101

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

Omen 69 – można zinterpretować w jednym wpisie. Można również nie interpretować go wcale – jak napisał w swoim wpisie Pan Atraktor.

Cyt: „(...) Myślę, że to  proroctwo jest tak jednoznaczne (o czym wspomniałem powyżej w przedmowie), że  nie wymaga ono z mojej strony, ani mojego komentarza, ani mojej interpretacji.(...)”

Ponieważ moim celem jest pokazanie drobnych szczegółów i powiązań przepowiedni Nostradamusa ze sobą – ja postaram się – zrobić to pierwszy raz w internecie – oczywiście w miarę moich możliwości – dosyć dokładnie. Dlatego podzielę ten Omen na kilka części.

Należy jednak pamiętać, że Omen ten i zawarte w nim przesłanie, należy interpretować w całości. Natomiast pozostałe przepowiednie Nostradamusa – dotyczące wydarzeń opisanych w  tym - Omenie – Proroctwie – Zapowiedzi – uzupełniają w szczegółach jego treść.

Zaczynając od samej nazwy przedstawionej przez Pana Atraktora.

Omen 69 - Proroctwo 69 – już sam wybór tłumaczenia omenu – świadczy o bardzo ważnym przesłaniu zostawionym przez Michela Nostradamusa dla nas wszystkich.

Wcześniej już pisałem, że są różne tłumaczenia nazwy – Omen – jest to uzależnione od źródła z jakiego odczytujemy dane przepowiednie. Ale również od autorskiego wyboru tłumacza -  interpretatora.

Dlatego występują: Omeny, Proroctwa, Zapowiedzi, Prognostyki, Wróżby...

Te najbardziej znane czyli klasyczne omeny – Nostradamus umieścił właśnie w swoich prognozach na dany rok. Opisywały one poszczególne miesiące, fazy księżyca oraz pory roku. Były one najbardziej popularne w czasach Nostradamusa, dlatego też tłumaczono je w tamtych czasach na inne języki. 

Almanachy z prognozami na dany rok: od roku 1550... do roku 1567... są najbardziej znane – klasyczne, oczywiście te które się zachowały do naszych czasów.  Nie znaczy to wcale, że te które ocalały są takie łatwe do interpretacji. 

W ostatnim czasie pojawiły się również w internecie „po polsku” tłumaczenia niektórych z tych „ocalałych” Almanachów. Są to „tłumaczenia” całych Almanachów, a nie tylko zawartych w nich omenów – prognostyków.

Same klasyczne omeny są znane już od długiego czasu. A tych najbardziej znanych (dostępnych) jest około 154 !? 
Jest tu różnica do mojego wcześniejszego wpisu (142 !?) - nowe dostępne dla mnie informacje, potrafią zmienić dużo...

Moje zaznaczenie w cudzysłowie  jest  związane z autorką tego tłumaczenia. Oczywiście chwała Jej za to tłumaczenie.
Dla mnie osobiście oszczędziło to dużo czasu na te tłumaczenia. Dlatego już wiem co może się przydać do dalszych interpretacji...

Natomiast do pełnego zrozumienia zapisanych w – Omenach - Prognostykach - informacji jak zwykle potrzebne są następne Almanachy Nostradamusa. Właśnie na jeden taki Almanach powoływał się w swoich wpisach Pan Arteuza Centurion.

Zainteresowane tym tematem osoby mogą próbować go odszukać – natomiast ja już wiem - że jest on dostępny w internecie ale w kiepskim stanie. Dlatego wymaga dużo pracy nie tylko przy jego interpretacji ale przede wszystkim przy jego odczytaniu. Dwanaście ksiąg jest niesamowitym uzupełnieniem wiedzy, pomimo tego, że nie wszystkie strony są czytelne oraz kompletne (w całości).

Almanach ten uzupełnia informacje podane w klasycznych - omenach – prognostykach.

Natomiast Almanach z 1614 roku z którego korzysta Pan Atraktor uzupełnia informacje podane w klasycznych centuriach ale nie tylko...

Mam tylko nadzieję, że użytkownicy internetu, kiedyś dojrzeją i doczekają się, tłumaczenia na język polski a tym samym, zapoznania się z zapisanymi tam przepowiedniami...

102

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

Omen: 69 – Proroctwo: 69 - opisuje to co może się wydarzyć w przyszłości. Zapisane są tu z pozoru suche fakty, opisujące mrożące krew w żyłach przyszłe wydarzenia.

Wiersze te wydają się łatwe do interpretacji. Opisują to co może się wydarzyć. Natomiast do pełnego zrozumienia tego co zapisał Nostradamus – dla dociekliwego czytelnika – brakuje oczywiście genezy czyli przyczyn takich wydarzeń.

Geneza:
1. Czynniki, które złożyły się na powstanie i rozwój czegoś.
2. Sposób powstawania i rozwoju czegoś

Właśnie te przyczyny Nostradamus opisuje w kilku przepowiedniach, które zinterpretowałem wcześniej. Dlatego już omawiane przepowiednie pokazują wolny ale ciągle postępujący proces w naszym kraju – który nie powstrzymany w porę – właśnie może doprowadzić do rozlewu krwi - krwi z jednej krwi – nie tylko społeczeństwa polskiego ale również osób w jednej rodzinie.   

Przedstawię teraz kilka przepowiedni. Ich interpretacje oraz dodatkowe wyjaśnienia będzie można przypomnieć sobie wchodząc w link pod konkretną przepowiednią. 


Jakie były przyczyny i początki:


Gdy zabrakło prawdziwego autorytetu dla większości Polaków!

Przepowiednia;117,79(czterowiersz);

W 21 po śmierci Arki dwie partie zanarchizują kraj,
Polak Polakowi i Krzyż Krzyżowi,
nigdy nie były sobie tak wrogie -
nawet wtedy, kiedy ich ziemie dzielili obcy!

http://koniecswiata.info/forum/post/6789/#p6789


Osoby nie myślące o dobru ogólnemu ale tylko swojemu - za wszelką cenę dążą do przejęcia władzy w kraju!

Persage X 33,66

Kraj nad Wisłą podzielony na pół
Bliźniacy lubią władzę i rewolty
Krasomówczy Kaszub o języku węża
Ochroni kraj mimo wielu wrogów

http://koniecswiata.info/forum/post/6795/#p6795


Nielubiany przez uzurpatorów do władzy, mimo wszystko przysłuży się Polakom!

Przepowiednia 231,18 /prophetie/;

Oblubieniec Germanii pokrętny Bastran,
Nielubiany przez kler i jego zwolenników,
Dobrze przysłuży się chimerycznym Polakom,
Po sześciu docenią gdy nadejdzie czas cierpień!

http://koniecswiata.info/forum/post/6798/#p6798


Smutny los urodzonych z jednej matki. Orzeł – samolot! Habit – kościół nie tylko toruński...

du quatrain;

Nad Wisła za rządów Bastrana i Lisa
Dwóch rządzących urodzonych z jednej matki
Spotka smutny i marny los;
Orzeł i habit to przyczyny upadku!

http://koniecswiata.info/forum/post/6801/#p6801


Dusze fanatyków Kościoła zawładnięte przez zakonnika i starego wyznawcę!

Przepowiednia;19,158 (sześciowiersz);

U "sprawiedliwych" wielkie zamieszanie!
Polski zakonnik i jego stary wyznawca,
zawładnęli duszami fanatyków Kościoła.
Niby silny przywódca, po utracie bliskich,
zostanie przez nich zdradzony i poniżony,
wkrótce potem dołączy do rodzinnego grona.

http://koniecswiata.info/forum/post/6804/#p6804


Wolności Ty jesteś jak zdrowie, ten się dowie... kto Cię utracił...

+
Spiski i intrygi dawnych bohaterów,
Przyczyną zamętu i niepewności,
Nad Wisłą dojdzie do wielkich zmian,
I podniesiony sztandar wolności upadnie,
Władzę zdobędzie ten, któremu zawierzyli,
Okaże się sprytniejszym niż jego poprzednik.                                                                                         

http://koniecswiata.info/forum/post/6812/#p6812


Historia kołem się toczy – niezasługujący na pamięć stary Głupiec zostanie i tak zapomniany!

Przepowiednia;98,176/czterowiersz/ 

Wśród wielu Polaków uzyska duże poparcie,
Do czasu kiedy jego słowa okażą się złudzeniem,
Później ci sami Polacy nazwą go starym Głupcem,
W 21 po krótkim czasie spotka go śmierć i zapomnienie.

http://koniecswiata.info/forum/post/6810/#p6810


Wielki zamęt nad Wisłą !

Przepowiednia: 38,16(sześciowiersz);

Bogaty i pyszny zakonnik solą w oku biskupa Rzymu,
Gdy go przywoła do siebie wznieci nad Wisłą wielki zamęt!
Wierny mu lud obwoła go świętym i prorokiem!
Cierpienie i śmierć starego kościoła, po trzeciej wojnie,
będzie odrodzeniem i początkiem jedności nowego.
Ten kto chciał być pierwszym zginie w wiecznej niełasce!

http://koniecswiata.info/forum/post/6926/#p6926


Kościół nie powstrzyma buntów!

Przepowiednia:21,114

W dwudziestym pierwszym w kraju królowej Maryi,
Bogaty Kościół nie powstrzyma buntów,
A zachłanny zakonnik skończy tak, jak jego zwolennik!
Resztę zniszczeń dokonają: Chytry Lis i General Dyktator!

http://koniecswiata.info/forum/post/6911/#p6911


Wojna domowa - nad Wisłą – zmieni się w wojnę religijną!

Presage(przepowiednia) 18;103(czterowiersz)

Nad Wisłą walka dwóch przywódców
zamieni się w walkę dwóch kleryków
Były lewy doprowadzi do zguby prawego,
Potem Powódź i Krew wyniosą Generała!

http://koniecswiata.info/forum/post/6928/#p6928


Patrzą a nie widzą – Słuchają a nie słyszą!

Presage XII 117,1 (czterowiersz);

Nad Wisłą słuchają, a nie słyszą i patrzą, a nie widzą!
Nienasycony Zakonnik i Słowo Mamony rozbudza Złe Demony.
W Złoty Ornat przebrany, podzieli wiernych i Polski Sanhedryn.
Kościół z Narodem podzielony, a bratnia krew nie zasmuca, lecz cieszy!

http://koniecswiata.info/forum/post/6951/#p6951

itd...itp...


Mój wybór przepowiedni do tego wpisu nie jest oczywiście przypadkowy. Można by było dodać więcej przepowiedni zapowiadających wydarzenia opisane w Omenie 69.

Dociekliwi czytelnicy oczywiście mogą powrócić do oryginalnych interpretacji innych przepowiedni – stworzyć swoją drogę do Omenu 69. 

Najważniejszym jednak elementem jest zrozumienie powolnych (wieloletnich) przyczyn, które doprowadzić mogą do wypełnienia się wydarzeń opisanych w Omenie 69 oraz powiązanych z nim przepowiedni Nostradamusa.

103

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

Omen:69 [Proroctwo;69]

O słowiański narodzie Maryi!
Gdy szatan zapanuje nad twoimi umysłami -
to krew z jednej krwi poleje się strumieniami,
Bowiem dwa sobie przeciwne plemiona i te starsze i młodsze -
spotkają się w morderczym uścisku wrogości../.

Bo gdy nad Wisłą Bachus rozpali w nich ogień nienawiści -
Syn stanie się wrogiem ojca, a córka swej matki -
zaś brat zabójcą brata, a siostra zabójczynią siostry,...
Ale przed tym za udziałem Gryfona i Atlantów -
wszech władza partii i kościoła ulegnie załamaniu,
Zaś świątynie Chrystusa będą plądrowane i niszczone. -
bo stanie się to skutkiem ułudnych rządów sprawiedliwych...
Najpierw więc zostanie rozbudzona Wielka Radość żarliwych-,
a później nastanie u nich żałość i Wielki Smutek spolegliwych../.
Aż wreszcie kryzys pieniądza na krótko wyniesie do władzy-
po raz drugi wąsatego i jego licznych zwolenników zdrady../.
Po nim w wyniku haniebnego buntu i zamachu -
sprzymierzony z nimi generał osiągnie cel utajniony...
Przed trzecią wojną już jako władca nowego Lechistanu,
I niezłomny wyznawca zwycięskiego islamu../.
Stanie się z czasem wiernym zwolennikiem Wielkiego Talibanu,
I orędownikiem jego okrutnego i mściwego przywódcy.../.
W końcu kraj swój przemieni z pomocą szahidów i ich dowódcy,
W sprzymierzone królestwo proroka Mahometa i jego turbanów....
Taki więc oto będzie skutek i początek budowy,
                                 ...Jego Wielkiej Potęgi, Chwały i Odnowy!
Atraktor 216-08-31 15:53:06


Wiersz pierwszy mówi o Polsce. Nostradamus używa w swoich przepowiedniach kilku nazw mówiących o Polsce i Polakach. W tym omenie używa nazwy – narod Maryi. Jest to jak zwykle w twórczości Nostradamusa zabieg zamierzony. Nie tylko mówi o polskim narodzie ale również o chrześcijańskiej Polsce.
 
Już wcześniej opisywałem dlaczego Polska jest narodem Maryi. Najważniejszym miejsce dla wierzących Polaków jest klasztor częstochowski z cudownym obrazem Królowej Maryi. To tutaj naród polski wielokrotnie zawierzał swój los Maryi. Koronował ją również na Królową Polski.

Zawierzał jej w całości – Totus Tuus (z łac. „Cały Twój”) – dewiza papieża Jana Pawła II. Była ona jego zawołaniem biskupim już w czasach krakowskich.

Modlitwa ta brzmi: Totus Tuus ego sum et omnia mea Tua sunt. Accipio Te in mea omnia. Praebe mihi cor Tuum, Maria. Co w przełożeniu na polski brzmi: Jestem cały Twój i wszystko, co moje, do Ciebie należy. Przyjmuję Ciebie całym sobą. Daj mi Swoje serce, Maryjo.


Przepowiednia:21,114

W dwudziestym pierwszym w kraju królowej Maryi,
Bogaty Kościół nie powstrzyma buntów,
A zachłanny zakonnik skończy tak, jak jego zwolennik!
Resztę zniszczeń dokonają: Chytry Lis i General Dyktator!

http://koniecswiata.info/forum/post/6911/#p6911    ...więcej o Kulcie Maryi.


Wiersz drugi omenu pokazuje moment w którym wiara słowiańskiego narodu, już nie wystarcza do zapanowania nad utrwalanymi od lat emocjami - podzielonych mieszkańców naszego kraju. Wiara chrześcijańska przegrywa z demonami. A demony te w postaci szatana zapanują nad duszami i umysłami narodu Maryi. Tam gdzie zabraknie praw boskich tam panują prawa szatana.

