41

Odp: Michel Nostradamus – Polska – Przepowiednie!

40. Polska


Przepowiednia;109,47(sześciowiersz)

Przed nastaniem epoki Tyranów,
Muzułmańska szarańcza ruszy przez wyspy Śródmorza-
na kraje:Hellady, Panonii, Italii i Aquilonu,
Po pierwszej fali przyjdzie druga zbrojna-
Ta trzecia z dalekiej i bliskiej Azji zaleje skłócony kraj Sarmatów,
Po czym wszystkie narody Gryfona zamkną się w swoich klatkach../.
Atraktor 2016-03-01 14:32:24


http://koniecswiata.info/forum/post/6862/#p6862

42

Odp: Michel Nostradamus – Polska – Przepowiednie!

41. Polska


Przepowiednia;19,30(sześciowiersz);

Na szesnaście przed wielką wojną,
Młody, który wygra ustąpi niszczony chorobą raka,
Później zaś Słowo Arcypasterza wyzwoli złe demony,
Które na wschód od Sali wywołają ogromne wzburzenie,
W końcu ten, który przegrał, powróci na tron -
Na krótko przed zasadniczymi zmianami....
Atraktor 26.06.15, 14:27


http://koniecswiata.info/forum/post/6870/#p6870

43

Odp: Michel Nostradamus – Polska – Przepowiednie!

42. Polska


Przepowiednia:1,46+/czterowiersz/;

W kraju nad Wisłą wąsaty wygra po raz drugi wybory,
W końcu kadencji dojdzie do wielkiej ruchawki motłochu,
Z poparciem przyszłego dyktatora na krótko obroni on władzę,
Niedługo potem on i krzyże będą spalone ognistym światłem półksiężyca!
Atraktor  2013-02-24 21:41:12


Prophetie;1.46 ;/du qutrain/

+Dans la moustache Vistule gagner les élections pour la deuxieme fois,
A la fin de la durée du mandat vient a grande foule émeute armés./.
Avec le soutien de la futur dictateur peu il va défendre l'autorité,
Peu de temps apres, lui et croix sera brulé de feu croissant de lumiere!                                     
Atraktor  2013-02-24 21:41:12


http://koniecswiata.info/forum/post/6877/#p6877

44

Odp: Michel Nostradamus – Polska – Przepowiednie!

42.1 Polska


Prophetie;1.46 ;/du qutrain/

+Dans la moustache Vistule gagner les élections pour la deuxieme fois,
A la fin de la durée du mandat vient a grande foule émeute armés./.
Avec le soutien de la futur dictateur peu il va défendre l'autorité,
Peu de temps apres, lui et croix sera brulé de feu croissant de lumiere!                                     
Atraktor  2013-02-24 21:41:12


http://koniecswiata.info/forum/post/6879/#p6879

45

Odp: Michel Nostradamus – Polska – Przepowiednie!

43. Polska


Przepowiednia: 33,91(czterowiersz);

Ci co długo rządzili  po upadku dopiero zostaną docenieni.
Kiedy w 21' nadejdzie wielkie załamanie w drugiej dekadzie,
nastąpi podział na tych od zakonnika i tych pierwszego kardynała.
Dwa miasta nad Wisłą w śmiertelnym uścisku inaczej rozumianej wiary!
Atraktor 2013-06-24 19:45:07


http://koniecswiata.info/forum/post/6884/#p6884

46

Odp: Michel Nostradamus – Polska – Przepowiednie!

44. Polska


Persage X 33,66

Kraj nad Wisłą podzielony na pół
Bliźniacy lubią władzę i rewolty
Krasomówczy Kaszub o języku węża
Ochroni kraj mimo wielu wrogów

Po wielkiej burzy wielkie opamiętanie
Nastąpi przełom i zmiana władzy
Kościół Jezusa nie osiągnie celu
Bo przepych i bogactwo będą mu przeszkodą

Nowe prawo po wielkim wzburzeniu
Będzie biczem dla starego kościoła
Biskup z Krakowa ogłosi secesję
Co będzie początkiem jego odnowienia

Wyznawcy Chrystusa będą wrogami
Za sprawą zakonnika żądnego sławy
Prawda i kłamstwo będą wymieszane
Tak, że nikt nie pojmie co jest ich różnicą
Arteuza -Centurion 15 paź 2009, o 14:25


http://koniecswiata.info/forum/post/6897/#p6897

47

Odp: Michel Nostradamus – Polska – Przepowiednie!

