21

Odp: Michel Nostradamus – Polska – Przepowiednie!

20. Polska


Persage X 33,66

Kraj nad Wisłą podzielony na pół
Bliźniacy lubią władzę i rewolty
Krasomówczy Kaszub o języku węża
Ochroni kraj mimo wielu wrogów
Arteuza - Centurion  15 paź 2009, o 14:25


Prophetie; 33,66 /du quatrain/

Le pays Vistule est divisé en deux,
les jumeaux aiment pouvoir et révolte.
Verbeux langue Bastrano le serpent,
préservera le pays malgré les nombreux ennemis !                                                                                         
Atraktor 27 mar 2014, o 13:21


Druga propozycja tłumaczenia :


Persage X 33,66

W dolinie Wisły podwoje zapanuje
Dwóch z wiarą niepokój zasieje
Mówca z Bastranu językiem węża
Ziemię od obcych ochroni.
Arteuza - Centurion  22 paź 2009, o 14:38


http://koniecswiata.info/forum/post/6795/#p6795

22

Odp: Michel Nostradamus – Polska – Przepowiednie!

21. Polska


Presage VI 123 ,4 (sześciowiersz)

Partia krasomówczego Bastrana długo będzie rządzić.
I tymi na lewym i tymi na prawym brzegu Wisły.
Jego niespodziewane odejście przyczyni się do zamętu.
Partie czerwonych i błękitnych wkrótce obejmą władzę,
Kryzys i Nowe Prześladowania ułatwią słowa Zakonnika!
Jeszcze większy podział doprowadzi kraj na krawędź katastrofy!
Atraktor 20.11.2012


http://koniecswiata.info/forum/post/6797/#p6797

23

Odp: Michel Nostradamus – Polska – Przepowiednie!

22. Polska


Przepowiednia 231,18 /prophetie/;

Oblubieniec Germanii pokrętny Bastran,
Nielubiany przez kler i jego zwolenników,
Dobrze przysłuży się chimerycznym Polakom,
Po sześciu docenią gdy nadejdzie czas cierpień!
Atraktor 4 mar 2014, o 20:31


Prophetie; 231,18 du quatrain;

L'Epoux Bastran Germania alambiqués,
N'aimait pas par le clergé et les siens,
Il servira à Pôles chimériques,
Six apprécieront le moment venu la souffrance !
Atraktor 5 mar 2014, o 12:25


http://koniecswiata.info/forum/post/6798/#p6798

24

Odp: Michel Nostradamus – Polska – Przepowiednie!

23. Polska


Presage(przepowiednia) 18;46 (czterowiersz);

W wielkiej udręce partia Bastrana rządzić będzie długo,
Polska stanie się areną trzech, a później dwóch rywali,
Nienawiść wielu przyprawi o zgubę i śmierć,
Po znużeniu władzę w kraju obejmie Chytry Lis!
Atraktor 2013-03-02 22:30:12


http://koniecswiata.info/forum/post/6799/#p6799

25

Odp: Michel Nostradamus – Polska – Przepowiednie!

24. Polska


du quatrain;

Nad Wisła za rządów Bastrana i Lisa
Dwóch rządzących urodzonych z jednej matki
Spotka smutny i marny los;
Orzeł i habit to przyczyny upadku!
Atraktor 2 gru 2013, o 21:24


http://koniecswiata.info/forum/post/6801/#p6801

26

Odp: Michel Nostradamus – Polska – Przepowiednie!

25. Polska


Przepowiednia;69,92(czterowiersz);

Na wpół uśpieni i obezwładnieni,
trutką podaną przez wysłanników Brata,
pochowani szybko przez jego namiestników,
zatrują nad Wisłą i kościół swój i naród!
Atraktor  26 mar 2014, o 00:00


Prophetie;69,92/du quatrain/;

Demi-sommeil et arrêts,
efeni's donnée par les envoyés de son frère,
enterré rapidement par ses lieutenants,
et entre son église sur la Vistule et de la nation !
Atraktor   26 mar 2014, o 00:00


http://koniecswiata.info/forum/post/6803/#p6803

27

Odp: Michel Nostradamus – Polska – Przepowiednie!

26. Polska


Przepowiednia; 19,158 (sześciowiersz);

U "sprawiedliwych" wielkie zamieszanie!
Polski zakonnik i jego stary wyznawca,
zawładnęli duszami fanatyków Kościoła.
Niby silny przywódca, po utracie bliskich,
zostanie przez nich zdradzony i poniżony,
wkrótce potem dołączy do rodzinnego grona.
Atraktor 2013-05-23 14:41:13


Propethie; 19,158 /sixieme ligne/;

L./.Dans beaucoup du tapage juste !
+Moine polonais et son ancien disciple,
saisit les âmes des fanatiques comme chef, église.
forte après la perte d'êtres chers-
ils seront trahis et humiliés, seisse,./.
peu de temps après rejoint le cercle de famille.
Atraktor 2013-05-23 14:41:13


http://koniecswiata.info/forum/post/6804/#p6804

28

Odp: Michel Nostradamus – Polska – Przepowiednie!