Wiersz trzeci ostrzega przed rozlewem krwi. Strumienie tej polskiej – bratniej krwi poleją się w kraju nad Wisłą. Negatywne emocje rozleją się strumieniami krwi. Umysły owładnięte przez rozpętane demony – szatana - doprowadzą w jednym narodzie do rozlewu bratniej krwi.

Wiersz czwarty słowami Nostradamusa mówi o tym o czym jeszcze niedawno było głośno wśród wielu komentatorów polskiej rzeczywistości medialnej. Jak było widać słowa o wrogich plemionach panowały również w internecie. Wypowiedzi różnych środowisk krążyły właśnie przy tych przeciwnych plemionach. W aspekcie historycznym już istniały podziały na różne plemiona – a to już zostało w genach ich następców.

Nostradamus to przewidział, dlatego o tym napisał w przepowiedni.

Mapa pokazuje już wcześniejsze podziały na plemiona. Ale gdzie XXI w a VII w !?

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2b/Plemiona_polskie.png/800px-Plemiona_polskie.png


Oczywiście plemiona polskie są małym odejściem od tematu przepowiedni Nostradamusa. Ale przy okazji można również zasugerować ten temat:

Dlaczego w XXI wieku powraca się do zapomnianych we współczesnych czasach terminów, najczęściej przypominanych tylko przez nielicznych historyków. Przyczyn pojawienia się terminu - polskich plemion może być dużo, dlatego należy wybrać najłatwiejsze do zdefiniowania.

W internecie już od wielu lat toczy się dyskusja - rozpoczęta zapewne przez osoby, które „wiedziały co robią” – natomiast kontynuowana przez osoby nie do końca świadome tego tematu. Poruszane były tematy: grup krwi (naukowo: genotypy) jak już niektóre osoby zauważyły poruszane wcześniej przez konkretną ideologię. Oraz pochodzenie etniczne plemion polskich (naukowo: etnogeneza) również charakterystyczne dla ideologi mówiącej na przykład o góralach – Markomanowie - a to już jeden krok do przypomnienia roszczeń Hitlera i układu monachijskiego...

Dlatego pisząc o czymś w internecie należy się zastanowić kto w tym temacie był pierwszy a później pomyśleć w jakim celu ponownie włącza się takie tematy do dyskusji w internecie.

Wracając do Omenu.

Wiersz czwarty mówi o plemionach. Przeciwnych sobie plemionach. Tylko dwóch przeciwnych plemionach. Nostradamus rozróżnia te plemiona na starsze i młodsze.

Najczęstszym odbiorem, przez czytelnika, jest kojarzenie osób młodych i osób starszych. Czytając ten wiersz myślimy o walce pokoleniowej. Pokolenia starszego żyjącego tradycją oraz młodego otwartego na współczesne wyzwania. Natomiast badania socjologiczne wskazują, że młode pokolenie - millenialsi – zarówno te starsze (1980–1989) jak i młodsze (1990-2000) nie tylko, ma już podziały w sobie. W Polsce pokolenie to nie tylko ma podobieństwa do społeczeństw zachodnich – szeroko rozumiana konsumpcja, ale różni się powrotem do tradycji ( wiara, honor, ojczyzna) – tak często wykorzystywanej przez populistów.

Nostradamus po raz kolejny stara się pokazać coś co widzi z perspektywy czasu nie tylko przeszłego ale przede wszystkim przyszłego. Należy to tylko prawidłowo odczytać.

Przesłanie Nostradamusa o przeciwnych plemionach mówi o szeroko rozumianych podziałach w społeczeństwie. Pokazuje jak ciągły podział prowadzi do następnych (nie zakończonych) dalszych podziałów. Dlatego powinniśmy pamiętać o tym ciągłym i nieskończonym podziale...

Wiersz piąty mówi o przekroczeniu pewnej granicy – pokoleniowych przeciwieństw – które nieuchronnie prowadzą do wrogości. Wrogość ta przechodzi w agresję. Nostradamus mówi o morderczym uścisku. Uścisku wrogości prowadzącym do mordów. Właśnie tu widzimy przekroczenie cienkiej granicy...

104

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

Omen:69 [Proroctwo;69]

O słowiański narodzie Maryi!
Gdy szatan zapanuje nad twoimi umysłami -
to krew z jednej krwi poleje się strumieniami,
Bowiem dwa sobie przeciwne plemiona i te starsze i młodsze -
spotkają się w morderczym uścisku wrogości../.

Bo gdy nad Wisłą Bachus rozpali w nich ogień nienawiści -
Syn stanie się wrogiem ojca, a córka swej matki -
zaś brat zabójcą brata, a siostra zabójczynią siostry,...

Ale przed tym za udziałem Gryfona i Atlantów -
wszech władza partii i kościoła ulegnie załamaniu,
Zaś świątynie Chrystusa będą plądrowane i niszczone. -
bo stanie się to skutkiem ułudnych rządów sprawiedliwych...
Najpierw więc zostanie rozbudzona Wielka Radość żarliwych-,
a później nastanie u nich żałość i Wielki Smutek spolegliwych../.
Aż wreszcie kryzys pieniądza na krótko wyniesie do władzy-
po raz drugi wąsatego i jego licznych zwolenników zdrady../.
Po nim w wyniku haniebnego buntu i zamachu -
sprzymierzony z nimi generał osiągnie cel utajniony...
Przed trzecią wojną już jako władca nowego Lechistanu,
I niezłomny wyznawca zwycięskiego islamu../.
Stanie się z czasem wiernym zwolennikiem Wielkiego Talibanu,
I orędownikiem jego okrutnego i mściwego przywódcy.../.
W końcu kraj swój przemieni z pomocą szahidów i ich dowódcy,
W sprzymierzone królestwo proroka Mahometa i jego turbanów....
Taki więc oto będzie skutek i początek budowy,
                                 ...Jego Wielkiej Potęgi, Chwały i Odnowy!
Atraktor 216-08-31 15:53:06


Jeszcze raz przypominam, że omen ten należy interpretować w całości.

Wiersz szósty omenu wspomina Bachusa. Nostradamus wspomniał to bóstwo nie przypadkowo. Bachus jest bóstwem rzymskim odpowiednikiem greckiego Dionizosa.

Jak interpretować pojawienie się Bachusa w przepowiedni Nostradamusa? Postać ta ma wiele aspektów, które możemy wykorzystać do zrozumienia pozostawionego przesłania przez Nostradamusa. Idąc na skróty możemy powiedzieć, że był on patronem uroczystości i obrzędów  religijnych oraz jako Dionizos był dotknięty przez chorobę obłędu...


Za wiki:

Dionizos(także Bakchos, Bachus; gr. Διώνυσος Diṓnysos, Διόνυσος Diónysos, Βάκχος Bákchos, łac. Dionysus, Bacchus) – w mitologii greckiej bóg płodności, dzikiej natury, winnej latorośli i wina, reprezentujący jego upajający i dobroczynny wpływ
Bakchus, również Bachus – imię męskie pochodzenia greckiego, od Βάκχος (Bakchos), co się wywodzi od ἰάχω (iacho), oznaczającego „wykrzykiwać”. Imię to było imieniem Bachusa, bóstwa rzymskiego, odpowiednika greckiego Dionizosa, a jego patronem w Kościele katolickim jest św. Bakchus, wspominany razem ze św. Sergiuszem (III wiek) i Święty Bakchus (VIII wiek)[2].Bakchus, Bachus imieniny obchodzi 7 października i 15 grudnia.


Podsumowując:

Bachus – patron obrzędów religijny, dotknięty obłędem, związany z wykrzykiwaniem, posiadający swoich imienników wśród świętych (męczenników) w kościele katolickim. Nie koniecznie musimy skupiać się nad tym w jaki sposób zginęli wspomniani święci.

Wiersz szósty mówi o rozpaleniu nienawiści przez Bachusa. W kraju nad Wisłą rozpali się ogień nienawiści.
Bachus przedstawiany jest jako przyczyna rozpalenia nienawiści.

Z treści tej przepowiedni nie do końca wiemy jak tłumaczyć postać Bachusa – czy to jest konkretna postać dotknięta obłędem, czy też dotyczy on tylko obrzędów religijnych. Dlatego należy przywołać inne przepowiednie Nostradamusa, które mogą pomóc w zrozumieniu zapisanych słów Nostradamusa.


Presage 24,244;

Obłąkany kapłan i budowniczy Kościoła,
W mieście nad Wisłą wskrzesi demony.
Zły duch, przyczyną nieszczęść dzieci wiary.
Niezłomny doprowadzi sługi do podziału.

http://koniecswiata.info/forum/post/6995/#p6995


Przepowiednia: 38,16(sześciowiersz);

Bogaty i pyszny zakonnik solą w oku biskupa Rzymu,
Gdy go przywoła do siebie wznieci nad Wisłą wielki zamęt!
Wierny mu lud obwoła go świętym i prorokiem!
Cierpienie i śmierć starego kościoła, po trzeciej wojnie,
będzie odrodzeniem i początkiem jedności nowego.
Ten kto chciał być pierwszym zginie w wiecznej niełasce!

http://koniecswiata.info/forum/post/6926/#p6926


Przypomniane przepowiednie nie pozostawiają za dużo miejsca na dodatkowe poszukiwanie powiązań Bachusa z różnymi postaciami z naszej otaczającej nas rzeczywistości. Ale oczywiście każdy może samodzielnie poszukiwać dalej.

Wiersz siódmy i ósmy w moim przypadku, pomógł, w moim autorskim ułożeniu omawianych już  przepowiedni w konkretnej kolejności. Pisałem już o tym wcześniej. Dlatego właśnie większa ilość przepowiedni pozwala na uszczegółowienie zapisanych tam informacji. Pokazuje to również, że nie należy się za bardzo śpieszyć ze swoimi interpretacjami.

W wierszu siódmym mowa jest o synu który stanie się wrogiem ojca. Nie chodzi tu tylko o walę pokoleń, jak również nie tylko o rodzinę. Plemiona starsze i młodsze mieliśmy w wierszu czwartym.

Wiersz siódmy i ósmy w połączeniu z obrzędami religijnymi dotyczy osób duchownych. Po wrogości plemion następuje przejście do wrogości między osobami duchownymi. W hierarchii zakonnej (kościelnej) występują wymienione osoby.

Dlatego mamy przełożonego ojca w odniesieniu do syna. Mamy córkę dla przełożonej matki. Mamy braci zakonnych i siostry zakonne...

Omawiana już przepowiednia uzupełnia wydarzenia opisane w tym omenie.


Przepowiednia;84,17(czterowiersz);

W kraju Lechitów Syn zabije Ojca, a Córka Matkę!
Święty Obraz zostanie zaplamiony krwią,
bo Kapłan uśmierci Biskupa, a Zakonnica Brata!
W oszalałym kraju władza oddana Nauczycielowi Wiary!

http://koniecswiata.info/forum/post/10377/#p10377
http://koniecswiata.info/forum/post/10378/#p10378

105

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

Omen:69 [Proroctwo;69]

O słowiański narodzie Maryi!
Gdy szatan zapanuje nad twoimi umysłami -
to krew z jednej krwi poleje się strumieniami,
Bowiem dwa sobie przeciwne plemiona i te starsze i młodsze -
spotkają się w morderczym uścisku wrogości../.
Bo gdy nad Wisłą Bachus rozpali w nich ogień nienawiści -
Syn stanie się wrogiem ojca, a córka swej matki -
zaś brat zabójcą brata, a siostra zabójczynią siostry,...

Ale przed tym za udziałem Gryfona i Atlantów -
wszech władza partii i kościoła ulegnie załamaniu,
Zaś świątynie Chrystusa będą plądrowane i niszczone, -
bo stanie się to skutkiem ułudnych rządów sprawiedliwych...

Najpierw więc zostanie rozbudzona Wielka Radość żarliwych-,
a później nastanie u nich żałość i Wielki Smutek spolegliwych../.
Aż wreszcie kryzys pieniądza na krótko wyniesie do władzy-
po raz drugi wąsatego i jego licznych zwolenników zdrady../.
Po nim w wyniku haniebnego buntu i zamachu -
sprzymierzony z nimi generał osiągnie cel utajniony...
Przed trzecią wojną już jako władca nowego Lechistanu,
I niezłomny wyznawca zwycięskiego islamu../.
Stanie się z czasem wiernym zwolennikiem Wielkiego Talibanu,
I orędownikiem jego okrutnego i mściwego przywódcy.../.
W końcu kraj swój przemieni z pomocą szahidów i ich dowódcy,
W sprzymierzone królestwo proroka Mahometa i jego turbanów....
Taki więc oto będzie skutek i początek budowy,
                                 ...Jego Wielkiej Potęgi, Chwały i Odnowy!
Atraktor 216-08-31 15:53:06


Od wiersza dziewiątego w omenie tym widzimy ciekawy i rzadki zabieg zastosowany przez Nostradamusa. Po wierszach opisujących jakieś wydarzenia następuje powrót do wcześniejszych wydarzeń. Również dlatego należy ten Omen 69 - interpretować w całości.

Nostradamus w swoich przepowiedniach najczęściej używał słów „później” w celu określenia czasu,
w tym omenie są użyte słowa „ale przed tym”

Taki zabieg użyty przez Nostradamusa stopniuje napięcie u czytelnika. Widać również emocje u samego autora, przenoszone na odbiór osób zainteresowanych tym tekstem.

Wiersz dziewiąty przenosi nas do czasu wcześniejszego niż wydarzenia opisane w poprzednich wierszach.
W wierszu tym do gry wkraczają  Gryfon – Unia Europejska  oraz  Atlanci – USA.

Nostradamus wskazuje znaczący udział Gryfona i Atlantów przy załamaniu się władzy „sprawiedliwych.”
Nostradamus mówi o udziale a nie o jedynym czynniku wpływu.

Wiersz dziesiąty mówi już o wszech władzy w Polsce. Ta wszech władza jest sprawowana przez partię i kościół.
Nie ma tu mowy o suwerenie. Dlatego niektóre osoby wcześniej, dobrze interpretowały słowa „sprawiedliwych”
nazywające suwerenem, siebie samych...

W demokracji władza jest w rękach wyborców, za komuny była w rękach partii i to nie koniecznie polska partia podejmowała najważniejsze decyzje. Decyzje podejmowano nie w sejmie ale w Moskwie.
W sumie to tak jak dzisiaj, nie sejm ale nowogrodzka i jeden suweren podejmuje decyzje.

Demokracja nie charakteryzuje się wszech władzą większości ale dbaniem o prawa mniejszości...
   
Wiersz dziewiąty i dziesiąty mówi o załamaniu się wszech władzy partii i kościoła za udziałem Gryfona i Atlantów.
Czy te wiersze należy odbierać jako pozytywne – raczej nie, ponieważ wcześniej musi zapanować ta wszech władza,
żeby mogła ulec załamaniu.

