61

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

Prophetie;1.46 ;/du qutrain/
                                                                                                                   
+Dans la moustache Vistule gagner les élections pour la deuxieme fois,
A la fin de la durée du mandat vient a grande foule émeute armés./.
Avec le soutien de la futur dictateur peu il va défendre l'autorité,
Peu de temps apres, lui et croix sera brulé de feu croissant de lumiere!                                     
Atraktor  2013-02-24 21:41:12


Chciałbym podać mały przykład na to, że Nostradamus naprawdę był dobry w tym co napisał i pozostawił nam wszystkim
w swojej twórczości.

Postanowiłem więc, pokazać jak łatwo jest popełnić błędy w swoich interpretacjach przepowiedni Nostradamusa – można również to traktować jako alternatywę do innego spojrzenia na tą przepowiednię.

Ponieważ,  już wielu profesjonalnych badaczy twórczości Nostradamusa – wielokrotnie podało nietrafione interpretacje przepowiedni Mistrza Nostradamusa. Należy mimo wszystko próbować swoich sił w autorskich interpretacjach przepowiedni Nostradamusa.

Większość z badaczy jak zwykle za wcześnie chciało dopasować treść przepowiedni do rozgrywających się wydarzeń.

Pomimo częściowej zbieżności treści przepowiedni - w rozpoznanych przez nich wydarzeniach – mimo wszystko, łatwo popełniano błędy w interpretacjach.

Moja nowa  interpretacja tej przepowiedni – związana jest z jeszcze nie omawianymi naszymi polskimi wydarzeniami –
z naszej historii.

Moja interpretacja związana jest z tym, że przepowiednia ta dotyczy prezydenta Polski – który wygrał po raz drugi wybory.

Jak wiedzą osoby interesujące się historią Polski – w naszej przeszłości był już jeden prezydent (również wąsaty), który pełnił swoje obowiązki - przez dwie kadencje.

Był nim Ignacy Mościcki.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d8/Ignacy_Moscicki.jpg/179px-Ignacy_Moscicki.jpg

Możemy również postąpić jak inni interpretatorzy przepowiedni Nostradamusa w przypadku innych przepowiedni – wtedy możemy się postarać dopasować właśnie tą przepowiednię do osoby prezydenta Ignacego Mościckiego.

Był on „wąsatym” prezydentem Polski wybranym dwukrotnie na ten urząd.

Po tym jak Józef Piłsudski nie przyjął stanowiska prezydenta (ze względu na za małą władzę prezydenta) – Mościcki został wybrany jako pozornie kandydat niezależny i apolityczny na stanowisko Prezydenta RP – był on jednak oddanym zwolennikiem Piłsudskiego.

Ignacy Mościcki objął urząd prezydenta RP na pierwszą kadencję - 4 czerwca 1926 roku.

Został ponownie wybrany na stanowisko prezydenta RP -  8 maja 1933 roku na którym sprawował urząd - do 30 września 1939 roku.

Przechodząc do przepowiedni:

W kraju nad Wisłą ( II RP) – wąsaty wygra po raz drugi wybory. W tamtych czasach – o wyborze na prezydenta decydowało – Zgromadzenie Narodowe.

Piłsudski poparł Mościckiego - Mościcki otrzymał 332 głosy (na 343 parlamentarzystów biorących udział w posiedzeniu Zgromadzenia).

Wiersz drugi mówi o wielkiej ruchawce motłochu – w tamtych czasach takim wydarzeniem był wielki kryzys gospodarczy.

Występował on pod koniec pierwszej kadencji Mościckiego.

Cytat za wiki:

„Wielki kryzys (ang. Great Depression) – najprawdopodobniej największy kryzys gospodarczy w XX wieku, który, według większości historyków, miał miejsce w latach 1929–1933 i objął, zgodnie z opinią większości ekspertów, praktycznie wszystkie kraje (oprócz ZSRR) oraz praktycznie wszystkie dziedziny gospodarki.”

Wiersz trzeci mówi o tym, że z poparciem dyktatora obroni on na krótko władzę. W tym przypadku możemy mówić
o poparciu Piłsudskiego – który popierał - jak mu było wygodnie.

Jak to wyglądało – cytat:

„ Sam Piłsudski odnosił się do Mościckiego z ostentacyjnym szacunkiem, przestrzegając ściśle określonych norm protokolarnych, honorujących głowę państwa (m.in. jego publicznemu pojawieniu się towarzyszyło odgrywanie hymnu narodowego, na różnych uroczystościach krzesło Mościckiego wysunięte było zawsze do przodu). Marszałek sprawował realną władzę w państwie, ale próbował zwiększyć prestiż urzędu prezydenta RP, jednocześnie dążąc do skompromitowania parlamentu.”

Skąd my to znamy – z naszej rzeczywistości – albo i nie - ponieważ niektórym jednak brakuje bardzo dużo do samego stylu Marszałka Piłsudskiego.

Natomiast po śmierci Piłsudskiego – 12 maja 1935 roku – Mościcki znalazł sobie innego sojusznika  -  na początku, generała  Edwarda Rydza-Śmigłego. Natomiast od 10 listopada 1936 - Ignacy Mościcki mianował Edwarda Rydza-Śmigłego marszałkiem Polski, wręczając mu buławę.

Jeśli weźmiemy pod uwagę wiersz drugi i trzeci – możemy również próbować dostosować rozgrywające się wydarzenia
do końca drugiej kadencji Mościckiego.

Jak wiemy II wojna światowa wybuchła 1 września 1939 roku – była to wielka ruchawka motłochu – oczywiście znacznie upraszczając to pojęcie – zapewne nie właściwie.

Po wybuchu wojny Mościcki ze względu na zagrożenie bombardowaniem Zamku Królewskiego został wywieziony
z Warszawy – zgodnie  z art. 13 - Konstytucji kwietniowej Mościcki wyznaczył „na swego następcę na wypadek opróżnienia się urzędu przed zawarciem pokoju”- na stanowisku prezydenta RP – został nim Rydz-Śmigły -  zgodnie z art. 24  Konstytucji kwietniowej, decyzja odwołana była 25 września 1939 r.

Oczywiście wierz czwarty przepowiedni jest najtrudniejszy do interpretacji – może on dotyczyć wybuchu II wojny światowej. Mówi on, że niedługo potem – po rozpoczęciu wojny – będą palone również z powietrza (naloty) – w dzień
i w świetle księżyca nie tylko miasta ale również i krzyże w kościołach.

I tak można by było jeszcze próbować dopasowywać wydarzenia do informacji zawartych w przepowiedni jeszcze długo.

Ale jak już napisałem wcześniej ta wersja interpretacji nie musi być poprawna.

Jednak gdyby ta właściwa nie wypaliła – zawsze można powołać się właśnie na tą interpretację.


Na koniec kilka ciekawostek na temat prezydenta Mościckiego.


Jest to naprawdę ciekawa postać - o której warto pamiętać. Za młodu był prawie całkiem normalny – poza zamiłowaniem
do bomb, zamachów i prób samobójczych.

http://ciekawostkihistoryczne.pl/2012/1 … eudacznik/

Po nieudanych swoich próbach – Mościcki –  zaczął więc karierę naukową, która przyniosła mu ponad 40 patentów
i międzynarodową sławę.

http://wiadomosci.onet.pl/prasa/jasnie- … dent/cwz15

Jako prezydent – Mościcki – również był nie tuzinkowym człowiekiem. Lubił przepych i wystawne życie. Miał na to budżet większy niż prezydent we Francji i USA.

http://niezwykle.com/ignacy-moscicki-op … cji-i-usa/

Mościcki był również niezłym politykiem – ogrywającym swoich przeciwników na różnych polach.

Niemniej nie miał on za dużo zwolenników - opozycja wielokrotnie wyśmiewała jego relację wobec Piłsudskiego, krytykując służalczość Mościckiego wobec Marszałka.

„W obiegu funkcjonowało kilka niewyszukanych wierszyków i porównań, jak choćby to cytowane przez premiera Bartla ("Tyle znaczy co Ignacy, a Ignacy g... znaczy"), czy Adama Ciołkosza ("prezydenci RP nie mają szczęścia, ponieważ jednego zastrzelono jak psa, drugiego wypędzono jak psa, trzeci słucha jak pies") Jeśli więc krytykujemy dzisiejszy poziom publicznej debaty, trzeba wiedzieć, że już przed wojną politycy nie byli święci.”

http://jpilsudski.org/artykuly-ii-rzecz … e-w-1935-r


Można by jeszcze długo pisać o Mościckim – można też jeszcze poszukać o nim informacji.

Mnie najbardziej podobają się natomiast słowa  z „Alfabetu wspomnień”- Antoniego Słonimskiego – pisał on o ośmiu wynalazkach Mościckiego i jednym Piłsudskiego – Mościckim.

Ostatnio edytowany przez Moogi (2018-03-06 10:47:40)

62

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

Przepowiednia: 33,91(czterowiersz);

Ci co długo rządzili  po upadku dopiero zostaną docenieni.
Kiedy w 21' nadejdzie wielkie załamanie w drugiej dekadzie,
nastąpi podział na tych od zakonnika i tych pierwszego kardynała.
Dwa miasta nad Wisłą w śmiertelnym uścisku inaczej rozumianej wiary!
Atraktor  2013-06-24 19:45:07


Bardzo dużo mówiąca przepowiednia Nostradamusa o czekającej nas przyszłości w Polsce.

Jest to przepowiednia Nostradamusa mówiąca z jednej strony, o zakończeniu „spokojnego” okresu w naszych ostatnich polskich dziejach, a z drugiej o rozpoczęciu drugiego niestety „tragicznego” okresu w naszym kraju.

Przepowiednia pokazująca również – co tak naprawdę będzie przyczyną prawdziwego konfliktu wśród Polaków.

Podgrzewany (zapewne celowo) od wielu lat konflikt polityczny przeistoczy się w konflikt religijny.

A jak już wiemy z historii świata – konflikt religijny jest zawsze - najbardziej niekorzystny dla zwykłych obywateli, z których opinią, osoby u władzy się najmniej liczą – i to nieważne czy to jest władza rządząca czy też hierarchia kościelna.

Wiedza historyczna pokazuje nam, że właśnie konflikty religijne najczęściej przeistaczają się w wojny religijne – które łatwo jest wywołać ale bardzo trudno je zakończyć.

Nostradamus w tej przepowiedni właśnie pokazuje nam wszystkim – jak nie potrafimy docenić wcześniej naszych polskich możliwości  – przed nadejściem dużo gorszej sytuacji i to nie tylko politycznej.

Można też przypomnieć przysłowie: „Mądry Polak po szkodzie”

Wiersz pierwszy mówi właśnie o tej sytuacji w której - dopiero po upadku – długo rządzących – zostaną oni docenieni.

Wiersz ten właśnie stanowi podsumowanie wcześniejszego polskiego „dobrego” okresu w naszej historii.
Stanowi on również wstęp do następnych wydarzeń rozgrywających się w Polsce.

Mamy również element refleksyjny – mówiący, że dopiero po upadku zostaną docenieni – Ci co długo rządzili.
Nostradamus mówi nam -  będą docenieni – nie wskazując na podział między zwolennikami i przeciwnikami.

Wiersz drugi pokazuje nam ramy czasowe w których nastąpi przełom – wielkie załamanie w Polsce.

Mowa jest o XXI wieku oraz o drugiej dekadzie tego wieku – jest to jasno wskazane. Wynika z tego, że mamy
już bardzo mało czasu na wypełnienie się tej przepowiedni.

Nostradamus pisze również jednoznacznie - kiedy nadejdzie wielkie załamanie – nie występują alternatywne słowa pozostawiające pole do możliwych interpretacji.

Wiersz trzeci stanowi kontynuację wiersza drugiego (wskazującego ramy czasowe) – uzupełnione o informację
o przyczynach wielkiego załamania – podziału społeczeństwa.

Nastąpi podział na tych od zakonnika – zapewne tego najbardziej w Polsce znanego i często wymienianego w różnych innych przepowiedniach.

Z drugiej strony mowa jest o o tych od pierwszego kardynała. A ponieważ sprawa dotyczy Polski zapewne odnosi
się do pierwszego kardynała – możliwe, że będzie to kardynał z Warszawy ( pierwszy najczęściej utożsamiany jest grzecznościowo z stolicą). Ale równie dobrze, może to być również kardynał z Krakowa.

Nostradamus jak zwykle pozostawia nam wiele znaków zapytania w tym trzecim wierszu. Dlatego wskazanie tego pierwszego kardynała, może być również związane z pozostaniem przy zwierzchnictwie papieża. Może właśnie tu mamy odpowiedz – kim będzie pierwszy kardynał.

Z innych przepowiedni wiemy, że: „Biskup z Krakowa ogłosi secesję” ale już inna przepowiednia wprowadza
jeszcze trochę pytań - „Ten z Warszawy przy władcy, a ten, krakowski przy Arce”

Secesja w kościele oznacza: podział, efekt rozłamu, formalny rozdział między wyznawcami religii...

Wiersz czwarty pokazuje nam wszystkim już prawdziwy powód przyszłych konfliktów, których podstawą jest inaczej rozumiana wiara.

Jest to jednoznaczny konflikt religijny.

Wiersz czwarty pokazuje nam również, gdzie ten konflikt będzie się przede wszystkim rozwijał. Mowa jest o dwóch miastach nad Wisłą w śmiertelnym uścisku inaczej rozumianej wiary.

Jest to bardzo ciekawy wiersz – szczególnie, że przyszły podział kościoła w Polsce ma się rozgrywać przede wszystkim
w miastach nad Wisłą: Toruń, Warszawa i Kraków.

Biorąc pod uwagę całą przepowiednię możemy skłaniać się do wskazania dwóch miast – Torunia i Warszawy.
Ponieważ kościół Toruński zawsze chciał mieć większy wpływ na stolicę – na osoby sprawujące tam swoje rządy.
Stąd zapewne sformułowanie – śmiertelny uścisk – skierowany na dwa miasta nad Wisłą.

