61

Odp: Michel Nostradamus – Polska – Przepowiednie!

59. Polska


Przepowiednia; (sześciowiersz)

W XXI przed trzecią,
Kiedy nad Wisłą wyjdą na jaw wielkie przewinienia,
Kapłani i opaci będą wieszani i mordowani,
Kościoły zaś bezczeszczone, plądrowane i niszczone,
Zaś wypluwana przez nich Mamona nie uśmierzy;
biedy, płaczu i powszechnej złości Ludu Maryi!
Atraktor 2018-12-09 18:15:50


http://koniecswiata.info/forum/post/14466/#p14466

62

Odp: Michel Nostradamus – Polska – Przepowiednie!

60. Polska


wiersze 1-5


Omen:69 [Proroctwo;69]

O słowiański narodzie Maryi!
Gdy szatan zapanuje nad twoimi umysłami -
to krew z jednej krwi poleje się strumieniami,
Bowiem dwa sobie przeciwne plemiona i te starsze i młodsze -
spotkają się w morderczym uścisku wrogości../.

Bo gdy nad Wisłą Bachus rozpali w nich ogień nienawiści -
Syn stanie się wrogiem ojca, a córka swej matki -
zaś brat zabójcą brata, a siostra zabójczynią siostry,...
Ale przed tym za udziałem Gryfona i Atlantów -
wszech władza partii i kościoła ulegnie załamaniu,
Zaś świątynie Chrystusa będą plądrowane i niszczone. -
bo stanie się to skutkiem ułudnych rządów sprawiedliwych...
Najpierw więc zostanie rozbudzona Wielka Radość żarliwych-,
a później nastanie u nich żałość i Wielki Smutek spolegliwych../.
Aż wreszcie kryzys pieniądza na krótko wyniesie do władzy-
po raz drugi wąsatego i jego licznych zwolenników zdrady../.
Po nim w wyniku haniebnego buntu i zamachu -
sprzymierzony z nimi generał osiągnie cel utajniony...
Przed trzecią wojną już jako władca nowego Lechistanu,
I niezłomny wyznawca zwycięskiego islamu../.
Stanie się z czasem wiernym zwolennikiem Wielkiego Talibanu,
I orędownikiem jego okrutnego i mściwego przywódcy.../.
W końcu kraj swój przemieni z pomocą szahidów i ich dowódcy,
W sprzymierzone królestwo proroka Mahometa i jego turbanów....
Taki więc oto będzie skutek i początek budowy,
                                 ...Jego Wielkiej Potęgi, Chwały i Odnowy!
Atraktor 2016-08-31 15:53:06


http://koniecswiata.info/forum/post/10657/#p10657

63

Odp: Michel Nostradamus – Polska – Przepowiednie!

60. Polska


wiersze 6-8


Omen:69 [Proroctwo;69]

O słowiański narodzie Maryi!
Gdy szatan zapanuje nad twoimi umysłami -
to krew z jednej krwi poleje się strumieniami,
Bowiem dwa sobie przeciwne plemiona i te starsze i młodsze -
spotkają się w morderczym uścisku wrogości../.

Bo gdy nad Wisłą Bachus rozpali w nich ogień nienawiści -
Syn stanie się wrogiem ojca, a córka swej matki -
zaś brat zabójcą brata, a siostra zabójczynią siostry,...

Ale przed tym za udziałem Gryfona i Atlantów -
wszech władza partii i kościoła ulegnie załamaniu,
Zaś świątynie Chrystusa będą plądrowane i niszczone. -
bo stanie się to skutkiem ułudnych rządów sprawiedliwych...
Najpierw więc zostanie rozbudzona Wielka Radość żarliwych-,
a później nastanie u nich żałość i Wielki Smutek spolegliwych../.
Aż wreszcie kryzys pieniądza na krótko wyniesie do władzy-
po raz drugi wąsatego i jego licznych zwolenników zdrady../.
Po nim w wyniku haniebnego buntu i zamachu -
sprzymierzony z nimi generał osiągnie cel utajniony...
Przed trzecią wojną już jako władca nowego Lechistanu,
I niezłomny wyznawca zwycięskiego islamu../.
Stanie się z czasem wiernym zwolennikiem Wielkiego Talibanu,
I orędownikiem jego okrutnego i mściwego przywódcy.../.
W końcu kraj swój przemieni z pomocą szahidów i ich dowódcy,
W sprzymierzone królestwo proroka Mahometa i jego turbanów....
Taki więc oto będzie skutek i początek budowy,
                                 ...Jego Wielkiej Potęgi, Chwały i Odnowy!
Atraktor 2016-08-31 15:53:06


http://koniecswiata.info/forum/post/10668/#p10668

64

Odp: Michel Nostradamus – Polska – Przepowiednie!