Czytając wiersz dziewiąty i dziesiąty możemy również inaczej zinterpretować poniższą przepowiednie.
Możemy próbować dokonać małych korekt czasowych.


+
Spiski i intrygi dawnych bohaterów,
Przyczyną zamętu i niepewności,
Nad Wisłą dojdzie do wielkich zmian,
I podniesiony sztandar wolności upadnie,
Władzę zdobędzie ten, któremu zawierzyli,
Okaże się sprytniejszym niż jego poprzednik.                                                                                         

http://koniecswiata.info/forum/post/6812/#p6812


Nowe spojrzenie na przepowiednie może polegać na przesunięciu w czasie opisanych w niej wydarzeń.
Ale czy prawidłowo zinterpretujemy przepowiednie przekonamy się dopiero po całkowitym jej wypełnieniu.

Po ostatnich oraz bieżących wydarzeniach możemy próbować trochę uaktualnić interpretację tej przepowiedni.
Spiski i intrygi dawnych bohaterów, musiały się rozpocząć wcześniej jeszcze przed wyborami w których wygrali „sprawiedliwi” Wszystkie niby ujawnione tzw: taśmy, zegarki, ośmiorniczki...itd  wskazują na wcześniej zaplanowane
intrygi i spiski mówiące o Polsce w ruinie.

Co było Przyczyną zamętu i niepewności, celowo wprowadzoną w umysły wyborców. Dlatego doszło do nie konstytucyjnych zmian prawa Nad Wisłą dojdzie do wielkich zmian, Czego powolnym ale ciągle postępującym
efektem będzie, zanikanie wolności, tak ciężko wywalczonej, swoją ciężką pracą, przez Polaków nie tylko przez
ostatnie dwadzieścia dziewięć lat.

Tym bardziej bolą słowa Nostradamusa: I podniesiony sztandar wolności upadnie, Idąc dalej za tą interpretacją możemy próbować również w prosty sposób zinterpretować następne wiersze przepowiedni.

Intrygi i spiski przyczyniły się do tego, że Władzę zdobędzie ten, któremu zawierzyli, Wszyscy wiedzą
kto rządzi z tylnego krzesła polskim państwem – prezes wszech władnej partii. Dlatego słowa Nostradamusa
o tym, że Okaże się sprytniejszym niż jego poprzednik.

Poprzednikiem przy władzy był oczywiście Donald Tusk.

Która wersja interpretacji jest prawidłowa – dzisiaj jest to jeszcze trudne do jednoznacznego stwierdzenia.
Każda z interpretacji i ta wcześniejsza z 2016 roku oraz aktualna (uwzględniająca najnowsze wydarzenia) ma
swoje uzasadnienie.

My możemy samodzielnie wybrać, natomiast Nostradamus wiedział o których wydarzeniach napisał w swojej przepowiedni. Nam pozostaje tylko być cierpliwymi i poczekać na pełne wypełnienie się przepowiedni.
 
Wracając do Omenu 69

Wiersz jedenasty i dwunasty nie jest już taki optymistyczny. Wiersze te opisują przykre dla osób wierzących wydarzenia. Są to bardzo trudne wiersze do samodzielnej interpretacji, oderwanej od pozostałych wierszy omawianego omenu.

Wiersz jedenasty mówi o świątyniach Chrystusa. Nostradamus pokazuje plądrowanie i niszczenie. Zastanawia również użycie nazwy - świątynie Chrystusa – jest to nazwa obejmująca nie tylko kościoły, ale również budynki z krzyżem Chrystusa. Dlatego opisane świątynie obejmują dużo szerszą ilość obiektów kultu Chrystusa.

Wcześniej interpretowane wiersze mówiły o rozlewie krwi, „ale przed tym” Nostradamus podaje informację
o plądrowaniu i niszczeniu świątyń Chrystusa.   

Wiersz dwunasty pokazuje przyczynę, opisanych wcześniej wydarzeń. Nostradamus mówi o ułudzie rządów sprawiedliwych. Ułuda jest to to co łudzi, zwodzi ludzi. Społeczeństwo żyje ułudą. Ten wytwór wyobraźni jest
celowo powtarzany i utrwalany w umysłach odbiorcy. Powstają iluzje, złudzenia, urojenia – które nie identyfikowane
z rzeczywistością zaciemniają całościowy obraz.

Dlatego nie powinno za bardzo dziwić – że po przebudzeniu się części społeczeństwa powstanie wielka złość –
mogąca doprowadzić do tragedii narodowych.

Brak reakcji całego społeczeństwa, przyczynia się do ułudy rządów sprawiedliwych wywołujących tragiczne skutki
w całym społeczeństwie, nie omijając ich zwolenników jak i przeciwników.

A. Mickiewicz zauważył również w swojej twórczości to zagadnienie :

Niech nad martwym wzlecę światem w rajską dziedzinę ułudy.

106

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

Omen:69 [Proroctwo;69]

O słowiański narodzie Maryi!
Gdy szatan zapanuje nad twoimi umysłami -
to krew z jednej krwi poleje się strumieniami,
Bowiem dwa sobie przeciwne plemiona i te starsze i młodsze -
spotkają się w morderczym uścisku wrogości../.
Bo gdy nad Wisłą Bachus rozpali w nich ogień nienawiści -
Syn stanie się wrogiem ojca, a córka swej matki -
zaś brat zabójcą brata, a siostra zabójczynią siostry,...
Ale przed tym za udziałem Gryfona i Atlantów -
wszech władza partii i kościoła ulegnie załamaniu,
Zaś świątynie Chrystusa będą plądrowane i niszczone, -
bo stanie się to skutkiem ułudnych rządów sprawiedliwych...

Najpierw więc zostanie rozbudzona Wielka Radość żarliwych-,
a później nastanie u nich żałość i Wielki Smutek spolegliwych../.
Aż wreszcie kryzys pieniądza na krótko wyniesie do władzy-
po raz drugi wąsatego i jego licznych zwolenników zdrady../.

Po nim w wyniku haniebnego buntu i zamachu -
sprzymierzony z nimi generał osiągnie cel utajniony...
Przed trzecią wojną już jako władca nowego Lechistanu,
I niezłomny wyznawca zwycięskiego islamu../.
Stanie się z czasem wiernym zwolennikiem Wielkiego Talibanu,
I orędownikiem jego okrutnego i mściwego przywódcy.../.
W końcu kraj swój przemieni z pomocą szahidów i ich dowódcy,
W sprzymierzone królestwo proroka Mahometa i jego turbanów....
Taki więc oto będzie skutek i początek budowy,
                                 ...Jego Wielkiej Potęgi, Chwały i Odnowy!
Atraktor 216-08-31 15:53:06


W omawianych dwóch wierszach omenu ponownie mamy zwrot akcji, na początku polegający na powrocie do wcześniejszych wydarzeń związanych ze sprawiedliwymi a później przejście do wydarzeń wiążących się z ich
końcowym etapem.

Wiersz trzynasty i czternasty pokazuje jak „w pigułce”  Nostradamus podsumowuje rządy sprawiedliwych.
Mamy tu Wielką Radość i Wielki Smutek.

Niestety to nie jest całe przesłanie zostawione przez Nostradamusa dla nas wszystkich w tym Omenie. Dlatego również należy ten Omen 69 – interpretować w całości. Całe przesłanie pozostawione przez Nostradamusa uzupełniają wszystkie wiersze tego proroctwa.

Wiersz trzynasty pokazuje początki związane z wygranymi wyborami. Nostradamus pokazuje w pierwszej kolejności rozbudzoną Wielką Radość. Najpierw zostanie rozbudzona Wielka Radość, wszystkich osób zaangażowanych w wybory – cieszą się żarliwi.

Ta żarliwość wiąże się z rozpalonym ogniem. Jest to również cecha osoby nieustępliwej z której cechami wiążą się często występujące słowa w przepowiedniach Nostradamusa.

Żarliwość:  bezkompromisowość, bezwzględność, determinacja, fanatyzm, gorliwość, gwałtowność, koźli upór, niepowściągliwość, nieprzejednanie, nieugiętość, nieustępliwość, niewzruszoność, niezłomność, ośli upór, twardość, uporczywość, zaciekłość, zaślepienie...itd

Zainteresowany czytelnik w wielu przepowiedniach Nostradamusa zauważy wiele synonimów słowa żarliwość.
Najpierw rozbudzona zostanie Wielka Radość, a później pokażą się wszystkie cechy żarliwych.


Presage(przepowiednia)18;66(czterowiersz);

Wielka Radość po zwycięstwie starszego i zakonnika,
Strach i Groza w oczach rządzących i ich oponentów,
Nowa Koalicja dotychczasowych; stronników i nieprzyjaciół,
Zagarnie nad Wisłą władzę nie daną im przez Boga i Naród!

http://koniecswiata.info/forum/post/6805/#p6805


Jeszcze mała uwaga do w/w przepowiedni. Wcześniejsza moja interpretacja nie uwzględniała wydarzeń, które rozgrywały się przez ostatnie dwa lata.

Dlatego w obliczu aktualnych informacji zastanawiam się czy ta przepowiednia nie może dotyczyć tylko rządów sprawiedliwych. W obliczu „poukładanych” przez wiersze omenu wydarzeń, zdaje się  to bardzo prawdopodobne.

Oczywiście wydarzenia rozgrywają się dalej. Dlatego jeszcze wiele możliwości do aktualnych interpretacji pozostawi nam wszystkim nasza rzeczywistość.

Temat – Presage 18:66 - jest nadal nie zakończony, nie do końca wypełniony. Przydały by się konsultacje z Panem Atraktorem...?!

Wiersz czternasty pokazuje słynne u Nostradamusa słowo – później – to znaczy kiedy? Wkrótce po tym – w niedługim czasie – później – po krótkich rządach...itd

Nostradamus jak zwykle pozostawia sobie i nam pewien margines na określenie konkretnego czasu.

Jednak ważniejszym słowem w tym wierszu jest słowo – nastanie. Czyli przyjdzie oczekiwane nie koniecznie przez nich.

Nastanie u nich (sprawiedliwych) żałość i Wielki Smutek. Później nastanie żałość przechodząca w Wielki Smutek. Natomiast ten smutek przejdzie w spolegliwość.

Ciekawostką jest to, w jaki sposób Nostradamus połączył dwa słowa; przyczyna żarliwość, skutek spolegliwość. Najciekawszą jednak rzeczą jest to, że słowa te nie dotyczą pojedynczych zwolenników sprawiedliwych, ale dotyczą większości sprawiedliwych...

No cóż!
Gdyby wszyscy byli spolegliwi - wtedy nie było by przypominanej poniżej przepowiedni...


Przepowiednia;242,86(sześciowiersz)Almanach rok;1614

W 21 Kraj Paulinów czeka przesilenie i wielkie zmiany,
A gdy zwycięzcy staną się pokonanymi,
Nieliczni roztropni nie zburzą murów nienawiści,
Wielki zamęt i przelana wzajemnie krew, susza i powódź,
Doprowadzą Naród i Kościół do wielkich rozłamów,
Gdy ujawni się TRZECI nad Wisłą nastaną rządy jego SŁUGI!

http://koniecswiata.info/forum/post/7183/#p7183


Pozostałe omawiane w tym wpisie wiersze tego omenu, mówią już o dwóch sprawach tak bardzo często omawianych na różnych forach internetowych. Tematy te zawsze rozgrzewały klawisze komputerów. Mieliśmy wielu ekspertów w dziedzinie kryzysu pieniądza ale równie wiele w dziedzinie wąsatego.

Wiersz piętnasty mówi o kryzysie pieniądza. Kryzys ten, właśnie jest, również omawiany w wielu innych przepowiedniach dotyczących wielu krajów. Omen 69 – w miarę systematyzuje i porządkuje kryzysy finansowe opisane w przepowiedniach przez Nostradamusa.

Nostradamus wspominał kilka kryzysów, ale tylko nieliczne opisał w kilku przepowiedniach. Jest to za obszerny temat, żeby omówić go w jednym wpisie. Dlatego osoby zainteresowane jak zwykle muszą się uzbroić w cierpliwość.

Ja tylko wspomnę, że już od dłuższego czasu myślę (pisałem już o tym wcześniej) o klasycznej centurii, która prawdopodobnie rozwija ten temat również w połączeniu ze zbliżającymi się wydarzeniami, które nie zawsze będą dotyczyły tylko Polski...

Wierz piętnasty mówi o kryzysie pieniądza. Nostradamus mówi o tym, że wreszcie kryzys pieniądza. Świadczy to o tym, że ten kryzys był spodziewany od dłuższego czasu. Dlatego słowa – Aż wreszcie!

Wiersz ten nie koniecznie mówi o tym, że wąsaty był oczekiwany. Ale również jest to możliwe.

Aż wreszcie kryzys pieniądza wyniesie do władzy. Wyniesie na krótko. Jak krótko? Jak zwykle u Nostradamusa – krótkie rządy – ale meczące dla wielu – krótkie ale i tak za długie...itd

Właśnie tu musi pojawić się jedna z najpopularniejszych przepowiedni:


Przepowiednia:1,46/czterowiersz/;

+W kraju nad Wisłą wąsaty wygra po raz drugi wybory,
W końcu kadencji dojdzie do wielkiej ruchawki motłochu,
Z poparciem przyszłego dyktatora na krótko obroni on władzę,
Niedługo potem on i krzyże będą spalone ognistym światłem półksiężyca!

http://koniecswiata.info/forum/post/6877/#p6877


Wiersz szesnasty mówi, że po raz drugi u władzy będzie wąsaty. Już wielokrotnie pisałem, że nie powinno się mieszać osób występujących w „dwóch pałacach”  Władzy prezydenckiej i władzy rządowej – premiera.

Nostradamus to rozdziela w swoich przepowiedniach – w miarę jednoznacznie. Niemniej wpisy innych wypowiadających się osób wielokrotnie temu zaprzeczały. Ja oczywiście za każdym razem o tym przypominam.

Na krótko wyniesie do władzy - po raz drugi wąsatego i jego licznych zwolenników zdrady../.

Pokazywałem również wcześniej inne możliwości interpretacji; Przepowiednia: 1,46 +

http://koniecswiata.info/forum/post/6879/#p6879

Omen 69 – w sumie rozwiewa dużą ilość możliwych alternatywnych interpretacji. Zamyka w sumie swoją treścią również większość dywagacji na temat wąsatego.

Oczywiście nie należy się - jak zwykle - za bardzo śpieszyć z interpretacją.

W moim przypadku, omen pozwolił na odrzucenie wcześniejszych wątpliwości.

Wiersz z przepowiedni wcześniej omawianej mówi: Nie oni, a On przejdą do legendy pokoleń żywych! mówił o Lechu Wałęsie. Nostradamus wiedział o czym pisze. Dlatego w połączeniu z Omenem 69 i jego wierszem szesnastym, jest naprawdę mało prawdopodobne, żeby Lecha Wałęsę można było łączyć z zwolennikami zdrady.