Jak już mieliśmy okazję się wielokrotnie przekonać – nic nie dzieje się nagle i bez przyczyny – zawsze przed jakimiś znaczącymi wydarzeniami (najczęściej tragicznymi) możemy obserwować odznaki zbliżającego się wydarzenia.

Przepowiednia Nostradamusa oraz nasza rzeczywistość już od dawna pokazują nam wszystkim nieuchronne zbliżanie
się opisanych w przepowiedni wydarzeń.

Ostatnio edytowany przez Moogi (2018-03-06 10:50:19)

63

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

Persage X 33,66


Kraj nad Wisłą podzielony na pół
Bliźniacy lubią władzę i rewolty
Krasomówczy Kaszub o języku węża
Ochroni kraj mimo wielu wrogów
Arteuza - Centurion  15 paź 2009, o 14:25


Po wielkiej burzy wielkie opamiętanie
Nastąpi przełom i zmiana władzy
Kościół Jezusa nie osiągnie celu
Bo przepych i bogactwo będą mu przeszkodą
Arteuza - Centurion  15 paź 2009, o 14:25


Nowe prawo po wielkim wzburzeniu
Będzie biczem dla starego kościoła
Biskup z Krakowa ogłosi secesję
Co będzie początkiem jego odnowienia
Arteuza - Centurion  15 paź 2009, o 14:25


Wyznawcy Chrystusa będą wrogami
Za sprawą zakonnika żądnego sławy
Prawda i kłamstwo będą wymieszane
Tak, że nikt nie pojmie co jest ich różnicą
Arteuza - Centurion  15 paź 2009, o 14:25

Ostatnio edytowany przez Moogi (2018-03-06 10:52:06)

64

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

Przed moją interpretację zbioru przepowiedni Nostradamusa -  Persage X 33,66  – chciałbym na wstępie przybliżyć kilka szczegółów – nie zawsze od razu zauważanych przez czytelników.

Zbiór tych czterech przepowiedni można traktować właśnie jako całość (zbiór) –  ale również możemy rozpatrywać poszczególne przepowiednie jako osobne przesłanie.

Jak już niektóre osoby zauważyły - przepowiednie te maja jednakową numerację. Niestety nie wiemy do końca jakie były założenia Pana Arteuza Centuriona. Ponieważ numeracja przepowiedni w autorskim założeniu interpretatora  – nie była podczas wpisów w internecie przez cały czas kontynuowana.

Nie wiemy również czy te cztery przepowiednie - w tym zbiorze - nie miały swoich osobnych oznaczeń – interpretator tego nie podał.

Dlatego, możemy tylko z wpisów autora próbować odczytać – zakładaną przez niego metodę numeracji poszczególnych przepowiedni. A ponieważ sam interpretator przepowiedni Nostradamusa nie traktował swoich wpisów – jako opracowania naukowego – nie zawsze do końca tłumaczył czytelnikom - jakie ta autorska numeracja ma założenia.

Większość  badaczy twórczości Nostradamusa – szczególnie tej mniej znanej – podczas swoich prac używa swojej numeracji – szczególnie do przepowiedni, które są pisane prozą.

Badacze ci stosują jednak ogólne założenia – wspólne dla większości – jednym z takich założeń jest  na przykład podawanie numeru (tłumaczenia) po numerze przepowiedni. Oznacza to, że dana przepowiednia ma swój numer
(np. podany przez Nostradamusa) ale po tym numerze występuje jeszcze liczba – mówi ona o tym – jaki ma numer poszczególne tłumaczenie – interpretacja (czyli, że występuje wiele tłumaczeń tego tekstu).

Dlatego Pan Arteuza Centurion podawał na przykład kilka wersji tłumaczenia jednej przepowiedni -
oczywiście wskazując do której wersji się skłania – lub też, która jest bardziej aktualna.

Oczywiście w wypadku tego zbioru - Persage X 33,66 – mamy numer zapewne księgi z Almanachu – X (dziesiąta księga)  – oraz numer przepowiedni – 33,66 – nie mamy do czynienia z numerem wersji tłumaczenia.


Wracając do przedstawionego zbioru przepowiedni.

Większość osób zainteresowanych przepowiedniami Nostradamusa – „przyzwyczajona” jest do tego, że Nostradamus zapisał swoje przepowiednie przede wszystkim w czterowierszach lub sześciowierszach. Jednak od tej reguły występuje wiele wyjątków – mogliśmy się o nich przekonać już wielokrotnie. Dlatego też istnieją przepowiednie mające więcej wierszy. Takimi przykładami są na przykład – Omeny – w których występuje najczęściej więcej wierszy itd.

Bardziej dociekliwe osoby zauważą również, że we wczesnych wpisach Pana Arteuza Centuriona – teksty nie zostały podzielone na pojedyncze przepowiednie. Właśnie te pierwsze przedstawione przepowiednie – tak samo jak omawiany zbiór – dotyczą jednego tematu.

Nasz zbiór przepowiedni - Persage X 33,66 – właśnie mówi o wydarzeniach -  związanych z naszym krajem. W nim to Nostradamus w sposób mistrzowski pokazał nam kawałek naszej polskiej historii. Nie tylko pokazał nam najważniejsze wydarzenia ale również po mistrzowsku pokazał ich początek (wstęp) - przyczyny – rozwinięcie w postaci omówienia ważnych wydarzeń – zamykając zbiór podsumowaniem – zostawiając przesłanie.

Dlaczego ten zbiór jest taki wyjątkowy?

Jak już wiemy Nostradamus swoje klasyczne centurie (czterowiersze) i klasyczne sześciowiersze nie układał po kolei – celowo je mieszając – dla utrudnienia w dopasowaniu nie tylko wydarzeń ale również czasu w jakim te wydarzenia się spełnią.

Zainteresowane osoby również wiedzą, że w pozostałych przepowiedniach był stosowany podobny zabieg – polegający
na wymieszaniu przepowiedni między sobą – widać to na przykład po numeracji.

Mój mały wniosek.

Ten zbiór przepowiedni jest nie tylko ciekawy ale również wyjątkowy. W szesnastu wierszach zawiera ważny i znaczący fragment naszej polskiej historii. Nostradamus genialnie w kilku wierszach pokazuje nam wszystkim te przełomowe
i ważne momenty dla Polski. 


Dzisiejszy cały mój wpis został przeze mnie napisany ponieważ po raz kolejny chcę pokazać, że nie zawsze skupiamy się nad przepowiedniami w dostateczny sposób – często szybko „przelatujemy” przez zamieszczony tekst z przepowiednią – nie pozostawiając czasu na głębszą refleksję.

Ten zbiór przepowiedni znany jest już w polskim internecie od  - 15 paź 2009, o 14:25 – minęło więc trochę czasu
od jego publikacji – ale jak do tej pory nie zauważyłem, żeby był on omówiony jako całość.

Wybieramy najczęściej pojedyncze przepowiednie – nie łącząc ich z pozostałymi. Prowadzi to niestety najczęściej
do nie trafnych wniosków i interpretacji – a tym samym do niepełnego zrozumienia pozostawionej w przepowiedni
wiedzy o przyszłości.

Nostradamus pozostawił mam wszystkim swoja twórczość –  a naszym zadaniem jest przede wszystkim zrozumienie pozostawionego przez Mistrza przesłania. Właśnie łączenie i dopasowywanie poszczególnych przepowiedni do siebie jest jednym z kroków do lepszego poznania zawartego w wierszach przepowiedni opisu wydarzeń oraz pozostawionego przez Nostradamusa przesłania dla ludzkości.

Już wielokrotnie się przekonałem, że nawet pojedyncze zdanie napisane przez Nostradamusa, na przykład w jego liście - może być kluczem do zrozumienia konkretnego wiersza z przepowiedni - a tym samym do zrozumienia całego przesłania pozostawionego w tej przepowiedni.

Dlatego nam wszystkim potrzebna jest refleksja nad znanymi już tekstami Nostradamusa – zainteresowane osoby będą mogły wtedy znaleźć inspirację do samodzielnego poszukiwania, nadal nie znanych w pełni tekstów Nostradamusa.

Życzę wszystkim merytorycznego i satysfakcjonującego poszukiwania!

Ostatnio edytowany przez Moogi (2018-03-06 10:54:38)

65

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

Persage X 33,66

Kraj nad Wisłą podzielony na pół
Bliźniacy lubią władzę i rewolty
Krasomówczy Kaszub o języku węża
Ochroni kraj mimo wielu wrogów

Po wielkiej burzy wielkie opamiętanie
Nastąpi przełom i zmiana władzy
Kościół Jezusa nie osiągnie celu
Bo przepych i bogactwo będą mu przeszkodą

Nowe prawo po wielkim wzburzeniu
Będzie biczem dla starego kościoła
Biskup z Krakowa ogłosi secesję
Co będzie początkiem jego odnowienia

Wyznawcy Chrystusa będą wrogami
Za sprawą zakonnika żądnego sławy
Prawda i kłamstwo będą wymieszane
Tak, że nikt nie pojmie co jest ich różnicą
Arteuza -Centurion  15 paź 2009, o 14:25


Interpretację tego zbioru przepowiedni należy oczywiście rozpocząć od początku.

W tym przypadku jest to przepowiednia mówiąca o przyczynach tego o czym Nostradamus pisał w następnych przepowiedniach z tego zbioru.

Wiersz pierwszy mówi właśnie o tym co spowodowało i było bezpośrednią przyczyną następnych wydarzeń.

Tą przyczyną był podział kraju nad Wisłą na pół. Spowodował on trwały podział między zwolenników dwóch różnych
partii oraz osób stojących na ich czele.

Wiersz pierwszy w sposób oczywisty łączy się z następnym (drugim).

Wiersz drugi pokazuje bezpośrednią przyczynę podziału Polski na dwie połowy. Mówi o bliźniakach lubiących władzę
dla której potrafią również posunąć się do rewolty.

Za słownikiem PWN:

„Rewolta:
1. bunt przeciwko istniejącej władzy
2. sprzeciw wobec obowiązujących norm”

Nostradamus mówi nam w tym wierszu, że bliźniacy lubią rewolty – przejawia się to właśnie w tym, że buntują się oni przeciw jakiejkolwiek władzy – na której szczycie oni nie stoją. Dlatego, że lubią te ich rewolty – tak chętnie łamią obowiązujące normy i prawa.

Myślę, że pozostałe szczegółowe przykłady uważni obserwatorzy naszej sceny politycznej i nie tylko – potrafią jeszcze przez długi czas wymieniać. Ważne jest jednak  to, że to co lubią jedni nie konieczne musi być odpowiednie dla pozostałych polskich obywateli.

Wiersz trzeci i czwarty pokazuje nam również drugą stronę tego polskiego podziału – nie tylko politycznego.

Ten podział w miarę upływających lat staje się coraz bardziej zakorzeniony w tych dwóch grupach sięgając również głębokich wewnętrznych podziałów sumienia – w ten sposób podział polityczny zmienia się w podział religijny i nie tylko.

Wiersz trzeci mówi o krasomówczym Kaszubie. Reprezentuje on (symbolicznie) drugą stronę podziału. W wierszu tym mowa jest o osobie, która potrafi pięknie i po mistrzowsku przemawiać – o krasomówcy – który jest wymowny, elokwentny, oratorski i retoryczny.

W wierszu tym jest również mowa o języku węża – którego używa Kaszub. Pomimo tego, że jest taki język kojarzony negatywnie – można również w tej nazwie doszukać się innego niż inne osoby sposobu rozwiązywania problemów.
Mimo wszystko jest to unikalna zdolność – nieczęsta u ludzi w polityce – połączenie krasomówstwa z językiem węża.

Wiersz czwarty jest wytłumaczeniem zastosowania takiego waśnie talentu. Dzięki swoim umiejętnością Kaszub ma obronić swój kraj mimo wielu wrogów.

Wiersz ten jest bardzo ciekawy – ponieważ dotyczy nie tylko obrony w wewnątrz naszego kraju ale również na zewnątrz.

Jeszcze przed „niespodziewanym odejściem” krasomówczego Kaszuba – wiele osób zastanawiało się nad tym czwartym wierszem – doszukując się przede wszystkim na zewnątrz naszych polskich wrogów.

Niestety większość osób zapomniała, że my sami obywatele naszego kraju jesteśmy najczęściej największymi wrogami naszej przyszłości.

Nie dostrzegaliśmy, że ktoś dzięki swoim, nie zawsze akceptowalnym decyzją, właśnie broni nas przed wrogami.
Przyszłość zapewne pokaże, że Nostradamus miał rację.

Dlatego miejmy nadzieję, że uda się ta obrona – przed wrogami – i tymi wewnętrznymi i zewnętrznymi naszego kraju.

Pozostałe przepowiednie z tego zestawu niestety mówią, że nie będzie to zadanie, ani łatwe, ani szybkie w realizacji.

Na koniec tej przepowiedni podam jeszcze jako ciekawostkę tekst pochodzący z utworu z 2008 roku

- Czesława Mozila –  Język węży:

„mówił że jest niewinny
i od innych inny
lecz wił się w zeznaniach
od zdania do zdania

plątał mu się cięty język
bo zanadto chciał być zwięzły
a nie długi i zawiły
lecz go słowa podkusiły

chciał zanadto się wyślizgać
a nie wyznać ani przyznać
winę w usta włożyć damie
która stała przy Adamie

tak ich zwiódł i tak omotał
że umknęła gdzieś istota
wątek całkiem się oddalił
i go na tym przyłapali

tak ich zwiódł i tak omotał
że umknęła gdzieś istota
wątek całkiem się oddalił
i go na tym przyłapali

nie będę płakał
wiem bowiem o tym
kto jest niegrzeczny
ten ma kłopoty”

Można też posłuchać:

https://www.youtube.com/watch?v=GPlrXU_16u8

Ostatnio edytowany przez Moogi (2018-03-06 10:58:37)

66

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

Persage X 33,66

Kraj nad Wisłą podzielony na pół
Bliźniacy lubią władzę i rewolty
Krasomówczy Kaszub o języku węża
Ochroni kraj mimo wielu wrogów

Po wielkiej burzy wielkie opamiętanie
Nastąpi przełom i zmiana władzy
Kościół Jezusa nie osiągnie celu
Bo przepych i bogactwo będą mu przeszkodą

Nowe prawo po wielkim wzburzeniu
Będzie biczem dla starego kościoła
Biskup z Krakowa ogłosi secesję
Co będzie początkiem jego odnowienia

Wyznawcy Chrystusa będą wrogami
Za sprawą zakonnika żądnego sławy
Prawda i kłamstwo będą wymieszane
Tak, że nikt nie pojmie co jest ich różnicą
Arteuza -Centurion  15 paź 2009, o 14:25


Druga przepowiednia z tego zbioru przenosi nas wszystkich do przyszłych wydarzeń.