27. Polska


Presage(przepowiednia)18;66(czterowiersz);

Wielka Radość po zwycięstwie starszego i zakonnika,
Strach i Groza w oczach rządzących i ich oponentów,
Nowa Koalicja dotychczasowych; stronników i nieprzyjaciół,
Zagarnie nad Wisłą władzę nie daną im przez Boga i Naród!
Atraktor 2013-03-02 22:30:12


http://koniecswiata.info/forum/post/6805/#p6805

29

Odp: Michel Nostradamus – Polska – Przepowiednie!

28. Polska


Przepowiednia; 98,176/czterowiersz/ 

Wśród wielu Polaków uzyska duże poparcie,
Do czasu kiedy jego słowa okażą się złudzeniem,
Później ci sami Polacy nazwą go starym Głupcem,
W 21 po krótkim czasie spotka go śmierć i zapomnienie.
Atraktor 9 maja 2014, o 19:04


Prophétie; 98,176/du quatrain/

Parmi les nombreux pôles auront le soutien fort,
Jusqu'à ce que ses paroles se révéler illusoire,
Alors les mêmes poteaux comme le vieux fou,
Au 21' après peu de temps il sera mort et l'oubli.
Atraktor 9 maja 2014, o 19:04


http://koniecswiata.info/forum/post/6810/#p6810

30

Odp: Michel Nostradamus – Polska – Przepowiednie!

29. Polska


+
Spiski i intrygi dawnych bohaterów,
Przyczyną zamętu i niepewności,
Nad Wisłą dojdzie do wielkich zmian,
I podniesiony sztandar wolności upadnie,
Władzę zdobędzie ten, któremu zawierzyli,
Okaże się sprytniejszym niż jego poprzednik.
Arteuza - Centurion  14 gru 2009, o 11:27


http://koniecswiata.info/forum/post/6812/#p6812

31

Odp: Michel Nostradamus – Polska – Przepowiednie!

30. Polska


Przepowiednia;182,11/sześciowiersz/;

Z trzech stron wielki niedźwiedź uderzy na mniejszego brata,
Ze wschodu, południa i północy wraz z oddziałami białej Rusi,
jego wojska wkroczą na ziemie nędznej i obolałej (chorej) Scytii,
Wielki błąd białego dyktatora doprowadzi do utraty na rzecz Polaków,
dwóch byłych królewskich nadgranicznych miast Sarmatów,
Skutki nieprzemyślanej decyzji będą ostateczne i nieodwracalne!
Atraktor  3 lip 2014, o 11:06


http://koniecswiata.info/forum/post/6820/#p6820

32

Odp: Michel Nostradamus – Polska – Przepowiednie!

31. Polska


*
Na prośbę Galicjan Polacy wejdą za zgodą,
Nad Dnieprem na przedpolach Kijowa straszliwa klęska,
Uciekającemu niedźwiedziowi zostaną wybite kły i przycięte pazury,
Atlantydzi grożą ,Smok i Wyspy się cieszą.
Arteuza - Centurion  20 lis 2009, o 17:39


http://koniecswiata.info/forum/post/6824/#p6824

33

Odp: Michel Nostradamus – Polska – Przepowiednie!

32. Polska


Przepowiednia;28,92(sześciowiersz)

Inwazja Niedźwiedzia postrachem Atlantów!
Z ich poparciem przestraszeni Polacy,
pod skrzydłami zachodnich orłów,
przekroczą wschodni Rubikon Scytii.
Galijskie ziemie z przed pierwszej wojny,
powrócą na stałe do kraju Sarmatów!                                                                                                                                     Atraktor  2013-05-31 12:48:05


Prophetie;28,92/sixieme ligue/;

Invasion de la terreur Baribali Atlantis !
Avec leur appui des Pôles effrayés,
sous les ailes des aigles, Western
attignant orientale Rubikon,Scythie.
Les terres Gaulois d'avant la première guerre,
Retour à la terre des Sarmates!
Atraktor  2013-05-31 12:48:05


Druga wersja tłumaczenia:


Przepowiednia;28,92(sześciowiersz)

Inwazja Niedźwiedzia zjednoczy Atlantów,
z których poparciem wystraszeni Polacy,
pod skrzydłami ich pancernych orłów,
przekroczą wschodni Rubikon Scytii,
i wtedy galijskie ziemie powrócą na stałe
do rosnącego w siłę kraju Sarmatów!
Atraktor  29 lis 2013, o 19:59


http://koniecswiata.info/forum/post/6825/#p6825

34

Odp: Michel Nostradamus – Polska – Przepowiednie!