Dlatego mój wniosek skłania się do innego (może jeszcze nie znanego) wąsatego... albo jeszcze coś o czy ściemniał... w swoim zdystansowanym wpisie Pan Atraktor.

W przepowiedniach o Polsce, Nostradamus opisał dwóch wąsatych. Na stanowisku prezydenta Polski przez jedną kadencję, był zarówno Lech Wałęsa jak i Bronisław Komorowski.

Jeśli jeden – Przejdzie do legendy pokoleń żywych, to drugi może mieć licznych zwolenników zdrady... Na pozostałych wąsatych, kandydatów do dwóch kadencji prezydenckich raczej nie ma czasu...

Należy również pamiętać, że czas jest względny! Również w aspekcie filozoficznym!

107

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

Omen:69 [Proroctwo;69]

O słowiański narodzie Maryi!
Gdy szatan zapanuje nad twoimi umysłami -
to krew z jednej krwi poleje się strumieniami,
Bowiem dwa sobie przeciwne plemiona i te starsze i młodsze -
spotkają się w morderczym uścisku wrogości../.
Bo gdy nad Wisłą Bachus rozpali w nich ogień nienawiści -
Syn stanie się wrogiem ojca, a córka swej matki -
zaś brat zabójcą brata, a siostra zabójczynią siostry,...
Ale przed tym za udziałem Gryfona i Atlantów -
wszech władza partii i kościoła ulegnie załamaniu,
Zaś świątynie Chrystusa będą plądrowane i niszczone, -
bo stanie się to skutkiem ułudnych rządów sprawiedliwych...
Najpierw więc zostanie rozbudzona Wielka Radość żarliwych-,
a później nastanie u nich żałość i Wielki Smutek spolegliwych../.
Aż wreszcie kryzys pieniądza na krótko wyniesie do władzy-
po raz drugi wąsatego i jego licznych zwolenników zdrady../.

Po nim w wyniku haniebnego buntu i zamachu -
sprzymierzony z nimi generał osiągnie cel utajniony...
Przed trzecią wojną już jako władca nowego Lechistanu,
I niezłomny wyznawca zwycięskiego islamu../.

Stanie się z czasem wiernym zwolennikiem Wielkiego Talibanu,
I orędownikiem jego okrutnego i mściwego przywódcy.../.
W końcu kraj swój przemieni z pomocą szahidów i ich dowódcy,
W sprzymierzone królestwo proroka Mahometa i jego turbanów....
Taki więc oto będzie skutek i początek budowy,
                                 ...Jego Wielkiej Potęgi, Chwały i Odnowy!
Atraktor 216-08-31 15:53:06


Omen ten po pokazaniu informacji dotyczących wąsatego, oraz licznych zwolenników zdrady, przenosi czytelnika
do wierszy związanych już nierozłącznie z wydarzeniami związanymi z Generałem Dyktatorem.

Postać Generała Dyktatora pojawiała się już wcześniej w omawianych przepowiedniach, natomiast jej pojawianie
się w omawianych już przepowiedniach wiązała się zazwyczaj z zakończeniem opisywanych wydarzeń.

Nostradamus pozostawił dla nas, również przepowiednie związane z  działalnością  przyszłego Generała Dyktatora. Zostaną one omówione już wkrótce.

Ponieważ Omen 69 powinien być czytany i interpretowany w całości - również w nim, w końcowych wierszach pojawia
się postać Generała Dyktatora.

Wiersz siedemnasty pokazuje ponownie zabieg Nostradamusa związany z upływem czasu.
Pokazana jest w nim również ciągłość wydarzeń.

Po wyniesieniu do władzy po raz drugi wąsatego i jego licznych zwolenników zdrady../. pojawia się generał
sprzymierzony z licznymi zwolennikami zdrady. 

Wiersz siedemnasty pokazuje, że po wąsatym – po nim – nastąpią następne tragiczne wydarzenia.

Nostradamus w wierszu tym podaje informacje o buncie i zamachu. Haniebny bunt i zamach ma ułatwić utajniony cel.

Wiemy z wiersza, że bunt będzie haniebny, a z przepowiedni, że zamach będzie krwawy.

Nostradamus podając pewnego rodzaju ciągłość wydarzeń wymienia szczegóły: po nim – w wyniku –  buntu – zamachu – osiągnięty cel...

Wiersz osiemnasty pokazuje beneficjenta tych wszystkich wydarzeń. Generała. 

Sprzymierzony z licznymi zwolennikami zdrady - Generał – w wyniku – haniebnego buntu – zamachu – osiągnie – cel utajniony...

Nostradamus pokazuje w skrócie drogę do władzy przyszłego Generała Dyktatora.

Najciekawszym elementem tego wiersza jest oczywiście ten utajniony cel – który był długo przygotowywany ale równie długo pozostawał tajemnicą.

Celem tym nie było tylko zdobycie pełni władzy w naszym państwie ale również długo przygotowywane wprowadzanie islamu.

Wiersz dziewiętnasty pokazuje pierwszy z utajnionych celów – władca w nowy Lechistanie.
Dwa poprzednie wiersze pokazały drogę do tego celu.

Natomiast wiersz dziewiętnasty pokazał zakres czasu potrzebny do osiągnięcia tego celu.
Przed  III wojna światową cel będzie osiągnięty.

Wiersz dwudziesty pokazuje następny z utajnionych celów – islam.

Do przyspieszenia decyzji o niezłomności w islamie, mogą się oczywiście przyczynić przede wszystkim militarne zwycięstwa islamu – które w niespotykanej skali (wielomilionowa armia) oraz walka na wielu frontach – robiły duże wrażenie na wszystkich uczestnikach jak i obserwatorach toczących się walk.

Dwa w/w wiersze pokazują, jak przed trzecią wojną, już w nowym Lechistanie, jako władca (dyktator) stanie się niezłomnym wyznawcą zwycięskiego islamu... 

Niestety te utajnione cele są tylko początkiem historii przyszłego Generała Dyktatora...

108

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

Omen:69 [Proroctwo;69]

O słowiański narodzie Maryi!
Gdy szatan zapanuje nad twoimi umysłami -
to krew z jednej krwi poleje się strumieniami,
Bowiem dwa sobie przeciwne plemiona i te starsze i młodsze -
spotkają się w morderczym uścisku wrogości../.
Bo gdy nad Wisłą Bachus rozpali w nich ogień nienawiści -
Syn stanie się wrogiem ojca, a córka swej matki -
zaś brat zabójcą brata, a siostra zabójczynią siostry,...
Ale przed tym za udziałem Gryfona i Atlantów -
wszech władza partii i kościoła ulegnie załamaniu,
Zaś świątynie Chrystusa będą plądrowane i niszczone, -
bo stanie się to skutkiem ułudnych rządów sprawiedliwych...
Najpierw więc zostanie rozbudzona Wielka Radość żarliwych-,
a później nastanie u nich żałość i Wielki Smutek spolegliwych../.
Aż wreszcie kryzys pieniądza na krótko wyniesie do władzy-
po raz drugi wąsatego i jego licznych zwolenników zdrady../.
Po nim w wyniku haniebnego buntu i zamachu -
sprzymierzony z nimi generał osiągnie cel utajniony...
Przed trzecią wojną już jako władca nowego Lechistanu,
I niezłomny wyznawca zwycięskiego islamu../.

Stanie się z czasem wiernym zwolennikiem Wielkiego Talibanu,
I orędownikiem jego okrutnego i mściwego przywódcy.../.
W końcu kraj swój przemieni z pomocą szahidów i ich dowódcy,
W sprzymierzone królestwo proroka Mahometa i jego turbanów....
Taki więc oto będzie skutek i początek budowy,
                                 ...Jego Wielkiej Potęgi, Chwały i Odnowy!

Atraktor 2016-08-31 15:53:06


Ostatnie wiersze omenu tak jak w przypadku przepowiedni również mówią o Generale Dyktatorze. Jest to postać która
w sposób zasadniczy otwiera nowy rozdział w polskich dziejach, oczywiście również zamyka rozdział polskiej historii - nierozłącznie związanej z partiami politycznymi.

Wszyscy już od długiego czasu mogliśmy być światkami jak w naszym państwie, ale również i na całym świecie rozgrywają swoje własne interesy partie polityczne. Dlatego ważne dla pojedynczych obywateli codzienne sprawy zawsze schodzą na plan dalszy – natomiast są realizowane najczęściej spektakularne plany dające w zasadzie tylko zwycięstwo w wyborach raz jednej raz drugiej partii.

Nostradamus w swoich przepowiedniach wielokrotnie pokazuje, że zbliża się „epoka Tyranów” a właśnie ten okres charakteryzuje się zapowiedzią coraz częstszego występowania – Dyktatorów. Jest to oczywiście charakterystyczne
dla wszystkich krajów a nie tylko Polski.

Nasz generał również po dojściu do władzy pokaże w pełni swoje oblicze – Generała Dyktatora.

Wiersz dwudziesty pierwszy przechodzi do czasu w którym istnieje już Wielki Taliban. Ten nowy gracz na scenie, ma się pojawić dużo wcześniej, czyli około dziesięciu lat przed III wojną światową. Swoją wielkością oraz rozmachem zrobi on wrażenie na wszystkich przywódcach światowych – dlatego nie musi również dziwić, że również generał dołączy do tego grona.

Wiersz dwudziesty pierwszy właśnie o tym mówi: że z czasem stanie się (Generał Dyktator) – wiernym zwolennikiem – Wielkiego Talibanu.

Następny dwudziesty drugi wiersz mówi już o przywódcy Wielkiego Talibanu. Wiemy już z innych przepowiedni,
że jest nim Mahdi – trzeci z antychrystów.
Wszystkich ma być sześciu, pierwszym był Napoleon a drugim Hitler tym trzecim będzie Mahdi.

Wiersz dwudziesty drugi mówi jeszcze o początkach Wielkiego Talibanu gdzie jego przywódca na początku robi wielkie wrażenie na przywódcach światowych. Niestety sprytnie manipulując i oszukując wszystkie społeczeństwa bardzo szybko pokazuje swoje prawdziwe oblicze.

Nasz generał również na początku ma osiągnąć duże poparcie w naszym społeczeństwie. Ale po tym jak zajmie się z całym zapałem realizacją swoich utajnionych celów - również pokaże swoje prawdziwe oblicze. Ukaże się w całej okazałości – Generał Dyktator.

Generał Dyktator będzie orędownikiem – przywódcy Wielkiego Talibanu. Natomiast ich cechy osobowe zapewne będą rozwijały się podobnie. Mahdi okrutny i mściwy przywódca będzie oddziaływał na wiernego orędownika jego postępowania - Generała Dyktatora.

Wiersz dwudziesty trzeci pokazuje efekt tej wierności i naśladownictwa dowódcy Talibanu.

W końcu – czyli nie na początku – jednak po dużym wysiłku – kraj swój przemieni. Przepowiednie Nostradamusa mówią
o długiej i utajnionej współpracy generał z Mahdim – zapoczątkowanej jeszcze podczas wojskowych misji zagranicznych generała.

Dlatego pomoc Mahdiego nie powinna dziwić – szczególnie znając niezłomność polskiego społeczeństwa.
Dlatego do naszego kraju zostaną przysłani na prośbę Generał Dyktatora – szahidzi.

Będą to nauczyciele islamu (imamowie) i żołnierze (szahidzi) pomagający w wprowadzaniu islamu nauczycielom.
Będzie ich w pewnym momencie bardzo dużo – szczegóły w przepowiedniach.

Dlatego Nostradamus pisze, że w końcu kraj swój przemieni (Generał Dyktator) z pomocą szahidów i ich dowódcy Mahdiego.

Wiersz dwudziesty czwarty pokazuje już końcowe skutki tej przemiany. Utajniony sojusz z Mahdim na końcu przemieni się w sprzymierzone królestwo. Niestety będzie to królestwo w wierze proroka Mahometa oraz królestwo jego wojskowych turbanów...

Nostradamus wspominając turbany – ma na myśli formacje zbrojne szahidów i nie tylko. Jak wiemy z innych przepowiedni tych formacji było dużo. Były związane z konkretnymi kolorami, dlatego były: Turbany Białe, Turbany Zielone, Turbany Niebieskie, Czerwone...itd...

Turbany Mahdiego miały swoje konkretne zadania – związane z walkami na różnych polach walki,
miały również konkretne, ich cele, na ziemiach zdobytych przez Mahdiego...itd...

Z przepowiedni Nostradamusa wiemy również, że Generał Dyktator chętnie korzystał z szahidów również podczas odzyskiwania starych polskich ziem oraz do zajmowania nowych terenów przyłączanych do jego wpływów.

Przepowiednie Nostradamusa mówiące o Generale Dyktatorze opisują w większości czasy jego panowania i podboju
ale również, jego marnego końcu. Przepowiednie będą omawiane wkrótce.

Dwa ostatnie wiersze tego - Omenu 69 – po wcześniejszych pełnych niepokojących informacji o krwawych wydarzeniach
w naszym kraju – zostawiają w słowach Nostradamusa również wielką nadzieję dla naszego kraju.

W wierszu dwudziestym piątym Nostradamus podsumowuje swoje proroctwo dla narodu Maryi – Polskiego Narodu. Nostradamus pokazuje skutek, który doprowadzi do początków budowy...

Omen w całości swoimi wierszami pokazuje zamkniętą opowieść o pewnym przełomowym okresie w naszych polskich dziejach – pokazując najważniejsze wydarzenia w naszym kraju.

Nostradamus zostawia nam wszystkim nadzieję nie tylko dla nas wszystkich ale również pokazuje w swoich następnych przepowiedniach perspektywy dalszego rozwoju naszego kraju.

Wiersz dwudziesty piąty i wiersz dwudziesty szósty zamyka minione wydarzenia i jednocześnie otwiera początek budowy... Nowego – Odnowionego – Pełnego Chwały – Wielkiej Potęgi...

W wierszu dwudziestym szóstym Nostradamus otwiera perspektywę na naszą przyszłość – musimy tylko
odpowiednio z niej skorzystać... z 

… Jego Wielkiej Potęgi, Chwały i Odnowy!

109

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

Pan Atraktor również napisał kilka słów wstępu do tego Omenu.

Myślę, że warto przypomnieć ważne słowa Pana Atraktora. Wraz z moja interpretacją mogą stanowić
w miarę domkniętą całość.

Pan Atraktor pokazuje w swoim wpisie również ważną stronę emocjonalną tak charakterystyczną
dla zainteresowanego przepowiedniami Nostradamusa odbiorcy.