Po pierwszej przepowiedni mówiącej o przyczynach dalej omawianych wydarzeń w drugiej przepowiedni Nostradamus mówi nam o wydarzeniach będących następstwem wcześniejszego podziału naszego kraju na pół.

Jest to przepowiednia stanowiąca przejście między wydarzeniami politycznymi a wydarzeniami  związanymi  z konfliktem religijnym.

Patrząc tylko na ten zbór czterech przepowiedni – moglibyśmy mieć dosyć trudną do dopasowania - dużą ilością wydarzeń, które można by do tego zbioru dopasować.

Musimy przy tej interpretacji popatrzeć również na inne przepowiednie Nostradamusa.

Jak już wcześniej pisałem – dobre dopasowanie do siebie kilku przepowiedni może pomóc nam wszystkim zrozumieć przesłanie pozostawione przez Nostradamusa. Dlatego zaproponowałem wszystkim, żeby przy interpretacji konkretnej przepowiedni brać pod uwagę również inne przepowiednie.

Najlepszym rozwiązaniem jest łączenie tych przepowiedni w grupy – zaczynając od małych grup, później łącząc je w coraz większe zestawy. Ten zabieg pozwoli nam szerzej spojrzeć na informacje zawarte w przepowiedniach – nastąpi też naturalna eliminacja nie trafionych interpretacji.

W wierszu pierwszym Nostradamus mówi nam o wielkiej burzy po której ma nastąpić wielkie opamiętanie.

Burze kojarzą się najczęściej z dużą siłą i gwałtowną  zmianą warunków nie tylko atmosferycznych. W naszym wypadku zapewne chodzi o burzę wywołaną wynikami wyborów politycznych. Spowoduje ją oczywiście utrata władzy – tych co myśleli, że będą mieć tą władzę na zawsze.

O ile wielka burza polityczna, zawsze kiedyś przechodzi – to w większości wypadków bardzo trudno jest później
w społeczeństwie o wielkie opamiętanie.

Wiersz drugi tej przepowiedni mówi właśnie, kiedy nastąpi to opamiętanie. Nastąpi po przełomie na arenie politycznej i zmianie władzy po wyborach.

Wszystkie wiersze tej przepowiedni pozwalają czytelnikom „umieścić” -  opisane wydarzenia w konkretnym powiązaniu
do poszczególnych sprawujących władzę.

Przepowiednia nie dotyczy tych co „długo sprawowali władzę” - ponieważ za ich rządów Kościół nie był tak bardzo zaangażowany w politykę rządzenia państwem.

Inne przepowiednie również wyraźnie wskazują, że wielkie wzburzenia i zmiana władzy nastąpi wtedy gdy „na krótko powrócą zwolennicy Morusa” Natomiast przełomem będzie nowa koalicja – zawarta w celu odebrania władzy – „zwolennikom zakonnika”

Wiersz trzeci mówi o nie osiągnięciu celu przez Kościół Jezusa. Jaki to jest cel – możemy spokojnie się temu przyjrzeć patrząc na aktualną dobrą zmianę – patrząc jak na coraz większą ilość dziedzin naszego życia stara się mieć wpływ Kościół. Natomiast klauzura sumienia – jest przesądzającym we wszystkich sprawach prawem.

Religia zawsze była w naszych polskich dziejach bardzo istotnym elementem pozwalającym jednoczyć nasze społeczeństwo – szczególnie w bardzo trudnych momentach naszej historii.

Wiara zawsze była indywidualnym wyborem każdego z nas – pozwalała na nasze wybory w naszym sumieniu – natomiast wybory dokonywane przez inne osoby za nas samych – najczęściej kończyły się niepowodzeniem – brakiem osiągnięcia celu.

W wierszu czwartym Nostradamus po raz kolejny pokazuje nam wszystkim w jaki sposób nasze społeczeństwo będzie odbierać otaczającą nas sytuację. Nasze społeczeństwo pomimo swojej religijności – niestety jest nadal w tyle za zamożnymi społeczeństwami zachodnioeuropejskimi.

Dlatego, każdy przejaw nadmiernego bogactwa oraz towarzyszącego mu przepychu, nie będzie dobrze odbierana w naszym społeczeństwie. Ponieważ w założeniu wielu wiernych - to kościół powinien pomagać biednym a nie samemu sobie.

Nostradamus mówi w tej przepowiedni - o przeszkodzie – nie osiągnięciu celu – ponieważ przepych i bogactwo Kościół Jezusa – nie będzie dobrze odbierane przez społeczeństwo.

Natomiast zbliżający się lub też trwający kryzys gospodarczy w tym czasie, te wszystkie różnice jeszcze bardziej podkreśli oraz ujawni różnice majątkowe między Kościołem a jego wiernymi.

Ostatnio edytowany przez Moogi (2018-03-06 11:00:02)

67

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

Persage X 33,66

Kraj nad Wisłą podzielony na pół
Bliźniacy lubią władzę i rewolty
Krasomówczy Kaszub o języku węża
Ochroni kraj mimo wielu wrogów

Po wielkiej burzy wielkie opamiętanie
Nastąpi przełom i zmiana władzy
Kościół Jezusa nie osiągnie celu
Bo przepych i bogactwo będą mu przeszkodą

Nowe prawo po wielkim wzburzeniu
Będzie biczem dla starego kościoła
Biskup z Krakowa ogłosi secesję
Co będzie początkiem jego odnowienia

Wyznawcy Chrystusa będą wrogami
Za sprawą zakonnika żądnego sławy
Prawda i kłamstwo będą wymieszane
Tak, że nikt nie pojmie co jest ich różnicą
Arteuza -Centurion  15 paź 2009, o 14:25


Trzecia przepowiednia z tego zbioru pokazuje nam początek oraz przyczyny konfliktu i podziału religijnego w naszym kraju.

Tak jak do poprzedniej przepowiedni z tego zbioru większość przepowiedni „skojarzonych”  (dopasowanych wydarzeń) do tamtej przepowiedni już było przeze mnie wcześniej omówionych – to przepowiednie „pomocne” do interpretacji tej trzeciej przepowiedni jeszcze przed nami.

Przepowiednia ta posiada również wiele cennych informacji potrzebnych do zrozumienia innych przepowiedni Nostradamusa – zapisane w niej wydarzenia będą właśnie następstwem większości wydarzeń w naszej polskiej - nadchodzącej nieuchronnie - przyszłości.

Nostradamus w sposób mistrzowski pozostawia nam w tej przepowiedni – skrótowo zapisane wydarzenia mające wpływ na przyszłość w polskim Kościele.

Przepowiednia ta rozwija również dalsze następstwa podziału kraju nad Wisłą – Polski na pół. Wcześniejszy podział związany z politycznymi preferencjami Polaków – rozwija się oraz przechodzi w podział religijny.

Nostradamus pokazuje nam wszystkim jak łatwo jest przekroczyć - zapalny punkt w naszym społeczeństwie – pomimo tego, że podziały w naszym społeczeństwie były wywoływane przez wewnętrzne czynniki – dopiero zewnętrzne decyzje
w tym wypadku pochodzące z Rzymu od Papieża – są wykorzystane tym razem do prawdziwych podziałów społeczeństwa – podziałów religijnych z ich wszystkimi konsekwencjami.

Wiersz pierwszy tej przepowiedni mówi właśnie o nowym prawie – zapewne ustanowionym przez Papieża – możliwe
że ogłoszonym podczas jakiegoś synodu w Watykanie.

Te nowe prawo ma wywołać wielkie wzburzenie – nie tylko u samych hierarchów kościelnych ale również pod ich wpływem (tych dostojników kościelnych) również w całym polskim społeczeństwie.

Polski kościół katolicki jest bardzo konserwatywny – dlatego bardzo ciężko godzi się na wszystkie rewolucyjne zmiany.

Jak wiemy już, papież Franciszek w swoich założeniach, które stara się pokazywać na zewnątrz - nie stawia na przepych
i bogactwo w Kościele. A ponieważ o tym również pisze Nostradamus – mamy duże prawdopodobieństwo tego, że to nowe prawo może również zawierać w sobie decyzje - dotyczące tego przepychu i bogactwa w Kościele.

Dlatego, że większość hierarchów kościelnych ma w naszym kraju również duży wpływ na swoich wiernych – Nostradamus w tym wierszu mówi o wielkim wzburzeniu.

Znaczące jednak jest to, że to nowe prawo po tym wielkim wzburzeniu – mimo wszystko zostanie uchwalone.

Wiersz drugi mówi nam o konsekwencjach tego nowego prawa dla starego kościoła. Wiemy również z innych przepowiedni, że po III wojnie ma powstać całkiem nowy kościół.

Wiersz drugi mówi, że to nowe prawo będzie biczem właśnie dla starego kościoła – który korzysta  przede wszystkim
z tradycji ugruntowanej w jego szeregach przez wiele burzliwych lat polskiej historii.

Nostradamus mówiąc o - biczu dla starego kościoła -  nie mówi o karze – natomiast może być to związane z surowym traktowaniem przez papieża nowego prawa a szczególnie jego przestrzegania przez hierarchów kościelnych.

Takie właśnie konsekwencje mogą  doprowadzić do rozłamu w polskim kościele a tym samym w polskim społeczeństwie.

Mówi o tym wiersz trzeci tej przepowiedni. Mowa jest o secesji – którą ogłosi biskup z Krakowa.

Jak już wcześniej pisałem – secesja w kościele oznacza podział, efekt rozłamu w tym kościele.

Ponieważ przepowiednia ta dotyczy Polski - dlatego ten podział dotyczy właśnie podziału w naszym polskim kościele. Dlatego może nastąpić rozdział i podział między wyznawcami religii.

Wiersz ten dotyczy przede wszystkim biskupa z Krakowa – który właśnie ogłosi tą secesję od innych hierarchów. Jak wiemy z innej przepowiedni  –  „Ten z Warszawy przy władcy, a ten, krakowski przy Arce”

Dlatego może to wskazywać, że dzięki tej secesji biskupa z Krakowa – nie będzie on brał tak znaczącego udziału w głównym konflikcie pomiędzy prawdopodobnie kościołem warszawskim a kościołem toruńskim: „Dwa miasta nad Wisłą
w śmiertelnym uścisku inaczej rozumianej wiary!”

Stara prawda mówi: „gdzie dwóch się bije tam trzeci korzysta”

Dlatego tak ważna może okazać się ta wewnętrzna secesja biskupa z Krakowa.

Wiersz czwarty potwierdza te przypuszczenia – o ważnej decyzji płynącej z Krakowa. Ta secesja biskupa z Krakowa będzie dobrym krokiem na przyszłość dla nowego przyszłego Kościoła.

Na koniec tej przepowiedni Nostradamus zostawia nam wszystkim ziarenko nadziei - w tym czwartym wierszu – mówiące
o początku odnowienia tego kościoła w Polsce.

Dlatego trafne decyzje – mogą pomagać nie tylko doraźnie w wewnętrznych sporach - w samym kościele - ale również mogą stworzyć perspektywy na przyszłość.

Staną się one (te decyzje) początkiem jego odnowienia!

Ostatnio edytowany przez Moogi (2018-03-06 11:01:59)

68

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

Persage X 33,66

Kraj nad Wisłą podzielony na pół
Bliźniacy lubią władzę i rewolty
Krasomówczy Kaszub o języku węża
Ochroni kraj mimo wielu wrogów

Po wielkiej burzy wielkie opamiętanie
Nastąpi przełom i zmiana władzy
Kościół Jezusa nie osiągnie celu
Bo przepych i bogactwo będą mu przeszkodą

Nowe prawo po wielkim wzburzeniu
Będzie biczem dla starego kościoła
Biskup z Krakowa ogłosi secesję
Co będzie początkiem jego odnowienia

Wyznawcy Chrystusa będą wrogami
Za sprawą zakonnika żądnego sławy
Prawda i kłamstwo będą wymieszane
Tak, że nikt nie pojmie co jest ich różnicą

Arteuza - Centurion  15 paź 2009, o 14:25


Czwarta przepowiednia stanowi z jednej strony - podsumowanie przesłania Nostradamusa płynącego z tego zbioru przepowiedni, a z drugiej strony – jest również ostrzeżeniem pozostawionym przez Nostradamusa dla nas wszystkich.

W wierszach tej przepowiedni znajduje się właśnie podsumowanie całego zbioru. Stanowi ona również zamknięcie
i uzupełnienie  (w znaczeniu bardzo ogólnym) – wszystkich omawianych w tym zbiorze przepowiedni.

Przepowiednia ta również mówi o początku oraz finale wydarzeń – którego znaczącą postacią jest zakonnik. Jest też zapowiedzią większego znaczenia – postaci – która będzie stała za przeniesieniem  konfliktu politycznego na religijny.

Nostradamus pokazuje w wielu innych przepowiedniach znaczenie i wpływ tego – zakonnika – na wiele wydarzeń
w naszym kraju.

Ta przepowiednia stanowi właśnie „wstęp” do szerszego pokazania w innych przepowiedniach tej postaci oraz wydarzeń
z nią związanych.

Wiersz pierwszy mówi o konsekwencjach dla Polski spowodowanych jej podziałem na dwie połowy.
Podział naszego kraju może spowodować właśnie że – wyznawcy Chrystusa będą wrogami.