60. Polska


wiersze 9-12


Omen:69 [Proroctwo;69]

O słowiański narodzie Maryi!
Gdy szatan zapanuje nad twoimi umysłami -
to krew z jednej krwi poleje się strumieniami,
Bowiem dwa sobie przeciwne plemiona i te starsze i młodsze -
spotkają się w morderczym uścisku wrogości../.
Bo gdy nad Wisłą Bachus rozpali w nich ogień nienawiści -
Syn stanie się wrogiem ojca, a córka swej matki -
zaś brat zabójcą brata, a siostra zabójczynią siostry,...

Ale przed tym za udziałem Gryfona i Atlantów -
wszech władza partii i kościoła ulegnie załamaniu,
Zaś świątynie Chrystusa będą plądrowane i niszczone. -
bo stanie się to skutkiem ułudnych rządów sprawiedliwych...

Najpierw więc zostanie rozbudzona Wielka Radość żarliwych-,
a później nastanie u nich żałość i Wielki Smutek spolegliwych../.
Aż wreszcie kryzys pieniądza na krótko wyniesie do władzy-
po raz drugi wąsatego i jego licznych zwolenników zdrady../.
Po nim w wyniku haniebnego buntu i zamachu -
sprzymierzony z nimi generał osiągnie cel utajniony...
Przed trzecią wojną już jako władca nowego Lechistanu,
I niezłomny wyznawca zwycięskiego islamu../.
Stanie się z czasem wiernym zwolennikiem Wielkiego Talibanu,
I orędownikiem jego okrutnego i mściwego przywódcy.../.
W końcu kraj swój przemieni z pomocą szahidów i ich dowódcy,
W sprzymierzone królestwo proroka Mahometa i jego turbanów....
Taki więc oto będzie skutek i początek budowy,
                                 ...Jego Wielkiej Potęgi, Chwały i Odnowy!
Atraktor 2016-08-31 15:53:06


http://koniecswiata.info/forum/post/10680/#p10680

65

Odp: Michel Nostradamus – Polska – Przepowiednie!

60. Polska


wiersze 13-16


Omen:69 [Proroctwo;69]

O słowiański narodzie Maryi!
Gdy szatan zapanuje nad twoimi umysłami -
to krew z jednej krwi poleje się strumieniami,
Bowiem dwa sobie przeciwne plemiona i te starsze i młodsze -
spotkają się w morderczym uścisku wrogości../.
Bo gdy nad Wisłą Bachus rozpali w nich ogień nienawiści -
Syn stanie się wrogiem ojca, a córka swej matki -
zaś brat zabójcą brata, a siostra zabójczynią siostry,...
Ale przed tym za udziałem Gryfona i Atlantów -
wszech władza partii i kościoła ulegnie załamaniu,
Zaś świątynie Chrystusa będą plądrowane i niszczone. -
bo stanie się to skutkiem ułudnych rządów sprawiedliwych...

Najpierw więc zostanie rozbudzona Wielka Radość żarliwych-,
a później nastanie u nich żałość i Wielki Smutek spolegliwych../.
Aż wreszcie kryzys pieniądza na krótko wyniesie do władzy-
po raz drugi wąsatego i jego licznych zwolenników zdrady../.

Po nim w wyniku haniebnego buntu i zamachu -
sprzymierzony z nimi generał osiągnie cel utajniony...
Przed trzecią wojną już jako władca nowego Lechistanu,
I niezłomny wyznawca zwycięskiego islamu../.
Stanie się z czasem wiernym zwolennikiem Wielkiego Talibanu,
I orędownikiem jego okrutnego i mściwego przywódcy.../.
W końcu kraj swój przemieni z pomocą szahidów i ich dowódcy,
W sprzymierzone królestwo proroka Mahometa i jego turbanów....
Taki więc oto będzie skutek i początek budowy,
                                 ...Jego Wielkiej Potęgi, Chwały i Odnowy!
Atraktor 2016-08-31 15:53:06


http://koniecswiata.info/forum/post/10706/#p10706

66

Odp: Michel Nostradamus – Polska – Przepowiednie!