Dlatego właśnie niektóre osoby podchodzą z tak wielkimi emocjami do przepowiedni Nostradamusa...Atraktor 2016-08-31 15:53:06 napisał/a:

Witam;

Artykuł ten postanowiłem napisać dlatego, że obecne wydarzenia w Polsce zaczynają przebiegać zgodnie z tym o czym od dawna pisaliśmy (na różnych forach) ja a także mój poprzednik; Arteuza Centurion.

Pisząc rzetelnie o trudnej, a czasami wręcz niezbyt chwalebnej i miłej dla naszych uszu historii Polski spotykaliśmy się często z nieprzychylnością, a w krańcowych przypadkach nawet z wrogością wielu osób głównie o radykalnych narodowo katolickich poglądach.

Czytając (od czasu do czasu) różne fora internetowe zauważyłem, że poglądy tych osób w dalszym ciągu nie uległy jakimś przewartościowaniom i zasadniczym zmianom.

Z rządami PIS-u i sprzymierzonej z nim hierarchii kościelnej duża rzesza ludzi wiąże dziś ogromną nadzieję co do poprawy własnego losu i bytu, oraz nadzieję na wielką przyszłość Polski - swojej ukochanej Ojczyzny!

Z jednej strony to bardzo dobrze i nie ma nic w tym złego, ale z drugiej strony - o czym też zawsze przypominałem - DROGA DO WIELKOŚCI KAŻDEGO CZŁOWIEKA, TAKŻE NARODU I PAŃSTWA NIGDY NIE JEST USIANA SAMYMI PRZECIEŻ RÓŻAMI!

Wiem, że wielu z Was nie wyobraża sobie tego, że TA PRZYSZŁA WIELKOŚĆ POLSKI MOŻE BYĆ OSIĄGNIĘTA INACZEJ NIŻ Z SERCA SOBIE JĄ NIEKTÓRZY Z WAS WYMARZYLI I WYOBRAŻAJĄ, ORAZ GORĄCO PRAGNĄ, CZYLI PO PROSTU, ŻE TA DROGA DO WIELKOŚCI I CHWAŁY PRZEBIEGNIE PROSTO I GŁADKO BEZ ŻADNYCH TRAGICZNYCH WSTRZĄSW I LICZNYCH DRAMATÓW!

TO ZNACZY W SPOSÓB; BEZKONFLIKTOWY, BEZKRYZYSOWY I WYŁĄCZNIE POKOJOWY!!!

JAKŻE PIĘKNE I CUDOWNE BY TO BYŁO!!!

ALE ZGODNIE Z PRZEPOWIEDNIAMI I PROROCTWAMI M NOSTRADAMUSA WCALE TAK GŁADKO I PROSTO NIESTETY
NIE BĘDZIE!

Trudno jest wielu osobom to przyjąć do swojej świadomości - wcale się temu nie dziwię -, że ponad tysiącletnia chrześcijańska, katolicka Polska tak długo, mocno i powszechnie związana - od zarania swej państwowości - z wiarą Jezusa Chrystusa i Maryją czczoną i koronowaną na Królową Polski może - i to w stosunkowo krótkim czasie - STAĆ SIĘ KRAJEM ISLAMU, CZYLI PRZYJĄĆ WIARĘ PROROKA MAHOMETA!!!

Nie tylko zresztą dla nich JEST TO niewyobrażalne, BO MNIE TEŻ JEST SIĘ Z TYM TRUDNO POGODZIĆ I - W GŁOWIE
MI SIĘ TO NIE MIEŚCI!

Jednak historia powszechna na przestrzeni tysiącleci miała już bardzo wiele TRUDNYCH DO WYOBRAŻENIA TRAGICZNYCH DZIEJOWYCH ZWROTÓW I NIEWYOBRAŻALNYCH ZAKRĘTÓW!

Przykładów takich jest bardzo wiele.

Choćby upadek Cesarstwa Rzymskiego, a później Bizantyjskiego (Wschodniorzymskiego), a także wielu różnych religii, ustrojów, państw i imperialnych mocarstw!
Przecież to tzw; Bliski Wschód i Afryka Północna były przez setki lat początkiem kształtowania się chrześcijaństwa,
a później JEGO TWARDĄ OSTOJĄ I TO WÓWCZAS KIEDY WIĘKSZA CZĘŚĆ EUROPY ŻYŁA JESZCZE W WIERZE POGAŃSKIEJ!

I CO SIĘ STAŁO?

OTÓŻ W DOŚĆ SZYBKIM OKRESIE CZASOWYM ZWYCIĘŻYŁ TAM I ZAPANOWAŁ ISLAM!!!

-----------------------------------------------------------

Nie łudźmy się więc, że OBECNY PORZĄDEK ŚWIATOWY JEST JUŻ DOSKONAŁY I OSTATECZNY, ŻE NIE BĘDZIE SIĘ BEZBOLEŚNIE BEZ ŻADNYCH WOJEN I KRYZYSÓW ZMIENIAŁ!

ON MUSI SIĘ ZMIENIAĆ!

DLACZEGO?

ODPOWIEDŹ NA TO PYTANIE JEST BARDZO PROSTA.
OTÓŻ POWODEM TYCH CIĄGŁYCH ZMIAN JEST; NATURA CZŁOWIEKA!!!


Oto omen[proroctwo] M Nostradamusa, które w owym czasie (pisania na forum] miałem upublicznić, ale tego nie zrobiłem ze względu na liczne, często obelżywe, a nawet knajackie ataki jakie na różnych forach mnie spotkały.

Nie chciałem wówczas podgrzewać atmosfery dyskusji, która i tak przekraczała już wszelkie cywilizowane formy przyzwoitości !

Teraz nie jestem już aktywny na żadnym forum i ze względu na obecną sytuację polityczną w Polsce postanowiłem uzupełnić swoje liczne wpisy o TO DOŚĆ JEDNOZNACZNE PROROCTWO DOTYCZĄCE NAJBLIŻSZEJ PRZYSZŁOŚCI NASZEJ OJCZYZNY!

Oto one;


Omen:69[Proroctwo;69]

O słowiański narodzie Maryi!
Gdy szatan zapanuje nad twoimi umysłami-
to krew z jednej krwi poleje się strumieniami,
Bowiem dwa sobie przeciwne plemiona i te starsze i młodsze-
spotkają się w morderczym uścisku wrogości../.
Bo gdy nad Wisłą Bachus rozpali w nich ogień nienawiści-
Syn stanie się wrogiem ojca,a córka swej matki-
zaś brat zabójcą brata,a siostra zabójczynią siostry,...
Ale przed tym za udziałem Gryfona i Atlantów-
wszech władza partii i kościoła ulegnie załamaniu,
Zaś świątynie Chrystusa będą plądrowane i niszczone.-
bo stanie się to skutkiem ułudnych rządów sprawiedliwych...
Najpierw więc zostanie rozbudzona Wielka Radość żarliwych-,
a później nastanie u nich żałość i Wielki Smutek spolegliwych../.
Aż wreszcie kryzys pieniądza na krótko wyniesie do władzy-
po raz drugi wąsatego i jego licznych zwolenników zdrady../.
Po nim w wyniku haniebnego buntu i zamachu-
sprzymierzony z nimi generał osiągnie cel utajniony...
Przed trzecią wojną już jako władca nowego Lechistanu,
I niezłomny wyznawca zwycięskiego islamu../.
Stanie się z czasem wiernym zwolennikiem Wielkiego Talibanu,
I orędownikiem jego okrutnego i mściwego przywódcy.../.
W końcu kraj swój przemieni z pomocą szahidów i ich dowódcy,
W sprzymierzone królestwo proroka Mahometa i jego turbanów....
Taki więc oto będzie skutek i początek budowy,
                                 ...Jego Wielkiej Potęgi,Chwały i Odnowy!

Ps;

Tłumaczenie tego wierszowanego omenu[proroctwa] nie było dla mnie rzeczą prostą, ale poprawiając kilkakrotnie jego tłumaczenie chciałem w naszym języku wydobyć z niego (przede wszystkim) cały ukryty sens  tragizmu różnych czekających nas wydarzeń JAKI MA SPOTKAĆ W XXI WIEKU NASZĄ OJCZYZNĘ PRZED JEJ CHWALEBNYM WYWYŻSZENIEM W SKALI EUROPY I CAŁEGO ŚWIATA!

--------------------------------------------------------------------------------------

Myślę, że to  proroctwo jest tak jednoznaczne (o czym wspomniałem powyżej w przedmowie), że nie wymaga ono z mojej strony, ani mojego komentarza, ani mojej interpretacji.


Serdecznie Pozdrawiam;

Atraktor

110

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

58. Polska


Omen:69 [Proroctwo;69]

O słowiański narodzie Maryi!
Gdy szatan zapanuje nad twoimi umysłami -
to krew z jednej krwi poleje się strumieniami,
Bowiem dwa sobie przeciwne plemiona i te starsze i młodsze -
spotkają się w morderczym uścisku wrogości../.
Bo gdy nad Wisłą Bachus rozpali w nich ogień nienawiści -
Syn stanie się wrogiem ojca, a córka swej matki -
zaś brat zabójcą brata, a siostra zabójczynią siostry,...
Ale przed tym za udziałem Gryfona i Atlantów -
wszech władza partii i kościoła ulegnie załamaniu,
Zaś świątynie Chrystusa będą plądrowane i niszczone, -
bo stanie się to skutkiem ułudnych rządów sprawiedliwych...
Najpierw więc zostanie rozbudzona Wielka Radość żarliwych-,
a później nastanie u nich żałość i Wielki Smutek spolegliwych../.
Aż wreszcie kryzys pieniądza na krótko wyniesie do władzy-
po raz drugi wąsatego i jego licznych zwolenników zdrady../.
Po nim w wyniku haniebnego buntu i zamachu -
sprzymierzony z nimi generał osiągnie cel utajniony...
Przed trzecią wojną już jako władca nowego Lechistanu,
I niezłomny wyznawca zwycięskiego islamu../.
Stanie się z czasem wiernym zwolennikiem Wielkiego Talibanu,
I orędownikiem jego okrutnego i mściwego przywódcy.../.
W końcu kraj swój przemieni z pomocą szahidów i ich dowódcy,
W sprzymierzone królestwo proroka Mahometa i jego turbanów....
Taki więc oto będzie skutek i początek budowy,
                                 ...Jego Wielkiej Potęgi, Chwały i Odnowy!

Atraktor 2016-08-31 15:53:06


Czy to już czas :        http://koniecswiata.info/forum/post/10634/#p10634
Wstęp:                      http://koniecswiata.info/forum/post/10646/#p10646
Geneza:                    http://koniecswiata.info/forum/post/10648/#p10648

Interpretacje:

Wiersze 1-5              http://koniecswiata.info/forum/post/10657/#p10657
Wiersze 6-8              http://koniecswiata.info/forum/post/10668/#p10668
Wiersze 9-12            http://koniecswiata.info/forum/post/10680/#p10680
Wiersze 13-17          http://koniecswiata.info/forum/post/10706/#p10706
Wiersze 18-20          http://koniecswiata.info/forum/post/10734/#p10734
Wiersze 21-26          http://koniecswiata.info/forum/post/10753/#p10753
Pan Atraktor:            http://koniecswiata.info/forum/post/10757/#p10757

111

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

Przechodząc do nowego rozdziału przyszłych polskich wydarzeń nierozłącznie związanych z Generałem Dyktatorem
nie możemy zapominać o omówionych już wcześniej przepowiedniach - w których końcowe wiersze mówiły o tej bardzo ważnej postaci.

Dlatego zainteresowani czytelnicy mogą na spokojnie powrócić do tych przepowiedni – na przykład  - 
wracając do moich wcześniejszych wpisów.

Przyszły Generał Dyktator pojawi się na naszej scenie politycznej i wojskowej – na początku tylko jako generał.
Swoje dalekosiężne plany – skrzętnie ukrywane – będzie przygotowywał już dużo wcześniej.

Generał będzie uczestniczył w misjach wojskowych, gdzie nawiąże kontakty z Talibami.
Będzie to perspektywa dalekosiężnych planów, nie tylko samych Talibów, ale i samego generała.
Umowa między nimi zostanie przypieczętowana przez małżeństwo.

Muzułmanka może wyjść za mąż tylko za muzułmanina, dlatego przyszły generał dyktator – będzie musiał
już wtedy zmienić swoją wiarę na islam.

Szczegóły związane z tym małżeństwem były ukrywane – w naszym katolickim kraju raczej nie zwraca się za dużej
uwagi na to z kim wiążą się wysocy oficerowie wojskowi. Ważne jest tylko, żeby byli na misjach i oddawali swoją
krew za ojczyznę. Ochrony życia poczętego tu nie ma – bo to są dorośli i pod rozkazami...

Jeżeli przyszły generał dyktator możliwe, że wtedy jeszcze nie generał – poślubił na misji wojskowej - muzułmankę,
a później ją sprowadził do Polski – to bardzo możliwe, że taka rodzina jest już w naszym kraju.

Ostatnie czystki w wojsku dokonane przez dobrą zmianę z jej głównym czyścicielem, zapewne nie kierowały się żadnymi kryteriami poza swoimi. Dlatego dobra zmiana ma wiele osób z wysoką rangą wojskową, które po odejściu z wojska pisu – aktywnie „kibicuje” wszystkim poczynaniom dobrej władzy.

Dlatego nie zdziwiłbym się gdyby wolny czas na emeryturze wojskowej był dobrym czasem na wszelkie utajnione przygotowania przyszłego generała. Zapewne żadna okazja nie zostanie przez niego przeoczona.

Dobre szkoły wojskowe uczą również cierpliwości w realizowaniu zaplanowanej taktyki...

Nostradamus pisał:  „Dawniej chwalony, a zapomniany generał”

Słowa te mogą sugerować ogólną wiedzę w społeczeństwie o tym generale – większość może również wiedzieć
o kogo może chodzić. Natomiast pamięć w społeczeństwie może być zakłócona przez różne czynniki... np. dobrą zmianę...

Przypomnę jeszcze dwie najbardziej charakterystyczne przepowiednie Nostradamusa.
Wydarzenia opisane w tych przepowiedniach powiązane są nierozłącznie z Generałem Dyktatorem.