Ten wcześniejszy podział polityczny przełoży się na podział religijny.
Natomiast ten wiersz mówi już o tym, że ten podział zmienia się w wrogość.

Znaczącą sprawą jest również, że wyznawcy Chrystusa stają się wrogami ( na przestrzeni czasu omawianego w tym zbiorze) – gdzie na koniec – będą już wrogami.

Wiersz drugi wskazuje już sprawcę tego podziału oraz wrogości – zakonnika.
Ta wrogość wyznawców Chrystusa może powstać za sprawą tego zakonnika.

Wiersz ten pokazuje również przyczyny powstania takich niekorzystnych wydarzeń – mamy podane przez Nostradamusa - wewnętrzne pobudki tego zakonnika – żadnego sławy. Właśnie ta oczekiwana i pożądana - sława  - kieruje postępowaniem tego zakonnika.

Wiersz drugi tej przepowiedni stanowi zakończenie wiersza pierwszego ale również początek wiersza trzeciego
i czwartego.

Wiersz pierwszy pokazuje przyczyny powstania wrogości. Wiersz drugi sprawcę. Wiersz trzeci skutek. Wiersz czwarty konsekwencję.

W przepowiedni tej podają bardzo ważne dla naszego społeczeństwa informacje. Stanowią one nie tylko przesłanie
ale przede wszystkim ostrzeżenie dla wszystkich ludzi.

Wiersz trzeci mówi o wymieszaniu prawdy i kłamstwa. Jest to bardzo niebezpieczny zbieg – szczególnie dla skłóconego społeczeństwa. Nie tylko powoduje jeszcze większe spory ale prowadzi to nieuchronnie do wzmożenia konfliktu.

Dlatego również nasze społeczeństwo – nie jest i nie będzie – przygotowane na takie wymieszanie prawdy z kłamstwem. Zajmując się swoimi sprawami nie może i nie chce nieustannie poszukiwać prawdy i kłamstwa we wszystkich płynących
do niego informacjach.

Przełoży się to również na różnego rodzaju „specjalistów” - którzy w końcu również nie będą wstanie wytłumaczyć wszystkim co jest prawdą o co kłamstwem.

Nikt nikogo nie przekona, że białe jest białe a czarne jest czarne.

Dlatego właśnie wiersz czwarty stanowi podsumowanie (konsekwencje) i ostrzeżenie pozostawione przez Nostradamusa. Niestety jest to gorzkie przesłanie dla nas wszystkich.

Długotrwałe mieszanie prawdy z kłamstwem – spowoduje, że nikt nie pojmie co jest ich różnicą.

Ostatnio edytowany przez Moogi (2018-03-06 11:04:27)

69

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

Jeszcze małe nawiązanie do omawianego zestawu przepowiedni!

Ostatnia przepowiednia mówiła o wymieszaniu prawdy z kłamstwem. Oczywiście omawiana przepowiednia mówiła o sytuacji w Polsce – chciałbym przypomnieć czytelnikom – że Nostradamus rozwinął swoje przesłanie również na pozostałe kraje.

Możemy zatem przypuszczać, że nie byliśmy w tej dziedzinie ani pierwsi ani też ostatni – świadczą o tym inne przepowiednie Nostradamusa.

Ale jak to zazwyczaj bywa – dopiero sami możemy zrozumieć omawiany problem – jak go samodzielnie doświadczymy. Naszym słabym pocieszeniem może być to, że nie jesteśmy sami z tym problemem.

Przedstawione poniżej przepowiednie pokazują nam wszystkim właśnie kunszt Mistrza Nostradamusa – który najczęściej
w swojej twórczości, pokazywał i wybierał dla potomnych „prawdy? lub kłamstwa?”  - nie tylko charakterystyczne dla jednego narodu ale również na tyle uniwersalne dla wszystkich – szczególnie tych, którzy chcieli wyciągnąć z nich wnioski dla siebie i swoich rodaków. 


Presage: 8,99

W dwudziestym pierwszym przed trzecią,
kłamstwo będzie tak wymieszane z prawdą,
że nikt nie rozpozna co jest prawdą, a co kłamstwem!
Mamona i ogłupianie ludzi będą rządziły światem!
Atraktor 25.10.2012


3,166 alamach1614;

Prawie w każdym Narodzie dwie Prawdy
i dwa Oblicza!
Nie masz większego wroga niż własny Brat
i własny Ojciec!
Rebelie i rewolucje przeleją przed trzecią
wiele ojczystej krwi,
We wszystkich częściach padołu ziemskiego,
ku radości szatana,
Władcy Śmierci!
Atraktor 25.10.2012


Presage III 312 (sześciowiersz)

Czwarta Władza w dwudziestym pierwszym będzie wrogiem,
i każda i kościelna będzie słowem Mamony i Szatana!
Nie słuchajcie ich słów i nie dajcie się zwieść!
Bo przed trzecią nie wiadomo co będzie prawdą, a co kłamstwem!
III Antychryst wszystkich omota i naznaczy Piętnem Płatnika!
Najobrzydliwsze słowa będą padały z ust Władców i Kapłanów!
Atraktor 15-11-2012

Ostatnio edytowany przez Moogi (2018-03-06 11:06:10)

70

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

Przepowiednia:21,114

W dwudziestym pierwszym w kraju królowej Maryi,
Bogaty Kościół nie powstrzyma buntów,
A zachłanny zakonnik skończy tak, jak jego zwolennik!
Resztę zniszczeń dokonają: Chytry Lis i General Dyktator!
Atraktor  26 mar 2014, o 20:06


Przepowiednia: 38,16(sześciowiersz);

Bogaty i pyszny zakonnik solą w oku biskupa Rzymu,
Gdy go przywoła do siebie wznieci nad Wisłą wielki zamęt!
Wierny mu lud obwoła go świętym i prorokiem!
Cierpienie i śmierć starego kościoła, po trzeciej wojnie,
będzie odrodzeniem i początkiem jedności nowego.
Ten kto chciał być pierwszym zginie w wiecznej niełasce!
Atraktor  2013-06-24 19:45:07


Presage(przepowiednia) 18;103(czterowiersz)

Nad Wisłą walka dwóch przywódców
zamieni się w walkę dwóch kleryków
Były lewy doprowadzi do zguby prawego,
Potem Powód i Krew wyniosą Generała!
Atraktor 2013-03-02 22:30:12


Presage XII 117,1 (czterowiersz);

Nad Wisłą słuchają, a nie słyszą i patrzą, a nie widzą!
Nienasycony Zakonnik i Słowo Mamony rozbudza Złe Demony.
W Złoty Ornat przebrany, podzieli wiernych i Polski Sanhedryn.
Kościół z Narodem podzielony, a bratnia krew nie zasmuca, lecz cieszy!
Atraktor 20.11.2012


Presage 24,244;

Obłąkany kapłan i budowniczy Kościoła,
W mieście nad Wisłą wskrzesi demony.
Zły duch przyczyną nieszczęść dzieci wiary.
Niezłomny doprowadzi sługi do podziału.
Atraktor  2013-05-17 12:45:21


Przepowiednia ;43,11(czterowiersz);

Z jednego kościoła powstaną trzy plus jeden,
najmniejszy pierworodny z narodowym w unii, a najliczniejszy toruński.
Ten z Warszawy przy władcy, a ten, krakowski przy Arce.
Walki o świątynie i rząd dusz doprowadzą Polaków do Sądnych Dni! 
Atraktor  2013-06-24 19:45:07


Przepowiednia;242,86(sześciowiersz)Almanach rok;1614

W 21 Kraj Paulinów czeka przesilenie i wielkie zmiany,
A gdy zwycięzcy staną się pokonanymi,
Nieliczni roztropni nie zburzą murów nienawiści,
Wielki zamęt i przelana wzajemnie krew, susza i powódź,
Doprowadzą Naród i Kościół do wielkich rozłamów,
Gdy ujawni się TRZECI nad Wisłą nastaną rządy jego SŁUGI!
Atraktor  2013-08-06 14:36:29


Przepowiednia;34,92(czterowiersz);

Bastran, Uwodziciel, Głupiec i Chytry Lis,
to polska droga do władzy okrutnego Dyktatora.
Z jednej strony siła wojska i wielkie zdobycze,
a z drugiej prześladowania z rąk najemnych szahidów!
Atraktor  2013-05-25 18:30:37

Ostatnio edytowany przez Moogi (2018-03-06 11:08:06)

71

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

Przepowiednia:21,114

W dwudziestym pierwszym w kraju królowej Maryi,
Bogaty Kościół nie powstrzyma buntów,
A zachłanny zakonnik skończy tak, jak jego zwolennik!
Resztę zniszczeń dokonają: Chytry Lis i General Dyktator!
Atraktor  26 mar 2014, o 20:06

Prophete:21,114

+Dans le vingt et unième dans le pays de la Reine Mary,
l'église ne s'arrêtera pas la rébellion,-
./. et moine gourmand s'épuise comme son disciple.
Le reste de la volonté de dommages ; le « Renard » et le Dictateur Général !
Atraktor  26 mar 2014, o 20:06Przepowiednia ta mówi ogólnie o XXI wieku – nie pokazuje szczegółowo kolejnej dekady tego dwudziestego pierwszego wieku. Natomiast z innych przepowiedni wiemy, że chodzi o drugą dekadę w tym wieku.

W wierszu pierwszym mowa jest o kraju królowej Maryi – Matka Boska – Królowa Polski.

Za wiki:

„Kult Maryi jako Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski wyróżnia Kościół katolicki spośród innych wyznań chrześcijańskich w Polsce. Kult ma charakter ogólny i występuje w Polsce oraz w polskich parafiach przy skupiskach Polonii”...

„14 sierpnia 1608 r. mieszkający w Neapolu włoski misjonarz, 71-letni ojciec Juliusz Mancinelli z zakonu jezuitów, miał objawienie Matki Bożej. Maryja poleciła mu, aby nazwał ją Królową Polski: A czemu mnie Królową Polski nie zowiesz?
Ja to królestwo wielce umiłowałam i wielkie rzeczy dlań zamierzam, ponieważ osobliwą miłością ku Mnie pałają jego synowie.
Następnie przebywającemu w Krakowie w katedrze na Wawelu, 8 maja 1610 Matka Boża objawiła mu się powtórnie, mówiąc: Jestem Królową Polski. Jestem matką tego narodu, który jest mi bardzo drogi. Wiadomość o tym objawieniu rozpoczęło szerzenie kultu Królowej Polski Wniebowziętej. Trzecie takie objawienie miało miejsce 15 sierpnia 1617 w Neapolu. Treść tych objawień rozprowadzał m.in. kanclerz wielki litewski Albrycht Stanisław Radziwiłł z Nieświeża, gdzie wspomagał go św. Andrzej Bobola późniejszy autor tekstu ślubów lwowskich, który niedopuszczony do ślubowań kapłańskich potrafił docenić konieczność ślubowań całego narodu”...

Wiecej: https://pl.wikipedia.org/wiki/Najświęts … owa_Polski


Uważni czytelnicy oczywiście zauważą, że kult – Maryi jako Królowej Polski – rozpowszechnia się już po śmierci Michela Nostradamusa   (ur. 14 grudnia 1503 -  zm. 2 lipca 1566) – natomiast rozkwit tego kultu (Królowej Polski) nastąpił dopiero w połowie XVI wieku.

Skąd Nostradamus wiedział!


Wiersz drugi mówi o bogatym Kościele w XXI wieku – który nie powstrzyma buntów. Znamienne jest to, że wcześniej Nostradamus w swoich przepowiedniach pisał: Biedna i Bogobojna ziemia upadłych Jagiellonów. Właśnie ta ziemia
w naszym wieku – zrodziła bogaty Kościół.

Ta wiedza o bogatym Kościele w Polsce – jest dobrze znana za granicą naszego kraju – dla naszego społeczeństwa do tej pory nie było to na pierwszym planie. Natomiast za granicą widziano to choćby dzięki temu, że nasz kościół uważany jest
za jeden z najbogatszych na świecie – wysyła największą ilość misjonarzy – krzewiących wiarę. Wysyłanie i utrzymanie tych księży, zakonnic i zakonników wymaga sporych środków. Niemniej ktoś to musi robić.

Pozostałe przepowiednie Nostradamusa potwierdzają również to, że to bogactwo Kościoła będzie jego przeszkodą nie tylko w dążeniu do jego celów ale również nie będzie już miał na tyle autorytetu - żeby powstrzymać bunty.

Wiersz trzeci powraca swoja treścią do zakonnika. Mowa jest tu o zachłannym zakonniku – wiersz poprzedni sugeruje zachłanność na bogactwo – natomiast wiersz trzeci wskazuje na zachłanność na władzę przez nawiązanie do zwolennika zakonnika.

Informacje zawarte w tym wierszu wskazują – że, zachłanny zakonnik, skończy tak, jak jego zwolennik. Pozostałe przepowiednie rozwijają ten temat. Najbardziej wymowne jest jednak to, że - skończą w zapomnieniu.   

Niestety wiersz czwarty potwierdza, że zachłanny zakonnik i jego zwolennik – dokonają w naszym kraju za swoją przyczyną wielu zniszczeń. W przepowiedni tej nie ma podanego konkretnego zwolennika zakonnika – pozostałe przepowiednie jednak wskazują raczej jednoznacznie na konkretną osobę.

Dlatego przy interpretacji konkretnej przepowiedni – należy brać pod uwagę więcej przepowiedni szczególnie tych powiązanych w czasie i wydarzeniach.

Nostradamus w wierszu czwartym mówi nam o reszcie zniszczeń. Sugeruje to, że zniszczenia będą już dokonane przez poprzedników – zapewne znaczące zniszczenia.

Natomiast następcy czyli : Chytry Lis i Generał Dyktator – dokonają resztę zniszczeń w kraju królowej Maryi.

Nostradamus nie zostawia nam jak zwykle za dużo perspektyw.

