzeń.

Nostradamus pokazując nam patrona obrzędów religijnych – Bachusa – mającego również mało znane i nie zawsze eksponowane cechy. Należały do nich: wykrzykiwanie oraz dotknięcie obłędem.

Ciekawe ile osób jeszcze pamięta kto wykrzykuje podczas swoich wystąpień...

Postać Bachusa, nie zostawia nam również za dużego wyboru, ponieważ Bachus posiadał również swoich imienników wśród świętych (męczenników) w kościele katolickim…

Wiersz omenu w którym występuje Bachus pokazuje nam początek omówionych w czterowierszu wydarzeń. Występują ujawnione przyczyny tych wydarzeń. Ogień nienawiści!

Dlatego nie musimy za dużo rozwijać tych przyszłych wydarzeń. Nostradamus w swoich przepowiedniach powiedział z jednej strony tak mało, ale przekazał również tak dużo dla przyszłych pokoleń…

Przesłanie Michela Nostradamusa jest jednoznaczne…

Bo gdy nad Wisłą Bachus rozpali w nich ogień nienawiści...