13. Polska

+
W końcu ósmej słaby generał odda władzę związkowi,
Będą mu to mieli za złe jego zwolennicy,
Od nieprzyjaciół nie zazna spokoju i litości,
Drugi który po nim przyjdzie później zrobi z niego bohatera,
Ci którzy myśleli, że na zawsze zwyciężyli,
Zobaczą jak się pomylili, doprowadzając Polaków do wielkiej złości!
                           
http://koniecswiata.info/forum/post/6783/#p6783


56. Polska

*
Przy końcu drugiej w stajni kościoła wielkie kłótnie,
Przy okrągłym nie dochodzi do porozumienia,
Trzy kierunki, trzy nurty - Pauliści najważniejsi,
O klasztor Maryi bezwstydna i gorsząca awantura,
Generał prowokator na usługach Mahdiego,
Po wizycie i ukrytym przekupstwie w jego zaufaniu!

http://koniecswiata.info/forum/post/7474/#p7474

112

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

*
W wyniku kryzysu i niezadowolenia,
Dawniej chwalony, a zapomniany generał -
Wśród aplauzu zmęczonego narodu obejmie władzę,
Później Polacy i Kościół będą go przeklinać za: korupcję, podatki i islam.
Arteuza - Centurion   20 lis 2009, o 18:54


Presage X 77,5 (czterowiersz);

Chwalony, a zapomniany Generał żelazną pięścią obejmie władzę!
Osłabiony, wykrwawiony naród otworzy z radością SWOJE PODWOJE!
W czasie misji tajemnie zmieni wiarę początkowo starannie ukrywaną.
Później za przyczyną Talibanu, kościoły burzone, duchowni prześladowani,
Obrazy i Krzyże zrzucane i podpalane na cześć i chwałę ISLAMU!
Jak za Piasta kraj cały zmieni wiarę, ale POZORNIE NIE W DUCHU!
Atraktor 20.11.2012

113

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

*
W wyniku kryzysu i niezadowolenia,
Dawniej chwalony, a zapomniany generał -
Wśród aplauzu zmęczonego narodu obejmie władzę,
Później Polacy i Kościół będą go przeklinać za: korupcję, podatki i islam.
Arteuza - Centurion   20 lis 2009, o 18:54


Przepowiednia ta otwiera nowy rozdział w przypadku osoby Generała. Nostradamus pokazuje przyczyny dojścia
do władzy w Polsce generała, który jeszcze nie jest Generałem Dyktatorem.

Jest wiele przepowiedni Nostradamusa w których końcowe wiersze mówią o Generale Dyktatorze.
W tych przepowiedniach Nostradamus pozostawił dla nas wszystkich swoje przesłanie.

Dlatego większość opisanych w tych przepowiedniach wydarzeń, w swoim tempie, prowadziło
do władzy Generała Dyktatora.

Wnioskiem płynącym z obserwacji naszego środowiska politycznego jest przede wszystkim to, że tworząc ustawy –
z myślą o sobie -  byli na tyle krótkowzroczni, że przygotowali podatny grunt, również prawny w naszym kraju, właśnie
dla przyszłego Generała Dyktatora.

Te wszystkie mechanizmy polityczne oczywiście nie są tylko charakterystyczne dla naszego kraju. Niedawno, albo
już jakiś czas temu, obserwowaliśmy sytuację w Wielkiej Brytanii gdzie dla własnej korzyści (zwiększenia swojego
poparcia) premier Tony Blair zaproponował referendum w sprawie Brekxitu. Sam był przekonany, że w referendum nie będzie zgody na wyjście z Unii Europejskiej – a stało się tak jak pisał Nostradamus – Anglia wyjdzie z Unii.

Ważną sprawą w tej przepowiedni Nostradamusa jest to, że mówi tylko o generale. Oznacza to, że są to
początki dojścia do władzy – wśród aplauzu tłumu – generała.

Omawiany wcześniej - Omen 69 – może przybliżyć nam okoliczności niezadowolenia i kryzysu – który wyniósł
do władzy generała.

Wiesz pierwszy tej przepowiedni mówi o okolicznościach w jakich do władzy dochodzi generał.
W wyniku kryzysu – mowa jest o kryzysie nie tylko ekonomicznym.

Do kryzysu doprowadziły rządy sprawiedliwych – które, uległy populistycznym podpowiedzią rozdawnictwa w czasie wzrostu gospodarczego w całej Europie. Wzrost gospodarczy powinien przede wszystkim być czasem wzmocnienia
rezerw państwa - właśnie na czas kryzysu.

Dlatego następne rządy w pewnym sensie nie miały już innego wyjścia musiały kontynuować politykę wzmocnionego rozdawnictwa. Dlatego Nostradamus mówi o następnych rządach po sprawiedliwych, jako o rządach lewicowych – 
„Kraj nad Wisłą na krótko znowu otworzy drzwi Morusowi,”

Wiersz pierwszy mówi o kryzysie i niezadowoleniu. Kryzys obejmuje swoim zasięgiem nie tylko gospodarkę ale również wiele innych dziedzin naszego życia. W tym czasie ma już panować kryzys w Kościele Katolickim. Po prostu kryzys dotyka coraz więcej dziedzin naszego życia a to właśnie jest przyczyną niezadowolenia w naszym społeczeństwie.

Wiersz pierwszy mówi o wyniku - wszystkich wydarzeń - omawianych wcześniej w innych przepowiedniach Nostradamusa.

W wyniku kryzysu i niezadowolenia.

„Ci którzy myśleli, że na zawsze zwyciężyli, Zobaczą jak się pomylili, doprowadzając Polaków do wielkiej złości!”
   
Wiersz drugi mówi o beneficjencie tego kryzysu i niezadowolenia – zapomnianym generale. Ludzka pamięć jest zawodna, szczególnie jak jest „nadpisywana” ogromną ilością aktualnych wydarzeń.

Dlatego nawet dawniej chwalone postacie z naszej przeszłości potrafią być zapomniane.

Na scenie nie tylko politycznej w wyniku kryzysu i niezadowolenia – pojawia się zapomniany generał – już wcześniej
znany i w tamtym czasie chwalony.

Wiersz trzeci mówi już o objęciu władzy przez generała.

Na scenie pojawia się zmęczony naród – kryzys – niezadowolenie.
Nostradamus w jednej z przepowiedni pisał o chimerycznych Polakach.

1.Chimera - mitologiczny potwór wyobrażany jako zwierzę o trzech głowach: kozy, lwa i smoka lub stwór o głowie lwa, tułowiu kozy i ogonie węża
2.Chimera - coś nierealnego; ułuda, mrzonka, fantazja

Wiersz trzeci mówi o aplauzie narodu. Wśród aplauzu zmęczonego narodu. Zapomniany ale dawniej chwalony generał. Obejmie władzę.

Naród w wyniku kryzysu i niezadowolenia. Zmęczony naród. Powierza władzę w państwie generałowi.
Wśród aplauzu narodu. Generał obejmuje władzę.

Wiersz czwarty jest już tylko podsumowaniem Nostradamusa dotyczącym przyszłości, w której władza
będzie oddana w ręce generała.

Nie jest to przesłanie ale zapowiedz tego co ma się wydarzyć później. Można ten wiersz potraktować również
jako ostrzeżenie do polskiego społeczeństwa.

Każde początkowe zadowolenie z rządów może wyrażać się aplauzem narodu.
Jednak nie można patrzeć tylko na początek należy pamiętać, że przyjdzie jakieś – później.

Wiersz czwarty mówi o przyszłości. Nie jest to odległa przyszłość – ponieważ po dojściu do władzy generał
zacznie coraz szybciej realizować swoje utajnione plany.

Nostradamus mówi, że Polacy i Kościół nie będą zadowoleni. Mówiąc wprost, będą przeklinać generała za jego
wszystkie przywary. Wprowadzane podczas rządów generała podatki i korupcja będzie bardzo uciążliwa dla polskiego społeczeństwa. Natomiast wprowadzony siłą islam, będzie kluczową pozycją w planach przyszłego Generała Dyktatora.

Później Polacy i Kościół będą go przeklinać za: korupcję, podatki i islam.

114

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

Przypominam wpis Pana Arteuzy - Centuriona mówiący o Generale. Wpis ten powstał 2009 roku.

Dla osób zainteresowanych tematem przepowiedni Nostradamusa – przy uważnej lekturze – wnosi ten tekst kilka drobnych szczegółów pozwalających na uszeregowanie opisanych wcześniej wydarzeń w kolejności ich wypełniania się.

Pan Arteuza Centurion tak jak wielu autorów książek poświęconych twórczości Nostradamusa zastosował we swoich wpisach nie tylko chronologię mających nastąpić wydarzeń ale również podał przybliżoną datę wybuch III wojny światowe.

Tak jak pisałem już wcześniej, wielu światowej sławy interpretatorów przepowiedni Nostradamusa w swoich książkach i opracowaniach stosowała podobny zabieg – polegający na określeniu daty początkowej – określającej najczęściej wybuch wojny. Wielu z nich również myliło się w datach początkowych. Natomiast dzięki ich pracy, możemy w przybliżeniu poznać wiele opisanych przez Nostradamusa wydarzeń oraz poukładać je w miarę jasną chronologię .

Nostradamus był bardzo dobry w tym o czym pisał ale równie dobrze potrafił poukrywać w swoich przepowiedniach konkretne daty. Dlatego tak trudno było jak i również jest nadal określić konkretną datę związana z opisanymi wydarzeniami.

Zwracając uwagę na drobne szczegóły – możemy również, my wszyscy – próbować określić chronologię wydarzeń opisanych w twórczości Nostradamusa. Natomiast na konkretne daty musimy poczekać do czasu całkowitego wypełnienia się konkretnych przepowiedni.

Ponieważ żyjemy w czasach nieuchronnie zbliżających nas do wypełnienia się opisanych wydarzeń – mamy coraz więcej możliwości uczestniczenia w tych wydarzeniach. Musimy tylko na spokojnie przeanalizować nasze możliwości – podejmując decyzję co zrobimy z posiadaną wiedzą...Arteuza 20 lis 2009, o 18:54 napisał/a:

A oto dalsze wydarzenia mające w sposób pośredni i bezpośredni związek z Polską.

Nie będę już przytaczał tekstów które podawałem wcześniej.

*
W wyniku kryzysu i niezadowolenia,
Dawniej chwalony, a zapomniany generał -
Wśród aplauzu zmęczonego narodu obejmie władzę,
Później Polacy i Kościół będą go przeklinać za: korupcję, podatki i islam.

Uwaga:
Nostradamus co prawda nie pisze kiedy i jaki generał przed "konfliktem ukraińskim" i III wojną zdobędzie - przy aplauzie Sejmu, Senatu, Kościoła i większości narodu - władzę - ale piszę, że ten wybór później okaże się bardzo nieszczęśliwy i pochopny. Generał będzie krytykowany za wysokie podatki, sprzyjanie islamowi i korupcję.


*
Przy końcu drugiej w stajni kościoła wielkie kłótnie,
Przy okrągłym nie dochodzi do porozumienia,
Trzy kierunki, trzy nurty-Pauliści najważniejsi,
O klasztor Maryi bezwstydna i gorsząca awantura,
Generał prowokator na usługach Mahdiego,
Po wizycie i ukrytym przekupstwie w jego zaufaniu!


Uwaga:
Teraz chyba rozumiemy poprzednie podane przeze mnie teksty Nostradamusa.

Jakiś emerytowany, zasłużony generał w dobie kryzysu w drugiej dekadzie XXI wieku - gdzieś na 2-3 lata przed III wojną obejmuje w Polsce władzę przy poparciu większości polityków, narodu i wojska.

Po wizycie oficjalnej w Wielkim Talibanie zaprzyjaźnił się z Mahdim - dlatego też najprawdopodobniej prowokował intrygi w polskim kościele, aby go osłabić i podzielić - co
pomogło by mu wprowadzić islam - do czego namawiał go Mahdi.

Nie było to trudne bo w podanym już wcześniej tekście Nostradamus pisał o tym, że polski kościół będzie myślał tylko o przepychu i mamonie, a zamiast ewangelizacją będzie się zajmował polityką.

Spowoduje to apostazję (odchodzenie od kościoła jako instytucji - nie od wiary) - i ogromne niezadowolenie w całym polskim społeczeństwie.

Po wysłaniu wojsk polskich na Ukrainę - Generał ten zdobędzie na razie jeszcze większa popularność, a zarazem władze i szacunek - co pozwoli mu realizować jego przewrotne - sprzyjające Wielkiemu Talibanowi cele.

Nic dziwnego więc, że ten generał po wybuchu III wojny światowej będzie się cieszył poparciem Mahdiego i chętnie wkroczy (zresztą na zaproszenie rządów państw wschodnioeuropejskich przestraszonych atakiem Chin i Japonii na Rosję) - na już całą Ukrainę, Białoruś i kraje nadbałtyckie w celu zabezpieczenia ich granic.

Teraz też wiadomo dlaczego Mahdi poprze w konflikcie polsko-niemieckim polskiego Generała-Dyktatora i wymusi na Niemcach zaprzestanie agresji przeciwko naszemu krajowi.

Niektórzy tu zapytają się mnie zapewne - jak to możliwe, że znajdą się tacy Polacy, którzy będą współpracować z Wielkim Talibanem i islamem?

A czy nie znaleźli się tacy co współpracowali z ZSRR i komunizmem?

Obecnie, niektórzy historycy mówią cyt: „Polacy to jedyny naród w Europie, który nie współpracował z Hitlerem" - ale to nie jest prawda - konfidentów i zdrajców było i u nas dużo - jak w każdym narodzie i kraju - po prostu: - HITLER NIE CHCIAŁ TAKIEJ WSPÓŁPRACY - jej sobie nie życzył!!!

Polacy mieli być niewolnikami!!! - nie było takich propozycji jak dla: Francuzów, Holendrów czy Norwegów - w tych krajach nie było łapanek na ulicach i rozstrzeliwań pod murem.

Okupacja hitlerowska w zachodniej Europie miała inny charakter – bardziej "cywilizowany".

Z tekstów Nostradamusa wynika, że Polska - pomimo swojego katolicyzmu nie będzie tak bezwzględnie traktowana przez Wielki Taliban i Mahdiego jak kraje "starej zachodniej Europy" - i to chyba dla nas będzie szczęśliwym zrządzeniem losu!!!

c d n.
Centurion

115

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

Presage X 77,5 (czterowiersz);

Chwalony, a zapomniany Generał żelazną pięścią obejmie władzę!
Osłabiony, wykrwawiony naród otworzy z radością SWOJE PODWOJE!
W czasie misji tajemnie zmieni wiarę początkowo starannie ukrywaną.
Później za przyczyną Talibanu, kościoły burzone, duchowni prześladowani,
Obrazy i Krzyże zrzucane i podpalane na cześć i chwałę ISLAMU!
Jak za Piasta kraj cały zmieni wiarę, ale POZORNIE NIE W DUCHU!
Atraktor 20.11.2012


Jest to druga z przepowiedni Nostradamusa mówiąca w całości o początkowych rządach generała.

Zainteresowani przepowiedniami Nostradamusa czytelnicy zapewne zauważyli, że wszystkie wydarzenia, sprzed objęcia władzy przez generała jeszcze nie Generała Dyktatora, zostały zasugerowane we wcześniej omawianych przepowiedniach.

Przepowiednie opisujące czasy nam współczesne, zazwyczaj w końcowych wierszach odwoływały się do Generała Dyktatora. Może to świadczyć o już wcześniejszym jego wpływie (utajnionym) na wiele wcześniejszych wydarzeń.