Przesłanie jego jednak potwierdza to, że nic nie dzieje się nagle i bez wcześniejszych ostrzeżeń. Tylko uważni obserwatorzy naszej rzeczywistości – po latach (niestety i jak zwykle) będą mogli dostrzec i wskazać te pierwsze
chociaż najmniejsze odznaki zbliżających się naszych polskich sądnych dni.

Ostatnio edytowany przez Moogi (2018-03-06 11:10:34)

72

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

Przepowiednia: 38,16(sześciowiersz);

Bogaty i pyszny zakonnik solą w oku biskupa Rzymu,
Gdy go przywoła do siebie wznieci nad Wisłą wielki zamęt!
Wierny mu lud obwoła go świętym i prorokiem!
Cierpienie i śmierć starego kościoła, po trzeciej wojnie,
będzie odrodzeniem i początkiem jedności nowego.
Ten kto chciał być pierwszym zginie w wiecznej niełasce!
Atraktor  2013-06-24 19:45:07


Jest to jedna z wielu przepowiedni Nostradamusa w której opisany jest zakonnik. Niemniej ta przepowiednia nie tylko wspomina o nim ale przede wszystkim omawia przełomowy moment w naszej historii – który będzie miał wpływ na wszystkie następne wydarzenia związane z postacią zakonnika.

Przepowiednia ta opisuje bardzo ważny element potrzebny do zrozumienia wielu przepowiedni w których występuje zakonnik.

Nostradamus w tej przepowiedni omawia również cierpienie oraz koniec starego kościoła – zostawiając nadzieję na odnowienie się już nowego kościoła ale dopiero po trzeciej wojnie.

Wiersz pierwszy mówi o bogatym i pysznym zakonniku. Już bogaty zakonnik pokazuje swoja pychę nie tylko w naszym kraju ale również na zewnątrz.

Dlatego ta pycha i bogactwo zakonnika stają się nie tylko widzialne w Rzymie, ale również stanowi już problem dla jego zwierzchnika. Nostradamus mówi o tym, że zakonnik jest solą w oku biskupa Rzymu.

Wierz drugi jest konsekwencją pierwszego. Biskup Rzymu – przywołuje do siebie zakonnika.

Samo to przywołanie spowoduje nie tylko niezadowolenie zakonnika ale również wywoła jego kroki w celu wzniecenia wielkiego zamętu w kraju nad Wisłą.

Najprawdopodobniej to przywołanie zakonnika do Rzymu nie odniesie skutku właśnie przez ten wywołany wielki zamęt
w Polsce.

Brak skutku przywołania zakonnika do Rzymu potwierdzają inne przepowiednie – pokazujące więcej wydarzeń z udziałem
i za inspiracją tego zakonnika.

Wiersz trzeci mówi o wiernych zakonnikowi ludziach. Wierni nie tylko stoją wiernie przy zakonniku ale również stanowią jednocześnie największą siłę tego zakonnika.

Natomiast pycha tego zakonnika, pozwoli na to, żeby wierny mu lud obwołał go świętym i prorokiem. Wieloletni i pokrętny, wpływ tego zakonnika na „wierny mu lud” spowoduje właśnie takie reakcje.

Niestety, ta pycha i bogactwo tego zakonnika – nie pozwoli na zauważenie konsekwencji jego czynów. Natomiast wielki zamęt nie pozwoli już na opamiętanie się wiernych mu wyznawców.

Nostradamus w wierszu czwartym i piątym zostawia mam przesłanie mówiące o konsekwencjach podziałów w Kościele.
Pokazując jak łatwo jest coś zniszczyć ale jak długo trzeba czekać na odrodzenie tego co pozostanie po tych zniszczeniach.

Wiersz czwarty mówi właśnie o cierpieniu starego kościoła. Cierpienie to doprowadzi do śmierci. To cierpienie oraz śmierć starego kościoła będzie trwało długo – do czasu trzeciej wojny oraz podczas jej trwania.

Dopiero po trzeciej wojnie te wszystkie podziały mają zniknąć.

Wiersz piąty mówi o tym, że będzie po trzeciej wojnie odrodzenie w kościele. To odrodzenie wraz z początkiem jedności nowego Kościoła – zrodzi właśnie ten Nowy Kościół.

Są to słowa z jednej strony nadziei zostawionej przez Nostradamusa ale również zapowiedzi długotrwałego i okupionego cierpieniem - również wojny – czasu.

Nostradamus w wierszu szóstym przepowiedni wraca ponownie do zakonnika. Zostawia dla niego słowa ostrzeżenia wieszcząc jego koniec.

Ten kto chciał być pierwszym zginie w wiecznej niełasce!

Michel Nostradamus ponownie pozostawia ostrzeżenie na tyle uniwersalne, że może odnosić się do wszystkich ludzi, którym pycha przysłania realia w których żyją.

Nie musi to wcale dotyczyć sportowców – którzy pragną być pierwszymi na mecie.

Ostatnio edytowany przez Moogi (2018-03-06 11:11:37)

73

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

Presage(przepowiednia) 18;103(czterowiersz)

Nad Wisłą walka dwóch przywódców
zamieni się w walkę dwóch kleryków
Były lewy doprowadzi do zguby prawego,
Potem Powódź i Krew wyniosą Generała!
Atraktor 2013-03-02 22:30:12


Jest to przepowiednia zapowiadająca tym razem już walkę polityczną między przywódcami partyjnymi, która zamieni się również w walkę religijną między klerykami.

Wiersz pierwszy mówi o walce nad Wisłą. Walka dwóch przywódców – zapewne dwóch partii politycznych ma się toczyć
w Polsce – kraju nad Wisłą.

Nostradamus w swoich przepowiedniach wspominał już o walce o władzę -   W pierwszej dekadzie walka o władzę przyćmi rozum,- zostawiając w swojej przepowiedni ostrzeżenie na przyszłość. Mowa była tam o walce o władzę –
a nie między przywódcami.

Wiersz pierwszy pokazuje już walkę między przywódcami. Z kontekstu wynika również, że tymi przywódcami mogą być Chytry Lis i Głupiec.

W wierszu drugim widzimy konsekwencje walk przywódców. Walka przywódców politycznych  zmieni się w walkę dwóch kleryków. Nieuchronnie walka polityczna zmienia się w walkę religijną.

Pisałem już wcześniej, że właśnie te walki religijne – niosą największe i najdłużej trwające konflikty.
Zaangażowani w nich ludzie łatwo ulegają płynącym do nich słowom, które wzmacniają emocją trudne do zatrzymania.

Wiersz trzeci jest na tyle wyjątkowy, że pokazuje z jednej strony walkę przywódców ale również może mówić o walce kleryków.

Mowa jest o byłym lewym przywódcy – dlatego może to dotyczyć przywódcy z byłej lewicy. Właśnie ten lewy ma doprowadzić do zguby prawego.

Oczywiście nie wiadomo do końca czy będzie to przywódca czy też kleryk. Ale bardzo prawdopodobne jest, że chodzi o obu.

Wierz czwarty pokazuje ogólnie ramy czasowe w których ma się rozgrywać ta walka.

Występuje określenie czasu – potem – po tych walkach. Ale przed Powodzią i Krwią.

Dlatego mogą to być właśnie czasy Chytrego Lisa, który ma być przed Generałem. Powódź i Krew jest zapowiedzią objęcia władzy przez Generała Dyktatora.

Z jednej strony klęska powodzi a z drugiej krwawe wydarzenia mogą wynieść Generała do władzy.

Ostatnio edytowany przez Moogi (2018-03-06 11:12:58)

74

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

Presage XII 117,1 (czterowiersz);

Nad Wisłą słuchają, a nie słyszą i patrzą, a nie widzą!
Nienasycony Zakonnik i Słowo Mamony rozbudza Złe Demony.
W Złoty Ornat przebrany, podzieli wiernych i Polski Sanhedryn.
Kościół z Narodem podzielony, a bratnia krew nie zasmuca, lecz cieszy!
Atraktor 20.11.2012


Jest to bardzo ciekawa a zarazem trudna przepowiednia do interpretacji. Dotyczy ona trudnych chwil w polskim Kościele –
a szczególnie pokazuje moment jego podziału.

Wyjątkowość tej przepowiedni Nostradamusa polega również na tym, że jako nieliczna z omawianych przepowiedni, zaczyna się ona od cytatu z Biblii przystosowanego do naszego kraju nad Wisłą – Polski.

W wierszu pierwszym są słowa z Ewangelii wg św. Marka (Mk 4.11n) z Nowego Testamentu. Pochodzi z przypowieści
o siewcy. Będącej częścią nauczania w przypowieściach.

«Wam dana jest tajemnica królestwa Bożego, dla tych zaś, którzy są poza wami, wszystko dzieje
się w przypowieściach, aby patrzyli oczami, a nie widzieli, słuchali uszami, a nie rozumieli, 
żeby się nie nawrócili i nie była im wydana [tajemnica]».

Trudność tej przepowiedni Nostradamusa polega właśnie na zrozumieniu przesłania samej przepowiedni. Nie będę interpretować tekstu z Biblii. Przytoczyłem go dla pokazania oryginału.

Nostradamus w wierszu pierwszym nawiązuje właśnie do przypowieści o siewcy. Nad Wisłą słuchają, a nie słyszą i patrzą,
a nie widzą! Zostawia mam przesłanie oparte na przypowieści biblijnej. Mamy w niej również częściowe wytłumaczenie użytych słów z przypowieści siewcy.

« Są inni, którzy są zasiani między ciernie: to są ci, którzy słuchają wprawdzie słowa, lecz troski tego świata, ułuda bogactwa i inne żądze wciskają się i zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne.» (Mk 4.18n)

Wiersz drugi potwierdza w/w słowa. Nostradamus mówi już o nienasyconym Zakonniku. We wcześniej omawianej przepowiedni był bogaty i pyszny Zakonnik.

W tej przepowiedni nienasycony Zakonnik i Słowo Mamony są głównymi rozgrywającymi. Czyli słowo mamony nienasyconego zakonnika jest przyczyną dalszych wydarzeń.

W wierszu drugim mowa jest o rozbudzeniu Złych Demonów.  O co chodzi z tymi złymi demonami. Dla zrozumienia użycia tych demonów, musimy wrócić do pierwotnego i dosłownego znaczenia słowa daimon – ten, który coś rozdziela lub ten, który coś przydziela.

W naszym wypadku chodzi właśnie o to rozdzielnie a jednocześnie podział Kościoła w Polsce. Dlatego mowa jest o złych demonach.

Dlatego w dwóch pierwszych wierszach widzimy na początku przyczyny prowadzące do użytych środków przez zakonnika, a kończą się skutkiem - rozbudzeniem podziałów w polskim Kościele.

Wiersz trzeci jest równie interesujący, ale jest i bardzo ważny dla całej przepowiedni Nostradamusa. 
W wierszu trzecim występuje nienasycony Zakonnik przebrany w Złoty Ornat. Zwraca uwagę szczególnie ten złoty ornat. Ten złoty kolor jest tu ważnym elementem.

Ornat czyli wierzchnia szata liturgiczna zakładana przez kapłana do mszy świętej. Ornat w złotym kolorze nie jest kolorem stricte liturgicznym.

Nostradamus w tym wierszu mówi o przebraniu w złoty ornat, nie o założeniu na przykład do mszy świętej.
Złoty ornat używany bywa podczas szczególnie uroczystych celebracji w Kościele.

Do koloru złotego ornatu jeszcze wrócę.

Dalsza część wiersza mówi o podziale wiernych i polskiego Sanhedrynu. Dlaczego zostało użyte przez Nostradamusa nawiązanie do Sanhedrynu. Może to wyrażać pewien skrót myślowy, mówiący o tym, że jest to najwyższy autorytet religijny w danym kraju. Nie uwzględnia on natomiast arcykapłana – w naszym przypadku Papieża.

Dlatego mowa jest o podziale wśród najwyższych hierarchów kościelnych w Polsce. Słowa nienasyconego Zakonnika podzielą wiernych i polskich hierarchów kościelnych.

Jest jeszcze jeden mały szczegół o którym trzeba wspomnieć – w kwestii złotego ornatu – każdy specjalny kolor ornatu wskazuje na określoną uroczystość do jego stosowania.

Dlatego w wierszu trzecim możemy mieć „ukrytą” datę w której nastąpią te wydarzenia. Wiemy z innych przepowiedni,
że wydarzenia te mogą się rozgrywać pod koniec drugiej dekady XXI wieku.

Natomiast kolor ornatu – złoty – może wskazywać na - Niedzielę Zmartwychwstania ale również na Boże Narodzenie.
Taka ciekawostka pozostawiona przez Nostradamusa.

Nie będę przytaczać wszystkich uroczystości w których używane są poszczególne kolory ornatów. Ale jak zwykle dla osób zainteresowanych zostawiam link do wiki z tymi informacjami:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ornat

Wiersz czwarty jest podsumowaniem przepowiedni. Stanowi również pozostawione przez Nostradamusa uniwersalne przesłanie dla ludzi.

Mowa jest o podziale między Kościołem a Narodem. Takie podziały prowadza niestety do nieciekawych konsekwencji. Wspominałem już wcześniej o wojnach religijnych – najdłuższych i najbardziej krwawych w każdym społeczeństwie.

Podzielony Kościół z Narodem – nie wróży nic dobrego. Dlatego dalsze słowa tego wiersza mówiące o tym, że – bratnia krew nie zasmuca, lecz cieszy!

Czekają nas nie ciekawe czasy – niosące trudne chwile dla polskiego narodu.

Ostatnio edytowany przez Moogi (2018-03-06 11:14:56)

75

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

Presage 24,244;

Obłąkany kapłan i budowniczy Kościoła,
W mieście nad Wisłą wskrzesi demony.
Zły duch, przyczyną nieszczęść dzieci wiary.
Niezłomny doprowadzi sługi do podziału.
Atraktor  2013-05-17 12:45:21


Prpphetie;24,244

Prêtre dément et bâtisseur de l'église,
dans la Vistule soulèvent des démons.
L'esprit malin, causant des misères des enfants de la foi.
Indéfectible serviteur dirigera la Division.
Atraktor  2013-05-17 12:45:21


Przepowiednia ta mówi tylko o jednej, niestety ważnej postaci, w naszej polskiej historii, którą w przepowiedniach
opisał Nostradamus.