45. Polska


Persage X 33,66

Kraj nad Wisłą podzielony na pół
Bliźniacy lubią władzę i rewolty
Krasomówczy Kaszub o języku węża
Ochroni kraj mimo wielu wrogów

Po wielkiej burzy wielkie opamiętanie
Nastąpi przełom i zmiana władzy
Kościół Jezusa nie osiągnie celu
Bo przepych i bogactwo będą mu przeszkodą

Nowe prawo po wielkim wzburzeniu
Będzie biczem dla starego kościoła
Biskup z Krakowa ogłosi secesję
Co będzie początkiem jego odnowienia

Wyznawcy Chrystusa będą wrogami
Za sprawą zakonnika żądnego sławy
Prawda i kłamstwo będą wymieszane
Tak, że nikt nie pojmie co jest ich różnicą
Arteuza -Centurion  15 paź 2009, o 14:25


http://koniecswiata.info/forum/post/6900/#p6900

48

Odp: Michel Nostradamus – Polska – Przepowiednie!

46. Polska


Persage X 33,66

Kraj nad Wisłą podzielony na pół
Bliźniacy lubią władzę i rewolty
Krasomówczy Kaszub o języku węża
Ochroni kraj mimo wielu wrogów

Po wielkiej burzy wielkie opamiętanie
Nastąpi przełom i zmiana władzy
Kościół Jezusa nie osiągnie celu
Bo przepych i bogactwo będą mu przeszkodą

Nowe prawo po wielkim wzburzeniu
Będzie biczem dla starego kościoła
Biskup z Krakowa ogłosi secesję
Co będzie początkiem jego odnowienia

Wyznawcy Chrystusa będą wrogami
Za sprawą zakonnika żądnego sławy
Prawda i kłamstwo będą wymieszane
Tak, że nikt nie pojmie co jest ich różnicą
Arteuza -Centurion 15 paź 2009, o 14:25


http://koniecswiata.info/forum/post/6904/#p6904

49

Odp: Michel Nostradamus – Polska – Przepowiednie!

47. Polska


Persage X 33,66

Kraj nad Wisłą podzielony na pół
Bliźniacy lubią władzę i rewolty
Krasomówczy Kaszub o języku węża
Ochroni kraj mimo wielu wrogów

Po wielkiej burzy wielkie opamiętanie
Nastąpi przełom i zmiana władzy
Kościół Jezusa nie osiągnie celu
Bo przepych i bogactwo będą mu przeszkodą

Nowe prawo po wielkim wzburzeniu
Będzie biczem dla starego kościoła
Biskup z Krakowa ogłosi secesję
Co będzie początkiem jego odnowienia

Wyznawcy Chrystusa będą wrogami
Za sprawą zakonnika żądnego sławy
Prawda i kłamstwo będą wymieszane
Tak, że nikt nie pojmie co jest ich różnicą

Arteuza -Centurion 15 paź 2009, o 14:25


http://koniecswiata.info/forum/post/6908/#p6908

50

Odp: Michel Nostradamus – Polska – Przepowiednie!

48. Polska


Przepowiednia:21,114

W dwudziestym pierwszym w kraju królowej Maryi,
Bogaty Kościół nie powstrzyma buntów,
A zachłanny zakonnik skończy tak, jak jego zwolennik!
Resztę zniszczeń dokonają: Chytry Lis i General Dyktator!
Atraktor 26 mar 2014, o 20:06


Prophete:21,114

+Dans le vingt et unième dans le pays de la Reine Mary,
l'église ne s'arrêtera pas la rébellion,-
./. et moine gourmand s'épuise comme son disciple.
Le reste de la volonté de dommages ; le « Renard » et le Dictateur Général !
Atraktor 26 mar 2014, o 20:06


http://koniecswiata.info/forum/post/6911/#p6911

51

Odp: Michel Nostradamus – Polska – Przepowiednie!

49. Polska


Przepowiednia: 38,16(sześciowiersz);

Bogaty i pyszny zakonnik solą w oku biskupa Rzymu,
Gdy go przywoła do siebie wznieci nad Wisłą wielki zamęt!
Wierny mu lud obwoła go świętym i prorokiem!
Cierpienie i śmierć starego kościoła, po trzeciej wojnie,
będzie odrodzeniem i początkiem jedności nowego.
Ten kto chciał być pierwszym zginie w wiecznej niełasce!
Atraktor  2013-06-24 19:45:07


http://koniecswiata.info/forum/post/6926/#p6926

52

Odp: Michel Nostradamus – Polska – Przepowiednie!

50. Polska


Presage (przepowiednia) 18;103 (czterowiersz)

Nad Wisłą walka dwóch przywódców
zamieni się w walkę dwóch kleryków
Były lewy doprowadzi do zguby prawego,
Potem Powódź i Krew wyniosą Generała!
Atraktor 2013-03-02 22:30:12


http://koniecswiata.info/forum/post/6928/#p6928

53

Odp: Michel Nostradamus – Polska – Przepowiednie!

51. Polska


Presage XII 117,1 (czterowiersz);

Nad Wisłą słuchają, a nie słyszą i patrzą, a nie widzą!
Nienasycony Zakonnik i Słowo Mamony rozbudza Złe Demony.
W Złoty Ornat przebrany, podzieli wiernych i Polski Sanhedryn.
Kościół z Narodem podzielony, a bratnia krew nie zasmuca, lecz cieszy!
Atraktor 20.11.2012


http://koniecswiata.info/forum/post/6951/#p6951

54

Odp: Michel Nostradamus – Polska – Przepowiednie!