Omawiana dzisiaj przepowiednia uzupełnia i rozwija wydarzenia z poprzedniej przepowiedni, podnosząc napięcie emocjonalne czytelnika a tym samym tragizm przyszłych wydarzeń.

Wiersz pierwszy mówi o chwalonym (wcześniej) generale.  Był on już zapomniany pomimo wcześniejszych pochwał
i zasług  jego osoby. Są to informacje zgodne z poprzednią przepowiednią.

Natomiast pozostałe wydarzenia są już znacząco wzmocnione. Mamy tu żelazną pięść. Ta pięść mówi o twardości
i sile z jaką zostaje objęta władza. Generał żelazną pięścią obejmuje władzę!

Wiersz drugi mówi o osłabionym narodzie. Poprzednio była mowa o niezadowolonym i zmęczonym narodzie.
W tej przepowiedni mowa jest o osłabionym i wykrwawionym narodzie.

Wiersz ten mówi o narodzie, który otworzy swoje podwoje. Jednym słowem, naród zaprosił generała szeroko
otwierając swoje podwoje – drzwi. W tym wypadku nawet z radością otworzył swoje podwoje dla generała.

Podwoje - okazałe, dwuskrzydłowe drzwi.
Podwoje - staropolskie określenie bramy wejściowej.

Osłabiony, niezadowolony, w kryzysie, wykrwawiony, wśród aplauzu, z radością, otworzy swoje podwoje dla władzy generała. Który... żelazną pięścią obejmie władzę...

Wiersz trzeci mówi o misji (wojskowej) generała – pokazując jego wcześniejszą historię.

Nostradamus mówi o misji a nie o wojnie. W misjach wojskowych nasi żołnierze uczestniczyli zazwyczaj po dowództwem zjednoczonej koalicji a tak naprawdę pod amerykańskimi dowódcami.

Należało by, w tym miejscu przypomnieć, wszystkie misje z naszej niedalekiej przeszłości. Było ich bardzo dużo.
Większość misji, były to misje pokojowe ale ostatnio nasi żołnierze również wchodzili w skład koalicji prowadzącej
również działania wojskowe.

Misji było dużo ale tylko na jeden epizod z tych czasów ja osobiście zwróciłem uwagę. Talibowie przekazali na ręce polskiego dowódcy „złotą róże” mającą być podziękowaniem i dowodem przyjaźni między nimi a polskim dowódcą...
Można próbować poszukać więcej szczegółów w internecie...

Jaka była sytuacja na misjach w Afganistanie, ale nie tylko, można się przekonać po lekturze dostępnych czasopism. Możemy tam również poznać niektóre nazwiska dowódców. Należy tylko przebrnąć przez ich całą treść, dla zainteresowanych linki do pobrania pdf...


https://www.google.pl/url?url=https://z … W1TSp7FKRb

http://www.google.pl/url?url=http://dgr … u_J-G8wD97


Natomiast, jak dużo było wszelkiego rodzaju misji z udziałem polskich żołnierzy możemy zobaczyć na stronie stowarzyszenia kombatantów misji pokojowych ONZ.


http://skmponz.pl/misje-pokojowe-polakow-1953-2010/


Tak jest ich bardzo dużo.

Dlatego przyszły generał miał wiele możliwości w bardzo rozległym czasie. Nie znaczy to, że we wszystkich tych misjach
była możliwość kontaktu z Talibami a tym bardziej z Mahdim. Dlatego też można również niektóre pominąć...

Pierwsze trzy wiersze mówią o dojściu do władzy generała. Są to początki jego władzy w Polsce.

Wiersz czwarty mówi o tym co będzie później. Już podczas władzy Generała w naszym kraju.

Jak zwykle pojawiające się słowo - później - sugeruje pewien upływ czasu. W tym przypadku musimy również pamiętać
o utajnionych planach generała, które zaplanował dużo wcześniej ale które wprowadzał z żelazną konsekwencją –
żelazną pięścią.

Wiersz czwarty mówi o wpływie na przyczyny późniejszych wydarzeń. Taliban będzie przyczyną dla której generał zdecyduje się na opisane działania.

Kościoły będą burzone, duchowni prześladowani... Do tego ma namawiać Taliban generała. Jak możemy przypuszczać Taliban już w tym czasie zyskuje na swojej sile. Powiększa swoje terytorium -  siłą i islamem - zaczyna również jednoczyć wszystkie podbite terytoria.

Wiersz piąty jest kontynuacją prześladowań generała, może już Generała Dyktatora, który za przyczyną nacisków Talibanu
i jego przywódcy Mahdiego, będzie wprowadzał islam.

Obrazy i Krzyże, kościoły i duchowni - symbole chrześcijaństwa będą niszczone już otwarcie.

Nostradamus mówi o zrzucaniu i podpalaniu Obrazów i Krzyży. Niestety mówi tęż, że to wszystko będzie robione
na część i chwałę islamu!

Wszyscy zapłacimy za rządy Generała Dyktatora wysoką cenę. Tak to już bywa, że nie można oceniać prezentu
po samym opakowaniu.

Ludność zajęta, uciskiem podatkami i wielką korupcją w rządach generała – będzie przeklinać coraz mocniej swoje entuzjastyczne decyzje popierające rządy generała.

Wiersz szósty jest przesłaniem i pewnego rodzaju pocieszeniem zostawionym dla nas wszystkich przez Nostradamusa.

Nowa wiara zostanie przyjęta na koniec tylko pozornie. Na pokaz i na zewnątrz będzie manifestowana jej zmiana.
Natomiast w duchu – we wnętrzu i sercach narodu – wiara nie zostanie zmieniona.

Dlatego Nostradamus przywołuje odniesienia historyczne do przyjęcia wiary za Piasta.

Kraj cały zmieni wiarę. Ale tylko pozornie. Nie w duchu. Wiara duchowa jest najczystsza i najsilniejsza.

Jak za Piasta kraj cały zmieni wiarę, ale POZORNIE NIE W DUCHU!

116

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

Jeszcze moje małe uzupełnienie poprzedniego wpisu.

Obserwując wcześniej fora internetowe, na których był omawiany temat Generała Dyktatora widać było wiele
propozycji postaci, które były typowane na to stanowisko.

Większość a raczej wszystkie osoby nie były traktowane jednak na poważnie. Natomiast dyskusja była ciekawa
ze względu na przedstawiane osoby. Jednak jak zwykle, za mała wiedza na temat postaci Generała opisanej
w twórczości Nostradamusa, była główną przeszkodą w typowaniu kandydatów.

Ja również, wcześniej dostrzegałem za mały dostęp do materiałów mówiących o wysokich rangą oficerach biorących
udział w misjach polskiego wojska za granicą. Ten aspekt dalej się nie zmienił.

Może i dobrze ponieważ prywatność osób, a tym bardziej oficerów wojska, powinna być szczerzona.

Zawsze można niechcący wskazać niewłaściwą osobę. A co najgorsze można również wskazać tą prawidłową.
A to może również doprowadzić do zainteresowania samego generała naszą osobą...

Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest jeszcze trochę cierpliwie poczekać – postać generała na pewno sama się pojawi. Oczywiście czym później tym lepiej dla naszej polskiej przyszłości.

To co możemy zrobić na dzień dzisiejszy, to możemy czytać dostępne materiały w tym temacie. Możemy również zastanawiać się jakie przyczyny i warunki na misjach wojskowych, wpływają na tak radykalne decyzje powodujące
zmiany w samym człowieku jak i w jego planach na przyszłość.

W poprzednim wpisie podałem linki do specjalistycznych czasopism wojskowych – raczej rzadko czytanych przez nie specjalistów z zakresu wojskowości. Dopóki są dostępne można z nich skorzystać.

Oczywiście nasze przemyślenia możemy również rozpocząć od najpopularniejszego źródła - Wikipedii - gdzie wraz
z odnośnikami mamy już dużo materiału do naszej analizy:

Wojsko Polskie w operacjach pokojowych.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojsko_Po … pokojowych

Jednym z odnośników jest właśnie najbardziej ciekawy temat:

Polski Kontyngent Wojskowy w Afganistanie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polski_Ko … ganistanie


https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c7/Afganistan_CIA_map_PL.jpg

Afganistan

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9e/Afghanistan_Ghazni_Province_location.PNG

Prowincja Ghazni


Struktura organizacyjna Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Struktura … ganistanie

117

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

Opisując postać Generała Dyktatora na chwilę powrócę do wcześniejszych wpisów Pana Atraktora.

Wpisy te pokazują, że nadal warto wracać do dobrych tekstów Pana Atraktora. We wszystkich wpisach możemy „wychwycić” wiele szczegółów, których połączenie w całość daje dopiero spójny obraz  omawianych tematów.

Osoby zainteresowane twórczością Nostradamusa najczęściej skupiają się na samych przepowiedniach – natomiast
ja polecam dla wszystkich również szczegółowe opisy Pana Atraktora.

Wszystkie wpisy Pana Atraktora zawierają interpretację przepowiedni Nostradamusa oraz dodatkowe omówienie sytuacji w Polsce oraz na świcie w kontekście omawianych wydarzeń.

Na uwagę zasługuje również fakt, że u Pana Atraktora na początku było dużo opisów a dopiero później dla ich wsparcia i nie tylko, pojawiły się numerowane przepowiednie Nostradamusa.


Atraktor : 16-10-2012  napisał/a:


( …)

A co napisał o Polsce sprzed III wojny światowej, w czasie jej trwania i po niej.

W skrócie powiem tak:

Tylko proszę mnie nie przypisywać jakichś określonych poglądów politycznych, bo piszę to o czym mówi w swoich tekstach!

Podam w skrótach:

- będą długie rządy Kaszuba (Bastrana) - Bastranowie to plemię germańskie żyjące przed Słowianami we wczesnym Średniowieczu na terenie Kaszub,

- następnie mają być krótkie rządy ”klerykałów-nacjonalistów”- tak ich nazywa Nostradamus, które wywołają krwawe bunty z powodu coraz większej biedy w związku ze światowym kryzysem gospodarczym,

- potem władzę dyktatorską ma przejąć w wyniku zamachu stanu generał-dyktator, który skieruje bunt (pretekst - życie
w bogactwie i przepychu) na hierarchię kościoła katolickiego,

- i wreszcie po wybuchu III wojny światowej i pierwszych zwycięstwach Talibanu Polska generała - dyktatora podpisze
z tym państwem sojusz za cenę przymusowego wprowadzania islamu.

Kościół w Polsce będzie już podzielony (przez zachłannego zakonnika - jak go nazywa Nostradamus) i zacznie się jego wielkie prześladowanie.

Misjonarze talibscy zaczną siłą nawracać ludność na islam, burzyć kościoły, a niektóre zamieniać na meczety,
lub wojskowe magazyny.

W tym czasie Wielki Taliban zajmie zbrojnie prawie całą Europę, zlikwiduje papiestwo w Rzymie, a Bazylika świętego Piotra po dobudowaniu 4-ech ogromnych minaretów stanie się Wielkim Meczetem Proroka Mahometa!

Władcą - Kalifem Wielkiego Imperium Muzułmańskiego, czyli III Antychrystem będzie jednooki Mahdi - nazywany też przez
M Nostradamusa, Wielkim Potworem i mordercą, a także Wcielonym Synem Szatana Lucypera!!!

W związku z sojuszem z Talibanem, Polska uniknie inwazji muzułmańskiej i zniszczeń, oraz za przyzwoleniem muzułmanów rozszerzy granicę na wschód i zachód, później po klęskach Mahdiego Polska zmieni władcę i stanie się z powrotem sojusznikiem państw zachodnich - ale zdobytych ziem już nie odda!

Nowy władca Król Polski i dwunastu narodów będzie przywracał chrześcijaństwo - ale to nowe - nie papieskie.

Czy tak będzie - nie wiem, to wynika z centurii i innych tekstów M Nostradamusa.

Mogę dodać tylko tyle, że dwie poprzednie wielkie wojny światowe to jest I-ą i II-ą opisał bardzo dokładnie i prawidłowo!

Bardzo to dziwne!

118

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

Atraktor : 20-11-2012  napisał/a:

(...)

Jak się przedstawiać ma Historia Polski od roku 2012 do XXIII wieku czyli zanikaniu naszej państwowości
narodowej zgodnie z przepowiedniami M Nostradamusa?!

Oto ją w ogólnikowy sposób przedstawiam:

Przed III Wojną Światową w Polsce ma dojść do n/w wydarzeń;

- podział episkopatu rzymsko-katolickiego na różne frakcje kanoniczne i polityczne wobec działalności
“pazernego, nienasyconego zakonnika w skórze szatana!”

Presage XII 117,1 (czterowiersz);

Nad Wisłą słuchają, a nie słyszą i patrzą, a nie widzą!
Nienasycony Zakonnik i Słowo Mamony rozbudza Złe Demony.
W Złoty Ornat przebrany, podzieli wiernych i Polski Sanhedryn.
Kościół z Narodem podzielony, a bratnia krew nie zasmuca, lecz cieszy!

Tak więc obecna wrogość i podział w narodzie w/g M Nostradamusa doprowadzi Polskę tym razem nie tak jak w roku 1989 (zmiany ustroju nastąpiły pokojowo) do TRAGICZNEGO FINAŁU - DO REBELII, CZYLI JAKIŚ BARDZO KRWAWYCH WYDARZEŃ!!!

Tragizm tej przepowiedni polega też na tym, że Nostradamus porównuje Polski Episkopat do negatywnego obrazu skłóconego i walczącego ze sobą w czasach Jezusa Chrystusa żydowskiego SANHEDRYNU - odpowiednika katolickiego Episkopatu!!!

Tak Sanhedryn istnieje również obecnie w Izraelu i składa się z najwyższych kapłanów judaizmu!

Wydaje mi się, że WIĘKSZOŚĆ POLSKIEGO SPOŁECZEŃSTWA NIE ZDAJE SOBIE SPRAWY (TAK JAK PRZED ROZBIORAMI W XVIII WIEKU) Z ZAGROŻEŃ JAKIE TEN PODZIAŁ NIESIE DLA NIEPODLEGŁOŚCI I BYTU NARODOWEGO WSZYSTKICH POLAKÓW!!!

A wiemy przecież, że historia często lubi się powtarzać!

A więc co będzie dalej? -

Presage X 77,5 (sześciowiersz);

Chwalony, a zapomniany Generał żelazną pięścią obejmie władzę!
Osłabiony, wykrwawiony naród otworzy z radością SWOJE PODWOJE!
W czasie misji tajemnie zmieni wiarę początkowo starannie ukrywaną.
Później za przyczyną Talibanu, kościoły burzone, duchowni prześladowani,
Obrazy i Krzyże zrucane i podpalane na cześć i chwałę ISLAMU!
Jak za Piasta kraj cały zmieni wiarę, ale POZORNIE NIE W DUCHU!