Po lekturze wcześniej przedstawionych przepowiedni dotyczących Polski, raczej nie powinniśmy mieć wątpliwości o jakiej postaci Nostradamus napisał tyle wierszy w swoich przepowiedniach.

Mowa w przepowiedniach była o polskim zakonniku – kapłanie w tej przepowiedni.

Jak już pogodzimy się z ważnością tej postaci w przepowiedniach Nostradamusa – możemy ponownie przypomnieć kilka słów z wierszy mówiących o tej postaci.

Na początku mowa była o „zakonniku z pokrętną duszą” - w następnej przepowiedni były „słowa zakonnika.”

W kolejnej przepowiedni już były nie tylko słowa, a widzimy ich skutek - „polski zakonnik i jego stary wyznawca, zawładnęli duszami fanatyków Kościoła.”

Nostradamus opisał również radość ludzi - „Wielka Radość po zwycięstwie starszego i zakonnika,”

Wcześniejsza radość nie wyklucza również, późniejszej przegranej - „Zwolennicy Zakonnika pewni swego zwycięstwa, nad ranem będą zaskoczeni gdy okaże się przegraną.”

Zmienne uczucia (zwycięstwa i przegranej) nieuchronnie prowadzą nas do podziałów - „nastąpi podział na tych od zakonnika i tych pierwszego kardynała.”

Podziały niestety prowadzą do wrogości - „Wyznawcy Chrystusa będą wrogami
Za sprawą zakonnika żądnego sławy”

Wrogość jak zwykle prowadzi do marnego końca - „a zachłanny zakonnik skończy tak, jak jego zwolennik!”

Pojawiająca się również zachłanność u zakonnika nie może być również nie zauważona na zewnątrz naszego kraju - „Bogaty i pyszny zakonnik solą w oku biskupa Rzymu,”

W końcu pojawiają się również widoczne dla wszystkich już skutki rozbudzające wcześniejsze podziały - „Nienasycony Zakonnik i Słowo Mamony rozbudza Złe Demony.”

Możemy to również podsumować krócej:

Słowa, pokrętna dusza, zawładnięcie duszami, radość, przegrana, podział, wrogość, żądza sławy, zachłanność, bogactwo, pycha, sól, nienasycenie, słowo mamony … obłąkanie ... zły duch ... marny koniec.

Myślę, że nie trzeba już więcej dodawać.

Zainteresowane osoby mogą wrócić do wcześniejszych przepowiedni oraz mojej autorskiej interpretacji przy każdej z nich. Polecam również wpisy: Pana Arteuza Centuriona oraz Pana Atraktora.

Po tym wprowadzeniu, możemy przejść do interpretacji na bieżąco omawianej przepowiedni.

Wiersz pierwszy mówi o kapłanie. Niestety obłąkanym kapłanie. Jest on budowniczym kościoła. W tym wypadku chodzi
o budynek samego kościoła.

Pierwsza część wiersza raczej wyklucza Kościół jako wiernych. Ale może mówić, również o wspólnocie wokół – wybudowanego kościoła, a tym samym wokół tego budowniczego kościoła.

Wersja oryginalna wskazuje raczej na budynek kościoła.

Wiersz drugi przepowiedni mówi o mieście nad Wisłą. Z poprzednich przepowiedni wiemy już, że jest kilka ważnych miast nad rzeką Wisłą o których pisał Nostradamus.

Nostradamus w przepowiedniach wyróżniał niektóre miasta nad Wisłą: Warszawa, Kraków, Toruń.

Nie mamy w tej przepowiedni, podanego konkretnego miasta nad Wisłą. Niemniej możemy, patrząc na pierwszy wiersz, kojarzyć to miasto jako Toruń. Tam został wybudowany ten kościół.

W drugim wierszu jest również mowa o wskrzeszeniu demonów. Obłąkany kapłan wskrzesi demony. We wcześniejszej mojej interpretacji już wspominałem, że przy demonach, powinniśmy wrócić do pierwotnego i dosłownego znaczenia słowa daimon – ten, który coś rozdziela lub ten, który coś przedziela.

W tym wypadku zapewne chodzi o wskrzeszenie demonów przez kapłana. Możemy więc mówić o  rozdzieleniu i jednocześnie o podziale w  polskim Kościele.

W Toruniu mieście nad Wisłą, obłąkany kapłan – wzniesie podział i rozdzielenie Kościoła (jako wspólnoty). Zostanie tam,
w Toruniu, to ogłoszone do wiadomości wiernych.

Wiersz trzeci mówi o złym duchu w tym wypadku, może chodzić o samego kapłana. Jako zły duch, w odróżnieniu od dobrego ducha, przyczyni się swoim postępowaniem do złych skutków dla wiernych.

Ten zły duch, spowoduje cierpienie dzieci w wierze. Zły duch, przyczyną nieszczęść dzieci wiary.

Wszelkie podziały w Kościele, nieuchronnie prowadzą do cierpienia i nieszczęść, które mogą spotkać wiernych.

Ponieważ w wierszu trzecim, Nostradamus mówi o złym duchu, możemy również popatrzeć na ten wiersz z innej strony. Pojawienie się ducha, złego ducha, może również mówić o śmierci. Czyli nawet po śmierci kapłana, będą cierpienia i nieszczęścia za przyczyną tego jego złego ducha.

Dlatego możemy się spodziewać, że ten zły duch będzie jeszcze długo towarzyszył dzieciom wiary, nawet jak zabraknie
już samego kapłana.

Wiersz czwarty podsumowuje całą przepowiednię. Niezłomny doprowadzi sługi do podziału.

Nostradamus pozostawia nam w tym czwartym wierszu przesłanie dla wszystkich.

Przesłanie to mówi, o niezachwianej postawie, złej postawie, jednego kapłana, złego ducha. Postawa ta, niestety może doprowadzić, sługi boże do podziału. Podział ten może być, długotrwały oraz spowoduje cierpienie dzieci w wierze.

Ta niezachwiana (niezłomna) postawa jest przez Nostradamusa w tej przepowiedni wskazana!

Skąd my to jeszcze znamy?!

Ostatnio edytowany przez Moogi (2018-03-06 11:16:51)

76

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

Przepowiednia; 43,11(czterowiersz);

Z jednego kościoła powstaną trzy plus jeden,
najmniejszy pierworodny z narodowym w unii, a najliczniejszy toruński.
Ten z Warszawy przy władcy, a ten, krakowski przy Arce.
Walki o świątynie i rząd dusz doprowadzą Polaków do Sądnych Dni! 
Atraktor  2013-06-24 19:45:07


Jest to przepowiednia Nostradamusa mówiąca o przyszłym podziale w Kościele. Pokazuje ona sam podział wewnątrz „starego” polskiego Kościoła. Oczywiście nawiązuje do wcześniej omawianej przepowiedni mówiącej o secesji
Biskupa z Krakowa.

Nostradamus poza samymi szczegółami pokazuje nam wszystkim – do czego prowadza każde podziały – szczególnie
te religijne – nie tylko u samych hierarchów kościelnych – ale przede wszystkim w samym społeczeństwie.

Wiersz pierwszy mówi o powstaniu trzech Kościołów plus jednego. W polskim Kościele nastąpi podział hierarchów kościelnych oraz skupionych przy nich wiernych na trzy duże osobne Kościoły. Będzie też jeden najmniejszy.

Wszystkie dotychczas przedstawione przeze mnie, wcześniej przepowiednie Nostradamusa – mówiące o Kościele – pokazywały  powolne przygotowywania - najbardziej zainteresowanej osoby - Zakonnika – jego zwolenników oraz stojących przy nim wiernych – na różne scenariusze mogące nastąpić w przyszłości.

Zapewne te wszystkie manipulacje wiernymi nie poszły na marne – natomiast odniosły największy skutek w tragicznym
dla Polaków momencie – podziału Polskiego Kościoła.

Wiersz drugi przepowiedni pokazuje nam najliczniejszy Kościół po podziale – jest nim kościół
toruński – właśnie ten przy Zakonniku.

Natomiast ten najmniejszy Kościół – gnieźnieński – pierwotny - ma być w unii z narodowym. Ten czwarty kościół – prymasowski czyli gnieźnieński – jako pierwotny bardzo szybko zjednoczy się z kościołem polskokatolickim czyli narodowym.

Wiersz trzeci mówi o dwóch dużych Kościołach, które po rozłamie powstaną: w Warszawie i w Krakowie. Tak samo jak najliczniejszy Kościół w Toruniu.

Kościół warszawski będzie stał przy władcy – najprawdopodobniej będzie wspierał i będzie wspierany przez polski rząd oraz prezydenta.

Natomiast kościół krakowski będzie i pozostanie przy Arce – papieżu. Jak wiemy z innej przepowiedni
„Biskup z Krakowa ogłosi secesję.” Ta secesja będzie dobrym posunięciem dla przyszłości polskiego Kościoła.
„Co będzie początkiem jego odnowienia”

W wierszu czwartym jak zwykle u Nostradamusa widzimy przesłanie mówiące w sposób jednoznaczny – do czego prowadzą wszelkie podziały w Kościele oraz wśród wiernych.

Nostradamus ostrzega po raz kolejny w swojej przepowiedni mówiąc o mających nastąpić Sądnych Dniach wśród Polaków. Niestety wszelkie powstałe za przyczyną podziału Kościoła skutki zmienią się w walki o świątynie oraz rządy kapłanów nad duszami wiernych.

Waśnie te wszystkie powstałe, wewnątrz naszego kraju, walki o rządy nad duszami wiernych skupionych przy swoich świątyniach, oraz walka o same świątynie - mają doprowadzić Polaków do Sądnych Dni!

Ostatnio edytowany przez Moogi (2018-03-06 11:18:31)

77

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

Przepowiednia;242,86(sześciowiersz)Almanach rok;1614

W 21 Kraj Paulinów czeka przesilenie i wielkie zmiany,
A gdy zwycięzcy staną się pokonanymi,
Nieliczni roztropni nie zburzą murów nienawiści,
Wielki zamęt i przelana wzajemnie krew, susza i powódź,
Doprowadzą Naród i Kościół do wielkich rozłamów,
Gdy ujawni się TRZECI nad Wisłą nastaną rządy jego SŁUGI!
Atraktor  2013-08-06 14:36:29


Jest to jedna z ciekawszych przepowiedni Nostradamusa mówiąca o naszym kraju - Polsce. Nie znaczy to oczywiście,
że jest prosta do zaszeregowania w określonej chronologii czasu.

Jak zwykle potrzebne jest więcej przepowiedni Nostradamusa związanych z opisanymi w niej wydarzeniami – żeby w miarę poprawnie zinterpretować przeczytane informacje.

Ciekawostką dla mnie były próby innych osób (dużo wcześniej ale i niedawno) – dopasowania wydarzeń z drugiego wiersza do zmiany władzy Po na PiS. Już wtedy wiedziałem, że coś nie gra w wpisach innych osób. Nie brano w nich również pod uwagę wszystkich informacji z tej przepowiedni.

Dlatego jest to jeszcze jeden dowód na to, że nie należy się za bardzo śpieszyć w swoich sądach. A przede wszystkim należy łączyć, że sobą kilka przepowiedni mówiących o tym samych wydarzeniach.

Oczywiście pewnie i są osoby nie potrzebujące takich założeń – ale wtedy powinny one wykorzystać całą swoją wiedzę
o świecie dla jak najlepszego zinterpretowania przepowiedni.

Czytelnicy i użytkownicy forów czytają i zapamiętują wpisy mówiące o przepowiedniach. Gorzej jak to robią bezkrytycznie – przyjmując wpisy innych osób za dobre interpretacje. Mało jest dobrych interpretacji w internecie – natomiast te trafione
są rzadkością – dlatego ja cenię naszych prekursorów Pana Arteuza Centuriona i Pana Atraktora.

Byli i są dobrzy w tym co robi – mieli też przewagę nad większością, znali więcej przepowiedni oraz innych tekstów Nostradamusa– ale też, nie zawsze i z różnych względów nie dzielili się nimi ze wszystkimi w internecie.
Jak to mówią obiecanki cacanki … cokolwiek to znaczy...

Wracamy do przepowiedni.

Wiersz pierwszy mówi o kraju Paulinów – Polsce. Mowa jest również o - 21 – w tym wypadku o XXI wieku.
Czyli w XXI wieku w kraju Paulinów czyli w Polsce.

W wierszu pierwszym Nostradamus mówi o czekającym nas przesileniu. To przesilenie jest bardzo ciekawe dla uważnego czytelnika. Mowa jest również o wielkich zmianach.

Wiersz pierwszy mówi o Polsce – Kraju Paulinów w XXI wieku. Polskę czeka przesilenie oraz wielkie zmiany.

Czy to wszystkie ważne informacje w tym wierszu. Dla osoby, która czyta pobieżnie - tak – dla osób zastanawiających
się nad tym co chciał powiedzieć oraz ukryć w tym wierszu Nostradamus – to tylko początek.

W wierszu pierwszym mowa jest kraju Paulinów.

Zakon Paulinów i wszystko jasne. Ale czy na pewno dla wszystkich.

Pełna nazwa Zakonu Paulinów brzmi: Ordo Sancti Pauli Primi Eremitae - Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika (OSPPE). Wzięta została od imienia św. Pawła pustelnika z Teb, który żył w południowym Egipcie w latach 228-341, a którego Kościół uroczyście uznał za pierwszego pustelnika podczas kanonizacji, mającej miejsce w 491 r. w Rzymie, za pontyfikatu papieża Gelazego I.

http://www.paulini.pl/pl/13,Historia-Zakonu

Osoby zainteresowane tym tematem mogą pogłębić swoją wiedzę na różnych stronach poświęconych zakonowi Paulinów.
A przy okazji czy ktoś wie ile jest klasztorów paulińskich w Polsce oraz na świecie.

http://www.paulini.pl/pl/5,Polska

Albo jak zawsze słabsze źródło:  https://pl.wikipedia.org/wiki/Paulini

Temat Paulinów był zapewne znany Nostradamusowi dość dobrze, dlatego w przepowiedni używa nazwy – Kraj Paulinów.
Wiersz pierwszy tej przepowiedni mówi również o przesileniu i wielkich zmianach.