60. Polska


wiersze 17-20


Omen:69 [Proroctwo;69]

O słowiański narodzie Maryi!
Gdy szatan zapanuje nad twoimi umysłami -
to krew z jednej krwi poleje się strumieniami,
Bowiem dwa sobie przeciwne plemiona i te starsze i młodsze -
spotkają się w morderczym uścisku wrogości../.
Bo gdy nad Wisłą Bachus rozpali w nich ogień nienawiści -
Syn stanie się wrogiem ojca, a córka swej matki -
zaś brat zabójcą brata, a siostra zabójczynią siostry,...
Ale przed tym za udziałem Gryfona i Atlantów -
wszech władza partii i kościoła ulegnie załamaniu,
Zaś świątynie Chrystusa będą plądrowane i niszczone. -
bo stanie się to skutkiem ułudnych rządów sprawiedliwych...
Najpierw więc zostanie rozbudzona Wielka Radość żarliwych-,
a później nastanie u nich żałość i Wielki Smutek spolegliwych../.
Aż wreszcie kryzys pieniądza na krótko wyniesie do władzy-
po raz drugi wąsatego i jego licznych zwolenników zdrady../.

Po nim w wyniku haniebnego buntu i zamachu -
sprzymierzony z nimi generał osiągnie cel utajniony...
Przed trzecią wojną już jako władca nowego Lechistanu,
I niezłomny wyznawca zwycięskiego islamu../.

Stanie się z czasem wiernym zwolennikiem Wielkiego Talibanu,
I orędownikiem jego okrutnego i mściwego przywódcy.../.
W końcu kraj swój przemieni z pomocą szahidów i ich dowódcy,
W sprzymierzone królestwo proroka Mahometa i jego turbanów....
Taki więc oto będzie skutek i początek budowy,
                                 ...Jego Wielkiej Potęgi, Chwały i Odnowy!
Atraktor 2016-08-31 15:53:06


http://koniecswiata.info/forum/post/10734/#p10734

67

Odp: Michel Nostradamus – Polska – Przepowiednie!

60. Polska


wiersze 21-26


Omen:69 [Proroctwo;69]

O słowiański narodzie Maryi!
Gdy szatan zapanuje nad twoimi umysłami -
to krew z jednej krwi poleje się strumieniami,
Bowiem dwa sobie przeciwne plemiona i te starsze i młodsze -
spotkają się w morderczym uścisku wrogości../.
Bo gdy nad Wisłą Bachus rozpali w nich ogień nienawiści -
Syn stanie się wrogiem ojca, a córka swej matki -
zaś brat zabójcą brata, a siostra zabójczynią siostry,...
Ale przed tym za udziałem Gryfona i Atlantów -
wszech władza partii i kościoła ulegnie załamaniu,
Zaś świątynie Chrystusa będą plądrowane i niszczone. -
bo stanie się to skutkiem ułudnych rządów sprawiedliwych...
Najpierw więc zostanie rozbudzona Wielka Radość żarliwych-,
a później nastanie u nich żałość i Wielki Smutek spolegliwych../.
Aż wreszcie kryzys pieniądza na krótko wyniesie do władzy-
po raz drugi wąsatego i jego licznych zwolenników zdrady../.
Po nim w wyniku haniebnego buntu i zamachu -
sprzymierzony z nimi generał osiągnie cel utajniony...
Przed trzecią wojną już jako władca nowego Lechistanu,
I niezłomny wyznawca zwycięskiego islamu../.

Stanie się z czasem wiernym zwolennikiem Wielkiego Talibanu,
I orędownikiem jego okrutnego i mściwego przywódcy.../.
W końcu kraj swój przemieni z pomocą szahidów i ich dowódcy,
W sprzymierzone królestwo proroka Mahometa i jego turbanów....
Taki więc oto będzie skutek i początek budowy,
                                 ...Jego Wielkiej Potęgi, Chwały i Odnowy!

Atraktor 2016-08-31 15:53:06


http://koniecswiata.info/forum/post/10753/#p10753

68

Odp: Michel Nostradamus – Polska – Przepowiednie!