Początkowo myślano – do roku 1989, że tekst ten dotyczy stanu wojennego i generała Jaruzelskiego - jednak takie słowa jak generał przybyły z misji (pewnie z Iraku, lub Afganistanu, albo Kosowa), Taliban, Islam (a nie komunizm, czy Prawo Morusa) itd wskazują, że chodzi tu o wydarzenia dotyczące czasów związanych z przededniem III Wojny Światowej i początkowym okresem przebiegu samej wojny!

Jeśli chodzi o najbliższe lata to myślę, że PIS nie wygra wyborów(choć mogę się mylić) - ale nic na to nie wskazuje!

Najprawdopodobniej - trudno mi jest określić w którym to będzie roku, to jest czy do roku 2015 czy dłużej, będzie chyba rządzić PO, a następnie władzę przejmie lewica - sugeruje mi to taki tekst M Nostradamusa.

Presage VI 123 ,4 (sześciowiersz)

Partia krasomówczego Bastrana długo będzie rządzić.
I tymi na lewym i tymi na prawym brzegu Wisły.
Jego niespodziewane odejście przyczyni się do zamętu.
Partie czerwonych i błękitnych wkrótce obejmą władzę,
Kryzys i Nowe Prześladowania ułatwią słowa Zakonnika!
Jeszcze większy podział doprowadzi kraj na krawędź katastrofy!

Bastran to Kaszub - chyba chodzi o Tuska!
Nostradamus użył tej nazwy kilkakrotnie.
Bastranowie to plemię germańskie które zamieszkiwało Pomorze Gdańskie przed przybyciem w VII wieku
Słowian na te tereny.

Hitler i naziści niemieccy UZASADNIALI NIEMIECKOŚĆ TYCH ZIEM WŁAŚNIE ZE WZGLĘDU NA TO, ŻE SŁOWIANIE WSKUTEK BARBARZYŃSKICH NAJAZDÓW DOPROWADZILI DO OPUSZCZENIA TYCH ZIEM PRZEZ GERMAŃSKICH BASTRANÓW, KTÓRYCH CZĘŚĆ TO JEST TA, KTÓRA NIE ULEGŁA PODBICIU PRZENIOSŁA SIĘ DO CZECH ZAMIESZKIWANYCH WÓWCZAS PRZEZ GERMAŃSKICH POBRATYMCÓW - MARKOMANÓW I NAZYWANYCH MARKOMANIĄ!

W ogóle wydaje mi się, że Tusk jest bardzo ważną postacią, bo często jest przez Nostradamusa w złym i dobrym świetle przedstawiany - w zależności od okoliczności!

Przede wszystkim -  ma długo rządzić! - ma odejść nagle i niespodziewanie dla wszystkich
(Nostradamus nie pisze jak!), a po nim władzę ma przejąć lewica .

W tym czasie będzie stopniowo narastał coraz większy; podział, wrogość i nienawiść w społeczeństwie i polskim kościele katolickim, aż do władzy dojdzie lewica, która - MA TE PODZIAŁY JESZCZE POGŁĘBIĆ SWOIMI PRZEŚLADOWANIAMI PRAWICY!

O Kaczyńskich, byłym Prezydencie L Kaczyńskim właściwie Nostradamus nic nie napisał
(także o katastrofie smoleńskiej), za to dużo o; ”pazernym nienasyconym zakonniku”!

Dlaczego? - nie wiem!

Proszę jednak znowu zwrócić uwagę na kunszt pisarski przepowiedni Nostradamusa!

Wiemy przecież dobrze, że zwolennicy PO zamieszkują głównie lewy brzeg Wisły, a PIS-u prawy brzeg Wisły! -
COŚ NIESAMOWITEGO!!!

Muszę przerwać, na razie kończę dalszy ciąg przewidywanej Historii Polski opisanej przez
M Nostradamusa w jego przepowiedniach i proroctwach przekażę w następnym swoim tekście.

119

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

Jeden z ciekawszych wpisów Pana Atraktora dotyczący Polski!

Atraktor : 7-12-2012  napisał/a:

Prawie zawsze, choć z małymi wyjątkami jest przed zdarzeniem trudno zidentyfikować jakąś postać historyczną z przepowiedni Nostradamusa, również tę dotyczącą Polski.

Co do generała Dyktatora to w latach 80-tych ubiegłego wieku przypuszczano, że wszystkie teksty dotyczące tej osoby dotyczą generała Jaruzelskiego!

Jak wiemy Jaruzelski oddał władzę w roku 1990 (przestał być Prezydentem - zastąpił go Wałęsa) i wtedy zorientowano się, że teksty M Nostradamusa mówią o dwóch generałach bo jeżeli nie które z nich mówią o rządzeniu generała w XXI wieku przed i w czasie III wojny światowej, a Jaruzelski przestał rządzić, to musi być to już inny dyktator i inny generał!

Po dokładnej analizie tekstów zwrócono też uwagę na to, że co prawda generał Jaruzelski przebywał w Azji, konkretnie na Syberii, to trudno mu przypisać inne opisane przez Nostradamusa zdarzenia m.innymi azjatycką misję wojskową w walkach przeciwko muzułmanom - o czym mówią nie które teksty dotyczące właśnie tego drugiego generała, lub jego ożenku i wreszcie przyjęcie islamu!

Tak więc dopiero teraz okazało się, że w Polsce NASTANIE OKRES BARDZO BRUTALNEJ I KRWAWEJ DYKTATURY WOJSKOWEJ której dyktatura Jaruzelskiego okaże się tylko “dziecinną zabawą – tj; igraszką!

Nie wiadomo właściwie kto będzie tym Generałem TAK KRWAWYM I BEZWZGLĘDNYM DYKTATOREM JAKIEGO NIGDY PRZED NIM I PO NIM JUŻ NIE BĘDZIE!

Wiadomo już, że obejmie on władzę wskutek bardzo krwawego zamachu stanu, który nastąpi z powodu OLBRZYMIEJ ANARCHII W PAŃSTWIE SPOWODOWANEJ WAŚNIAMI POLITYCZNYMI, NIESAMOWITĄ, NIENAWIŚCIĄ, WROGOŚCIĄ POLAKÓW DO SWOICH RODAKÓW, PAZERNOŚCIĄ I UPOLITYCZNIENIEM POLSKIEGO KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO,  A NASTĘPNIE WIELKIMI AWANTURAMI W JEGO WŁADZACH I W KOŃCU JEGO PODZIAŁEM!

M Nostradamus pisze: ,,że STANIE SIĘ TAK, ŻE DLA POLAKÓW NAJWIĘKSZYMI WROGAMI STANĄ SIĘ SAMI POLACY, A NAJBARDZIEJ WSPÓŁBRACIA W WIERZE KATOLICKIEJ!” - NAJWIĘKSZYMI WROGAMI POLSKICH KATOLIKÓW NIE BĘDĄ JAK MOŻNA SĄDZIĆ POLACY O POGLĄDACH LEWICOWYCH I ATEISTYCZNYCH, TYLKO CI SAMI POLSCY KATOLICY ALE MAJĄCY INNE POGLĄDY POLITYCZNE - MNIEJ SKRAJNE JAK WYNIKA Z TEKSTÓW NOSTRADAMUSA!!!

TEN SPÓR BĘDZIE CORAZ BARDZIEJ NARASTAĆ, AŻ W KOŃCU ZACZNIE SIĘ WIELKIE KRWAWE SZALEŃSTWO - JAK PISZE M NOSTRADAMUS: „ŻE AŻ NAWET SAMI KLERYCY ZACZNĄ SIĘ NAWZAJEM MORDOWAĆ!”

TEMU WSZYSTKIEMU MA PRZEWODZIĆ SZATAN I CHYTRY,  PRZEBIEGŁY  LIS PRZEBRANY W ORNAT ZAKONNIKA, KTÓRY OMAMI BARDZO WIELU LUDZI - SZCZEGÓLNIE Z POSPÓLSTWA JAK TWIERDZI M NOSTRADAMUS!

TE DWA OBOZY MAJA PRZEJŚĆ OD SŁÓW NIENAWIŚCI DO KRWAWYCH WZAJEMNIE WYNISZCZAJĄCYCH CZYNÓW!!!

POLSKA NIE DAWNO URATOWANA i OSWOBODZONA ZNOWU MA UPADAĆ I STAĆ SIĘ POŚMIEWISKIEM I PRZEKLEŃSTWEM EUROPY I ŚWIATA - TAK DALEJ PISZE WIELKI MISTRZ Z SALON!

POLACY POLAKOM MAJĄ ZGOTOWAĆ WIELKA KRWAWĄ WYNISZCZAJĄCĄ SIĘ NAWZAJEM JATKĘ!!!

Mają mieć miejsce różne tajemnicze zabójstwa i morderstwa najpierw na małą, a później na wielką skalę, aż w końcu ludzie zaczną ginąć w licznych zamachach terrorystycznych w różnych miejscach publicznych w tym w SAMYCH KOŚCIOŁACH!!!

Będą ginąć tysiące ludzi - a nienawiść będzie dalej rosła cyt; „AŻ DO SAMEGO NIEBA I W IMIĘ NIEBA”, a nie - malała.

PO PROSTU M NOSTRADAMUS TWIERDZI, ŻE POLACY TAK SIĘ NAWZAJEM BEZ OPAMIĘTANIA ZNIENAWIDZĄ, ŻE CAŁY ŚWIAT BĘDZIE PRZECIERAŁ ZE ZDUMIENIA OCZY, I MÓWIŁ - JAK TO MOŻLIWE!!!

I WRESZCIE W CAŁYM ŚWIECIE, EUROPIE W TYM W POLSCE WYBUCHNIE TAK WIELKI KRYZYS EKONOMICZNY,  KTÓRY DOPROWADZI DO MASOWYCH BUNTÓW LUDNOŚCI W WIELU KRAJACH SPOWODOWANE BRAKAMI NA RYNKU ŻYWNOŚCI, DEWALUACJĄ PIENIĄDZA ITD!

WTEDY TO W WIELU KRAJACH W WYNIKU WOJSKOWYCH PRZEWROTÓW POWSTANĄ KRWAWE DYKTATURY W TYM OCZYWIŚCIE W POLSCE!

Generał Dyktator ma być mało znaną osobą, uczestniczącą przed tymi wydarzeniami w polskich misjach wojskowych w Azji w krajach muzułmańskich.

Ale nie wiadomo (nie wynika to z tekstów), czy w czasie misji był już on generałem, czy został nim dopiero później po powrocie do kraju!

Ten oficer – możliwe, że awansowany później na generała ma ożenić się w czasie pełnionej misji - potajemnie z muzułmanką (z muzułmanką może się ożenić tylko muzułmanin) po swoim potajemnym nie rozgłaszanym publicznie przejściu na islam!

TO ON MA DOPROWADZIĆ DO KRWAWEGO ZAMACHU STANU W CZASIE KTÓREGO MAJĄ ZGINĄĆ TYSIĄCE LUDZI!

CO CIEKAWE UZYSKA ON POCZĄTKOWO WIELKIE POPARCIE PRZEWAŻAJĄCEJ WIĘKSZOŚCI LUDNOŚCI POLSKI!!!

Na razie nie ogłosi Polakom, że jest GORLIWYM MUZUŁMANINEM!!!

120

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

Atraktor : 9-12-2012  napisał/a:

(…)

A teraz co do przyszłych wydarzeń w Polsce.

Czy myślicie, że ta nienawiść pomiędzy ludźmi i niezwykle niebezpieczna sytuacja w kraju tak SAMOISTNIE SIĘ SKOŃCZY!?

Albo czy myślicie, że gdyby np; PIS doszedł do władzy to będzie wtedy PORZĄDEK I WSZYSCY będą zadowoleni, otóż tak samo będą zadowoleni jak są teraz nie którzy zadowoleni z rządów PO!

NIENAWIŚĆ W/G MNIE PRZYBRAŁA TAKIE ROZMIARY, ŻE TEN; ”PRZYSŁOWIOWY WRZÓD NIENAWIŚCI” MUSI PO PROSTU PĘKNĄĆ I SIĘ ROZLAĆ NA CAŁY KRAJ!!!

NIE CHCĘ TU POLITYKOWAĆ, ALE BARDZO MI SIĘ NIE PODOBA OBECNA SYTUACJA W POLSCE I MYŚLĘ, ŻE M NOSTRADAMUS CO DO PROGNOZ XXI WIECZNYCH POLSKI MA NIESTETY RACJĘ!!!

To nie jest tak (jak już pisałem), że chrześcijaństwo w Polsce czy innych krajach było
wprowadzane pokojowo - po prostu nie mówi się prawdy? - bo po co!

To samo dotyczy islamu i innych religii.

Każdy kto chciał mieć wpływ na rządzenie lub współrządzenie państwem musiał czynić (czyli przyjąć religię władcy)
TAK JAK JEGO PAN I WŁADCA!!!

Generał - Dyktator będzie miał ułatwione zadanie!

W Polsce Kościół katolicki - jak pisze M Nostradamus coraz bardziej będzie wpływał na rządzenie krajem!

Z CZASEM BEZ JEGO ZGODY NIE BĘDĄ ZAPADAŁY NAJWAŻNIEJSZE DECYZJE POLITYCZNE I GOSPODARCZE W KRAJU - WSZYSCY BĘDĄ SIĘ RADZILI JEGO KAPŁANÓW!!!

Pogłębiający i rozszerzający się coraz bardziej kryzys gospodarczy i finansowy w kraju i zubożenie społeczeństwa z jednej strony, a z drugiej strony coraz bardziej bogacący się hierarchiczny kościół żyjący w dobrobycie i przepychu będzie coraz większą ”SOLĄ W OKU” CORAZ WIĘKSZEJ LICZBY WIERNYCH I NIEWIERZĄCYCH!!!

Wreszcie CORAZ WIĘCEJ ZACZNIE WYBUCHAĆ - W ŁONIE KOŚCIOŁA NIE TYLKO W POLSCE, ALE I W SAMYM WATYKANIE, ORAZ NA CAŁYM ŚWIECIE - RÓŻNEGO RODZAJU AFER GOSPODARCZYCH I MORALNYCH!

Wszystko to podważy bardzo poważnie AUTORYTET KOŚCIOŁA!

Obejmujący władzę w państwie polskim Generał-Dyktator będzie miał więc ułatwione zadanie!

Zaczną się STEROWANE I INSPIROWANE PRZEZ NIEGO: bunty, kłótnie, podziały, krwawe zamachy w różnych publicznych miejscach - aż w końcu dojdzie do PRZEŚLADOWAŃ KOŚCIOŁA - KTÓREGO OBCIĄŻY SIĘ CAŁĄ WINĄ ZA CAŁE ZŁO W PAŃSTWIE!!!