Wielkie zmiany zapewne wszyscy zauważyli czytając ten wiersz. Nostradamus nie podaje nam wprost kiedy nastąpią
te wielkie zmiany.

Natomiast dociekliwy czytelnik może również zauważyć, że wiążą się one z przesileniem.

Za słownikiem PWN:

przesilenie:
1. «moment przełomowy, krytyczny w czymś»
2. «przełomowy okres choroby następujący po jej najcięższym stadium»
3. «moment, w którym Słońce osiąga największe odchylenie od równika»

Nostradamus oczywiście miał do wyboru różne możliwości – wykorzystania znaczenia słowa – przesilenie.

Ponieważ Nostradamus z pasją zajmował się astronomią i astrologią – które w jego czasach były jedną dziedziną.
Ja proponuję skupić się na bardziej dokładnym określeniu możliwej – wielkiej zmiany – związanej z Polską – krajem Paulinów.

Za wiki:

Przesilenie, solstycjum (łac. solstitium = „przesilenie (letnie)”)  w astronomii oznacza skrajny punkt odchylenia Słońca od równika. W ciągu roku na Ziemi pojawiają się dwa przesilenia:
-przesilenie czerwcowe w okolicach 20-21 czerwca, gdy Słońce góruje w zenicie na szerokości zwrotnika Raka; na półkuli północnej występuje wtedy przesilenie letnie a na półkuli południowej przesilenie zimowe
-przesilenie grudniowe w okolicach 21-22 grudnia, gdy Słońce góruje w zenicie na szerokości zwrotnika Koziorożca; na półkuli północnej występuje wtedy przesilenie zimowe a na półkuli południowej przesilenie letnie


https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8b/North_season.jpg/330px-North_season.jpg

Uproszczony schemat przedstawiający ruch obiegowy Ziemi i pory roku, zaczynając od lewego dolnego rogu: równonoc wrześniowa, przesilenie grudniowe, równonoc marcowa, przesilenie czerwcowe.

Daty i godziny przesileń w latach 2016–2020

2016      21 VI -  00:34  &  21 XII -  11:44
2017      21 VI – 06:24  &  21 XII -  17:28
2018      21 VI – 12:07  &  21 XII -  23:23
2019      21 VI – 17:54  &  22 XII -  05:19
2020      20 VI – 23:44  &  21 XII -  11:02

Poza dokładnymi datami również z godziną – mamy również jeszcze „zwiastun, początek” przesilenia czyli równonoc – której data i godzina może  również być ciekawa dla rozważania ukrytych informacji przez Nostradamusa – zawartych w tej przepowiedni. 

Za wiki: https://pl.wikipedia.org/wiki/Równonoc

Równonoc, ekwinokcjum (łac. aequinoctium) – moment, w którym Słońce przechodzi przez jeden z dwóch punktów, w których ekliptyka przecina równik niebieski, zdarza się dwa razy w roku: 20/21 marca (równonoc marcowa, Słońce przechodzi przez punkt Barana, na półkuli północnej jest to równonoc wiosenna) i 22/23 września (równonoc wrześniowa, Słońce przechodzi przez punkt Wagi, na półkuli północnej jest to równonoc jesienna). Następuje wtedy zrównanie dnia z nocą. Na skutek występowania precesji osi Ziemi, punkty równonocy przesuwają się po ekliptyce (pokonanie pełnego obiegu zajmuje 25 770 lat, zob. rok platoński).


Wiersz pierwszy tej przepowiedni Nostradamusa może zawierać dużo ciekawych i szczegółowych informacji – musimy tylko chcieć je odnaleźć. Nostradamus poukrywał zapewne jeszcze więcej szczegółów w treści wielu jego przepowiedni zostawionych nam wszystkim.

Wiersz drugi mówi już o wielkich zmianach – których początkiem może być to przesilenie.

Wiersz ten mówi nam o zwycięzcach - którzy zostaną pokonani. Nostradamus mówi mam – a gdy zwycięzcy staną się pokonanymi. Już wcześniej wspominałem, że były próby dopasowania tego wiersza przez internautów do przegranej
PO w wyborach. Były one niestety błędne.

Niewątpliwie wiersz drugi mówi o tej prawdziwej przegranej – wcześniejszych zwycięzców. Jak widzimy ten czas jeszcze nie nadszedł – jak do tej pory mamy tylko zwycięzców. Natomiast oczekujemy na ich przegraną.

Niestety ten wiersz nie wróży nic dobrego na przyszłość. Wiersz drugi stanowi również zapowiedz w następnych wierszach – konsekwencji przegranej.

Wiersz trzeci przepowiedni wspomina nielicznych roztropnych. Bardzo szkoda jest tylko tego, że są ci  - roztropni – nieliczni. Niestety bardzo trudno jest stosować się do czterech głównych cnót wśród których jest właśnie roztropność, pozostałe to: sprawiedliwość, umiarkowanie, męstwo.

Dlatego właśnie tak łatwo jest demonstrować na zewnątrz swoje cnoty ale jak zawsze trudno jest je stosować do samych siebie.

Dlatego właśnie Nostradamus w wierszu trzecim pokazuje skutki braku cnót u przegranych. Przegrani jak i nie zburzyli
tak i w przyszłości nie zburzą murów nienawiści.

Jest to początek wielkiego ostrzeżenia dla kraju Paulinów. Wielkie nadchodzące zmiany opisane w następnych wierszach nie będą już łatwe dla polskiego społeczeństwa.

Wiersz czwarty mówi już o wielkim zamęcie w kraju Paulinów. Mówi również o przelanej wzajemnie krwi. Nie ma tu mowy tylko o krwi pokonanych, nie ma też mowy tylko o przelanej krwi wygranych.

Wiersz ten mówi o wzajemnie przelanej krwi – zarówno przegranych jak i wygranych.

Wiersz czwarty mówi również o innych odznakach zbliżających się sądnych dni dla Polaków. Takimi zwiastunami mogą być zmiany atmosferyczne – jak susza i również powódź.

Ta susza oraz powódź maja jeszcze bardziej doprowadzić do wielkiego zamętu.

Wiersz piąty mówi już o konsekwencjach dla całego narodu – będących skutkiem wszystkich wcześniej opisanych wydarzeń a tym bardziej braku głównych cnót - przecież w katolickim społeczeństwie.

W wierszu tym Nostradamus mówi o tym, że Naród i Kościół doprowadzony będzie do wielkich rozłamów – a tym  bardziej do wielkich podziałów.

Wiersz ten jeszcze raz pokazuje jak łatwo jest doprowadzić cały naród do rozłamów. Niestety również Kościół będzie doprowadzony przez wiele przyczyn również do podziału. Mówią o tym również inne przepowiednie.

Wiersz szósty stanowi zapowiedz dalszych wydarzeń – w kraju Paulinów. Jest również kolejną zapowiedzią zbliżających się rządów generała dyktatora. Nostradamus nazywa go Sługą – Trzeciego.

Jak już wiemy z innych przepowiedni Trzecim – Nostradamus nazywa trzeciego antychrysta –  islamskiego Mahdiego.
Inne przepowiednie mówią o tym, że Mahdi ma się ujawnić światu dużo wcześniej (12-10 lat) przed rozpoczęciem
III wojny światowej.

Dlatego Nostradamus w wierszu szóstym mówi o rządach  - SŁUGI  Mahdiego– generała dyktatora – za którego rządów
ma być prowadzona islamizacja naszego kraju Paulinów.

Niestety nie pozostawia ta przepowiednia za dużo optymistycznych informacji dla naszej przyszłości.

Ostatnio edytowany przez Moogi (2018-03-06 11:21:43)

78

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

Przepowiednia;34,92(czterowiersz);

Bastran, Uwodziciel, Głupiec i Chytry Lis,
to polska droga do władzy okrutnego Dyktatora.
Z jednej strony siła wojska i wielkie zdobycze,
a z drugiej prześladowania z rąk najemnych szahidów!
Atraktor  2013-05-25 18:30:37

Prophetie; 34,92/du quatrain/;

Bastran, Séducteur, un Imbécile et Sly Fox,
est une voie polonaise au pouvoir un dictateur cruel.
d'une part, la force de l'armée et les grandes,
es réalisations et être persécuté par Shahid embauché !
Atraktor  2013-05-25 18:30:37


Jest to bardzo ważna przepowiednia Nostradamusa mówiąca o znaczących postaciach które odegrają swoją rolę
w polskiej historii.

Przepowiednia ta była wielokrotnie omawiana i dyskutowana przez polskich internautów. Posiadała  również wiele interpretacji – moim zdaniem nie zawsze trafnych.

Jest to bardzo ważna przepowiednia pokazująca szybki przekrój ważnych postaci pokazany przez Nostradamusa.
W połączeniu z innymi przepowiedniami stanowi esencję tego co chciał przekazać nam wszystkim Mistrz Nostradamus.

Przepowiednię tę umieściłem na końcu ostatniego zbioru przepowiedni. Był to mój celowy zabieg – zrobiony w celu oddzielenia wcześniejszych przepowiedni od tych które wiążą się już czasami w których przodującą rolę w naszym kraju będzie odgrywał generał Dyktator.

Jak zwykle to bywa – moje wcześniejsze założenia – zostały zmienione – ze względu na to, że Pan Atraktor zdecydował
się zamieścić (na nasze szczęście!) bardzo ważny Omen 69 – omen ten pozwolił na całkowicie inne spojrzenie na przepowiednie o Polsce.

Omen 69 zmienił również umiejscowienie niektórych przepowiedni Nostradamusa na zaproponowanej przeze mnie linii czasu. Dlatego przed przejściem do przepowiedni o generale Dyktatorze muszę jeszcze omówić kilka przepowiedni i oczywiście zakładane moje ułożenie omówionych już przepowiedni zakończyć omówieniem Omenu 69 a nie Przepowiednią 34,92.

Omawiana przepowiednia 34,92 – przestawia nam przede wszystkim drogę przyszłego okrutnego Dyktatora do władzy. Oczywiście gówna jej postacią nie są wymienione w pierwszym wierszu postacie ale jest poświęcona generałowi Dyktatorowi.

Wiersz pierwszy wymienia tylko znaczące postacie – pojawiające się w naszej polityce. Zgodnie z tym o czym pisałem wcześniej omawiając rozpoznaną postać przyszłego prezydenta – nadal uważam, że w tej przepowiedni są omówieni przede wszystkim premierzy rządzący w naszym kraju.

Przypominając moje wcześniejsze uzasadnienie należy stwierdzić, że Nostradamus w swoich przepowiedniach raczej
nie mieszał omawianych premierów z prezydentami. 

Jak już wspominał w jednej przepowiedni o tych dwóch postaciach mówił jako o dwóch pałacach.

Drugim moim dosyć ważnym wnioskiem jest to, że prezydent jest wybierany na kadencję w naszym wypadku pięcioletnią. Natomiast premier naszego rządu sprawuje swój urząd do momentu kiedy trwa jego rząd.  Dlatego premier może być powoływany i odwoływany – najczęściej jak to u nas bywało przez większość parlamentarną.

Tak jak również wcześniej omawiałem przepowiednię – o rządach przełomu – również w tym przypadku przepowiednia omawia tylko znaczące postacie – nie omawia wszystkich których rządy się pojawiły.

Dlatego na początku występuje w wierszy pierwszym – już omawiana wcześniej postać Bastrana = Tuska - ale po nim nie widzimy na przykład Ewy Kopacz – która nie była znaczącą postacią w naszej historii.

Jak zapewne niektóre osoby już zdążyły zauważyć w najnowszej zdobyczy „demokratycznych rządów” wyznaczonej przez pojedynczego suwerena również na dzień dzisiejszy nie potrafimy zidentyfikować – Beata Szydło - będzie pewnie ponownie nieistotnym elementem.

W tym miejscu chciałbym zwrócić uwagę zainteresowanych osób również na jeszcze bardzo ważny a rzadko zauważalny szczegół – Nostradamus wymienia w pierwszym wierszu tylko postacie rodzaju męskiego. Nie ma tam kobiet.

Jak już wszyscy zauważyli ten męski szczegół – możemy spokojnie zastanowić się - nad postaciami ustawionymi w szeregu przez Nostradamusa.

W jaki sposób najłatwiej będzie zidentyfikować te postacie ale przede wszystkim powiązać je z konkretnymi osobami. Najłatwiej połączyć więcej przepowiedni Nostradamusa ze sobą.

Jak już poszukamy innych przepowiedni, na przykład wśród tych, które już omawiałem możemy zauważyć, że nadal będzie dosyć trudno zidentyfikować konkretne osoby. Natomiast wydarzenia omawiane w przepowiedniach w których występują te postacie – raczej dają nam w miarę uporządkowany schemat w którym postacie te występują.

Moim skromnym zdaniem najłatwiej będzie pokazać postać stanowiącą rozdzielenie dwóch pierwszych postaci – nie tylko przecinkiem – od zapewne równie negatywnej wymienionej na czwartej pozycji.

Jak zwykle większość osób omawiających tą przepowiednie, szuka na naszej scenie politycznej wybranej przez nich postaci – dlatego wiele propozycji – natomiast niewiele celnych powiązań.

Ja od samego początku wiąże tę postać – Głupca ( Imbécile ) - z postacią starego Głupca z Przepowiedni: 98,176 – którą wcześniej już omawiałem.