52. Polska


Presage 24,244;

Obłąkany kapłan i budowniczy Kościoła,
W mieście nad Wisłą wskrzesi demony.
Zły duch przyczyną nieszczęść dzieci wiary.
Niezłomny doprowadzi sługi do podziału.
Atraktor  2013-05-17 12:45:21


Prophetie; 24,244

+Prêtre dément et bâtisseur' de l'église,
dans la Vistula soulevent des démons,/L'
L'esprit malin' causant des misères des enfants de la foi.
Indéfectible serviteur dirigera la Division./.
Atraktor  2013-05-17 12:45:21


http://koniecswiata.info/forum/post/6995/#p6995

55

Odp: Michel Nostradamus – Polska – Przepowiednie!

53. Polska


Przepowiednia; 43,11(czterowiersz);

Z jednego kościoła powstaną trzy plus jeden,
najmniejszy pierworodny z narodowym w unii, a najliczniejszy toruński.
Ten z Warszawy przy władcy, a ten, krakowski przy Arce.
Walki o świątynie i rząd dusz doprowadzą Polaków do Sądnych Dni! 
Atraktor 2013-06-24 19:45:07


http://koniecswiata.info/forum/post/7042/#p7042

56

Odp: Michel Nostradamus – Polska – Przepowiednie!

54. Polska


Przepowiednia; 242,86 (sześciowiersz) Almanach rok; 1614

W 21 Kraj Paulinów czeka przesilenie i wielkie zmiany,
A gdy zwycięzcy staną się pokonanymi,
Nieliczni roztropni nie zburzą murów nienawiści,
Wielki zamęt i przelana wzajemnie krew, susza i powódź,
Doprowadzą Naród i Kościół do wielkich rozłamów,
Gdy ujawni się TRZECI nad Wisłą nastaną rządy jego SŁUGI!
Atraktor  2013-08-06 14:36:29


http://koniecswiata.info/forum/post/7183/#p7183

57

Odp: Michel Nostradamus – Polska – Przepowiednie!

55. Polska


Przepowiednia; 34,92(czterowiersz);

Bastran, Uwodziciel, Głupiec i Chytry Lis,
to polska droga do władzy okrutnego Dyktatora.
Z jednej strony siła wojska i wielkie zdobycze,
a z drugiej prześladowania z rąk najemnych szahidów!
Atraktor  2013-05-25 18:30:37


Prophetie; 34,92/du quatrain/;

Bastran, Séducteur, un Imbécile et Sly Fox,
est une voie polonaise au pouvoir un dictateur cruel.
d'une part, la force de l'armée et les grandes,
es réalisations et être persécuté par Shahid embauché !
Atraktor  2013-05-25 18:30:37


http://koniecswiata.info/forum/post/7437/#p7437

58

Odp: Michel Nostradamus – Polska – Przepowiednie!

56. Polska


*
Przy końcu drugiej w stajni kościoła wielkie kłótnie,
Przy okrągłym nie dochodzi do porozumienia,
Trzy kierunki, trzy nurty - Pauliści najważniejsi,
O klasztor Maryi bezwstydna i gorsząca awantura,
Generał prowokator na usługach Mahdiego,
Po wizycie i ukrytym przekupstwie w jego zaufaniu!
Arteuza - Centurion  20 lis 2009, o 18:54


http://koniecswiata.info/forum/post/7474/#p7474

59

Odp: Michel Nostradamus – Polska – Przepowiednie!

57. Polska


Przepowiednia; 84,17 (czterowiersz);

W kraju Lechitów Syn zabije Ojca, a Córka Matkę!
Święty Obraz zostanie zaplamiony krwią,
bo Kapłan uśmierci Biskupa, a Zakonnica Brata!
W oszalałym kraju władza oddana Nauczycielowi Wiary!
Atraktor  2013-06-11 17:20:31


Prophetie; 84,17 /du quatrain/;

Dans le pays, le fils du père et tue Lekh fille de mère!
du Saint-sang souillé Photo parce quele prêtre,
très bon gratuit jeu de puzzle et évêque de frère de la nonne !
En eisme puissance de pays s'est engagé à professeur de foi !
Atraktor  2013-06-11 17:20:31


http://koniecswiata.info/forum/post/10377/#p10377
http://koniecswiata.info/forum/post/10378/#p10378

60

Odp: Michel Nostradamus – Polska – Przepowiednie!

58. Polska


3,166 alamach1614;

Prawie w każdym Narodzie dwie Prawdy
i dwa Oblicza!
Nie masz większego wroga niż własny Brat
i własny Ojciec!
Rebelie i rewolucje przeleją przed trzecią
wiele ojczystej krwi,
We wszystkich częściach padołu ziemskiego,
ku radości szatana,
Władcy Śmierci!
Atraktor 25.10.2012


http://koniecswiata.info/forum/post/12977/#p12977