61. Polska


Przepowiednia; (sześciowiersz)

Germańska bieda jak zaraza rozprzestrzeni się nad Wisłę i Dunaj,
Gdy w 21 przed powrotem Świętego Cesarstwa./..
W jednym domu; Naród Chrystusa i Lud Mahometa./..
Zewrą się ze sobą w morderczym uścisku,
Co doprowadzi kraje Alemanów do głębokiego kryzysu../.
Dopóty, dopóki młody władca ogłosi się następcą Wielkiego Karola!

Atraktor  2017-06-27 21:53:38


http://koniecswiata.info/forum/post/11052/#p11052

69

Odp: Michel Nostradamus – Polska – Przepowiednie!

62. Polska


Przepowiednia;183,24/sześciowiersz/

Ten, który odszedł powróci,
A jego miłosne podboje;
Staną, się Wielkim Skandalem,
Kiedy Ci z nad wzburzonego Dniepru,
Dowiedzą się o tym,
Że ich przywódczyni to nałożnica Piasta!

Atraktor 12 maja 2014, o 12:22


Prophétie;183,24/sixième ligne/

Celui qui il retournera
Et ses conquêtes amoureuses;
Deviendra, un Grand Scandale,
Quand ceux le Dniepr furieux
Prendre conscient du fait
Que leur chef est un amoureux du moyeu!

Atraktor 12 maja 2014, o 12:22


http://koniecswiata.info/forum/post/11413/#p11413

70

Odp: Michel Nostradamus – Polska – Przepowiednie!

63. Polska


Omen* 23

Dyktator Białej Rusi narazi się władcy Wschodu -/-
Po złudnym dobrobycie nastąpi wielki kryzys –
Sterowany ze wschodu bunt utopi władcę we krwi -/-
I postawi u władzy innego…
Posłuszny woli Mongoła odda mu bez walki swój kraj-/-
Opór nielicznych skończy się za górami Europy i Azji-
Baran w znaku Barana rozpocznie wojnę dwóch przywódców….
Aż Scytia i Biała i Ruś przypadnie Sarmatom i chanowi Mongołów!

Atraktor So wrz 27, 2014 5:09 pm


Omen* 23

Blanc Rus exposer’dirigeants de dictateur de l’Est – / –
Apres la prospérité illusoire sera une grande crise –
Contrôlé a partir de la rébellion a l’est se noyer dans la regle de sang – / –
Je ai mis au pouvoir une autre …
L’obéissance a la mongole lui faire abandonner e’sans ve’ combattre votre pays – / –
Résistance uns finissent derriere les’ montagnes d’Europe et d’Asie
Bélier Bélier’s deux dirigeants vont commencer une guerre ….
Jusqu’a la Scythie et blanc et Rus tombera Sarmatom et mongole Khan!

Atraktor So wrz 27, 2014 5:09 pm


http://koniecswiata.info/forum/post/12198/#p12198

71

Odp: Michel Nostradamus – Polska – Przepowiednie!

64. Polska


Persage IX 44,88

To co Wielkiemu Słowianinowi się nie udało
To jego mierny mały brat dokończy
Nie siłą a słowem przekonywania
Małe Kraje Wschodu zrobią z nim konfederację

Arteuza - Centurion  15 paź 2009, o 14:25


http://koniecswiata.info/forum/post/11205/#p11205

72

Odp: Michel Nostradamus – Polska – Przepowiednie!

65. Polska


*
W wyniku kryzysu i niezadowolenia,
Dawniej chwalony, a zapomniany generał -
Wśród aplauzu zmęczonego narodu obejmie władzę,
Później Polacy i Kościół będą go przeklinać za: korupcję, podatki i islam.

Arteuza - Centurion   20 lis 2009, o 18:54


http://koniecswiata.info/forum/post/10833/#p10833

73

Odp: Michel Nostradamus – Polska – Przepowiednie!

66. Polska


Presage X 77,5 (czterowiersz);

Chwalony, a zapomniany Generał żelazną pięścią obejmie władzę!
Osłabiony, wykrwawiony naród otworzy z radością SWOJE PODWOJE!
W czasie misji tajemnie zmieni wiarę początkowo starannie ukrywaną.
Później za przyczyną Talibanu, kościoły burzone, duchowni prześladowani,
Obrazy i Krzyże zrzucane i podpalane na cześć i chwałę ISLAMU!
Jak za Piasta kraj cały zmieni wiarę, ale POZORNIE NIE W DUCHU!

Atraktor 20.11.2012


http://koniecswiata.info/forum/post/10845/#p10845

74

Odp: Michel Nostradamus – Polska – Przepowiednie!

cool