Przepowiednia;98,176/czterowiersz/

Wśród wielu Polaków uzyska duże poparcie,
Do czasu kiedy jego słowa okażą się złudzeniem,
Później ci sami Polacy nazwą go starym Głupcem,
W 21 po krótkim czasie spotka go śmierć i zapomnienie.
Atraktor 9 maja 2014, o 19:04


W omawianej przepowiedni jak i w powiązanej przepowiedni moim zdaniem występuje ta sama postać. Dlatego w omawianej przepowiedni występuje Głupiec a w Przepowiedni 98,176 – mamy podsumowanie : „Później ci sami Polacy nazwą go starym Głupcem”

Jeśli przyjmiemy takie założenie widzimy, że postać Uwodziciela musi się pojawić wcześniej ale jeszcze za „panowania na arenie politycznej jego partii” Dlatego wszystko jeszcze przed nami.

Jak uważni obserwatorzy naszej sceny politycznej mogą zauważyć – może być jeszcze kilka propozycji personalnych dla postaci Uwodziciela. Cierpliwość zostanie zapewne wynagrodzona.

Niestety postać Uwodziciela występuje w zasadzie tylko w tej przepowiedni. Należy jednak pamiętać, że Nostradamus jedną postać nazywał również kilkoma nazwami. Dlatego może nie wszystko jeszcze zauważyliśmy.   

Ponieważ w ułożeniu mojej autorskiej kolejności przepowiedni Nostradamusa dotyczących Polski – przepowiednie dotyczące konfliktu NATO – Rosja umieściłem wcześniej, to moim założeniem było to, że ten konflikt – wojna, wybuchnie jeszcze za życia Głupca.

Dopiero „wschodni wiatr” czyli następstwo tej wojny wywoła „wielkie zmiany” - w ich wyniku dopiero może się pojawić
i zapewne się pojawi Chytry Lis.

Przy tych moich założeniach należało by tylko wspomnieć jedną z przepowiedni Nostradamusa – która może ale nie musi być związana z postacią – Uwodziciela.

Jest to chyba jedna z nielicznych przepowiedni Nostradamusa mówiąca o „Wielkim Skandalu” związanym z miłosnymi podbojami nad wzburzonym Dnieprem. Tam to właśnie występuje informacja o „nałożnicy Piasta”

Czy postać tam omawiana może być właśnie tym Uwodzicielem – zapewne przyszłe wydarzenia jeszcze pokażą. Niemniej należy ciągle szukać powiązanych przepowiedni ze sobą. W tym wypadku mielibyśmy powiązanie nazwy Uwodziciel z wydarzeniami na Ukrainie.

   
Przepowiednia;183,24/sześciowiersz/

Ten, który odszedł powróci,
A jego miłosne podboje;
Staną, się Wielkim Skandalem,
Kiedy Ci z nad wzburzonego Dniepru,
Dowiedzą się o tym,
Że ich przywódczyni to nałożnica Piasta!
Atraktor 12 maja 2014, o 12:22 


Oczywiście powiązanie tej przepowiedni może nie być do końca trafne. Ale zawsze należy próbować łączyć przepowiednie. Zawsze możemy trafić.

Wtedy na początku mielibyśmy „Wielki Skandal” a później „Wielki Zamęt” za sprawą Chytrego Lisa – same niezbyt korzystne wydarzenia. Niestety do byłby dopiero początek naprawdę nieciekawego okresu w naszych polskich dziejach.

Z jednej strony nie chcielibyśmy tych wszystkich wydarzeń opisywanych w przepowiedniach Nostradamusa, ale z drugiej strony coraz więcej osób nie może się doczekać radykalnych zmian w naszym otoczeniu politycznym.

Musimy zawsze pamiętać – że musimy bardzo uważać na to co sobie życzymy!

Wszystkim dzisiejszym pokoleniom albo bardziej po myśli Nostradamusa – plemiona i te starsze i młodsze – niestety prowadzone są przez polityków i to nie tylko tych rządzących – w czasy w których będą wszyscy wspominać długie rządy Bastrana.

Niestety lepiej już było nie tylko w Unii Europejskiej ale również i w Polsce.

Wracając do omawianej przepowiedni Nostradamusa.

Wiersz pierwszy pokazuje przede wszystkim najważniejsze postacie, które występują w wielu omawianych wcześniej przepowiedniach. Lektura większości z tych omawianych przepowiedni może nasunąć jeszcze więcej szczegółów odnoszących się do omawianych postaci. Dlatego dopiero całość daje w miarę spójny obraz naszej polskiej przyszłości.

Wiersz drugi pokazuje całą prawdę omawianą w tej przepowiedni. Jest to też pierwsze przesłanie zostawione przez Nostradamusa do naszego społeczeństwa. Nieważne z jaką opcja polityczną mamy do czynienia i tak każda z wymienionych w pierwszym wierszu postaci dołoży swoje do przyszłych sukcesów okrutnego Generała.

Każda opcja polityczna myśląc przede wszystkim o sobie – przez swoje działanie przygotuje drogę do władzy przyszłemu generałowi Dyktatorowi.

Dlatego w wierszu drugim Nostradamus mówi, że wymienione postacie to polska droga do władzy. Władza generała Dyktatora nie tylko będzie okrutna ale również bardzo krwawa.

Niestety dla polskiego społeczeństwa władza ta również będzie dobrze przemyślana a przede wszystkim dobrze obeznana z polskimi wadami i zaletami naszego społeczeństwa.

Wiersz trzeci pokazuje przysłowiową „marchewkę” na którą da się złapać zapewne wiele krótkowzrocznych naszych obywateli. W ten sposób najłatwiej jest przynajmniej na początku przekonać najbardziej radykalna część społeczeństwa.

Dlatego na początek w wierszu tym Nostradamus pokazuje jedna stronę – siłę wojska – tak od zawsze oczekiwany element z naszej polskiej historii ale i z bieżących obserwacji naszych narodowych aspiracji.

Oczywiście te wszystkie dążenia najłatwiej jest zaspokoić właśnie przez siłę wojska ale również przez realne dla każdego - wielkie zdobycze. Niestety dotyczy to również nie tylko naszego społeczeństwa.

Dlatego Nostradamus w czwartym wierszu pokazuje również drugą stronę tym razem tego samego kija dla naszego społeczeństwa. Mówi nam o prześladowaniu z rąk najemnych szahidów.

Jak już możemy się przekonać z innych rejonów walk w których uczestniczą najemni szahidzi – największą siłę prześladowania najłatwiej jest prowadzić na swoim społeczeństwie.

Niestety przepowiednie Nostradamusa omawiające rządy generała Dyktatora pokazują już w całym swoim przekroju – nie tylko początek ale przede wszystkim – stały i długi proces prześladowania społeczeństwa przez - najemnych szahidów pod wodzą rodziny okrutnego generała Dyktatora.

Dlatego dobrze by było dla wszystkich, żeby cały świat się dużo wcześniej opamiętał – a najlepiej na jak najdłużej się zatrzymał – w jakiejś zamkniętej od zewnątrz i wewnątrz kopule czasu – nie pozwalającej na wypełnienie się wydarzeń opisanych w przepowiedniach Nostradamusa.

Niestety istnieją jeszcze politycy, którzy patrzą tylko na swoje krótkowzroczne cele – to właśnie oni nie pozwolą swoimi decyzjami na zatrzymanie nie tylko jakichkolwiek przyszłych wydarzeń - ale równie bardzo, będą udawać zaskoczenie
w chwili urzeczywistnienia się ich działań.

Czy nie tak właśnie dzieje się w Wielkiej Brytanii po spełnieniu się czarnego scenariusza Brexit-u.

Ostatnio edytowany przez Moogi (2018-03-06 11:24:39)

79

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

Przypominam dwa fragmenty wpisów Pana Atraktora dotyczące omawianej przepowiedni. Jak zapewne zainteresowane osoby zauważą autor skupia się we swoim wpisie przede wszystkim na generale Dyktatorze.

Poniższe wpisy Pana Atraktora powolutku przygotowują nas do bardzo ciekawych i niosących dużo informacji wpisów dotyczących czasów generała Dyktatora.

Większość wpisów i przepowiedni w następnej mojej chronologii wydarzeń będzie związanych właśnie z tą postacią.

Generał Dyktator w naszej przyszłości będzie ważną postacią – dlatego Nostradamus poświęcił jemu dużo przepowiedni.

Nawet jak treść przepowiedni nie dotyczyła tylko postaci generała Dyktatora i tak w wielu miejscach swoje dedykowane Polsce przepowiednie - Nostradamus podsumowywał właśnie tą nadchodzącą postacią generała.

W przepowiedniach Nostradamusa z jednej strony występuje ostrzeżenie przed postacią generała Dyktatora ale z głębszej analizy przepowiedni widzimy jednak nieuchronne i coraz szybsze zbliżanie się tej postaci.

Niestety wszyscy jego poprzednicy i ich rządy - dodają swoimi ustawami coraz bardziej niepokojących elementów układanki – dopiero w pełni wykorzystanej przez przebiegłą postać generała Dyktatora.

Nostradamus nie zostawia nam wyboru – pozostaje nam tylko przygotować się na rządy okrutnego i krwawego - generała Dyktatora.


Atraktor  2013-05-25 18:30:37 napisał/a:

(...)

Pierwsza przepowiednia mówi nam, że rządy tzw: ”Chytrego Lisa” będą poprzedzone rządami co najmniej jeszcze dwóch postaci to jest; ”Uwodziciela” i „Głupca”.

O tych w/w postaciach M Nostradamus nic już więcej nie mówi w żadnych innych tekstach, więc trudno jest rozstrzygać jakie osoby się pod tymi nazwami kryją.
Dwa ostatnie wiersze pierwszego tekstu mówią nam też o tym, że : „Okrutnik”, czyli; ”Generał Dyktator” zbuduje najprawdopodobniej przy pomocy zaprzyjaźnionego z nim Mahdiego bardzo silną armię poprzez obciążenie ludności drastycznymi podatkami i prześladowaniami z rąk najemnych szahidów jako zaproszonych do tego celu muzułmańskich ”krzewicieli wiary”.

Z tego tekstu wynika też, że bez pomocy zaproszonych licznych rzesz muzułmanów (tzw:szahidów), Generał Dyktator z katolickim polskim narodem, by sobie po prostu nie poradził!

Czyżby OBCA TYRANIA KOMUNISTYCZNA W XX WIEKU PO PEWNYM CZASIE W XXI WIEKU ZOSTAŁA ZASTĄPIONA OBCĄ JESZCZE GORSZĄ DLA NAS TYRANIĄ MUZUŁMAŃSKĄ!?

W języku staroprowansalskim jest słowo, które pod pojęciem prześladowań należy rozumieć jako prześladowania na wszystkich polach, to znaczy nie tylko religijnych, ale również gospodarczych, społecznych, podatkowych, obywatelskich itd.
W polskim języku nie ma takiego odpowiednika jednowyrazowego.

(…)

Atraktor  26 mar 2014, o 20:06 napisał/a:

(…)

Przepowiednia;34,92 mówi jacy ważni politycy będą jeszcze rządzić do czasu przejęcia władzy przez polskiego "Generała Dyktatora".

"Bastran" to Tusk, Uwodziciel"- nie mam pojęcia,"Głupiec" też nie mam pojęcia!

Generał Dyktator przejmie władzę w Polsce w czasie buntu i zawirowań społecznych spowodowanych wielkim kryzysem gospodarczym spowodowanym wieloma czynnikami i wydarzeniami, a głównie upadkiem Unii Europejskiej (jej likwidacją), upadkiem NATO, zaostrzeniem sytuacji międzynarodowej, katastrofami naturalnymi i tak zwaną "dekadą superterroryzmu"!

Dojdzie bowiem w Polsce w czasie tego kryzysu do wojskowego zamachu stanu i siłowego przejęcia władzy przez generała, który kiedyś przebywał w krajach muzułmańskich na "pokojowej"misji wojskowej i tam po kryjomu poślubił muzułmankę i przyjął w ukryciu przed swoim otoczeniem islam!

Po zdobyciu władzy ma zawrzeć sojusz polityczno-wojskowy z Mahdim jako Kalifem Wielkiego Talibanu co uchronić ma nasz kraj przed działaniami zbrojnymi związanymi z III wojną światową!
Sojusz ten umożliwić ma Polsce olbrzymi rozrost terytorialny w Europie, ale z drugiej strony Generał Dyktator zacznie
w Polsce wprowadzać siłą islam zmieniając również nazwę kraju z Polski na "Lechistan"!

W końcu III wojny światowej kiedy Mahdi zacznie ponosić klęski z rąk Henryka Szczęśliwego - Króla Nowej Imperialnej Francji to w Polsce dojdzie do następnego przewrotu politycznego i wojskowego i ogłoszenia monarchii.

Królem Polski i Dwunastu Narodów ma zostać tzw:" Trzeci Krak"- jak go nazywa jasnowidz.
Zerwie on z Mahdim, a zawrze sojusz z Henrykiem Szczęśliwym i jego zachodnimi sojusznikami!

W/g M Nostradamusa Polska po raz pierwszy w swojej historii zachowa się jak "wytrawny gracz" polityczny!

(...)

Ostatnio edytowany przez Moogi (2018-03-06 11:25:53)

80

Odp: Michel Nostradamus – klasyczne centurie oraz przepowiednie - Polska !

*
Przy końcu drugiej w stajni kościoła wielkie kłótnie,
Przy okrągłym nie dochodzi do porozumienia,
Trzy kierunki, trzy nurty - Pauliści najważniejsi,
O klasztor Maryi bezwstydna i gorsząca awantura,
Generał prowokator na usługach Mahdiego,
Po wizycie i ukrytym przekupstwie w jego zaufaniu!
Arteuza - Centurion  20 lis 2009, o 18:54Przepowiednia;84,17(czterowiersz);

W kraju Lechitów Syn zabije Ojca, a Córka Matkę!
Święty Obraz zostanie zaplamiony krwią,
bo Kapłan uśmierci Biskupa, a Zakonnica Brata!
W oszalałym kraju władza oddana Nauczycielowi Wiary!
Atraktor  2013-06-11 17:20:31

Ostatnio edytowany przez Moogi (2018-03-06 11:26:38)