33. Polska


Przepowiednia; 22,94 (czterowiersz);

Polacy, Rumuni i siły sprzymierzonych,
ratunkiem dla słowiańskich Scytów,
Zachodnia Besarabia w rękach Wołochów,
zaś jej wschodnia rubież przypadnie sąsiadowi.
Atraktor  2013-05-31 21:42:31


Prophetie; 22,94 /du quatrain/;

Les Polonais, les Roumains et les forces alliées,
Salut pour Slave Scythes,
Bessarabie occidentale aux mains de Valaques,
et son voisin de l'est sera raize.
Atraktor  2013-05-31 21:42:31


http://koniecswiata.info/forum/post/6826/#p6826

35

Odp: Michel Nostradamus – Polska – Przepowiednie!

34. Polska


Przepowiednia;91,104 (czterowiersz)

U wrót stolicy armia czerwonych pokonana,
Lechici przy pomocy sokołów i żółwi,
zdobywają oba brzegi Dniepru,
Po tej klęsce mały Rusin podpisuje traktat!
Atraktor  2013-06-11 17:20:31


Prophetie;91,104 /du quatrain/;

Aux portes de la capitale de l'armée rouge défait,
Lekh à l'aide de faucons et tortues,
saisissez les deux côtés du fleuve Dniepr,
après la défaite de la petite Rusa'in signent le traité !
Atraktor  2013-06-11 17:20:31


http://koniecswiata.info/forum/post/6832/#p6832

36

Odp: Michel Nostradamus – Polska – Przepowiednie!

35. Polska


Przepowiednia; 117,156 [czterowiersz]

Wojna w Scytii pochłonie wielu Anglików-
co wywoła wielkie wzburzenie,
Polacy, Rumuni i Bałtowie staną się nie mile widziani,
Przed trzecią Brytania wycofa się z Europy...                                                                                       
Atraktor  20.09.15, 23:42 


http://koniecswiata.info/forum/post/6837/#p6837

37

Odp: Michel Nostradamus – Polska – Przepowiednie!

36. Polska


Przepowiednia;

Sarmacja i Scytia jak dwie połowy jednego serca -
staną się Wielką Nadzieją Słowian i ludów Europy.
Ich splecione od wieków losy pójdą na nowo drogą wielkiej chwały,
A zawistny niedźwiedź będzie dogorywał w wielkiej jaskini Smoka!
Atraktor 6 mar 2014, o 14:45


http://koniecswiata.info/forum/post/6840/#p6840

38

Odp: Michel Nostradamus – Polska – Przepowiednie!

37. Polska


M Nostradamus napisał w jednym ze swoich licznych prywatnych listów do królowej Francji Katarzyny Medycejskiej, "że Polska w czasie wielkiej i krwawej zawieruchy w Scytii (na Ukrainie) w wieku 21 wyjdzie z niej wzmocniona i silniejsza i od tego momentu jej znaczenie polityczne będzie ciągle wzrastać pomimo różnych wewnętrznych problemów".
Atraktor  25 mar 2014, o 13:46


http://koniecswiata.info/forum/post/6855/#p6855

39

Odp: Michel Nostradamus – Polska – Przepowiednie!

38. Polska


Przepowiednia:107,115/czterowiersz/

W Sarmacji wschodni wiatr wywoła wielkie zmiany,
aż w końcu tych z prawej strony zastąpią ci z lewej,
a gdy Chytry Lis doprowadzi do wielkiego zamętu,
to Śmierć zakonnika będzie początkiem buntu i rozłamu!
Atraktor 8 maja 2014, o 19:57


Prophétie:107,115/du quatrain/

En Sarmatie vent d'est va déclencher de grands changements,
et éventuellement ceux de droite remplacent celles de la gauche
et quand Le Renard mènera à la grande confusion
la mort du moine sera le début de la rébellion et un split!
Atraktor  8 maja 2014, o 19:57


http://koniecswiata.info/forum/post/6859/#p6859

40

Odp: Michel Nostradamus – Polska – Przepowiednie!

39. Polska


Presage(przepowiednia)15,86:

Zwolennicy Zakonnika pewni swego zwycięstwa,
nad ranem będą zaskoczeni gdy okaże się przegraną.
Kraj nad Wisłą na krótko znowu otworzy drzwi Morusowi,
Kiedy wszyscy przeciwnicy z oporem zawrą sojusz!
Atraktor 07.12.2012


http://koniecswiata.info/forum/post/6860/#p6860